Thông báo văn bản mới từ ngày 13-09-2021 đến ngày 20-09-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 13-09-2021 đến 20-09-2021


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (20/09/2021) Công văn 4108/BGDĐT-GDTC năm 2021 thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (20/09/2021) Công văn 4111/BGDĐT-KHTC năm 2021 về trả lời kiến nghị của Công dân tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/09/2021) Công điện 1190/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (20/09/2021) Công văn 4096/BGDĐT-CNTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/09/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
 6. (20/09/2021) Công văn 3322/SGDĐT-TTr năm 2021 về triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/09/2021) Circular No. 26/2021/TT-BGDDT dated September 17, 2021 on scientific research activties of students in higher education institutions
 8. (17/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 9. (17/09/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (16/09/2021) Công văn 2036/TCGDNN-ĐTCQ năm 2021 về tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 11. (16/09/2021) Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/09/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định
 2. (20/09/2021) Quyết định 2475/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (20/09/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (16/09/2021) Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/09/2021) Quyết định 1540/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (16/09/2021) Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 về rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (15/09/2021) Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (15/09/2021) Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2021) Quyết định 4429/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (15/09/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh
 12. (15/09/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/09/2021) Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/09/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 15. (14/09/2021) Quyết định 1397/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 16. (14/09/2021) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư” giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 17. (14/09/2021) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 18. (14/09/2021) Thông báo 246/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (13/09/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/09/2021) Công văn 2665/CQLXD-QLXD1 năm 2021 về áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
 2. (18/09/2021) Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/09/2021) Thông báo 249/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/09/2021) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (16/09/2021) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 6. (16/09/2021) Công văn 9660/BGTVT-KCHT năm 2021 bổ sung hồ sơ xây dựng Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 9664/BGTVT-KHĐT năm 2021 về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (15/09/2021) Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 9. (15/09/2021) Quyết định 3324/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (15/09/2021) Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Safe Transport to facilitate Covid-19 Control in Ho Chi Minh City
 11. (15/09/2021) Quyết định 1679/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
 12. (14/09/2021) Thông tư 18/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (14/09/2021) Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (14/09/2021) Công văn 3941/SCT-QTLM năm 2021 về tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 15. (14/09/2021) Công văn 9585/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (14/09/2021) Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 17. (14/09/2021) Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 18. (14/09/2021) Quyết định 1541/QĐ-CHK năm 2021 về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 19. (14/09/2021) Quyết định 1542/QĐ-CHK năm 2021 về Quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 20. (14/09/2021) Công văn 3046/UBND-DT năm 2021 về tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị do thành phố Hà Nội ban hành
 21. (14/09/2021) Official Dispatch No. 1541/QD-CHK dated September 14, 2021 on promulgating List of dangerous items prohibited or restricted in restricted areas and on board aircraft
 22. (13/09/2021) Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (13/09/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (20/09/2021) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (16/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (15/09/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (14/09/2021) Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 5. (14/09/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 6. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 7. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (13/09/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 9. (13/09/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 10. (13/09/2021) Công văn 3888/CHK-TCCB năm 2021 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/09/2021) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 2. (18/09/2021)
 3. (15/09/2021) Quyết định 3326/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (15/09/2021) Công văn 1286/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 7. (15/09/2021) Công văn 1174/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/09/2021) Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention against Covid-19 at Food and Drink Establishments, and Food Trading Establishments in Ho Chi Minh City
 9. (14/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/09/2021) Directive No. 22/CT-UBND dated September 20, 2021 on revision to COVID-19 epidemic management in Hanoi City in the new normal
 2. (20/09/2021) Công văn 4108/BGDĐT-GDTC năm 2021 thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/09/2021) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Chính phủ ban hành
 4. (20/09/2021) Quyết định 4485/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021–2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (20/09/2021) Công văn 3128/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (20/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 7. (20/09/2021) Công văn 6638/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/09/2021) Công văn 9760/BGTVT-CYT năm 2021 hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (20/09/2021) Công văn 6665/VPCP-KGVX năm 2021 về phản ánh của dư luận xã hội Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/09/2021) Công văn 7820/BYT-DP năm 2021 về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (20/09/2021) Quyết định 4495/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy đnh tại Thông tư 13/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (20/09/2021) Quyết định 1552/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 14. (19/09/2021) Công điện 1436/CĐ-BYT năm 2021 về quán triệt công tác xét nghiệm và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
 15. (18/09/2021) Công văn 3936/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (17/09/2021) Quyết định 1547/QĐ-TTg năm 2021 về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (17/09/2021) Quyết định 543/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (17/09/2021) Công văn 14832/SYT-NVY năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (17/09/2021) Thông báo 510/TB-VP về kết luận chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại hội nghị giao ban Sở Chỉ huy Thành phố với Sở Chỉ huy các cấp tại hội nghị giao ban Sở Chỉ huy các cấp ngày 14/9/2021
 20. (17/09/2021) Thông báo 509/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp trực tuyến triển khai Thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 21. (17/09/2021) Công văn 4485/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (17/09/2021) Thông báo 6696/TB-SYT năm 2021 về gia hạn giá trị hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (17/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 24. (16/09/2021) Công văn 7717/BYT-DP năm 2021 thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 25. (16/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (16/09/2021) Thông báo 248/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (16/09/2021) Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế
 28. (16/09/2021) Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 về rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (16/09/2021) Công văn 3086/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (16/09/2021) Circular No. 13/2021/TT-BYT dated September 16, 2021 on issuance of registration number and import of medical equipment serving COVID-19 epidemic management in case of emergencies
 31. (15/09/2021) Quyết định 3326/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 32. (15/09/2021) Công văn 14625/SYT-NVY năm 2021 đính chính thông tin về các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (15/09/2021) Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 về triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9/2021 theo Công văn 3072/UBND-VX do Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (15/09/2021) Thông báo 247/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (15/09/2021) Công điện 1409/CĐ-BYT năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
 36. (15/09/2021) Công văn 3084/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 37. (15/09/2021) Công văn 3072/UBND-VX năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
 38. (15/09/2021) Official Dispatch No. 3072/UBND-VX dated September 15, 2021 on implementation of measures for COVID-19 prevention and control citywide from September 16 to September 30, 2021
 39. (15/09/2021) Công văn 3074/BCĐ-VX năm 2021 về tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (15/09/2021) Quyết định 3325/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 41. (15/09/2021) Decision No. 3325/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Set of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 of physical activity and sports entities (enterprises, public sector entities, sports clubs, stadiums, fitness centers) in Ho Chi Minh City
 42. (15/09/2021) Quyết định 3324/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 43. (15/09/2021) Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Safe Transport to facilitate Covid-19 Control in Ho Chi Minh City
 44. (15/09/2021) Quyết định 3323/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 45. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 46. (15/09/2021) Kế hoạch 11102/KH-UBND năm 2021 về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới
 47. (15/09/2021) Công văn 4428/TCHQ-PC năm 2021 về không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. (15/09/2021) Quyết định 3322/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. (15/09/2021) Quyết định 3327/QĐ-BCĐ năm 2021 về Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 50. (15/09/2021) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
 51. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 52. (15/09/2021) Decision No. 3322/QD-BCD dated September 15, 2021 on COVID-19 safety assessment criteria for tourism activities in areas with high safety level
 53. (15/09/2021) Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021 on classification criteria for structures permitted for construction and guidelines on COVID-19 epidemic management in structures in Ho Chi Minh City
 54. (15/09/2021) Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 55. (15/09/2021) Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention against Covid-19 at Food and Drink Establishments, and Food Trading Establishments in Ho Chi Minh City
 56. (14/09/2021) Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 57. (14/09/2021) Quyết định 532/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 02 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 58. (14/09/2021) Công văn 34733/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 59. (14/09/2021) Công văn 3046/UBND-DT năm 2021 về tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị do thành phố Hà Nội ban hành
 60. (14/09/2021) Quyết định 3604/QĐ-UBND năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 61. (14/09/2021) Quyết định 4413/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 62. (14/09/2021) Quyết định 4414/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 63. (14/09/2021) Công văn 3885/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn quản lý, giám sát người mắc COVID-19 (F0) tuân thủ cách ly tại nhà do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 64. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 67. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 68. (13/09/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 69. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
 70. (13/09/2021) Official Dispatch No. 6144/BKHDT-QLDT dated September 13, 2021 on implementation of procurement law and Resolutions of the Government on procurement for prevention and control of COVID-19 pandemic

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/09/2021) Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 2. (20/09/2021) Công văn 4526/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại, xử lý thuế mặt hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (20/09/2021) Quyết định 1838/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/09/2021) Quyết định 1833/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (20/09/2021) Quyết định 1839/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (20/09/2021) Quyết định 1831/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (20/09/2021) Công văn 35267/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của hoạt động thu hộ cước vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/09/2021) Công văn 35221/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bán vé xem phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/09/2021) Công văn 35220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn trưa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/09/2021) Công văn 4478/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (17/09/2021) Công văn 4485/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (17/09/2021) Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 on providing guidance on Law on Tax Administration, and Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP prescribing invoices and records
 13. (17/09/2021) Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế Nghị định 123/2020/NĐ-CP hóa đơn chứng từ
 14. (15/09/2021) Công văn 4439/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu mặt hàng đường do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (14/09/2021) Công văn 10569/BTC-TCT năm 2021 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 16. (14/09/2021) Công văn 34733/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (14/09/2021) Công văn 34762/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (14/09/2021) Công văn 34731/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (14/09/2021) Công văn 34730/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 20. (14/09/2021) Công văn 34732/CTHN-TTHT năm 2021 về đổi tên chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam do tái cơ cấu lại Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 22. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (20/09/2021) Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 2. (20/09/2021) Công văn 4523/TCHQ-GSQL năm 2021 về tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (20/09/2021) Công văn 4528/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/09/2021)
 5. (17/09/2021) Công văn 4478/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (17/09/2021) Công văn 4498/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (17/09/2021) Công văn 4497/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nhập khẩu tàu Yara do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (16/09/2021) Công văn 10710/BTC-TCHQ năm 2021 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng do Bộ Tài chính ban hành
 10. (16/09/2021) Circular No. 13/2021/TT-BYT dated September 16, 2021 on issuance of registration number and import of medical equipment serving COVID-19 epidemic management in case of emergencies
 11. (16/09/2021) Công văn 4470/TCHQ-TXNK năm 2021 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (15/09/2021) Công văn 4439/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu mặt hàng đường do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (15/09/2021) Công văn 7074/TXNK-CST năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 14. (15/09/2021) Công văn 4428/TCHQ-PC năm 2021 về không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (15/09/2021) Thông báo 4433/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Tủ ấm lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (15/09/2021) Công văn 4440/TCHQ-GSQL năm 2021 triển khai công tác quản lý, giám sát hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (14/09/2021) Công văn 4416/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 19. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (13/09/2021) Công văn 4407/TCHQ-GSQL năm 2021 về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (13/09/2021) Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (13/09/2021) Công văn 4389/TCHQ-TXNK năm 2021 phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 24. (13/09/2021) Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/09/2021) Công văn 10844/BTC-CST năm 2021 về ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 2. (20/09/2021) Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
 3. (17/09/2021) Công văn 5727/BTNMT-TTTNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (17/09/2021) Thông báo 509/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp trực tuyến triển khai Thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/09/2021) Công văn 6553/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/09/2021) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 7. (16/09/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
 8. (16/09/2021) Công văn 6555/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/09/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang
 10. (15/09/2021) Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2021) Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2018/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 13. (14/09/2021) Công văn 1169/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/09/2021) Thông báo 245/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 17. (13/09/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/09/2021) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 2. (20/09/2021) Quyết định 4210/QĐ-UBND năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 3. (20/09/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND về triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố Hà Nội
 4. (20/09/2021) Quyết định 4495/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy đnh tại Thông tư 13/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (20/09/2021) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
 6. (20/09/2021) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 7. (20/09/2021) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 8. (20/09/2021) Quyết định 2968/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
 9. (17/09/2021) Quyết định 4206/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 10. (17/09/2021) Quyết định 2163/QĐ-BCT năm 2021 về phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương
 11. (17/09/2021) Nghị quyết 2919/NQ-HĐQL năm 2021 về Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
 12. (17/09/2021) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 13. (16/09/2021) Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế
 14. (16/09/2021) Công văn 6538/VPCP-CN năm 2021 về mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (16/09/2021) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 16. (16/09/2021) Công văn 3086/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 17. (16/09/2021) Quyết định 2443/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 18. (16/09/2021) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2021 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 19. (16/09/2021) Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
 20. (16/09/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
 21. (16/09/2021) Quy định 32-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 22. (16/09/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do tỉnh Hà Giang ban hành
 23. (16/09/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 24. (16/09/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang
 25. (15/09/2021) Quyết định 1424/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 26. (15/09/2021) Quyết định 730/QĐ-TCTHADS năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
 27. (15/09/2021) Công văn 4451/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (15/09/2021) Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 29. (15/09/2021) Quyết định 3323/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (15/09/2021) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 31. (15/09/2021) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
 32. (15/09/2021) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 33. (15/09/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 34. (15/09/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026
 35. (15/09/2021) Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 36. (14/09/2021) Quyết định 309/QĐ-TANDTC-TĐKT về kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 37. (14/09/2021) Quyết định 1397/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 38. (14/09/2021) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 39. (14/09/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND và Quyết định 14/2016/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
 40. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (13/09/2021) Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. (13/09/2021) Quyết định 1039/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 43. (13/09/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 44. (13/09/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
 45. (13/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình
 46. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 47. (13/09/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/09/2021) Quyết định 4198/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 2. (17/09/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 3. (16/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 4. (16/09/2021) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2021 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 5. (16/09/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (15/09/2021) Công văn 1171/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (14/09/2021) Công văn 6426/VPCP-CN về báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/09/2021) Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 9. (13/09/2021) Công văn 1154/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (13/09/2021) Công văn 1155/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/09/2021) Quyết định 1039/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/09/2021) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 2. (20/09/2021) Công văn 2665/CQLXD-QLXD1 năm 2021 về áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
 3. (20/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An
 4. (17/09/2021) Công văn 1187/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/09/2021) Công văn 1188/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/09/2021) Quyết định 4206/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 7. (17/09/2021) Quyết định 1291/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh ban hành
 8. (16/09/2021) Quyết định 1538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (16/09/2021) Công văn 3772/BXD-VLXD năm 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (15/09/2021) Công văn 9592/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (15/09/2021) Quyết định 3327/QĐ-BCĐ năm 2021 về Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 12. (15/09/2021) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (15/09/2021) Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021 on classification criteria for structures permitted for construction and guidelines on COVID-19 epidemic management in structures in Ho Chi Minh City
 14. (14/09/2021) Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 15. (14/09/2021) Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/09/2021) Công văn 4527/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (18/09/2021) Công văn 6605/VPCP-CN năm 2021 về các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/09/2021) Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/09/2021) Công văn 6608/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2021) Công văn 6615/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/09/2021) Thông báo 249/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 6547/VPCP-KTTH về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (16/09/2021) Công văn 9664/BGTVT-KHĐT năm 2021 về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/09/2021) Công văn 1286/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (15/09/2021) Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2021) Quyết định 1679/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
 12. (15/09/2021) Quyết định 1535/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (13/09/2021) Official Dispatch No. 6144/BKHDT-QLDT dated September 13, 2021 on implementation of procurement law and Resolutions of the Government on procurement for prevention and control of COVID-19 pandemic

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/09/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành
 2. (20/09/2021) Công văn 10808/BTC-QLCS năm 2021 về điều chuyển tài sản công từ Đoàn Đại biểu Quốc hội sang địa phương quản lý, sử dụng (nhóm 2, nhóm 3) do Bộ Tài chính ban hành
 3. (17/09/2021) Quyết định 1547/QĐ-TTg năm 2021 về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/09/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 5. (17/09/2021) Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (17/09/2021) Circular No. 77/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 on amendments to Circular No. 200/2015/TT-BTC providing guidelines for supervision of investment of state capital in enterprises, financial supervision, performance assessment and financial information disclosure in state-owned and state-invested enterprises
 7. (16/09/2021) Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 8. (16/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (16/09/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. (16/09/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2015/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 11. (16/09/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về phân công thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 12. (14/09/2021) Công văn 6426/VPCP-CN về báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (20/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (18/09/2021) Công văn 6610/VPCP-DMDN năm 2021 về điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/09/2021) Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (17/09/2021) Circular No. 77/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 on amendments to Circular No. 200/2015/TT-BTC providing guidelines for supervision of investment of state capital in enterprises, financial supervision, performance assessment and financial information disclosure in state-owned and state-invested enterprises
 5. (16/09/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 6. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (15/09/2021) Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 9. (14/09/2021) Công văn 6447/VPCP-NN năm 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (14/09/2021) Công văn 34732/CTHN-TTHT năm 2021 về đổi tên chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam do tái cơ cấu lại Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/09/2021) Công văn 4527/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (18/09/2021) Công văn 6605/VPCP-CN năm 2021 về các kiến nghị của Chủ đầu tư Dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/09/2021) Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/09/2021) Công văn 6608/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2021) Công văn 6615/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh rừng thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu giấy Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/09/2021) Thông báo 249/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 6547/VPCP-KTTH về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (16/09/2021) Công văn 9664/BGTVT-KHĐT năm 2021 về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/09/2021) Công văn 1286/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (15/09/2021) Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2021) Quyết định 1679/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
 12. (15/09/2021) Quyết định 1535/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (13/09/2021) Official Dispatch No. 6144/BKHDT-QLDT dated September 13, 2021 on implementation of procurement law and Resolutions of the Government on procurement for prevention and control of COVID-19 pandemic
 15. (20/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 16. (15/09/2021)

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/09/2021) Quyết định 4198/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 2. (16/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (16/09/2021) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2021 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 4. (15/09/2021) Công văn 1171/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/09/2021) Công văn 6426/VPCP-CN về báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/09/2021) Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 7. (13/09/2021) Công văn 1154/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (13/09/2021) Công văn 1155/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 10. (15/09/2021)
 11. (15/09/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/09/2021) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 2. (15/09/2021) Quyết định 3326/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (15/09/2021) Công văn 1286/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 6. (15/09/2021) Công văn 1174/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/09/2021) Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention against Covid-19 at Food and Drink Establishments, and Food Trading Establishments in Ho Chi Minh City
 8. (14/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
 9. (13/09/2021) Thông tư 63/2021/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (13/09/2021) Circular No. 63/2021/TT-BTC dated July 29, 2021 on estimation, management and use of funding for regular expenditures during appraisal of applications for exemption from prohibition on anti-competitive agreements; during appraisal of dossiers for notification of economic concentration; during competition case investigation and competition legal proceedings
 11. (15/09/2021) Decree No. 70/2021/ND-CP dated July 20, 2021 on amending Government's Decree No. 181/2013/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Advertising
 12. (15/09/2021) Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/09/2021) Directive No. 22/CT-UBND dated September 20, 2021 on revision to COVID-19 epidemic management in Hanoi City in the new normal
 2. (20/09/2021) Công văn 4108/BGDĐT-GDTC năm 2021 thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/09/2021) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Chính phủ ban hành
 4. (20/09/2021) Quyết định 4485/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 1929/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021–2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (20/09/2021) Công văn 3128/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (20/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 7. (20/09/2021) Công văn 6638/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/09/2021) Công văn 9760/BGTVT-CYT năm 2021 hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (20/09/2021) Công văn 6665/VPCP-KGVX năm 2021 về phản ánh của dư luận xã hội Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/09/2021) Công văn 7820/BYT-DP năm 2021 về khoảng cách tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (20/09/2021) Quyết định 4495/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy đnh tại Thông tư 13/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (20/09/2021) Quyết định 1552/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 14. (19/09/2021) Công điện 1436/CĐ-BYT năm 2021 về quán triệt công tác xét nghiệm và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
 15. (18/09/2021) Công văn 3936/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (17/09/2021) Quyết định 1547/QĐ-TTg năm 2021 về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (17/09/2021) Quyết định 543/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (17/09/2021) Công văn 14832/SYT-NVY năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (17/09/2021) Thông báo 510/TB-VP về kết luận chỉ đạo của đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tại hội nghị giao ban Sở Chỉ huy Thành phố với Sở Chỉ huy các cấp tại hội nghị giao ban Sở Chỉ huy các cấp ngày 14/9/2021
 20. (17/09/2021) Thông báo 509/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp trực tuyến triển khai Thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 21. (17/09/2021) Công văn 4485/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (17/09/2021) Thông báo 6696/TB-SYT năm 2021 về gia hạn giá trị hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (17/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 24. (16/09/2021) Công văn 7717/BYT-DP năm 2021 thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 25. (16/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (16/09/2021) Thông báo 248/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (16/09/2021) Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế
 28. (16/09/2021) Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 về rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (16/09/2021) Công văn 3086/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (16/09/2021) Circular No. 13/2021/TT-BYT dated September 16, 2021 on issuance of registration number and import of medical equipment serving COVID-19 epidemic management in case of emergencies
 31. (15/09/2021) Quyết định 3326/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 32. (15/09/2021) Công văn 14625/SYT-NVY năm 2021 đính chính thông tin về các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (15/09/2021) Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 về triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9/2021 theo Công văn 3072/UBND-VX do Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (15/09/2021) Thông báo 247/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (15/09/2021) Công điện 1409/CĐ-BYT năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
 36. (15/09/2021) Công văn 3084/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 37. (15/09/2021) Công văn 3072/UBND-VX năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
 38. (15/09/2021) Official Dispatch No. 3072/UBND-VX dated September 15, 2021 on implementation of measures for COVID-19 prevention and control citywide from September 16 to September 30, 2021
 39. (15/09/2021) Công văn 3074/BCĐ-VX năm 2021 về tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (15/09/2021) Quyết định 3325/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 41. (15/09/2021) Decision No. 3325/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Set of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 of physical activity and sports entities (enterprises, public sector entities, sports clubs, stadiums, fitness centers) in Ho Chi Minh City
 42. (15/09/2021) Quyết định 3324/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 43. (15/09/2021) Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Safe Transport to facilitate Covid-19 Control in Ho Chi Minh City
 44. (15/09/2021) Quyết định 3323/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 45. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 46. (15/09/2021) Kế hoạch 11102/KH-UBND năm 2021 về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới
 47. (15/09/2021) Công văn 4428/TCHQ-PC năm 2021 về không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 48. (15/09/2021) Quyết định 3322/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. (15/09/2021) Quyết định 3327/QĐ-BCĐ năm 2021 về Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 50. (15/09/2021) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
 51. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 52. (15/09/2021) Decision No. 3322/QD-BCD dated September 15, 2021 on COVID-19 safety assessment criteria for tourism activities in areas with high safety level
 53. (15/09/2021) Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021 on classification criteria for structures permitted for construction and guidelines on COVID-19 epidemic management in structures in Ho Chi Minh City
 54. (15/09/2021) Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 55. (15/09/2021) Decision No. 3326/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention against Covid-19 at Food and Drink Establishments, and Food Trading Establishments in Ho Chi Minh City
 56. (14/09/2021) Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 57. (14/09/2021) Quyết định 532/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 02 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 58. (14/09/2021) Công văn 34733/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 59. (14/09/2021) Công văn 3046/UBND-DT năm 2021 về tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị do thành phố Hà Nội ban hành
 60. (15/09/2021) Quyết định 3604/QĐ-UBND năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 61. (14/09/2021) Quyết định 4413/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 62. (14/09/2021) Quyết định 4414/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình khoa học công nghệ Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 63. (14/09/2021) Công văn 3885/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn quản lý, giám sát người mắc COVID-19 (F0) tuân thủ cách ly tại nhà do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 64. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 67. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 68. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
 69. (13/09/2021) Official Dispatch No. 6144/BKHDT-QLDT dated September 13, 2021 on implementation of procurement law and Resolutions of the Government on procurement for prevention and control of COVID-19 pandemic
 70. (13/09/2021) Quyết định 2520/QĐ-CT năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
 71. (16/09/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 do tỉnh Bình Dương ban hành
 72. (15/09/2021) Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 73. (15/09/2021) Circular No. 06/2021/TT-BVHTTDL dated July 22, 2021 on standards for awarding titles to high-achieving sports athletes

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/09/2021) Công văn 4526/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại, xử lý thuế mặt hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (20/09/2021) Quyết định 1838/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (20/09/2021) Quyết định 1833/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/09/2021) Quyết định 1839/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (20/09/2021) Quyết định 1831/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (20/09/2021) Công văn 35267/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của hoạt động thu hộ cước vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/09/2021) Công văn 35221/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bán vé xem phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/09/2021) Công văn 35220/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn trưa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/09/2021) Công văn 4478/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (17/09/2021) Công văn 4485/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/09/2021) Công văn 4439/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu mặt hàng đường do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (14/09/2021) Công văn 10569/BTC-TCT năm 2021 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 13. (14/09/2021) Công văn 34733/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phân loại trang thiết bị y tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/09/2021) Công văn 34762/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (14/09/2021) Công văn 34731/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (14/09/2021) Công văn 34730/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 17. (14/09/2021) Công văn 34732/CTHN-TTHT năm 2021 về đổi tên chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam do tái cơ cấu lại Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 19. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 21. (19/09/2021) Circular No. 67/2021/TT-BTC dated August 05, 2021 on prescribing food safety fees and collection, transfer, management and use thereof
 22. (19/09/2021) Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (20/09/2021) Công văn 4523/TCHQ-GSQL năm 2021 về tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (20/09/2021) Công văn 4528/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (17/09/2021) Công văn 4478/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (17/09/2021) Công văn 4498/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (17/09/2021) Công văn 4497/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nhập khẩu tàu Yara do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (16/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 10710/BTC-TCHQ năm 2021 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng do Bộ Tài chính ban hành
 8. (16/09/2021) Circular No. 13/2021/TT-BYT dated September 16, 2021 on issuance of registration number and import of medical equipment serving COVID-19 epidemic management in case of emergencies
 9. (16/09/2021) Công văn 4470/TCHQ-TXNK năm 2021 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (15/09/2021) Công văn 4439/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu mặt hàng đường do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/09/2021) Công văn 7074/TXNK-CST năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 12. (15/09/2021) Công văn 4428/TCHQ-PC năm 2021 về không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (15/09/2021) Thông báo 4433/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Tủ ấm lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (15/09/2021) Công văn 4440/TCHQ-GSQL năm 2021 triển khai công tác quản lý, giám sát hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (14/09/2021) Công văn 4416/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 17. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (13/09/2021) Công văn 4407/TCHQ-GSQL năm 2021 về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (13/09/2021) Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (13/09/2021) Công văn 4389/TCHQ-TXNK năm 2021 phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 22. (13/09/2021) Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/09/2021) Quyết định 2475/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (20/09/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (16/09/2021) Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (16/09/2021) Quyết định 1540/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/09/2021) Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (16/09/2021) Công văn 30674/SLĐTBXH-LĐ năm 2021 về rà soát, lập danh sách xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (15/09/2021) Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/09/2021) Quyết định 4429/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (15/09/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/09/2021) Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (14/09/2021) Quyết định 1397/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 12. (14/09/2021) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư” giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (14/09/2021) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 14. (14/09/2021) Thông báo 246/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (13/09/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (16/09/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 18. (15/09/2021) Decree No. 70/2021/ND-CP dated July 20, 2021 on amending Government's Decree No. 181/2013/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Advertising
 19. (15/09/2021) Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/09/2021) Công văn 10844/BTC-CST năm 2021 về ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 2. (20/09/2021) Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
 3. (17/09/2021) Công văn 5727/BTNMT-TTTNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (17/09/2021) Thông báo 509/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp trực tuyến triển khai Thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/09/2021) Công văn 6553/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/09/2021) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 7. (16/09/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
 8. (16/09/2021) Công văn 6555/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (15/09/2021) Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2021) Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (14/09/2021) Công văn 1169/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (14/09/2021) Thông báo 245/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (20/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND
 15. (15/09/2021) Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds
 16. (15/09/2021) Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/09/2021)
 2. (20/09/2021) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 3. (20/09/2021) Quyết định 4210/QĐ-UBND năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 4. (20/09/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND về triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố Hà Nội
 5. (20/09/2021) Quyết định 4495/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trang thiết bị y tế được quy đnh tại Thông tư 13/2021/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (20/09/2021) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
 7. (20/09/2021) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 8. (20/09/2021) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
 9. (20/09/2021) Quyết định 2968/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
 10. (17/09/2021) Quyết định 4206/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 11. (17/09/2021) Quyết định 2163/QĐ-BCT năm 2021 về phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương
 12. (17/09/2021) Nghị quyết 2919/NQ-HĐQL năm 2021 về Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
 13. (17/09/2021) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 14. (16/09/2021) Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế
 15. (16/09/2021) Công văn 6538/VPCP-CN năm 2021 về mô hình phân cấp, phân quyền cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (16/09/2021) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 17. (16/09/2021) Công văn 3086/UBND-VX năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 18. (16/09/2021) Quyết định 2443/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 19. (16/09/2021) Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2021 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 20. (16/09/2021) Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
 21. (16/09/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
 22. (16/09/2021) Quy định 32-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 23. (15/09/2021) Quyết định 1424/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 24. (15/09/2021) Quyết định 730/QĐ-TCTHADS năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
 25. (15/09/2021) Công văn 4451/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (15/09/2021) Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 27. (15/09/2021) Quyết định 3323/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 28. (15/09/2021) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 29. (15/09/2021) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
 30. (15/09/2021) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 31. (15/09/2021) Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 32. (14/09/2021) Quyết định 309/QĐ-TANDTC-TĐKT về kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 33. (14/09/2021) Quyết định 1397/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 34. (14/09/2021) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 35. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (13/09/2021) Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (20/09/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
 38. (20/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 39. (20/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
 40. (16/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 41. (15/09/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 42. (15/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 58/2011/QĐ-UBND
 43. (15/09/2021) Thông tư 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/09/2021) Công văn 10808/BTC-QLCS năm 2021 về điều chuyển tài sản công từ Đoàn Đại biểu Quốc hội sang địa phương quản lý, sử dụng (nhóm 2, nhóm 3) do Bộ Tài chính ban hành
 2. (17/09/2021) Quyết định 1547/QĐ-TTg năm 2021 về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/09/2021) Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 4. (16/09/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (14/09/2021) Công văn 6426/VPCP-CN về báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (20/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 8. (20/09/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
 9. (20/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (15/09/2021) Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds
 11. (15/09/2021) Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 12. (15/09/2021) Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (15/09/2021) Thông tư 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/09/2021)
 2. (20/09/2021) Công văn 4096/BGDĐT-CNTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (15/09/2021) Quyết định 730/QĐ-TCTHADS năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
 4. (15/09/2021) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
 5. (14/09/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 6. (13/09/2021) Công văn 3160/BTP-CNTT năm 2021 hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử do Bộ Tư pháp ban hành
 7. (20/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 8. (15/09/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/09/2021) Công văn 2665/CQLXD-QLXD1 năm 2021 về áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
 2. (18/09/2021) Công văn 6607/VPCP-CN năm 2021 về giao các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/09/2021) Thông báo 249/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/09/2021) Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (16/09/2021) Quyết định 2446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 6. (16/09/2021) Công văn 9660/BGTVT-KCHT năm 2021 bổ sung hồ sơ xây dựng Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không thuộc khu bay tại các cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (16/09/2021) Công văn 9664/BGTVT-KHĐT năm 2021 về danh mục dự án ưu tiên đầu tư thuộc Dự án thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (15/09/2021) Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh
 9. (15/09/2021) Quyết định 3324/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (15/09/2021) Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Safe Transport to facilitate Covid-19 Control in Ho Chi Minh City
 11. (15/09/2021) Quyết định 1679/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
 12. (14/09/2021) Công văn 3941/SCT-QTLM năm 2021 về tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/09/2021) Công văn 9585/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (14/09/2021) Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 15. (14/09/2021) Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 16. (14/09/2021) Quyết định 1541/QĐ-CHK năm 2021 về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 17. (14/09/2021) Công văn 3046/UBND-DT năm 2021 về tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (14/09/2021) Official Dispatch No. 1541/QD-CHK dated September 14, 2021 on promulgating List of dangerous items prohibited or restricted in restricted areas and on board aircraft
 19. (13/09/2021) Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (15/09/2021) Thông tư 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/09/2021) Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 2. (20/09/2021) Công văn 2665/CQLXD-QLXD1 năm 2021 về áp dụng đơn giá rọ thép bọc nhựa HDPE cho hạng mục tường chắn có cốt mặt rọ đá có đuôi neo tại Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành
 3. (17/09/2021) Công văn 1187/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/09/2021) Công văn 1188/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/09/2021) Quyết định 4206/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
 6. (17/09/2021) Quyết định 1291/QĐ-HĐTĐ năm 2021 về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh ban hành
 7. (16/09/2021) Quyết định 1538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/09/2021) Công văn 3772/BXD-VLXD năm 2021 trả lời văn bản 4227/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (15/09/2021) Công văn 9592/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/09/2021) Quyết định 3327/QĐ-BCĐ năm 2021 về Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (15/09/2021) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (15/09/2021) Decision No. 3327/QD-BCD dated September 15, 2021 on classification criteria for structures permitted for construction and guidelines on COVID-19 epidemic management in structures in Ho Chi Minh City
 13. (14/09/2021) Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 14. (14/09/2021) Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (20/09/2021) Thông tư 106/2021/TT-BQP quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
 16. (17/09/2021) Circular No. 08/2021/TT-BXD dated August 2, 2021 on providing instructions about approach for determination of costs of formulation and implementation of architecture management regulations
 17. (17/09/2021) Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (20/09/2021) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (15/09/2021) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (14/09/2021) Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/09/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 5. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 6. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (13/09/2021) Công văn 3888/CHK-TCCB năm 2021 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 8. (15/09/2021) Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (20/09/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (18/09/2021) Công văn 6610/VPCP-DMDN năm 2021 về điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đồng Tháp I do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/09/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 4. (15/09/2021) Quyết định 3328/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (15/09/2021) Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khảo sát ý kiến các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp, những người trực tiếp làm công việc khởi nghiệp và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (15/09/2021) Decision No. 3328/QD-BCD dated September 15, 2021 on promulgation of Criteria for Evaluation of Safety and Prevention Against Covid-19 at Production and Business Facilities in Ho Chi Minh City
 7. (14/09/2021) Công văn 6447/VPCP-NN năm 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/09/2021) Công văn 34732/CTHN-TTHT năm 2021 về đổi tên chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam do tái cơ cấu lại Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/09/2021) Thông tư 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (20/09/2021) Công văn 4108/BGDĐT-GDTC năm 2021 thực hiện báo cáo hiện trạng sức khỏe học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (20/09/2021) Công văn 4111/BGDĐT-KHTC năm 2021 về trả lời kiến nghị của Công dân tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/09/2021) Công điện 1190/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (20/09/2021) Công văn 4096/BGDĐT-CNTT năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/09/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
 6. (20/09/2021) Công văn 3322/SGDĐT-TTr năm 2021 về triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/09/2021) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 8. (16/09/2021) Công văn 2036/TCGDNN-ĐTCQ năm 2021 về tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 9. (16/09/2021) Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành