Thông báo văn bản mới từ ngày 01-11-2021 đến ngày 08-11-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 01-11-2021 đến 08-11-2021


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/11/2021) Công văn 44295/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi liên quan đến phòng chống Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/11/2021) Công văn 44296/CTHN-TTHT năm 2021 về thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/11/2021) Công văn 44393/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/11/2021) Công văn 44397/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/11/2021) Công văn 43970/CTHN-TTHT năm 2021 về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (04/11/2021) Công văn 43972/CTHN-TTHT năm 2021 về xin hướng dẫn thực hiện chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (04/11/2021) Công văn 43973/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 12. (03/11/2021) Quyết định 1529/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 13. (03/11/2021) Quyết định 1525/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 14. (02/11/2021) Công văn 11537/BGTVT-TC năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (02/11/2021) Công văn 11583/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Bến Thủy, Bến Thủy 2 và cầu Yên Lệnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (02/11/2021) Thông tư 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (02/11/2021) Circular No. 94/2021/TT-BTC dated November 02, 2011 on prescribing fees for registration of technical safety of fishing vessels and inspection of fishing equipment; fees for tracing of fishery raw materials; fees for inspection of fulfillment of conditions for fishery business; charges for issuance of fishing licenses and licenses for fishing operations, and collection, transfer, management and use thereof
 18. (01/11/2021) Công văn 4175/TCT-KK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (01/11/2021) Công văn 43217/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (01/11/2021) Công văn 43218/CTHN-TTHT năm 2021 về chi khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (01/11/2021) Công văn 43220/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (01/11/2021) Công văn 43221/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (01/11/2021) Công văn 43219/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (01/11/2021) Công văn 43222/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (01/11/2021) Công văn 43223/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (01/11/2021) Công văn 43226/CTHN-TTHT năm 2021 về ký hiệu hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (01/11/2021) Công văn 5185/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND
 2. (08/11/2021) Công văn 3920/UBND-NC năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (08/11/2021) Quyết định 61/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 4. (05/11/2021) Chương trình 252/CTr-UBND năm 2021 về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 5. (05/11/2021) Provisional Guidance No. 4122/HD-BVHTTDL dated November 5, 2021 on piloted reopening to international tourists visiting Vietnam
 6. (05/11/2021) Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL năm 2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (05/11/2021) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/11/2021) Quyết định 1212/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
 9. (04/11/2021) Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (03/11/2021) Quyết định 1861/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (03/11/2021) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (02/11/2021) Công văn 8044/VPCP-KGVX năm 2021 về hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/11/2021) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Đề án tổng thể của Thành phố về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (08/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (08/11/2021) Công văn 8151/VPCP-CN năm 2021 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/11/2021) Công văn 11816/BGTVT-PC năm 2021 về phối hợp trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (08/11/2021) Công văn 11818/BGTVT-HTQT năm 2021 về Kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (08/11/2021) Công văn 11811/BGTVT-HTQT năm 2021 về triển khai Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (05/11/2021) Công văn 11728/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (05/11/2021) Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (05/11/2021) Công văn 11762/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đẩy nhanh công tác di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (05/11/2021) Công văn 5203/SGTVT-QLVT năm 2021 về tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (05/11/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu
 13. (05/11/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 14. (04/11/2021) Công văn 8080/VPCP-CN năm 2021 về giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/11/2021) Công văn 11633/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (03/11/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 17. (03/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 18. (02/11/2021) Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
 19. (02/11/2021) Công văn 11545/BGTVT-CQLXD triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ngày 20/10/2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (02/11/2021) Công văn 8024/VPCP-CN năm 2021 về chuẩn bị thực hiện dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (02/11/2021) Công văn 11583/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Bến Thủy, Bến Thủy 2 và cầu Yên Lệnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (02/11/2021) Decree No. 96/2021/ND-CP dated November 2, 2021 on the governing of flights for dignitaries on private planes or commercial planes

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (08/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
 2. (08/11/2021) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 3. (08/11/2021)
 4. (08/11/2021) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/11/2021) Quyết định 478/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 7. (08/11/2021) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 8. (08/11/2021) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự; lĩnh vực về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Cao Bằng
 9. (08/11/2021)
 10. (05/11/2021) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (05/11/2021) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2021 quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 12. (05/11/2021) Công văn 8105/VPCP-V.I thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (05/11/2021) Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB năm 2021 về rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (05/11/2021) Quyết định 4414/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 15. (05/11/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính đã được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 16. (05/11/2021) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 17. (05/11/2021) Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
 18. (04/11/2021) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 19. (04/11/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 20. (04/11/2021) Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
 21. (03/11/2021) Công văn 8059/VPCP-PL năm 2021 về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (03/11/2021) Quyết định 3842/QĐ-BQP năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 23. (03/11/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 24. (03/11/2021) Quyết định 4402/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 25. (03/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 26. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 27. (03/11/2021) Quyết định 1529/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 28. (03/11/2021) Quyết định 1525/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 29. (03/11/2021) Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ Chính trị ban hành
 30. (03/11/2021) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
 31. (03/11/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 446/2013/QĐ-UBND quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 32. (03/11/2021) Quyết định 3208/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 33. (02/11/2021) Công văn 8030/VPCP-V.I năm 2021 báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (02/11/2021) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
 35. (02/11/2021) Quyết định 1844/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (02/11/2021) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
 37. (01/11/2021) Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại thôn, xóm, tổ dân phố và điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 38. (01/11/2021) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 39. (01/11/2021) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2021 về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ ban hành
 40. (01/11/2021) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 41. (01/11/2021) Thông tư 01/2021/TT-UBDT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 42. (01/11/2021) Thông tư 6/2021/TT-BNV năm 2021 về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành
 43. (01/11/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTP thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BLĐTBXH thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp cho 98 ngành nghề
 2. (05/11/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính đã được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (05/11/2021) Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT quy định về việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt, và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (04/11/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 5. (04/11/2021) Công văn 5052/BGDĐT-CNTT năm 2021 triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (04/11/2021) Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
 7. (03/11/2021) Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (03/11/2021) Công văn 5047/BGDĐT-GDTX năm 2021 thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (03/11/2021) Công văn 3552/BHXH-TST năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (03/11/2021) Quyết định 5065/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế
 11. (03/11/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 12. (03/11/2021) Official Dispatch No. 3552/BHXH-TST dated November 3, 2021 on Supporting businesses and workers facing financial hardship as a result of the Covid-19 pandemic

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 2. (08/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (08/11/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 4. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (08/11/2021) Công văn 12739/BTC-HCSN năm 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do Bộ Tài chính ban hành
 7. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (08/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services
 9. (05/11/2021) Quyết định 1869/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 856/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (05/11/2021) Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (05/11/2021) Công văn 12661/BTC-QLCS năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành
 12. (05/11/2021) Công văn 12710/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 13. (05/11/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 14. (05/11/2021) Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC năm 2021 hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (05/11/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 74/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu
 16. (04/11/2021) Công văn 8084/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (04/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 41/2019/QĐ-UBND
 18. (04/11/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang
 19. (03/11/2021) Thông báo 296/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (02/11/2021) Quyết định 1845/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (01/11/2021) Thông báo 293/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III năm 2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (01/11/2021) Integrated document No. 14/VBHN-BTC dated November 01, 2021 Decree on elaboration of some articles of the law on prices regarding valuation
 23. (01/11/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (04/11/2021) Công văn 8085/VPCP-NN thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/11/2021) Công văn 3552/BHXH-TST năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 5. (03/11/2021) Official Dispatch No. 3552/BHXH-TST dated November 3, 2021 on Supporting businesses and workers facing financial hardship as a result of the Covid-19 pandemic
 6. (01/11/2021) Công văn 43221/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/11/2021) Thông báo 294/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới Nông trường Sông Hậu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/11/2021) Công văn 43222/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/11/2021) Công văn 43223/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/11/2021) Công văn 9472/BYT-MT năm 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 9458/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (08/11/2021)
 4. (08/11/2021) Quyết định 5155/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (08/11/2021) Công văn 9496/BYT-DP năm 2021 về báo cáo số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vắc xin năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (08/11/2021) Công văn 9495/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 8. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (08/11/2021) Công văn 9500/BYT-DP năm 2021 về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 10. (08/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services
 11. (08/11/2021) Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế
 12. (07/11/2021) Công điện 8149/CĐ-VPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
 13. (07/11/2021) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam bộ và Tây nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (07/11/2021) Công văn 3914/UBND-ĐT năm 2021 về đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (06/11/2021) Công văn 8265/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 16. (06/11/2021) Decision No. 33/2021/QD-TTg dated November 06, 2021 on amendments to some articles of Decision No. 23/2021/QD-TTg on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic
 17. (06/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (05/11/2021) Kế hoạch 659/KH-UBND năm 2021 triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 19. (05/11/2021) Công văn 9439/BYT-DP năm 2021 về đảm bảo an toàn trong tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 20. (05/11/2021) Công văn 9438/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (05/11/2021) Thông báo 299/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (05/11/2021) Thông báo 301/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về mua sắm trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (05/11/2021) Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (05/11/2021) Công văn 7388/BNN-CN năm 2021 về hỗ trợ người nuôi ong mật được cách ly tại trại nuôi ong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 25. (05/11/2021) Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành
 26. (05/11/2021) Công văn 5203/SGTVT-QLVT năm 2021 về tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 27. (05/11/2021) Công văn 44295/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi liên quan đến phòng chống Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (05/11/2021) Thông báo 738/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (05/11/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 30. (04/11/2021) Công văn 13390/QLD-ĐK năm 2021 về mã định danh thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 31. (04/11/2021) Quyết định 5086/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 32. (04/11/2021) Thông báo 298/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (03/11/2021) Thông báo 297/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (02/11/2021) Thông báo 295/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (01/11/2021) Công văn 43217/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 37. (01/11/2021) Công văn 8095/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. (01/11/2021) Quyết định 641/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 106 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 39. (01/11/2021) Official Dispatch No. 8095/SYT-NVY dated November 1, 2021 on Provisional guidelines on controlling COVID-19 epidemic in manufacturing facilities, business entities, and industrial parks
 40. (01/11/2021) Công văn 5185/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. (01/11/2021) Công văn 8072/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (08/11/2021) Decision No. 34/2021/QD-TTg dated November 08, 2021 on providing for e-identification and e-authentication based on the national population database, citizen identification database and national immigration database
 2. (08/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (05/11/2021) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 4. (04/11/2021) Công văn 11672/BGTVT-TTCNTT năm 2021 xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải năm 2022
 5. (04/11/2021) Công văn 5052/BGDĐT-CNTT năm 2021 triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (03/11/2021) Quyết định 5065/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế
 7. (02/11/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (01/11/2021) Công văn 2191/CNTT-PM năm 2021 về thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 9. (01/11/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (08/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 2. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 3. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (05/11/2021) Quyết định 4414/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 5. (05/11/2021) Công văn 44393/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (04/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 41/2019/QĐ-UBND
 7. (04/11/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang
 8. (03/11/2021) Thông báo 296/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/11/2021) Quyết định 4402/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (03/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (01/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (01/11/2021) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực Thương mại

 1. (08/11/2021) Quyết định 60/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/2015/QĐ-UBND Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (05/11/2021) Công văn 12685/BTC-TCNH về chưa thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (05/11/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2021 triển khai chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 4. (04/11/2021) Công văn 7613/BKHĐT-TH năm 2021 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (04/11/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
 6. (04/11/2021) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2021 triển khai hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội
 7. (02/11/2021) Quyết định 1844/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (02/11/2021) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
 9. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/11/2021) Decree No. 95/2021/ND-CP dated November 01, 2021 on amendments to some articles of The Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP of petrol and oil trading
 11. (01/11/2021) Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 12. (01/11/2021) Công văn 8095/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (01/11/2021) Official Dispatch No. 8095/SYT-NVY dated November 1, 2021 on Provisional guidelines on controlling COVID-19 epidemic in manufacturing facilities, business entities, and industrial parks
 14. (01/11/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 2. (08/11/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 3. (05/11/2021) Thông báo 300/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/11/2021) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 768/2014/QĐ-UBND
 5. (03/11/2021) Quyết định 3208/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 6. (01/11/2021) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2021 về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/11/2021) Công văn 1483/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/11/2021) Công văn 6646/BTNMT-TNN năm 2021 về điều chỉnh chế độ vận hành nhà máy thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 11840/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2021) Thông báo 303/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xây dựng Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (05/11/2021) Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (05/11/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 6. (04/11/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 7. (03/11/2021) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
 8. (01/11/2021) Quyết định 1831/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/11/2021) Decision No. 1831/QD-TTg dated November 1, 2021 on introducing the list of national projects calling for foreign investment in the 2021 - 2025 period

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BLĐTBXH thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp cho 98 ngành nghề
 2. (06/11/2021) Decision No. 33/2021/QD-TTg dated November 06, 2021 on amendments to some articles of Decision No. 23/2021/QD-TTg on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic
 3. (06/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (05/11/2021) Công văn 44397/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 6. (03/11/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 7. (01/11/2021) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2021 về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/11/2021)
 2. (06/11/2021) Decision No. 33/2021/QD-TTg dated November 06, 2021 on amendments to some articles of Decision No. 23/2021/QD-TTg on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic
 3. (06/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (05/11/2021) Công văn 44397/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (03/11/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 6. (01/11/2021) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2021 về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ ban hành
 7. (01/11/2021) Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (01/11/2021) Circular No. 09/2021/TT-BLDTBXH dated September 07, 2021 on providing amendments to Circular No. 08/2020/TT-BLDTBXH on guidelines for protection of employment status of whistleblowers working under employment contracts
 9. (01/11/2021) Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (01/11/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/11/2021) Công điện 1542/CĐ-TTg năm 2021 về khắc phục sạt lở khu vực thi công hố móng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. (05/11/2021) Thông báo 302/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/11/2021) Quyết định 2108/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (05/11/2021) Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
 5. (04/11/2021) Công văn 7616/BKHĐT-QLQH năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 6. (02/11/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 7. (01/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. (01/11/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 9. (01/11/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 10. (01/11/2021) Circular No. 14/2021/TT-BXD dated September 8, 2021 on providing guidelines on determining structure maintenance costs
 11. (01/11/2021) Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/11/2021)
 2. (08/11/2021) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 3. (08/11/2021) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/11/2021) Quyết định 478/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 6. (08/11/2021) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 7. (08/11/2021) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự; lĩnh vực về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Cao Bằng
 8. (05/11/2021) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (05/11/2021) Công văn 8105/VPCP-V.I thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (05/11/2021) Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB năm 2021 về rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (05/11/2021) Quyết định 4414/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 12. (05/11/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính đã được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 13. (05/11/2021) Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công cấp huyện đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 14. (05/11/2021) Quyết định 2698/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
 15. (04/11/2021) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 16. (04/11/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 17. (04/11/2021) Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
 18. (03/11/2021) Công văn 8059/VPCP-PL năm 2021 về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (03/11/2021) Quyết định 3842/QĐ-BQP năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 20. (03/11/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 21. (03/11/2021) Quyết định 4402/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 22. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 23. (03/11/2021) Quyết định 1529/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 24. (03/11/2021) Quyết định 1525/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 25. (03/11/2021) Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ do Bộ Chính trị ban hành
 26. (03/11/2021) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
 27. (03/11/2021) Quyết định 3208/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 28. (02/11/2021) Công văn 8030/VPCP-V.I năm 2021 báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (02/11/2021) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (02/11/2021) Quyết định 1844/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (02/11/2021) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
 32. (01/11/2021) Quyết định 1680/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại thôn, xóm, tổ dân phố và điều chỉnh phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 33. (01/11/2021) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
 34. (01/11/2021) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2021 về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ ban hành
 35. (01/11/2021) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 36. (06/11/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 37. (02/11/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 38. (02/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
 39. (05/11/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 40. (01/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 41. (01/11/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND
 42. (01/11/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026
 43. (01/11/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 44. (01/11/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
 45. (01/11/2021) Resolution No. 387/NQ-UBTVQH15 dated September 22, 2021 on establishment of Tu Son city affiliated to Bac Ninh province
 46. (01/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 47. (01/11/2021)

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 8151/VPCP-CN năm 2021 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/11/2021) Công văn 11816/BGTVT-PC năm 2021 về phối hợp trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (08/11/2021) Công văn 11818/BGTVT-HTQT năm 2021 về Kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (08/11/2021) Công văn 11811/BGTVT-HTQT năm 2021 về triển khai Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (05/11/2021) Công văn 11728/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (05/11/2021) Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (05/11/2021) Công văn 11762/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đẩy nhanh công tác di dời đường điện bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, thuộc tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (05/11/2021) Công văn 5203/SGTVT-QLVT năm 2021 về tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (04/11/2021) Công văn 8080/VPCP-CN năm 2021 về giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (03/11/2021) Công văn 11633/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (03/11/2021) Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 13. (02/11/2021) Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
 14. (02/11/2021) Công văn 11545/BGTVT-CQLXD triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ngày 20/10/2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (02/11/2021) Công văn 8024/VPCP-CN năm 2021 về chuẩn bị thực hiện dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (02/11/2021) Công văn 11583/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Bến Thủy, Bến Thủy 2 và cầu Yên Lệnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (02/11/2021) Decree No. 96/2021/ND-CP dated November 2, 2021 on the governing of flights for dignitaries on private planes or commercial planes
 18. (04/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 19. (01/11/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 20. (01/11/2021) Thông tư 18/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (01/11/2021) Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (01/11/2021) Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (01/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 12739/BTC-HCSN năm 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do Bộ Tài chính ban hành
 3. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (05/11/2021) Quyết định 1869/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 856/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (05/11/2021) Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (05/11/2021) Công văn 12661/BTC-QLCS năm 2021 về tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung do Bộ Tài chính ban hành
 7. (05/11/2021) Công văn 12710/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 8. (05/11/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 9. (05/11/2021) Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC năm 2021 hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (04/11/2021) Công văn 8084/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (03/11/2021) Thông báo 296/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (02/11/2021) Quyết định 1845/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/11/2021) Thông báo 293/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III năm 2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (01/11/2021) Integrated document No. 14/VBHN-BTC dated November 01, 2021 Decree on elaboration of some articles of the law on prices regarding valuation
 15. (05/11/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 16. (01/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 17. (01/11/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 18. (01/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 10/2020/QĐ-UBND
 19. (03/11/2021) Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 20. (03/11/2021) Circular No. 77/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 on amendments to Circular No. 200/2015/TT-BTC providing guidelines for supervision of investment of state capital in enterprises, financial supervision, performance assessment and financial information disclosure in state-owned and state-invested enterprises
 21. (01/11/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 2. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (05/11/2021) Quyết định 4414/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 4. (05/11/2021) Công văn 44393/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (03/11/2021) Thông báo 296/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/11/2021) Quyết định 4402/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (01/11/2021) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 9. (04/11/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 10. (02/11/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 11. (01/11/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 12. (01/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/11/2021)
 2. (08/11/2021) Công văn 9472/BYT-MT năm 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
 3. (08/11/2021) Công văn 9458/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 4. (08/11/2021) Quyết định 5155/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (08/11/2021) Công văn 9496/BYT-DP năm 2021 về báo cáo số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vắc xin năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/11/2021) Công văn 9495/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 7. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (08/11/2021) Công văn 9500/BYT-DP năm 2021 về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (07/11/2021) Công điện 8149/CĐ-VPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
 10. (07/11/2021) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam bộ và Tây nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/11/2021) Công văn 3914/UBND-ĐT năm 2021 về đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (06/11/2021) Công văn 8265/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 13. (06/11/2021) Decision No. 33/2021/QD-TTg dated November 06, 2021 on amendments to some articles of Decision No. 23/2021/QD-TTg on implementation of certain policies to support employees and employers in difficulty due to the COVID-19 pandemic
 14. (06/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (05/11/2021) Kế hoạch 659/KH-UBND năm 2021 triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 theo vùng nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 16. (05/11/2021) Công văn 9439/BYT-DP năm 2021 về đảm bảo an toàn trong tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 17. (05/11/2021) Công văn 9438/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (05/11/2021) Thông báo 299/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (05/11/2021) Thông báo 301/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về mua sắm trang thiết bị y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (05/11/2021) Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và tình hình giải phóng mặt bằng các dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (05/11/2021) Công văn 7388/BNN-CN năm 2021 về hỗ trợ người nuôi ong mật được cách ly tại trại nuôi ong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 22. (05/11/2021) Chỉ thị 31/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành
 23. (05/11/2021) Công văn 5203/SGTVT-QLVT năm 2021 về tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 24. (05/11/2021) Công văn 44295/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi liên quan đến phòng chống Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (05/11/2021) Thông báo 738/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. (05/11/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 27. (04/11/2021) Công văn 13390/QLD-ĐK năm 2021 về mã định danh thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 28. (04/11/2021) Quyết định 5086/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 1) và nguyên tắc mã hoá vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (04/11/2021) Thông báo 298/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (03/11/2021) Thông báo 297/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. (02/11/2021) Thông báo 295/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc chữa bệnh, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (01/11/2021) Công văn 43217/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (01/11/2021) Công văn 8095/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (01/11/2021) Quyết định 641/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 106 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 36. (01/11/2021) Official Dispatch No. 8095/SYT-NVY dated November 1, 2021 on Provisional guidelines on controlling COVID-19 epidemic in manufacturing facilities, business entities, and industrial parks
 37. (01/11/2021) Công văn 5185/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (01/11/2021) Công văn 8072/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người đến/về thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (01/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (05/11/2021) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính đã được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (04/11/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 3. (04/11/2021) Công văn 5052/BGDĐT-CNTT năm 2021 triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (04/11/2021) Quyết định 2553/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
 5. (03/11/2021) Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (03/11/2021) Công văn 5047/BGDĐT-GDTX năm 2021 thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/11/2021) Công văn 3552/BHXH-TST năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (03/11/2021) Quyết định 5065/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế
 9. (03/11/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm mở lớp học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp liên kết đào tạo trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 10. (03/11/2021) Official Dispatch No. 3552/BHXH-TST dated November 3, 2021 on Supporting businesses and workers facing financial hardship as a result of the Covid-19 pandemic
 11. (02/11/2021) Circular No. 26/2021/TT-BGDDT dated September 17, 2021 on scientific research activties of students in higher education institutions
 12. (02/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (04/11/2021) Công văn 8085/VPCP-NN thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/11/2021) Công văn 3552/BHXH-TST năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 5. (03/11/2021) Official Dispatch No. 3552/BHXH-TST dated November 3, 2021 on Supporting businesses and workers facing financial hardship as a result of the Covid-19 pandemic
 6. (01/11/2021) Công văn 43221/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/11/2021) Thông báo 294/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới Nông trường Sông Hậu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/11/2021) Công văn 43222/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/11/2021) Công văn 43223/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (03/11/2021) Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (03/11/2021) Circular No. 77/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 on amendments to Circular No. 200/2015/TT-BTC providing guidelines for supervision of investment of state capital in enterprises, financial supervision, performance assessment and financial information disclosure in state-owned and state-invested enterprises
 12. (01/11/2021) Circular No. 71/2021/TT-BTC dated August 17, 2021 on guidance on corporate income tax arrears not yet retrospectively collected from societalized entities under Government’s Resolution No. 63/NQ-CP
 13. (01/11/2021) Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/11/2021) Công văn 44295/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi liên quan đến phòng chống Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/11/2021) Công văn 44296/CTHN-TTHT năm 2021 về thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/11/2021) Công văn 44393/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng dự án bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/11/2021) Công văn 44397/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/11/2021) Công văn 43970/CTHN-TTHT năm 2021 về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (04/11/2021) Công văn 43972/CTHN-TTHT năm 2021 về xin hướng dẫn thực hiện chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (04/11/2021) Công văn 43973/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (03/11/2021) Quyết định 1528/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục thuế doanh nghiệp lớn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 12. (03/11/2021) Quyết định 1529/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 13. (03/11/2021) Quyết định 1525/QĐ-TCT năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 14. (02/11/2021) Công văn 11537/BGTVT-TC năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (02/11/2021) Công văn 11583/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí Bến Thủy, Bến Thủy 2 và cầu Yên Lệnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (01/11/2021) Công văn 4175/TCT-KK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (01/11/2021) Công văn 43217/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (01/11/2021) Công văn 43218/CTHN-TTHT năm 2021 về chi khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (01/11/2021) Công văn 43220/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (01/11/2021) Công văn 43221/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (01/11/2021) Công văn 43219/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (01/11/2021) Công văn 43222/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (01/11/2021) Công văn 43223/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (01/11/2021) Công văn 43226/CTHN-TTHT năm 2021 về ký hiệu hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (01/11/2021) Công văn 5185/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (04/11/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 27. (06/11/2021) Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 28. (01/11/2021) Circular No. 71/2021/TT-BTC dated August 17, 2021 on guidance on corporate income tax arrears not yet retrospectively collected from societalized entities under Government’s Resolution No. 63/NQ-CP
 29. (01/11/2021) Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/11/2021) Công văn 3920/UBND-NC năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (05/11/2021) Chương trình 252/CTr-UBND năm 2021 về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 3. (05/11/2021) Provisional Guidance No. 4122/HD-BVHTTDL dated November 5, 2021 on piloted reopening to international tourists visiting Vietnam
 4. (05/11/2021) Hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDL năm 2021 về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (05/11/2021) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/11/2021) Quyết định 1212/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
 7. (04/11/2021) Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/11/2021) Quyết định 1861/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/11/2021) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (02/11/2021) Công văn 8044/VPCP-KGVX năm 2021 về hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/11/2021) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 về xây dựng Đề án tổng thể của Thành phố về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 13. (01/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 14. (01/11/2021) Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (01/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (08/11/2021) Công văn 11840/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2021) Thông báo 303/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xây dựng Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (05/11/2021) Thông báo 481/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (03/11/2021) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
 6. (01/11/2021) Quyết định 1831/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/11/2021) Decision No. 1831/QD-TTg dated November 1, 2021 on introducing the list of national projects calling for foreign investment in the 2021 - 2025 period
 8. (05/11/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/11/2021) Công văn 12685/BTC-TCNH về chưa thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (05/11/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND năm 2021 triển khai chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 3. (04/11/2021) Công văn 7613/BKHĐT-TH năm 2021 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (04/11/2021) Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2021 triển khai hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem nhãn sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội
 5. (02/11/2021) Quyết định 1844/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/11/2021) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
 7. (01/11/2021) Kế hoạch 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/11/2021) Công văn 8095/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (01/11/2021) Official Dispatch No. 8095/SYT-NVY dated November 1, 2021 on Provisional guidelines on controlling COVID-19 epidemic in manufacturing facilities, business entities, and industrial parks