Quyết định 655/QĐ-UBND

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung danh mục mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định 850/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 38/2011/QĐ-UBND mức thu một phần việc phí Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 850/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2009 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BYT 14/8/2009 của Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Căn cứ Thông tư số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 64/TTr-STC ngày 04/03/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh, áp dụng đối với các Cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Thực hiện dịch vụ đo huyết não, mức thu: 50.000 đồng/lần;

- Thực hiện dịch vụ soi da, mức thu: 30.000 đồng/lần;

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP, UBND tỉnh;
- Các phòng: VHXH, TH - VP, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu655/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2010
Ngày hiệu lực19/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu655/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýTrần Sỹ Thanh
       Ngày ban hành19/03/2010
       Ngày hiệu lực19/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí Đắk Lắk