Thông báo văn bản mới từ ngày 14-12-2020 đến ngày 21-12-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 14-12-2020 đến 21-12-2020


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/12/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 4. (21/12/2020) Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (21/12/2020) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14
 6. (18/12/2020) Quyết định 87/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 7. (18/12/2020) Thông tư 16/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (17/12/2020) Quyết định 2887/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 9. (17/12/2020) Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (17/12/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 11. (17/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 12. (16/12/2020) Công điện 1950/CĐ-BYT năm 2020 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế ban hành
 13. (16/12/2020) Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (16/12/2020) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 15. (16/12/2020) Công văn 8822/BNN-TCLN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (15/12/2020) Công văn 10496/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quan trắc, cảnh báo, phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (15/12/2020) Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 18. (14/12/2020) Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (14/12/2020) Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)
 20. (14/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 21. (14/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 1101/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020
 3. (21/12/2020) Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính
 4. (16/12/2020) Công văn 4210/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (16/12/2020) Quyết định 2117/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (16/12/2020) Quyết định 5355/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa
 7. (15/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/12/2020) Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP năm 2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 5305/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (21/12/2020) Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (21/12/2020) Quyết định 653/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 5. (21/12/2020) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 vắc xin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (21/12/2020) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (21/12/2020) Quyết định 654/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 bổ sung lần 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (21/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (18/12/2020) Công văn 7098/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý việc thực hiện cách ly y tế do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 10. (18/12/2020) Công văn 18381/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (18/12/2020) Quyết định 2138/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài chính ban hành
 12. (18/12/2020) Công văn 9764/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 do Bộ Công thương ban hành
 13. (18/12/2020) Quyết định 5284/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 20 bổ sung do Bộ Y tế ban hành
 14. (18/12/2020) Công văn 7085/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 15. (18/12/2020) Công văn 1057/TTrB-P1 năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế trong các dịp Lễ, Tết đầu xuân năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 16. (18/12/2020) Quyết định 83/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020 được kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
 17. (17/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (17/12/2020) Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 19. (17/12/2020) Công văn 7066/BYT-KH-TC năm 2020 về đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 20. (17/12/2020) Công văn 662/BHXH-GĐ1 năm 2020 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (16/12/2020) Công văn 1757/UBDT-KHTC năm 2020 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 22. (16/12/2020) Công văn 4424/SGDĐT-CTTT năm 2020 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 23. (16/12/2020) Quyết định 5238/QĐ-BYT năm 2020 về định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 24. (16/12/2020) Quyết định 5237/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 25. (16/12/2020) Công văn 6632/BNV-TGCP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
 26. (16/12/2020) Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (14/12/2020) Quyết định 1763/QĐ-TCKT về Phương án điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020 do Tổng cục Thống kê ban hành
 28. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 29. (14/12/2020) Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 30. (14/12/2020) Công văn 6955/BYT-KCB năm 2020 về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/12/2020) Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 3. (21/12/2020) Thông báo 585/TB-VP năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/12/2020) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/12/2020) Quyết định 2152/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam
 8. (18/12/2020) Công văn 10640/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về bảo vệ di sản đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (18/12/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành
 10. (17/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (16/12/2020) Công văn 1760/UBDT-CSDT năm 2020 về tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân ban hành
 12. (16/12/2020) Công văn 4966/LĐTBXH-BTXH năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (16/12/2020) Quyết định 3880/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về xây dựng chuyên đề phát thanh tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (16/12/2020) Kế hoạch 4669/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tổng kết Chiến lược, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (15/12/2020) Công văn 10501/VPCP-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (14/12/2020) Công văn 10467/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (14/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 18. (14/12/2020) Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 19. (14/12/2020) Decree No. 144/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on performance arts

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/12/2020) Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 3. (21/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 4. (21/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
 5. (21/12/2020) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (21/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (18/12/2020) Quyết định 2144/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (18/12/2020) Quyết định 2151/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (18/12/2020) Quyết định 88/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (18/12/2020) Công văn 9764/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 do Bộ Công thương ban hành
 11. (18/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
 12. (18/12/2020) Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 13. (17/12/2020) Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 14. (17/12/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 15. (17/12/2020) Công văn 10576/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng tiền sử dụng đất của khu đô thị Gia Lâm phải nộp để làm nguồn thu hồi vốn đầu tư cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (16/12/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 17. (16/12/2020) Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. (16/12/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ
 19. (16/12/2020) Quyết định 81/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021
 20. (16/12/2020) Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 21. (16/12/2020) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 22. (15/12/2020) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 23. (15/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 24. (15/12/2020) Quyết định 2303/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (15/12/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 26. (14/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 27. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 2. (21/12/2020) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (21/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 6. (21/12/2020) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 7. (19/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (18/12/2020) Quyết định 1092/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ
 9. (18/12/2020) Công văn 6679/BNV-VTLTNN năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (18/12/2020) Công văn 6670/BNV-TL năm 2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành
 11. (18/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND
 12. (18/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 13. (18/12/2020) Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2020 on amendments and supplements to several Decrees, providing detailed regulations on the implementation of the Law on Land
 14. (18/12/2020) Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 15. (17/12/2020) Quyết định 2887/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 16. (17/12/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 17. (17/12/2020) Công văn 10582/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (16/12/2020) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 19. (16/12/2020) Công văn 4966/LĐTBXH-BTXH năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 20. (16/12/2020) Quyết định 787/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 21. (16/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 22. (16/12/2020) Quyết định 80/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
 23. (16/12/2020) Quyết định 1085/QĐ-BNV năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành
 24. (16/12/2020) Quyết định 5596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
 25. (16/12/2020) Quyết định 5355/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa
 26. (16/12/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 05/2016/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
 27. (16/12/2020) Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (15/12/2020) Kế hoạch 4494/KH-UBND năm 2020 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
 29. (15/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
 30. (15/12/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 31. (15/12/2020) Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT năm 2020 về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 32. (15/12/2020) Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 33. (15/12/2020) Quyết định 5590/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 34. (15/12/2020) Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 35. (15/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 36. (14/12/2020) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh Bình Phước
 37. (14/12/2020) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 38. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/12/2020) Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 2. (21/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam
 3. (21/12/2020) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 4. (18/12/2020) Công điện 1802/CĐ-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (18/12/2020) Công văn 10625/VPCP-CN năm 2020 về Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/12/2020) Công văn 10604/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/12/2020) Quyết định 84/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định năm 2020
 8. (17/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 9. (17/12/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (16/12/2020) Thông báo 4354/TB-SGTVT năm 2020 về hoạt động vận tải hành khách trung chuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 11. (16/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 12. (16/12/2020) Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) do Chính phủ ban hành
 13. (16/12/2020) Thông báo 398/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (16/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 15. (15/12/2020) Công văn 10506/VPCP-CN năm 2020 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; xử lý tài sản thu hồi từ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (15/12/2020) Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (15/12/2020) Quyết định 2082/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (15/12/2020) Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (15/12/2020) Quyết định 2084/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (14/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/12/2020) Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 2. (18/12/2020) Công điện 1802/CĐ-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. (18/12/2020) Quyết định 87/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 4. (18/12/2020) Quyết định 84/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định năm 2020
 5. (16/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (16/12/2020) Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/12/2020) Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/12/2020) Quyết định 83/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020 được kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
 2. (17/12/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 3. (17/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 61/2012/QĐ-UBND và 11/2014/QĐ-UBND
 4. (16/12/2020) Công văn 4210/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (16/12/2020) Công văn 4424/SGDĐT-CTTT năm 2020 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (14/12/2020) Công văn 10447/VPCP-NC năm 2020 về cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/12/2020) Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp và học văn hóa trung học phổ thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (21/12/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (21/12/2020) Quyết định 3390/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (21/12/2020) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14
 4. (18/12/2020) Quyết định 2138/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (18/12/2020) Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (18/12/2020) Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 7. (17/12/2020) Công văn 107999/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/12/2020) Công văn 108009/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/12/2020) Công văn 107998/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai thuế của đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/12/2020) Công văn 108005/CTHN-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/12/2020) Công văn 108006/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (17/12/2020) Công văn 108004/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (17/12/2020) Công văn 108007/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (17/12/2020) Công văn 108011/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (17/12/2020) Quyết định 82/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
 16. (17/12/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 17. (17/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (16/12/2020) Công văn 1757/UBDT-KHTC năm 2020 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 19. (16/12/2020) Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (16/12/2020) Công văn 7897/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (14/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 22. (14/12/2020) Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/12/2020) Công văn 1804/TTg-CN năm 2020 về lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/12/2020) Công văn 10625/VPCP-CN năm 2020 về Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/12/2020) Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (17/12/2020) Công văn 7066/BYT-KH-TC năm 2020 về đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 5. (17/12/2020) Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (16/12/2020) Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/12/2020) Thông báo 398/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (15/12/2020) Quyết định 2309/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quản lý đầu tư kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
