Thông báo văn bản mới từ ngày 13-03-2023 đến ngày 20-03-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 13-03-2023 đến 20-03-2023


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/03/2023)
 2. (20/03/2023) Quyết định 403/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
 3. (20/03/2023)
 4. (20/03/2023)
 5. (18/03/2023) Công văn 1760/VPCP-CN 2023 tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2
 6. (17/03/2023) Thông báo 79/TB-VPCP 2023 bảo đảm nguồn vật liệu các dự án giao thông Đồng bằng sông Cửu Long
 7. (17/03/2023) Quyết định 255/QĐ-TTg 2023 đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất
 8. (17/03/2023) Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
 9. (17/03/2023) Công văn 1753/VPCP-CN 2023 thẩm định đầu tư Dự án đường Yang Bay Tà Gụ kết nối Quốc lộ 27C
 10. (17/03/2023)
 11. (17/03/2023) Thông báo 171/TB-VP 2023 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Xúc tiến Đầu tư Hồ Chí Minh
 12. (16/03/2023) Thông báo 78/TB-VPCP 2023 khảo sát dự án giao thông trọng điểm đường cao tốc Bến Lức Long Thành
 13. (16/03/2023)
 14. (15/03/2023)
 15. (15/03/2023) Công văn 266/DP-TC 2023 triển khai Nghị định 103/2016/NĐ-CP an toàn sinh học
 16. (13/03/2023) Công văn 1486/BNN-VPĐP 2023 triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025
 17. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND khung giá bán nhà ở xã hội do hộ gia đình xây dựng Đồng Tháp

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/03/2023)
 2. (20/03/2023)
 3. (20/03/2023)
 4. (20/03/2023)
 5. (17/03/2023)
 6. (17/03/2023)
 7. (17/03/2023)
 8. (17/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Gia Lai
 9. (17/03/2023) Kế hoạch 592/KH-UBND 2023 chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới Gia Lai
 10. (17/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-TTg quy hoạch chung xây dựng khu chức năng thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk
 11. (17/03/2023)
 12. (16/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Sơn La
 13. (16/03/2023)
 14. (16/03/2023) Thông tư 05/2023/TT-BCT Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây
 15. (15/03/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND xã nông thôn mới kiểu mẫu Hà Nam 2021 2025
 16. (15/03/2023)
 17. (15/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Điện Biên
 18. (15/03/2023)
 19. (15/03/2023) Quyết định 326/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Ninh Thuận
 20. (15/03/2023) Quyết định 552/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực nhà ở Sở xây dựng Huế
 21. (14/03/2023) Quyết định 222/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 2030
 22. (14/03/2023)
 23. (13/03/2023) Công văn 1486/BNN-VPĐP 2023 triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025
 24. (13/03/2023) Chỉ thị 391/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng Hà Giang
 25. (13/03/2023)
 26. (13/03/2023)
 27. (13/03/2023)
 28. (13/03/2023)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/03/2023)
 2. (20/03/2023) Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
 3. (20/03/2023) Quyết định 356/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính nhà ở Sở Xây dựng Ninh Thuận
 4. (20/03/2023) Quyết định 263/QĐ-TTg 2023 lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ
 5. (20/03/2023) Nghị quyết 38/NQ-CP 2023 xây dựng Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù phát triển Hồ Chí Minh
 6. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh chữa bệnh 15/2023/QH15
 7. (20/03/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Phú Yên
 8. (20/03/2023) Kế hoạch 50/KH-UBND 2023 xây dựng cơ sở giáo dục điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc Tuyên Quang
 9. (20/03/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND 2023 giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp Quảng Nam
 10. (20/03/2023)
 11. (20/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Bắc Kạn
 12. (20/03/2023)
 13. (20/03/2023)
 14. (19/03/2023)
 15. (19/03/2023)
 16. (17/03/2023)
 17. (17/03/2023) Quyết định 486/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ tịch ngành Tư pháp Bình Thuận
 18. (17/03/2023)
 19. (17/03/2023)
 20. (17/03/2023)
 21. (17/03/2023)
 22. (17/03/2023)
 23. (17/03/2023) Quyết định 754/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý nông lâm sản Sở Nông nghiệp Kiên Giang
 24. (17/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Gia Lai
 25. (17/03/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban xã Gia Lai
 26. (17/03/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Tuyên Quang
 27. (17/03/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Quảng Bình
 28. (17/03/2023) Quyết định 561/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khoa học công nghệ Quảng Bình
 29. (17/03/2023) Quyết định 169/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban tỉnh Gia Lai
 30. (17/03/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban huyện Gia Lai
 31. (17/03/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính hóa chất điện Sở Công Thương Tuyên Quang
 32. (17/03/2023) Kế hoạch 56/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công Cần Thơ
 33. (17/03/2023) Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
 34. (17/03/2023)
 35. (17/03/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Kon Tum
 36. (17/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND 2023 mô hình mạng nội bộ của cơ quan Nhà nước Quảng Nam
 37. (17/03/2023) Kế hoạch 57/KH-UBND 2023 tăng cường năng lực cán bộ công tác cải cách hành chính Cần Thơ
 38. (17/03/2023)
 39. (17/03/2023)
 40. (16/03/2023)
 41. (16/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Sơn La
 42. (16/03/2023)
 43. (16/03/2023)
 44. (16/03/2023)
 45. (16/03/2023) Quyết định 524/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở xuất trình sổ hộ khẩu giấy Lâm Đồng
 46. (16/03/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương Nam Định
 47. (16/03/2023) Quyết định 343/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch công tác truyền thông hoạt động của Bộ Tư pháp
 48. (16/03/2023) Quyết định 913/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc Sở Tài nguyên Hồ Chí Minh
 49. (16/03/2023)
 50. (16/03/2023) Kế hoạch 1459/KH-UBND 2023 thành lập các phường thị trấn Trung Phước huyện Nông Sơn Quảng Nam
 51. (16/03/2023) Quyết định 292/QĐ-LĐTBXH 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội
 52. (16/03/2023)
 53. (16/03/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Bến Tre
 54. (16/03/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Bến Tre
 55. (16/03/2023) Quyết định 528/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến Sở Tư pháp Nam Định
 56. (16/03/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế Lai Châu
 57. (15/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Thông tin Quảng Nam
 58. (15/03/2023)
 59. (15/03/2023)
 60. (15/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2013/QĐ-UBND phát ngôn báo chí Hồ Chí Minh
 61. (15/03/2023)
 62. (15/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Điện Biên
 63. (15/03/2023)
 64. (15/03/2023) Quyết định 339/QĐ-UBND 2023 tiếp nhận phản ánh ứng dụng Công dân số Yên Bái Yên Bái
 65. (15/03/2023) Quyết định 326/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Ninh Thuận
 66. (15/03/2023) Công văn 1337/BYT-VPB1 2023 chuyển giao Trung tâm Y tế tuyến huyện về Ủy ban cấp huyện quản lý
 67. (15/03/2023) Quyết định 498/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Lâm Đồng
 68. (15/03/2023) Kế hoạch 1875/KH-UBND 2023 xây dựng xã phường điển hình phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Lâm Đồng
 69. (15/03/2023) Quyết định 552/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực nhà ở Sở xây dựng Huế
 70. (15/03/2023)
 71. (15/03/2023)
 72. (15/03/2023)
 73. (14/03/2023)
 74. (14/03/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Ninh Bình
 75. (14/03/2023)
 76. (14/03/2023)
 77. (14/03/2023)
 78. (14/03/2023)
