Quyết định 615/QĐ-TTg

Quyết định 615/QĐ-TTg năm 2009 về việc thay đổi thành viên tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 615/QĐ-TTg thay đổi thành viên tham gia hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 615/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vũ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Trần Quốc Toản tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành sau đây:

1. Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 (Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Hội đồng Quốc gia Giáo dục (Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ).

3. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học (Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam (Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

5. Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 và Quyết định số 251/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).

6. Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

7. Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển (Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ).

8. Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam (Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

9. Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

10. Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

11. Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ).

12. Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, ông Trần Quốc Toản, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 615/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu615/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo27/05/2009
Số công báoTừ số 269 đến số 270
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 615/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 615/QĐ-TTg thay đổi thành viên tham gia hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 615/QĐ-TTg thay đổi thành viên tham gia hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu615/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành14/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo27/05/2009
        Số công báoTừ số 269 đến số 270
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 615/QĐ-TTg thay đổi thành viên tham gia hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 615/QĐ-TTg thay đổi thành viên tham gia hội đồng, ban chỉ đạo phối hợp liên ngành

         • 14/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/05/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực