Thông báo văn bản mới từ ngày 17-04-2023 đến ngày 24-04-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 17-04-2023 đến 24-04-2023


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (24/04/2023) Quyết định 1340/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Bình Định
 2. (24/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 3. (24/04/2023) Thông báo 151/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
 4. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-TTg 2023 phân công Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh
 5. (24/04/2023) Quyết định 2400/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội
 6. (24/04/2023)
 7. (24/04/2023)
 8. (24/04/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Cao Bằng
 9. (24/04/2023) Quyết định 1014/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Cần Thơ
 10. (24/04/2023) Quyết định 902/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Vĩnh Long
 11. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý Khu kinh tế Cao Bằng
 12. (24/04/2023)
 13. (23/04/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập Gia Lai
 14. (22/04/2023) Quyết định 1567/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Hồ Chí Minh
 15. (22/04/2023) Quyết định 1322/QĐ-UBND 2023 đính chính Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Bình Định
 16. (21/04/2023) Quyết định 321/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Ninh Bình
 17. (21/04/2023) Quyết định 1928/QĐ-BYT 2023 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
 18. (21/04/2023) Quyết định 603/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Sơn La
 19. (21/04/2023) Quyết định 1297/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Bình Định
 20. (21/04/2023) Quyết định 308/QĐ-BNV 2023 triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP kiểm định chất lượng công chức
 21. (21/04/2023) Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT cấp giấy phép hoạt động điện lực
 22. (21/04/2023)
 23. (21/04/2023) Quyết định 681/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Điện Biên
 24. (21/04/2023) Quyết định 698/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Điện Biên
 25. (21/04/2023) Quyết định 429/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường Sở Khoa học Cao Bằng
 26. (21/04/2023) Quyết định 606/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Lai Châu
 27. (21/04/2023) Quyết định 778/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý thuộc ngành Tư pháp Bình Thuận
 28. (21/04/2023) Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sóc Trăng
 29. (21/04/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Sóc Trăng
 30. (21/04/2023) Kế hoạch 114-KH/BTCTW 2023 thông tin xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị
 31. (21/04/2023) Quyết định 988/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính giáo dục cấp huyện Sóc Trăng
 32. (21/04/2023) Quyết định 989/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục cấp huyện Sóc Trăng
 33. (21/04/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc Sở Nông nghiệp Sơn La
 34. (21/04/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng
 35. (21/04/2023) Quyết định 892/QĐ-UBND 2023 công bố văn bản còn hiệu lực Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế
 36. (21/04/2023) Thông báo 1894/TB-SNV 2023 tuyển dụng công chức Sở Nội vụ Hồ Chí Minh
 37. (21/04/2023) Quyết định 1011/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Cần Thơ
 38. (21/04/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giao thông vận tải Hải Phòng
 39. (21/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bình Định
 40. (21/04/2023) Quyết định 755/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp huyện Đắk Lắk
 41. (20/04/2023) Nghị định 14/2023/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ Bộ Tài chính
 42. (20/04/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Lai Châu
 43. (20/04/2023) Quyết định 580/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc Sở Tư pháp Bắc Giang
 44. (20/04/2023)
 45. (20/04/2023)
 46. (20/04/2023) Công văn 317/TANDTC-TCCB 2023 đánh giá chất lượng Hội nghị tập huấn trực tuyến
 47. (20/04/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai
 48. (20/04/2023) Quyết định 928/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban xã Vũng Tàu
 49. (20/04/2023) Công văn 3905/BTC-HCSN 2023 đính chính Thông tư 42/2022/TT-BTC
 50. (20/04/2023) Quyết định 1301/QĐ-UBND 2023 phân công các sở báo cáo thống kê công tác dân tộc Thanh Hóa
 51. (20/04/2023) Quyết định 1095/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội Nghệ An
 52. (20/04/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Sơn La
 53. (20/04/2023) Quyết định 148/QĐ-UBND 2023 Xác định Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn Tuyên Quang
 54. (20/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quản lý tổ chức bộ máy vị trí việc làm biên chế Hưng Yên
 55. (20/04/2023) Quyết định 957/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cạnh tranh Sở Công Thương Sóc Trăng
 56. (20/04/2023) Quyết định 423/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các bộ tại Thủ đô Hà Nội
 57. (20/04/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Điện lực Sở Công Thương Sơn La
 58. (20/04/2023) Quyết định 602/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc Sở Tư pháp Lai Châu
 59. (20/04/2023) Quyết định 1040/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành mới lĩnh vực Bảo trợ xã hội Kiên Giang
 60. (20/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Bắc Ninh
 61. (20/04/2023) Công văn 1007/HQTPHCM-TTKT 2023 đưa hàng hóa về bảo quản Cục Hải quan Hồ Chí Minh
 62. (20/04/2023) Quyết định 470/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban xã phường Gia Lai
 63. (20/04/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cạnh tranh Sở Công Thương Cao Bằng
 64. (20/04/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm ngành Lao động Bình Phước
 65. (20/04/2023) Quyết định 666/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp Điện Biên
 66. (20/04/2023) Quyết định 874/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Kế hoạch Vĩnh Long
 67. (20/04/2023)
 68. (19/04/2023)
 69. (19/04/2023) Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường
 70. (19/04/2023) Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Lâm nghiệp
 71. (19/04/2023) Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Kiểm lâm
 72. (19/04/2023) Công điện 280/CĐ-TTg 2023 chấn chỉnh xử lý công việc của các bộ cơ quan địa phương
 73. (19/04/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận
 74. (19/04/2023) Quyết định 197/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Kon Tum
 75. (19/04/2023) Quyết định 1081/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục thuộc Sở Giáo dục Nghệ An
 76. (19/04/2023) Quyết định 993/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Cần Thơ
 77. (19/04/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Ngành Xây dựng Bạc Liêu
 78. (19/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp Yên Bái
 79. (19/04/2023) Quyết định 315/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hóa chất Sở Công Thương Ninh Bình
 80. (18/04/2023)
 81. (18/04/2023) Quyết định 465/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc Ủy ban huyện Gia Lai
 82. (18/04/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh
 83. (18/04/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Ninh Bình
 84. (18/04/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Ninh Bình
 85. (18/04/2023) Quyết định 312/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc Sở Nội vụ Ninh Bình
 86. (18/04/2023) Quyết định 875/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính phát triển nông thôn Khánh Hòa
 87. (18/04/2023) Quyết định 694/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Hải Dương
 88. (18/04/2023) Công văn 1500/BXD-PC 2023 rà soát xử lý hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
 89. (18/04/2023) Quyết định 401/QĐ-TTg 2023 thành lập Tổ công tác Dự án Cảng hàng không Long Thành giai đoạn 1
 90. (18/04/2023) Thông báo 137/TB-VPCP 2023 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thừa Thiên Huế
 91. (18/04/2023) Quyết định 310/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Ninh Bình
 92. (18/04/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND 2023 thực hiện Bộ chỉ số điều hành chất lượng phục vụ người dân Bình Thuận
 93. (18/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ Bắc Ninh
 94. (18/04/2023) Quyết định 789/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Quảng Nam
 95. (18/04/2023) Công văn 1146/UBND-KSTTHC 2023 nâng cao mức độ hài lòng của người dân Hà Nội
 96. (18/04/2023) Quyết định 698/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hải Dương
 97. (18/04/2023) Quyết định 1274/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Nông nghiệp thuộc Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa
 98. (18/04/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh Tuyên Quang