 79. (14/03/2023)
 80. (14/03/2023)
 81. (14/03/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp Hải Phòng
 82. (14/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Thừa Thiên Huế
 83. (14/03/2023) Quyết định 146/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Gia Lai
 84. (14/03/2023) Quyết định 538/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin Sở Văn hóa Bạc Liêu
 85. (14/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Gia Lai
 86. (14/03/2023) Thông báo 74/TB-VPCP 2023 kết quả thực hiện Luật Cư trú và Nghị định 104/2022/NĐ-CP
 87. (14/03/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Trường Cao đẳng Đà Lạt Lâm Đồng
 88. (14/03/2023)
 89. (14/03/2023) Quyết định 291/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương An Giang
 90. (14/03/2023) Quyết định 454/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương Bình Thuận
 91. (14/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa Sở Văn hóa Bình Định
 92. (14/03/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Thú y Sở Nông nghiệp Bình Định
 93. (14/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Phước
 94. (14/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải Bình Phước
 95. (14/03/2023)
 96. (14/03/2023)
 97. (13/03/2023)
 98. (13/03/2023)
 99. (13/03/2023)
 100. (13/03/2023)
 101. (13/03/2023)
 102. (13/03/2023) Quyết định 1467/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc Ủy ban Hà Nội
 103. (13/03/2023)
 104. (13/03/2023)
 105. (13/03/2023)
 106. (13/03/2023)
 107. (13/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nhà ở xuất trình hộ khẩu giấy Sở Xây dựng Nam Định
 108. (13/03/2023)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/03/2023) Quyết định 318/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Phú Yên
 2. (20/03/2023) Kế hoạch 170/KH-UBND 2023 thực hiện phòng chống mại dâm Nghệ An
 3. (20/03/2023)
 4. (20/03/2023)
 5. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP 2023 Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre
 6. (17/03/2023)
 7. (17/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ dự án Lai Châu
 8. (17/03/2023)
 9. (17/03/2023)
 10. (16/03/2023)
 11. (16/03/2023)
 12. (16/03/2023) Công văn 912/LĐTBXH-BĐG 2023 triển khai công tác bình đẳng giới
 13. (16/03/2023) Quyết định 292/QĐ-LĐTBXH 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội
 14. (16/03/2023)
 15. (16/03/2023)
 16. (16/03/2023)
 17. (15/03/2023) Kế hoạch 1868/KH-UBND 2023 thực hiện phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số Lâm Đồng
 18. (15/03/2023)
 19. (14/03/2023)
 20. (14/03/2023)
 21. (14/03/2023)
 22. (14/03/2023)
 23. (14/03/2023)
 24. (14/03/2023)
 25. (14/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa Sở Văn hóa Bình Định
 26. (14/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Phước
 27. (13/03/2023)
 28. (13/03/2023)
 29. (13/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa
 30. (13/03/2023)
 31. (13/03/2023) Công văn 1583/VPCP-KGVX 2023 báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới 2022
 32. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT 2023 Đánh giá tác động kinh tế xung đột Ukraina đến nông nghiệp

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND học phí mầm non Long An
 2. (20/03/2023) Quyết định 406/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 3. (20/03/2023) Quyết định 407/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch thực hiện của Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 4. (20/03/2023)
 5. (20/03/2023)
 6. (20/03/2023)
 7. (20/03/2023)
 8. (20/03/2023)
 9. (20/03/2023) Công văn 12764/CTHN-TTHT 2023 xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hà Nội
 10. (20/03/2023)
 11. (20/03/2023)
 12. (20/03/2023) Công văn 12765/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản Hà Nội
 13. (20/03/2023) Công văn 12768/CTHN-TTHT 2023 quy định hóa đơn Cục Thuế Hà Nội
 14. (20/03/2023) Công văn 12767/CTHN-TTHT 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội
 15. (20/03/2023) Công văn 12769/CTHN-TTHT 2023 hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng Cục Thuế Hà Nội
 16. (20/03/2023)
 17. (17/03/2023) Quyết định 391/QĐ-BTC 2023 thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn
 18. (17/03/2023)
 19. (17/03/2023)
 20. (17/03/2023)
 21. (17/03/2023)
 22. (17/03/2023)
 23. (16/03/2023) Công văn 11972/CTHN-TTHT 2023 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội
 24. (16/03/2023)
 25. (15/03/2023) Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BTC 2023 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 26. (15/03/2023)
 27. (14/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Quảng Nam
 28. (13/03/2023)
 29. (13/03/2023)
 30. (13/03/2023) Công văn 11001/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội
 31. (13/03/2023)

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/03/2023) Thông báo 373/TB-BYT 2023 Kết luận Hội nghị triển khai Nghị định 07/2023/NĐ-CP trang thiết bị y tế
 2. (20/03/2023) Quyết định 1465/QĐ-BYT 2023 sửa đổi Kế hoạch triển khai Nghị định 131/2020/NĐ-CP
 3. (20/03/2023) Quyết định 264/QĐ-TTg 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh chữa bệnh 15/2023/QH15
 4. (20/03/2023) Quyết định 172/QĐ-QLD 2023 Danh mục 29 vắc xin sinh phẩm được cấp lưu hành tại Việt Nam
 5. (20/03/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND 2023 giám sát và phòng chống dịch cúm A H5N1 trên người Cần Thơ
 6. (20/03/2023) Kế hoạch 93/KH-UBND 2023 triển khai Tháng hành động An toàn thực phẩm Hà Nội
 7. (20/03/2023)
 8. (20/03/2023)
 9. (18/03/2023) Công văn 1761/VPCP-CN 2023 đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động vật tại Cảng hàng không Long Thành
 10. (18/03/2023) Công văn 163/TTg-KGVX 2023 thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 phòng chống dịch Covid 19
 11. (17/03/2023) Quyết định 1418/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 phòng chống dịch COVID19
 12. (17/03/2023) Công văn 1453/BYT-DP 2023 chủ động tích cực phòng chống sốt xuất huyết
 13. (17/03/2023) Công văn 1452/BYT-DP 2023 tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Mác bớc
 14. (15/03/2023)
 15. (15/03/2023)
 16. (15/03/2023)
 17. (15/03/2023) Công văn 265/DP-TC 2023 triển khai Nghị định 104/2016/NĐ-CP hoạt động tiêm chủng
 18. (15/03/2023) Công văn 1331/BYT-VPB1 2023 giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc
 19. (15/03/2023) Công văn 1337/BYT-VPB1 2023 chuyển giao Trung tâm Y tế tuyến huyện về Ủy ban cấp huyện quản lý
 20. (15/03/2023)
 21. (15/03/2023)
 22. (15/03/2023)
 23. (15/03/2023)
 24. (15/03/2023) Công văn 266/DP-TC 2023 triển khai Nghị định 103/2016/NĐ-CP an toàn sinh học
 25. (15/03/2023)
 26. (14/03/2023)
 27. (14/03/2023)
 28. (14/03/2023)
 29. (14/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND 2023 phân bổ dự toán chi cơ sở y tế điều trị tuyến tỉnh Quảng Nam
 30. (13/03/2023)
 31. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển chất thải rắn y tế Bình Thuận

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/03/2023)
 2. (17/03/2023)
 3. (17/03/2023) Quyết định 530/QĐ-UBND 2023 phê duyệt số liệu hiện trạng rừng Quảng Nam
 4. (17/03/2023) Quyết định 115/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Kon Tum
 5. (17/03/2023)
 6. (16/03/2023)
 7. (16/03/2023)
 8. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND nội dung chi Quỹ phòng chống thiên tai Quảng Trị
 9. (15/03/2023)
 10. (15/03/2023)
 11. (15/03/2023)
 12. (15/03/2023)
 13. (15/03/2023)
 14. (14/03/2023)
 15. (14/03/2023) Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 phòng chống thiên tai Lào Cai
 16. (14/03/2023) Quyết định 111/QĐ-UBND 2023 chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây giá trị kinh tế cao Gia Lai
 17. (14/03/2023) Quyết định 537/QĐ-UBND 2023 công bố hiện trạng rừng Lào Cai 2022
 18. (14/03/2023) Quyết định 569/QĐ-BTNMT 2023 Kế hoạch giảm phát thải khí mê tan đến 2030
 19. (14/03/2023)
 20. (14/03/2023) Công văn 715/BCA-C07 2023 hướng dẫn tổng kết thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy
 21. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BTNMT về Chất lượng đất
 22. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2023/BTNMT về Chất lượng không khí
 23. (13/03/2023) Quy chuẩn quốc gia QCVN 08:2023/BTNMT về Chất lượng nước mặt
 24. (13/03/2023) Quy chuẩn quốc gia QCVN 09:2023/BTNMT về Chất lượng nước dưới đất
 25. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2023/BTNMT về Chất lượng nước biển
 26. (13/03/2023)
 27. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển chất thải rắn y tế Bình Thuận
 28. (13/03/2023)
 29. (13/03/2023) Quyết định 1342/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 30. (13/03/2023) Quyết định 363/QĐ-UBND 2023 tổng kết thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy Sơn La
 31. (13/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường xung quanh

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/03/2023)
 2. (20/03/2023)
 3. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP 2023 Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre
 4. (17/03/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Tuyên Quang
 5. (17/03/2023) Công văn 2600/BGTVT-VT 2023 tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
 6. (17/03/2023)
 7. (16/03/2023) Quyết định 527/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương Nam Định
 8. (16/03/2023) Quyết định 507/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Bến Tre
 9. (16/03/2023) Quyết định 508/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Bến Tre
 10. (16/03/2023) Thông tư 05/2023/TT-BCT Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây
 11. (15/03/2023)
 12. (15/03/2023)
 13. (14/03/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Ninh Bình
 14. (14/03/2023)
 15. (14/03/2023) Quyết định 146/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Gia Lai
 16. (14/03/2023) Quyết định 147/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Gia Lai
 17. (14/03/2023)
 18. (13/03/2023)
 19. (13/03/2023)
 20. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT 2023 Đánh giá tác động kinh tế xung đột Ukraina đến nông nghiệp
 21. (13/03/2023) Công văn 1325/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/03/2023) Quyết định 403/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại
 2. (20/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND quản lý thu chi giáo dục Long An
 3. (20/03/2023)
 4. (20/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND định mức máy móc Trà Vinh
 5. (18/03/2023) Thông báo 81/TB-VPCP 2023 Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre
 6. (17/03/2023)
 7. (17/03/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND 2023 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thanh Hóa
 8. (17/03/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy trình bảo trì đường giao thông nông thôn Tuyên Quang
 9. (17/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ dự án Lai Châu
 10. (16/03/2023)
 11. (16/03/2023)
 12. (16/03/2023)
 13. (16/03/2023)
 14. (16/03/2023)
 15. (15/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND nội dung chi Quỹ phòng chống thiên tai Quảng Trị
 16. (15/03/2023) Công văn 2375/BTC-QLCS 2023 rà soát hoàn thiện văn bản quản lý sử dụng tài sản công
 17. (15/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế về khuyến nông trên địa bàn Hà Nam
 18. (15/03/2023)
 19. (14/03/2023) Quyết định 496/QĐ-UBND 2023 phân bổ dự toán chi cơ sở y tế điều trị tuyến tỉnh Quảng Nam
 20. (14/03/2023)
 21. (13/03/2023) Quyết định 271/QĐ-LĐTBXH 2023 Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí
 22. (13/03/2023)
 23. (13/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chi phí đào tạo trình độ sơ cấp từng nhóm đối tượng Thanh Hóa
 24. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND khung giá bán nhà ở xã hội do hộ gia đình xây dựng Đồng Tháp

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này