Thông báo văn bản mới từ ngày 21-06-2021 đến ngày 28-06-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 21-06-2021 đến 28-06-2021


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/06/2021) Công văn 23624/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/06/2021) Công văn 6309/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 3215/TCHQ-TXNK năm 2021 sửa đổi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống VNACC do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/06/2021) Công văn 23122/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn và thuế giá tri gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/06/2021) Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 3191/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/06/2021) Công văn 3204/TCHQ-TXNK năm 2021 hồ sơ hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung mã số mặt hàng Xỉ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/06/2021) Công văn 6781/BTC-CST năm 2021 về đính chính Thông tư 38/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 9. (24/06/2021) Công văn 22844/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (24/06/2021) Công văn 22846/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (24/06/2021) Circular No. 47/2021/TT-BTC dated June 24, 2021 on regulations on rates of certain charges and fees to assist and resolve difficulties for entities impacted by Covid-19
 12. (23/06/2021) Công văn 6197/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (22/06/2021) Công văn 22241/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (22/06/2021) Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (21/06/2021) Công văn 22086/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (21/06/2021) Công văn 22087/CTHN-TTHT năm 2021 trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/06/2021) Quyết định 909a/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (28/06/2021) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 3. (28/06/2021) Quyết định 1113/QĐ-KTNN năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
 4. (28/06/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
 5. (28/06/2021) Dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 6. (25/06/2021) Quyết định 1219/QĐ-BTC năm 2021 công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính
 7. (25/06/2021) Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
 8. (25/06/2021) Decree No. 61/2021/ND-CP dated June 25, 2021 on elaborating to Resolution No. 130/2020/QH14 on participation to peacekeeping force of United Nations
 9. (25/06/2021) Quyết định 1929/QĐ-BQP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021
 10. (25/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (25/06/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 12. (25/06/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 13. (25/06/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
 14. (25/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
 15. (25/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 16. (25/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (24/06/2021) Công văn 825/UBDT-PC năm 2021 về phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (24/06/2021) Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 19. (24/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND
 20. (24/06/2021) Công văn 4227/VPCP-V.I năm 2021 về giải quyết tố cáo của 15 hộ dân khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (24/06/2021) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 22. (24/06/2021) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 23. (24/06/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 24. (24/06/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
 25. (24/06/2021) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 26. (23/06/2021) Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
 27. (23/06/2021) Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
 28. (23/06/2021) Quyết định 1050/QĐ-BTP năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 29. (23/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Trị
 30. (23/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
 31. (23/06/2021) Thông báo 165/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (23/06/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 33. (23/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
 34. (23/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 35. (23/06/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
 36. (23/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên
 37. (23/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ với Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ thành Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên
 38. (23/06/2021) Công văn 4188/VPCP-TKBT năm 2021 về chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV của Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (22/06/2021) Quyết định 881/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 689/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 40. (22/06/2021) Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 41. (22/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình
 42. (22/06/2021) Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 939/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 43. (22/06/2021) Công văn 5880/BGTVT-PC năm 2021 xây dựng Báo cáo về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. (22/06/2021) Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (22/06/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 46. (22/06/2021) Công văn 5896/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. (22/06/2021) Công văn 5935/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 165 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (22/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình
 49. (22/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 50. (22/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 51. (22/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
 52. (22/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 53. (22/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
 54. (22/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 55. (22/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
 56. (21/06/2021) Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 57. (21/06/2021) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 59. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 60. (21/06/2021) Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 61. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 62. (21/06/2021) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 63. (21/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
 64. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 65. (21/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 33/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 66. (21/06/2021) Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 67. (21/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 68. (21/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
 69. (21/06/2021) Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/06/2021) Quyết định 3122/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (28/06/2021) Kế hoạch 2151/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021)
 3. (28/06/2021) Công văn 5169/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 4. (28/06/2021) Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/06/2021) Công văn 2249/BVHTTDL-TV năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (28/06/2021) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/06/2021) Công văn 5152/BYT-MT năm 2021 thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 do Bộ Y tế ban hành
 8. (27/06/2021) Official Dispatch No. 5152/BYT-MT on June 27, 2021 on guiding medical quarantine at home for F1
 9. (27/06/2021) Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 10. (26/06/2021) Công văn 5142/BYT-MT năm 2021 về thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành
 11. (26/06/2021) Công văn 4286/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/06/2021) Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (25/06/2021) Quyết định 3092/QĐ-BYT năm 2021 triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (25/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (25/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 16. (25/06/2021) Decision No. 3092/QD-BYT dated June 25, 2021 on pilot implementation of “Guidance on COVID-19 quarantine for entrants”
 17. (25/06/2021) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
 18. (25/06/2021) Công văn 23123/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (25/06/2021) Công văn 2278/BTTTT-THH năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (25/06/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về mua thuốc Methadone từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
 21. (25/06/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 22. (25/06/2021) Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (25/06/2021) Circular No. 08/2021/TT-BYT dated June 25, 2021 on issuance of Code of Pharmaceutical Ethics
 24. (25/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (24/06/2021) Công văn 5078/BYT-KCB năm 2021 tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành
 26. (24/06/2021) Công văn 5072/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 27. (24/06/2021) Công văn 2753/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 28. (24/06/2021) Công văn 5063/BYT-DP năm 2021 về sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 29. (24/06/2021) Thông báo 168/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc xin COVID-19 và Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (24/06/2021) Công văn 22844/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (24/06/2021) Công văn 1987/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát do thành phố Hà Nội ban hành
 32. (24/06/2021) Công văn 187/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
 33. (23/06/2021) Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch do Bộ Y tế ban hành
 34. (23/06/2021) Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành
 35. (23/06/2021) Công văn 5028/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 36. (23/06/2021) Công văn 5019/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 37. (23/06/2021) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. (23/06/2021) Quyết định 383/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 99 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 (bổ sung) do Cục Quản lý dược ban hành
 39. (23/06/2021) Quyết định 384/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 40 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.2 do Cục Quản lý dược ban hành
 40. (23/06/2021) Kế hoạch 2289/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 41. (23/06/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 42. (23/06/2021) Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để đóng góp cho Cơ chế COVAX do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (23/06/2021) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. (23/06/2021) Công văn 5020/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 45. (22/06/2021) Công văn 2059/UBND-VX năm 2021 về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
 46. (22/06/2021) Official Dispatch No. 2059/UBND-VX dated June 22, 2021 on electronic health declaration in Ho Chi Minh City
 47. (22/06/2021) Công văn 4160/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. (22/06/2021) Công văn 4159/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. (22/06/2021) Công văn 5885/BGTVT-KHĐT năm 2021 về thiết lập khoản dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport để chi trả cho các hạng mục phát sinh ngoài dự kiến ban đầu do ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. (22/06/2021) Công văn 4986/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 51. (22/06/2021) Công văn 4993/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 52. (22/06/2021) Công văn 4161/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. (22/06/2021) Công văn 4162/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 54. (21/06/2021) Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 55. (21/06/2021) Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. (21/06/2021) Công văn 3807/SYT-NVY năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 57. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 58. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. (21/06/2021) Công văn 4124/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. (21/06/2021) Kế hoạch 3793/KH-SYT về giám sát cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc Cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 61. (21/06/2021) Official Dispatch No. 1942/UBND-KGVX dated June 21, 2021 on maintenance of some COVID-19 prevention and control measures in Hanoi in new situation

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (27/06/2021) Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 2. (25/06/2021) Công văn 2278/BTTTT-THH năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (24/06/2021) Quyết định 765/QĐ-BNV năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ
 4. (24/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng do tỉnh Cao Bằng ban hành
 5. (23/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 6. (22/06/2021) Official Dispatch No. 2059/UBND-VX dated June 22, 2021 on electronic health declaration in Ho Chi Minh City
 7. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 8. (21/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (28/06/2021) Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (28/06/2021) Circular No. 18/2021/TT-BGDDT dated June 28, 2021 on promulugating regulation on doctoral program admission and doctoral education
 3. (25/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (24/06/2021) Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 5. (23/06/2021) Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (23/06/2021) Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 7. (22/06/2021) Công văn 1827/SGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (22/06/2021) Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 9. (22/06/2021) Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (22/06/2021) Circular No. 17/2021/TT-BGDDT dated June 22, 2021 on providing for standards and formulation, appraisal and promulgation of training programs of higher education

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (23/06/2021) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/06/2021) Công văn 955/BQLDA2-PID6 năm 2021 về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu và kế hoạch khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn do Ban Quản lý dự án 2 ban hành
 4. (22/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 5. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 7. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/06/2021) Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (28/06/2021) Công văn 6136/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai dịch vụ hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian chờ làm thủ tục tại các cảng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 4233/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Chính phủ về thực hiện lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/06/2021) Công văn 2753/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 6781/BTC-CST năm 2021 về đính chính Thông tư 38/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 870/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng nút giao khác mức trên quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/06/2021) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
 8. (22/06/2021) Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 9. (22/06/2021) Quyết định 1130/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
 10. (22/06/2021) Công văn 5885/BGTVT-KHĐT năm 2021 về thiết lập khoản dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport để chi trả cho các hạng mục phát sinh ngoài dự kiến ban đầu do ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (22/06/2021) Công văn 5902/BGTVT-KCHT năm 2021 về cải tạo, mở rộng đường ngang Km389+300 tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (22/06/2021) Công văn 5912/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (22/06/2021) Công văn 5918/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (22/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 15. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 5803/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (21/06/2021) Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (21/06/2021) Công văn 5838/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km279+650 (nút giao khác mức) tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/06/2021) Công văn 6911/BTC-QLCS năm 2021 về xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã do Bộ Tài chính ban hành
 2. (28/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 3. (28/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (28/06/2021) Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (28/06/2021) Circular No. 48/2021/TT-BTC dated June 28, 2021 on providing guidelines on forms of reports on disbursement of official development assistance (ODA) and concessional loans granted by foreign donors
 6. (27/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 667/2016/QĐ-UBND quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (26/06/2021) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng đơn giá nhân công cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (25/06/2021) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành
 9. (25/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá “Đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 10. (25/06/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
 11. (25/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
 12. (24/06/2021) Công văn 22843/CTHN-TTHT năm 2021 về giá bán căn hộ chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/06/2021) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
 14. (23/06/2021) Công văn 5028/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 15. (23/06/2021) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (23/06/2021) Công văn 818/UBDT-KHTC năm 2021 về tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (23/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 18. (22/06/2021) Công văn 5935/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 165 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (22/06/2021) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
 20. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 21. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 22. (21/06/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 23. (21/06/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (28/06/2021) Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/06/2021) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng đơn giá nhân công cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 1806/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (25/06/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 5. (25/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bình Thuận” đến năm 2030
 6. (25/06/2021) Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (24/06/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
 8. (24/06/2021) Guidelines No. 28/HD-TLD dated June 24, 2021 on procedures for nomination for and election of executive boards and chairpersons of grassroots trade unions at congresses
 9. (23/06/2021) Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
 10. (23/06/2021) Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 11. (23/06/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 12. (22/06/2021) Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ năm 2021 về nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (22/06/2021) Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (22/06/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 15. (21/06/2021) Công văn 1811/SGDĐT-TCCB năm 2021 hướng dẫn đối với trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký kết

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/06/2021) Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 2. (28/06/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 về cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
 3. (28/06/2021) Circular No. 04/2021/TT-BNNPTNT dated June 28, 2021 on guidelines on approval for and assessment of dike-related activities
 4. (28/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (25/06/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
 6. (24/06/2021) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2021 về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (24/06/2021) Công văn 4215/VPCP-NN năm 2021 về lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/06/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 9. (23/06/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (22/06/2021) Công văn 5927/BGTVT-ATGT về tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (22/06/2021) Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/06/2021) Kế hoạch 5673/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
 2. (26/06/2021) Công văn 4286/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (23/06/2021) Quyết định 984/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/06/2021) Thông tư 46/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (23/06/2021) Circular No. 46/2021/TT-BTC dated June 23, 2021 on providing instructions about several regulations on financial disposition and business valuation during the process of transformation of state enterprises and single-member limited liability companies with 100% of their charter capital wholly held by state enterprises into joint-stock companies
 6. (22/06/2021) Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 7. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/06/2021) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 2. (23/06/2021) Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
 3. (23/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 4. (23/06/2021) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (22/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (21/06/2021) Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/06/2021) Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 2. (25/06/2021) Công văn 1648/HQTPHCM-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 3220/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn, chấn chỉnh một số trường hợp sai phạm trong khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/06/2021) Công văn 3189/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 3191/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 3198/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát, quản lý hàng hóa đưa ra, đưa vào cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (23/06/2021) Công văn 3167/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (23/06/2021) Công văn 3173/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (22/06/2021) Công văn 3145/TCHQ-GSQL năm 2021 về dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá bán cho khách nhập cảnh tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (22/06/2021) Công văn 3148/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (21/06/2021) Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/06/2021) Công văn 3106/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 3104/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng thiết bị kiểm tra phóng xạ cầm tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (21/06/2021) Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 về xác minh C/O giáp lưng mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan hành
 18. (21/06/2021) Công văn 3119/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/06/2021) Quyết định 909a/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (28/06/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 3. (25/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. (25/06/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 5. (25/06/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 6. (25/06/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 về phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 7. (25/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai
 8. (24/06/2021) Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (24/06/2021) Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 10. (24/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (24/06/2021) Circular No. 02/2021/TT-BLDTBXH dated June 24, 2021 on guiding implementation of Decree No. 20/2021/ND-CP on social assistance policies for social protection beneficiaries
 12. (24/06/2021) Dự thảo Quyết định về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (23/06/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (23/06/2021) Công văn 4184/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (23/06/2021) Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hanh
 16. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 17. (21/06/2021) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 18. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/06/2021) Công văn 6911/BTC-QLCS năm 2021 về xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã do Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/06/2021) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng đơn giá nhân công cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/06/2021) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hậu Giang ban hành
 4. (25/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
 5. (24/06/2021) Công văn 22843/CTHN-TTHT năm 2021 về giá bán căn hộ chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/06/2021) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
 7. (23/06/2021) Công văn 5028/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 8. (23/06/2021) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/06/2021) Công văn 818/UBDT-KHTC năm 2021 về tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (22/06/2021) Công văn 5935/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 165 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 13. (21/06/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 14. (25/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 15. (24/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/06/2021) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 2. (28/06/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
 3. (25/06/2021) Quyết định 1219/QĐ-BTC năm 2021 công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ Tài chính
 4. (25/06/2021) Quyết định 1929/QĐ-BQP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021
 5. (25/06/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 6. (25/06/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 7. (25/06/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
 8. (25/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên
 9. (24/06/2021) Công văn 825/UBDT-PC năm 2021 về phối hợp tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (24/06/2021) Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 11. (24/06/2021) Công văn 4227/VPCP-V.I năm 2021 về giải quyết tố cáo của 15 hộ dân khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (24/06/2021) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 13. (24/06/2021) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 14. (24/06/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 15. (24/06/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
 16. (24/06/2021) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 17. (23/06/2021) Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
 18. (23/06/2021) Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
 19. (23/06/2021) Thông báo 165/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (23/06/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 21. (23/06/2021) Công văn 4188/VPCP-TKBT năm 2021 về chuẩn bị báo cáo do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XV của Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (22/06/2021) Quyết định 881/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 689/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 23. (22/06/2021) Quyết định 2703/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực: Thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 24. (22/06/2021) Quyết định 882/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 939/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. (22/06/2021) Công văn 5880/BGTVT-PC năm 2021 xây dựng Báo cáo về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (22/06/2021) Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (22/06/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 28. (22/06/2021) Công văn 5896/BGTVT-KHĐT năm 2021 về chuẩn bị nội dung làm việc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Kon Tum do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. (22/06/2021) Công văn 5935/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 165 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (22/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 31. (21/06/2021) Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 32. (21/06/2021) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 34. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 35. (21/06/2021) Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 37. (21/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
 38. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 39. (28/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
 40. (28/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 41. (26/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 42. (25/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 43. (22/06/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/06/2021) Quyết định 3122/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (28/06/2021) Kế hoạch 2151/KH-UBND về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021)
 3. (28/06/2021) Công văn 5169/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 4. (28/06/2021) Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/06/2021) Công văn 2249/BVHTTDL-TV năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (28/06/2021) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và trực tuyến với tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/06/2021) Công văn 5152/BYT-MT năm 2021 thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 do Bộ Y tế ban hành
 8. (27/06/2021) Official Dispatch No. 5152/BYT-MT on June 27, 2021 on guiding medical quarantine at home for F1
 9. (27/06/2021) Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 10. (26/06/2021) Công văn 5142/BYT-MT năm 2021 về thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành
 11. (26/06/2021) Công văn 4286/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/06/2021) Công văn 2006/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (25/06/2021) Quyết định 3092/QĐ-BYT năm 2021 triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (25/06/2021) Hướng dẫn liên ngành 9728/HDLN:YT-GDĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (25/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 16. (25/06/2021) Decision No. 3092/QD-BYT dated June 25, 2021 on pilot implementation of “Guidance on COVID-19 quarantine for entrants”
 17. (26/06/2021) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
 18. (25/06/2021) Công văn 23123/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (25/06/2021) Công văn 2278/BTTTT-THH năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (25/06/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về mua thuốc Methadone từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
 21. (25/06/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 22. (24/06/2021) Công văn 5078/BYT-KCB năm 2021 tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành
 23. (24/06/2021) Công văn 5072/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 24. (24/06/2021) Công văn 2753/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 25. (24/06/2021) Công văn 5063/BYT-DP năm 2021 về sử dụng PPE khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 26. (24/06/2021) Thông báo 168/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về việc ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vắc xin COVID-19 và Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (24/06/2021) Công văn 22844/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (24/06/2021) Công văn 1987/UBND-KT năm 2021 về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát do thành phố Hà Nội ban hành
 29. (24/06/2021) Công văn 187/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao
 30. (23/06/2021) Công văn 5015/BYT-MT năm 2021 về cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch do Bộ Y tế ban hành
 31. (23/06/2021) Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành
 32. (23/06/2021) Công văn 5028/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 33. (23/06/2021) Công văn 5019/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 34. (23/06/2021) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (23/06/2021) Quyết định 383/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 99 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169 (bổ sung) do Cục Quản lý dược ban hành
 36. (23/06/2021) Quyết định 384/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 40 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.2 do Cục Quản lý dược ban hành
 37. (23/06/2021) Kế hoạch 2289/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 38. (23/06/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 39. (23/06/2021) Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để đóng góp cho Cơ chế COVAX do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (23/06/2021) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (23/06/2021) Công văn 5020/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 42. (22/06/2021) Công văn 2059/UBND-VX năm 2021 về khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
 43. (22/06/2021) Official Dispatch No. 2059/UBND-VX dated June 22, 2021 on electronic health declaration in Ho Chi Minh City
 44. (22/06/2021) Công văn 4160/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (22/06/2021) Công văn 4159/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (22/06/2021) Công văn 5885/BGTVT-KHĐT năm 2021 về thiết lập khoản dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport để chi trả cho các hạng mục phát sinh ngoài dự kiến ban đầu do ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. (22/06/2021) Công văn 4986/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 48. (22/06/2021) Công văn 4993/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 49. (22/06/2021) Công văn 4161/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. (22/06/2021) Công văn 4162/VPCP-TKBT thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 51. (21/06/2021) Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 52. (21/06/2021) Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. (21/06/2021) Công văn 3807/SYT-NVY năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 54. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (21/06/2021) Công văn 4124/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. (21/06/2021) Kế hoạch 3793/KH-SYT về giám sát cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc Cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 58. (21/06/2021) Official Dispatch No. 1942/UBND-KGVX dated June 21, 2021 on maintenance of some COVID-19 prevention and control measures in Hanoi in new situation
 59. (25/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 60. (23/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 61. (21/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/06/2021) Kế hoạch 5673/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
 2. (26/06/2021) Công văn 4286/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (23/06/2021) Quyết định 984/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/06/2021) Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 5. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (25/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 7. (28/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (28/06/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTNMT dated May 12, 2021 on providing guidance on details of plan for use of land upon equitization of state enterprises; formulation and approval of plan for use of land for public service units transformed into joint-stock companies

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/06/2021) Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 2. (25/06/2021) Công văn 1648/HQTPHCM-GSQL năm 2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 3220/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn, chấn chỉnh một số trường hợp sai phạm trong khai báo mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/06/2021) Công văn 3189/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 3191/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 3198/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát, quản lý hàng hóa đưa ra, đưa vào cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (23/06/2021) Công văn 3167/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (23/06/2021) Công văn 3173/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (22/06/2021) Công văn 3145/TCHQ-GSQL năm 2021 về dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá bán cho khách nhập cảnh tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (22/06/2021) Công văn 3148/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (21/06/2021) Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/06/2021) Công văn 3106/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 3104/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng thiết bị kiểm tra phóng xạ cầm tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (21/06/2021) Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 về xác minh C/O giáp lưng mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan hành
 18. (21/06/2021) Công văn 3119/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (27/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/06/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 2. (25/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (25/06/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 4. (25/06/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 5. (25/06/2021) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2021 về phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 6. (24/06/2021) Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (24/06/2021) Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 8. (23/06/2021) Công văn 4184/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo, kiến nghị về tình hình ma túy nổi lên gần đây do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (23/06/2021) Chỉ thị 05-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hanh
 10. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 11. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (24/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (27/06/2021) Công văn 5149/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn thực hiện dữ liệu đầu ra thực hiện Thông tư 04/2021/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 2. (25/06/2021) Công văn 2278/BTTTT-THH năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (24/06/2021) Quyết định 765/QĐ-BNV năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ
 4. (22/06/2021) Official Dispatch No. 2059/UBND-VX dated June 22, 2021 on electronic health declaration in Ho Chi Minh City
 5. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 6. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (22/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (23/06/2021) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/06/2021) Công văn 955/BQLDA2-PID6 năm 2021 về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu và kế hoạch khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn do Ban Quản lý dự án 2 ban hành
 3. (22/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
 4. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 6. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/06/2021) Công văn 6131/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường kiểm soát hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (28/06/2021) Công văn 6136/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai dịch vụ hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian chờ làm thủ tục tại các cảng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 4233/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Chính phủ về thực hiện lắp camera đối với xe ô tô kinh doanh vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/06/2021) Công văn 2753/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 6781/BTC-CST năm 2021 về đính chính Thông tư 38/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 870/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng nút giao khác mức trên quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/06/2021) Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2021 phê duyệt sửa đổi Nghị định thư tài chính năm 2019 và gia hạn thời hạn mở quyền rút vốn các Nghị định thư tài chính năm 2006, năm 2009, năm 2014 và năm 2019 của Chính phủ Pháp cho Dự án “Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội” do Chính phủ ban hành
 8. (22/06/2021) Quyết định 1127/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 9. (22/06/2021) Quyết định 1130/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế thực hiện chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
 10. (22/06/2021) Công văn 5885/BGTVT-KHĐT năm 2021 về thiết lập khoản dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport để chi trả cho các hạng mục phát sinh ngoài dự kiến ban đầu do ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (22/06/2021) Công văn 5902/BGTVT-KCHT năm 2021 về cải tạo, mở rộng đường ngang Km389+300 tuyến đường sắt Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (22/06/2021) Công văn 5912/BGTVT-KHĐT năm 2021 về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (22/06/2021) Công văn 5918/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (21/06/2021) Công văn 5803/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (21/06/2021) Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (21/06/2021) Công văn 5838/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km279+650 (nút giao khác mức) tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (28/06/2021) Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/06/2021) Công văn 4284/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng đơn giá nhân công cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 1806/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (25/06/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 5. (25/06/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Bình Thuận” đến năm 2030
 6. (24/06/2021) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
 7. (24/06/2021) Guidelines No. 28/HD-TLD dated June 24, 2021 on procedures for nomination for and election of executive boards and chairpersons of grassroots trade unions at congresses
 8. (23/06/2021) Quyết định 758/QĐ-BNV năm 2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
 9. (23/06/2021) Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 10. (23/06/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (22/06/2021) Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ năm 2021 về nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (22/06/2021) Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (22/06/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 14. (21/06/2021) Công văn 1811/SGDĐT-TCCB năm 2021 hướng dẫn đối với trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ký kết

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/06/2021) Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 2. (28/06/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 về cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
 3. (25/06/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
 4. (24/06/2021) Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2021 về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 4215/VPCP-NN năm 2021 về lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (24/06/2021) Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 7. (23/06/2021) Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 8. (22/06/2021) Công văn 5927/BGTVT-ATGT về tổ chức triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (22/06/2021) Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/06/2021) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 2. (23/06/2021) Quyết định 787/QĐ-BXD năm 2021 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
 3. (23/06/2021) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/06/2021) Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/06/2021) Công văn 23624/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/06/2021) Công văn 6309/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/06/2021) Công văn 3215/TCHQ-TXNK năm 2021 sửa đổi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống VNACC do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/06/2021) Công văn 23122/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn và thuế giá tri gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/06/2021) Công văn 3191/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý hoàn thuế đối với lô hàng tạm nhập tái xuất đã thay đổi mục đích sử dụng sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/06/2021) Công văn 3204/TCHQ-TXNK năm 2021 hồ sơ hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung mã số mặt hàng Xỉ xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/06/2021) Công văn 6781/BTC-CST năm 2021 về đính chính Thông tư 38/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 8. (24/06/2021) Công văn 22844/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (24/06/2021) Công văn 22846/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/06/2021) Công văn 6197/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (22/06/2021) Công văn 22241/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (22/06/2021) Công văn 3153/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/06/2021) Công văn 22086/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (21/06/2021) Công văn 22087/CTHN-TTHT năm 2021 trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành