Thông báo văn bản mới từ ngày 13-12-2021 đến ngày 20-12-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 13-12-2021 đến 20-12-2021


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 3827/QĐ-UBND năm 2021 về khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (20/12/2021) Công văn 14434/BTC-CST năm 2021 thực hiện Thông tư 106/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/12/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác thu thuế năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (17/12/2021) Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Chính phủ ban hành
 7. (15/12/2021) Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (15/12/2021) Công văn 14257/BTC-VP năm 2021 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
 9. (15/12/2021) Công văn 4910/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho cá nhân cung cấp dịch vụ không thường xuyên do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (15/12/2021) Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 11. (15/12/2021) Công văn 54827/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/12/2021) Công văn 54823/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (15/12/2021) Công văn 54826/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/12/2021) Công văn 54821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (15/12/2021) Công văn 54819/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (15/12/2021) Công văn 54820/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (14/12/2021)
 18. (14/12/2021) Công văn 14214/BTC-CST năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 19. (14/12/2021) Công văn 14233/BTC-CST năm 2021 về đề xuất chính sách, biện pháp ưu đãi thuế, phí và lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm do Bộ Tài chính ban hành
 20. (14/12/2021) Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 21. (13/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 22. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 24. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (13/12/2021) Công văn 53948/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (13/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 4308/UBND-VX năm 2021 về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (20/12/2021) Quyết định 3978/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ
 5. (19/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (18/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/12/2021) Công văn 4568/UBND-NC năm 2021 về lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 8. (17/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 9. (15/12/2021) Công văn 1530/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 10. (14/12/2021)
 11. (13/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (13/12/2021) Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (20/12/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (16/12/2021) Quyết định 5266/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh thời hạn thực hiện vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội
 3. (16/12/2021) Công văn 1078/LĐLĐ-TG năm 2021 thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (16/12/2021) Công văn 41898/SLĐTBXH-VL-ATLĐ thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (16/12/2021) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 6. (15/12/2021) Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (15/12/2021)
 8. (15/12/2021) Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (15/12/2021)
 10. (15/12/2021) Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (15/12/2021) Quyết định 3749/QĐ-TLĐ năm 2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 12. (15/12/2021) Kế hoạch 4246/KH-UBND năm 2021 về phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
 13. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 14. (15/12/2021) Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 15. (15/12/2021) Công văn 54826/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (15/12/2021) Công văn 41673/SLĐTBXH-VLATLĐ về báo cáo tình hình tai nạn lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (15/12/2021) Quyết định 4997/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực: Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, Bảo trợ xã hội, tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 18. (15/12/2021) Công văn 54819/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 20. (14/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
 21. (14/12/2021) Công văn 692/LĐLĐ năm 2021 về ổn định Quan hệ Lao động dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 22. (13/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 23. (13/12/2021) Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/12/2021)
 2. (20/12/2021) Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn
 3. (20/12/2021) Thông tư 28/2021/TT-BYT về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (20/12/2021)
 5. (20/12/2021)
 6. (20/12/2021) Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (20/12/2021) Công văn 15003/QLD-CL năm 2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (20/12/2021) Công văn 4308/UBND-VX năm 2021 về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (20/12/2021) Công văn 5969/BGDĐT-GDMN năm 2021 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/12/2021) Quyết định 5772/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (19/12/2021) Công điện 1745/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ điện
 12. (17/12/2021)
 13. (17/12/2021) Công văn 10722/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
 14. (17/12/2021) Công văn 10737/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron do Bộ Y tế ban hành
 15. (17/12/2021) Công văn 10749/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 16. (17/12/2021) Quyết định 5721/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 17. (17/12/2021) Công văn 1551/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 18. (17/12/2021) Công văn 10746/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch do Bộ Y tế ban hành
 19. (17/12/2021) Quyết định 5722/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 34/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (17/12/2021) Công văn 14993/QLD-MP năm 2021 cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 21. (17/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 22. (17/12/2021) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 23. (17/12/2021) Công văn 10747/BYT-QLD năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty do Bộ Y tế ban hành
 24. (17/12/2021) Thông báo 844/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 25. (16/12/2021) Công văn 10696/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 26. (16/12/2021) Công văn 10688/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do Bộ Y tế ban hành
 27. (16/12/2021) Công văn 10692/BYT-KCB năm 2021 về giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 28. (16/12/2021) Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 29. (16/12/2021) Official Dispatch No. 10688/BYT-MT dated December 16, 2021 on COVID-19 prevention and control associated with entrants
 30. (16/12/2021) Quyết định 714/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 31. (16/12/2021) Quyết định 713/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 32. (16/12/2021) Công văn 10667/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 33. (16/12/2021) Công văn 4698/BVHTTDL-TCDL năm 2021 về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 34. (16/12/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022
 35. (15/12/2021) Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 41/2018/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (15/12/2021) Công văn 1530/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 37. (15/12/2021) Kế hoạch 2078/KH-BCĐTƯATTP năm 2021 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 38. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 39. (15/12/2021) Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 40. (15/12/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 41. (14/12/2021)
 42. (14/12/2021) Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT năm 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 43. (14/12/2021) Công văn 10606/BYT-KCB năm 2021 về thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung do Bộ Y tế ban hành
 44. (14/12/2021) Kế hoạch 4192/KH-UBND năm 2021 về xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 45. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 46. (13/12/2021) Circular No. 25/2021/TT-BYT dated December 13, 2021 on prescribing statistical reports in the field of pharmacy and cosmetics
 47. (13/12/2021) Thông tư 25/2021/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 48. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 49. (13/12/2021) Công văn 824/BHXH-GĐ1 về hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. (13/12/2021) Công văn 9297/SYT-NVD năm 2021 về huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 52. (13/12/2021) Công văn 2916/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (20/12/2021)
 2. (20/12/2021) Thông tư 28/2021/TT-BYT về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (18/12/2021) Công văn 9249/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/12/2021) Công văn 5951/TCHQ-GSQL năm 2021 về ghi nhãn hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (16/12/2021) Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (16/12/2021) Công văn 5932/TCHQ-TXNK năm 2021 về mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (15/12/2021) Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 8. (14/12/2021) Công văn 14214/BTC-CST năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 9. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 10. (13/12/2021) Công văn 5845/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định mã HS của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (13/12/2021) Công văn 5850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hoá mặt hàng Engine ECU do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Thông báo 340/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/12/2021) Công văn 9262/VPCP-CN năm 2021 về dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 3827/QĐ-UBND năm 2021 về khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (20/12/2021) Công văn 9261/VPCP-CN năm 2021 về triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/12/2021) Công văn 13555/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh lộ trình đầu tư cảng cạn Văn Lâm trong Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (20/12/2021) Công văn 13542/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (17/12/2021) Thông tư 35/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (17/12/2021) Circular No. 35/2021/TT-BGTVT dated December 17, 2021 on amendments to some articles of the Circular No. 10/2018/TT-BGTVT on aviation staff; aviation staff training and assessment
 11. (16/12/2021) Công văn 9186/VPCP-CN năm 2021 triển khai Kế hoạch toàn cầu hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (16/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải
 13. (16/12/2021) Thông tư 34/2021/TT-BGTVT quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
 14. (15/12/2021) Thông tư 33/2021/TT-BGTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (15/12/2021) Công điện 32/CĐ-BGTVT năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải điện
 16. (14/12/2021) Thông tư 32/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (14/12/2021) Circular No. 32/2021/TT-BGTVT dated December 14, 2021 amendments to Circular No. 19/2017/TT-BGTVT prescribing management and provision of air navigation services
 18. (14/12/2021) Quyết định 2095/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (14/12/2021) Quyết định 2129/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 20. (14/12/2021) Quyết định 5241/QĐ-UBND năm 2021 về "Bộ tiêu chí quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội"
 21. (13/12/2021) Quyết định 2122/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
 22. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 23. (13/12/2021) Quyết định 2117/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (13/12/2021) Công điện 1725/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 2146/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (16/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2004/QĐ-UBT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phường 6 và phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 5. (15/12/2021) Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 6. (15/12/2021)
 7. (15/12/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 8. (15/12/2021) Công văn 5229/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn lựa chọn đơn vị trúng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (14/12/2021) Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (13/12/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về phân cấp lập Quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/12/2021) Quyết định 2138/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
 3. (20/12/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (19/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 5. (17/12/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 6. (17/12/2021) Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Chính phủ ban hành
 7. (17/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
 8. (16/12/2021) Công điện 1737/CĐ-TTg năm 2021 về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông do Thủ tướng Chính phủ điện
 9. (15/12/2021) Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (15/12/2021)
 11. (14/12/2021) Kế hoạch 4573/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 12. (14/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 13. (13/12/2021) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (13/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 15. (13/12/2021) Quyết định 2436/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/12/2021) Kế hoạch 4314/KH-UBND năm 2021 về tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (20/12/2021) Kế hoạch 4311/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 3. (17/12/2021) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
 4. (16/12/2021) Quyết định 3305/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật và phát sóng tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tuyến biên giới, biển đảo do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (16/12/2021) Công văn 4698/BVHTTDL-TCDL năm 2021 về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (16/12/2021) Kế hoạch 4255/KH-UBND năm 2021 về truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (16/12/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang"
 8. (16/12/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (15/12/2021) Kế hoạch 4246/KH-UBND năm 2021 về phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (15/12/2021) Công văn 4695/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về rà soát, xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (15/12/2021) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030
 12. (15/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (14/12/2021) Thông tư 15/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (14/12/2021) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (14/12/2021) Quyết định 2096/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 1929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (14/12/2021) Quyết định 3246/QÐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (14/12/2021) Quyết định 840/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (13/12/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (13/12/2021) Quyết định 75/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 20. (13/12/2021) Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/12/2021) Quyết định 3818/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022
 2. (20/12/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (20/12/2021) Quyết định 2163/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 4. (20/12/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
 5. (20/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
 6. (18/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
 8. (16/12/2021) Thông tư 167/2021/TT-BQP sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam kèm theo Thông tư 131/2011/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 9. (16/12/2021) Thông tư 166/2021/TT-BQP quy định về tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng
 10. (16/12/2021) Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (16/12/2021) Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 12. (16/12/2021) Công văn 9205/VPCP-QHĐP năm 2021 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (16/12/2021) Kế hoạch 4257/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 14. (16/12/2021) Quyết định 3484/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (16/12/2021) Quyết định 3022/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 16. (16/12/2021) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 17. (15/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 18. (15/12/2021) Quyết định 3279/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 19. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 20. (15/12/2021) Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 21. (15/12/2021) Quyết định 4997/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực: Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, Bảo trợ xã hội, tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 22. (15/12/2021) Quyết định 5249/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 23. (14/12/2021) Thông tư 15/2021/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 24. (14/12/2021) Quyết định 2129/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 25. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 26. (14/12/2021) Quyết định 2918/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 27. (14/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
 28. (14/12/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An
 29. (14/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 30. (14/12/2021) Nghị quyết thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân
 31. (13/12/2021) Quyết định 2122/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
 32. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 33. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. (13/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 35. (13/12/2021) Chỉ thị 103/CT-BTTTT năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 36. (13/12/2021) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/12/2021) Thông tư 25/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 33/2019/TT-BCT Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 2. (20/12/2021) Công văn 9263/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/12/2021) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 4. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/12/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 6. (15/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 7. (15/12/2021) Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
 8. (15/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 9. (14/12/2021) Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/12/2021) Quyết định 1909/QĐ-TCT năm 2021 công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế
 2. (20/12/2021) Công văn 13534/BGTVT-TC năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 4312/UBND-KT năm 2021 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (20/12/2021) Quyết định 4240/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (20/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (20/12/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa
 7. (20/12/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (17/12/2021) Công văn 10749/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 10. (16/12/2021)
 11. (16/12/2021) Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
 12. (16/12/2021) Công văn 14336/BTC-TCDN về tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022) do Bộ Tài chính ban hành
 13. (16/12/2021) Quyết định 81/2021/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình
 14. (15/12/2021) Quyết định 2109/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/12/2021) Quyết định 1847/QĐ-BTP năm 2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp
 16. (15/12/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh
 17. (15/12/2021) Công văn 1736/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho các cháu học sinh của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (14/12/2021) Quyết định 2097/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (14/12/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
 20. (14/12/2021) Công văn 438/TANDTC-KHTC năm 2021 về đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 21. (14/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 22. (14/12/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
 23. (13/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (13/12/2021) Quyết định 2424/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 26. (13/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 27. (13/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (20/12/2021) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2021 triển khai giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 2. (20/12/2021) Công văn 5969/BGDĐT-GDMN năm 2021 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (16/12/2021) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” Thành phố Hà Nội
 4. (15/12/2021) Công văn 1736/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho các cháu học sinh của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/12/2021) Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT năm 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (13/12/2021) Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Thông báo 340/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2148/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (20/12/2021) Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/12/2021) Quyết định 4240/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (20/12/2021) Công văn 13555/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh lộ trình đầu tư cảng cạn Văn Lâm trong Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (20/12/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa
 9. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (16/12/2021) Công văn 14336/BTC-TCDN về tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022) do Bộ Tài chính ban hành
 11. (16/12/2021) Công văn 8887/BKHĐT-PC năm 2021 sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (15/12/2021) Công văn 54823/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/12/2021) Quyết định 2095/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/12/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
 15. (14/12/2021) Công văn 438/TANDTC-KHTC năm 2021 về đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (20/12/2021) Quy định 48-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 2. (20/12/2021) Quy định 47-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2164/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg và Quyết định 36/QĐ-TTg, giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (20/12/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (17/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 6. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (13/12/2021) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (20/12/2021) Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 5296/QĐ-UBND năm 2021 về Chuyên đề số 03 “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai; Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn Thành phố Hà Nội”
 3. (20/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (15/12/2021) Công văn 14257/BTC-VP năm 2021 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
 5. (14/12/2021) Quyết định 70/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 3827/QĐ-UBND năm 2021 về khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (20/12/2021) Công văn 14434/BTC-CST năm 2021 thực hiện Thông tư 106/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/12/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác thu thuế năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành
 5. (17/12/2021) Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Chính phủ ban hành
 6. (15/12/2021) Công văn 14257/BTC-VP năm 2021 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành
 7. (15/12/2021) Công văn 4910/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho cá nhân cung cấp dịch vụ không thường xuyên do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (15/12/2021) Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 9. (15/12/2021) Công văn 54827/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/12/2021) Công văn 54823/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/12/2021) Công văn 54826/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/12/2021) Công văn 54821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (15/12/2021) Công văn 54819/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/12/2021) Công văn 54820/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (14/12/2021)
 16. (14/12/2021) Công văn 14214/BTC-CST năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 17. (14/12/2021) Công văn 14233/BTC-CST năm 2021 về đề xuất chính sách, biện pháp ưu đãi thuế, phí và lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm do Bộ Tài chính ban hành
 18. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 20. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (13/12/2021) Công văn 53948/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 23. (17/12/2021) Thông tư 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. (17/12/2021) Circular No. 94/2021/TT-BTC dated November 02, 2011 on prescribing fees for registration of technical safety of fishing vessels and inspection of fishing equipment; fees for tracing of fishery raw materials; fees for inspection of fulfillment of conditions for fishery business; charges for issuance of fishing licenses and licenses for fishing operations, and collection, transfer, management and use thereof
 25. (15/12/2021) Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 4308/UBND-VX năm 2021 về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (20/12/2021) Quyết định 3978/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Cần Thơ
 5. (17/12/2021) Công văn 4568/UBND-NC năm 2021 về lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (17/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 7. (15/12/2021) Công văn 1530/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 8. (14/12/2021)
 9. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/12/2021) Quyết định 1909/QĐ-TCT năm 2021 công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế
 2. (20/12/2021) Công văn 13534/BGTVT-TC năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 4312/UBND-KT năm 2021 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (20/12/2021) Quyết định 4240/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/12/2021) Công văn 10749/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (16/12/2021)
 8. (16/12/2021) Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
 9. (16/12/2021) Công văn 14336/BTC-TCDN về tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022) do Bộ Tài chính ban hành
 10. (15/12/2021) Quyết định 2109/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/12/2021) Quyết định 1847/QĐ-BTP năm 2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp
 12. (15/12/2021) Công văn 1736/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho các cháu học sinh của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (14/12/2021) Quyết định 2097/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/12/2021) Công văn 438/TANDTC-KHTC năm 2021 về đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 15. (13/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (13/12/2021) Quyết định 2424/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 18. (20/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 19. (18/12/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022
 20. (15/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 21. (15/12/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 22. (15/12/2021) Thông tư 18/2021/TT-BTNMT quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/12/2021) Quyết định 2138/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (17/12/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 3. (17/12/2021) Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Chính phủ ban hành
 4. (16/12/2021) Công điện 1737/CĐ-TTg năm 2021 về ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (14/12/2021) Kế hoạch 4573/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (13/12/2021) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 8. (13/12/2021) Quyết định 2436/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (20/12/2021) Quyết định 69/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 10. (15/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất và mực nước hạ thấp cho phép trong khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (13/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 12. (15/12/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 13. (15/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 14. (15/12/2021) Thông tư 18/2021/TT-BTNMT quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. (15/12/2021) Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/12/2021)
 2. (20/12/2021)
 3. (20/12/2021) Quyết định 3818/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022
 4. (20/12/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (20/12/2021) Quyết định 2163/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 6. (16/12/2021) Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/12/2021) Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 8. (16/12/2021) Công văn 9205/VPCP-QHĐP năm 2021 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/12/2021) Kế hoạch 4257/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 10. (16/12/2021) Quyết định 3484/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 11. (16/12/2021) Quyết định 3022/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 12. (16/12/2021) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 13. (15/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 14. (15/12/2021) Quyết định 3279/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 15. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 16. (15/12/2021) Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 17. (15/12/2021) Quyết định 4997/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực: Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, Bảo trợ xã hội, tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 18. (15/12/2021) Quyết định 5249/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 19. (14/12/2021) Quyết định 2129/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 20. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 21. (14/12/2021) Quyết định 2918/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 22. (14/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
 23. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 24. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (15/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 26. (13/12/2021) Chỉ thị 103/CT-BTTTT năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 27. (13/12/2021) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 28. (15/12/2021) Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
 29. (17/12/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung quy định về công tác văn thư tại Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND
 30. (13/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
 31. (13/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 32. (15/12/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 33. (15/12/2021) Quyết định 70/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 34. (15/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 35. (15/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 36. (15/12/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
 37. (16/12/2021) Thông tư 01/2021/TT-UBDT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 38. (20/12/2021) Thông tư 6/2021/TT-BNV năm 2021 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/12/2021)
 2. (20/12/2021)
 3. (16/12/2021) Quyết định 5266/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh thời hạn thực hiện vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội
 4. (16/12/2021) Công văn 1078/LĐLĐ-TG năm 2021 thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (16/12/2021) Công văn 41898/SLĐTBXH-VL-ATLĐ thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (16/12/2021) Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 7. (15/12/2021) Quyết định 3749/QĐ-TLĐ năm 2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 8. (15/12/2021) Kế hoạch 4246/KH-UBND năm 2021 về phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 10. (15/12/2021) Quyết định 2857/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
 11. (15/12/2021) Công văn 54826/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/12/2021) Công văn 41673/SLĐTBXH-VLATLĐ về báo cáo tình hình tai nạn lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (15/12/2021) Quyết định 4997/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực: Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, Bảo trợ xã hội, tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 14. (15/12/2021) Công văn 54819/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 16. (14/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
 17. (14/12/2021) Công văn 692/LĐLĐ năm 2021 về ổn định Quan hệ Lao động dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 18. (15/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 19. (13/12/2021) Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/12/2021)
 2. (20/12/2021) Công văn 15003/QLD-CL năm 2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 4308/UBND-VX năm 2021 về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (20/12/2021) Công văn 5969/BGDĐT-GDMN năm 2021 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 5772/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (19/12/2021) Công điện 1745/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (17/12/2021)
 8. (17/12/2021) Công văn 10722/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
 9. (17/12/2021) Công văn 10737/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron do Bộ Y tế ban hành
 10. (17/12/2021) Công văn 10749/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 11. (17/12/2021) Quyết định 5721/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 12. (17/12/2021) Công văn 1551/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 13. (17/12/2021) Công văn 10746/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch do Bộ Y tế ban hành
 14. (17/12/2021) Quyết định 5722/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (Đợt 34/2021) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (17/12/2021) Công văn 14993/QLD-MP năm 2021 cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. (17/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (17/12/2021) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 18. (17/12/2021) Công văn 10747/BYT-QLD năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty do Bộ Y tế ban hành
 19. (17/12/2021) Thông báo 844/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 20. (16/12/2021) Công văn 10696/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (16/12/2021) Công văn 10688/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do Bộ Y tế ban hành
 22. (16/12/2021) Công văn 10692/BYT-KCB năm 2021 về giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 23. (16/12/2021) Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 24. (16/12/2021) Quyết định 714/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 25. (16/12/2021) Quyết định 713/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 26. (16/12/2021) Công văn 10667/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 27. (16/12/2021) Công văn 4698/BVHTTDL-TCDL năm 2021 về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 28. (16/12/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022
 29. (15/12/2021) Công văn 1530/QLD-KD năm 2021 công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (15/12/2021) Kế hoạch 2078/KH-BCĐTƯATTP năm 2021 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 31. (15/12/2021) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 32. (15/12/2021) Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 33. (15/12/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 34. (14/12/2021)
 35. (14/12/2021) Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT năm 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 36. (14/12/2021) Công văn 10606/BYT-KCB năm 2021 về thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung do Bộ Y tế ban hành
 37. (14/12/2021) Kế hoạch 4192/KH-UBND năm 2021 về xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 38. (14/12/2021) Quyết định 2831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Việc làm; Lao động, Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Yên Bái ban hành
 39. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (13/12/2021) Công văn 824/BHXH-GĐ1 về hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 41. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 42. (13/12/2021) Công văn 9297/SYT-NVD năm 2021 về huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 43. (13/12/2021) Công văn 2916/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Thông báo 340/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2148/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (20/12/2021) Quyết định 2139/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/12/2021) Quyết định 4240/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (20/12/2021) Công văn 13555/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh lộ trình đầu tư cảng cạn Văn Lâm trong Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (16/12/2021) Công văn 14336/BTC-TCDN về tổng hợp kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022) do Bộ Tài chính ban hành
 10. (16/12/2021) Công văn 8887/BKHĐT-PC năm 2021 sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (15/12/2021) Công văn 54823/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (14/12/2021) Quyết định 2095/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (14/12/2021) Công văn 438/TANDTC-KHTC năm 2021 về đôn đốc giải ngân và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 14. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (16/12/2021) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2021 quy định về một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý do tỉnh Sơn La ban hành
 16. (15/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (20/12/2021) Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2021 triển khai giảng dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 2. (20/12/2021) Công văn 5969/BGDĐT-GDMN năm 2021 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (16/12/2021) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” Thành phố Hà Nội
 4. (15/12/2021) Công văn 1736/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường hỗ trợ từ các nguồn tài chính khác cho các cháu học sinh của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở vùng khó khăn để kịp thời tiếp cận, học tập theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/12/2021) Quyết định 4659/QĐ-BGDĐT năm 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1660/QĐ-TTg về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (13/12/2021) Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Thông báo 340/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Công văn 9257/VPCP-CN năm 2021 thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/12/2021) Công văn 9262/VPCP-CN năm 2021 về dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/12/2021) Quyết định 3827/QĐ-UBND năm 2021 về khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (20/12/2021) Công văn 9261/VPCP-CN năm 2021 về triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/12/2021) Công văn 13555/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh lộ trình đầu tư cảng cạn Văn Lâm trong Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (20/12/2021) Công văn 13542/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (16/12/2021) Công văn 9186/VPCP-CN năm 2021 triển khai Kế hoạch toàn cầu hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (16/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải
 11. (15/12/2021) Thông tư 33/2021/TT-BGTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (15/12/2021) Công điện 32/CĐ-BGTVT năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải điện
 13. (14/12/2021) Quyết định 2095/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên” do Ngân hàng phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/12/2021) Quyết định 2129/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 15. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 16. (13/12/2021) Quyết định 2117/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (13/12/2021) Công điện 1725/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 20. (15/12/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 21. (15/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 22. (15/12/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/12/2021) Kế hoạch 4314/KH-UBND năm 2021 về tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (20/12/2021) Kế hoạch 4311/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án phát triển du lịch thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 3. (17/12/2021) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
 4. (16/12/2021) Quyết định 3305/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật và phát sóng tuyên truyền về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tuyến biên giới, biển đảo do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (16/12/2021) Công văn 4698/BVHTTDL-TCDL năm 2021 về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (16/12/2021) Kế hoạch 4255/KH-UBND năm 2021 về truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (16/12/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang"
 8. (15/12/2021) Kế hoạch 4246/KH-UBND năm 2021 về phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (15/12/2021) Công văn 4695/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về rà soát, xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (15/12/2021) Quyết định 3456/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030
 11. (15/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 12. (14/12/2021) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 13. (14/12/2021) Quyết định 2096/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 112/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 1929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/12/2021) Quyết định 3246/QÐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (14/12/2021) Quyết định 840/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 16. (13/12/2021) Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (15/12/2021) Quyết định 63/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/12/2021) Công văn 9263/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/12/2021) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 3. (17/12/2021) Quyết định 2115/QĐ-TTg về giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn viện trợ của Chính phủ Ailen năm 2021 để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/12/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 5. (15/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Công nghiệp địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 6. (15/12/2021) Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
 7. (15/12/2021) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (14/12/2021) Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (15/12/2021) Circular No. 14/2021/TT-BCT dated October 29, 2021 on providing guidelines for implementation of the free trade agreement between The Socialist Republic Of Vietnam and The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland regarding trade remedies

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (20/12/2021) Quy định 48-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 2. (20/12/2021) Quy định 47-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2164/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg và Quyết định 36/QĐ-TTg, giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (17/12/2021) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
 5. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (13/12/2021) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (15/12/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh Lai Châu ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/12/2021) Thông báo 341/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/12/2021) Quyết định 2146/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/12/2021) Quyết định 2142/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/12/2021) Công văn 5229/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn lựa chọn đơn vị trúng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (14/12/2021) Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (20/12/2021) Quyết định 69/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (20/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 9. (20/12/2021) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (15/12/2021) Quyết định 74/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô và thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (15/12/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/12/2021) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 2. (20/12/2021) Thông tư 02/2016/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 3. (16/12/2021) Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (20/12/2021) Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 5. (20/12/2021) Quy định 287-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ban Bí thư ban hành
 6. (20/12/2021) Quy định 288-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty) do Ban Bí thư ban hành
 7. (20/12/2021) Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (20/12/2021) Thông tư 02/2009/TT-BNV triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (20/12/2021) Thông tư 01/2009/TT-BNV hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (20/12/2021) Quyết định 83/2004/QĐ-BNV ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 11. (20/12/2021) Quyết định 82/2004/QĐ-BNV ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành