Quyết định 14/2006/QĐ-UBND

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-UBND

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 270/QĐ-UBND 2009 công bố văn bản hết hiệu lực của UBND Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 25 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2006CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XE CÔNG NÔNGTHAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban ân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ban hành ngày 29/6/2001;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 27/STP-VB ngày 16/01/2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 8, Chương IV của Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận như sau:

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006.

1. Các xe công nông khi tham gia giao thông nếu vi phạm các Điều 3, Điều 4 của Quy định này thì bị xử phạt theo Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ.

Điều chỉnh.

1. Các xe công nông khi tham gia giao thông nếu vi phạm các Điều 3, Điều 4 của Quy định này thì bị xử phạt theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2006
Ngày hiệu lực04/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản gốc Quyết định 14/2006/QĐ-UBND quản lý xe công nông tỉnh Bình Thuận