Thông báo văn bản mới từ ngày 20-03-2023 đến ngày 27-03-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 20-03-2023 đến 27-03-2023


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/03/2023) Công văn 14845/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng quyền sử dụng tên miền Internet Cục thuế Hà Nội
 2. (27/03/2023) Công văn 14844/CTHN-TTHT 2023 thuế suất giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội
 3. (27/03/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà Hà Nam
 4. (24/03/2023) Công văn 14456/CTHN-TTHT 2023 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Cục Thuế Hà Nội
 5. (24/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Trà Vinh đến 2030
 6. (24/03/2023) Công văn 1310/TCHQ-TXNK 2023 xác định mã HS xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp
 7. (22/03/2023)
 8. (22/03/2023)
 9. (22/03/2023)
 10. (22/03/2023) Công văn 13762/CTHN-HKDCN 2023 quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội 2022
 11. (22/03/2023)
 12. (21/03/2023)
 13. (21/03/2023)
 14. (21/03/2023)
 15. (20/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND học phí mầm non Long An
 16. (20/03/2023) Quyết định 406/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 17. (20/03/2023) Quyết định 407/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch thực hiện của Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 18. (20/03/2023)
 19. (20/03/2023)
 20. (20/03/2023)
 21. (20/03/2023)
 22. (20/03/2023)
 23. (20/03/2023) Công văn 12764/CTHN-TTHT 2023 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội
 24. (20/03/2023)
 25. (20/03/2023)
 26. (20/03/2023) Công văn 12765/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hà Nội
 27. (20/03/2023) Công văn 12768/CTHN-TTHT 2023 quy định hóa đơn Cục Thuế Hà Nội
 28. (20/03/2023) Công văn 12767/CTHN-TTHT 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội
 29. (20/03/2023) Công văn 12769/CTHN-TTHT 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội
 30. (20/03/2023)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/03/2023) Công văn 838/UBND-KGVX 2023 phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh Hà Nội
 2. (27/03/2023) Quyết định 880/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi tuyển sinh
 3. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 4. (27/03/2023) Quyết định 437/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Bắc Giang
 5. (27/03/2023) Quyết định 106/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở 2023 2024 Tuyên Quang
 6. (27/03/2023)
 7. (24/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục mầm non Thái Nguyên
 8. (24/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Lai Châu
 9. (24/03/2023) Quyết định 362/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở Đắk Nông 2023 2024
 10. (24/03/2023) Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 11. (24/03/2023) Công văn 1254/BGDĐT-GDTX 2023 báo cáo đánh giá thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT
 12. (24/03/2023)
 13. (23/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Yên Bái
 14. (22/03/2023) Quyết định 868/QĐ-BGDĐT 2023 liên kết tổ chức thi chứng chỉ Pearson English International Certificate
 15. (22/03/2023) Kế hoạch 1613/KH-UBND 2023 phổ biến pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân Quảng Nam
 16. (21/03/2023)
 17. (20/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND học phí mầm non Long An
 18. (20/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND 2023 xây dựng cơ sở giáo dục điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc Tuyên Quang
 19. (20/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quản lý thu chi giáo dục Long An

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/03/2023) Quyết định 199/QĐ-BNV 2023 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác Bộ Nội vụ
 2. (27/03/2023)
 3. (27/03/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Thanh Hóa
 4. (27/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Ninh Bình
 5. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo Cần Thơ
 6. (27/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin giám sát Đà Nẵng
 7. (27/03/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Uỷ ban xã Thanh Hóa
 8. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Bạc Liêu
 9. (27/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 04 Quyết định lĩnh vực Nội vụ Ủy ban Hà Giang
 10. (27/03/2023) Quyết định 880/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi tuyển sinh
 11. (27/03/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND 2023 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương Cần Thơ
 12. (27/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam
 13. (27/03/2023) Nghị quyết 755/NQ-UBTVQH15 2023 hoạt động chất vấn Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 14. (27/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND 2023 triển khai theo dõi chấp hành pháp luật tố tụng hành chính Cần Thơ
 15. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các cơ quan Thái Bình 2022
 16. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Giang
 17. (27/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND đào tạo công chức xã Phú Yên
 18. (27/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Thừa Thiên Huế
 19. (27/03/2023)
 20. (24/03/2023) Quyết định 427/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính biện pháp bảo đảm Sở Tài nguyên Sơn La
 21. (24/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND 2023 bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Quảng Ngãi
 22. (24/03/2023) Quyết định 386/QĐ-UBND 2023 bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Chủ tịch Ủy ban Quảng Ngãi
 23. (24/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam
 24. (24/03/2023) Quyết định 540/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Hòa Bình
 25. (24/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Lai Châu
 26. (24/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Lai Châu
 27. (24/03/2023) Quyết định 124/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Kon Tum
 28. (24/03/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Lai Châu
 29. (24/03/2023) Quyết định 632/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Huế
 30. (24/03/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin Hồ Chí Minh
 31. (24/03/2023) Quyết định 388/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận
 32. (24/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Quảng Bình
 33. (24/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 60/2021/QĐ-UBND giá đất cụ thể Quảng Ninh
 34. (24/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục I Quyết định 54/2022/QĐ-UBND báo cáo định kỳ Huế
 35. (24/03/2023) Công văn 918/TCT-VP 2023 tiếp nhận thủ tục hành chính thuế liên quan Sổ hộ khẩu giấy
 36. (24/03/2023) Quyết định 461/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Điện Biên
 37. (24/03/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND 2023 Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân Điện Biên
 38. (24/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Điện Biên
 39. (24/03/2023) Kế hoạch truyền thông 87/KH-UBND 2023 cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cấp tỉnh Quảng Ninh
 40. (24/03/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Bắc Giang
 41. (23/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Kạn
 42. (23/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bắc Giang
 43. (23/03/2023) Quyết định 947/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Thanh Hóa
 44. (23/03/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND 2023 tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại Hà Nội
 45. (23/03/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Bình
 46. (23/03/2023) Quyết định 516/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hòa Bình
 47. (23/03/2023) Quyết định 98/QĐ-VKSTC 2023 Định hướng nghiên cứu khoa học ngành Kiểm sát nhân dân 2024
 48. (23/03/2023) Quyết định 382/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban huyện Yên Bái
 49. (23/03/2023) Quyết định 384/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Yên Bái
 50. (23/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy trình thẩm định điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Hà Nam
 51. (23/03/2023) Quyết định 305/QĐ-BGTVT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm
 52. (23/03/2023) Kế hoạch 191/KH-UBND 2023 rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính Nghệ An
 53. (23/03/2023) Thông tư 2/2023/TT-BNV chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
 54. (23/03/2023) Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL điều kiện thi hoặc xét thăng hạn viên chức chuyên ngành thư viện
 55. (23/03/2023)
 56. (23/03/2023)
 57. (22/03/2023)
 58. (22/03/2023)
 59. (22/03/2023)
 60. (22/03/2023)
 61. (22/03/2023)
 62. (22/03/2023)
 63. (22/03/2023)
 64. (22/03/2023)
 65. (22/03/2023) Kế hoạch 905/KH-UBND 2023 nâng cao quản lý đất phát triển thành nước có thu nhập cao Bình Thuận
 66. (22/03/2023) Kế hoạch 98/KH-UBND 2023 Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan Hà Nội
 67. (22/03/2023) Quyết định 1690/QĐ-UBND 2023 công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở Hà Nội 2022
 68. (22/03/2023) Kế hoạch 469/KH-UBND 2023 công tác văn thư lưu trữ Quảng Bình
 69. (22/03/2023) Quyết định 430/QĐ-BTP 2023 tổng kết Kế hoạch Đổi mới tổ chức thi hành pháp luật 2018 2022
 70. (22/03/2023)
 71. (22/03/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Lào Cai
 72. (22/03/2023) Quyết định 122/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Kon Tum
 73. (22/03/2023)
 74. (22/03/2023) Kế hoạch 1613/KH-UBND 2023 phổ biến pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân Quảng Nam
 75. (22/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Thái Bình
 76. (22/03/2023) Công văn 834/TCTHADS-TCCB 2023 thông báo tuyển dụng công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 77. (22/03/2023) Thông báo 96/TB-TCTHADS 2023 Tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự
 78. (21/03/2023)
 79. (21/03/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng
 80. (21/03/2023)
 81. (21/03/2023)
 82. (21/03/2023)
 83. (21/03/2023)
 84. (21/03/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Yên Bái
 85. (21/03/2023)
 86. (21/03/2023) Công văn 1834/VPCP-QHĐP 2023 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
 87. (21/03/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Lâm Đồng
 88. (21/03/2023) Quyết định 27/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng
 89. (21/03/2023)
 90. (21/03/2023) Kế hoạch 96/KH-UBND 2023 vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Ủy ban Hà Nội
 91. (21/03/2023) Quyết định 25/2023/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường Lâm Đồng
 92. (21/03/2023)
 93. (21/03/2023)
 94. (21/03/2023)
 95. (21/03/2023) Quyết định 343/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Trà Vinh
 96. (21/03/2023)
 97. (21/03/2023) Quyết định 342/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Trà Vinh
 98. (21/03/2023)
 99. (21/03/2023)
 100. (21/03/2023)
 101. (21/03/2023)
 102. (21/03/2023)
 103. (20/03/2023)
 104. (20/03/2023) Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
 105. (20/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính nhà ở Sở Xây dựng Ninh Thuận
 106. (20/03/2023) Quyết định 263/QĐ-TTg 2023 lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ
 107. (20/03/2023) Nghị quyết 38/NQ-CP 2023 xây dựng Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù phát triển Hồ Chí Minh
 108. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh chữa bệnh 15/2023/QH15
 109. (20/03/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Phú Yên
 110. (20/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND 2023 xây dựng cơ sở giáo dục điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc Tuyên Quang
 111. (20/03/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND 2023 giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp Quảng Nam
 112. (20/03/2023)
 113. (20/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Kạn
 114. (20/03/2023)
 115. (20/03/2023)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Bạc Liêu
 2. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 3. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
 4. (25/03/2023) Thông báo 95/TB-VPCP 2023 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
 5. (24/03/2023) Quyết định 279/QĐ-BXD 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP phát triển kinh tế tập thể
 6. (24/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Lai Châu
 7. (24/03/2023) Quyết định 124/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Kon Tum
 8. (24/03/2023) Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC 2023 Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh an toàn Việt Nam
 9. (24/03/2023)
 10. (24/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Điện Biên
 11. (24/03/2023) Quyết định 436/QĐ-BTC 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ
 12. (24/03/2023) Kế hoạch truyền thông 87/KH-UBND 2023 cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cấp tỉnh Quảng Ninh
 13. (24/03/2023)
 14. (23/03/2023) Quyết định 414/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bắc Giang
 15. (23/03/2023) Chỉ thị 08/CT-TTg 2023 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
 16. (23/03/2023) Quyết định 516/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hòa Bình
 17. (23/03/2023)
 18. (23/03/2023) Kế hoạch 655/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP phát triển kinh tế tập thể Gia Lai
 19. (22/03/2023)
 20. (22/03/2023)
 21. (21/03/2023)
 22. (21/03/2023) Công văn 1576/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu
 23. (21/03/2023)
 24. (21/03/2023) Quyết định 372/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Yên Bái
 25. (21/03/2023) Thông báo 85/TB-VPCP 2023 Dự thảo Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam
 26. (21/03/2023) Quyết định 691/QĐ-BCT 2023 gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài nhập khẩu
 27. (21/03/2023) Kế hoạch 97/KH-UBND 2023 quản lý đầu tư phát triển cụm công nghiệp Hà Nội
 28. (21/03/2023) Quyết định 469/QĐ-UBND 2023 Chương trình xúc tiến thương mại Lai Châu
 29. (21/03/2023) Quyết định 342/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Trà Vinh
 30. (20/03/2023)
 31. (20/03/2023)

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (27/03/2023)
 2. (27/03/2023) Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 Chiến lược phát triển ngành Đo đạc Bản đồ đến 2045
 3. (27/03/2023) Quyết định 739/QĐ-BTNMT 2023 thực hiện Đề án nhiệm vụ giải pháp về biến đổi khí hậu
 4. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Giang
 5. (24/03/2023) Quyết định 545/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch cung cấp điện Bình Thuận
 6. (24/03/2023) Quyết định 541/QĐ-UBND 2023 Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường Đà Nẵng 2023 2027
 7. (24/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1275/2015/QĐ-UBND thi công đường lâm sinh Quảng Ninh
 8. (24/03/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi Yên Bái
 9. (23/03/2023)
 10. (23/03/2023) Quyết định 472/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Kạn
 11. (23/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Yên
 12. (23/03/2023) Quyết định 231/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Bình
 13. (22/03/2023)
 14. (22/03/2023)
 15. (22/03/2023)
 16. (22/03/2023)
 17. (21/03/2023) Quyết định 24/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng
 18. (21/03/2023)
 19. (21/03/2023) Quyết định 1012/QĐ-BNN-TL 2023 triển khai Quyết định 1595/QĐ-TTg an ninh nguồn nước
 20. (21/03/2023)
 21. (21/03/2023) Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT an toàn phương tiện giao thông
 22. (20/03/2023)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/03/2023)
 2. (27/03/2023) Công điện 176/CĐ-TTg 2023 hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng
 3. (27/03/2023) Công văn 2746/BTC-ĐT 2023 tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách lũy kế 02 tháng
 4. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
 5. (24/03/2023) Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cơ sở giáo dục mầm non Thái Nguyên
 6. (24/03/2023) Công văn 2732/BTC-TCDN 2023 xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp
 7. (24/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND 2023 uỷ quyền công bố thông tin giá xây dựng Lai Châu
 8. (23/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Yên
 9. (23/03/2023) Chỉ thị 08/CT-TTg 2023 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
 10. (23/03/2023) Quyết định 712/QĐ-BCT 2023 Công khai quyết toán ngân sách Bộ Công Thương 2021
 11. (23/03/2023) Công văn 796/UBND-KTTH 2023 thực hiện các biện pháp điều hành bình ổn giá Hà Nội
 12. (23/03/2023) Kế hoạch 646/KH-UBND 2023 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Gia Lai 2022
 13. (22/03/2023)
 14. (22/03/2023) Quyết định 328/QĐ-UBND 2023 Bảng xếp loại đường bộ tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô Phú Yên
 15. (22/03/2023)
 16. (22/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ theo từng dự án Hoà Bình
 17. (22/03/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục tài chính hành chính sự nghiệp Sở Tài chính Bình Thuận
 18. (22/03/2023) Thông báo 106/TB-VP 2023 kết quả thực hiện dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất Mê Linh Hà Nội
 19. (21/03/2023)
 20. (21/03/2023) Kế hoạch 1583/KH-UBND 2023 thanh tra phòng ngừa tiêu cực doanh nghiệp nhà nước Quảng Nam
 21. (21/03/2023)
 22. (21/03/2023) Quyết định 271/QĐ-BGTVT 2023 tuyên truyền phổ biến nội dung phòng chống tham nhũng tiêu cực
 23. (21/03/2023)
 24. (20/03/2023) Quyết định 403/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
 25. (20/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quản lý thu chi giáo dục Long An
 26. (20/03/2023)
 27. (20/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND định mức máy móc Trà Vinh

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/03/2023) Quyết định 1575/QĐ-BYT 2023 Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng trẻ em
 2. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 3. (24/03/2023) Quyết định 1526/QÐ-BYT 2023 giám sát nhiễm khuẩn vết mổ
 4. (24/03/2023) Quyết định 197/QĐ-QLD 2023 danh mục 147 thuốc sản xuất được cấp giấy đăng ký lưu hành
 5. (24/03/2023) Quyết định 196/QĐ-QLD 2023 danh mục thuốc trong nước sản xuất để xuất khẩu Đợt 183
 6. (24/03/2023) Quyết định 1530/QĐ-BYT 2023 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị Loét bàn chân do đái tháo đường
 7. (24/03/2023) Quyết định 1531/QĐ-BYT 2023 điều trị triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
 8. (24/03/2023) Công văn 811/UBND-KGVX 2023 tổ chức triển khai Kế hoạch phòng chống dịch Hà Nội
 9. (24/03/2023) Công văn 821/UBND-KTN 2023 tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm Hà Nội
 10. (24/03/2023) Kế hoạch 106/KH-UBND 2023 an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội
 11. (24/03/2023) Quyết định 198/QĐ-QLD 2023 Danh mục 135 thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành Đợt 183
 12. (23/03/2023)
 13. (22/03/2023) Kế hoạch 634/KH-UBND 2023 đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Gia Lai
 14. (22/03/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm Quảng Ngãi
 15. (21/03/2023) Công văn 1512/BYT-DP 2023 tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống dịch
 16. (21/03/2023) Công văn 751/UBND-KGVX 2023 tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Mác bớc Hà Nội
 17. (21/03/2023) Quyết định 1486/QĐ-BYT 2023 Sổ tay hướng dẫn Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 2025
 18. (21/03/2023) Công văn 749/UBND-KGVX 2023 chủ động phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội
 19. (20/03/2023) Thông báo 373/TB-BYT 2023 Kết luận Hội nghị triển khai Nghị định 07/2023/NĐ-CP trang thiết bị y tế
 20. (20/03/2023) Quyết định 1465/QĐ-BYT 2023 sửa đổi Kế hoạch triển khai Nghị định 131/2020/NĐ-CP
 21. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh chữa bệnh 15/2023/QH15
 22. (20/03/2023) Quyết định 172/QĐ-QLD 2023 Danh mục 29 vắc xin sinh phẩm được cấp lưu hành tại Việt Nam
 23. (20/03/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND 2023 giám sát và phòng chống dịch cúm A H5N1 trên người Cần Thơ
 24. (20/03/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND 2023 triển khai Tháng hành động An toàn thực phẩm Hà Nội
 25. (20/03/2023)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (27/03/2023) Quyết định 104/QĐ-UBND 2023 Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu Bắc Ninh 2022 2025
 2. (24/03/2023) Quyết định 480/QĐ-UBND 2023 uỷ quyền công bố thông tin giá xây dựng Lai Châu
 3. (24/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1275/2015/QĐ-UBND thi công đường lâm sinh Quảng Ninh
 4. (23/03/2023) Quyết định 947/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Thanh Hóa
 5. (23/03/2023) Kế hoạch 494/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 923/QĐ-TTg xây dựng nông thôn mới Quảng Bình
 6. (23/03/2023)
 7. (22/03/2023)
 8. (22/03/2023)
 9. (22/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng Thái Bình
 10. (22/03/2023) Kế hoạch 638/KH-UBND 2023 phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững Gia Lai 2021 2030
 11. (21/03/2023) Công văn 1831/VPCP-CN 2023 triển khai gói thầu số 5 10 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
 12. (21/03/2023) Công văn 1834/VPCP-QHĐP 2023 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
 13. (21/03/2023) Quyết định 26/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Lâm Đồng
 14. (21/03/2023)
 15. (21/03/2023) Quyết định 425/QĐ-BTP 2023 triển khai Quyết định 25/2021/QĐ-TTg xây dựng nông thôn mới
 16. (21/03/2023)
 17. (21/03/2023) Công văn 752/UBND-ĐT 2023 tăng cường quản lý xây dựng các nhà vệ sinh công cộng Hà Nội
 18. (20/03/2023)
 19. (20/03/2023)
 20. (20/03/2023)
 21. (20/03/2023)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/03/2023) Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch xây dựng Nghị định 72/2016/NĐ-CP hoạt động nhiếp ảnh
 2. (27/03/2023) Kế hoạch 205/KH-UBND 2023 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trường học Nghệ An
 3. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 4. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 5. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
 6. (25/03/2023) Thông báo 95/TB-VPCP 2023 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
 7. (24/03/2023) Kế hoạch 1713/KH-UBND 2023 thu hút khách du lịch quốc tế đến Quảng Nam giai đoạn mới
 8. (24/03/2023) Kế hoạch 960/KH-UBND 2023 xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến Bình Thuận
 9. (24/03/2023) Quyết định 1041/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin Hồ Chí Minh
 10. (24/03/2023) Quyết định 616/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Quảng Bình
 11. (24/03/2023)
 12. (24/03/2023) Quyết định 436/QĐ-BTC 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP phát triển kinh tế Bắc Trung Bộ
 13. (23/03/2023) Kế hoạch 101/KH-UBND 2023 tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại Hà Nội
 14. (23/03/2023)
 15. (23/03/2023) Kế hoạch 657/KH-UBND 2023 thực hiện phát triển du lịch nông thôn Gia Lai 2023 2025
 16. (23/03/2023) Kế hoạch 655/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP phát triển kinh tế tập thể Gia Lai
 17. (23/03/2023) Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL điều kiện thi hoặc xét thăng hạn viên chức chuyên ngành thư viện
 18. (22/03/2023) Kế hoạch 98/KH-UBND 2023 Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan Hà Nội
 19. (21/03/2023) Thông báo 85/TB-VPCP 2023 Dự thảo Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam
 20. (21/03/2023) Quyết định 343/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Trà Vinh
 21. (21/03/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện công tác gia đình Phú Yên
 22. (21/03/2023) Công văn 752/UBND-ĐT 2023 tăng cường quản lý xây dựng các nhà vệ sinh công cộng Hà Nội
 23. (21/03/2023) Kế hoạch 169/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện Đắk Nông
 24. (20/03/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Phú Yên
 25. (20/03/2023) Kế hoạch 170/KH-UBND 2023 thực hiện phòng chống mại dâm Nghệ An
 26. (20/03/2023)
 27. (20/03/2023)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (27/03/2023) Công văn 14845/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng quyền sử dụng tên miền Internet Cục thuế Hà Nội
 2. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo Cần Thơ
 3. (27/03/2023) Công văn 1647/BYT-KH-TC 2023 chuyển văn bản về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng
 4. (27/03/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư Hà Giang
 5. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 6. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các cơ quan Thái Bình 2022
 7. (27/03/2023) Công văn 1005/BTTTT-BC 2023 đề xuất cho Chương trình phát hành tem bưu chính 2025
 8. (24/03/2023) Kế hoạch 1714/KH-UBND 2023 công tác thông tin đối ngoại Quảng Nam
 9. (24/03/2023) Quyết định 299/QĐ-KTNN 2023 quản lý sử dụng Cổng trao đổi thông tin Kiểm toán Nhà nước
 10. (24/03/2023) Quyết định 95/QĐ-VPCP 2023 triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
 11. (24/03/2023)
 12. (23/03/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND 2023 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ công chức Yên Bái
 13. (23/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND quy trình thẩm định điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử Hà Nam
 14. (22/03/2023)
 15. (22/03/2023) Kế hoạch 182/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 1079/QĐ-TTg truyền thông quyền con người Nghệ An
 16. (21/03/2023)
 17. (20/03/2023)
 18. (20/03/2023)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (21/03/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này