Thông báo văn bản mới từ ngày 03-04-2023 đến ngày 10-04-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-04-2023 đến 10-04-2023


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (10/04/2023)
 2. (07/04/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam
 3. (07/04/2023) Công văn 992/UBND-ĐT 2023 tháo gỡ vướng mắc về đất đai thực hiện các dự án đầu tư Hà Nội
 4. (07/04/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND thủ tục lựa chọn dự án đơn vị đặt hàng hỗ trợ sản xuất Bình Định
 5. (06/04/2023) Quyết định 347/QĐ-TTg 2023 bổ sung danh mục dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải
 6. (05/04/2023) Công văn 217/TTg-CN 2023 tái định cư Dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình Nam Định
 7. (05/04/2023) Công văn 218/TTg-CN 2023 tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Cao Lãnh An Hữu
 8. (05/04/2023) Quyết định 31/2023/QĐ-UBND mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng Lâm Đồng
 9. (05/04/2023) Công văn 219/TTg-CN 2023 thẩm định điều chỉnh Dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ
 10. (04/04/2023) Quyết định 342/QĐ-TTg 2023 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Bình Xuyên II Vĩnh Phúc
 11. (04/04/2023) Thông báo 110/TB-VPCP 2023 kết luận tình hình đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo
 12. (04/04/2023) Công văn 17832/CTHN-TTHT 2023 kê khai thuế nhà thầu của Google và Facebook Cục Thuế Hà Nội
 13. (04/04/2023)
 14. (03/04/2023) Công văn 1237/BXD-PC 2023 rà soát cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 15. (03/04/2023) Quyết định 338/QĐ-TTg 2023 Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội thu nhập thấp

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/04/2023) Quyết định 269/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Ninh Bình
 2. (10/04/2023)
 3. (10/04/2023) Quyết định 1174/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Thanh Hóa
 4. (10/04/2023) Quyết định 1173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Thanh Hóa
 5. (10/04/2023) Quyết định 767/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Huế
 6. (10/04/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Hải Phòng
 7. (10/04/2023) Thông báo 120/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp về thuế suất tối thiểu toàn cầu tác động Việt Nam
 8. (10/04/2023) Thông báo 119/TB-VPCP 2023 kết luận Phó Thủ tướng về An toàn giao thông Quốc gia quý I
 9. (10/04/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Hải Phòng
 10. (10/04/2023) Quyết định 445/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Gia Lai
 11. (10/04/2023) Quyết định 908/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Cần Thơ
 12. (10/04/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính chất lượng nông lâm sản Sở Nông nghiệp Điện Biên
 13. (10/04/2023) Quyết định 1106/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bình Định
 14. (10/04/2023) Quyết định 907/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Cần Thơ
 15. (10/04/2023) Quyết định 526/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Sơn La
 16. (10/04/2023) Quyết định 525/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La
 17. (10/04/2023) Quyết định 279/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tuyên Quang
 18. (10/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bến Tre
 19. (10/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Trà Vinh
 20. (10/04/2023) Quyết định 444/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban Gia Lai
 21. (10/04/2023) Kế hoạch 119/KH-UBND 2023 Thông tin tuyên truyền Kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội
 22. (10/04/2023)
 23. (10/04/2023)
 24. (10/04/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Ủy ban huyện Gia Lai
 25. (10/04/2023)
 26. (10/04/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Sở Tài nguyên Bình Định
 27. (10/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bến Tre
 28. (10/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Trà Vinh
 29. (08/04/2023) Quyết định 471/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận
 30. (08/04/2023) Nghị quyết 50/NQ-CP 2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3
 31. (08/04/2023) Công văn 2370/VPCP-CN 2023 nghiên cứu giải quyết các vướng mắc thực hiện dự án
 32. (08/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp Sơn La
 33. (07/04/2023) Quyết định 219/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Gia Lai
 34. (07/04/2023) Quyết định 169/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Kon Tum
 35. (07/04/2023) Quyết định 731/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục cấp tỉnh Lâm Đồng
