Thông báo văn bản mới từ ngày 05-04-2021 đến ngày 12-04-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 05-04-2021 đến 12-04-2021


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/04/2021) Công văn 10857/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 10858/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/04/2021) Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/04/2021) Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/04/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 2. (09/04/2021) Thông báo 202/TB-BHXH bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý II/2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 2639/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/04/2021) Kế hoạch 1145/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 5. (09/04/2021) Công văn 2616/BYT-QLD năm 2021 về đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược do Bộ Y tế ban hành
 6. (09/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 7. (08/04/2021) Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
 8. (08/04/2021) Quyết định 1826/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ của Bộ Y tế ban hành
 9. (07/04/2021) Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
 10. (07/04/2021) Quyết định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (07/04/2021) Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
 12. (07/04/2021) Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (07/04/2021) Công văn 2547/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 14. (07/04/2021) Thông báo 203/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 101)
 15. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 16. (06/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 17. (06/04/2021) Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 18. (06/04/2021) Công văn 2483/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
 19. (06/04/2021) Công văn 2527/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành
 20. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 21. (05/04/2021) Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 22. (05/04/2021) Công văn 860/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 23. (05/04/2021) Công văn 2461/BYT-KH-TC năm 2021 về đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/04/2021) Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
 2. (12/04/2021) Công văn 565/TTCP-KHTH năm 2021 thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP và phần mềm báo cáo mới do Thanh tra Chính phủ ban hành
 3. (12/04/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội
 4. (12/04/2021) Thông báo 125/TB-HĐTT năm 2021 về kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 5. (12/04/2021) Công văn 2555/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/04/2021) Công văn 2556/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (12/04/2021) Công văn 2557/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/04/2021) Công văn 2558/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 9. (09/04/2021) Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/04/2021) Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 11. (09/04/2021) Kế hoạch 900/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 12. (09/04/2021) Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
 13. (09/04/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 14. (09/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 15. (09/04/2021) Công văn 1642/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (09/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 17. (09/04/2021) Kế hoạch 902/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 18. (08/04/2021) Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 19. (08/04/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 20. (08/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 21. (08/04/2021) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 22. (08/04/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 23. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 24. (08/04/2021) Quyết định 624/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 25. (08/04/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 26. (08/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 27. (08/04/2021) Hướng dẫn 05-HD/BTGTW năm 2021 về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 28. (08/04/2021) Nghị quyết 160/2021/QH14 về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
 29. (08/04/2021) Quyết định 8/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
 30. (07/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 31. (07/04/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 32. (07/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 33. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 34. (07/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 35. (07/04/2021) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
 36. (06/04/2021) Quyết định 226/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. (06/04/2021) Quyết định 617/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 38. (06/04/2021) Công văn 2391/VPCP-TH về Chương trình công tác Quý II và tháng 4 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (06/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 40. (06/04/2021) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 41. (06/04/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
 42. (06/04/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 43. (05/04/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
 44. (05/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 45. (05/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
 46. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 47. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 48. (05/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 49. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 50. (05/04/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 51. (05/04/2021) Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 52. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 53. (05/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương
 54. (05/04/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/04/2021) Thông báo 32/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (08/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 4. (07/04/2021) Công văn 881/BHXH-CSXH năm 2021 về giải quyết vướng mắc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (07/04/2021) Kế hoạch 134/KH-UBND về giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 6. (07/04/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 7. (06/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2030
 8. (05/04/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/04/2021) Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
 2. (12/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 3. (09/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 4. (08/04/2021) Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/04/2021) Công văn 2055/BNN-TCTL năm 2021 thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (08/04/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 7. (08/04/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 8. (08/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (08/04/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (08/04/2021) Quyết định 414/QĐ-UBND phê duyệt thứ tự ưu tiên các phụ tải điện tỉnh Ninh Bình năm 2021
 11. (08/04/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 12. (07/04/2021) Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (07/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 14. (06/04/2021) Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (06/04/2021) Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 16. (06/04/2021) Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (06/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 18. (06/04/2021) Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (06/04/2021) Quyết định 554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (06/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 21. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (05/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 23. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 24. (05/04/2021) Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/04/2021) Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/04/2021) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 3. (08/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND
 4. (08/04/2021) Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 5. (08/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (07/04/2021) Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
 7. (07/04/2021) Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/04/2021) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/04/2021) Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/04/2021) Quyết định 458/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (07/04/2021) Công văn 2444/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (07/04/2021) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 14. (06/04/2021) Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (06/04/2021) Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 17. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/04/2021) Kế hoạch 906/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 2. (09/04/2021) Công văn 1146/SGDĐT-QLT năm 2021 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2021-2022
 4. (08/04/2021) Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (08/04/2021) Thông báo 76/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/04/2021) Công văn 1113/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học do Sở Giáo dục và Đào thành phố Hà Nội tạo ban hành
 7. (08/04/2021) Công văn 1026/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/04/2021) Kế hoạch 361/KH-BGDĐT năm 2021 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
 9. (07/04/2021) Công văn 1094/SGDĐT-QLT năm 2021 thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (06/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (05/04/2021) Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (05/04/2021) Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (05/04/2021) Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (05/04/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (05/04/2021) Công văn 83/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (12/04/2021) Công văn 1199/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về hạn chế khối lượng công việc giao thầu phụ trong các hợp đồng tổng thầu EPC do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (08/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (07/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (07/04/2021) Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 7. (06/04/2021) Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (06/04/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 9. (06/04/2021) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
 10. (06/04/2021) Quyết định 554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (05/04/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 12. (05/04/2021) Công văn 2372/VPCP-CN năm 2021 về Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/04/2021) Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (09/04/2021) Kế hoạch 901/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng số và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến năm 2030
 3. (08/04/2021) Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (08/04/2021) Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (08/04/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 6. (07/04/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 7. (07/04/2021) Công văn 2447/VPCP-NN năm 2021 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/04/2021) Công văn 1354/BGDĐT-GDTX năm 2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (07/04/2021) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”
 10. (07/04/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND điều tra, rà soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 11. (06/04/2021) Công văn 2408/VPCP-KGVX năm 2021 triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (05/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (05/04/2021) Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/04/2021) Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 1038/UBND-KT năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (08/04/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (08/04/2021) Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/04/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (08/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 8. (08/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi chủng loại xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị tại Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 9. (08/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (07/04/2021) Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (07/04/2021) Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/04/2021) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 14. (06/04/2021) Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (06/04/2021) Công văn 10255/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (06/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
 17. (06/04/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
 18. (05/04/2021) Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
 19. (05/04/2021) Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 20. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 21. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 22. (05/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
 23. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (09/04/2021) Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (08/04/2021) Công văn 83/TANDTC-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. (08/04/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (08/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (07/04/2021) Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/04/2021) Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (06/04/2021) Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/04/2021) Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (06/04/2021) Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/04/2021) Công văn 10255/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (06/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ
 13. (05/04/2021) Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (05/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản phải nộp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (09/04/2021) Công văn 10772/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn bán điện mặt trời do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 10774/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/04/2021) Công văn 10775/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ban hành
 5. (09/04/2021) Công văn 10857/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/04/2021) Công văn 10858/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/04/2021) Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (08/04/2021) Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (08/04/2021) Công văn 1627/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nước mắt nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (08/04/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (07/04/2021) Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/04/2021) Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 13. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/04/2021) Công văn 10143/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (05/04/2021) Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (05/04/2021) Công văn 10145/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (05/04/2021) Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (05/04/2021) Công văn 10147/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (05/04/2021) Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (07/04/2021) Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/04/2021) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/04/2021) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/04/2021) Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/04/2021) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2021) Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/04/2021) Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (06/04/2021) Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/04/2021) Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/04/2021) Công văn 2389/VPCP-CN năm 2021 về nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/04/2021) Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (08/04/2021) Công văn 2044/BNN-VPĐP năm 2021 về tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (08/04/2021) Quyết định 1266/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (06/04/2021) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/04/2021) Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/04/2021) Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/04/2021) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2021) Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/04/2021) Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (05/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (12/04/2021) Công văn 565/TTCP-KHTH năm 2021 thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP và phần mềm báo cáo mới do Thanh tra Chính phủ ban hành
 2. (12/04/2021) Quyết định 552/QĐ-BTP năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tư pháp
 3. (09/04/2021) Kế hoạch 900/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 4. (09/04/2021) Kế hoạch 901/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng số và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến năm 2030
 5. (08/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (06/04/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (05/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (09/04/2021) Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 1635/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/04/2021) Công văn 1620/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (08/04/2021) Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/04/2021) Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (07/04/2021) Công văn 1591/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (07/04/2021) Công văn 1589/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (06/04/2021) Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (06/04/2021) Quyết định 1182/QĐ-BCT năm 2021 về Danh mục mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
 11. (06/04/2021) Công văn 1580/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/04/2021) Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/04/2021) Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 1038/UBND-KT năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (08/04/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (08/04/2021) Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/04/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (08/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 8. (07/04/2021) Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/04/2021) Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/04/2021) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (06/04/2021) Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (06/04/2021) Công văn 10255/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (06/04/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
 14. (05/04/2021) Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
 15. (05/04/2021) Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 16. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 17. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 18. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 19. (12/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
 20. (10/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
 21. (10/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 22. (09/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 23. (08/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 24. (06/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 25. (06/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
 26. (06/04/2021) Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 27. (06/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
 28. (06/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
 29. (06/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
 30. (06/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 31. (06/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 32. (10/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 33. (05/04/2021) Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (09/04/2021) Công văn 1042/TCT-CS năm 2021 về thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (08/04/2021) Công văn 83/TANDTC-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. (08/04/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (07/04/2021) Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/04/2021) Công văn 2462/VPCP-NN năm 2021 về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/04/2021) Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/04/2021) Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2021) Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/04/2021) Công văn 10255/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (05/04/2021) Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (05/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (10/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 13. (09/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 14. (08/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 15. (06/04/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 16. (06/04/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
 17. (06/04/2021) Quyêt định 08/2021/QĐ-UBND Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 18. (06/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
 19. (06/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
 20. (06/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
 21. (06/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 22. (06/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 23. (10/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (09/04/2021) Công văn 10772/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn bán điện mặt trời do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 10774/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 10775/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ban hành
 4. (09/04/2021) Công văn 10857/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/04/2021) Công văn 10858/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/04/2021) Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/04/2021) Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (08/04/2021) Công văn 1627/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nước mắt nhân tạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (08/04/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (07/04/2021) Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (05/04/2021) Công văn 10143/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/04/2021) Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (05/04/2021) Công văn 10145/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/04/2021) Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (05/04/2021) Công văn 10147/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (05/04/2021) Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (09/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 21. (10/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 22. (05/04/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 23. (05/04/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (09/04/2021) Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 1635/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/04/2021) Công văn 1620/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (08/04/2021) Công văn 1612/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/04/2021) Công văn 1604/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (07/04/2021) Công văn 1591/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (07/04/2021) Công văn 1589/TCHQ-GSQL năm 2021 về chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (06/04/2021) Quyết định 1182/QĐ-BCT năm 2021 về Danh mục mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
 10. (06/04/2021) Công văn 1580/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/04/2021) Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (09/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 14. (12/04/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 15. (12/04/2021) Circular No. 17/2021/TT-BTC dated February 26, 2021 on amendments to Circular No. 14/2015/TT-BTC on commodity classification, analysis for commodity classification; analysis for quality control and food safety inspection for import, export commodities
 16. (05/04/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 17. (05/04/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/04/2021) Công văn 10857/CTHN-TTHT năm 2021 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/04/2021) Công văn 10858/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/04/2021) Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/04/2021) Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/04/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 2. (09/04/2021) Thông báo 202/TB-BHXH bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý II/2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (09/04/2021) Công văn 2639/BYT-TTrB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành
 4. (09/04/2021) Kế hoạch 1145/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 5. (09/04/2021) Công văn 2616/BYT-QLD năm 2021 về đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/04/2021) Quyết định 1827/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ do Bộ Y tế ban hành
 7. (08/04/2021) Quyết định 1826/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Văn kiện Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ của Bộ Y tế ban hành
 8. (07/04/2021) Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
 9. (07/04/2021) Quyết định 1817/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (07/04/2021) Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành
 11. (07/04/2021) Công văn 2459/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam về các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và ứng dụng Hộ chiếu vaccine trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/04/2021) Công văn 2547/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 13. (07/04/2021) Thông báo 203/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 101)
 14. (06/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 15. (06/04/2021) Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 16. (06/04/2021) Công văn 2483/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
 17. (06/04/2021) Công văn 2527/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành
 18. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 19. (05/04/2021) Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (05/04/2021) Công văn 860/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 21. (05/04/2021) Công văn 2461/BYT-KH-TC năm 2021 về đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 22. (12/04/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 23. (12/04/2021) Circular No. 17/2021/TT-BTC dated February 26, 2021 on amendments to Circular No. 14/2015/TT-BTC on commodity classification, analysis for commodity classification; analysis for quality control and food safety inspection for import, export commodities

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/04/2021) Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành
 2. (08/04/2021) Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/04/2021) Công văn 2055/BNN-TCTL năm 2021 thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về chủ động ứng phó xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (08/04/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 5. (08/04/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 6. (08/04/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (08/04/2021) Quyết định 414/QĐ-UBND phê duyệt thứ tự ưu tiên các phụ tải điện tỉnh Ninh Bình năm 2021
 8. (08/04/2021) Kế hoạch 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 9. (07/04/2021) Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 11. (06/04/2021) Quyết định 553/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (06/04/2021) Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 13. (06/04/2021) Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (06/04/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND về đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 15. (06/04/2021) Quyết định 554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (06/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 17. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (05/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 20. (05/04/2021) Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc
 21. (10/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
 22. (10/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về quy định cụ thể mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/04/2021) Công văn 2501/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/04/2021) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 3. (07/04/2021) Công văn 283/DP-DT năm 2021 thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện do Cục Y tế dự phòng ban hành
 4. (07/04/2021) Công văn 2442/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/04/2021) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/04/2021) Công văn 2489/VPCP-NN năm 2021 về đóng mới tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/04/2021) Quyết định 458/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (07/04/2021) Công văn 2444/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/04/2021) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (06/04/2021) Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 13. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (09/04/2021) Kế hoạch 906/KH-UBND năm 2021 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 2. (09/04/2021) Công văn 1146/SGDĐT-QLT năm 2021 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/04/2021) Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2021-2022
 4. (08/04/2021) Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2020-2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (08/04/2021) Thông báo 76/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/04/2021) Công văn 1113/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học do Sở Giáo dục và Đào thành phố Hà Nội tạo ban hành
 7. (08/04/2021) Công văn 1026/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/04/2021) Kế hoạch 361/KH-BGDĐT năm 2021 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán
 9. (07/04/2021) Công văn 1094/SGDĐT-QLT năm 2021 thực hiện quy định cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (05/04/2021) Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (05/04/2021) Công văn 83/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/04/2021) Quyết định 415/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
 2. (12/04/2021) Công văn 565/TTCP-KHTH năm 2021 thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP và phần mềm báo cáo mới do Thanh tra Chính phủ ban hành
 3. (12/04/2021) Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội
 4. (12/04/2021) Thông báo 125/TB-HĐTT năm 2021 về kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (vòng 2) vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố do Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 5. (12/04/2021) Công văn 2555/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/04/2021) Công văn 2556/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (12/04/2021) Công văn 2557/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/04/2021) Công văn 2558/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 9. (09/04/2021) Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/04/2021) Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 11. (09/04/2021) Kế hoạch 900/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 12. (09/04/2021) Công văn 97/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
 13. (09/04/2021) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 14. (09/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 15. (09/04/2021) Công văn 1642/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (09/04/2021) Kế hoạch 902/KH-UBND về kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 17. (08/04/2021) Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 18. (08/04/2021) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 19. (08/04/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
 20. (08/04/2021) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
 21. (08/04/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 22. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 23. (08/04/2021) Quyết định 624/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 24. (08/04/2021) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
 25. (08/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 26. (08/04/2021) Hướng dẫn 05-HD/BTGTW năm 2021 về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 27. (08/04/2021) Nghị quyết 160/2021/QH14 về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
 28. (07/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 29. (07/04/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 30. (07/04/2021) Quyết định 726/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 31. (07/04/2021) Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
 32. (06/04/2021) Quyết định 226/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" do Ủy ban Dân tộc ban hành
 33. (06/04/2021) Quyết định 617/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 34. (06/04/2021) Công văn 2391/VPCP-TH về Chương trình công tác Quý II và tháng 4 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (06/04/2021) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 36. (06/04/2021) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 37. (06/04/2021) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
 38. (06/04/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 39. (05/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 40. (05/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
 41. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 42. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 43. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 44. (05/04/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 45. (05/04/2021) Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 46. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 47. (12/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
 48. (11/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị
 49. (11/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 50. (10/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
 51. (10/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 52. (10/04/2021) Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
 53. (10/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/04/2021) Quyết định 499/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (09/04/2021) Kế hoạch 901/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng số và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến năm 2030
 3. (08/04/2021) Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (08/04/2021) Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (08/04/2021) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 6. (07/04/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 7. (07/04/2021) Công văn 2447/VPCP-NN năm 2021 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/04/2021) Công văn 1354/BGDĐT-GDTX năm 2021 về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (07/04/2021) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”
 10. (07/04/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND điều tra, rà soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 11. (06/04/2021) Công văn 2408/VPCP-KGVX năm 2021 triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (05/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (05/04/2021) Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
 15. (11/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (09/04/2021) Thông báo 32/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (08/04/2021) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (08/04/2021) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 4. (07/04/2021) Công văn 881/BHXH-CSXH năm 2021 về giải quyết vướng mắc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (07/04/2021) Kế hoạch 134/KH-UBND về giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 6. (07/04/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 7. (06/04/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2030
 8. (10/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (12/04/2021) Công văn 1199/BXD-KTXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện quy định về hạn chế khối lượng công việc giao thầu phụ trong các hợp đồng tổng thầu EPC do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (07/04/2021) Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/04/2021) Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (06/04/2021) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 6. (06/04/2021) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
 7. (06/04/2021) Quyết định 554/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/04/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 9. (05/04/2021) Công văn 2372/VPCP-CN năm 2021 về Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (11/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (07/04/2021) Công văn 2440/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/04/2021) Thông báo 74/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vướng mắc đối với quyết toán chi phí sửa chữa hoàn trả các tuyến đường thuộc Dự án nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pleiku - Cầu 110 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/04/2021) Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/04/2021) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/04/2021) Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/04/2021) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2021) Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/04/2021) Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (06/04/2021) Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/04/2021) Công văn 1578/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/04/2021) Công văn 2389/VPCP-CN năm 2021 về nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/04/2021) Công văn 2055/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (08/04/2021) Công văn 2044/BNN-VPĐP năm 2021 về tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (08/04/2021) Quyết định 1266/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về kế hoạch triển khai Đề án điều chỉnh “Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (06/04/2021) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/04/2021) Công văn 452/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/04/2021) Quyết định 548/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/04/2021) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoa Lư, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2021) Quyết định 547/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/04/2021) Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/04/2021) Quyết định 21/2019/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/04/2021) Thông tư 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 3. (11/04/2021) Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
 4. (10/04/2021) Quyết định 56/2015/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/04/2021) Thông tư 08/2015/TT-BCA Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 6. (10/04/2021) Thông tư 63/2014/TT-BCA-A81 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 7. (10/04/2021) Thông tư 59/2014/TT-BCA-A81 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 8. (10/04/2021) Quyết định 52/2014/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (10/04/2021) Quyết định 49/2014/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (10/04/2021) Thông tư 32/2014/TT-BCA-A81 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 11. (09/04/2021) Quyết định 23/2014/QĐ-UBND thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (10/04/2021) Quyết định 17/2014/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (10/04/2021) Thông tư 08/2014/TT-BCA-A81 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương do Bộ Công an ban hành
 14. (10/04/2021) Quyết định 81/2013/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (10/04/2021) Thông tư 56/2013/TT-BCA-A81 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 16. (10/04/2021) Quyết định 59/2013/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (10/04/2021) Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành
 18. (10/04/2021) Quyết định 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (10/04/2021) Thông tư 64/2012/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 20. (10/04/2021) Thông tư 73/2009/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Công an ban hành
 21. (10/04/2021) Quyết định 128/2009/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (10/04/2021) Quyết định 650/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
 23. (10/04/2021) Quyết định 801/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện khoa học và xã hội việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 24. (10/04/2021) Quyết định 143/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (10/04/2021) Quyết định 71/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (10/04/2021) Quyết định 214/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em do Bộ Công an ban hành
 27. (10/04/2021) Quyết định 144/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 28. (10/04/2021) Quyết định 21/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (10/04/2021) Quyết định 27/2005/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (10/04/2021) Quyết định 1485/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
 31. (10/04/2021) Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 32. (10/04/2021) Quyết định 181/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (10/04/2021) Quyết định 160/2004/QĐ-TTg về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. (10/04/2021) Quyết định 156/2004/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (10/04/2021) Quyết định 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 36. (10/04/2021) Quyết định 123/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (10/04/2021) Quyết định 486/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do Bộ trưởng Bộ công an
 38. (10/04/2021) Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 39. (10/04/2021) Quyết định 409/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 40. (10/04/2021) Quyết định 322/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 41. (10/04/2021) Quyết định 168/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 42. (10/04/2021) Quyết định 18/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (10/04/2021) Quyết định 01/2004/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Toà án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (10/04/2021) Quyết định 220/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (10/04/2021) Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 46. (10/04/2021) Quyết định 15/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành