Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2008 hủy bỏ mục 5 tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định 784/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 41/2012/QĐ-UBND mức giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám chữa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MỤC 5 TẠI PHỤ LỤC SỐ 01 KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 784/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của các Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 956/TC-VGCS ngày 11 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ mục 5 phần các thủ thuật chung tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mức thu của dịch vụ này tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực08/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1093/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Thị Thúy Hòa
       Ngày ban hành08/05/2008
       Ngày hiệu lực08/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập Thừa Thiên Huế