 99. (18/04/2023) Kế hoạch 88/KH-UBND 2023 đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã Tuyên Quang đến 2025
 100. (18/04/2023) Quyết định 464/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Gia Lai
 101. (18/04/2023) Quyết định 695/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính chức năng quản lý Sở Giáo dục Hải Dương
 102. (18/04/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Hòa Bình
 103. (18/04/2023) Kế hoạch 267/KH-UBND 2023 công tác thông tin đối ngoại Nghệ An
 104. (18/04/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc Sở Lao động Trà Vinh
 105. (18/04/2023) Quyết định 696/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Hải Dương
 106. (18/04/2023) Quyết định 459/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban tỉnh Gia Lai
 107. (18/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Tuyên Quang
 108. (17/04/2023) Quyết định 1244/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban xã Thanh Hóa
 109. (17/04/2023) Quyết định 457/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban Gia Lai
 110. (17/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 giải quyết 02 thủ tục hành chính tiếp công dân thuộc Ủy ban xã Gia Lai
 111. (17/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2021/QĐ-UBND chức năng Sở Tài nguyên Trà Vinh
 112. (17/04/2023) Kế hoạch 870/KH-UBND 2023 kiểm tra công tác cải cách hành chính Gia Lai
 113. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm thuộc Sở Lao động Quảng Ngãi
 114. (17/04/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Sở Giáo dục Ninh Bình
 115. (17/04/2023) Công văn 1470/BXD-TCCB 2023 phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng
 116. (17/04/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 108/NQ-HĐND phân cấp Ủy ban cấp huyện Nam Định
 117. (17/04/2023) Quyết định 584/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban huyện Lạng Sơn
 118. (17/04/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Bến Tre
 119. (17/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 tăng cường vai trò đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức Cần Thơ
 120. (17/04/2023) Công văn 344/VTLTNN-VP 2023 kiến nghị người dân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
 121. (17/04/2023) Công văn 1117/UBND-KSTTHC 2023 quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Hà Nội
 122. (17/04/2023) Quyết định 855/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Vĩnh Long
 123. (17/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Tuyên Quang
 124. (17/04/2023) Công văn 1123/UBND-NC 2023 triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức Hà Nội
 125. (17/04/2023) Kế hoạch 98/KH-UBND 2023 đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức Yên Bái
 126. (17/04/2023) Quyết định 564/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Ngãi
 127. (17/04/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Ủy ban nhân dân Cần Thơ
 128. (17/04/2023) Quyết định 841/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Vĩnh Long
 129. (17/04/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Yên Bái

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/04/2023)
 2. (22/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 tuyên truyền Nhân dân đăng ký tài khoản định danh điện tử Sơn La
 3. (21/04/2023) Quyết định 1928/QĐ-BYT 2023 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
 4. (20/04/2023) Công văn 3896/BTC-KBNN 2023 đính chính bản điện tử Thông tư 107/2020/TT-BTC
 5. (20/04/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND 2023 hạ ngầm đường dây cáp viễn thông điện lực tại các tuyến phố Hà Nội
 6. (20/04/2023) Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử
 7. (19/04/2023) Công văn 1753/BNV-CCVC 2023 triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2
 8. (19/04/2023) Kế hoạch 902/KH-UBND 2023 số hóa sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Gia Lai
 9. (18/04/2023) Quyết định 162/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch Chuyển đổi số Gia Lai
 10. (18/04/2023) Công văn 2661/VPCP-KSTT 2023 chuyển đổi mã định danh điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia
 11. (18/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ Bắc Ninh
 12. (18/04/2023) Quyết định 939/QĐ-BCT 2023 phê duyệt nhiệm vụ Duy trì mạng Asemconnect 2024 2026
 13. (18/04/2023) Kế hoạch 2309/KH-UBND 2023 Chương trình chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới Quảng Nam
 14. (18/04/2023) Kế hoạch 267/KH-UBND 2023 công tác thông tin đối ngoại Nghệ An
 15. (17/04/2023)
 16. (17/04/2023) Công văn 1790/TCHQ-GSQL 2023 kiểm tra xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử
 17. (17/04/2023) Công văn 1117/UBND-KSTTHC 2023 quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Hà Nội
 18. (17/04/2023) Công văn 1123/UBND-NC 2023 triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức Hà Nội

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (24/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu xóa mù chữ Bình Định
 2. (24/04/2023)
 3. (24/04/2023)
 4. (24/04/2023) Công văn 1586/BVHTTDL-KHCNMT 2023 hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học Việt Nam
 5. (24/04/2023)
 6. (21/04/2023)
 7. (21/04/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND 2023 chiến lược ngoại giao văn hóa của Yên Bái
 8. (21/04/2023) Kế hoạch 2420/KH-UBND 2023 truyền thông phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số Quảng Nam
 9. (20/04/2023) Kế hoạch 82/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững Cần Thơ
 10. (20/04/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND 2023 Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số Yên Bái 2023 2025
 11. (20/04/2023) Quyết định 928/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban xã Vũng Tàu
 12. (20/04/2023) Công văn 1551/BXD-QLN 2023 xác định điều kiện vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội
 13. (20/04/2023) Quyết định 1301/QĐ-UBND 2023 phân công các sở báo cáo thống kê công tác dân tộc Thanh Hóa
 14. (20/04/2023) Quyết định 803/QĐ-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND mức chi cai nghiện Quảng Nam
 15. (20/04/2023) Quyết định 470/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban xã phường Gia Lai
 16. (20/04/2023) Quyết định 809/QĐ-UBND 2023 quản lý người nghiện điều trị nghiện bằng Methadone Đồng Nai
 17. (20/04/2023) Quyết định 810/QĐ-UBND 2023 phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy Đồng Nai
 18. (19/04/2023) Quyết định 800/QĐ-UBND 2023 thực hiện Dự án 6 Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số Quảng Nam
 19. (19/04/2023) Công văn 1157/UBND-NC 2023 tiếp tục triển khai Kế hoạch 53/KH-UBND Hà Nội
 20. (19/04/2023) Quyết định 1009/QĐ-UBND 2023 phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy Quảng Ninh
 21. (19/04/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND 2023 Chương trình học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức Đồng Tháp
 22. (19/04/2023) Quyết định 144/QĐ-UBND 2023 Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Tuyên Quang 2023 2030
 23. (18/04/2023)
 24. (18/04/2023) Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
 25. (18/04/2023) Quyết định 309/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Ninh Bình
 26. (18/04/2023) Công văn 1498/BVHTTDL-DSVH 2023 tăng cường bảo vệ bảo quản phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
 27. (18/04/2023) Kế hoạch 884/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Gia Lai
 28. (18/04/2023) Kế hoạch 267/KH-UBND 2023 công tác thông tin đối ngoại Nghệ An
 29. (18/04/2023) Quyết định 542/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc Sở Lao động Trà Vinh
 30. (18/04/2023) Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND nội dung chi mức chi thực hiện Dự án Giảm nghèo về thông tin Sơn La
 31. (17/04/2023) Quyết định 397/QĐ-TTg 2023 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản
 32. (17/04/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND 2023 bảo tồn và phát triển làng nghề nghề truyền thống Ninh Bình
 33. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 phòng chống ma túy bạo lực học đường Sơn La 2023 2024
 34. (17/04/2023) Quyết định 855/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Vĩnh Long
 35. (17/04/2023) Công văn 1369/BTTTT-CBC 2023 triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025
 36. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-TTg 2023 phân công Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh
 2. (21/04/2023)
 3. (21/04/2023) Thông tư 10/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT cấp giấy phép hoạt động điện lực
 4. (21/04/2023) Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT giá bán điện
 5. (21/04/2023) Kế hoạch 2420/KH-UBND 2023 truyền thông phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số Quảng Nam
 6. (21/04/2023) Công văn 2390/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu
 7. (21/04/2023) Quyết định 484/QĐ-BGTVT 2023 đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
 8. (20/04/2023) Công văn 1172/UBND-KTN 2023 tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tiêu thụ nông sản Hà Nội
 9. (20/04/2023) Quyết định 595/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Sơn La
 10. (20/04/2023) Quyết định 957/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cạnh tranh Sở Công Thương Sóc Trăng
 11. (20/04/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Điện lực Sở Công Thương Sơn La
 12. (20/04/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND 2023 tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo tồn Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ
 13. (20/04/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND 2023 thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm Cần Thơ
 14. (20/04/2023) Quyết định 426/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cạnh tranh Sở Công Thương Cao Bằng
 15. (20/04/2023)
 16. (19/04/2023) Quyết định 315/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hóa chất Sở Công Thương Ninh Bình
 17. (18/04/2023)
 18. (18/04/2023) Quyết định 941/QĐ-BCT 2023 Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ bình ổn giá 2024 2026
 19. (18/04/2023) Quyết định 942/QĐ-BCT 2023 Cung cấp thông tin phục vụ quản lý lĩnh vực công nghiệp 2024 2026
 20. (18/04/2023) Quyết định 940/QĐ-BCT 2023 Cung cấp thông tin tần suất cao đánh giá xuất nhập khẩu 2024 2026
 21. (18/04/2023) Kế hoạch 884/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Gia Lai
 22. (18/04/2023) Quyết định 1274/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Nông nghiệp thuộc Ủy ban cấp huyện Thanh Hóa
 23. (17/04/2023) Công điện 265/CĐ-TTg 2023 tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản
 24. (17/04/2023) Kế hoạch 1367/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Lai Châu
 25. (17/04/2023) Kế hoạch 68/KH-UBND 2023 phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình
 26. (17/04/2023) Công văn 2635/VPCP-V.I 2023 kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg
 27. (17/04/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND 2023 bảo tồn và phát triển làng nghề nghề truyền thống Ninh Bình
 28. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (24/04/2023)
 2. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý Khu kinh tế Cao Bằng
 3. (21/04/2023) Quyết định 1297/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Bình Định
 4. (21/04/2023) Kế hoạch 274/KH-UBND 2023 tăng cường lãnh đạo Đảng đưa lao động làm việc ở nước ngoài Nghệ An
 5. (21/04/2023) Kế hoạch 275/KH-UBND 2023 thu thập thông tin người lao động Nghệ An 2023 2025
 6. (20/04/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm ngành Lao động Bình Phước
 7. (19/04/2023)
 8. (19/04/2023)
 9. (19/04/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND 2023 Quy chế quản lý hòa giải viên lao động Quảng Ngãi
 10. (19/04/2023) Công văn 712/TCGDNN-HSSV 2023 xét chọn học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc
 11. (19/04/2023) Kế hoạch 102/KH-UBND 2023 thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động Quảng Ninh
 12. (18/04/2023) Quyết định 465/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc Ủy ban huyện Gia Lai
 13. (18/04/2023) Quyết định 789/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Quảng Nam
 14. (18/04/2023) Quyết định 698/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Hải Dương
 15. (18/04/2023) Quyết định 464/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Gia Lai
 16. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm thuộc Sở Lao động Quảng Ngãi
 17. (17/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Tuyên Quang
 18. (17/04/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động Huế
 19. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu xóa mù chữ Bình Định
 2. (24/04/2023) Công văn 4019/BTC-TCDN 2023 thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP và 57/2022/TT-BTC
 3. (24/04/2023)
 4. (23/04/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Gia Lai
 5. (22/04/2023) Quyết định 1322/QĐ-UBND 2023 đính chính Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Bình Định
 6. (21/04/2023)
 7. (21/04/2023) Quyết định 606/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính quản lý công sản Sở Tài chính Lai Châu
 8. (21/04/2023) Thông báo 146/TB-VPCP 2023 kết luận Phó Thủ tướng tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công
 9. (21/04/2023)
 10. (20/04/2023) Nghị định 14/2023/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ Bộ Tài chính
 11. (20/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre Bến Tre
 12. (20/04/2023) Công văn 3905/BTC-HCSN 2023 đính chính Thông tư 42/2022/TT-BTC
 13. (20/04/2023) Quyết định 803/QĐ-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND mức chi cai nghiện Quảng Nam
 14. (20/04/2023) Quyết định 423/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các bộ tại Thủ đô Hà Nội
 15. (20/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND giá tối đa thu gom rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn Bình Định
 16. (20/04/2023) Nghị quyết 55/NQ-CP 2023 xây dựng Nghị quyết chi ngân sách cải tạo các hạng mục cơ sở đã có
 17. (20/04/2023)
 18. (19/04/2023)
 19. (19/04/2023) Quyết định 760/QĐ-UBND 2023 Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị
 20. (19/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất Quảng Ngãi
 21. (18/04/2023)
 22. (18/04/2023) Quyết định 311/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính Ninh Bình
 23. (18/04/2023) Nghị quyết 55/2023/NQ-HĐND khoản thu dịch vụ phục vụ cơ sở giáo dục công lập Sơn La
 24. (18/04/2023) Công văn 1095/BKHCN-TĐC 2023 áp dụng định mức chi tiêu thực hiện Đề án 996 Đề án 100
 25. (18/04/2023) Quyết định 958/QĐ-BTNMT 2023 thành lập đoàn kiểm tra sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
 26. (18/04/2023) Quyết định 941/QĐ-BCT 2023 Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ bình ổn giá 2024 2026
 27. (18/04/2023) Công văn 3819/BTC-QLCS 2023 thanh toán tiền tự lo chỗ ở thực hiện dự án cải tạo chung cư Hồ Chí Minh
 28. (18/04/2023) Quyết định 943/QĐ-BCT 2023 Tính chỉ số giá các nhóm hàng xuất nhập khẩu 2024 2026
 29. (18/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật Quản lý đất công Trà Vinh
 30. (18/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường nhà khi thu hồi đất Thái Bình
 31. (18/04/2023) Nghị quyết 54/2023/NQ-HĐND nội dung mức chi xét tặng Giải thưởng khoa học Sơn La
 32. (18/04/2023) Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND nội dung chi mức chi thực hiện Dự án Giảm nghèo về thông tin Sơn La
 33. (17/04/2023)
 34. (17/04/2023) Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 Chiến lược phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Ninh Bình

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (24/04/2023)
 2. (24/04/2023)
 3. (24/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 4. (24/04/2023)
 5. (21/04/2023) Thông tư 09/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT giá bán điện
 6. (21/04/2023) Kế hoạch 131/KH-UBND 2023 khắc phục hạn chế khuyết điểm công tác phòng cháy chữa cháy Hà Nội
 7. (21/04/2023) Kế hoạch 130/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 1623/QĐ-TTg chống tội phạm Hà Nội
 8. (21/04/2023) Quyết định 429/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 257/QĐ-TTg phòng chống lũ sông Hồng
 9. (20/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre Bến Tre
 10. (20/04/2023) Công văn 1179/UBND-NC 2023 kiểm tra an toàn sử dụng điện phòng cháy chữa cháy Hà Nội
 11. (20/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND giá tối đa thu gom rác thải sinh hoạt huyện Tây Sơn Bình Định
 12. (20/04/2023)
 13. (19/04/2023) Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Lâm nghiệp
 14. (19/04/2023) Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Kiểm lâm
 15. (19/04/2023) Kế hoạch 89/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai Tuyên Quang
 16. (19/04/2023) Quyết định 295/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn Quảng Ngãi đến 2030
 17. (19/04/2023) Quyết định 137/QĐ-UBND 2023 Quy trình vận hành các cống dưới đê Bắc Ninh
 18. (18/04/2023)
 19. (18/04/2023) Quyết định 958/QĐ-BTNMT 2023 thành lập đoàn kiểm tra sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
 20. (18/04/2023) Quyết định 947/QĐ-BCT 2023 Kế hoạch Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II
 21. (17/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2021/QĐ-UBND chức năng Sở Tài nguyên Trà Vinh
 22. (17/04/2023) Thông báo 364/TB-UBND 2023 kết luận nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy Hà Nội

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/04/2023) Công văn 714/VSDTTƯ-YTCC 2023 thông báo hết hiệu lực giấy năng lực xét nghiệm SARS CoV 2
 2. (21/04/2023) Quyết định 101/QĐ-YDCT 2023 thuốc cổ truyền vị thuốc cổ truyền được tiếp tục sử dụng
 3. (21/04/2023)
 4. (21/04/2023) Kế hoạch 2400/KH-UBND 2023 Đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng nông sản Quảng Nam
 5. (21/04/2023) Quyết định 426/QĐ-TTg 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW an toàn thực phẩm
 6. (20/04/2023) Quyết định 267/QĐ-QLD 2023 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành
 7. (20/04/2023) Quyết định 1924/QĐ-BYT 2023 định hướng Truyền thông tiêm vắc xin COVID19 2023 2024
 8. (20/04/2023) Quyết định 265/QĐ-QLD 2023 sửa đổi thông tin thuốc cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
 9. (20/04/2023) Công văn 2310/BYT-TCCB 2023 xét tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân lần thứ XIV
 10. (20/04/2023) Công văn 1757/BHXH-TST 2023 hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế người nước ngoài Bảo hiểm Hồ Chí Minh
 11. (20/04/2023) Quyết định 1923/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử
 12. (19/04/2023) Công văn 1820/SGDĐT-CTTT 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 13. (18/04/2023) Quyết định 1886/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch thông tin truyền thông y tế
 14. (18/04/2023) Công văn 1149/UBND-KGVX 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID19 Hà Nội
 15. (18/04/2023) Kế hoạch 86/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Khám bệnh Tuyên Quang
 16. (18/04/2023) Công văn 1687/BGDĐT-GDTC 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID19 trong trường học
 17. (17/04/2023) Công văn 2213/BYT-KCB 2023 tăng cường công tác thu dung điều tra ca bệnh COVID19
 18. (17/04/2023) Công văn 2422/BNN-VP 2023 tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid19

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (24/04/2023)
 2. (24/04/2023) Quyết định 1014/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Cần Thơ
 3. (23/04/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô Gia Lai
 4. (21/04/2023) Quyết định 27/QĐ-TCTLT 2023 hoạt động Tổ công tác Cảng hàng không Long Thành giai đoạn 1
 5. (21/04/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ hệ thống đường tỉnh Tiền Giang
 6. (21/04/2023) Công văn 1188/UBND-ĐT 2023 bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30 4 Hà Nội
 7. (21/04/2023) Quyết định 484/QĐ-BGTVT 2023 đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
 8. (21/04/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND Quản lý sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Đồng Tháp
 9. (21/04/2023) Quyết định 1051/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giao thông vận tải Hải Phòng
 10. (20/04/2023) Công điện 281/CĐ-TTg 2023 bảo đảm trật tự an toàn giao thông lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
 11. (19/04/2023) Chỉ thị 10/CT-TTg 2023 bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
 12. (19/04/2023)
 13. (18/04/2023)
 14. (18/04/2023) Quyết định 694/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Hải Dương
 15. (18/04/2023) Thông báo 136/TB-VPCP 2023 kết luận triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Long Thành
 16. (18/04/2023) Công văn 1503/BXD-HĐXD 2023 thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép Hồ Chí Minh
 17. (18/04/2023) Công điện 271/CĐ-TTg 2023 triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
 18. (18/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng kiểm Sở Giao thông Nam Định
 19. (18/04/2023) Quyết định 783/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Hòa Bình
 20. (17/04/2023) Quyết định 396/QĐ-TTg 2023 nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt 2021 2030
 21. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 phòng chống ma túy bạo lực học đường Sơn La 2023 2024
 22. (17/04/2023) Thông tư 04/2023/TT-BGTVT 03 Quy chuẩn linh kiện thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/04/2023)
 2. (20/04/2023)
 3. (20/04/2023) Quyết định 726/QĐ-UBND 2023 Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lai Cách mở rộng Hải Dương
 4. (20/04/2023) Kế hoạch 127/KH-UBND 2023 hạ ngầm đường dây cáp viễn thông điện lực tại các tuyến phố Hà Nội
 5. (20/04/2023) Kế hoạch 83/KH-UBND 2023 phát triển thành đô thị thông minh Cần Thơ 2021 2025
 6. (20/04/2023) Quyết định 425/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang tỉnh Bắc Giang đến 2045
 7. (20/04/2023) Nghị quyết 55/NQ-CP 2023 xây dựng Nghị quyết chi ngân sách cải tạo các hạng mục cơ sở đã có
 8. (19/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý trật tự xây dựng Thanh Hóa
 9. (18/04/2023)
 10. (18/04/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Trà Vinh
 11. (18/04/2023) Nghị quyết 57/2023/NQ-HĐND khu vực nội thành thành phố không được phép chăn nuôi Sơn La
 12. (18/04/2023) Quyết định 754/QĐ-UBND 2023 Bộ tiêu chí xây dựng xã phường cơ quan điển hình Quảng Trị
 13. (18/04/2023) Công văn 1503/BXD-HĐXD 2023 thí điểm xây dựng nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép Hồ Chí Minh
 14. (18/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND quản lý dự án quy mô nhỏ Chương trình mục tiêu quốc gia Nam Định
 15. (18/04/2023) Kế hoạch 2309/KH-UBND 2023 Chương trình chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới Quảng Nam
 16. (18/04/2023) Quyết định 408/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến 2045
 17. (17/04/2023)
 18. (17/04/2023) Công văn 1470/BXD-TCCB 2023 phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/04/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Cao Bằng
 2. (23/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND 2023 nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ Tuyên Quang
 3. (21/04/2023)
 4. (21/04/2023) Quyết định 984/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Sóc Trăng
 5. (21/04/2023) Quyết định 988/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số thủ tục hành chính giáo dục cấp huyện Sóc Trăng
 6. (21/04/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Sóc Trăng
 7. (21/04/2023) Quyết định 708/QĐ-SGDĐT 2023 kế hoạch tuyển sinh cơ sở giáo dục có vốn đầu nước ngoài Hà Nội
 8. (21/04/2023) Quyết định 711/QĐ-SGDĐT 2023 giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Sở Giáo dục Hà Nội
 9. (21/04/2023) Quyết định 712/QĐ-SGDĐT 2023 tuyển sinh lớp 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục Hà Nội
 10. (20/04/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND 2023 phát triển giáo dục mầm non Tuyên Quang
 11. (20/04/2023) Quyết định 997/QĐ-UBND 2023 phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 trong giáo dục phổ thông Cần Thơ
 12. (20/04/2023) Quyết định 999/QĐ-UBND 2023 phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 trong giáo dục phổ thông Cần Thơ
 13. (19/04/2023) Quyết định 457/QĐ-UBND-HC 2023 danh mục sách giáo khoa lớp 6 cơ sở phổ thông Đồng Tháp
 14. (19/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND-HC 2023 phê duyệt giáo khoa lớp 10 cơ sở phổ thông Đồng Tháp
 15. (19/04/2023) Công văn 712/TCGDNN-HSSV 2023 xét chọn học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc
 16. (19/04/2023) Công văn 1820/SGDĐT-CTTT 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID 19 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 17. (19/04/2023) Quyết định 1081/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục thuộc Sở Giáo dục Nghệ An
 18. (18/04/2023) Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
 19. (18/04/2023) Nghị quyết 55/2023/NQ-HĐND khoản thu dịch vụ phục vụ cơ sở giáo dục công lập Sơn La
 20. (18/04/2023) Quyết định 695/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính chức năng quản lý Sở Giáo dục Hải Dương
 21. (18/04/2023) Công văn 1687/BGDĐT-GDTC 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID19 trong trường học
 22. (17/04/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Sở Giáo dục Ninh Bình

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (24/04/2023)
 2. (24/04/2023) Quyết định 889/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
 3. (22/04/2023) Quyết định 1567/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Hồ Chí Minh
 4. (21/04/2023)
 5. (21/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND giá khởi điểm đấu giá Hà Nội
 6. (21/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND điều kiện tiêu chí tách khu đất công thành dự án độc lập Quảng Nam
 7. (21/04/2023)
 8. (20/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Thanh Hóa
 9. (20/04/2023) Quyết định 825/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hội An Quảng Nam
 10. (20/04/2023) Quyết định 763/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Linh Quảng Trị
 11. (20/04/2023) Quyết định 423/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của các bộ tại Thủ đô Hà Nội
 12. (19/04/2023) Quyết định 760/QĐ-UBND 2023 Hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Trị
 13. (19/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất Quảng Ngãi
 14. (18/04/2023)
 15. (18/04/2023) Công văn 3819/BTC-QLCS 2023 thanh toán tiền tự lo chỗ ở thực hiện dự án cải tạo chung cư Hồ Chí Minh
 16. (18/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng kiểm Sở Giao thông Nam Định
 17. (18/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật Quản lý đất công Trà Vinh
 18. (18/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường nhà khi thu hồi đất Thái Bình
 19. (17/04/2023)
 20. (17/04/2023) Quyết định 833/QĐ-UBND 2023 bổ sung kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này