Thông báo văn bản mới từ ngày 09-08-2021 đến ngày 16-08-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 09-08-2021 đến 16-08-2021


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (16/08/2021) Decision No. 811/QD-BHXH dated August 16, 2021 on amending Clause 3 Article 3 of procedures for collection of social insurance contributions and premiums of health insurance, unemployment insurance, occupational accident and occupational disease insurance; management of social insurance books and health insurance cards enclosed with Decision No. 595/QD-BHXH
 2. (16/08/2021) Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ năm 2021 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (16/08/2021) Quyết định 811/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 5. (14/08/2021) Công văn 2647/UBND-KGVX năm 2021 về hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (14/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 7. (13/08/2021) Công văn 2661/LĐTBXH-PC năm 2021 về giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (13/08/2021) Công văn 2644/UBND-KGVX năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (13/08/2021) Công văn 2633/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (13/08/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (12/08/2021) Công văn 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo hợp đồng lao động bị mất việc (Lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
 13. (11/08/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc chức năng giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 14. (11/08/2021) Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 15. (10/08/2021) Official Dispatch No. 2475/TLD dated August 10, 2021 on adding persons exempt from trade union fee payment
 16. (10/08/2021) Công văn 2475/TLĐ năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 17. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 18. (09/08/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 19. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 20. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
 21. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/08/2021) Công văn 3463/BGDĐT-QLCL về điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 8401/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho nhân viên các hãng hàng không nước ngoài làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (13/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương
 4. (13/08/2021) Công văn 8357/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (13/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (12/08/2021) Circular No. 16/2021/TT-BGTVT dated August 12, 2021 on technical safety and environmental protection inspection of road motor vehicles
 7. (12/08/2021) Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (12/08/2021) Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (12/08/2021) Quyết định 1437/QĐ-CHK năm 2021 quy định tạm thời về vận chuyển hành khách trên chuyến bay chở hàng hóa trên khoang khách do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 10. (12/08/2021) Công văn 8307/BGTVT-VT năm 2021 về tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (11/08/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 12. (11/08/2021) Công văn 8272/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (11/08/2021) Official Dispatch No. 8272/BGTVT-VT dated August 11, 2021 on transport of outbound flight ticket holders to international airports for their flights
 14. (10/08/2021) Công văn 8222/BGTVT-VT năm 2021 về hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (10/08/2021) Công văn 8182/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiến độ chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (10/08/2021) Công văn 8242/BGTVT-VT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (10/08/2021) Công văn 8217/BGTVT-TC năm 2021 về kinh phí lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (10/08/2021) Công văn 3661/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 19. (10/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 20. (09/08/2021) Công văn 2982/ĐKVN-VAQ năm 2021 về tiêu chí xác định lốp hơi dùng cho xe ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
 21. (09/08/2021) Công văn 8158/BGTVT-TC năm 2021 xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (16/08/2021) Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
 2. (16/08/2021) Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ năm 2021 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (16/08/2021) Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 6. (13/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 8. (12/08/2021) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
 10. (12/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
 11. (11/08/2021) Thông tư 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (11/08/2021) Công văn 5515/VPCP-QHQT về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 14. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (16/08/2021) Công văn 12726/SYT-NVY năm 2021 về hướng dẫn bàn giao người bệnh COVID-19 sau khi đủ điều kiện ra viện do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (16/08/2021) Công văn 1185-CV/BTGTW năm 2021 về một số điểm cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 3. (16/08/2021) Công văn 2654/UBND-ĐT năm 2021 về xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường vào Thành phố Hà Nội và các chốt phòng, chống dịch bệnh do các địa phương thiết lập
 4. (16/08/2021) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 5. (16/08/2021) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 6. (16/08/2021) Công điện 1081/CĐ-TTg năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (16/08/2021) Công văn 5634/SYT-NVY năm 2021 về sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (16/08/2021) Công văn 6666/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Y tế ban hành
 9. (16/08/2021) Công điện 5646/CĐ-VPCP năm 2021 về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong do Văn phòng Chính phủ điện
 10. (16/08/2021) Kế hoạch 2724/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (16/08/2021) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (16/08/2021) Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 on guidelines on COVID-19 epidemic management at workplaces
 13. (16/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 14. (15/08/2021) Official Dispatch No. 5627/SYT-NVY dated August 15, 2021 on update on “Guidelines for home-based care of F0 cases” (version 1.2)
 15. (15/08/2021) Official Dispatch No. 2718/UBND-VX dated August 15, 2021 on further imposition of social distancing measures citywide for drastic prevention and control of COVID-19 pandemic
 16. (15/08/2021) Thông báo 213/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19 trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (15/08/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 18. (15/08/2021) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 19. (15/08/2021) Công văn 5627/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.2) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (15/08/2021) Công văn 2718/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
 21. (15/08/2021) Kế hoạch 2715/KH-BCĐ năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP (Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021) do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (15/08/2021) Kế hoạch 2716/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
 23. (14/08/2021) Công văn 5601/VPCP-QHQT năm 2021 về mua xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch thuộc Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (14/08/2021) Công văn 6633/BYT-K2ĐT năm 2021 về xem xét bổ sung địa bàn thử nghiệm vắc xin Nanocovax do Bộ Y tế ban hành
 25. (14/08/2021) Công văn 6636/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 26. (14/08/2021) Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành
 27. (14/08/2021) Quyết định 1404/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (14/08/2021) Quyết định 3876/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (14/08/2021) Công văn 4922/BCT-XNK năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 30. (14/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 31. (13/08/2021) Công văn 2661/LĐTBXH-PC năm 2021 về giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. (13/08/2021) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 33. (13/08/2021) Công văn 2644/UBND-KGVX năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (13/08/2021) Công văn 8404/BGTVT-VT năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. (13/08/2021) Công văn 6589/BYT-KCB năm 2021 thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg và bảo đảm duy trì công tác khám chữa bệnh thường quy do Bộ Y tế ban hành
 36. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 37. (13/08/2021) Quyết định 3859/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 13/2021 bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (13/08/2021) Công văn 6619/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc công tác sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 39. (13/08/2021) Official Dispatch No. 3100/LS-PL dated August 13, 2021 on vaccination certificate specimen and updated list of sample certificates of vaccination and certificates of recovery from COVID-19 issued abroad
 40. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 41. (13/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 42. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 43. (13/08/2021) Quyết định 1399/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (13/08/2021) Quyết định 3860/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 45. (13/08/2021) Công văn 5574/VPCP-KGVX năm 2021 một số vấn đề cần quan tâm về tình hình nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (13/08/2021) Công văn 3100/LS-PL năm 2021 về Mẫu Giấy xác nhận chứng nhận tiêm chủng và Danh sách cập nhật các Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành
 47. (12/08/2021) Công văn 6565/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh do Bộ Y tế ban hành
 48. (12/08/2021) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (12/08/2021) Công văn 6577/BYT-KCB năm 2021 về tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 50. (12/08/2021) Công văn 2696/UBND-VX năm 2021 về thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 51. (12/08/2021) Công văn 5553/VPCP-KGVX năm 2021 một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. (12/08/2021) Công văn 6573/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn triển khai sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Vingroup hỗ trợ do Bộ Y tế ban hành
 53. (12/08/2021) Quyết định 3855/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 54. (12/08/2021) Công văn 8307/BGTVT-VT năm 2021 về tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 55. (12/08/2021) Công văn 8326/BGTVT-VT năm 2021 về giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (12/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 57. (11/08/2021) Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 58. (11/08/2021) Quyết định 3845/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 59. (11/08/2021) Công văn 8272/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. (11/08/2021) Công văn 6547/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo sản xuất, kinh doanh và rà soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 61. (11/08/2021) Công văn 3980/TCHQ-GSQL năm 2021 về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 62. (11/08/2021) Official Dispatch No. 8272/BGTVT-VT dated August 11, 2021 on transport of outbound flight ticket holders to international airports for their flights
 63. (10/08/2021) Quyết định 3802/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 64. (10/08/2021) Thông báo 577/TB-UBND năm 2021 về triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công văn 2562/UBND-KT
 65. (10/08/2021) Công văn 5473/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo về nghiên cứu vắc xin Nanocovax do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. (10/08/2021) Công văn 5498/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. (10/08/2021) Quyết định 478/QĐ-QLD năm 2021 hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 68. (10/08/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 69. (10/08/2021) Công văn 8242/BGTVT-VT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. (10/08/2021) Công văn 8217/BGTVT-TC năm 2021 về kinh phí lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 71. (10/08/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 72. (10/08/2021) Công văn 3661/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 73. (10/08/2021) Decision No. 478/QD-QLD dated August 10, 2021 on guidelines for receiving, transporting, preserving, and using COVID-19 vaccine
 74. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 75. (09/08/2021) Công văn 5426/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà" do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 76. (09/08/2021) Công văn 2653/UBND-KT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 77. (09/08/2021) Công văn 2595/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 78. (09/08/2021) Công văn 6445/BYT-DP năm 2021 triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 79. (09/08/2021) Công văn 8124/BGTVT-CYT năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. (09/08/2021) Công văn 1092/UBDT-TT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 81. (09/08/2021) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2021 quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
 82. (09/08/2021) Công văn 6459/BYT-BH năm 2021 về điều chỉnh nội dung Gạch đầu dòng thứ Nhất Điểm b Khoản 3 Công văn 5825/BYT-BH do Bộ Y tế ban hành
 83. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 84. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. (09/08/2021) Công văn 9296/QLD-ĐK năm 2021 vướng mắc khi thực hiện Luật Dược 2016 do Cục Quản lý Dược ban hành
 86. (09/08/2021) Công văn 452/MT-SKHC năm 2021 về ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 87. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (16/08/2021) Kế hoạch 2725/KH-UBND về hoạt động công tác Dân số năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh
 2. (16/08/2021) Công văn 5644/VPCP-KTTH năm 2021 về hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/08/2021) Công văn 5386/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 2299/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (16/08/2021) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (16/08/2021) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
 7. (14/08/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 8. (13/08/2021) Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2021 về thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 9. (13/08/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
 10. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 11. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 12. (13/08/2021) Quyết định 2292/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (13/08/2021) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
 14. (12/08/2021) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 15. (12/08/2021) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
 16. (11/08/2021) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 17. (11/08/2021) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2021 về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 18. (11/08/2021) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (11/08/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 20. (09/08/2021) Công văn 5446/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (16/08/2021) Quyết định 1407/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (16/08/2021) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (16/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (14/08/2021) Công văn 5600/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2021) Kế hoạch 510/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 6. (12/08/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (12/08/2021) Circular No. 16/2021/TT-BGTVT dated August 12, 2021 on technical safety and environmental protection inspection of road motor vehicles
 8. (12/08/2021) Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (11/08/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (11/08/2021) Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 2685/QĐ-UBND về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (11/08/2021) Công văn 1075/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (10/08/2021) Quyết định 67/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
 13. (10/08/2021) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”
 14. (10/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (09/08/2021) Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (09/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (09/08/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/08/2021) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (16/08/2021) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 3. (16/08/2021) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 4. (16/08/2021) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 5. (16/08/2021) Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (16/08/2021) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 7. (16/08/2021) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 8. (16/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (16/08/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 10. (16/08/2021) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
 11. (16/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh
 12. (16/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 13. (14/08/2021) Công văn 5609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (14/08/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 15. (13/08/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
 16. (13/08/2021) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 17. (13/08/2021) Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
 18. (13/08/2021) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
 19. (13/08/2021) Công văn 136/TANDTC-PC năm 2021 về tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 20. (13/08/2021) Công văn 1122/UBDT-VP năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 21. (13/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. (13/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BTTTT dated August 13, 2021 on providing guidance on procedures for issuance of licenses to use radio frequencies; lease or lending of radio equipment; shared use of radio frequencies
 23. (13/08/2021) Công văn 135/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 24. (13/08/2021) Quyết định 1399/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (13/08/2021) Quyết định 3566/QĐ-BNN-TT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 26. (13/08/2021) Quyết định 3860/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. (13/08/2021) Quyết định 1216/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 28. (13/08/2021) Công văn 4022/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (13/08/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 30. (13/08/2021) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
 31. (12/08/2021) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 32. (12/08/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 33. (12/08/2021) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 34. (12/08/2021) Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 35. (12/08/2021) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
 36. (12/08/2021) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 37. (12/08/2021) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 38. (12/08/2021) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế; lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 39. (12/08/2021) Quyết định 3357/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 40. (12/08/2021) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 41. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
 42. (12/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
 43. (12/08/2021) Thông tư 5/2021/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 44. (12/08/2021) Quyết định 1212/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 45. (12/08/2021) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành
 46. (12/08/2021) Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
 47. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 48. (12/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang
 49. (12/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 50. (12/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
 51. (12/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
 52. (12/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang
 53. (12/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
 54. (12/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
 55. (12/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
 56. (11/08/2021) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 57. (11/08/2021) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 58. (11/08/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc chức năng giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 59. (11/08/2021) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 60. (11/08/2021) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
 61. (11/08/2021) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 62. (11/08/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 63. (11/08/2021) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 64. (11/08/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 65. (11/08/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
 66. (11/08/2021) Quyết định 938/QĐ-BXD năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
 67. (11/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định
 68. (10/08/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 69. (10/08/2021) Quyết định 530/QĐ-UBDT năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 (theo trình tự, thủ tục rút gọn) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 70. (10/08/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 71. (10/08/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 72. (10/08/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 73. (10/08/2021) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
 74. (10/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 75. (09/08/2021) Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 76. (09/08/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 77. (09/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 78. (09/08/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 79. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 80. (09/08/2021) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 81. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
 82. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (16/08/2021) Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (16/08/2021) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 3. (16/08/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 2622/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025” trong giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (13/08/2021) Công văn 5575/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/08/2021) Công văn 3444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (13/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (12/08/2021) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Giang ban hành
 9. (11/08/2021) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2021 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (11/08/2021) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Sơn La ban hành
 11. (11/08/2021) Thông tư 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (11/08/2021) Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (10/08/2021) Công văn 3353/BGDĐT-GDĐH năm 2021 thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (10/08/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. (10/08/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 16. (10/08/2021) Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (10/08/2021) Công văn 3357/BGDĐT-GDDT năm 2021 về cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (10/08/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 19. (10/08/2021) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
 20. (10/08/2021) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
 21. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (16/08/2021) Official Dispatch No. 4032/TCHQ-GSQL dated August 16, 2021 on regarding customs procedure code B13 - export of imported goods for exports that are imported goods
 2. (16/08/2021) Công văn 4032/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/08/2021) Công văn 4002/TCHQ-GSQL năm 2021 về hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (12/08/2021) Công văn 4003/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/08/2021) Công văn 3990/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/08/2021) Công văn 3991/TCHQ-PC năm 2021 về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/08/2021) Công văn 3978/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/08/2021) Công văn 3995/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (11/08/2021) Công văn 3980/TCHQ-GSQL năm 2021 về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/08/2021) Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (09/08/2021) Công văn 553/XNK-XXHH năm 2021 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 12. (09/08/2021) Công văn 452/MT-SKHC năm 2021 về ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 5586/VPCP-KTTH năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (13/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 5. (12/08/2021) Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (12/08/2021) Công văn 5536/VPCP-KTTH năm 2021 về kiến nghị miễn giảm thuế để cứu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (12/08/2021) Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/08/2021) Công văn 5503/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/08/2021) Official Dispatch No. 2475/TLD dated August 10, 2021 on adding persons exempt from trade union fee payment
 10. (10/08/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 11. (10/08/2021) Công văn 2475/TLĐ năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (16/08/2021) Kế hoạch 2724/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (16/08/2021) Quyết định 28-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2021) Decision No. 26/2021/QD-TTg dated August 12, 2021 on classification system of industries subject to requirement for transformation of public service delivery units into joint-stock companies
 6. (12/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/08/2021) Công văn 5536/VPCP-KTTH năm 2021 về kiến nghị miễn giảm thuế để cứu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/08/2021) Công văn 8326/BGTVT-VT năm 2021 về giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (09/08/2021) Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 10. (09/08/2021) Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (16/08/2021) Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
 2. (16/08/2021) Công văn 5616/VPCP-CN năm 2021 về phương án xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/08/2021) Công điện 1082/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (16/08/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 5. (16/08/2021) Official Telegram No. 1082/CD-TTg dated August 16, 2021 on acceleration of implementation and disbursement of public investment plan 2021
 6. (14/08/2021) Công văn 5609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (13/08/2021) Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (13/08/2021) Công văn 8357/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (11/08/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
 11. (11/08/2021) Công văn 5503/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (11/08/2021) Công văn 5291/BKHĐT-TH năm 2021 triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (10/08/2021) Công văn 8182/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiến độ chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (09/08/2021) Công văn 5212/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (09/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (16/08/2021) Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/08/2021) Công văn 5616/VPCP-CN năm 2021 về phương án xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/08/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 4. (13/08/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 5. (12/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 6. (10/08/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 7. (10/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 8. (09/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 9. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Thương mại

 1. (16/08/2021) Công văn 5386/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (16/08/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 3. (16/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (14/08/2021) Công văn 4922/BCT-XNK năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 6. (13/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (11/08/2021) Công văn 4843/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (09/08/2021) Công văn 2653/UBND-KT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (09/08/2021) Công văn 5212/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (16/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 1122/UBDT-VP năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (13/08/2021) Công văn 4022/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 5. (11/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định
 6. (10/08/2021) Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (10/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 8. (09/08/2021) Công văn 6445/BYT-DP năm 2021 triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (09/08/2021) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2021 quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
 10. (09/08/2021) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 11. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (16/08/2021) Decision No. 811/QD-BHXH dated August 16, 2021 on amending Clause 3 Article 3 of procedures for collection of social insurance contributions and premiums of health insurance, unemployment insurance, occupational accident and occupational disease insurance; management of social insurance books and health insurance cards enclosed with Decision No. 595/QD-BHXH
 2. (16/08/2021) Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ năm 2021 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (16/08/2021) Quyết định 811/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 5. (14/08/2021) Công văn 2647/UBND-KGVX năm 2021 về hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (14/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 7. (13/08/2021) Công văn 2661/LĐTBXH-PC năm 2021 về giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (13/08/2021) Công văn 2644/UBND-KGVX năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (13/08/2021) Công văn 2633/UBND-KSTTHC năm 2021 thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (13/08/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (12/08/2021) Công văn 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo hợp đồng lao động bị mất việc (Lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 12. (11/08/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc chức năng giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 13. (11/08/2021) Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 14. (10/08/2021) Official Dispatch No. 2475/TLD dated August 10, 2021 on adding persons exempt from trade union fee payment
 15. (10/08/2021) Công văn 2475/TLĐ năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 16. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 17. (09/08/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 18. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 19. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
 20. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 22. (14/08/2021) Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 23. (15/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 24. (15/08/2021) Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/08/2021) Công văn 3463/BGDĐT-QLCL về điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 8401/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho nhân viên các hãng hàng không nước ngoài làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (13/08/2021) Công văn 8357/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (12/08/2021) Quyết định 1437/QĐ-CHK năm 2021 quy định tạm thời về vận chuyển hành khách trên chuyến bay chở hàng hóa trên khoang khách do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 5. (12/08/2021) Công văn 8307/BGTVT-VT năm 2021 về tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (11/08/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 7. (11/08/2021) Công văn 8272/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (11/08/2021) Official Dispatch No. 8272/BGTVT-VT dated August 11, 2021 on transport of outbound flight ticket holders to international airports for their flights
 9. (10/08/2021) Công văn 8222/BGTVT-VT năm 2021 về hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (10/08/2021) Công văn 8182/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiến độ chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (10/08/2021) Công văn 8242/BGTVT-VT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (10/08/2021) Công văn 8217/BGTVT-TC năm 2021 về kinh phí lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (10/08/2021) Công văn 3661/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 14. (09/08/2021) Công văn 2982/ĐKVN-VAQ năm 2021 về tiêu chí xác định lốp hơi dùng cho xe ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
 15. (09/08/2021) Công văn 8158/BGTVT-TC năm 2021 xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-BGTVT về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (16/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 17. (15/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (15/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 19. (15/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (16/08/2021) Hướng dẫn 17/HD-LĐLĐ năm 2021 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (16/08/2021) Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 4. (13/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 6. (12/08/2021) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (11/08/2021) Công văn 5515/VPCP-QHQT về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 9. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 10. (10/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 11. (10/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 12. (10/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hà Nam ban hành
 13. (16/08/2021) Thông tư 50/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2, Điều 14 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (15/08/2021) Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (15/08/2021) Circular No. 48/2021/TT-BTC dated June 28, 2021 on providing guidelines on forms of reports on disbursement of official development assistance (ODA) and concessional loans granted by foreign donors

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (16/08/2021) Công văn 12726/SYT-NVY năm 2021 về hướng dẫn bàn giao người bệnh COVID-19 sau khi đủ điều kiện ra viện do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (16/08/2021) Công văn 1185-CV/BTGTW năm 2021 về một số điểm cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 3. (16/08/2021) Công văn 2654/UBND-ĐT năm 2021 về xây dựng phương án tăng cường kiểm soát tại các tuyến đường vào Thành phố Hà Nội và các chốt phòng, chống dịch bệnh do các địa phương thiết lập
 4. (16/08/2021) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 5. (16/08/2021) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 6. (16/08/2021) Công điện 1081/CĐ-TTg năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (16/08/2021) Công văn 5634/SYT-NVY năm 2021 về sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu tại đơn vị do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (16/08/2021) Công văn 6666/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Y tế ban hành
 9. (16/08/2021) Công điện 5646/CĐ-VPCP năm 2021 về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong do Văn phòng Chính phủ điện
 10. (16/08/2021) Kế hoạch 2724/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (16/08/2021) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (16/08/2021) Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 on guidelines on COVID-19 epidemic management at workplaces
 13. (16/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 14. (15/08/2021) Official Dispatch No. 5627/SYT-NVY dated August 15, 2021 on update on “Guidelines for home-based care of F0 cases” (version 1.2)
 15. (15/08/2021) Official Dispatch No. 2718/UBND-VX dated August 15, 2021 on further imposition of social distancing measures citywide for drastic prevention and control of COVID-19 pandemic
 16. (15/08/2021) Thông báo 213/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin, thuốc phòng, chống Covid-19 trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (15/08/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 18. (15/08/2021) Quyết định 2172/QĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 19. (15/08/2021) Công văn 5627/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.2) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (15/08/2021) Công văn 2718/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
 21. (15/08/2021) Kế hoạch 2715/KH-BCĐ năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP (Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021) do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (15/08/2021) Kế hoạch 2716/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021)
 23. (14/08/2021) Công văn 5601/VPCP-QHQT năm 2021 về mua xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch thuộc Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (14/08/2021) Công văn 6633/BYT-K2ĐT năm 2021 về xem xét bổ sung địa bàn thử nghiệm vắc xin Nanocovax do Bộ Y tế ban hành
 25. (14/08/2021) Công văn 6636/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 26. (14/08/2021) Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành
 27. (14/08/2021) Quyết định 1404/QĐ-TTg năm 2021 về hỗ trợ kinh phí thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (14/08/2021) Quyết định 3876/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (14/08/2021) Công văn 4922/BCT-XNK năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 30. (14/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
 31. (13/08/2021) Công văn 2661/LĐTBXH-PC năm 2021 về giải đáp một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. (13/08/2021) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 33. (13/08/2021) Công văn 2644/UBND-KGVX năm 2021 về tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (13/08/2021) Công văn 8404/BGTVT-VT năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. (13/08/2021) Công văn 6589/BYT-KCB năm 2021 thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg và bảo đảm duy trì công tác khám chữa bệnh thường quy do Bộ Y tế ban hành
 36. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 37. (13/08/2021) Quyết định 3859/QĐ-BYT về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 13/2021 bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (13/08/2021) Công văn 6619/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc công tác sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 39. (13/08/2021) Official Dispatch No. 3100/LS-PL dated August 13, 2021 on vaccination certificate specimen and updated list of sample certificates of vaccination and certificates of recovery from COVID-19 issued abroad
 40. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 41. (13/08/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 quy định về ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 42. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 43. (13/08/2021) Quyết định 1399/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (13/08/2021) Quyết định 3860/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 45. (13/08/2021) Công văn 5574/VPCP-KGVX năm 2021 một số vấn đề cần quan tâm về tình hình nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (13/08/2021) Công văn 3100/LS-PL năm 2021 về Mẫu Giấy xác nhận chứng nhận tiêm chủng và Danh sách cập nhật các Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành
 47. (12/08/2021) Công văn 6565/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh do Bộ Y tế ban hành
 48. (12/08/2021) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (12/08/2021) Công văn 6577/BYT-KCB năm 2021 về tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 50. (12/08/2021) Công văn 2696/UBND-VX năm 2021 về thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 51. (12/08/2021) Công văn 5553/VPCP-KGVX năm 2021 một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. (12/08/2021) Công văn 6573/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn triển khai sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Vingroup hỗ trợ do Bộ Y tế ban hành
 53. (12/08/2021) Quyết định 3855/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 54. (12/08/2021) Công văn 8307/BGTVT-VT năm 2021 về tạo điều kiện vận chuyển vắc-xin, vật tư, thiết bị phục vụ tiêm chủng phòng Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 55. (12/08/2021) Công văn 8326/BGTVT-VT năm 2021 về giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (11/08/2021) Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 57. (11/08/2021) Quyết định 3845/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 58. (11/08/2021) Công văn 8272/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. (11/08/2021) Công văn 6547/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo sản xuất, kinh doanh và rà soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 60. (11/08/2021) Công văn 3980/TCHQ-GSQL năm 2021 về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 61. (11/08/2021) Official Dispatch No. 8272/BGTVT-VT dated August 11, 2021 on transport of outbound flight ticket holders to international airports for their flights
 62. (10/08/2021) Quyết định 3802/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 63. (10/08/2021) Thông báo 577/TB-UBND năm 2021 về triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công văn 2562/UBND-KT
 64. (10/08/2021) Công văn 5473/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo về nghiên cứu vắc xin Nanocovax do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (10/08/2021) Công văn 5498/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. (10/08/2021) Quyết định 478/QĐ-QLD năm 2021 hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 67. (10/08/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 68. (10/08/2021) Công văn 8242/BGTVT-VT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 69. (10/08/2021) Công văn 8217/BGTVT-TC năm 2021 về kinh phí lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. (10/08/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 71. (10/08/2021) Công văn 3661/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 72. (10/08/2021) Decision No. 478/QD-QLD dated August 10, 2021 on guidelines for receiving, transporting, preserving, and using COVID-19 vaccine
 73. (09/08/2021) Decision No. 3022/QD-TLD dated August 09, 2021 on amending some Articles of Decision No. 2606/QD-TLD on emergency financing for members and workers affected by the COVID - 19 epidemic in the fourth outbreak from April 27, 2021
 74. (09/08/2021) Công văn 5426/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà" do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 75. (09/08/2021) Công văn 2653/UBND-KT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 76. (09/08/2021) Công văn 2595/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 77. (09/08/2021) Công văn 6445/BYT-DP năm 2021 triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 78. (09/08/2021) Công văn 8124/BGTVT-CYT năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. (09/08/2021) Công văn 1092/UBDT-TT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 80. (09/08/2021) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2021 quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
 81. (09/08/2021) Công văn 6459/BYT-BH năm 2021 về điều chỉnh nội dung Gạch đầu dòng thứ Nhất Điểm b Khoản 3 Công văn 5825/BYT-BH do Bộ Y tế ban hành
 82. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 83. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 84. (09/08/2021) Công văn 9296/QLD-ĐK năm 2021 vướng mắc khi thực hiện Luật Dược 2016 do Cục Quản lý Dược ban hành
 85. (09/08/2021) Công văn 452/MT-SKHC năm 2021 về ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 86. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 87. (15/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hưng Yên ban hành
 88. (10/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 89. (15/08/2021) Circular No. 09/2021/TT-BYT dated June 30, 2021 on procedures, time, number of HIV tests for pregnant women; care and treatment for women infected with HIV during pregnancy, giving birth, breastfeeding, and measures for reducing HIV transmission from mother to child
 90. (15/08/2021) Thông tư 09/2021/TT-BYT quy định về quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 91. (13/08/2021) Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 92. (13/08/2021) Circular No. 08/2021/TT-BYT dated June 25, 2021 on issuance of Code of Pharmaceutical Ethics
 93. (15/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (16/08/2021) Kế hoạch 2725/KH-UBND về hoạt động công tác Dân số năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh
 2. (16/08/2021) Công văn 5644/VPCP-KTTH năm 2021 về hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/08/2021) Công văn 5386/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 2299/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (16/08/2021) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (16/08/2021) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
 7. (14/08/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 8. (13/08/2021) Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2021 về thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 9. (13/08/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
 10. (13/08/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
 11. (13/08/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 12. (13/08/2021) Quyết định 2292/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (13/08/2021) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
 14. (12/08/2021) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 15. (12/08/2021) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
 16. (11/08/2021) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 17. (11/08/2021) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2021 về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 18. (11/08/2021) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (11/08/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 20. (09/08/2021) Công văn 5446/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (15/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hưng Yên ban hành
 22. (15/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 23. (15/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 24. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (16/08/2021) Quyết định 1407/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (16/08/2021) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (16/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (14/08/2021) Công văn 5600/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2021) Kế hoạch 510/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 6. (12/08/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (11/08/2021) Quyết định 3911/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quyết định 2685/QĐ-UBND về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (11/08/2021) Công văn 1075/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (10/08/2021) Quyết định 67/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
 10. (10/08/2021) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”
 11. (10/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 12. (09/08/2021) Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (09/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (09/08/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035
 15. (10/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 16. (10/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 17. (15/08/2021) Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 18. (16/08/2021)
 19. (16/08/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (16/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 21. (15/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BNNPTNT dated June 28, 2021 on guidelines on approval for and assessment of dike-related activities
 22. (15/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/08/2021) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (16/08/2021) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 3. (16/08/2021) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 4. (16/08/2021) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 5. (16/08/2021) Kế hoạch 2722/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (16/08/2021) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 7. (16/08/2021) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 8. (16/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (16/08/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 10. (16/08/2021) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
 11. (14/08/2021) Công văn 5609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/08/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 13. (13/08/2021) Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
 14. (13/08/2021) Quyết định 1500/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 15. (13/08/2021) Công văn 136/TANDTC-PC năm 2021 về tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. (13/08/2021) Công văn 1122/UBDT-VP năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (13/08/2021) Công văn 135/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 18. (13/08/2021) Quyết định 1399/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (13/08/2021) Quyết định 3566/QĐ-BNN-TT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 20. (13/08/2021) Quyết định 3860/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối ôxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (13/08/2021) Quyết định 1216/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. (13/08/2021) Công văn 4022/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (13/08/2021) Quyết định 3940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 24. (13/08/2021) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, lĩnh vực Du lịch; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
 25. (12/08/2021) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, biểu diễn nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 26. (12/08/2021) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 27. (12/08/2021) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 28. (12/08/2021) Quyết định 1908/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 29. (12/08/2021) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
 30. (12/08/2021) Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 31. (12/08/2021) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 32. (12/08/2021) Quyết định 3037/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế; lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 33. (12/08/2021) Quyết định 3357/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 34. (12/08/2021) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 35. (12/08/2021) Quyết định 1212/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 36. (12/08/2021) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành
 37. (12/08/2021) Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021
 38. (11/08/2021) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 39. (11/08/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc chức năng giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 40. (11/08/2021) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 41. (11/08/2021) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
 42. (11/08/2021) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 43. (11/08/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 44. (11/08/2021) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. (11/08/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 46. (11/08/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
 47. (11/08/2021) Quyết định 938/QĐ-BXD năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
 48. (10/08/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 49. (10/08/2021) Quyết định 530/QĐ-UBDT năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 (theo trình tự, thủ tục rút gọn) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 50. (10/08/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 51. (10/08/2021) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 52. (10/08/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 53. (10/08/2021) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
 54. (10/08/2021) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 55. (09/08/2021) Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 56. (09/08/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 57. (09/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 58. (09/08/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 59. (09/08/2021) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 60. (09/08/2021) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 61. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
 62. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
 63. (15/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
 64. (15/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
 65. (15/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hưng Yên ban hành
 66. (15/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 67. (15/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Tin học - Công báo và Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 68. (15/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
 69. (15/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
 70. (10/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
 71. (15/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 72. (10/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Quảng Nam ban hành
 73. (15/08/2021) Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 74. (15/08/2021) Quyết định 1172/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 75. (15/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 76. (15/08/2021) Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 77. (10/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
 78. (15/08/2021) Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (16/08/2021) Quyết định 3952/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (16/08/2021) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 3. (16/08/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 4. (16/08/2021) Quyết định 2622/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025” trong giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (13/08/2021) Công văn 5575/VPCP-KGVX năm 2021 về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/08/2021) Công văn 3444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (12/08/2021) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Giang ban hành
 8. (11/08/2021) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2021 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (11/08/2021) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Sơn La ban hành
 10. (11/08/2021) Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (10/08/2021) Công văn 3353/BGDĐT-GDĐH năm 2021 thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (10/08/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 13. (10/08/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 14. (10/08/2021) Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (10/08/2021) Công văn 3357/BGDĐT-GDDT năm 2021 về cung cấp thông tin, số liệu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (10/08/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 17. (10/08/2021) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
 18. (10/08/2021) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
 19. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
 20. (09/08/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 21. (15/08/2021) Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (15/08/2021) Circular No. 18/2021/TT-BGDDT dated June 28, 2021 on promulugating regulation on doctoral program admission and doctoral education

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (16/08/2021) Official Dispatch No. 4032/TCHQ-GSQL dated August 16, 2021 on regarding customs procedure code B13 - export of imported goods for exports that are imported goods
 2. (16/08/2021) Công văn 4032/TCHQ-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13- xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/08/2021) Công văn 4002/TCHQ-GSQL năm 2021 về hủy tờ khai nhánh do người khai hải quan khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (12/08/2021) Công văn 4003/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/08/2021) Công văn 3990/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/08/2021) Công văn 3991/TCHQ-PC năm 2021 về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/08/2021) Công văn 3978/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/08/2021) Công văn 3995/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (11/08/2021) Công văn 3980/TCHQ-GSQL năm 2021 về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/08/2021) Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (09/08/2021) Công văn 553/XNK-XXHH năm 2021 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 12. (09/08/2021) Công văn 452/MT-SKHC năm 2021 về ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 5586/VPCP-KTTH năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (12/08/2021) Công văn 5536/VPCP-KTTH năm 2021 về kiến nghị miễn giảm thuế để cứu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2021) Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/08/2021) Công văn 5503/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/08/2021) Official Dispatch No. 2475/TLD dated August 10, 2021 on adding persons exempt from trade union fee payment
 8. (10/08/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 9. (10/08/2021) Công văn 2475/TLĐ năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (09/08/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 11. (10/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (16/08/2021) Kế hoạch 2724/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (16/08/2021) Quyết định 28-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (13/08/2021) Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 5. (12/08/2021) Công văn 5536/VPCP-KTTH năm 2021 về kiến nghị miễn giảm thuế để cứu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/08/2021) Công văn 8326/BGTVT-VT năm 2021 về giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hạn chế sự đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (09/08/2021) Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 8. (09/08/2021) Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 9. (10/08/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 10. (15/08/2021) Decree No. 58/2021/ND-CP dated June 10, 2021 on provision of credit information service
 11. (15/08/2021) Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (16/08/2021) Công văn 5616/VPCP-CN năm 2021 về phương án xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/08/2021) Công điện 1082/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. (16/08/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 4. (16/08/2021) Official Telegram No. 1082/CD-TTg dated August 16, 2021 on acceleration of implementation and disbursement of public investment plan 2021
 5. (14/08/2021) Công văn 5609/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (13/08/2021) Quyết định 1402/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng”, do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (13/08/2021) Công văn 8357/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (11/08/2021) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
 10. (11/08/2021) Công văn 5503/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (11/08/2021) Công văn 5291/BKHĐT-TH năm 2021 triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (10/08/2021) Công văn 8182/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiến độ chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (09/08/2021) Công văn 5212/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (09/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (14/08/2021) Công văn 5601/VPCP-QHQT năm 2021 về mua xe ô tô chuyên dùng phòng chống dịch thuộc Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/08/2021) Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/08/2021) Quyết định 1172/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (15/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (16/08/2021) Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 6. (16/08/2021) Circular No. 06/2021/TT-NHNN dated December 30, 2021 on amendments to Circular No. 39/2013/TT-NHNN on determination, contribution, management and use of loan loss provision of State Bank of Vietnam
 7. (15/08/2021) Decree No. 58/2021/ND-CP dated June 10, 2021 on provision of credit information service
 8. (15/08/2021) Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (16/08/2021) Công văn 5615/VPCP-CN năm 2021 về chi phí bảo quản công trình dự án trong thời gian chờ bàn giao kết thúc hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/08/2021) Công văn 5616/VPCP-CN năm 2021 về phương án xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/08/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 4. (13/08/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 5. (10/08/2021) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 6. (09/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 7. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
 8. (16/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng khác nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (10/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (10/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (15/08/2021) Circular No. 06/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 on classification of constructions and guidelines for application in management of construction investment
 12. (15/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BXD bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (16/08/2021) Công văn 5386/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (16/08/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 3. (14/08/2021) Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (14/08/2021) Công văn 4922/BCT-XNK năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 5. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 6. (11/08/2021) Công văn 4843/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (09/08/2021) Công văn 2653/UBND-KT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (09/08/2021) Công văn 5212/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (15/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (15/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hoà Bình

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/08/2021) Công văn 1122/UBDT-VP năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/08/2021) Công văn 4022/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (10/08/2021) Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH năm 2021 hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (09/08/2021) Công văn 6445/BYT-DP năm 2021 triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (09/08/2021) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2021 quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
 7. (09/08/2021) Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 8. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/08/2021) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
 10. (15/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Tin học - Công báo và Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (13/08/2021) Công văn 1077/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/08/2021) Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 4. (15/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 5. (10/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hà Nam ban hành
 6. (15/08/2021) Circular No. 07/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 on amending some Articles of Circular No. 19/2016/TT-BXD and Circular No. 02/2016/TT-BXD


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/08/2021) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 2. (15/08/2021) Quyết định 91/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (15/08/2021) Thông tư 145/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (15/08/2021) Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 5. (15/08/2021) Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 6. (15/08/2021) Quyết định 22/2006/QĐ-BXD Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 7. (15/08/2021) Quyết định 19/2005/QĐ-BXD về Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (15/08/2021) Quyết định 25/2003/QĐ-BXD qui định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (15/08/2021) Quyết định 15/1999/QĐ-BXD ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/08/2021) Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 2. (15/08/2021) Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (15/08/2021) Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (15/08/2021) Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. (15/08/2021) Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 6. (15/08/2021) Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 7. (15/08/2021) Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (15/08/2021) Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (15/08/2021) Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (15/08/2021) Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 11. (15/08/2021) Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (15/08/2021) Thông tư 18/2010/TT-BXD quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (15/08/2021) Thông tư 05/2009/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (15/08/2021) Thông tư 17/2008/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797 - 400 do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (15/08/2021) Thông tư 09/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 16. (15/08/2021) Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (15/08/2021) Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng do Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 18. (15/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 19. (15/08/2021) Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng do Liên bộ Bộ Xây dựng và Bộ Công an ban hành
 20. (15/08/2021) Thông tư 07/2006/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 21. (15/08/2021) Quyết định 22/2006/QĐ-BXD Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 22. (15/08/2021) Quyết định 38/2005/QĐ-BXD về “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 23. (15/08/2021) Quyết định 22/2003/QĐ-BXD ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 24. (15/08/2021) Quyết định 25/2001/QĐ-BXD ban hành "Quy chế lập, xét duyệt và văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam" và "Quy chế về tổ chức và hoạt động của ban chuyên ngành và ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 25. (15/08/2021) Quyết định 15/1999/QĐ-BXD ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/08/2021) Thông tư 145/2017/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (15/08/2021) Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 3. (15/08/2021) Nghị định 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 4. (15/08/2021) Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 5. (15/08/2021) Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh công lập
 6. (15/08/2021) Thông tư 04/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (15/08/2021) Quyết định 22/2003/QĐ-BXD ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành