Thông báo văn bản mới từ ngày 27-07-2020 đến ngày 03-08-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 27-07-2020 đến 03-08-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/08/2020) Công điện 1212/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao do Bộ Y tế ban hành
 2. (03/08/2020) Quyết định 3384/QĐ-BYT năm 2020 về "Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng" do Bộ Y tế ban hành
 3. (03/08/2020) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/08/2020) Công văn 9026/UBND-KGVX năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 6. (03/08/2020) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới
 7. (02/08/2020) Thông báo 03/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)
 8. (02/08/2020) Công văn 6298/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (02/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về quyết liệt thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 10. (02/08/2020) Công văn 6743/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuật và biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 11. (01/08/2020) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 45)
 12. (01/08/2020) Công văn 4112/BYT-KCB năm 2020 hướng dẫn về kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (01/08/2020) Công văn 4109/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (01/08/2020) Công điện 1196/CĐ-BYT năm 2020 về tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 15. (01/08/2020) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (01/08/2020) Công văn 2841/BTTTT-THH năm 2020 về triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (31/07/2020) Công văn 12006/QLD-KD năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 18. (31/07/2020) Công điện 1182/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành
 19. (31/07/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi
 20. (31/07/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 21. (31/07/2020) Công văn 1009/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 22. (31/07/2020) Công văn 4071/BYT-KCB năm 2020 bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (31/07/2020) Công điện 1191/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 24. (31/07/2020) Công văn 744/K2ĐT-ĐT năm 2020 về chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành
 25. (31/07/2020) Công điện 1183/CĐ-BYT năm 2020 về xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 26. (30/07/2020) Công văn 2418/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 27. (30/07/2020) Công văn 4068/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. (30/07/2020) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44)
 29. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 30. (30/07/2020) Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành
 31. (30/07/2020) Công văn 2801/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 32. (30/07/2020) Công văn 4998/UBND-KSTT năm 2020 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 33. (30/07/2020) Công văn 2832/BGDĐT-QLCL về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 34. (30/07/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 35. (30/07/2020) Công văn 2869/UBND-VX năm 2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (30/07/2020) Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
 37. (30/07/2020) Official Dispatch No. 2869/UBND-VX dated July 30, 2020 on suspension of service establishments and restriction of gathering to prevent and control COVID-19 pandemic
 38. (30/07/2020) Công văn 5021/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (29/07/2020) Decision No. 3351/QD-BYT dated July 29, 2020 introducing COVID-19 diagnosis and treatment guidelines
 41. (29/07/2020) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 42. (29/07/2020) Công điện 1164/CĐ-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 43. (29/07/2020) Công văn 4987/UBND-VHXH năm 2020 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 44. (29/07/2020) Công văn 6592/UBND-KGVX năm 2020 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 45. (29/07/2020) Thông báo 262/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (29/07/2020) Công văn 4086/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 47. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (29/07/2020) Công điện 1167/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành
 49. (29/07/2020) Quyết định 3351/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
 50. (28/07/2020) Công văn 4275/SYT-NVY năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 51. (28/07/2020) Công văn 3238/VKSTC-TP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 52. (28/07/2020) Công văn 4026/BYT-TB-CT năm 2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 53. (28/07/2020) Thông báo 775/TB-UBND năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 43) do thành phố Hà Nội ban hành
 54. (28/07/2020) Công văn 2852/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 55. (28/07/2020) Công văn 70101/CT-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 56. (28/07/2020) Công văn 4005/BYT-DP năm 2020 về tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 57. (28/07/2020) Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 58. (28/07/2020) Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 59. (28/07/2020) Công văn 2388/BHXH-TCKT năm 2020 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 60. (28/07/2020) Công văn 2358/TTKSBT-BTN năm 2020 về tổ chức giám sát COVID-19 đối với người từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh
 61. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 62. (27/07/2020) Công điện 1158/CĐ-BCĐQG năm 2020 về khẩn trương đẩy mạnh biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 63. (27/07/2020) Công văn 69210/CT-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 64. (27/07/2020) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (27/07/2020) Công văn 3982/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 do Bộ Y tế ban hành
 66. (27/07/2020) Công văn 3981/BYT-DP năm 2020 về giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 67. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 68. (27/07/2020) Công văn 289/TANDTC-VP năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
 69. (27/07/2020) Công văn 4930/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 70. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 71. (27/07/2020) Công văn 7286/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 73. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 74. (27/07/2020) Công văn 3576/BXD-VP năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 75. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/08/2020) Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/08/2020) Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/07/2020) Công văn 6253/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "Chuyển đổi số: Giấy thông hành tăng xuất nhập khẩu trong EVFTA" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (31/07/2020) Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (31/07/2020) Thông báo 268/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2020) Thông báo 264/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/07/2020) Công văn 6209/VPCP-KSTT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (28/07/2020) Công văn 5464/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 12. (28/07/2020) Công văn 4026/BYT-TB-CT năm 2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 13. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (28/07/2020) Quyết định 1978/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
 15. (28/07/2020) Công văn 6140/VPCP-ĐMDN năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (27/07/2020) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (27/07/2020) Công văn 6113/VPCP-QHQT năm 2020 về tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (27/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (01/08/2020) Công văn 6280/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/08/2020) Công văn 6285/VPCP-CN năm 2020 về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 6209/VPCP-KSTT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 266/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/07/2020) Công văn 6161/VPCP-CN năm 2020 về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/07/2020) Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (29/07/2020) Công văn 6164/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm xây dựng trái phép tại Dự án Điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay trên địa bàn thành phố Đà Lạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (27/07/2020) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (27/07/2020) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 12. (27/07/2020) Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (27/07/2020) Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (03/08/2020) Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (31/07/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 2832/BGDĐT-QLCL về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (29/07/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (28/07/2020) Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 9. (27/07/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (27/07/2020) Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 12. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 13. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (31/07/2020) Thông báo 554/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (31/07/2020) Công văn 3304/BĐVN-TCBC năm 2020 về tổ chức hoạt động chi trả chế độ an sinh xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (30/07/2020) Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2020) Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành
 6. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (29/07/2020) Quyết định 1145/QĐ-TTg về điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/07/2020) Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (27/07/2020) Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (03/08/2020) Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời thắc mắc của công dân về văn bản được đăng trên Công báo có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (03/08/2020) Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (03/08/2020) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 7. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (02/08/2020) Công văn 6298/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/08/2020) Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (31/07/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (31/07/2020) Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (31/07/2020) Thông báo 268/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (31/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 14. (31/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 15. (30/07/2020) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. (30/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
 17. (30/07/2020) Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Thái Lan do Chính phủ ban hành
 18. (30/07/2020) Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
 19. (30/07/2020) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 20. (29/07/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 21. (29/07/2020) Quyết định 1666/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 22. (29/07/2020) Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 23. (28/07/2020) Thông báo 258/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lấn thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (28/07/2020) Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (28/07/2020) Chỉ thị 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 26. (28/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
 27. (28/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 28. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 29. (28/07/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 30. (28/07/2020) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông ban hành
 31. (28/07/2020) Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 32. (27/07/2020) Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 33. (27/07/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Tuyên Quang
 34. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 35. (27/07/2020) Quyết định 1448/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 36. (27/07/2020) Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 37. (27/07/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 38. (27/07/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 39. (27/07/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 40. (27/07/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020
 41. (27/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 42. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 43. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 44. (27/07/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 2. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/07/2020) Công văn 6248/VPCP-KGVX về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (31/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (31/07/2020) Công văn 3304/BĐVN-TCBC năm 2020 về tổ chức hoạt động chi trả chế độ an sinh xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành
 6. (30/07/2020) Công văn 1003/TTg-KGVX năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (28/07/2020) Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (28/07/2020) Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (28/07/2020) Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (27/07/2020) Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (03/08/2020) Công văn 3579/UBND-KT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 2. (03/08/2020) Công văn 4138/BTNMT-BĐKH năm 2020 về thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (03/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (01/08/2020) Công điện 1021/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/08/2020) Công văn 6284/VPCP-CN năm 2020 về lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/08/2020) Công văn 6285/VPCP-CN năm 2020 về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (30/07/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (30/07/2020) Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (28/07/2020) Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 11. (28/07/2020) Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (27/07/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 14. (27/07/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (31/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (30/07/2020) Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 266/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 8. (27/07/2020) Quyết định 1448/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 9. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (31/07/2020) Công văn 3041/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm ngô hạt do Tổng Cục thuế ban hành
 2. (31/07/2020) Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (30/07/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 4. (30/07/2020) Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (29/07/2020) Công văn 3027/TCT-DNNCN năm 2020 về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (29/07/2020) Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (29/07/2020) Công văn 3026/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành
 8. (29/07/2020) Công văn 3030/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (29/07/2020) Công văn 771/TLĐ năm 2020 về miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (29/07/2020) Công văn 70287/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (29/07/2020) Official Dispatch No. 771/TLD dated July 29, 2020 on exemption from trade union fees
 12. (28/07/2020) Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 13. (28/07/2020) Công văn 3022/TCT-DNL năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (28/07/2020) Công văn 4990/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng núm vú (ty) và núm (ty) ngậm bằng cao su silicone dùng cho trẻ em do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (28/07/2020) Công văn 3013/TCT-CS năm 2020 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (27/07/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (27/07/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (03/08/2020) Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (31/07/2020) Công văn 2453/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2020) Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (29/07/2020) Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về góp ý Thông tư về Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (29/07/2020) Công văn 2808/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (29/07/2020) Công văn 771/TLĐ năm 2020 về miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 7. (29/07/2020) Official Dispatch No. 771/TLD dated July 29, 2020 on exemption from trade union fees
 8. (28/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (28/07/2020) Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 10. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 11. (28/07/2020) Decree No. 66/2020/TT-BTC dated July 28, 2020 on elaborating some Articles the Law on Occupational Safety and Health on compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases
 12. (27/07/2020) Công văn 8982/BTC-HCSN năm 2020 về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (03/08/2020) Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (31/07/2020) Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/07/2020) Thông báo 264/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
 6. (29/07/2020) Công văn 6164/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm xây dựng trái phép tại Dự án Điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay trên địa bàn thành phố Đà Lạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/07/2020) Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (28/07/2020) Circular No. 03/2020/TT-BXD dated July 28, 2020 on architecture design dossiers and sample of architecture practice certificate

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (03/08/2020) Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (31/07/2020) Công văn 2453/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 4068/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (29/07/2020) Dự thảo Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/07/2020) Công văn 2388/BHXH-TCKT năm 2020 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (28/07/2020) Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 10. (28/07/2020) Decree No. 66/2020/TT-BTC dated July 28, 2020 on elaborating some Articles the Law on Occupational Safety and Health on compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (03/08/2020) Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (31/07/2020) Công văn 2453/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2020) Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (29/07/2020) Công văn 2809/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về góp ý Thông tư về Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (29/07/2020) Công văn 2808/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (29/07/2020) Công văn 771/TLĐ năm 2020 về miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 7. (29/07/2020) Official Dispatch No. 771/TLD dated July 29, 2020 on exemption from trade union fees
 8. (28/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 10. (27/07/2020) Công văn 8982/BTC-HCSN năm 2020 về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Tài chính ban hành
 11. (01/08/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (02/08/2020) Circular No. 12/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to the Circular No. 09/2017/TT-BCT on technical inspection of occupational safety and some inspection procedures promulgated together with the Circular No. 10/2017/TT-BCT promulgating procedures for technical inspection of occupational safety of machinery, equipment and supplies subject to strict occupational safety requirements under the management of Ministry of Industry and Trade
 13. (02/08/2020) Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương và quy trình kiểm định kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
 14. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BGTVT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (01/08/2020) Circular No. 43/2019/TT-BGTVT dated November 7, 2019 amendments and supplements to several Articles of Circular 17/2017/TT-BGTVT regulating requirements for foreign seafarers’ eligibility for working on board Vietnamese-flag ships
 16. (01/08/2020) Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (01/08/2020) Công văn 6280/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/08/2020) Công văn 6285/VPCP-CN năm 2020 về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 6209/VPCP-KSTT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 266/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/07/2020) Công văn 6161/VPCP-CN năm 2020 về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/07/2020) Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (29/07/2020) Công văn 6164/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm xây dựng trái phép tại Dự án Điểm du lịch canh nông Vườn thượng uyển bay trên địa bàn thành phố Đà Lạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (27/07/2020) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (27/07/2020) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 12. (27/07/2020) Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (27/07/2020) Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (02/08/2020) Resolution No. 113/2020/QH14 dated June 18, 2020 on recognition and enforcement in Vietnam of final awards of the dispute settlement body under EU-Vietnam investment protection agreement
 15. (02/08/2020) Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành
 16. (03/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 17. (03/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 18. (31/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (01/08/2020) Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 20. (01/08/2020) Decree No. 66/2020/ND-CP dated June 11, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (03/08/2020) Công văn 3579/UBND-KT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 2. (03/08/2020) Công văn 4138/BTNMT-BĐKH năm 2020 về thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (01/08/2020) Công điện 1021/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/08/2020) Công văn 6284/VPCP-CN năm 2020 về lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà trang trại nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/08/2020) Công văn 6285/VPCP-CN năm 2020 về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (28/07/2020) Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 8. (28/07/2020) Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/08/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 11. (01/08/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule
 12. (01/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 13. (27/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 14. (01/08/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bổ sung nội dung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 15. (31/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 3. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (03/08/2020) Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời thắc mắc của công dân về văn bản được đăng trên Công báo có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (03/08/2020) Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (03/08/2020) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 7. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (02/08/2020) Công văn 6298/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/08/2020) Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (31/07/2020) Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/07/2020) Thông báo 268/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/07/2020) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 13. (30/07/2020) Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Thái Lan do Chính phủ ban hành
 14. (30/07/2020) Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
 15. (30/07/2020) Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 16. (29/07/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 17. (29/07/2020) Quyết định 1666/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 18. (29/07/2020) Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (28/07/2020) Thông báo 258/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lấn thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (28/07/2020) Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (28/07/2020) Chỉ thị 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 22. (28/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 23. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (28/07/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 25. (28/07/2020) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông ban hành
 26. (28/07/2020) Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 27. (27/07/2020) Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 28. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 29. (27/07/2020) Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 30. (27/07/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 31. (27/07/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 32. (27/07/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 33. (27/07/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020
 34. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 35. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 36. (03/08/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 37. (01/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 38. (01/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên
 39. (27/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 40. (27/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 41. (01/08/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 42. (01/08/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
 43. (01/08/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính
 44. (03/08/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 45. (03/08/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
 46. (01/08/2020) Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 47. (01/08/2020) Decree No. 66/2020/ND-CP dated June 11, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters
 48. (01/08/2020) Decree No. 63/2020/ND-CP dated June 08, 2020 on Security Industry
 49. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BGTVT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (31/07/2020) Công văn 6253/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "Chuyển đổi số: Giấy thông hành tăng xuất nhập khẩu trong EVFTA" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/07/2020) Công văn 0811/XNK-XXHH năm 2020 hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 3. (30/07/2020) Công văn 5021/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/07/2020) Công văn 4984/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại xe chữa cháy hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/07/2020) Công văn 4990/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng núm vú (ty) và núm (ty) ngậm bằng cao su silicone dùng cho trẻ em do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 7. (01/08/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 8. (01/08/2020) Thông tư 52/2020/TT-BTC về hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (30/07/2020) Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
 10. (30/07/2020) Decree No. 64/2020/ND-CP dated June 10, 2020 providing guidance on implementation of temporary admission under the Istanbul Convention

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (03/08/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 2. (03/08/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 3. (31/07/2020) Công văn 3041/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm ngô hạt do Tổng Cục thuế ban hành
 4. (30/07/2020) Công văn 5033/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (29/07/2020) Công văn 3027/TCT-DNNCN năm 2020 về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (29/07/2020) Công văn 3025/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (29/07/2020) Công văn 3026/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành
 8. (29/07/2020) Công văn 3030/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (29/07/2020) Công văn 771/TLĐ năm 2020 về miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (29/07/2020) Công văn 70287/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (29/07/2020) Official Dispatch No. 771/TLD dated July 29, 2020 on exemption from trade union fees
 12. (28/07/2020) Công văn 9061/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 13. (28/07/2020) Công văn 3022/TCT-DNL năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (28/07/2020) Công văn 4990/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng núm vú (ty) và núm (ty) ngậm bằng cao su silicone dùng cho trẻ em do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (28/07/2020) Công văn 3013/TCT-CS năm 2020 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (01/08/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (01/08/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule
 19. (01/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 20. (27/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
 21. (01/08/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 22. (01/08/2020) Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
 23. (01/08/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 24. (03/08/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 25. (01/08/2020) Decision No. 19/2020/QD-TTg dated June 17, 2020 on non-stop electronic toll collection
 26. (01/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 28. (01/08/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 29. (27/07/2020) Circular No. 58/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on stipulating fees for handling of competition cases, collection, transfer, management and use thereof
 30. (27/07/2020) Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành
 31. (30/07/2020) Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
 32. (30/07/2020) Decree No. 64/2020/ND-CP dated June 10, 2020 providing guidance on implementation of temporary admission under the Istanbul Convention
 33. (01/08/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (31/07/2020) Thông báo 554/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (31/07/2020) Công văn 3304/BĐVN-TCBC năm 2020 về tổ chức hoạt động chi trả chế độ an sinh xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2020) Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/07/2020) Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (29/07/2020) Quyết định 1145/QĐ-TTg về điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (28/07/2020) Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/07/2020) Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (28/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (01/08/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
 11. (27/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 12. (27/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 13. (27/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 14. (27/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 15. (27/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (01/08/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 17. (01/08/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 68/2004/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Uỷ ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân các cấp do tỉnh Phú Thọ ban hành
 18. (27/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (01/08/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 20. (01/08/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 21. (01/08/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
 22. (01/08/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính
 23. (01/08/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 24. (01/08/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 25. (30/07/2020) Circular No. 55/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on providing guidelines on management of funding for training foreign students studying under learning agreements in Vietnam
 26. (30/07/2020) Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 27. (01/08/2020) Circular No. 53/2020/TT-BTC dated June 10, 2020 on providing instructions about estimation, management, use and settlement of expenditures on supervision and education of persons under 18 years of age that commit offences, but are exempted from criminal liability
 28. (01/08/2020) Thông tư 53/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (31/07/2020) Công văn 6248/VPCP-KGVX về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (31/07/2020) Công văn 3304/BĐVN-TCBC năm 2020 về tổ chức hoạt động chi trả chế độ an sinh xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 1003/TTg-KGVX năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/07/2020) Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (28/07/2020) Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (28/07/2020) Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (27/07/2020) Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (27/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 14. (27/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 15. (27/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (01/08/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 17. (01/08/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/08/2020) Công điện 1212/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao do Bộ Y tế ban hành
 2. (03/08/2020) Quyết định 3384/QĐ-BYT năm 2020 về "Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng" do Bộ Y tế ban hành
 3. (03/08/2020) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/08/2020) Công văn 9026/UBND-KGVX năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 6. (03/08/2020) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới
 7. (02/08/2020) Thông báo 03/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)
 8. (02/08/2020) Công văn 6298/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (02/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về quyết liệt thực hiện biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 10. (02/08/2020) Công văn 6743/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuật và biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 11. (01/08/2020) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 45)
 12. (01/08/2020) Công văn 4112/BYT-KCB năm 2020 hướng dẫn về kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (01/08/2020) Công văn 4109/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (01/08/2020) Công điện 1196/CĐ-BYT năm 2020 về tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 15. (01/08/2020) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (01/08/2020) Công văn 2841/BTTTT-THH năm 2020 về triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (31/07/2020) Công văn 12006/QLD-KD năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 18. (31/07/2020) Công điện 1182/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành
 19. (31/07/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi
 20. (31/07/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 21. (31/07/2020) Công văn 1009/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 22. (31/07/2020) Công văn 4071/BYT-KCB năm 2020 bảo đảm năng lực về chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (31/07/2020) Công điện 1191/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 24. (31/07/2020) Công văn 744/K2ĐT-ĐT năm 2020 về chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành
 25. (31/07/2020) Công điện 1183/CĐ-BYT năm 2020 về xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 26. (30/07/2020) Công văn 2418/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 27. (30/07/2020) Công văn 4068/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. (30/07/2020) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 44)
 29. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 30. (30/07/2020) Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành
 31. (30/07/2020) Công văn 2801/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 32. (30/07/2020) Công văn 4998/UBND-KSTT năm 2020 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 33. (30/07/2020) Công văn 2832/BGDĐT-QLCL về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 34. (30/07/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 35. (30/07/2020) Công văn 2869/UBND-VX năm 2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (30/07/2020) Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
 37. (30/07/2020) Official Dispatch No. 2869/UBND-VX dated July 30, 2020 on suspension of service establishments and restriction of gathering to prevent and control COVID-19 pandemic
 38. (30/07/2020) Công văn 5021/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (29/07/2020) Decision No. 3351/QD-BYT dated July 29, 2020 introducing COVID-19 diagnosis and treatment guidelines
 41. (29/07/2020) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 42. (29/07/2020) Công điện 1164/CĐ-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 43. (29/07/2020) Công văn 4987/UBND-VHXH năm 2020 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 44. (29/07/2020) Công văn 6592/UBND-KGVX năm 2020 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 45. (29/07/2020) Thông báo 262/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (29/07/2020) Công văn 4086/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 47. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (29/07/2020) Công điện 1167/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành
 49. (29/07/2020) Quyết định 3351/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành
 50. (28/07/2020) Công văn 4275/SYT-NVY năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 51. (28/07/2020) Công văn 3238/VKSTC-TP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 52. (28/07/2020) Công văn 4026/BYT-TB-CT năm 2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 53. (28/07/2020) Thông báo 775/TB-UBND năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 43) do thành phố Hà Nội ban hành
 54. (28/07/2020) Công văn 2852/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 55. (28/07/2020) Công văn 70101/CT-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 56. (28/07/2020) Công văn 4005/BYT-DP năm 2020 về tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 57. (28/07/2020) Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 58. (28/07/2020) Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 59. (28/07/2020) Công văn 2388/BHXH-TCKT năm 2020 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 60. (28/07/2020) Công văn 2358/TTKSBT-BTN năm 2020 về tổ chức giám sát COVID-19 đối với người từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh
 61. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 62. (27/07/2020) Công điện 1158/CĐ-BCĐQG năm 2020 về khẩn trương đẩy mạnh biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 63. (27/07/2020) Công văn 69210/CT-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 64. (27/07/2020) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. (27/07/2020) Công văn 3982/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 do Bộ Y tế ban hành
 66. (27/07/2020) Công văn 3981/BYT-DP năm 2020 về giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 67. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 68. (27/07/2020) Công văn 289/TANDTC-VP năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
 69. (27/07/2020) Công văn 4930/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 70. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 71. (27/07/2020) Công văn 7286/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 72. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 73. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 74. (27/07/2020) Công văn 3576/BXD-VP năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 75. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 76. (01/08/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (03/08/2020) Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (30/07/2020) Công văn 2832/BGDĐT-QLCL về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (29/07/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (28/07/2020) Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 8. (27/07/2020) Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 10. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 11. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/08/2020) Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
 13. (01/08/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 14. (30/07/2020) Circular No. 55/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on providing guidelines on management of funding for training foreign students studying under learning agreements in Vietnam
 15. (30/07/2020) Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 16. (01/08/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021
 17. (01/08/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (31/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (30/07/2020) Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 266/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Bình và kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 8. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 9. (01/08/2020) Decision No. 19/2020/QD-TTg dated June 17, 2020 on non-stop electronic toll collection
 10. (01/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/08/2020) Circular No. 58/2020/TT-BCA dated June 16, 2020 on procedures for issuance and revocation of vehicle registration and license plates of road motor vehicles
 12. (01/08/2020) Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 13. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BGTVT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/08/2020) Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/08/2020) Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/07/2020) Công văn 6253/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "Chuyển đổi số: Giấy thông hành tăng xuất nhập khẩu trong EVFTA" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (31/07/2020) Thông báo 268/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2020) Thông báo 264/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2020) Công văn 6209/VPCP-KSTT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/07/2020) Thông báo 265/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (28/07/2020) Công văn 5464/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 11. (28/07/2020) Công văn 4026/BYT-TB-CT năm 2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
 12. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (28/07/2020) Quyết định 1978/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
 14. (28/07/2020) Công văn 6140/VPCP-ĐMDN năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (27/07/2020) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (27/07/2020) Công văn 6113/VPCP-QHQT năm 2020 về tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (03/08/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (28/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 19. (03/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 20. (03/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 21. (01/08/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 22. (01/08/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (03/08/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 2. (03/08/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 3. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/08/2020) Công văn 6285/VPCP-CN năm 2020 về nhiệt điện than và biện pháp thu hút tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 6209/VPCP-KSTT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (28/07/2020) Công văn 6140/VPCP-ĐMDN năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/08/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 9. (03/08/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 10. (03/08/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (03/08/2020) Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/08/2020) Thông báo 1863/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (31/07/2020) Công văn 2453/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (30/07/2020) Công văn 4068/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán bảo hiểm y tế chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (30/07/2020) Công văn 4051/BYT-KHTC năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (28/07/2020) Công văn 2388/BHXH-TCKT năm 2020 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/08/2020) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố
 2. (01/08/2020) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 3. (01/08/2020) Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND quy định mức thu loại phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 4. (01/08/2020) Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 5. (01/08/2020) Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 6. (01/08/2020) Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu phí và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 7. (01/08/2020) Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND về quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
 8. (27/07/2020) Thông tư 251/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (03/08/2020) Thông tư 41/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/08/2020) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 2. (01/08/2020) Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/08/2020) Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (03/08/2020) Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (03/08/2020) Thông tư 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (01/08/2020) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định "Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội"
 7. (03/08/2020) Thông tư 206/2012/TT-BTC hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng Quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (03/08/2020) Thông tư 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Bộ Tài chính ban hành
 9. (30/07/2020) Thông tư 133/2008/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 10. (03/08/2020) Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành