Thông báo văn bản mới từ ngày 25-01-2021 đến ngày 01-02-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 25-01-2021 đến 01-02-2021


Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (29/01/2021) Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành
 4. (28/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 5. (28/01/2021) Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 6. (28/01/2021) Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT năm 2021 về tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 7. (28/01/2021) Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 8. (28/01/2021) Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (28/01/2021) Công văn 705/VPCP-CN năm 2021 nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (27/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 12. (26/01/2021) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (26/01/2021) Quyết định 188/QĐ-BGTVT năm 2021 về phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (25/01/2021) Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
 15. (25/01/2021) Decree No. 05/2021/ND-CP dated January 25, 2021 on management and operation of airports and aerodromes

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
 2. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/02/2021) Thông báo 279/TB-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 4. (01/02/2021) Nghị quyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 5. (01/02/2021) Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 6. (01/02/2021) Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 7. (01/02/2021) Quyết định 726/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 8. (30/01/2021) Công văn 766/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (29/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 10. (29/01/2021) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
 11. (28/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 12. (28/01/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
 13. (28/01/2021) Công văn 717/VPCP-TH năm 2021 về gửi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (28/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 15. (28/01/2021) Công văn 384/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành
 16. (28/01/2021) Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 17. (28/01/2021) Công văn 383/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành
 18. (27/01/2021) Kế hoạch 617/KH-BNN-VP về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 19. (27/01/2021) Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 20. (27/01/2021) Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 21. (27/01/2021) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
 22. (26/01/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2021 về khảo sát đánh giá hiệu quả tác động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 23. (26/01/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Thanh tra thành phố Hà Nội
 24. (25/01/2021) Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 26. (25/01/2021) Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
 27. (25/01/2021) Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
 28. (25/01/2021) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 2. (01/02/2021) Công văn 92/AIDS-ĐT năm 2021 về khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (01/02/2021) Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 5. (01/02/2021) Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/02/2021) Công điện 105/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 8. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (01/02/2021) Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 10. (31/01/2021) Công văn 439/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 22/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành
 11. (31/01/2021) Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 12. (31/01/2021) Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (31/01/2021) Thông báo 32/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)
 14. (31/01/2021) Công văn 357/SGDĐT-CTTT năm 2021 về thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (31/01/2021) Công điện 104/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 16. (30/01/2021) Notification No. 22/TB-VPCP dated January 30, 2021 on Prime Minister’s Conclusion in Meeting of standing Government members on Covid-19 prevention and control
 17. (30/01/2021) Thông báo 22/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (30/01/2021) Công văn 322/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (30/01/2021) Công văn 101/KCB-NV năm 2021 về ứng phó khẩn cấp sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám tại bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 20. (30/01/2021) Official Dispatch No. 322/UBND-VX dated January 30, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control by People’s Committee of Hochiminh City
 21. (30/01/2021) Công văn 738/BYT-DP năm 2021 về tăng cường xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 22. (29/01/2021) Official telegram No. 97/CD-BYT dated January 29, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control measures in healthcare establishments
 23. (29/01/2021) Công văn 724/BYT-TB-CT năm 2021 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 24. (29/01/2021) Công văn 120/TCKTTV-VP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục khí tượng thủy văn ban hành
 25. (29/01/2021) Công điện 97/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 26. (29/01/2021) Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (29/01/2021) Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (29/01/2021) Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành
 29. (29/01/2021) Công văn 416/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
 30. (29/01/2021) Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (29/01/2021) Công văn 726/BYT-DP năm 2021 về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế ban hành
 32. (29/01/2021) Công văn 365/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 33. (29/01/2021) Quyết định 842/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (29/01/2021) Công văn 1594/TLĐ năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 35. (29/01/2021) Công văn 450/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (28/01/2021) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (28/01/2021) Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT năm 2021 về tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 38. (28/01/2021) Công văn 316/BCĐ-SYT năm 2021 về thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 39. (28/01/2021) Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 40. (28/01/2021) Công điện 199/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành
 41. (28/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 42. (28/01/2021) Thông báo 45/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 43. (28/01/2021) Công điện 02/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội
 44. (28/01/2021) Công văn 3752/CTHN-VP năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. (28/01/2021) Quyết định 682/QĐ-BYT năm 2021 về Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế
 46. (28/01/2021) Thông báo 67/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. (28/01/2021) Công văn 19/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 48. (28/01/2021) Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 49. (28/01/2021) Chỉ thị 79/CT-BGDĐT năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 50. (28/01/2021) Directive No. 05/CT-TTg dated January 28, 2021 on some urgent COVID-19 prevention and control measures
 51. (28/01/2021) Quyết định 701/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Thống kê y tế do Bộ Y tế ban hành
 52. (28/01/2021) Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 53. (28/01/2021) Công văn 718/CT-VPCP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ
 54. (28/01/2021) Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 55. (28/01/2021) Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 56. (27/01/2021) Official Dispatch No. 627/BYT-BH dated January 27, 2021 on guidance on implementation of Article 22 of the Law on Health Insurance
 57. (27/01/2021) Công điện 89/CĐ-BYT năm 2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế điện
 58. (27/01/2021) Công điện 88/CĐ-BYT năm 2021 về hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị Covid-19 do Bộ Y tế điện
 59. (27/01/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành
 60. (27/01/2021) Công văn 668/VPCP-KGVX năm 2021 về chuyển cấp trình phê duyệt Đề án và lùi thời hạn trình Đề án của Chính phủ về "Bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. (27/01/2021) Công văn 275/UBND-VP năm 2021 về tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 62. (27/01/2021) Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 63. (25/01/2021) Thông báo 24/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (30/01/2021) Công văn 768/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 416/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (29/01/2021) Công văn 365/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (28/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 6. (28/01/2021) Công văn 708/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (27/01/2021) Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
 9. (26/01/2021) Công văn 212/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (26/01/2021) Thông báo 19/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (26/01/2021) Công văn 211/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (25/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành
 13. (25/01/2021) Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (25/01/2021) Công văn 622/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 16. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 2. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (29/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 5. (29/01/2021) Công văn 132/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (29/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 7. (29/01/2021) Hướng dẫn 171/HD-BTGTW về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 8. (27/01/2021) Công văn 677/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết Nguyên đán do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/01/2021) Công văn 466/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 10. (26/01/2021) Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (26/01/2021) Quyết định 555/QĐ-BNN-TT năm 2021 về Phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. (26/01/2021)
 13. (25/01/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
 14. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (01/02/2021) Công văn 936/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 461/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/01/2021) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (26/01/2021) Công văn 580/BNN-TCTS năm 2021 về kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (26/01/2021) Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (26/01/2021) Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/01/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
 9. (25/01/2021) Công văn 594/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (29/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (29/01/2021) Decision No. 04/2021/QD-TTg dated January 29, 2021 on adopting the Charter for organization and operation of the National Technology Innovation Foundation
 3. (29/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (29/01/2021) Quyết định 140/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/01/2021) Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành
 6. (28/01/2021) Công văn 705/VPCP-CN năm 2021 nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/01/2021) Công văn 655/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/01/2021) Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 9. (27/01/2021) Công văn 243/BTP-BTNN về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 10. (27/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 11. (26/01/2021) Công văn 17/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021 trong Hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 13. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (25/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (29/01/2021) Công văn 275/BHXH-TST về khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (29/01/2021) Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành
 3. (28/01/2021) Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (27/01/2021) Official Dispatch No. 627/BYT-BH dated January 27, 2021 on guidance on implementation of Article 22 of the Law on Health Insurance
 5. (27/01/2021) Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (27/01/2021)
 7. (25/01/2021) Decision No. 03/2021/QD-TTg dated January 25, 2021 on amendments to some Articles of Prime Minister’s Decision No. 22/2019/QD-TTg on agricultural insurance assistance policies
 8. (25/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (29/01/2021) Công văn 308/TCT-DNNCN năm 2021 về cung cấp thông tin người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 297/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 462/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (27/01/2021) Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (27/01/2021) Công văn 268/TCT-KK năm 2021 về hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (27/01/2021) Official Dispatch No. 271/TCT-TTKT dated January 27, 2021 on Introduction of new regulations of the Decree No. 132/2020/ND-CP
 8. (27/01/2021) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (27/01/2021) Công văn 386/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (26/01/2021) Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (26/01/2021) Công văn 3269/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với khoản lãi vay ngân hàng và khoản lãi cho cá nhân vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (26/01/2021) Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (26/01/2021) Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 2. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/01/2021) Công văn 356/SGDĐT-GDPT năm 2021 về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (29/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND
 5. (28/01/2021) Quyết định 682/QĐ-BYT năm 2021 về Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế
 6. (26/01/2021) Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (25/01/2021) Quyết định 32/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
 8. (25/01/2021) Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/02/2021) Công văn 795/VPCP-V.I năm 2021 về tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 736/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 735/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin VTV phản ánh về tín chỉ carbon rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/01/2021) Quyết định 187/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 5. (27/01/2021) Quyết định 129/QĐ-TTg năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định Quyết định 513/QĐ-TTg và Quyết định 874/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (27/01/2021) Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (26/01/2021) Công văn 633/VPCP-NN năm 2021 về Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/01/2021) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 2. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (31/01/2021) Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (31/01/2021) Công văn 357/SGDĐT-CTTT năm 2021 về thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/01/2021) Công văn 356/SGDĐT-GDPT năm 2021 về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/01/2021) Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (29/01/2021) Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (28/01/2021) Công văn 289/UBND-VP về cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
 10. (28/01/2021) Công văn 405/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (28/01/2021) Chỉ thị 79/CT-BGDĐT năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (01/02/2021) Công văn 769/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng 14,2 ha đất tại khu Đầm Tôm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 297/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (28/01/2021) Công văn 111/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (25/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 2. (01/02/2021) Công văn 92/AIDS-ĐT năm 2021 về khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (01/02/2021) Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 5. (01/02/2021) Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/02/2021) Công điện 105/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 8. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (01/02/2021) Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 10. (31/01/2021) Công văn 439/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 22/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành
 11. (31/01/2021) Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 12. (31/01/2021) Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (31/01/2021) Thông báo 32/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)
 14. (31/01/2021) Công văn 357/SGDĐT-CTTT năm 2021 về thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (31/01/2021) Công điện 104/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 16. (30/01/2021) Notification No. 22/TB-VPCP dated January 30, 2021 on Prime Minister’s Conclusion in Meeting of standing Government members on Covid-19 prevention and control
 17. (30/01/2021) Thông báo 22/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (30/01/2021) Công văn 322/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (30/01/2021) Công văn 101/KCB-NV năm 2021 về ứng phó khẩn cấp sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám tại bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 20. (30/01/2021) Official Dispatch No. 322/UBND-VX dated January 30, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control by People’s Committee of Hochiminh City
 21. (30/01/2021) Công văn 738/BYT-DP năm 2021 về tăng cường xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 22. (29/01/2021) Official telegram No. 97/CD-BYT dated January 29, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control measures in healthcare establishments
 23. (29/01/2021) Công văn 724/BYT-TB-CT năm 2021 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 24. (29/01/2021) Công văn 120/TCKTTV-VP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục khí tượng thủy văn ban hành
 25. (29/01/2021) Công điện 97/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 26. (29/01/2021) Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (29/01/2021) Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (29/01/2021) Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành
 29. (29/01/2021) Công văn 416/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
 30. (29/01/2021) Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (29/01/2021) Công văn 726/BYT-DP năm 2021 về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế ban hành
 32. (29/01/2021) Công văn 365/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 33. (29/01/2021) Quyết định 842/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (29/01/2021) Công văn 1594/TLĐ năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 35. (29/01/2021) Công văn 450/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (28/01/2021) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (28/01/2021) Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT năm 2021 về tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 38. (28/01/2021) Công văn 316/BCĐ-SYT năm 2021 về thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 39. (28/01/2021) Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 40. (28/01/2021) Công điện 199/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành
 41. (28/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 42. (28/01/2021) Thông báo 45/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 43. (28/01/2021) Công điện 02/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội
 44. (28/01/2021) Công văn 3752/CTHN-VP năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. (28/01/2021) Quyết định 682/QĐ-BYT năm 2021 về Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế
 46. (28/01/2021) Thông báo 67/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. (28/01/2021) Công văn 19/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 48. (28/01/2021) Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 49. (28/01/2021) Chỉ thị 79/CT-BGDĐT năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 50. (28/01/2021) Directive No. 05/CT-TTg dated January 28, 2021 on some urgent COVID-19 prevention and control measures
 51. (28/01/2021) Quyết định 701/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Thống kê y tế do Bộ Y tế ban hành
 52. (28/01/2021) Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 53. (28/01/2021) Công văn 718/CT-VPCP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ
 54. (28/01/2021) Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành
 55. (28/01/2021) Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 56. (27/01/2021) Official Dispatch No. 627/BYT-BH dated January 27, 2021 on guidance on implementation of Article 22 of the Law on Health Insurance
 57. (27/01/2021) Công điện 89/CĐ-BYT năm 2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế điện
 58. (27/01/2021) Công điện 88/CĐ-BYT năm 2021 về hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị Covid-19 do Bộ Y tế điện
 59. (27/01/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành
 60. (27/01/2021) Công văn 668/VPCP-KGVX năm 2021 về chuyển cấp trình phê duyệt Đề án và lùi thời hạn trình Đề án của Chính phủ về "Bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. (27/01/2021) Công văn 275/UBND-VP năm 2021 về tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 62. (27/01/2021) Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 63. (25/01/2021) Thông báo 24/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81)
 64. (01/02/2021) Circular No. 24/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on medical certificate of cause of death, death certificate and mortality statistics in medical examination and treatment establishments
 65. (01/02/2021) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 66. (01/02/2021) Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/01/2021) Quyết định 477/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 2. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/02/2021) Thông báo 279/TB-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 4. (01/02/2021) Nghị quyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 5. (01/02/2021) Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 6. (01/02/2021) Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 7. (01/02/2021) Quyết định 726/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 8. (30/01/2021) Công văn 766/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (29/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 10. (29/01/2021) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
 11. (28/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 12. (28/01/2021) Công văn 717/VPCP-TH năm 2021 về gửi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (28/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 14. (28/01/2021) Công văn 384/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành
 15. (28/01/2021) Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 16. (28/01/2021) Công văn 383/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (27/01/2021) Kế hoạch 617/KH-BNN-VP về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. (27/01/2021) Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 19. (27/01/2021) Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 20. (27/01/2021) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
 21. (26/01/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2021 về khảo sát đánh giá hiệu quả tác động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 22. (26/01/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Thanh tra thành phố Hà Nội
 23. (25/01/2021) Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 25. (25/01/2021) Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
 26. (25/01/2021) Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
 27. (25/01/2021) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 28. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 29. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 30. (28/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 31. (27/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
 32. (01/02/2021) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (30/01/2021) Công văn 768/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 416/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (29/01/2021) Công văn 365/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (28/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 6. (28/01/2021) Công văn 708/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (26/01/2021) Công văn 212/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (26/01/2021) Thông báo 19/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/01/2021) Công văn 211/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (25/01/2021) Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (25/01/2021) Công văn 622/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 13. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
 14. (30/01/2021) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành
 15. (01/02/2021) Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 16. (01/02/2021) Decree No. 144/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on performance arts

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (29/01/2021) Công văn 308/TCT-DNNCN năm 2021 về cung cấp thông tin người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 297/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 462/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/01/2021) Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (27/01/2021) Công văn 268/TCT-KK năm 2021 về hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (27/01/2021) Official Dispatch No. 271/TCT-TTKT dated January 27, 2021 on Introduction of new regulations of the Decree No. 132/2020/ND-CP
 7. (27/01/2021) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (27/01/2021) Công văn 386/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/01/2021) Công văn 3269/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với khoản lãi vay ngân hàng và khoản lãi cho cá nhân vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/01/2021) Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (26/01/2021) Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (29/01/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (01/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 16. (01/02/2021) Circular No. 15/2020/TT-NHNN dated November 20, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule for payment services made via State Bank of Vietnam
 17. (01/02/2021) Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/02/2021) Công văn 795/VPCP-V.I năm 2021 về tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 736/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 735/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin VTV phản ánh về tín chỉ carbon rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/01/2021) Quyết định 187/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 5. (27/01/2021) Quyết định 129/QĐ-TTg năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định Quyết định 513/QĐ-TTg và Quyết định 874/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (27/01/2021) Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (26/01/2021) Công văn 633/VPCP-NN năm 2021 về Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/01/2021) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 11. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 12. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (30/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
 14. (01/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 15. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 16. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
 17. (29/01/2021) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety
 18. (01/02/2021) Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 19. (01/02/2021) Decree No. 142/2020/ND-CP dated December 9, 2020 on implementation of radiation-related affairs and provision of auxiliary services for atomic energy application
 20. (01/02/2021) Circular No. 41/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on management of operation of tailings reservoirs in mineral extraction and processing
 21. (01/02/2021) Thông tư 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (29/01/2021) Công văn 275/BHXH-TST về khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (29/01/2021) Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành
 3. (28/01/2021) Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (27/01/2021) Official Dispatch No. 627/BYT-BH dated January 27, 2021 on guidance on implementation of Article 22 of the Law on Health Insurance
 5. (27/01/2021) Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (25/01/2021) Decision No. 03/2021/QD-TTg dated January 25, 2021 on amendments to some Articles of Prime Minister’s Decision No. 22/2019/QD-TTg on agricultural insurance assistance policies
 7. (25/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (26/01/2021) Quyết định 477/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 2. (29/01/2021) Quyết định 95/QĐ-BXD năm 2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
 3. (28/01/2021) Quyết định 136/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/01/2021) Decree No. 06/2021/ND-CP dated January 26, 2021 on elaborating on the implementation of several regulations on quality management, construction and maintenance of construction works
 5. (26/01/2021) Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
 6. (31/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 7. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 2. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (29/01/2021) Công văn 132/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (29/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 6. (29/01/2021) Hướng dẫn 171/HD-BTGTW về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 7. (27/01/2021) Công văn 677/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết Nguyên đán do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/01/2021) Công văn 466/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (26/01/2021) Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (26/01/2021) Quyết định 555/QĐ-BNN-TT năm 2021 về Phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. (26/01/2021)
 12. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (01/02/2021) Công văn 936/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (29/01/2021) Công văn 461/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/01/2021) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (26/01/2021) Công văn 580/BNN-TCTS năm 2021 về kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (26/01/2021) Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (26/01/2021) Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/01/2021) Công văn 594/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (29/01/2021) Quyết định 140/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (28/01/2021) Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành
 3. (28/01/2021) Công văn 705/VPCP-CN năm 2021 nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/01/2021) Công văn 655/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (27/01/2021) Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (27/01/2021) Công văn 243/BTP-BTNN về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 7. (26/01/2021) Công văn 17/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021 trong Hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 9. (01/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 10. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 11. (30/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
 12. (30/01/2021) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành
 13. (01/02/2021) Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 14. (01/02/2021) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 15. (01/02/2021) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 2. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (31/01/2021) Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (31/01/2021) Công văn 357/SGDĐT-CTTT năm 2021 về thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/01/2021) Công văn 356/SGDĐT-GDPT năm 2021 về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/01/2021) Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (29/01/2021) Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (28/01/2021) Công văn 289/UBND-VP về cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
 10. (28/01/2021) Công văn 405/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (28/01/2021) Chỉ thị 79/CT-BGDĐT năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (29/01/2021) Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (29/01/2021) Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành
 4. (28/01/2021) Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT năm 2021 về tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 5. (28/01/2021) Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (28/01/2021) Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (28/01/2021) Công văn 705/VPCP-CN năm 2021 nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/01/2021) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/01/2021) Quyết định 188/QĐ-BGTVT năm 2021 về phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (01/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 11. (29/01/2021) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety
 12. (01/02/2021) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 13. (01/02/2021) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (01/02/2021) Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 2. (01/02/2021) Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động
 3. (01/02/2021) Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương
 4. (01/02/2021) Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 5. (01/02/2021) Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 6. (01/02/2021) Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
 7. (01/02/2021) Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
 8. (01/02/2021) Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
 9. (01/02/2021) Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
 10. (01/02/2021) Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
 11. (01/02/2021) Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
 12. (01/02/2021) Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công