Thông báo văn bản mới từ ngày 31-10-2022 đến ngày 07-11-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 31-10-2022 đến 07-11-2022


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/11/2022)
 2. (07/11/2022) Quyết định 3007/QĐ-UBND 2022 ủy quyền phê duyệt quy trình thủ tục hành chính Quảng Nam
 3. (07/11/2022) Quyết định 1437/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên Lai Châu
 4. (07/11/2022) Quyết định 2310/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Sơn La
 5. (07/11/2022) Quyết định 3836/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Cần Thơ
 6. (07/11/2022) Quyết định 3847/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Tư pháp Cần Thơ
 7. (07/11/2022) Quyết định 2565/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Bến Tre
 8. (07/11/2022)
 9. (07/11/2022) Quyết định 2172/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật
 10. (07/11/2022)
 11. (07/11/2022)
 12. (04/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Vĩnh Long
 13. (04/11/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Vĩnh Long
 14. (04/11/2022) Quyết định 2263/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính hoạt động khoa học Sở Khoa học Vĩnh Long
 15. (04/11/2022) Quyết định 683/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y ngành nông nghiệp Kon Tum
 16. (04/11/2022) Quyết định 680/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Kon Tum
 17. (04/11/2022) Quyết định 2978/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Sóc Trăng
 18. (04/11/2022) Quyết định 2980/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Sở Nông nghiệp Sóc Trăng
 19. (04/11/2022) Quyết định 20/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Đầu tư Bắc Ninh
 20. (04/11/2022) Quyết định 3812/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải Sở Giao thông Cần Thơ
 21. (04/11/2022) Quyết định 3811/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Cần Thơ
 22. (04/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông Cần Thơ
 23. (04/11/2022) Nghị quyết 143/NQ-CP 2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10
 24. (03/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức Đắk Nông
 25. (03/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học Đắk Nông
 26. (03/11/2022) Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu
 27. (03/11/2022) Quyết định 3765/QĐ-UBND 2022 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban xã Hồ Chí Minh
 28. (03/11/2022) Quyết định 3764/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính Ủy ban thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh
 29. (03/11/2022) Kế hoạch 2547/KH-UBND 2022 đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phương thức chỉ đạo Gia Lai
 30. (03/11/2022) Quyết định 583/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Gia Lai
 31. (03/11/2022) Quyết định 2981/QĐ-UBND 2022 Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Y tế Quảng Nam
 32. (03/11/2022) Nghị định 92/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Đài Tiếng nói Việt Nam
 33. (03/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ Hưng Yên
 34. (03/11/2022) Quyết định 1526/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp Ninh Thuận
 35. (03/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý hồ sơ công chức viên chức Hưng Yên
 36. (03/11/2022) Quyết định 3066/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Tiền Giang
 37. (03/11/2022) Quyết định 3067/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy Sở Giao thông Tiền Giang
 38. (03/11/2022) Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa
 39. (03/11/2022) Quyết định 3776/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp Thanh Hóa
 40. (03/11/2022) Quyết định 2284/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp Sơn La
 41. (03/11/2022) Quyết định 2138/QĐ-UBND 2022 quy định cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Bắc Kạn
 42. (03/11/2022) Quyết định 2661/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp An Giang
 43. (03/11/2022) Quyết định 2660/QĐ-UBND 2022 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP An Giang
 44. (03/11/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
 45. (03/11/2022) Quyết định 2050/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Hà Nam
 46. (02/11/2022) Công văn 2390/TCGDNN-PCTT 2022 thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ
 47. (02/11/2022) Quyết định 2958/QĐ-BTNMT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Cục Địa chất Việt Nam
 48. (02/11/2022) Quyết định 2969/QĐ-UBND 2022 cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa trên địa bàn Quảng Nam
 49. (02/11/2022) Quyết định 2649/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Huế
 50. (02/11/2022) Quyết định 1316/QĐ-TTg 2022 bổ sung dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải
 51. (02/11/2022) Quyết định 2215/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Tây Ninh
 52. (02/11/2022) Quyết định 1604/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Cao Bằng
 53. (02/11/2022) Quyết định 1155/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính môi trường Sở Tài nguyên Bắc Ninh
 54. (02/11/2022) Quyết định 1156/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bắc Ninh
 55. (02/11/2022) Quyết định 34/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Đầu tư Cần Thơ
 56. (02/11/2022) Quyết định 3775/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cần Thơ
 57. (01/11/2022)
 58. (01/11/2022)
 59. (01/11/2022)
 60. (01/11/2022)
 61. (01/11/2022)
 62. (01/11/2022)
 63. (01/11/2022) Quyết định 2939/QĐ-BTNMT 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Bộ Tài nguyên
 64. (01/11/2022) Quyết định 1046/QĐ-LĐTBXH 2022 phê duyệt kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động 2023
 65. (01/11/2022) Quyết định 2237/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Vĩnh Long
 66. (01/11/2022) Thông tư 07/2022/TT-BTP thành lập sáp nhập giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp
 67. (31/10/2022)
 68. (31/10/2022)
 69. (31/10/2022)
 70. (31/10/2022)
 71. (31/10/2022)
 72. (31/10/2022)
 73. (31/10/2022)
 74. (31/10/2022)
 75. (31/10/2022)
 76. (31/10/2022) Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ 2022 Hội nghị cán bộ Ủy ban nhân dân Liên đoàn Lao động Hà Nội
 77. (31/10/2022)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/11/2022) Quyết định 3006/QĐ-UBND 2022 đào tạo cán bộ thực hiện Chương trình phát triển miền núi Quảng Nam
 2. (07/11/2022) Quyết định 60/2022/QĐ-UBND phân cấp quản lý Chương trình quốc gia Ninh Thuận 2021 2025
 3. (07/11/2022) Kế hoạch 145/KH-UBND 2022 đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình cộng đồng Nam Định
 4. (07/11/2022)
 5. (07/11/2022) Quyết định 3836/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Cần Thơ
 6. (07/11/2022) Công văn 1881/UBDT-DTTS 2022 chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 7. (07/11/2022) Kế hoạch 157/KH-UBND 2022 tổ chức thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau Bình Định
 8. (06/11/2022) Kế hoạch 156/KH-UBND 2022 bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng Bình Định
 9. (03/11/2022) Quyết định 3765/QĐ-UBND 2022 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban xã Hồ Chí Minh
 10. (03/11/2022) Quyết định 3764/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính Ủy ban thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh
 11. (03/11/2022) Công văn 7946/BKHĐT-TH 2022 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
 12. (03/11/2022) Công văn 3662/UBND-NC 2022 tăng cường quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ pháo Hà Nội
 13. (03/11/2022) Quyết định 3066/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa Sở Văn hóa Tiền Giang
 14. (03/11/2022) Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa
 15. (02/11/2022) Quyết định 2969/QĐ-UBND 2022 cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa trên địa bàn Quảng Nam
 16. (02/11/2022) Quyết định 2729/QĐ-UBND 2022 phát huy văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch Kiên Giang
 17. (02/11/2022) Kế hoạch 223/KH-UBND 2022 thực hiện Chương trình quốc gia về người cao tuổi Cần Thơ
 18. (01/11/2022)
 19. (01/11/2022) Chỉ thị 20/CT-TTg 2022 đẩy mạnh hoạt động thư viện xây dựng phát triển kỹ năng đọc cho thiếu nhi
 20. (01/11/2022) Quyết định 1314/QĐ-TTg 2022 Phát hiện bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam 2022 2030
 21. (31/10/2022)
 22. (31/10/2022)
 23. (31/10/2022)
 24. (31/10/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (07/11/2022)
 2. (02/11/2022)
 3. (31/10/2022)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/11/2022)
 2. (07/11/2022) Công văn 11504/BTC-QLCS 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử tài sản công
 3. (07/11/2022) Chỉ thị 11/CT-UBND 2022 tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện Bình Thuận
 4. (07/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh Lai Châu
 5. (07/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND tiêu chí phân bổ máy tính bảng cung cấp dịch vụ viễn thông Lai Châu
 6. (03/11/2022) Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học Đắk Nông
 7. (03/11/2022) Công văn 5406/BTTTT-CĐSQG 2022 hướng dẫn các bộ ngành xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số 2023
 8. (03/11/2022) Công văn 7418/VPCP-KSTT 2022 đôn đốc triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
 9. (03/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Hòa Bình
 10. (03/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý khai thác phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ Hưng Yên
 11. (02/11/2022) Kế hoạch 3698/KH-UBND 2022 thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia Kon Tum
 12. (01/11/2022) Quyết định 664/QĐ-UBND 2022 tăng cường ứng dụng công nghệ trong giáo dục Gia Lai 2022 2025
 13. (31/10/2022)
 14. (31/10/2022)
 15. (31/10/2022) Công văn 4572/TCHQ-TXNK 2022 thủ tục xuất khẩu phần mềm
 16. (31/10/2022) Thông tư 15/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg Mạng bưu chính phục vụ Đảng

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/11/2022)
 2. (01/11/2022)
 3. (31/10/2022)
 4. (31/10/2022)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/11/2022) Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC quản lý tài chính nguồn vốn vay Quỹ Kuwait
 2. (07/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch Nam Định
 3. (07/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND thẩm quyền xử lý tài sản trang bị nhiệm vụ khoa học Tiền Giang
 4. (07/11/2022) Quyết định 2310/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Sơn La
 5. (07/11/2022) Công văn 11504/BTC-QLCS 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử tài sản công
 6. (07/11/2022) Quyết định 43/2022/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh Lai Châu
 7. (07/11/2022) Công văn 1881/UBDT-DTTS 2022 chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 8. (05/11/2022)
 9. (04/11/2022) Quyết định 41/2022/QĐ-UBND định mức tiêu hao nhiên liệu ô tô của cơ quan đơn vị Lai Châu
 10. (04/11/2022) Quyết định 31/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Vĩnh Long
 11. (04/11/2022) Quyết định 1319/QĐ-TTg 2022 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương 2021 2025
 12. (04/11/2022) Quyết định 2859/QĐ-UBND 2022 giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn Bình Dương
 13. (03/11/2022)
 14. (03/11/2022) Quyết định 39/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Hòa Bình
 15. (03/11/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-UBND khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá Kiên Giang
 16. (02/11/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND nội dung chi mức chi Quỹ phòng chống thiên tai Bắc Kạn
 17. (31/10/2022)
 18. (31/10/2022) Công văn 3983/TCT-CS 2022 miễn giảm tiền sử dụng đất dự án đầu tư chợ theo hình thức BOT
 19. (31/10/2022) Thông báo 14995/TB-SXD-VLXD 2022 công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 Sở Xây dựng Hồ Chí Minh
 20. (31/10/2022) Công văn 11167/BTC-HCSN 2022 chuyển tiền vào quỹ bảo hiểm hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (31/10/2022)

Lĩnh vực Công nghiệp

 1. (31/10/2022)
 2. (31/10/2022)
 3. (31/10/2022)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này