 36. (07/04/2023) Quyết định 935/QĐ-UBND 2023 Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Nghệ An
 37. (07/04/2023) Kế hoạch 238/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 Nghệ An
 38. (07/04/2023) Quyết định 464/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quy chế thi Sở Giáo dục Ninh Thuận
 39. (07/04/2023) Quyết định 644/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính Bình Thuận
 40. (07/04/2023) Quyết định 367/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Cao Bằng
 41. (07/04/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND 2023 05 quy trình nội bộ lĩnh vực nhà ở thuộc Sở Xây dựng Bến Tre
 42. (07/04/2023)
 43. (07/04/2023) Quyết định 514/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nhà ở xuất trình sổ hộ khẩu Sở Xây dựng Sơn La
 44. (07/04/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Cao Bằng
 45. (07/04/2023) Quyết định 218/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban cấp huyện Gia Lai
 46. (07/04/2023) Quyết định 1321/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Hồ Chí Minh
 47. (07/04/2023)
 48. (07/04/2023) Quyết định 227/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Gia Lai
 49. (07/04/2023) Quyết định 170/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Kon Tum
 50. (07/04/2023) Quyết định 637/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính tài nguyên nước ngành Tài nguyên Bình Thuận
 51. (07/04/2023) Quyết định 732/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước thuộc cấp tỉnh Lâm Đồng
 52. (07/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau
 53. (07/04/2023) Quyết định 220/QĐ-UBND 2023 Quy trình giải quyết 49 thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Gia Lai
 54. (07/04/2023) Quyết định 869/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc ngành Xây dựng Tây Ninh
 55. (07/04/2023)
 56. (07/04/2023)
 57. (06/04/2023) Quyết định 1283/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Hồ Chí Minh
 58. (06/04/2023) Quyết định 264/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tuyển sinh Sở Giáo dục Ninh Bình
 59. (06/04/2023) Quyết định 347/QĐ-TTg 2023 bổ sung danh mục dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải
 60. (06/04/2023)
 61. (06/04/2023) Quyết định 1289/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính khoa học Sở Khoa học Hồ Chí Minh
 62. (06/04/2023) Quyết định 877/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ
 63. (06/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Gia Lai
 64. (06/04/2023) Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Hồ Chí Minh
 65. (06/04/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai
 66. (06/04/2023) Quyết định 515/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Bắc Giang
 67. (06/04/2023) Quyết định 494/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm Sở Lao động Yên Bái
 68. (06/04/2023) Quyết định 934/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Nghệ An
 69. (06/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Vĩnh Long
 70. (06/04/2023)
 71. (06/04/2023) Quyết định 167/QĐ-UBND 2023 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ngành Công Thương Kon Tum
 72. (06/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND phân cấp quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia Kon Tum
 73. (06/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Sở Tài nguyên Vĩnh Long
 74. (06/04/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Hải Phòng
 75. (06/04/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Sóc Trăng
 76. (06/04/2023) Quyết định 551/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đăng ký kết hôn trực tuyến Sở Tư pháp Lai Châu
 77. (06/04/2023) Quyết định 538/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng Bình Phước
 78. (06/04/2023) Quyết định 555/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông Lai Châu
 79. (05/04/2023) Quyết định 881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất Hải Phòng
 80. (05/04/2023) Quyết định 9/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Xây dựng Bắc Giang
 81. (05/04/2023) Quyết định 866/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp Ủy ban Cần Thơ
 82. (05/04/2023) Quyết định 350/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Cao Bằng
 83. (05/04/2023) Quyết định 867/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ
 84. (05/04/2023) Quyết định 768/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban cấp xã Vũng Tàu
 85. (05/04/2023) Quyết định 123/QĐ-TANDTC-TĐKT 2023 Bảng chấm điểm thi đua trong Tòa án nhân dân
 86. (05/04/2023) Quyết định 770/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội ngành Lao động Tiền Giang
 87. (05/04/2023) Quyết định 452/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội Ninh Thuận
 88. (05/04/2023) Quyết định 712/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng
 89. (05/04/2023)
 90. (05/04/2023) Quyết định 725/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Vĩnh Long
 91. (05/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định Ủy ban nhân dân Phú Yên
 92. (05/04/2023) Thông tư 01/2023/TT-VPCP biện pháp thi hành số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 93. (05/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Bắc Kạn
 94. (05/04/2023) Quyết định 713/QĐ-UBND 2023 Đề án xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu Lâm Đồng
 95. (05/04/2023) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT 2023 Nghị định tổ chức hoạt động thanh tra ngành Công Thương
 96. (05/04/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ trực tuyến ngành Nội vụ Hà Giang
 97. (04/04/2023) Quyết định 860/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Cần Thơ
 98. (04/04/2023) Quyết định 1977/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Hà Nội
 99. (04/04/2023) Quyết định 17/QĐ-UBQGCĐS 2023 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số
 100. (04/04/2023) Quyết định 851/QĐ-UBND 2023 tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công Cần Thơ
 101. (04/04/2023) Quyết định 682/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Bến Tre
 102. (04/04/2023) Quyết định 683/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Bến Tre
 103. (04/04/2023) Quyết định 830/QĐ-BVHTTDL 2023 bồi dưỡng tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành Thư viện
 104. (04/04/2023) Quyết định 838/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính
 105. (04/04/2023) Quyết định 839/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
 106. (04/04/2023) Quyết định 907/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Nghệ An
 107. (04/04/2023) Quyết định 506/QĐ-BTP 2023 thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam 2021 2030
 108. (04/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Sở Văn hóa Cao Bằng
 109. (04/04/2023) Quyết định 681/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hóa chất Sở Công Thương Bến Tre
 110. (04/04/2023) Quyết định 1976/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Ủy ban Hà Nội
 111. (04/04/2023) Quyết định 808/QĐ-UBND 2023 xác định Chỉ số hiệu quả quản trị các cấp Hưng Yên
 112. (04/04/2023) Quyết định 1343/QĐ-BNN-VP 2023 thủ tục hành chính nội bộ thuộc quản lý Bộ Nông nghiệp
 113. (04/04/2023)
 114. (03/04/2023) Quyết định 671/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bến Tre
 115. (03/04/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ
 116. (03/04/2023) Quyết định 838/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Cần Thơ
 117. (03/04/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam
 118. (03/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bắc Kạn
 119. (03/04/2023) Công văn 1248/BXD-TCCB 2023 hiệu lực thi hành Nghị định quy định chức năng Bộ Xây dựng
 120. (03/04/2023) Công văn 1250/BXD-PC 2023 tổng hợp khó khăn thực hiện hợp nhất văn bản Quy phạm pháp luật
 121. (03/04/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp xã Lâm Đồng
 122. (03/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Hòa Bình
 123. (03/04/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Phú Yên
 124. (03/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Ủy ban huyện Bến Tre
 125. (03/04/2023) Quyết định 782/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi cấp xã Sóc Trăng
 126. (03/04/2023) Quyết định 144/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm Kon Tum
 127. (03/04/2023) Quyết định 679/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Lâm Đồng
 128. (03/04/2023) Quy định 1300-QĐ/TU 2023 miễn nhiệm từ chức của cán bộ Thành ủy Hồ Chí Minh
 129. (03/04/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Yên Bái
 130. (03/04/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ngãi
 131. (03/04/2023) Quyết định 47/QĐ-VP 2023 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/04/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Bình Phước
 2. (10/04/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Sở Tài nguyên Bình Định
 3. (10/04/2023)
 4. (08/04/2023) Công văn 233/TTg-NN 2023 chuyển mục đích đất trồng lúa thực hiện Dự án xã Gia Thuận Tiền Giang
 5. (07/04/2023) Quyết định 739/QĐ-UBND 2023 05 quy trình nội bộ lĩnh vực nhà ở thuộc Sở Xây dựng Bến Tre
 6. (07/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND điều kiện tiêu chí quy mô tỷ lệ để tách thành dự án độc lập Gia Lai
 7. (07/04/2023) Quyết định 355/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên Bắc Giang
 8. (07/04/2023) Công văn 992/UBND-ĐT 2023 tháo gỡ vướng mắc về đất đai thực hiện các dự án đầu tư Hà Nội
 9. (07/04/2023)
 10. (07/04/2023)
 11. (06/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND thu nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa phát triển đất trồng lúa Bắc Giang
 12. (06/04/2023)
 13. (05/04/2023) Quyết định 350/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng Cao Bằng
 14. (03/04/2023) Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 15. (03/04/2023) Công văn 200/TTg-NN 2023 chuyển mục đích đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Trần Anh Long An
 16. (03/04/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể Thanh Hóa
 17. (03/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND mức khôi phục tình trạng ban đầu vi phạm hành chính đất đai Long An
 18. (03/04/2023) Quyết định 709/QĐ-UBND 2023 quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà Huế 2021 2030
 19. (03/04/2023) Quyết định 520/QĐ-UBND 2023 Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở Lai Châu 2021 2025
 20. (03/04/2023) Quyết định 338/QĐ-TTg 2023 Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội thu nhập thấp

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (10/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bảo vệ môi trường Nam Định
 2. (10/04/2023) Quyết định 445/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Gia Lai
 3. (10/04/2023) Quyết định 525/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La
 4. (10/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bến Tre
 5. (10/04/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Ủy ban huyện Gia Lai
 6. (10/04/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Sở Tài nguyên Bình Định
 7. (10/04/2023)
 8. (08/04/2023) Quyết định 471/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Ninh Thuận
 9. (07/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quảng Nam
 10. (07/04/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND quy trình khắc phục hậu quả thiên tai Kon Tum
 11. (07/04/2023) Quyết định 637/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính tài nguyên nước ngành Tài nguyên Bình Thuận
 12. (07/04/2023) Quyết định 732/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước thuộc cấp tỉnh Lâm Đồng
 13. (06/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Vĩnh Long
 14. (06/04/2023) Kế hoạch 985/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 1651/QĐ-TTg phòng chống thiên tai Kon Tum
 15. (06/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Sở Tài nguyên Vĩnh Long
 16. (06/04/2023) Quyết định 1384/QĐ-BNN-TC 2023 quyết toán ngân sách 2021 lưu giữ giống gốc giống lâm nghiệp
 17. (05/04/2023) Quyết định 881/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất Hải Phòng
 18. (05/04/2023) Công điện 220/CĐ-TTg 2023 tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phòng cháy chữa cháy
 19. (04/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND giá dịch vụ xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng
 20. (04/04/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác Hà Nam
 21. (04/04/2023) Quyết định 1026/QĐ-UBND 2023 đề án Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp Bình Định
 22. (04/04/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế Thái Nguyên
 23. (03/04/2023) Quyết định 671/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bến Tre
 24. (03/04/2023) Quyết định 838/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Cần Thơ
 25. (03/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Ủy ban huyện Bến Tre
 26. (03/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND cấp nước sinh hoạt Sơn La
 27. (03/04/2023) Nghị quyết 48/NQ-CP 2023 khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 28. (03/04/2023) Quyết định 448/QĐ-UBND 2023 công bố hiện trạng rừng Yên Bái 2022
 29. (03/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND 2023 Tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học Yên Bái
 30. (03/04/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ngãi

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (10/04/2023)
 2. (07/04/2023) Công văn 3546/QLD-KD 2023 ngừng nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc
 3. (07/04/2023) Quyết định 220/QĐ-UBND 2023 Quy trình giải quyết 49 thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Gia Lai
 4. (06/04/2023) Quyết định 1728/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến 2030
 5. (06/04/2023) Công văn 1565/SGDĐT-CTTT 2023 giám sát phòng chống dịch bệnh Mác bớc Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 6. (06/04/2023) Công văn 986/UBND-KGVX 2023 chủ động tích cực phòng chống sốt xuất huyết Hà Nội
 7. (06/04/2023) Kế hoạch 241/KH-UBND 2023 phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp Nghệ An 2023 2025
 8. (06/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy trình xét chọn cộng tác viên dân số y tế trẻ em Đà Nẵng
 9. (06/04/2023) Công văn 568/VSDTTƯ-TCQG 2023 tiêm vắc xin IPV cho trẻ sinh năm 2021 2022
 10. (05/04/2023) Quyết định 8/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quản lý hành nghề y Bắc Giang
 11. (05/04/2023) Quyết định 241/QĐ-QLD 2023 danh mục 26 thuốc được gia hạn giấy lưu hành tại Việt Nam Đợt 114 1
 12. (05/04/2023) Quyết định 1710/QĐ-BYT 2023 thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ chuyển đổi số y tế đến 2025
 13. (05/04/2023) Quyết định 1701/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch triển khai Luật Khám bệnh chữa bệnh 15/2023/QH15
 14. (04/04/2023) Thông báo 112/TB-VPCP 2023 Dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam
 15. (04/04/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế Thái Nguyên
 16. (04/04/2023) Thông tư 07/2023/TT-BYT hướng dẫn quy trình phương pháp giám sát dịch tễ học HIV AIDS
 17. (03/04/2023) Quyết định 226/QĐ-QLD 2023 182 thuốc nước ngoài được gia hạn lưu hành tại Việt Nam Đợt 113
 18. (03/04/2023) Công văn 1810/BYT-KH-TC 2023 thực hiện nhiệm vụ Y tế chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên
 19. (03/04/2023) Quyết định 225/QĐ-QLD 2023 công bố thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng
 20. (03/04/2023) Kế hoạch 1088/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình 54-CTr/TU an toàn thực phẩm Bình Thuận
 21. (03/04/2023) Quyết định 228/QĐ-QLD 2023 Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kê đơn thuốc
 22. (03/04/2023)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (10/04/2023)
 2. (10/04/2023) Quyết định 1174/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Thanh Hóa
 3. (10/04/2023) Quyết định 767/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Huế
 4. (10/04/2023) Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 5. (10/04/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Hải Phòng
 6. (10/04/2023) Công văn 1080/SGDĐT-VP 2023 nghỉ dịp lễ Giổ tổ Hùng Vương ngành Giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội
 7. (10/04/2023)
 8. (10/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bến Tre
 9. (10/04/2023)
 10. (07/04/2023) Quyết định 219/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Gia Lai
 11. (07/04/2023) Quyết định 169/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Kon Tum
 12. (07/04/2023) Quyết định 464/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quy chế thi Sở Giáo dục Ninh Thuận
 13. (07/04/2023) Quyết định 218/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Ủy ban cấp huyện Gia Lai
 14. (07/04/2023)
 15. (07/04/2023) Quyết định 227/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Gia Lai
 16. (07/04/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Cà Mau 2022 2023
 17. (07/04/2023)
 18. (07/04/2023) Công văn 1515/BGDĐT-QLCL 2023 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
 19. (06/04/2023) Quyết định 264/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tuyển sinh Sở Giáo dục Ninh Bình
 20. (06/04/2023) Quyết định 515/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Bắc Giang
 21. (06/04/2023) Kế hoạch 1600/KH-SGDĐT 2023 Truyền thông về ngành Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 22. (05/04/2023) Quyết định 725/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Vĩnh Long
 23. (05/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Bắc Kạn
 24. (05/04/2023) Quyết định 966/QĐ-BGDĐT 2023 Tài liệu sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em
 25. (04/04/2023) Kế hoạch 230/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg văn hóa học đường Nghệ An
 26. (03/04/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ
 27. (03/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bắc Kạn
 28. (03/04/2023) Quyết định 951/QĐ-BGDĐT 2023 cấp chứng chỉ tiếng Hoa giữa Trường Đại học Thành Đông
 29. (03/04/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Yên Bái
 30. (03/04/2023) Công văn 953/SGDĐT-TTr 2023 thanh tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 2022 2023 Hà Nội

Lĩnh vực Thương mại

 1. (10/04/2023) Quyết định 1173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Thanh Hóa
 2. (10/04/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Hải Phòng
 3. (10/04/2023) Quyết định 1106/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bình Định
 4. (10/04/2023)
 5. (07/04/2023) Quyết định 851/QĐ-BCT 2023 hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam đợt 1
 6. (07/04/2023) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT 2023 Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 7. (07/04/2023)
 8. (07/04/2023) Thông báo 262/TB-VP 2023 kết luận tình hình kinh tế xã hội Thành phố Quý I Hồ Chí Minh
 9. (07/04/2023)
 10. (07/04/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND thủ tục lựa chọn dự án đơn vị đặt hàng hỗ trợ sản xuất Bình Định
 11. (05/04/2023) Quyết định 712/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng
 12. (05/04/2023) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT 2023 Nghị định tổ chức hoạt động thanh tra ngành Công Thương
 13. (04/04/2023) Quyết định 682/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Bến Tre
 14. (04/04/2023) Quyết định 681/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hóa chất Sở Công Thương Bến Tre
 15. (04/04/2023) Quyết định 1976/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Ủy ban Hà Nội
 16. (04/04/2023) Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL định mức kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời
 17. (03/04/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam
 18. (03/04/2023) Công văn 1237/BXD-PC 2023 rà soát cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 19. (03/04/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Phú Yên
 20. (03/04/2023) Công văn 1061/TCT-TTKT 2023 chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế
 21. (03/04/2023)
 22. (03/04/2023) Công văn 1886/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (10/04/2023) Kế hoạch 2073/KH-UBND 2023 Chương trình Bơi an toàn phòng đuối nước trẻ em Quảng Nam
 2. (10/04/2023) Kế hoạch 243/KH-UBND 2023 công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Nghệ An
 3. (10/04/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy Cần Thơ
 4. (10/04/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm Thanh Hóa
 5. (10/04/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Quy chế xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Thánh Tông Thanh Hóa
 6. (07/04/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quản lý Hội nghị Cần Thơ
 7. (07/04/2023)
 8. (07/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Vĩnh Long
 9. (07/04/2023) Công văn 1347/BXD-QLN 2023 hồ sơ Dự thảo Nghị quyết phát triển nhà ở xã hội
 10. (07/04/2023) Kế hoạch 1233/KH-UBND 2023 truyền thông quảng bá Lai Châu
 11. (07/04/2023) Thông báo 262/TB-VP 2023 kết luận tình hình kinh tế xã hội Thành phố Quý I Hồ Chí Minh
 12. (07/04/2023)
 13. (06/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND quy trình xét chọn cộng tác viên dân số y tế trẻ em Đà Nẵng
 14. (05/04/2023) Quyết định 768/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban cấp xã Vũng Tàu
 15. (05/04/2023) Quyết định 770/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội ngành Lao động Tiền Giang
 16. (05/04/2023) Kế hoạch 60/KH-UBND 2023 tuyên truyền điển hình tiên tiến Nam Định 2022 2025
 17. (05/04/2023)
 18. (05/04/2023) Quyết định 966/QĐ-BGDĐT 2023 Tài liệu sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em
 19. (04/04/2023) Quyết định 1977/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Hà Nội
 20. (04/04/2023) Kế hoạch 230/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg văn hóa học đường Nghệ An
 21. (04/04/2023) Quyết định 683/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Bến Tre
 22. (04/04/2023) Quyết định 838/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính
 23. (04/04/2023) Quyết định 839/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
 24. (04/04/2023) Quyết định 531/QĐ-BTTTT 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí 2021 2025
 25. (04/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục Sở Văn hóa Cao Bằng
 26. (04/04/2023) Quyết định 902/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức Nghệ An
 27. (04/04/2023) Kế hoạch 231/KH-UBND 2023 thực hiện công tác trẻ em Nghệ An
 28. (03/04/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp xã Lâm Đồng
 29. (03/04/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí thực hiện ưu đãi người có công cách mạng Sơn La
 30. (03/04/2023) Quyết định 340/QĐ-TTg 2023 Nhiệm vụ lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre
 31. (03/04/2023) Kế hoạch 1256/KH-UBND 2023 đăng ký tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/04/2023) Quyết định 907/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Cần Thơ
 2. (10/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng nhà xác định bồi thường thu hồi đất Thanh Hóa
 3. (10/04/2023) Kế hoạch 3177/KH-UBND 2023 lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt Lâm Đồng
 4. (07/04/2023) Quyết định 428/QĐ-BGTVT 2023 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên đến 2030
 5. (07/04/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghiệp phê duyệt Đồ án Hà Nam
 6. (06/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2021/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Đồng Nai
 7. (06/04/2023)
 8. (06/04/2023) Quyết định 895/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Hải Phòng
 9. (06/04/2023) Quyết định 538/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng Bình Phước
 10. (05/04/2023) Quyết định 31/2023/QĐ-UBND mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng Lâm Đồng
 11. (05/04/2023)
 12. (05/04/2023) Quyết định 713/QĐ-UBND 2023 Đề án xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu Lâm Đồng
 13. (03/04/2023) Công văn 1248/BXD-TCCB 2023 hiệu lực thi hành Nghị định quy định chức năng Bộ Xây dựng
 14. (03/04/2023) Quyết định 340/QĐ-TTg 2023 Nhiệm vụ lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/04/2023) Quyết định 740/QĐ-CHK 2023 điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ Cảng Tân Sơn Nhất Lễ 30/4 1/5
 2. (07/04/2023) Quyết định 428/QĐ-BGTVT 2023 phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên đến 2030
 3. (07/04/2023) Công văn 3428/BGTVT-CĐCTVN 2023 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông
 4. (07/04/2023) Công văn 992/UBND-ĐT 2023 tháo gỡ vướng mắc về đất đai thực hiện các dự án đầu tư Hà Nội
 5. (06/04/2023) Quyết định 1283/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Hồ Chí Minh
 6. (06/04/2023) Quyết định 347/QĐ-TTg 2023 bổ sung danh mục dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải
 7. (06/04/2023) Quyết định 1282/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đường bộ Sở Giao thông Hồ Chí Minh
 8. (06/04/2023) Quyết định 211/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai
 9. (06/04/2023) Công văn 3360/BGTVT-KHĐT 2023 giải ngân vốn đầu tư xây dựng đơn vị ngành giao thông
 10. (06/04/2023) Quyết định 555/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông Lai Châu
 11. (05/04/2023) Công văn 217/TTg-CN 2023 tái định cư Dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình Nam Định
 12. (05/04/2023) Công văn 218/TTg-CN 2023 tái định cư Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Cao Lãnh An Hữu
 13. (05/04/2023) Công văn 219/TTg-CN 2023 thẩm định điều chỉnh Dự án đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ
 14. (05/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND giá cước vận chuyển Kiên Giang
 15. (04/04/2023) Thông báo 110/TB-VPCP 2023 kết luận tình hình đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo
 16. (04/04/2023) Thông báo 106/TB-BGTVT 2023 kiến nghị giảm giá dịch vụ cất hạ cánh đối với chuyến bay nội địa
 17. (03/04/2023) Quyết định 144/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm Kon Tum

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (10/04/2023) Kế hoạch 244/KH-UBND 2023 phát triển doanh nghiệp công nghệ số Nghệ An 2023 2025
 2. (07/04/2023) Quyết định 741/QĐ-UBND 2023 chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin Bến Tre
 3. (07/04/2023) Quyết định 522/QĐ-BTP 2023 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
 4. (07/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh
 5. (06/04/2023) Quyết định 348/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025
 6. (06/04/2023) Công văn 1599/SGDĐT-VP 2023 cấp căn cước công dân gắn chip trên VNeID Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 7. (06/04/2023) Quyết định 566/QĐ-BTTTT 2023 thực hiện Chiến lược An toàn An ninh mạng quốc gia
 8. (06/04/2023) Kế hoạch 1600/KH-SGDĐT 2023 Truyền thông về ngành Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
 9. (06/04/2023) Quyết định 742/QĐ-UBND 2023 triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU chuyển đổi số Vĩnh Long
 10. (06/04/2023) Công văn 1332/BXD-TTTT 2023 chuyển đổi mã định danh điện tử theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg
 11. (06/04/2023) Kế hoạch 61/KH-UBND 2023 triển khai Quyết định 964/QĐ-TTg An ninh mạng quốc gia Ninh Bình
 12. (05/04/2023) Quyết định 8/2023/QĐ-TTg Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng Nhà nước
 13. (05/04/2023) Quyết định 1710/QĐ-BYT 2023 thực hiện Nghị quyết 157-NQ/BCSĐ chuyển đổi số y tế đến 2025
 14. (05/04/2023) Thông tư 01/2023/TT-VPCP biện pháp thi hành số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 15. (05/04/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ trực tuyến ngành Nội vụ Hà Giang
 16. (04/04/2023) Kế hoạch 1097/KH-BTTTT 2023 Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại ngành Thông tin
 17. (04/04/2023) Quyết định 17/QĐ-UBQGCĐS 2023 Kế hoạch hoạt động Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số
 18. (04/04/2023) Quyết định 834/QĐ-BCT 2023 thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
 19. (04/04/2023)
 20. (04/04/2023)
 21. (03/04/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP Ninh Bình
 22. (03/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng Vĩnh Long
 23. (03/04/2023)
 24. (03/04/2023) Quyết định 228/QĐ-QLD 2023 Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kê đơn thuốc

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng nhà xác định bồi thường thu hồi đất Thanh Hóa
 2. (10/04/2023) Quyết định 735/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch kinh phí Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ Lâm Đồng
 3. (10/04/2023)
 4. (07/04/2023)
 5. (07/04/2023) Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND mức hỗ trợ viên chức Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục Cà Mau
 6. (07/04/2023)
 7. (06/04/2023) Quyết định 349/QĐ-TTg 2023 giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho Bộ Tài chính
 8. (06/04/2023) Công văn 938/BKHCN-KHTC 2023 bổ sung kế hoạch khoa học và đổi mới sáng tạo đến 2025
 9. (06/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND thu nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa phát triển đất trồng lúa Bắc Giang
 10. (06/04/2023) Công văn 75/TANDTC-KHTC 2023 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg quản lý tài sản
 11. (06/04/2023) Công văn 3360/BGTVT-KHĐT 2023 giải ngân vốn đầu tư xây dựng đơn vị ngành giao thông
 12. (06/04/2023) Kế hoạch 117/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo Đảng thi hành án dân sự Hà Nội
 13. (06/04/2023) Quyết định 516/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác bồi thường nhà nước
 14. (06/04/2023)
 15. (06/04/2023) Quyết định 1384/QĐ-BNN-TC 2023 quyết toán ngân sách 2021 lưu giữ giống gốc giống lâm nghiệp
 16. (05/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND giá cước vận chuyển Kiên Giang
 17. (05/04/2023) Quyết định 723/QĐ-UBND 2023 giá cây trồng Vĩnh Long
 18. (04/04/2023) Kế hoạch 1097/KH-BTTTT 2023 Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại ngành Thông tin
 19. (04/04/2023) Quyết định 30/2023/QĐ-UBND quay vòng vốn hỗ trợ sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia Lâm Đồng
 20. (04/04/2023) Quyết định 21/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND đấu giá quyền khai thác Hà Nam
 21. (04/04/2023) Thông tư 04/2023/TT-BVHTTDL định mức kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời
 22. (04/04/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 62/2021/QĐ-UBND Vĩnh Phúc
 23. (04/04/2023) Thông báo 106/TB-BGTVT 2023 kiến nghị giảm giá dịch vụ cất hạ cánh đối với chuyến bay nội địa
 24. (04/04/2023) Quyết định 497/QĐ-BTP 2023 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ Tư pháp
 25. (03/04/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí thực hiện ưu đãi người có công cách mạng Sơn La
 26. (03/04/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể Thanh Hóa

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (10/04/2023) Công văn 20479/CT-TTHT 2023 tính thuế thu nhập hoạt động cho thuê lại lao động Cục Thuế Hà Nội
 2. (07/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quảng Nam
 3. (07/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bắc Ninh
 4. (07/04/2023) Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non Cà Mau 2022 2023
 5. (06/04/2023) Chỉ thị 06/CT-UBND 2023 tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách Hệ thống thuế Vĩnh Long
 6. (06/04/2023)
 7. (06/04/2023) Công văn 19297/CTHN-TTHT 2023 thuế thu nhập cá nhân đối với lệ phí thi chứng chỉ Cục Thuế Hà Nội
 8. (06/04/2023) Công văn 19299/CTHN-TTHT 2023 lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh Cục Thuế Hà Nội
 9. (05/04/2023)
 10. (05/04/2023)
 11. (05/04/2023)
 12. (05/04/2023)
 13. (04/04/2023) Công văn 1500/TCHQ-TXNK 2023 xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt
 14. (04/04/2023) Công văn 17832/CTHN-TTHT 2023 kê khai thuế nhà thầu của Google và Facebook Cục Thuế Hà Nội
 15. (04/04/2023) Công văn 17831/CTHN-TTHT 2023 hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội
 16. (04/04/2023) Công văn 17834/CTHN-TTHT 2023 mức thuế suất của mặt hàng hồng treo gió Cục Thuế Hà Nội
 17. (04/04/2023)
 18. (03/04/2023) Thông tư 19/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC thuế giá trị gia tăng cơ quan báo chí
 19. (03/04/2023) Công văn 1061/TCT-TTKT 2023 chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế
 20. (03/04/2023)
 21. (03/04/2023)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (10/04/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này