 10. (15/12/2020) Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/12/2020) Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 13. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 2. (21/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (18/12/2020) Quyết định 88/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (18/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 5. (18/12/2020) Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 6. (18/12/2020) Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2020 on amendments and supplements to several Decrees, providing detailed regulations on the implementation of the Law on Land
 7. (17/12/2020) Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (17/12/2020) Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (17/12/2020) Công văn 10576/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng tiền sử dụng đất của khu đô thị Gia Lâm phải nộp để làm nguồn thu hồi vốn đầu tư cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (16/12/2020) Công văn 10535/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/12/2020) Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 12. (16/12/2020) Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (16/12/2020) Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (15/12/2020) Công văn 5989/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn tại dự án Khu thấp tầng thuộc Khu nhà ở diện tích 4,2777 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (15/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 16. (15/12/2020) Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (15/12/2020) Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (14/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 20. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (18/12/2020) Công văn 6670/BNV-TL năm 2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (17/12/2020) Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (17/12/2020) Công văn 6653/BNV-CCVC năm 2020 báo cáo về thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (16/12/2020) Quyết định 80/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (16/12/2020) Quyết định 5238/QĐ-BYT năm 2020 về định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 6. (15/12/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 7. (15/12/2020) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 8. (14/12/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (14/12/2020) Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 10. (14/12/2020) Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on elaboration of some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations

Lĩnh vực Thương mại

 1. (21/12/2020) Thông tư 45/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang do Bộ Công thương ban hành
 2. (21/12/2020) Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 3. (21/12/2020) Thông tư 48/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm do Bộ Công thương ban hành
 4. (21/12/2020) Thông tư 49/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) do Bộ Công thương ban hành
 5. (18/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (18/12/2020) Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 năm 2020 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 7. (18/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
 8. (17/12/2020) Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (15/12/2020) Công văn 10475/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu, đánh giá và giải pháp giúp thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam trong việc cạnh tranh để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới và trong những năm tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (14/12/2020) Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/12/2020) Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (17/12/2020) Quyết định 2887/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 4. (17/12/2020) Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (16/12/2020) Công điện 1950/CĐ-BYT năm 2020 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế ban hành
 6. (16/12/2020) Công văn 8822/BNN-TCLN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (15/12/2020) Công văn 10496/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quan trắc, cảnh báo, phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (15/12/2020) Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (14/12/2020) Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (14/12/2020) Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)
 11. (16/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 12. (17/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (15/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
 14. (15/12/2020) Quyết định 77/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý do tỉnh Bình Định ban hành
 15. (15/12/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. (15/12/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 17. (15/12/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ do thành phố Cần Thơ ban hành
 18. (18/12/2020) Thông tư 26/2019/TT-BTNMT quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 1101/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020
 3. (21/12/2020) Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính
 4. (16/12/2020) Công văn 4210/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (16/12/2020) Quyết định 2117/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (16/12/2020) Quyết định 5355/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa
 7. (20/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (20/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 133/2015/QĐ-UBND quy định về gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 9. (16/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 10. (15/12/2020) Quyết định 2046/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. (15/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTTTT dated November 4, 2020 on list of telecommunication services subject to mandatory quality control
 12. (15/12/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTTTT dated November 4, 2020 on amendments to Circular No. 08/2013/TT-BTTTT on quality control of telecommunication services
 13. (15/12/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (15/12/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
 15. (15/12/2020) Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/12/2020) Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP năm 2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 5305/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (21/12/2020) Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (21/12/2020) Quyết định 653/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 5. (21/12/2020) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 vắc xin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (21/12/2020) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (21/12/2020) Quyết định 654/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 bổ sung lần 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (18/12/2020) Công văn 7098/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý việc thực hiện cách ly y tế do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 9. (18/12/2020) Công văn 18381/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (18/12/2020) Công văn 9764/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 do Bộ Công thương ban hành
 11. (18/12/2020) Quyết định 5284/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 20 bổ sung do Bộ Y tế ban hành
 12. (18/12/2020) Công văn 7085/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 13. (18/12/2020) Công văn 1057/TTrB-P1 năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về y tế trong các dịp Lễ, Tết đầu xuân năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 14. (17/12/2020) Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 15. (17/12/2020) Công văn 7066/BYT-KH-TC năm 2020 về đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 16. (17/12/2020) Công văn 662/BHXH-GĐ1 năm 2020 hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (16/12/2020) Công văn 1757/UBDT-KHTC năm 2020 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (16/12/2020) Công văn 4424/SGDĐT-CTTT năm 2020 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 19. (16/12/2020) Quyết định 5238/QĐ-BYT năm 2020 về định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 20. (16/12/2020) Quyết định 5237/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 21. (16/12/2020) Công văn 6632/BNV-TGCP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
 22. (16/12/2020) Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (14/12/2020) Quyết định 1763/QĐ-TCKT về Phương án điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020 do Tổng cục Thống kê ban hành
 24. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 25. (14/12/2020) Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 26. (14/12/2020) Công văn 6955/BYT-KCB năm 2020 về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế ban hành
 27. (15/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/12/2020) Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 3. (21/12/2020) Thông báo 585/TB-VP năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/12/2020) Quyết định 2152/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/12/2020) Công văn 10640/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về bảo vệ di sản đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/12/2020) Công văn 1760/UBDT-CSDT năm 2020 về tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân ban hành
 8. (16/12/2020) Công văn 4966/LĐTBXH-BTXH năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (16/12/2020) Quyết định 3880/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về xây dựng chuyên đề phát thanh tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (16/12/2020) Kế hoạch 4669/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tổng kết Chiến lược, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (15/12/2020) Công văn 10501/VPCP-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/12/2020) Công văn 10467/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (20/12/2020) Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 14. (20/12/2020) Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 29/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
 15. (20/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 256/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quyết định 85/2015/QĐ-UBND bổ sung Quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 256/2014/QĐ-UBND
 16. (18/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 17. (15/12/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHCN dated October 30, 2020 regulations on nuclear safety for research reactors
 18. (15/12/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/12/2020) Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 3. (21/12/2020) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (18/12/2020) Quyết định 2144/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/12/2020) Quyết định 2151/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/12/2020) Công văn 9764/BCT-ĐTĐL năm 2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 do Bộ Công thương ban hành
 7. (17/12/2020) Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 8. (17/12/2020) Công văn 10576/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng tiền sử dụng đất của khu đô thị Gia Lâm phải nộp để làm nguồn thu hồi vốn đầu tư cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/12/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (15/12/2020) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (15/12/2020) Quyết định 2303/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (21/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
 14. (20/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 15. (20/12/2020) Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai kèm theo Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND
 16. (20/12/2020) Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 17. (20/12/2020) Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 18. (20/12/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù; xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
 19. (18/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. (15/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ
 21. (15/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do thành phố Cần Thơ ban hành
 22. (15/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ
 23. (15/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 24. (15/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 25. (15/12/2020) Quyết định 77/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý do tỉnh Bình Định ban hành
 26. (18/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Tiền Giang ban hành
 27. (14/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 28. (15/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 29. (20/12/2020) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020–2024

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 2. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (18/12/2020) Quyết định 1092/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ
 4. (18/12/2020) Công văn 6679/BNV-VTLTNN năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (18/12/2020) Công văn 6670/BNV-TL năm 2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (18/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND
 7. (17/12/2020) Quyết định 2887/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
 8. (17/12/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 9. (17/12/2020) Công văn 10582/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (16/12/2020) Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 11. (16/12/2020) Công văn 4966/LĐTBXH-BTXH năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (16/12/2020) Quyết định 787/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (16/12/2020) Quyết định 1085/QĐ-BNV năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành
 14. (16/12/2020) Quyết định 5596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
 15. (16/12/2020) Quyết định 5355/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa
 16. (16/12/2020) Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (15/12/2020) Kế hoạch 4494/KH-UBND năm 2020 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021
 18. (15/12/2020) Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT năm 2020 về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 19. (15/12/2020) Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 20. (15/12/2020) Quyết định 5590/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 21. (15/12/2020) Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 22. (14/12/2020) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh Bình Phước
 23. (14/12/2020) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 24. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 25. (21/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long
 26. (17/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị
 27. (15/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang
 28. (19/12/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 29. (16/12/2020) Quyết định 2218/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 30. (15/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND; 448/2013/QĐ-UBND; 314/2014/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành
 31. (15/12/2020) Quyết định 2046/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 32. (20/12/2020) Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 33. (20/12/2020) Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (18/12/2020) Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (17/12/2020) Công văn 107999/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (17/12/2020) Công văn 108009/CTHN-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (17/12/2020) Công văn 107998/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai thuế của đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/12/2020) Công văn 108005/CTHN-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (17/12/2020) Công văn 108006/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/12/2020) Công văn 108004/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/12/2020) Công văn 108007/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/12/2020) Công văn 108011/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (16/12/2020) Công văn 1757/UBDT-KHTC năm 2020 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (16/12/2020) Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (16/12/2020) Công văn 7897/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (14/12/2020) Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 15. (15/12/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. (20/12/2020) Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/12/2020) Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (17/12/2020) Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (17/12/2020) Công văn 10576/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng tiền sử dụng đất của khu đô thị Gia Lâm phải nộp để làm nguồn thu hồi vốn đầu tư cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/12/2020) Công văn 10535/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (16/12/2020) Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (16/12/2020) Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (15/12/2020) Công văn 5989/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn thủ tục ký hợp đồng mua bán nhà ở có sẵn tại dự án Khu thấp tầng thuộc Khu nhà ở diện tích 4,2777 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (15/12/2020) Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/12/2020) Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (18/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 13. (20/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 14. (21/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 15. (20/12/2020) Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 16. (20/12/2020) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020–2024

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (18/12/2020) Công văn 6670/BNV-TL năm 2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (17/12/2020) Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (17/12/2020) Công văn 6653/BNV-CCVC năm 2020 báo cáo về thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (16/12/2020) Quyết định 5238/QĐ-BYT năm 2020 về định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
 5. (14/12/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (18/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Điều 3 Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 7. (20/12/2020) Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo
 8. (18/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (18/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Tiền Giang ban hành
 10. (20/12/2020) Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 11. (20/12/2020) Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities
 12. (15/12/2020) Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/12/2020) Công điện 1802/CĐ-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. (18/12/2020) Công văn 10625/VPCP-CN năm 2020 về Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/12/2020) Công văn 10604/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về tự ý thay đổi kết cấu xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/12/2020) Thông báo 4354/TB-SGTVT năm 2020 về hoạt động vận tải hành khách trung chuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/12/2020) Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) do Chính phủ ban hành
 6. (16/12/2020) Thông báo 398/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (15/12/2020) Công văn 10506/VPCP-CN năm 2020 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; xử lý tài sản thu hồi từ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (15/12/2020) Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (15/12/2020) Quyết định 2082/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/12/2020) Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/12/2020) Quyết định 2084/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (19/12/2020) Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
 13. (14/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 14. (16/12/2020) Quyết định 2218/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 15. (16/12/2020) Circular No. 29/2020/TT-BGTVT dated October 30, 2020 on amending Circular No. 23/2012/TT-BGTVT providing guidelines for Agreement and Protocols on Road Transport between the Governments of the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China
 16. (15/12/2020) Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (15/12/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (15/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (18/12/2020) Công điện 1802/CĐ-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 2. (16/12/2020) Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/12/2020) Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (19/12/2020) Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
 5. (18/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (18/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (15/12/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ do thành phố Cần Thơ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/12/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 2. (16/12/2020) Công văn 4210/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (16/12/2020) Công văn 4424/SGDĐT-CTTT năm 2020 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/12/2020) Công văn 10447/VPCP-NC năm 2020 về cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (14/12/2020) Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp và học văn hóa trung học phổ thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (20/12/2020) Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo
 7. (19/12/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 8. (19/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (19/12/2020) Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
 10. (19/12/2020) Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (19/12/2020) Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/12/2020) Công văn 1804/TTg-CN năm 2020 về lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/12/2020) Công văn 10625/VPCP-CN năm 2020 về Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/12/2020) Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (17/12/2020) Công văn 7066/BYT-KH-TC năm 2020 về đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 5. (17/12/2020) Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (16/12/2020) Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/12/2020) Thông báo 398/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (15/12/2020) Quyết định 2309/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/12/2020) Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/12/2020) Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (18/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (15/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/12/2020) Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 năm 2020 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 2. (17/12/2020) Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (15/12/2020) Công văn 10475/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu, đánh giá và giải pháp giúp thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam trong việc cạnh tranh để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới và trong những năm tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (14/12/2020) Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (14/12/2020) Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (20/12/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. (18/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 2. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/12/2020) Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (19/12/2020) Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT về Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (19/12/2020) Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành
 9. (19/12/2020) Quyết định 75/2007/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT hướng dẫn Nghị định 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành
 11. (19/12/2020) Chỉ thị 02/2005/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (19/12/2020) Quyết định 39/2004/QĐ-BGDĐT ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004 về Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học Đan, Móc của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (19/12/2020) Quyết định 47/2000/QĐ-BGDĐT về thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 14. (19/12/2020) Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.
 15. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/12/2020) Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 2. (15/12/2020) Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự do Thành phố Cần Thơ ban hành
 3. (20/12/2020) Quyết định 85/2015/QĐ-UBND bổ sung Quy định chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 256/2014/QĐ-UBND
 4. (21/12/2020) Quyết định 58/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 5. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (20/12/2020) Quyết định 256/2014/QĐ-UBND về Quy định chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
 8. (20/12/2020) Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
 9. (19/12/2020) Thông tư 06/2011/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành
 11. (19/12/2020) Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành