Thông báo văn bản mới từ ngày 29-11-2021 đến ngày 06-12-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 29-11-2021 đến 06-12-2021


Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (03/12/2021) Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (03/12/2021) Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
 3. (03/12/2021) Circular No. 19/2021/TT-BTTTT dated December 3, 2021 on introducing the List of key information technology products
 4. (02/12/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
 5. (02/12/2021) Quyết định 1907/QĐ-BTTTT năm 2021 về Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Điều phối, tự động hóa và phản ứng an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (02/12/2021) Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/11/2021) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2021 về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 8. (30/11/2021) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030
 9. (30/11/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2021 về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Cần Thơ năm 2022
 10. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/12/2021) Quyết định 3004/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 3. (04/12/2021)
 4. (04/12/2021) Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy
 5. (03/12/2021) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (02/12/2021) Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (02/12/2021) Công văn 8809/VPCP-KGVX năm 2021 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (02/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (02/12/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. (30/11/2021) Kế hoạch 3990/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 11. (30/11/2021) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (30/11/2021) Circular No. 13/2021/TT-BVHTTDL dated November 30, 2021 on amendments and supplements to the Decree No. 06/2017/TT-BVHTTDL elaborating on implementation of several articles of the Law on Tourism
 13. (30/11/2021) Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (30/11/2021) Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/11/2021) Quyết định 2033/QĐ-BGTVT năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/12/2021) Công điện 1988/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện
 2. (06/12/2021) Công văn 782/CYT-YTDP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Cục Y tế ban hành
 3. (05/12/2021) Công văn 4358/UBND-KGVX năm 2021 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ” do Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (04/12/2021) Công văn 10315/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 5. (04/12/2021) Công điện 1677/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (03/12/2021) Công văn 5606/CHK-QLC năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (03/12/2021) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (03/12/2021) Hướng dẫn liên ngành 21306/HDLN-YT-GDĐT năm 2021 về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) do Liên Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (03/12/2021) Công văn 9038/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (03/12/2021) Thông báo 824/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (03/12/2021) Chỉ thị 5616/CT-CHK năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 12. (02/12/2021) Công văn 1097/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 13. (02/12/2021) Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (02/12/2021) Công văn 8800/VPCP-KGVX năm 2021 về cấp phát, điều chuyển phương tiện tránh thai không còn khả năng tiếp thị xã hội sang cấp miễn phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (02/12/2021) Phương án 276/PA-UBND năm 2021 về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 17. (02/12/2021) Công điện 26/CĐ-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (02/12/2021) Công điện 1662/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 19. (02/12/2021) Quyết định 5073/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 3642/QĐ-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. (01/12/2021)
 21. (01/12/2021) Công văn 14278/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 22. (01/12/2021) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (01/12/2021) Quyết định 5525/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 24. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định về ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (01/12/2021) Công văn 10225/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
 26. (01/12/2021) Công văn 3427/SGDĐT-CTTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 27. (01/12/2021) Quyết định 696/QĐ-QLD năm 2021 về Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 28. (01/12/2021) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 29. (30/11/2021) Công văn 20791/SYT-NVY năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 30. (30/11/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
 31. (30/11/2021) Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 32. (30/11/2021) Decision No. 5496/QD-BYT dated November 30, 2021 on duty assignments for senior officials of Ministry Of Health
 33. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. (30/11/2021) Quyết định 2012/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 1616/QĐ-TTg và Quyết định 359/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
 36. (30/11/2021) Công văn 8749/VPCP-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (30/11/2021) Công văn 14254/QLD-KD năm 2021 về tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1 do Cục Quản lý Dược ban hành
 38. (30/11/2021) Quyết định 686/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 39. (30/11/2021) Quyết định 5500/QĐ-BYT năm 2021 về phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 40. (30/11/2021) Quyết định 118/QĐ-BCĐQG2021 năm 2021 điều chỉnh nội dung Quyết định 288/QĐ-BCĐQG2021 do Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam ban hành
 41. (30/11/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 42. (30/11/2021) Kế hoạch 11770/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 43. (29/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 44. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 45. (29/11/2021) Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (29/11/2021) Quyết định 684/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 47. (29/11/2021) Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (03/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất và mực nước hạ thấp cho phép trong khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (02/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 3. (01/12/2021) Quyết định 2361/QĐ-BTNMT năm 2021 về đính chính Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 4. (30/11/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (30/11/2021) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (30/11/2021) Quyết định 2040/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Giao thông Vận tải
 7. (30/11/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (30/11/2021) Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện
 9. (30/11/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (30/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 11. (29/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (29/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 13. (29/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (06/12/2021) Công văn 12951/BGTVT-ATGT hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (02/12/2021) Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2021) Công văn 12835/BGTVT-HTQT năm 2021 về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/11/2021) Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 42/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (30/11/2021) Thông tư 29/2021/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (30/11/2021)
 8. (30/11/2021) Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 9. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (30/11/2021) Công văn 12733/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (30/11/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 13. (29/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/11/2021) Thông tư 25/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (29/11/2021) Công văn 12641/BGTVT-HTQT năm 2021 báo cáo về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (29/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 18. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/12/2021) Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam
 3. (06/12/2021) Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 4. (06/12/2021) Công văn 8899/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 6. (06/12/2021) Quyết định 4788/QĐ-BNN-VP năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 7. (04/12/2021) Công văn 8869/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/12/2021) Công văn 8836/VPCP-KSTT năm 2021 về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/12/2021) Quyết định 1234/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 10. (03/12/2021) Nghị quyết 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 11. (03/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
 12. (02/12/2021) Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 13. (02/12/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
 14. (02/12/2021) Quyết định 3935/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực và Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 15. (02/12/2021) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2021 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình
 16. (02/12/2021) Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 17. (02/12/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú; các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Bình
 18. (02/12/2021) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 19. (02/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 20. (02/12/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
 21. (01/12/2021) Quyết định 4073/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quý 4 năm 2021
 22. (01/12/2021) Quyết định 2014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (01/12/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 24. (01/12/2021) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 25. (01/12/2021) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 26. (30/11/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 27. (30/11/2021) Quyết định 4421/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 28. (30/11/2021) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. (30/11/2021) Quyết định 4773/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 30. (30/11/2021) Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 31. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
 32. (30/11/2021) Decision No. 5496/QD-BYT dated November 30, 2021 on duty assignments for senior officials of Ministry Of Health
 33. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
 34. (30/11/2021) Quyết định 1896/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 35. (30/11/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 36. (30/11/2021) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
 37. (30/11/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 38. (30/11/2021) Quyết định 70/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 39. (29/11/2021) Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 40. (29/11/2021) Công văn 6056/BNV-CCHC về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 41. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 42. (29/11/2021) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 về thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành
 43. (29/11/2021) Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 44. (29/11/2021) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (29/11/2021) Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 46. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 47. (29/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 48. (29/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 49. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
 50. (29/11/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do thành phố Cần Thơ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 2. (03/12/2021)
 3. (01/12/2021) Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (01/12/2021) Công văn 51360/CTHN-TTHT năm 2021 về việc chính sách thuế liên quan đến giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
 6. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/12/2021) Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH năm 2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (05/12/2021) Công văn 4168/SGDĐT-CTTT năm 2021 về điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
 3. (03/12/2021) Công văn 4156/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/12/2021) Thông báo 324/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/12/2021) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/12/2021) Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 7. (02/12/2021) Công văn 5576/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục “Địa phương em” trong Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (02/12/2021) Công văn 4322/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
 9. (02/12/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú; các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Bình
 10. (02/12/2021) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 11. (30/11/2021) Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (30/11/2021) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 959/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (30/11/2021) Kế hoạch 3997/KH-UBND năm 2021 về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 14. (30/11/2021) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
 15. (30/11/2021) Kế hoạch 11770/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/12/2021) Quyết định 1930/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/12/2021) Thông tư 107/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (03/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 5. (02/12/2021) Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/12/2021) Công văn 427/TANDTC-KHTC năm 2021 thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 7. (02/12/2021) Công văn 428/TANDTC-KHTC về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (02/12/2021) Quyết định 3546/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
 9. (01/12/2021) Công văn 13704/BTC-QLCS năm 2021 về thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/12/2021) Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
 11. (01/12/2021) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
 12. (01/12/2021) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2021 về ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN do Chính phủ ban hành
 13. (01/12/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 14. (01/12/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 15. (30/11/2021)
 16. (30/11/2021) Quyết định 2224/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2558/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 17. (30/11/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (30/11/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 19. (29/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
 20. (29/11/2021) Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 21. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (03/12/2021) Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (03/12/2021) Decision No. 1956/QD-NHNN dated December 3, 2021 on regarding commercial banks' interest rates applied in 2022 to outstanding home loans under the provisions of Circular No. 11/2013/TT-NHNN, Circular No. 32/2014/TT-NHNN and Circular No. 25/2016/TT-NHNN
 3. (30/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (30/11/2021) Công văn 3988/UBND-VX thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (30/11/2021) Công văn 13612/BTC-KBNN năm 2021 về thiết lập địa chỉ người sử dụng để thực hiện chia sẻ thông tin báo cáo cam kết chi do Bộ Tài chính ban hành
 6. (30/11/2021) Official Dispatch No. 8458/NHNN-TT dated November 30, 2021 on implementation of basic standards for domestic chip cards
 7. (30/11/2021) Công văn 8458/NHNN-TT năm 2021 về triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (06/12/2021) Quyết định 5107/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 2. (03/12/2021) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất và mực nước hạ thấp cho phép trong khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (03/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 4. (01/12/2021) Công văn 13704/BTC-QLCS năm 2021 về thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 6. (01/12/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (01/12/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 8. (30/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (29/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (06/12/2021) Thông tư 15/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. (06/12/2021)
 3. (06/12/2021) Quyết định 4789/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 về Quy trình vận hành tạm thời hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (02/12/2021) Quyết định 4737/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 về Danh mục loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư không thuộc đối tượng quản lý như động vật hoang dã quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (01/12/2021) Quyết định 4689/QĐ-BNN-TT năm 2021 về Quy trình kỹ thuật cây cao su do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (01/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (30/11/2021) Công văn 12725/BGTVT-VT năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (02/12/2021) Quyết định 1804/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Điểm c Khoản 1 Điều 148, Điểm d Khoản 1 Điều 229 và Điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/12/2021) Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (03/12/2021) Quyết định 1371/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (02/12/2021) Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 5. (02/12/2021) Quyết định 5073/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 3642/QĐ-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (01/12/2021) Công văn 51438/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/11/2021) Quyết định 564/QĐ-TCGDNN năm 2021 sửa đổi Quyết định 552/QĐ-TCGDNN về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 8. (30/11/2021) Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 9. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BTTTT về Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/12/2021) Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
 2. (02/12/2021) Công văn 13751/BTC-CST năm 2021 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành
 3. (02/12/2021) Công văn 13750/BTC-CST năm 2021 về bổ sung danh mục vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/12/2021) Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (01/12/2021) Công văn 51353/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/12/2021) Công văn 51359/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/12/2021) Công văn 51362/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/12/2021) Công văn 51356/CTHN-TTHT năm 2021 về chứng từ trong thanh toán bồi thường do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/12/2021) Công văn 51360/CTHN-TTHT năm 2021 về việc chính sách thuế liên quan đến giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/12/2021) Công văn 51438/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (01/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 12. (30/11/2021) Công văn 51144/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn hàng biếu tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (29/11/2021) Công văn 50498/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/12/2021) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (03/12/2021) Quyết định 3548/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Điều 2, Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 3. (02/12/2021) Công văn 13750/BTC-CST năm 2021 về bổ sung danh mục vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/12/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (01/12/2021) Quyết định 74/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô và thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (30/11/2021) Quyết định 4773/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 7. (30/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc quản lý, sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 8. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 9. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (29/11/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/12/2021) Công điện 1677/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. (02/12/2021) Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 3. (02/12/2021) Công văn 7649/BCT-ATMT năm 2021 về tăng cường biện pháp phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp do Bộ Công thương ban hành
 4. (02/12/2021) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA) do Chính phủ ban hành
 5. (01/12/2021) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 6. (30/11/2021) Kế hoạch 11768/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/12/2021) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2021 quy định về một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý do tỉnh Sơn La ban hành
 3. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 5. (05/12/2021) Công văn 8890/VPCP-CN năm 2021 về chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư dự án trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 7. (02/12/2021) Công văn 13751/BTC-CST năm 2021 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành
 8. (30/11/2021) Kế hoạch 11768/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 9. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 11. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/12/2021) Công điện 1988/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện
 2. (06/12/2021) Công văn 782/CYT-YTDP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Cục Y tế ban hành
 3. (05/12/2021) Công văn 4358/UBND-KGVX năm 2021 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ” do Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (04/12/2021) Công văn 10315/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 5. (04/12/2021) Công điện 1677/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (03/12/2021) Công văn 5606/CHK-QLC năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (04/12/2021) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (03/12/2021) Hướng dẫn liên ngành 21306/HDLN-YT-GDĐT năm 2021 về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) do Liên Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (03/12/2021) Công văn 9038/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (03/12/2021) Thông báo 824/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (03/12/2021) Chỉ thị 5616/CT-CHK năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 12. (02/12/2021) Công văn 1097/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 13. (02/12/2021) Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (02/12/2021) Công văn 8800/VPCP-KGVX năm 2021 về cấp phát, điều chuyển phương tiện tránh thai không còn khả năng tiếp thị xã hội sang cấp miễn phí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (02/12/2021) Phương án 276/PA-UBND năm 2021 về cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 17. (02/12/2021) Công điện 26/CĐ-UBND năm 2021 triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (02/12/2021) Công điện 1662/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 19. (02/12/2021) Quyết định 5073/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 3642/QĐ-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. (01/12/2021)
 21. (01/12/2021) Công văn 14278/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược do Cục Quản lý Dược ban hành
 22. (01/12/2021) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (01/12/2021) Quyết định 5525/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 24. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định về ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (01/12/2021) Công văn 10225/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành
 26. (01/12/2021) Công văn 3427/SGDĐT-CTTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QĐ-UBND về Quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 27. (01/12/2021) Quyết định 696/QĐ-QLD năm 2021 về Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 28. (01/12/2021) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 29. (30/11/2021) Công văn 20791/SYT-NVY năm 2021 về tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (Pfizer) do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 30. (30/11/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
 31. (30/11/2021) Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 32. (30/11/2021) Decision No. 5496/QD-BYT dated November 30, 2021 on duty assignments for senior officials of Ministry Of Health
 33. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. (30/11/2021) Quyết định 2012/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 1616/QĐ-TTg và Quyết định 359/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
 36. (30/11/2021) Công văn 8749/VPCP-KGVX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (30/11/2021) Công văn 14254/QLD-KD năm 2021 về tìm kiếm nguồn cung thuốc Prostaglandin E1 do Cục Quản lý Dược ban hành
 38. (30/11/2021) Quyết định 686/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 39. (30/11/2021) Quyết định 5500/QĐ-BYT năm 2021 về phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 40. (30/11/2021) Quyết định 118/QĐ-BCĐQG2021 năm 2021 điều chỉnh nội dung Quyết định 288/QĐ-BCĐQG2021 do Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam ban hành
 41. (30/11/2021) Kế hoạch 11770/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 42. (29/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 43. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 44. (29/11/2021) Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (29/11/2021) Quyết định 684/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 46. (29/11/2021) Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 47. (05/12/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 48. (01/12/2021) Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 49. (01/12/2021) Circular No. 07/2021/TT-BVHTTDL dated September 08, 2021 on prescribing sports training for trainers

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 2. (03/12/2021)
 3. (01/12/2021) Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (01/12/2021) Công văn 51360/CTHN-TTHT năm 2021 về việc chính sách thuế liên quan đến giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
 6. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (30/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/12/2021) Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH năm 2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (05/12/2021) Công văn 4168/SGDĐT-CTTT năm 2021 về điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
 3. (03/12/2021) Công văn 4156/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/12/2021) Thông báo 324/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/12/2021) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/12/2021) Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 7. (02/12/2021) Công văn 5576/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục “Địa phương em” trong Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (02/12/2021) Công văn 4322/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
 9. (02/12/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú; các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Bình
 10. (02/12/2021) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 11. (30/11/2021) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 959/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/11/2021) Kế hoạch 3997/KH-UBND năm 2021 về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 13. (30/11/2021) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
 14. (30/11/2021) Kế hoạch 11770/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (06/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 16. (05/12/2021) Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (01/12/2021) Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
 18. (01/12/2021) Decree No. 86/2021/ND-CP dated September 25, 2021 on travelling abroad of Vietnamese nationals for studying, teaching, conducting scientific research, and performing academic exchange

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/12/2021) Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (03/12/2021) Quyết định 1371/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (02/12/2021) Công văn 9000/SYT-NVY năm 2021 về cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (02/12/2021) Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 5. (02/12/2021) Quyết định 5073/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 3642/QĐ-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (01/12/2021) Công văn 51438/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/11/2021) Quyết định 564/QĐ-TCGDNN năm 2021 sửa đổi Quyết định 552/QĐ-TCGDNN về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 8. (30/11/2021) Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 9. (30/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 10. (30/11/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (06/12/2021) Thông tư 137/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BQP quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/12/2021) Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 2. (06/12/2021) Công văn 8899/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 4. (06/12/2021) Quyết định 4788/QĐ-BNN-VP năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (04/12/2021) Công văn 8869/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/12/2021) Công văn 8836/VPCP-KSTT năm 2021 về theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/12/2021) Quyết định 1234/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 8. (03/12/2021) Nghị quyết 152/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 9. (02/12/2021) Quyết định 3943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 10. (02/12/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
 11. (02/12/2021) Quyết định 3935/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực và Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 12. (02/12/2021) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2021 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình
 13. (02/12/2021) Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 14. (02/12/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú; các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Bình
 15. (02/12/2021) Quyết định 3942/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 16. (01/12/2021) Quyết định 4073/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quý 4 năm 2021
 17. (01/12/2021) Quyết định 2014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (01/12/2021) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 19. (01/12/2021) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
 20. (30/11/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (30/11/2021) Quyết định 4421/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 22. (30/11/2021) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (30/11/2021) Quyết định 4773/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 24. (30/11/2021) Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 25. (30/11/2021) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
 26. (30/11/2021) Decision No. 5496/QD-BYT dated November 30, 2021 on duty assignments for senior officials of Ministry Of Health
 27. (30/11/2021) Quyết định 5496/QĐ-BYT năm 2021 về phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
 28. (30/11/2021) Quyết định 1896/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 29. (30/11/2021) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
 30. (30/11/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 31. (29/11/2021) Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 32. (29/11/2021) Công văn 6056/BNV-CCHC về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 33. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 34. (29/11/2021) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 về thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành
 35. (29/11/2021) Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 36. (29/11/2021) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (29/11/2021) Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 38. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 39. (29/11/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do thành phố Cần Thơ ban hành
 40. (05/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 41. (06/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 42. (01/12/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
 43. (06/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành
 44. (01/12/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
 45. (30/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 46. (05/12/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
 47. (29/11/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 48. (29/11/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
 49. (01/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
 50. (29/11/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
 51. (30/11/2021) Quyết định 4357a/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 52. (05/12/2021) Nghị định 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
 53. (03/12/2021) Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/12/2021) Quyết định 3004/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 2. (03/12/2021) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg về Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (02/12/2021) Quyết định 2026/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2021) Công văn 8809/VPCP-KGVX năm 2021 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2021) Kế hoạch 3990/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 6. (30/11/2021) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 7. (30/11/2021) Circular No. 13/2021/TT-BVHTTDL dated November 30, 2021 on amendments and supplements to the Decree No. 06/2017/TT-BVHTTDL elaborating on implementation of several articles of the Law on Tourism
 8. (30/11/2021) Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (30/11/2021) Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/11/2021) Quyết định 2033/QĐ-BGTVT năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030
 11. (05/12/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 12. (29/11/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 13. (29/11/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
 14. (01/12/2021) Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/12/2021) Quyết định 2361/QĐ-BTNMT năm 2021 về đính chính Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. (30/11/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (30/11/2021) Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (30/11/2021) Quyết định 2040/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Giao thông Vận tải
 5. (30/11/2021) Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (30/11/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (01/12/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 8. (30/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (30/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (30/11/2021) Circular No. 17/2021/TT-BTNMT dated October 14, 2021 on supervision of extraction and use of water resources
 11. (30/11/2021) Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 12. (30/11/2021) Decree No. 84/2021/ND-CP dated September 22, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 06/2019/ND-CP on management of endangered, rare and precious species of forest fauna and flora and observation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/12/2021) Quyết định 1930/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/12/2021) Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2021) Công văn 427/TANDTC-KHTC năm 2021 thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (02/12/2021) Công văn 428/TANDTC-KHTC về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (02/12/2021) Quyết định 3546/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
 7. (01/12/2021) Công văn 13704/BTC-QLCS năm 2021 về thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 8. (01/12/2021) Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
 9. (01/12/2021) Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
 10. (01/12/2021) Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2021 về ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN do Chính phủ ban hành
 11. (01/12/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 12. (01/12/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. (30/11/2021) Quyết định 2224/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2558/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 14. (30/11/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/11/2021) Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 16. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 17. (05/12/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 18. (01/12/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 19. (30/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (03/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (04/12/2021) Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
 3. (02/12/2021) Công văn 13751/BTC-CST năm 2021 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành
 4. (02/12/2021) Công văn 13750/BTC-CST năm 2021 về bổ sung danh mục vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/12/2021) Công văn 4629/TCT-KK về công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (01/12/2021) Công văn 51353/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/12/2021) Công văn 51359/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/12/2021) Công văn 51362/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/12/2021) Công văn 51356/CTHN-TTHT năm 2021 về chứng từ trong thanh toán bồi thường do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/12/2021) Công văn 51360/CTHN-TTHT năm 2021 về việc chính sách thuế liên quan đến giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021 theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (01/12/2021) Công văn 51438/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (30/11/2021) Công văn 51144/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn hàng biếu tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (29/11/2021) Công văn 50498/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (01/12/2021) Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 17. (01/12/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (03/12/2021) Quyết định 3548/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Điều 2, Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 2. (02/12/2021) Công văn 13750/BTC-CST năm 2021 về bổ sung danh mục vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 3. (30/11/2021) Quyết định 4773/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
 4. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 5. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành
 7. (30/11/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (01/12/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về ban hành "Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"
 9. (01/12/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 10. (01/12/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định về thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (06/12/2021) Công văn 12951/BGTVT-ATGT hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (02/12/2021) Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2021) Công văn 12835/BGTVT-HTQT năm 2021 về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/11/2021) Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 6. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (30/11/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (30/11/2021) Công văn 12733/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 66/NQ-CP; đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (29/11/2021) Công văn 12641/BGTVT-HTQT năm 2021 báo cáo về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/12/2021) Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 12. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BGTVT quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 13. (01/12/2021) Circular No. 22/2021/TT-BGTVT dated September 30, 2021 on methods and quality of assessing bidding documents for selecting investors for dredging projects in combination with dredged material collection in seaport waters and inland waters

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/12/2021) Công điện 1677/CĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục vừa kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. (02/12/2021) Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 3. (02/12/2021) Công văn 7649/BCT-ATMT năm 2021 về tăng cường biện pháp phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp do Bộ Công thương ban hành
 4. (02/12/2021) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới (APMRA) do Chính phủ ban hành
 5. (01/12/2021) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện; thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 6. (30/11/2021) Kế hoạch 11768/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 9. (01/12/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 4. (05/12/2021) Công văn 8890/VPCP-CN năm 2021 về chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư dự án trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/12/2021) Công văn 13751/BTC-CST năm 2021 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mở rộng do Bộ Tài chính ban hành
 6. (30/11/2021) Kế hoạch 11768/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (30/11/2021) Công văn 12751/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện phương án bố trí vốn các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 9. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 10. (01/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 11. (30/11/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 12. (01/12/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
 13. (01/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BGTVT quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 14. (01/12/2021) Circular No. 22/2021/TT-BGTVT dated September 30, 2021 on methods and quality of assessing bidding documents for selecting investors for dredging projects in combination with dredged material collection in seaport waters and inland waters

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (06/12/2021) Quyết định 5107/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 2. (01/12/2021) Công văn 13704/BTC-QLCS năm 2021 về thu tiền thuê đất của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 3. (01/12/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (01/12/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 5. (01/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về tạo quỹ đất sạch để khai thác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 6. (01/12/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (01/12/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang