Thông báo văn bản mới từ ngày 02-11-2020 đến ngày 09-11-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 02-11-2020 đến 09-11-2020


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (09/11/2020) Circular No. 13/2020/TT-BNNPTNT dated November 9, 2020 on amendments to Circular No. 21/2018/TT-BNNPTNT on record and submission of reports and diaries on fishery activities; announcement of appointed ports for verifying origin of extracted fisheries; list of fishing boats conducting illegal fishery activities; verification of extracted fisheries
 2. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (09/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 4. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 6. (07/11/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (06/11/2020) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (06/11/2020) Công văn 1506/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (06/11/2020) Công văn 7129/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (05/11/2020) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 11. (05/11/2020) Công văn 9246/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/11/2020) Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (04/11/2020) Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đề án Định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 14. (04/11/2020) Công văn 6185/BTNMT-TNN năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị 34/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (04/11/2020) Quyết định 4413/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (03/11/2020) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (03/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 18. (03/11/2020) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do thành phố Hải Phòng ban hành
 19. (03/11/2020) Công văn 9191/VPCP-NN năm 2020 về phối hợp với Ủy hội sông Mê Kông, Trung Quốc thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (03/11/2020) Công văn 9192/VPCP-NN năm 2020 về giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng, nhất là trồng rừng gỗ lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (03/11/2020) Quyết định 928/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 22. (03/11/2020) Công điện 1732/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt do Bộ Y tế ban hành
 23. (03/11/2020) Công điện 8358/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với bão số 10 do Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện
 24. (02/11/2020) Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 25. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (02/11/2020) Công văn 6118/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 27. (02/11/2020) Công điện 8319/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với siêu bão GONI do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 2. (06/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (06/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 4. (06/11/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 5. (06/11/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTTTT quy định "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (06/11/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (04/11/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTTTT dated November 4, 2020 on list of telecommunication services subject to mandatory quality control
 8. (04/11/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTTTT dated November 4, 2020 on amendments to Circular No. 08/2013/TT-BTTTT on quality control of telecommunication services
 9. (04/11/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (04/11/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
 11. (03/11/2020) Công văn 9191/VPCP-NN năm 2020 về phối hợp với Ủy hội sông Mê Kông, Trung Quốc thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (03/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 13. (03/11/2020) Quyết định 1864/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (03/11/2020) Chỉ thị 75/CT-BTTTT về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng
 15. (02/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 16. (02/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 17. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (09/11/2020) Công văn 9399/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành chế biến thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 4. (05/11/2020) Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions
 5. (05/11/2020) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 6. (04/11/2020) Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 655/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/11/2020) Công văn 96966/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 7128/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế mặt hàng Bột hồng sâm do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/11/2020) Công văn 7129/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/11/2020) Công văn 7148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/11/2020) Công văn 96961/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/11/2020) Công văn 96967/CT-TTHT năm 2020 về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/11/2020) Decree No. 132/2020/ND-CP dated November 5, 2020 on prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions
 8. (04/11/2020) Công văn 7084/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (04/11/2020) Công văn 7088/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (04/11/2020) Công văn 7092/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng Apivit do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (03/11/2020) Công văn 7056/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (03/11/2020) Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (03/11/2020) Công văn 7078/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (02/11/2020) Công văn 95833/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (02/11/2020) Công văn 95838/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (02/11/2020) Công văn 95839/CT-TTHT năm 2020 xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (02/11/2020) Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (02/11/2020) Công văn 95841/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (02/11/2020) Công văn 95844/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (02/11/2020) Công văn 95845/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (05/11/2020) Công văn 9245/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của người nuôi tôm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 3. (02/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 4. (02/11/2020) Circular No. 11/2020/TT-NHNN dated November 02, 2020 providing amendments to the Circular No. 24/2017/TT-NHNN prescribing procedures for revocation of license and liquidation of assets of credit institutions and foreign bank branches, and procedures for revocation of license of representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking activities
 5. (02/11/2020) Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/11/2020) Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)
 2. (06/11/2020) Decision No. 4627/QD-BYT dated November 6, 2020 on Clinical teaching-learning method enhancement program for practice lecturers in healthcare training
 3. (06/11/2020) Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (06/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 5. (05/11/2020) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 6. (04/11/2020) Công văn 6030/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 7. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 8. (04/11/2020) Quyết định 4560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 9. (03/11/2020) Công văn 7056/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (03/11/2020) Công điện 1732/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt do Bộ Y tế ban hành
 11. (02/11/2020) Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 12. (02/11/2020) Decree No. 131/2020/ND-CP dated November 02, 2020 on providing for clinical pharmacology organization and activities in healthcare establishments
 13. (02/11/2020) Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (09/11/2020) Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 3. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (09/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 6. (09/11/2020) Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 7. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 8. (09/11/2020) Công văn 9408/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 10. (09/11/2020) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
 11. (06/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 12. (06/11/2020) Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 13. (06/11/2020) Quyết định 2252/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020
 14. (06/11/2020) Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)
 15. (06/11/2020) Công văn 9310/VPCP-V.I năm 2020 triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/11/2020) Nghị quyết 1058/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 17. (06/11/2020) Nghị quyết 1056/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (06/11/2020) Nghị quyết 1057/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 19. (06/11/2020) Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: trọng tài thương mại; hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
 20. (06/11/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 21. (06/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 22. (06/11/2020) Công văn 7139/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (06/11/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 24. (05/11/2020) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 25. (05/11/2020) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 26. (05/11/2020) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 27. (05/11/2020) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 28. (05/11/2020) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 06 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
 29. (05/11/2020) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành
 30. (05/11/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
 31. (04/11/2020) Thông báo 688/TB-HĐTDCC về thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên Tòa án nhân dân năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 32. (04/11/2020) Thông báo 4626/TB-SNV về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (04/11/2020) Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 34. (04/11/2020) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
 35. (04/11/2020) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 36. (04/11/2020) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 37. (04/11/2020) Quyết định 4561/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 38. (04/11/2020) Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
 39. (04/11/2020) Quyết định 815/QĐ-VPCP năm 2020 về Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 41. (04/11/2020) Quyết định 4560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 42. (04/11/2020) Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 43. (03/11/2020) Quyết định 3339/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 44. (03/11/2020) Quyết định 4693/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi; bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 45. (03/11/2020) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
 46. (03/11/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 47. (03/11/2020) Quyết định 2237/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 48. (03/11/2020) Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 49. (03/11/2020) Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 51. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 52. (02/11/2020) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành
 53. (02/11/2020) Công văn 6151/BTNMT-VP về xây dựng kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 54. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 55. (02/11/2020) Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/11/2020) Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (06/11/2020) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 4. (06/11/2020) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
 5. (05/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-BCT năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hanh
 6. (04/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 7. (04/11/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (04/11/2020) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
 9. (04/11/2020) Quyết định 815/QĐ-VPCP năm 2020 về Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (04/11/2020) Quyết định 4413/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. (03/11/2020) Quyết định 2825/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 14. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/11/2020) Decision No. 4627/QD-BYT dated November 6, 2020 on Clinical teaching-learning method enhancement program for practice lecturers in healthcare training
 2. (06/11/2020) Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (04/11/2020) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 4. (03/11/2020) Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/11/2020) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
 6. (03/11/2020) Thông báo 1391/TB-BGDĐT năm 2020 về tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/11/2020) Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
 8. (03/11/2020) Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (03/11/2020) Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
 10. (03/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (03/11/2020) Công văn 2547/ATTP-NĐTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 12. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 13. (02/11/2020) Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/11/2020) Thông báo 376/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện 02 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 11219/BGTVT-ATGT năm 2020 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)
 4. (06/11/2020) Công văn 9295/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu về cảnh báo tình trạng đóng băng thị trường PPP giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/11/2020) Công văn 9216/VPCP-KGVX năm 2020 về mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ, quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
 8. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 2. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 3. (09/11/2020) Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 4. (09/11/2020) Công văn 9375/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về xử lý tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/11/2020) Quyết định 1757/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (06/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (05/11/2020) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (05/11/2020) Quyết định 1749/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 9. (05/11/2020) Quyết định 1746/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 10. (05/11/2020) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
 11. (05/11/2020) Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (04/11/2020) Quyết định 1740/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (04/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
 14. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 15. (04/11/2020) Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (03/11/2020) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (03/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 18. (02/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 19. (02/11/2020) Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp
 20. (02/11/2020) Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 21. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 22. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/11/2020) Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 2. (06/11/2020) Công văn 9303/VPCP-CN năm 2020 tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/11/2020) Công văn 96966/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/11/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
 5. (05/11/2020) Công văn 9283/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/11/2020) Quyết định 1741/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/11/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/11/2020) Công văn 9163/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/11/2020) Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 5269/UBND-SXD năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về ngưng một phần hiệu lực thi hành Quyết định 13/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 4. (06/11/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 5. (06/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 46/2017/QĐ-UBND
 6. (05/11/2020) Công văn 5340/BXD-HĐXD năm 2020 về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (05/11/2020) Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Chính phủ ban hành
 8. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (05/11/2020) Kết luận 92-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (04/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 4. (03/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (03/11/2020) Công văn 9190/VPCP-NN năm 2020 về xử lý thông tin giả, tin thất thiệt, câu like, câu view trên mạng xã hội; giả mạo tài khoản của những người nổi tiếng kêu gọi cứu trợ nhằm trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/11/2020) Công văn 730/LĐLĐ năm 2020 về bổ sung đối tượng chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (03/11/2020) Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 8. (03/11/2020) Công văn 2547/ATTP-NĐTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 9. (02/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 10. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (02/11/2020) Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/11/2020) Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 2. (06/11/2020) Công văn 9303/VPCP-CN năm 2020 tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/11/2020) Công văn 96966/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/11/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
 5. (05/11/2020) Công văn 9283/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/11/2020) Quyết định 1741/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/11/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/11/2020) Công văn 9163/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (08/11/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
 14. (05/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. (05/11/2020) Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. (05/11/2020) Circular No. 06/2020/TT-BKHDT dated September 18, 2020 guidance on the implementation of Government’s Decree No. 25/2020/ND-CP elaborating on implementation of a number of articles of the Law on Bidding with regard to contractor selection

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (09/11/2020) Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 3. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (09/11/2020) Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 6. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (09/11/2020) Công văn 9408/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 9. (09/11/2020) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
 10. (06/11/2020) Quyết định 3176/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 11. (06/11/2020) Quyết định 2252/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020
 12. (06/11/2020) Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)
 13. (06/11/2020) Công văn 9310/VPCP-V.I năm 2020 triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (06/11/2020) Nghị quyết 1058/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 15. (06/11/2020) Nghị quyết 1056/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 16. (06/11/2020) Nghị quyết 1057/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 17. (06/11/2020) Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: trọng tài thương mại; hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
 18. (06/11/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 19. (06/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 20. (06/11/2020) Công văn 7139/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (06/11/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 22. (05/11/2020) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 23. (05/11/2020) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 24. (05/11/2020) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 25. (05/11/2020) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 26. (05/11/2020) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 06 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
 27. (05/11/2020) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành
 28. (05/11/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
 29. (04/11/2020) Thông báo 688/TB-HĐTDCC về thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên Tòa án nhân dân năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 30. (04/11/2020) Thông báo 4626/TB-SNV về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 31. (04/11/2020) Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 32. (04/11/2020) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
 33. (04/11/2020) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 34. (04/11/2020) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 35. (04/11/2020) Quyết định 4561/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 36. (04/11/2020) Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
 37. (04/11/2020) Quyết định 815/QĐ-VPCP năm 2020 về Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 39. (04/11/2020) Quyết định 4560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 40. (04/11/2020) Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 41. (03/11/2020) Quyết định 3339/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 42. (03/11/2020) Quyết định 4693/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi; bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 43. (03/11/2020) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
 44. (03/11/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 45. (03/11/2020) Quyết định 2237/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 46. (03/11/2020) Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 47. (03/11/2020) Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 49. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 50. (02/11/2020) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành
 51. (02/11/2020) Công văn 6151/BTNMT-VP về xây dựng kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 52. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 53. (02/11/2020) Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 54. (09/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
 55. (09/11/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 56. (05/11/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 57. (03/11/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/11/2020) Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (06/11/2020) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021
 4. (05/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-BCT năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hanh
 5. (04/11/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (04/11/2020) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
 7. (04/11/2020) Quyết định 815/QĐ-VPCP năm 2020 về Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/11/2020) Quyết định 4413/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (03/11/2020) Quyết định 2825/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 12. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 4. (06/11/2020) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (06/11/2020) Công văn 1506/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (06/11/2020) Công văn 7129/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (05/11/2020) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 8. (05/11/2020) Công văn 9246/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (05/11/2020) Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (04/11/2020) Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đề án Định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 11. (04/11/2020) Công văn 6185/BTNMT-TNN năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị 34/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (04/11/2020) Quyết định 4413/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. (03/11/2020) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (03/11/2020) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do thành phố Hải Phòng ban hành
 15. (03/11/2020) Công văn 9191/VPCP-NN năm 2020 về phối hợp với Ủy hội sông Mê Kông, Trung Quốc thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (03/11/2020) Công văn 9192/VPCP-NN năm 2020 về giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng, nhất là trồng rừng gỗ lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (03/11/2020) Quyết định 928/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 18. (03/11/2020) Công điện 1732/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt do Bộ Y tế ban hành
 19. (03/11/2020) Công điện 8358/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với bão số 10 do Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện
 20. (02/11/2020) Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 21. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (02/11/2020) Công văn 6118/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 23. (02/11/2020) Công điện 8319/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với siêu bão GONI do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương ban hành
 24. (06/11/2020) Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/11/2020) Thông báo 376/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện 02 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 11219/BGTVT-ATGT năm 2020 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)
 4. (06/11/2020) Công văn 9295/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu về cảnh báo tình trạng đóng băng thị trường PPP giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/11/2020) Công văn 9216/VPCP-KGVX năm 2020 về mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (02/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 2. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 3. (09/11/2020) Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 4. (09/11/2020) Công văn 9375/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về xử lý tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/11/2020) Quyết định 1757/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (05/11/2020) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (05/11/2020) Quyết định 1749/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 8. (05/11/2020) Quyết định 1746/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 9. (05/11/2020) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
 10. (05/11/2020) Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/11/2020) Quyết định 1740/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 13. (04/11/2020) Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/11/2020) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2020 về Bảng giá nước sạch công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 15. (08/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 16. (02/11/2020) Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp
 17. (02/11/2020) Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 18. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 19. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (08/11/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
 21. (06/11/2020) Circular No. 83/2020/TT-BTC dated September 22, 2020 on guidelines for clause 3 Article 7 of Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 22. (06/11/2020) Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/11/2020) Decision No. 4627/QD-BYT dated November 6, 2020 on Clinical teaching-learning method enhancement program for practice lecturers in healthcare training
 2. (06/11/2020) Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (04/11/2020) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
 4. (03/11/2020) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
 5. (03/11/2020) Thông báo 1391/TB-BGDĐT năm 2020 về tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (03/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/11/2020) Công văn 2547/ATTP-NĐTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 8. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 9. (02/11/2020) Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/11/2020) Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 5269/UBND-SXD năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về ngưng một phần hiệu lực thi hành Quyết định 13/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 4. (06/11/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 5. (05/11/2020) Công văn 5340/BXD-HĐXD năm 2020 về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (05/11/2020) Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Chính phủ ban hành
 7. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/11/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (05/11/2020) Kết luận 92-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 3. (03/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (03/11/2020) Công văn 9190/VPCP-NN năm 2020 về xử lý thông tin giả, tin thất thiệt, câu like, câu view trên mạng xã hội; giả mạo tài khoản của những người nổi tiếng kêu gọi cứu trợ nhằm trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/11/2020) Công văn 730/LĐLĐ năm 2020 về bổ sung đối tượng chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (03/11/2020) Quyết định 2995/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 7. (03/11/2020) Công văn 2547/ATTP-NĐTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 8. (08/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 9. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (02/11/2020) Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/11/2020) Circular No. 83/2020/TT-BTC dated September 22, 2020 on guidelines for clause 3 Article 7 of Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 12. (06/11/2020) Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (09/11/2020) Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)
 2. (06/11/2020) Decision No. 4627/QD-BYT dated November 6, 2020 on Clinical teaching-learning method enhancement program for practice lecturers in healthcare training
 3. (06/11/2020) Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (05/11/2020) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 5. (04/11/2020) Công văn 6030/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 6. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 7. (04/11/2020) Quyết định 4560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 8. (03/11/2020) Công văn 7056/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (03/11/2020) Công điện 1732/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt do Bộ Y tế ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/11/2020) Công văn 96966/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/11/2020) Công văn 7128/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế mặt hàng Bột hồng sâm do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/11/2020) Công văn 7129/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/11/2020) Công văn 7148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/11/2020) Công văn 96961/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/11/2020) Công văn 96967/CT-TTHT năm 2020 về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (04/11/2020) Công văn 7084/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (04/11/2020) Công văn 7088/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (04/11/2020) Công văn 7092/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng Apivit do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (03/11/2020) Công văn 7056/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (03/11/2020) Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (03/11/2020) Công văn 7078/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (02/11/2020) Công văn 95833/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/11/2020) Công văn 95838/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (02/11/2020) Công văn 95839/CT-TTHT năm 2020 xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (02/11/2020) Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (02/11/2020) Công văn 95841/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (02/11/2020) Công văn 95844/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (02/11/2020) Công văn 95845/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (09/11/2020) Công văn 9399/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành chế biến thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/11/2020) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 4. (04/11/2020) Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 655/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 7. (05/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 2. (06/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên
 3. (06/11/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 4. (03/11/2020) Công văn 9191/VPCP-NN năm 2020 về phối hợp với Ủy hội sông Mê Kông, Trung Quốc thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/11/2020) Quyết định 1864/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (03/11/2020) Chỉ thị 75/CT-BTTTT về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng
 7. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 8. (07/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

6 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Đầu tư
 2. Bất động sản
 3. Tài nguyên - Môi trường
 4. Giao thông - Vận tải
 5. Bộ máy hành chính