Thông báo văn bản mới từ ngày 21-09-2020 đến ngày 28-09-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 21-09-2020 đến 28-09-2020


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 4. (25/09/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 5. (25/09/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 6. (25/09/2020) Công văn 86119/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (24/09/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
 8. (24/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/09/2020) Công văn 85416/CT-TTHT năm 2020 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/09/2020) Công văn 7967/VPCP-KSTT năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đóng góp vào GDP từ 24 tỷ đến 30 tỷ USD năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86540/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 86541/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 6334/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/09/2020) Công văn 86535/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (28/09/2020) Công văn 86536/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/09/2020) Công văn 86538/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 12. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 14. (25/09/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 15. (25/09/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 16. (25/09/2020) Công văn 86119/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (25/09/2020) Công văn 86123/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (25/09/2020) Công văn 86124/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (25/09/2020) Công văn 86125/CT-TTHT năm 2020 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (25/09/2020) Decree No. 116/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students
 21. (25/09/2020) Công văn 6304/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với máy phân loại màu chè do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (25/09/2020) Công văn 10327/TXNK-CST năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 23. (25/09/2020) Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (25/09/2020) Công văn 10330/TXNK-CST năm 2020 về việc giảm tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do ấn định thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 25. (25/09/2020) Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
 26. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (24/09/2020) Công văn 6282/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc báo cáo vướng mắc mã số HS và trị giá tính thuế trong quá trình kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (23/09/2020) Công văn 85417/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (23/09/2020) Công văn 85416/CT-TTHT năm 2020 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (23/09/2020) Công văn 85418/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (23/09/2020) Công văn 85420/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (22/09/2020) Công văn 85104/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (22/09/2020) Công văn 85105/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (22/09/2020) Công văn 85106/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền lãi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (22/09/2020) Công văn 85107/CT-TTHT năm 2020 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào, điều chỉnh tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (22/09/2020) Công văn 85108/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (22/09/2020) Công văn 85143/CT-TTHT năm 2020 về khấu hao nhanh tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (22/09/2020) Công văn 85111/CT-TTHT năm 2020 các vấn đề thuế thu nhập cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (22/09/2020) Công văn 85112/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (22/09/2020) Công văn 85109/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (22/09/2020) Công văn 85119/CT-TTHT năm 2020 về áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Đài Loan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (22/09/2020) Công văn 85144/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (21/09/2020) Công văn 84664/CT-TTHT năm 2020 về xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 45. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 46. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 47. (21/09/2020) Công văn 84666/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 48. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/09/2020) Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 2. (28/09/2020) Decree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 on prescribing penalties for administrative violations in medical sector
 3. (26/09/2020) Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 4719/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 5619/SYT-NVY năm 2020 về triển khai hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (25/09/2020) Official Dispatch No. 5619/SYT-NVY dated September 25, 2020 on elaborating guidance on COVID-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 7. (24/09/2020) Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/09/2020) Công văn 6346/UBND-SYT năm 2020 về chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (23/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. (23/09/2020) Official Dispatch No. 4688/UBND-KGVX dated September 23, 2020 on compliance with temporary guidance on supervision of people entering Vietnam via commercial flights per the Government’s direction
 11. (23/09/2020) Official Dispatch No. 4686/UBND-KGVX dated September 23, 2020 on health guidance on COVID-19 prevention and control to foreigners entering Vietnam on business trips of less than 14 days in Hanoi City
 12. (23/09/2020) Quyết định 4070/QĐ-BYT năm 2020 về ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 13. (23/09/2020) Thông báo 25/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 65)
 14. (23/09/2020) Quyết định 4055/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (23/09/2020) Công văn 4686/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 16. (23/09/2020) Công văn 4688/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (22/09/2020) Quyết định 4054/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 18. (22/09/2020) Decision No. 4054/QD-BYT dated September 22, 2020 on promulgating interim guidelines and regulations for organization of remote medical examination and treatment consultations and advising
 19. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (21/09/2020) Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (21/09/2020) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 2. (25/09/2020) Quyết định 178/QĐ-VKSTC về phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (25/09/2020) Quyết định 1993/QĐ-BTP năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 4. (25/09/2020) Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 7200/BCT-ĐL năm 2020 về ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thí điểm xác định giá mua bán điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 6. (25/09/2020) Official Dispatch No. 7200/BCT-DL dated September 25, 2020 on Opinions regarding the Prime Minister’s Decision on the pilot program for determination of solar power purchase prices
 7. (24/09/2020) Quyết định 1451/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (24/09/2020) Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. (22/09/2020) Circular No. 83/2020/TT-BTC dated September 22, 2020 on guidelines for clause 3 Article 7 of Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 11. (22/09/2020) Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 12. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 13. (21/09/2020) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 14. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (28/09/2020) Công văn 3828/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (26/09/2020) Thông báo 346/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/09/2020) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2020 quy định về cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/09/2020) Decree No. 116/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students
 5. (25/09/2020) Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
 6. (23/09/2020) Công văn 3747/BGDĐT-PC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (23/09/2020) Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (23/09/2020) Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (23/09/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
 10. (22/09/2020) Công văn 3733/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (22/09/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 12. (21/09/2020) Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (28/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation
 3. (25/09/2020) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 4. (25/09/2020) Công văn 8067/VPCP-CN năm 2020 thông tin báo VietnamPlus phản ánh về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 8083/VPCP-NN năm 2020 về sự mất cân đối giữa vùng nguyên liệu rừng trồng và năng lực chế biến sâu khiến ngành gỗ dăm phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (25/09/2020) Công văn 7200/BCT-ĐL năm 2020 về ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thí điểm xác định giá mua bán điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 7. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 8. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 9. (25/09/2020) Official Dispatch No. 7200/BCT-DL dated September 25, 2020 on Opinions regarding the Prime Minister’s Decision on the pilot program for determination of solar power purchase prices
 10. (24/09/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 11. (24/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (23/09/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 13. (22/09/2020) Công văn 7088/BCT-ĐL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà do Bộ Công thương ban hành
 14. (21/09/2020) Công văn 5154/BTNMT-TCMT về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/09/2020) Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 2. (28/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/09/2020) Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 8125/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 8128/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (26/09/2020) Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (25/09/2020) Quyết định 178/QĐ-VKSTC về phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (25/09/2020) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 9. (25/09/2020) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2020 công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 10. (25/09/2020) Công văn 8085/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (25/09/2020) Kế hoạch 3577/KH-BTP năm 2020 về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành
 12. (25/09/2020) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
 13. (25/09/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 14. (25/09/2020) Quyết định 1335/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 15. (25/09/2020) Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 16. (24/09/2020) Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (24/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 18. (24/09/2020) Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
 19. (24/09/2020) Quyết định 1628/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 20. (24/09/2020) Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 21. (23/09/2020) Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
 22. (23/09/2020) Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (23/09/2020) Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 24. (23/09/2020) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 25. (23/09/2020) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 26. (23/09/2020) Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
 27. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (23/09/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
 29. (23/09/2020) Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 30. (23/09/2020) Kế hoạch 4991/KH-BNV về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
 31. (23/09/2020) Công văn 1229/UBDT-PC năm 2020 về xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020
 32. (23/09/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 33. (22/09/2020) Quyết định 1972/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tư pháp ban hành
 34. (22/09/2020) Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 36. (21/09/2020) Công văn 4594/UBND-SNV về khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức
 37. (21/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 38. (21/09/2020) Công văn 3477/BTP-PLHSHC năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Tư pháp ban hành
 39. (21/09/2020) Quyết định 2910/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/09/2020) Công văn 86783/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm tại Thông tư 13/2020/TT- BTTTT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/09/2020) Quyết định 1628/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. (24/09/2020) Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 4. (23/09/2020) Chỉ thị 63/CT-BTTTT năm 2020 về nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (23/09/2020) Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (23/09/2020) Circular No. 26/2020/TT-BTTTT dated September 23, 2020 on application of standards and technology assisting persons with disabilities to access and use information and communications products and services
 7. (23/09/2020) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 8. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (23/09/2020) Công văn 7967/VPCP-KSTT năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đóng góp vào GDP từ 24 tỷ đến 30 tỷ USD năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (22/09/2020) Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (22/09/2020) Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/09/2020) Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
 4. (25/09/2020) Công văn 8077/VPCP-CN năm 2020 về triển khai một số dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (25/09/2020) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
 6. (25/09/2020) Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 7. (25/09/2020) Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành
 8. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 9. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 10. (25/09/2020) Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
 12. (24/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (23/09/2020) Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (23/09/2020) Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (22/09/2020) Công văn 85108/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (22/09/2020) Công văn 85109/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/09/2020) Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 1258/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (28/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 5. (25/09/2020) Công văn 8082/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị rà soát lập điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (24/09/2020) Dự thảo về Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (24/09/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND sửa đổi nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Hải Dương
 8. (24/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
 9. (23/09/2020) Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (23/09/2020) Circular No. 26/2020/TT-BTTTT dated September 23, 2020 on application of standards and technology assisting persons with disabilities to access and use information and communications products and services
 11. (23/09/2020) Công văn 1227/UBDT-CSDT năm 2020 về xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (22/09/2020) Circular No. 83/2020/TT-BTC dated September 22, 2020 on guidelines for clause 3 Article 7 of Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 13. (22/09/2020) Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (22/09/2020) Công văn 7933/VPCP-KGVX năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (22/09/2020) Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 16. (21/09/2020) Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 19. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (25/09/2020) Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành
 3. (25/09/2020) Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (25/09/2020) Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành
 5. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 6. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 7. (24/09/2020) Quyết định 1453/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
 9. (24/09/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 10. (24/09/2020) Quyết định 4303/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (24/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (23/09/2020) Công văn 1293/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (22/09/2020) Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời thắc mắc về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ Tư pháp ban hành
 16. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (21/09/2020) Quyết định 2466/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 2. (28/09/2020) Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. (25/09/2020) Công văn 8084/VPCP-CN năm 2020 về nghịch lý trong xuất khẩu linh kiện ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/09/2020) Công văn 6306/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan để phục vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/09/2020) Công văn 6320/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/09/2020) Công văn 6294/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/09/2020) Công văn 10327/TXNK-CST năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 11. (25/09/2020) Công văn 10328/TXNK-PL năm 2020 về phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 12. (25/09/2020) Công văn 6289/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (25/09/2020) Công văn 6293/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho các mặt hàng “Bộ cảm ứng” do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (25/09/2020) Công văn 10330/TXNK-CST năm 2020 về việc giảm tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do ấn định thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 15. (24/09/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 16. (24/09/2020) Công văn 1058/XNK-XXHH năm 2020 về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 17. (24/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (24/09/2020) Công văn 6282/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc báo cáo vướng mắc mã số HS và trị giá tính thuế trong quá trình kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (23/09/2020) Công văn 6232/TCHQ-HTQT năm 2020 về biện pháp quản lý đối với dầu thực vật không biến đổi gen do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (23/09/2020) Công văn 6236/TCHQ-GSQL năm 2020 về cho phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (23/09/2020) Công văn 6251/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (22/09/2020) Công văn 11545/BTC-TCHQ năm 2020 về nhập khẩu phòng thí nghiệm đang sử dụng do đối tác nước ngoài trao tặng do Bộ Tài chính ban hành
 25. (22/09/2020) Công văn 6228/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng Bộ tản nhiệt trong thiết bị truyền tin do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (22/09/2020) Công văn 6200/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (22/09/2020) Công văn 6201/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (22/09/2020) Công văn 6220/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (21/09/2020) Decision No. 27/2020/QD-TTg dated September 21, 2020 on List of imports banned from storage in bonded warehouses
 30. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (21/09/2020) Công văn 6193/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Máy xịt rửa xe” do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (21/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation
 2. (28/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on amendments to Circular No. 81/2014/TT-BGTVT on airway transportation and general aviation operation, Circular No. 14/2015/TT-BGTVT on compensation for non-refunded advance in airway passenger transportation and Circular No. 33/2016/TT-BGTVT on operational and statistical report in Vietnam civil aviation
 3. (28/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 8077/VPCP-CN năm 2020 về triển khai một số dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 8079/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (24/09/2020) Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
 7. (24/09/2020) Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/09/2020) Công văn 6236/TCHQ-GSQL năm 2020 về cho phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (21/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/09/2020) Công văn 8079/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 86123/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 86125/CT-TTHT năm 2020 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/09/2020) Công văn 85417/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (23/09/2020) Công văn 85418/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (22/09/2020) Công văn 6200/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (22/09/2020) Công văn 85105/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/09/2020) Công văn 85144/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/09/2020) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 2. (25/09/2020) Công văn 8067/VPCP-CN năm 2020 thông tin báo VietnamPlus phản ánh về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/09/2020) Công văn 8083/VPCP-NN năm 2020 về sự mất cân đối giữa vùng nguyên liệu rừng trồng và năng lực chế biến sâu khiến ngành gỗ dăm phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 7200/BCT-ĐL năm 2020 về ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thí điểm xác định giá mua bán điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 5. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 6. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 7. (25/09/2020) Official Dispatch No. 7200/BCT-DL dated September 25, 2020 on Opinions regarding the Prime Minister’s Decision on the pilot program for determination of solar power purchase prices
 8. (23/09/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 9. (22/09/2020) Công văn 7088/BCT-ĐL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà do Bộ Công thương ban hành
 10. (21/09/2020) Công văn 5154/BTNMT-TCMT về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (28/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (28/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 14. (28/09/2020) Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. (28/09/2020) Circular No. 09/2020/TT-BNNPTNT dated July 24, 2020 on providing guidelines for confirming natural disasters and diseases in implementation of agricultural insurance policies

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (28/09/2020) Công văn 3828/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (26/09/2020) Thông báo 346/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/09/2020) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2020 quy định về cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/09/2020) Công văn 3747/BGDĐT-PC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (23/09/2020) Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (23/09/2020) Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (23/09/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang
 8. (22/09/2020) Công văn 3733/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (22/09/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 10. (21/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (21/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/09/2020) Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 2. (28/09/2020) Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 8125/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 8128/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/09/2020) Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (25/09/2020) Quyết định 178/QĐ-VKSTC về phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (25/09/2020) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 8. (25/09/2020) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2020 công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 9. (25/09/2020) Công văn 8085/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (25/09/2020) Kế hoạch 3577/KH-BTP năm 2020 về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành
 11. (25/09/2020) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
 12. (25/09/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 13. (25/09/2020) Quyết định 1335/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (24/09/2020) Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (24/09/2020) Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
 16. (24/09/2020) Quyết định 1628/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 17. (24/09/2020) Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 18. (23/09/2020) Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
 19. (23/09/2020) Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (23/09/2020) Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (23/09/2020) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 22. (23/09/2020) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 23. (23/09/2020) Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
 24. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (23/09/2020) Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (23/09/2020) Kế hoạch 4991/KH-BNV về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
 27. (23/09/2020) Công văn 1229/UBDT-PC năm 2020 về xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020
 28. (22/09/2020) Quyết định 1972/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tư pháp ban hành
 29. (22/09/2020) Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 31. (21/09/2020) Công văn 4594/UBND-SNV về khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức
 32. (28/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 33. (21/09/2020) Công văn 3477/BTP-PLHSHC năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Tư pháp ban hành
 34. (21/09/2020) Quyết định 2910/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 35. (25/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 36. (22/09/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 37. (25/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 38. (21/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/09/2020) Công văn 8077/VPCP-CN năm 2020 về triển khai một số dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/09/2020) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
 5. (25/09/2020) Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (25/09/2020) Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành
 7. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 8. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 9. (25/09/2020) Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/09/2020) Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (23/09/2020) Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (22/09/2020) Công văn 85108/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (22/09/2020) Công văn 85109/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (25/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
 16. (22/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/09/2020) Công văn 8082/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị rà soát lập điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/09/2020) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 3. (23/09/2020) Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/09/2020) Công văn 1293/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND
 7. (22/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/09/2020) Công văn 86783/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm tại Thông tư 13/2020/TT- BTTTT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/09/2020) Quyết định 1628/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. (24/09/2020) Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 4. (23/09/2020) Chỉ thị 63/CT-BTTTT năm 2020 về nâng cao chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (23/09/2020) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 6. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (23/09/2020) Công văn 7967/VPCP-KSTT năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đóng góp vào GDP từ 24 tỷ đến 30 tỷ USD năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (22/09/2020) Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (28/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 10. (21/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/09/2020) Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (25/09/2020) Công văn 4719/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/09/2020) Công văn 5619/SYT-NVY năm 2020 về triển khai hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (25/09/2020) Official Dispatch No. 5619/SYT-NVY dated September 25, 2020 on elaborating guidance on COVID-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 5. (24/09/2020) Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/09/2020) Công văn 6346/UBND-SYT năm 2020 về chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 7. (23/09/2020) Official Dispatch No. 4688/UBND-KGVX dated September 23, 2020 on compliance with temporary guidance on supervision of people entering Vietnam via commercial flights per the Government’s direction
 8. (23/09/2020) Official Dispatch No. 4686/UBND-KGVX dated September 23, 2020 on health guidance on COVID-19 prevention and control to foreigners entering Vietnam on business trips of less than 14 days in Hanoi City
 9. (23/09/2020) Quyết định 4070/QĐ-BYT năm 2020 về ban hành tạm thời danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 10. (23/09/2020) Thông báo 25/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 65)
 11. (23/09/2020) Quyết định 4055/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chuẩn bị môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng trong xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (23/09/2020) Công văn 4686/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 13. (23/09/2020) Công văn 4688/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (22/09/2020) Quyết định 4054/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 15. (22/09/2020) Decision No. 4054/QD-BYT dated September 22, 2020 on promulgating interim guidelines and regulations for organization of remote medical examination and treatment consultations and advising
 16. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (21/09/2020) Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (21/09/2020) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/09/2020) Quyết định 178/QĐ-VKSTC về phê duyệt giá trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (25/09/2020) Quyết định 1993/QĐ-BTP năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 3. (25/09/2020) Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 7200/BCT-ĐL năm 2020 về ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thí điểm xác định giá mua bán điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 5. (25/09/2020) Official Dispatch No. 7200/BCT-DL dated September 25, 2020 on Opinions regarding the Prime Minister’s Decision on the pilot program for determination of solar power purchase prices
 6. (24/09/2020) Quyết định 1451/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (24/09/2020) Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 9. (21/09/2020) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 10. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (28/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 12. (21/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (25/09/2020) Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành
 3. (25/09/2020) Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (25/09/2020) Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Chính phủ ban hành
 5. (25/09/2020) Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2020 về phát triển bền vững do Chính phủ ban hành
 6. (25/09/2020) Resolution No. 136/NQ-CP dated September 25, 2020 on Sustainable development
 7. (24/09/2020) Quyết định 1453/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/09/2020) Quyết định 4303/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/09/2020) Công văn 1293/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (22/09/2020) Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời thắc mắc về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ Tư pháp ban hành
 12. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (21/09/2020) Quyết định 2466/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan
 15. (27/09/2020) Circular No. 19/2020/TT-BCT dated August 14, 2020 prescribing amendments to Circulars on Rules of Origin in the ASEAN Trade in Goods Agreement

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86540/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 86541/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 6334/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/09/2020) Công văn 86535/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (28/09/2020) Công văn 86536/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/09/2020) Công văn 86538/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 12. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 14. (25/09/2020) Công văn 86119/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (25/09/2020) Công văn 86123/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (25/09/2020) Công văn 86124/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (25/09/2020) Công văn 86125/CT-TTHT năm 2020 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (25/09/2020) Công văn 6304/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với máy phân loại màu chè do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (25/09/2020) Công văn 10327/TXNK-CST năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 20. (25/09/2020) Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (25/09/2020) Công văn 10330/TXNK-CST năm 2020 về việc giảm tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do ấn định thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 22. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (24/09/2020) Công văn 6282/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc báo cáo vướng mắc mã số HS và trị giá tính thuế trong quá trình kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (23/09/2020) Công văn 85417/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (23/09/2020) Công văn 85416/CT-TTHT năm 2020 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (23/09/2020) Công văn 85418/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (23/09/2020) Công văn 85420/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (22/09/2020) Công văn 85104/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (22/09/2020) Công văn 85105/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (22/09/2020) Công văn 85106/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền lãi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (22/09/2020) Công văn 85107/CT-TTHT năm 2020 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào, điều chỉnh tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (22/09/2020) Công văn 85108/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (22/09/2020) Công văn 85143/CT-TTHT năm 2020 về khấu hao nhanh tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (22/09/2020) Công văn 85111/CT-TTHT năm 2020 các vấn đề thuế thu nhập cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (22/09/2020) Công văn 85112/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (22/09/2020) Công văn 85109/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (22/09/2020) Công văn 85119/CT-TTHT năm 2020 về áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Đài Loan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (22/09/2020) Công văn 85144/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (21/09/2020) Công văn 84664/CT-TTHT năm 2020 về xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 42. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (21/09/2020) Công văn 84666/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 2. (28/09/2020) Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. (25/09/2020) Công văn 8084/VPCP-CN năm 2020 về nghịch lý trong xuất khẩu linh kiện ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/09/2020) Công văn 6306/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan để phục vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/09/2020) Công văn 6320/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/09/2020) Công văn 6294/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/09/2020) Công văn 10327/TXNK-CST năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 11. (25/09/2020) Công văn 10328/TXNK-PL năm 2020 về phân loại phụ tùng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
 12. (25/09/2020) Công văn 6289/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (25/09/2020) Công văn 6293/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho các mặt hàng “Bộ cảm ứng” do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (25/09/2020) Công văn 10330/TXNK-CST năm 2020 về việc giảm tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do ấn định thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 15. (24/09/2020) Công văn 1058/XNK-XXHH năm 2020 về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 16. (24/09/2020) Công văn 6283/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (24/09/2020) Công văn 6282/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc báo cáo vướng mắc mã số HS và trị giá tính thuế trong quá trình kiểm tra sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (23/09/2020) Công văn 6232/TCHQ-HTQT năm 2020 về biện pháp quản lý đối với dầu thực vật không biến đổi gen do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (23/09/2020) Công văn 6236/TCHQ-GSQL năm 2020 về cho phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (23/09/2020) Công văn 6251/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (22/09/2020) Công văn 11545/BTC-TCHQ năm 2020 về nhập khẩu phòng thí nghiệm đang sử dụng do đối tác nước ngoài trao tặng do Bộ Tài chính ban hành
 23. (22/09/2020) Công văn 6228/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng Bộ tản nhiệt trong thiết bị truyền tin do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (22/09/2020) Công văn 6200/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (22/09/2020) Công văn 6201/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (22/09/2020) Công văn 6220/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (21/09/2020) Công văn 6193/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Máy xịt rửa xe” do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (27/09/2020) Circular No. 19/2020/TT-BCT dated August 14, 2020 prescribing amendments to Circulars on Rules of Origin in the ASEAN Trade in Goods Agreement

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/09/2020) Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (28/09/2020) Công văn 1258/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 8082/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị rà soát lập điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (23/09/2020) Công văn 1227/UBDT-CSDT năm 2020 về xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/09/2020) Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (22/09/2020) Công văn 7933/VPCP-KGVX năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/09/2020) Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (24/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
 13. (25/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/09/2020) Công văn 8077/VPCP-CN năm 2020 về triển khai một số dự án quan trọng ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (25/09/2020) Công văn 8079/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/09/2020) Quyết định 4301/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
 4. (24/09/2020) Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (23/09/2020) Công văn 6236/TCHQ-GSQL năm 2020 về cho phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (28/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 7. (25/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/09/2020) Công văn 8079/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/09/2020) Công văn 86123/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/09/2020) Công văn 86125/CT-TTHT năm 2020 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/09/2020) Công văn 85417/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (23/09/2020) Công văn 85418/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (22/09/2020) Công văn 6200/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (22/09/2020) Công văn 85105/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/09/2020) Công văn 85144/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 4. (25/09/2020) Công văn 86119/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/09/2020) Công văn 85416/CT-TTHT năm 2020 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/09/2020) Công văn 7967/VPCP-KSTT năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đóng góp vào GDP từ 24 tỷ đến 30 tỷ USD năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 8. (28/09/2020) Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (28/09/2020) Circular No. 77/2020/TT-BTC dated August 14, 2020 on providing guidance on the Government's Decree No. 81/2020/ND-CP on amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP on issuance of corporate bonds

3 Văn bản thuộc 4 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Bộ máy hành chính
 2. Giáo dục
 3. Văn hóa - Xã hội
 4. Quyền dân sự