Thông báo văn bản mới từ ngày 03-05-2021 đến ngày 10-05-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-05-2021 đến 10-05-2021


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (05/05/2021) Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (05/05/2021) Công văn 2952/VPCP-NN năm 2021 lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/05/2021) Quyết định 836/QĐ-BTNMT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/05/2021) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
 6. (04/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 7. (03/05/2021) Thông báo 93/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/05/2021) Thông báo 91/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/05/2021) Thông báo 95/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/05/2021) Quyết định 509/QĐ-BXD năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng
 3. (06/05/2021) Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
 4. (05/05/2021) Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 5. (05/05/2021) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 6. (05/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 7. (05/05/2021) Thông báo 2512/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3,4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4,5/2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (05/05/2021) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 9. (05/05/2021) Quyết định 18/QĐ-UBMC về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
 10. (04/05/2021) Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021
 11. (04/05/2021) Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (04/05/2021) Quyết định 246/QĐ-VPCP năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 13. (04/05/2021) Hướng dẫn 61/HD-MTTW-BTT năm 2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 14. (04/05/2021) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 15. (04/05/2021) Công văn 47/HĐTV về cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI 2021 do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành
 16. (04/05/2021) Quyết định 568/QĐ-BKHĐT năm 2021 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 17. (03/05/2021) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/05/2021) Thông báo 98/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/05/2021) Công văn 3795/BYT-AIDS hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/05/2021) Công văn 1431/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (07/05/2021) Quyết định 2263/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 5. (07/05/2021) Công văn 3796/BYT-DP năm 2021 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
 6. (07/05/2021) Quyết định 2254/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 7. (06/05/2021) Công văn 3768/BYT-DP năm 2021 thông báo nội dung điều chỉnh, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 thực hiện theo Quyết định 1896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 8. (06/05/2021) Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 9. (06/05/2021) Công văn 4976/QLD-CL năm 2021 công bố đợt 34 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (06/05/2021) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/05/2021) Công văn 3775/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 12. (06/05/2021) Công văn 1407/BTTTT-CVT năm 2021 về phối hợp chỉ đạo thực hiện Công điện 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (06/05/2021) Công văn 361/DP-DT năm 2021 rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch do Cục Y tế dự phòng ban hành
 14. (06/05/2021) Công văn 1486/BXD-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (06/05/2021) Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
 16. (06/05/2021) Công văn 3740/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 17. (06/05/2021) Công văn 3764/BYT-DP năm 2021 về hỗ trợ chuyển vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Công an cho Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh An Giang do Bộ Y tế ban hành
 18. (06/05/2021) Công văn 2707/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 19. (06/05/2021) Thông báo 270/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 108)
 20. (06/05/2021) Công văn 2505/SYT-NVY năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (05/05/2021) Công văn 2958/VPCP-KGVX năm 2021 về đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (05/05/2021) Kế hoạch 594/KH-BYT năm 2021 truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành
 23. (05/05/2021) Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (05/05/2021) Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
 25. (05/05/2021) Công điện 597/CĐ-BCĐ năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
 26. (05/05/2021) Công điện 600/CĐ-BCĐ năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
 27. (05/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 28. (05/05/2021) Official Telegram No. 597/CD-BCD dated May 05, 2021 on proper compliance with regulations on centralized quarantine and management after centralized quarantine for COVID-19 Prevention and Control
 29. (04/05/2021) Công văn 1269/LĐTBXH-VP năm 2021 về yêu cầu tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 30. (04/05/2021) Thông báo 263/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 107)
 31. (04/05/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 32. (03/05/2021) Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (03/05/2021) Công điện 06/CĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 34. (03/05/2021) Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 35. (03/05/2021) Quyết định 2083/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn do Bộ Y tế ban hành
 36. (03/05/2021) Công văn 2581/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 37. (03/05/2021) Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành
 38. (03/05/2021) Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
 39. (03/05/2021) Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/05/2021) Công văn 1415/UBND-VX năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (06/05/2021) Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 3. (06/05/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 4. (05/05/2021) Công văn 1800/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (05/05/2021) Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (04/05/2021) Kế hoạch 1273/KH-SGDĐT năm 2021 triển khai Chương trình Chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 7. (04/05/2021) Công văn 1775/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (03/05/2021) Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/05/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 14 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND
 2. (05/05/2021) Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
 3. (05/05/2021) Công văn 2949/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT được quy định tại Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (04/05/2021) Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 48/2016/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (04/05/2021) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (05/05/2021) Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (05/05/2021) Công văn 2952/VPCP-NN năm 2021 lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/05/2021) Quyết định 836/QĐ-BTNMT năm 2021 sửa đổi Quyết định 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/05/2021) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
 6. (03/05/2021) Thông báo 93/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/05/2021) Thông báo 91/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. (10/05/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 10. (10/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ một phần nội dung tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 11. (10/05/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 12. (10/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/05/2021) Thông báo 95/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/05/2021) Quyết định 509/QĐ-BXD năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng
 3. (06/05/2021) Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
 4. (05/05/2021) Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 5. (05/05/2021) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 6. (05/05/2021) Thông báo 2512/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3,4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4,5/2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (05/05/2021) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 8. (05/05/2021) Quyết định 18/QĐ-UBMC về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
 9. (04/05/2021) Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021
 10. (04/05/2021) Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/05/2021) Quyết định 246/QĐ-VPCP năm 2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 12. (04/05/2021) Hướng dẫn 61/HD-MTTW-BTT năm 2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 13. (04/05/2021) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (04/05/2021) Công văn 47/HĐTV về cung cấp thông tin phục vụ khảo sát xây dựng Báo cáo APCI 2021 do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành
 15. (04/05/2021) Quyết định 568/QĐ-BKHĐT năm 2021 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 16. (03/05/2021) Thông báo 90/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (10/05/2021) Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
 18. (06/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 19. (06/05/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên
 20. (06/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên
 21. (06/05/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
 22. (06/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
 23. (06/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
 24. (10/05/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
 25. (05/05/2021) Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
 26. (05/05/2021) Decree No. 22/2021/ND-CP dated March 19, 2021 on economic - defence zones

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/05/2021) Công văn 602/TTg-CN năm 2021 thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/05/2021) Quyết định 640/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (04/05/2021) Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/05/2021) Công văn 2905/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 6. (05/05/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. (03/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/05/2021) Thông báo 98/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/05/2021) Công văn 3795/BYT-AIDS hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/05/2021) Công văn 1431/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (07/05/2021) Quyết định 2263/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 5. (07/05/2021) Công văn 3796/BYT-DP năm 2021 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
 6. (07/05/2021) Quyết định 2254/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 7. (06/05/2021) Công văn 3768/BYT-DP năm 2021 thông báo nội dung điều chỉnh, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 thực hiện theo Quyết định 1896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 8. (06/05/2021) Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 9. (06/05/2021) Công văn 4976/QLD-CL năm 2021 công bố đợt 34 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (06/05/2021) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/05/2021) Công văn 3775/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 12. (06/05/2021) Công văn 1407/BTTTT-CVT năm 2021 về phối hợp chỉ đạo thực hiện Công điện 597/CĐ-BCĐ liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (06/05/2021) Công văn 361/DP-DT năm 2021 rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch do Cục Y tế dự phòng ban hành
 14. (06/05/2021) Công văn 1486/BXD-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (06/05/2021) Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
 16. (06/05/2021) Công văn 3740/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 17. (06/05/2021) Công văn 3764/BYT-DP năm 2021 về hỗ trợ chuyển vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Công an cho Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Kiên Giang, Công an tỉnh An Giang do Bộ Y tế ban hành
 18. (06/05/2021) Công văn 2707/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 19. (06/05/2021) Thông báo 270/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 108)
 20. (06/05/2021) Công văn 2505/SYT-NVY năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (05/05/2021) Công văn 2958/VPCP-KGVX năm 2021 về đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (05/05/2021) Kế hoạch 594/KH-BYT năm 2021 truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành
 23. (05/05/2021) Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (05/05/2021) Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
 25. (05/05/2021) Công điện 597/CĐ-BCĐ năm 2021 thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
 26. (05/05/2021) Công điện 600/CĐ-BCĐ năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 điện
 27. (05/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 28. (05/05/2021) Official Telegram No. 597/CD-BCD dated May 05, 2021 on proper compliance with regulations on centralized quarantine and management after centralized quarantine for COVID-19 Prevention and Control
 29. (04/05/2021) Công văn 1269/LĐTBXH-VP năm 2021 về yêu cầu tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 30. (04/05/2021) Thông báo 263/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 107)
 31. (04/05/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 32. (03/05/2021) Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (03/05/2021) Công điện 06/CĐ-UBND năm 2021 về tạm dừng hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 34. (03/05/2021) Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 35. (03/05/2021) Quyết định 2083/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với Bệnh viện Mắt Hồng Sơn do Bộ Y tế ban hành
 36. (03/05/2021) Công văn 2581/UBND-KGVX năm 2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 37. (03/05/2021) Quyết định 2087/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Danh mục kỹ thuật chuyên môn bổ sung đối với Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do Bộ Y tế ban hành
 38. (03/05/2021) Quyết định 2084/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành
 39. (03/05/2021) Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 40. (10/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/05/2021) Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
 2. (05/05/2021) Công văn 2949/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT được quy định tại Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/05/2021) Công văn 1254/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 48/2016/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (04/05/2021) Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành
 7. (10/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 8. (10/05/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 9. (10/05/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. (10/05/2021) Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
 11. (09/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (10/05/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 13. (10/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (10/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
 15. (03/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (05/05/2021) Công văn 2957/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (04/05/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (04/05/2021) Công văn 2063/BTNMT-PC năm 2021 về rà soát pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (10/05/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 6. (10/05/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quy định, trình tự thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. (10/05/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 8. (06/05/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (03/05/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/05/2021) Công văn 1415/UBND-VX năm 2021 về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (06/05/2021) Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 3. (06/05/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 4. (05/05/2021) Công văn 1800/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (05/05/2021) Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (04/05/2021) Kế hoạch 1273/KH-SGDĐT năm 2021 triển khai Chương trình Chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
 7. (04/05/2021) Công văn 1775/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (03/05/2021) Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành