Thông báo văn bản mới từ ngày 15-06-2020 đến ngày 22-06-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 15-06-2020 đến 22-06-2020


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (22/06/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 2. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (18/06/2020) Resolution No. 113/2020/QH14 dated June 18, 2020 on recognition and enforcement in Vietnam of final awards of the dispute settlement body under EU-Vietnam investment protection agreement
 4. (18/06/2020) Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành
 5. (18/06/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 6. (18/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 7. (18/06/2020) Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (18/06/2020) Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 9. (17/06/2020) Công văn 4830/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (17/06/2020) Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (17/06/2020) Luật Đầu tư 2020
 12. (16/06/2020) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2020 về triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (15/06/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 15. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 17. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (22/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/06/2020) Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 3. (22/06/2020) Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 4. (17/06/2020) Công điện 733/CĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/06/2020) Law No. 60/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to the Law on Natural Disaster and Law on Dikes
 6. (17/06/2020) Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
 7. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 8. (16/06/2020) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (16/06/2020) Công điện 429/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (15/06/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (22/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 3. (22/06/2020) Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/06/2020) Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (22/06/2020) Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (20/06/2020) Chỉ thị 45-CT/TW năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 7. (20/06/2020) Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 8. (19/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND và 3755/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 9. (19/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang
 10. (19/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (19/06/2020) Nghị quyết 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
 12. (19/06/2020) Law No. 65/2020/QH14 dated June 19, 2020 on Organization of National Assembly
 13. (19/06/2020) Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành
 14. (19/06/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 15. (19/06/2020) Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (19/06/2020) Quyết định 1188/QĐ-BGTVT năm 2020 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (19/06/2020) Quyết định 1040/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 18. (19/06/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
 19. (19/06/2020) Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 20. (18/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
 21. (18/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Tây Ninh
 22. (18/06/2020) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 23. (18/06/2020) Law No. 63/2020/QH14 dated June 18, 2020 Amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents
 24. (18/06/2020) Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 25. (18/06/2020) Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân
 26. (18/06/2020) Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 27. (18/06/2020) Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành
 28. (18/06/2020) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 29. (17/06/2020) Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 30. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 31. (17/06/2020) Luật Doanh nghiệp 2020
 32. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 33. (17/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 34. (17/06/2020) Công văn 4844/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin giấy phép lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (17/06/2020) Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (17/06/2020) Luật Đầu tư 2020
 37. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 38. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 39. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (18/06/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 3. (18/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 4. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (16/06/2020) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2020 về triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (16/06/2020) Quyết định 1589/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 10. (15/06/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision
 11. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 12. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 13. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (22/06/2020) Công văn 55457/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (22/06/2020) Công văn 1986/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (19/06/2020) Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (19/06/2020) Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 5. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 2189/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 9. (17/06/2020) Decision No. 19/2020/QD-TTg dated June 17, 2020 on non-stop electronic toll collection
 10. (17/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (17/06/2020) Quyết định 1329/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 13. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/06/2020) Circular No. 12/2020/TT-BYT dated June 22, 2020 on providing amendments to the Circular No. 02/2018/TT-BYT on good pharmacy practice
 2. (22/06/2020) Circular No. 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019 on amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof
 3. (22/06/2020) Decision No. 2628/QD-BYT dated June 22, 2020 on approving scheme for remote medical examination and treatment for 2020 - 2025
 4. (22/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (22/06/2020) Thông tư 12/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (22/06/2020) Công văn 1986/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (19/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BYT dated June 19, 2020 on promulgating list of prohibited and restricted active ingredients in insecticidal and microbicidal preparations for household and medical use
 8. (19/06/2020) Thông báo 208/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/06/2020) Thông tư 11/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (19/06/2020) Quyết định 286/QĐ-QLD năm 2020 về ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 11. (19/06/2020) Công văn 2198/BGDĐT-GDTC năm 2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (18/06/2020) Quyết định 280/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 09 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (18/06/2020) Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (18/06/2020) Quyết định 281/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 15. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (17/06/2020) Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (17/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 18. (16/06/2020) Quyết định 275/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 20. (16/06/2020) Công văn 3960/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (16/06/2020) Công văn 3959/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (15/06/2020) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 23. (15/06/2020) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 24. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 25. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (19/06/2020) Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (19/06/2020) Công văn 4166/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (19/06/2020) Công văn 4137/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4141/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (17/06/2020) Công văn 53378/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/06/2020) Công văn 3997/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/06/2020) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (16/06/2020) Quyết định 1589/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/06/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision
 12. (15/06/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 13. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 14. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/06/2020) Công văn 5001/VPCP-CN năm 2020 về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (19/06/2020) Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 3. (19/06/2020) Quyết định 1188/QĐ-BGTVT năm 2020 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/06/2020) Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 6. (18/06/2020) Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/06/2020) Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (17/06/2020) Công văn 4830/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/06/2020) Decision No. 19/2020/QD-TTg dated June 17, 2020 on non-stop electronic toll collection
 10. (17/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (16/06/2020) Circular No. 58/2020/TT-BCA dated June 16, 2020 on procedures for issuance and revocation of vehicle registration and license plates of road motor vehicles
 12. (16/06/2020) Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 13. (16/06/2020) Quyết định 839/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (22/06/2020) Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (19/06/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 3. (19/06/2020) Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/06/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 5. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/06/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
 7. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/06/2020) Luật Doanh nghiệp 2020
 10. (17/06/2020) Luật Đầu tư 2020
 11. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 12. (15/06/2020) Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/06/2020) Circular No. 61/2020/TT-BTC dated June 22, 2020 on collection of fees for inspection of fire safety equipment; fees for appraisal of fire safety design and fees for issuance of citizen identification cards
 2. (22/06/2020) Công văn 55457/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (22/06/2020) Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/06/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 5. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4141/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/06/2020) Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 9. (18/06/2020) Công văn 53798/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/06/2020) Công văn 4107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng mảnh gỗ sồi do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (17/06/2020) Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (17/06/2020) Công văn 53378/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (17/06/2020) Công văn 3997/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (17/06/2020) Decision No. 19/2020/QD-TTg dated June 17, 2020 on non-stop electronic toll collection
 15. (17/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (16/06/2020) Công văn 3960/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (16/06/2020) Công văn 3959/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (15/06/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 19. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (15/06/2020) Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 22. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 23. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (22/06/2020) Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (22/06/2020) Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (22/06/2020) Công văn 5001/VPCP-CN năm 2020 về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/06/2020) Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 5. (19/06/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP về thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Cà Mau ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4943/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (18/06/2020) Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (17/06/2020) Quyết định 1669/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (17/06/2020) Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (17/06/2020) Công điện 733/CĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (16/06/2020) Luật Thanh niên 2020
 14. (16/06/2020) Law No. 57/2020/QH14 dated June 16, 2020 Youth Law
 15. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/06/2020) Circular No. 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019 on amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof
 2. (22/06/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 3. (22/06/2020) Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (22/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (19/06/2020) Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
 6. (19/06/2020) Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành
 7. (19/06/2020) Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (19/06/2020) Công văn 4943/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/06/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. (18/06/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (18/06/2020) Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (18/06/2020) Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành
 14. (17/06/2020) Công văn 7324/BTC-HCSN năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính
 15. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. (16/06/2020) Công văn 2168/BTP-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 do Bộ Tư pháp ban hành
 17. (16/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 18. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 19. (15/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (22/06/2020) Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (19/06/2020) Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (19/06/2020) Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới
 4. (18/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Tây Ninh
 5. (18/06/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 6. (18/06/2020) Circular No. 12/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to the Circular No. 09/2017/TT-BCT on technical inspection of occupational safety and some inspection procedures promulgated together with the Circular No. 10/2017/TT-BCT promulgating procedures for technical inspection of occupational safety of machinery, equipment and supplies subject to strict occupational safety requirements under the management of Ministry of Industry and Trade
 7. (18/06/2020) Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương và quy trình kiểm định kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
 8. (17/06/2020) Quyết định 702/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (17/06/2020) Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (16/06/2020) Official Dispatch No. 2161/LDTBXH-BHXH dated June 16, 2020 on Parental benefits for foreign workers
 11. (16/06/2020) Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (15/06/2020) Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (19/06/2020) Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 2. (19/06/2020) Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (19/06/2020) Quyết định 870/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/06/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (18/06/2020) Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/06/2020) Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to Construction Law
 7. (17/06/2020) Luật Xây dựng sửa đổi 2020
 8. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 9. (16/06/2020) Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (16/06/2020) Quyết định 839/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (16/06/2020) Quyết định 840/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (15/06/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (22/06/2020) Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (22/06/2020) Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (22/06/2020) Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/06/2020) Công văn 2242/BGDĐT-CNTT về thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (19/06/2020) Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (19/06/2020) Công văn 2198/BGDĐT-GDTC năm 2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (19/06/2020) Công văn 2189/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (18/06/2020) Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (17/06/2020) Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 10. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 11. (17/06/2020) Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (16/06/2020) Công điện 429/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/06/2020) Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (22/06/2020) Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/06/2020) Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (20/06/2020) Chỉ thị 45-CT/TW năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 6. (20/06/2020) Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 7. (19/06/2020) Nghị quyết 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
 8. (19/06/2020) Quyết định 1188/QĐ-BGTVT năm 2020 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (18/06/2020) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 10. (18/06/2020) Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 11. (17/06/2020) Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 13. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 14. (17/06/2020) Công văn 4844/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin giấy phép lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (17/06/2020) Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 17. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 18. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 20. (20/06/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND
 21. (15/06/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
 22. (15/06/2020) Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 23. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 24. (15/06/2020) Quyết định 949/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 25. (15/06/2020) Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
 26. (15/06/2020) Decree No. 49/2020/ND-CP dated April 17, 2020 on guidelines for the Law on Execution of Criminal Judgment in terms of community re-integration

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 5. (16/06/2020) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2020 về triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/06/2020) Quyết định 1589/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 8. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (18/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (20/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (22/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 2. (17/06/2020) Công điện 733/CĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 4. (16/06/2020) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 5. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 6. (16/06/2020) Công điện 429/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (15/06/2020) Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 9. (15/06/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (15/06/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 11. (15/06/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (22/06/2020) Công văn 55457/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (22/06/2020) Công văn 1986/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (19/06/2020) Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (19/06/2020) Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 5. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 2189/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 9. (17/06/2020) Quyết định 1329/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 13. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/06/2020) Decision No. 2628/QD-BYT dated June 22, 2020 on approving scheme for remote medical examination and treatment for 2020 - 2025
 2. (22/06/2020) Công văn 1986/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (19/06/2020) Thông báo 208/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/06/2020) Quyết định 286/QĐ-QLD năm 2020 về ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 5. (19/06/2020) Công văn 2198/BGDĐT-GDTC năm 2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (18/06/2020) Quyết định 280/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 09 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (18/06/2020) Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (18/06/2020) Quyết định 281/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 9. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (17/06/2020) Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (16/06/2020) Quyết định 275/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (16/06/2020) Công văn 3960/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (16/06/2020) Công văn 3959/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (15/06/2020) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 16. (15/06/2020) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 17. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 18. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (19/06/2020) Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (19/06/2020) Công văn 4166/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (19/06/2020) Công văn 4137/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4141/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (17/06/2020) Công văn 53378/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/06/2020) Công văn 3997/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/06/2020) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (16/06/2020) Quyết định 1589/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân về lĩnh vực Công Thương do tỉnh Hà Giang ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (19/06/2020) Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (19/06/2020) Công văn 4943/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/06/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (18/06/2020) Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (17/06/2020) Công văn 7324/BTC-HCSN năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính
 7. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (16/06/2020) Công văn 2168/BTP-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 do Bộ Tư pháp ban hành
 9. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (16/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế "Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội"
 11. (15/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (15/06/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (15/06/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 14. (15/06/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (22/06/2020) Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (22/06/2020) Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (22/06/2020) Công văn 5001/VPCP-CN năm 2020 về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/06/2020) Kết luận 80-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 5. (19/06/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP về thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Cà Mau ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4943/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (18/06/2020) Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (17/06/2020) Quyết định 1669/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Tập huấn "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (17/06/2020) Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (17/06/2020) Công điện 733/CĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (20/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang
 15. (16/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định tiêu chí và mức đạt của tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND
 16. (15/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 17. (15/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
 18. (15/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (22/06/2020) Công văn 15288/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (19/06/2020) Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (19/06/2020) Công văn 4140/TCHQ-TXNK năm 2020 về nộp dần tiền nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/06/2020) Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-BTP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 7. (20/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 8. (15/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (19/06/2020) Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 2. (19/06/2020) Công văn 6828/SXD-KTXD về áp dụng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (19/06/2020) Quyết định 870/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/06/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (18/06/2020) Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/06/2020) Quyết định 808/QĐ-BXD năm 2020 công bố thủ tục hành chính "Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 7. (16/06/2020) Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/06/2020) Quyết định 839/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (16/06/2020) Quyết định 840/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (18/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 12. (20/06/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/06/2020) Circular No. 61/2020/TT-BTC dated June 22, 2020 on collection of fees for inspection of fire safety equipment; fees for appraisal of fire safety design and fees for issuance of citizen identification cards
 2. (22/06/2020) Công văn 55457/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (22/06/2020) Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/06/2020) Công văn 4141/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/06/2020) Công văn 53798/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (18/06/2020) Công văn 4107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng mảnh gỗ sồi do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/06/2020) Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/06/2020) Công văn 53378/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/06/2020) Công văn 3997/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/06/2020) Công văn 3960/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (16/06/2020) Công văn 3959/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (15/06/2020) Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (19/06/2020) Công văn 4148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (18/06/2020) Công văn 747/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (17/06/2020) Công văn 4830/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/06/2020) Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/06/2020) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2020 về triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 9. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/06/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 13. (15/06/2020) Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
 14. (15/06/2020) Decree No. 52/2020/ND-CP dated April 27, 2020 on golf course investment and business

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (22/06/2020) Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (22/06/2020) Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (22/06/2020) Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/06/2020) Công văn 2242/BGDĐT-CNTT về thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (19/06/2020) Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (19/06/2020) Công văn 2198/BGDĐT-GDTC năm 2020 về khảo sát thực trạng tổ chức dạy và hoạt động Bóng đá trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (19/06/2020) Công văn 2189/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (18/06/2020) Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (17/06/2020) Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 10. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 11. (16/06/2020) Công điện 429/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả của trận động đất do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (22/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/06/2020) Công văn 5001/VPCP-CN năm 2020 về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (19/06/2020) Quyết định 1188/QĐ-BGTVT năm 2020 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (19/06/2020) Công văn 4954/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/06/2020) Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/06/2020) Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (17/06/2020) Công văn 4830/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/06/2020) Quyết định 839/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/06/2020) Quyết định 949/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 9. (15/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/06/2020) Circular No. 09/2020/TT-BGTVT dated April 23, 2020 on providing amendments to Circular 19/2017/TT-BGTVT on prescribing air navigation management and provision of air navigation services

6 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Tài chính nhà nước
 2. Xây dựng - Đô thị
 3. Lĩnh vực khác
 4. Bộ máy hành chính
 5. Quyền dân sự