Thông báo văn bản mới từ ngày 20-04-2020 đến ngày 27-04-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 20-04-2020 đến 27-04-2020


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
 3. (27/04/2020) Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 5. (27/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (24/04/2020) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (24/04/2020) Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (24/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
 10. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 11. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 13. (24/04/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (23/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (23/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành
 16. (22/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 17. (21/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
 18. (21/04/2020) Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 19. (21/04/2020) Official Dispatch No. 1457/UBND-KT dated April 21, 2020 on adopting policy to support workers affected by Covid-19 pandemic in the city
 20. (20/04/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 21. (20/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 22. (20/04/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (27/04/2020) Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (27/04/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 3. (25/04/2020) Công điện 481/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (24/04/2020) Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (24/04/2020) Thông báo 375/TB-UBND kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (23/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (23/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 8. (21/04/2020) Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 9. (21/04/2020) Decree No. 51/2020/ND-CP dated April 21, 2020 amending Government's Decree No. 14/2014/ND-CP stipulating implementation of Electricity Law regarding electricity safety
 10. (21/04/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (20/04/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 12. (20/04/2020) Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/04/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 3. (27/04/2020) Dự thảo Luật dân số
 4. (25/04/2020) Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/04/2020) Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 7. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/04/2020) Kế hoạch 214/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
 9. (21/04/2020) Chỉ thị 01/CT-BKHCN năm 2020 về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 10. (21/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 11. (21/04/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang
 12. (20/04/2020) Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (27/04/2020) Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
 2. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/04/2020) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
 4. (27/04/2020) Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 5. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 6. (27/04/2020) Decree No. 52/2020/ND-CP dated April 27, 2020 on golf course investment and business
 7. (23/04/2020) Công văn 26514/CT-TTHT năm 2020 về nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/04/2020) Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 9. (20/04/2020) Công văn 24999/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (27/04/2020) Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 4. (25/04/2020) Quyết định 1397/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (25/04/2020) Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (25/04/2020) Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/04/2020) Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 8. (25/04/2020) Official Dispatch No. 1625/CHK-VTHK dated April 25, 2020 on sale and refund of flight tickets during the fight against COVID-19
 9. (25/04/2020) Thông báo 377/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 39)
 10. (24/04/2020) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (24/04/2020) Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 12. (24/04/2020) Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (24/04/2020) Directive No. 19/CT-TTg dated April 24, 2020 on a new stage of prevention and control of Covid-19
 14. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 15. (24/04/2020) Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (24/04/2020) Công văn 3255/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (24/04/2020) Công văn 2299/CV-BCĐQG năm 2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 19. (24/04/2020) Công điện 453/CĐ-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 20. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 21. (23/04/2020) Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (23/04/2020) Công văn 1490/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 23. (23/04/2020) Công văn 4796/SGTVT-VTĐB về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 24. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (23/04/2020) Công văn 1398/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (23/04/2020) Thông báo 4825/TB-SGTVT về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 4 năm 2020
 27. (23/04/2020) Quyết định 1370/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 28. (23/04/2020) Quyết định 1369/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 29. (23/04/2020) Quyết định 1368/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (23/04/2020) Quyết định 1367/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 31. (23/04/2020) Công văn 3227/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (23/04/2020) Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (23/04/2020) Công văn 823/BQLATTP-QLNĐ năm 2020 hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1490/UBND-VX dated April 23, 2020 on Continued implementation of COVID-19 prevention and control measures in Ho Chi Minh City
 35. (23/04/2020) Official Dispatch No. 4796/SGTVT-VTDB dated April 23, 2020 on Safe transport in Ho Chi Minh City amid Covid-19 pandemic, applicable from April 23, 2020
 36. (23/04/2020) Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 37. (23/04/2020) Quyết định 1371/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 38. (23/04/2020) Thông báo 164/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (23/04/2020) Notice No. 164/TB-VPCP dated April 23, 2020 on conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after the Government meeting on Covid-19 control measures
 40. (23/04/2020) Công văn 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 41. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1398/BGDDT-GDTC dated April 23, 2020 on guidelines for measures applied to ensure safety for students returning to schools and actions taken against suspect COVID-19 cases in schools
 42. (23/04/2020) Official Dispatch No. 965/ATTP-NDTT dated April 23, 2020 on food safety guidelines for COVID-19 prevention and control for food and beverage establishments and street food vendors
 43. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (22/04/2020) Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 45. (22/04/2020) Thông báo 4774/TB-SGTVT năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. (22/04/2020) Công văn 3864/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. (22/04/2020) Công văn 2251/BYT-DP năm 2020 về tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 48. (22/04/2020) Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (22/04/2020) Công văn 3863/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn về điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. (22/04/2020) Công văn 2599/SGTVT-QLVT năm 2020 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 51. (22/04/2020) Official Dispatch No. 2599/SGTVT-QLVT dated April 22, 2020 on Implementation of the PM’s directive at the Government meeting on Covid-19 prevention and control on April 22, 2020
 52. (21/04/2020) Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 53. (21/04/2020) Công văn 2234/BYT-MT năm 2020 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành
 54. (21/04/2020) Quyết định 1807/QĐ-BYT năm 2020 Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành
 55. (21/04/2020) Công văn 3152/VPCP-KGVX năm 2020 về nhu cầu máy thở phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. (21/04/2020) Thông báo 252/TB-BGDĐT năm 2020 đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 57. (21/04/2020) Thông báo 357/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 37)
 58. (20/04/2020) Công văn 4565/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 59. (20/04/2020) Quyết định 1773/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng" do Bộ Y tế ban hành
 60. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 2. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 3. (27/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 4. (27/04/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 5. (24/04/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 6. (24/04/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
 7. (24/04/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
 8. (24/04/2020) Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 9. (24/04/2020) Công văn 1062/SNV-CCVC về đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành
 10. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 11. (23/04/2020) Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải
 12. (23/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 13. (23/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 14. (22/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
 15. (22/04/2020) Công văn 3186/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (22/04/2020) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 17. (22/04/2020) Kế hoạch 214/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
 18. (22/04/2020) Quyết định 507/QĐ-BXD về Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng
 19. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 20. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 21. (21/04/2020) Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (21/04/2020) Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 23. (21/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
 24. (21/04/2020) Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. (21/04/2020) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2020 về nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 lên mức độ 3, mức độ 4 một số thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2174/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
 26. (21/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
 27. (21/04/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 19 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 40/2015/QĐ-UBND
 28. (21/04/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 29. (21/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 30. (20/04/2020) Công văn 4737/BTC-TCNH năm 2020 về thu hồi và thay thế Thông tư của Bộ Tài chính
 31. (20/04/2020) Quyết định 722/QĐ-BGTVT về giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 2. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (27/04/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
 5. (24/04/2020) Quyết định 493/QĐ-SGDĐT năm 2020 về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 6. (24/04/2020) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (23/04/2020) Công văn 1398/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (23/04/2020) Quyết định 1371/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1398/BGDDT-GDTC dated April 23, 2020 on guidelines for measures applied to ensure safety for students returning to schools and actions taken against suspect COVID-19 cases in schools
 10. (22/04/2020) Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (22/04/2020) Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (22/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
 13. (21/04/2020) Công văn 2234/BYT-MT năm 2020 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành
 14. (21/04/2020) Công văn 1154/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học do Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 4. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 5. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (23/04/2020) Công văn 26515/CT-TTHT năm 2020 về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (22/04/2020) Công văn 3198/VPCP-QHQT năm 2020 về giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/04/2020) Công văn 1456/UBND-KT năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (21/04/2020) Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (21/04/2020) Official Dispatch No. 1457/UBND-KT dated April 21, 2020 on adopting policy to support workers affected by Covid-19 pandemic in the city

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 3. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. (23/04/2020) Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/04/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (21/04/2020) Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (27/04/2020) Công văn 2721/TCHQ-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 2720/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/04/2020) Công văn 2712/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/04/2020) Công văn 2716/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nhân điều còn vỏ lụa hoặc đã bóc vỏ lụa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/04/2020) Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/04/2020) Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/04/2020) Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 9. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/04/2020) Công văn 2599/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra nếp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (22/04/2020) Công văn 2824/BCT-XNK năm 2020 thực hiện Thông báo 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
 12. (22/04/2020) Thông báo 2538/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (22/04/2020) Công văn 2571/TCHQ-GSLQ năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/04/2020) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại văn bản 2827/VPCP-KTTH; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (20/04/2020) Công văn 4764/BTC-VP năm 2020 về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo do Bộ Tài chính ban hành
 16. (20/04/2020) Công văn 3112/VPCP-V.I năm 2020 về hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (27/04/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 2. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 4. (27/04/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 5. (27/04/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 6. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 7. (21/04/2020) Công văn 461/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/04/2020) Công văn 2159/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (20/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/04/2020) Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (25/04/2020) Công văn 3298/VPCP-CN năm 2020 về kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/04/2020) Official Dispatch No. 1625/CHK-VTHK dated April 25, 2020 on sale and refund of flight tickets during the fight against COVID-19
 4. (24/04/2020) Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (24/04/2020) Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/04/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (23/04/2020) Công văn 4796/SGTVT-VTĐB về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/04/2020) Thông báo 4825/TB-SGTVT về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 4 năm 2020
 10. (23/04/2020) Quyết định 1368/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (23/04/2020) Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (23/04/2020) Official Dispatch No. 4796/SGTVT-VTDB dated April 23, 2020 on Safe transport in Ho Chi Minh City amid Covid-19 pandemic, applicable from April 23, 2020
 13. (23/04/2020) Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (23/04/2020) Circular No. 09/2020/TT-BGTVT dated April 23, 2020 on providing amendments to Circular 19/2017/TT-BGTVT on prescribing air navigation management and provision of air navigation services
 15. (22/04/2020) Thông báo 4774/TB-SGTVT năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (22/04/2020) Công văn 3864/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (22/04/2020) Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (22/04/2020) Công văn 3863/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn về điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (22/04/2020) Công văn 2599/SGTVT-QLVT năm 2020 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 20. (22/04/2020) Official Dispatch No. 2599/SGTVT-QLVT dated April 22, 2020 on Implementation of the PM’s directive at the Government meeting on Covid-19 prevention and control on April 22, 2020
 21. (21/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 22. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (20/04/2020) Công văn 1402/UBND-ĐT về tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 3. (24/04/2020) Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/04/2020) Kế hoạch 88/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020
 5. (24/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 6. (23/04/2020) Quyết định 1370/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (23/04/2020) Quyết định 1369/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (23/04/2020) Quyết định 1367/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (22/04/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (22/04/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020
 11. (21/04/2020) Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 12. (21/04/2020) Decree No. 51/2020/ND-CP dated April 21, 2020 amending Government's Decree No. 14/2014/ND-CP stipulating implementation of Electricity Law regarding electricity safety

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 27714/CT-TTHT năm 2020 về vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/04/2020) Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (24/04/2020) Công văn 454/KTNN-TH về không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 7. (23/04/2020) Công văn 26514/CT-TTHT năm 2020 về nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/04/2020) Công văn 26326/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/04/2020) Công văn 26515/CT-TTHT năm 2020 về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/04/2020) Công văn 26128/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (22/04/2020) Official Dispatch No. 1606/TCT-DNL dated April 22, 2020 on VAT on LC services of credit institutions
 12. (21/04/2020) Công văn 25699/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (20/04/2020) Công văn 24999/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (20/04/2020) Công văn 25220/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (20/04/2020) Công văn 25221/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (20/04/2020) Công văn 25222/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (20/04/2020) Công văn 1403/UBND-KT năm 2020 về triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 2. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 3. (27/04/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 4. (24/04/2020) Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 5. (24/04/2020) Công văn 1062/SNV-CCVC về đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/04/2020) Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải
 7. (22/04/2020) Công văn 3186/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (22/04/2020) Quyết định 1042/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 9. (22/04/2020) Kế hoạch 214/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
 10. (22/04/2020) Quyết định 507/QĐ-BXD về Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 của Bộ Xây dựng
 11. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 12. (22/04/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 13. (21/04/2020) Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (21/04/2020) Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 15. (21/04/2020) Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (21/04/2020) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2020 về nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 lên mức độ 3, mức độ 4 một số thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 2174/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
 17. (21/04/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 18. (20/04/2020) Công văn 4737/BTC-TCNH năm 2020 về thu hồi và thay thế Thông tư của Bộ Tài chính
 19. (20/04/2020) Quyết định 722/QĐ-BGTVT về giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 21. (27/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND
 22. (24/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
 23. (25/04/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
 24. (25/04/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
 25. (25/04/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
 26. (20/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND
 27. (25/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2010/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 28. (20/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND
 29. (20/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (20/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 31. (20/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 32. (21/04/2020) Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định về xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
 33. (20/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
 3. (27/04/2020) Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 5. (23/04/2020) Công văn 26514/CT-TTHT năm 2020 về nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (20/04/2020) Công văn 24999/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (25/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/04/2020) Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (27/04/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 2. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 4. (27/04/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 5. (27/04/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 6. (21/04/2020) Công văn 461/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/04/2020) Công văn 2159/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (25/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (20/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. (20/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (20/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 12. (22/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
 13. (20/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 3. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 4. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (24/04/2020) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (24/04/2020) Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 8. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (21/04/2020) Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (21/04/2020) Official Dispatch No. 1457/UBND-KT dated April 21, 2020 on adopting policy to support workers affected by Covid-19 pandemic in the city
 11. (25/04/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định 27/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
 12. (25/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (20/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 14. (20/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 15. (25/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2010/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 16. (22/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
 17. (20/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
 18. (20/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (27/04/2020) Công văn 2721/TCHQ-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 2720/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/04/2020) Công văn 2712/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/04/2020) Công văn 2716/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nhân điều còn vỏ lụa hoặc đã bóc vỏ lụa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/04/2020) Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/04/2020) Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/04/2020) Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 9. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/04/2020) Công văn 2599/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra nếp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (22/04/2020) Công văn 2824/BCT-XNK năm 2020 thực hiện Thông báo 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo do Bộ Công thương ban hành
 12. (22/04/2020) Thông báo 2538/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (22/04/2020) Công văn 2571/TCHQ-GSLQ năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/04/2020) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn tại văn bản 2827/VPCP-KTTH; giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (20/04/2020) Công văn 4764/BTC-VP năm 2020 về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo do Bộ Tài chính ban hành
 16. (20/04/2020) Công văn 3112/VPCP-V.I năm 2020 về hoạt động xuất khẩu gạo thời gian qua do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (20/04/2020) Circular No. 13/2020/TT-BTC dated March 06, 2020 on amendments to Circular 13/2015/TT-BTC on inspection, supervision and suspension of customs procedures for imports and exports that are subject matters of intellectual property rights; control of counterfeit goods and goods infringing intellectual property rights
 19. (20/04/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 3. (25/04/2020) Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/04/2020) Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 6. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/04/2020) Kế hoạch 214/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
 8. (21/04/2020) Chỉ thị 01/CT-BKHCN năm 2020 về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 9. (21/04/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang
 10. (20/04/2020) Quyết định 542/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 12. (27/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 13. (25/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2010/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 14. (20/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (27/04/2020) Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (27/04/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 3. (25/04/2020) Công điện 481/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (24/04/2020) Thông báo 375/TB-UBND kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét Kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (21/04/2020) Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 6. (21/04/2020) Decree No. 51/2020/ND-CP dated April 21, 2020 amending Government's Decree No. 14/2014/ND-CP stipulating implementation of Electricity Law regarding electricity safety
 7. (21/04/2020) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (20/04/2020) Quyết định 541/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (25/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (20/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 11. (20/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 2. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (27/04/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
 5. (24/04/2020) Quyết định 493/QĐ-SGDĐT năm 2020 về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 6. (24/04/2020) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (23/04/2020) Công văn 1398/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (23/04/2020) Quyết định 1371/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1398/BGDDT-GDTC dated April 23, 2020 on guidelines for measures applied to ensure safety for students returning to schools and actions taken against suspect COVID-19 cases in schools
 10. (22/04/2020) Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (22/04/2020) Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (21/04/2020) Công văn 2234/BYT-MT năm 2020 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành
 13. (21/04/2020) Công văn 1154/GDĐT-TrH năm 2020 hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet tại các trường trung học do Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 14. (27/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (25/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (27/04/2020) Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 4. (25/04/2020) Quyết định 1397/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (25/04/2020) Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (25/04/2020) Công văn 3306/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/04/2020) Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 8. (25/04/2020) Official Dispatch No. 1625/CHK-VTHK dated April 25, 2020 on sale and refund of flight tickets during the fight against COVID-19
 9. (25/04/2020) Thông báo 377/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 39)
 10. (24/04/2020) Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (24/04/2020) Quyết định 1851/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 12. (24/04/2020) Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (24/04/2020) Directive No. 19/CT-TTg dated April 24, 2020 on a new stage of prevention and control of Covid-19
 14. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 15. (24/04/2020) Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (24/04/2020) Công văn 3255/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm chất lượng khẩu trang, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (24/04/2020) Công văn 2299/CV-BCĐQG năm 2020 về thực hiện nghiêm Công điện 1898 và triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 19. (24/04/2020) Công điện 453/CĐ-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 20. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 21. (23/04/2020) Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (23/04/2020) Công văn 1490/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 23. (23/04/2020) Công văn 4796/SGTVT-VTĐB về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 24. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (23/04/2020) Công văn 1398/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (23/04/2020) Thông báo 4825/TB-SGTVT về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 4 năm 2020
 27. (23/04/2020) Quyết định 1370/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 28. (23/04/2020) Quyết định 1369/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 29. (23/04/2020) Quyết định 1368/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (23/04/2020) Quyết định 1367/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 31. (23/04/2020) Công văn 3227/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (23/04/2020) Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (23/04/2020) Công văn 823/BQLATTP-QLNĐ năm 2020 hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1490/UBND-VX dated April 23, 2020 on Continued implementation of COVID-19 prevention and control measures in Ho Chi Minh City
 35. (23/04/2020) Official Dispatch No. 4796/SGTVT-VTDB dated April 23, 2020 on Safe transport in Ho Chi Minh City amid Covid-19 pandemic, applicable from April 23, 2020
 36. (23/04/2020) Công văn 141A/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 37. (23/04/2020) Quyết định 1371/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 38. (23/04/2020) Thông báo 164/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (23/04/2020) Notice No. 164/TB-VPCP dated April 23, 2020 on conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after the Government meeting on Covid-19 control measures
 40. (23/04/2020) Công văn 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 41. (23/04/2020) Official Dispatch No. 1398/BGDDT-GDTC dated April 23, 2020 on guidelines for measures applied to ensure safety for students returning to schools and actions taken against suspect COVID-19 cases in schools
 42. (23/04/2020) Official Dispatch No. 965/ATTP-NDTT dated April 23, 2020 on food safety guidelines for COVID-19 prevention and control for food and beverage establishments and street food vendors
 43. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (22/04/2020) Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 45. (22/04/2020) Thông báo 4774/TB-SGTVT năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. (22/04/2020) Công văn 3864/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. (22/04/2020) Công văn 2251/BYT-DP năm 2020 về tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 48. (22/04/2020) Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (22/04/2020) Công văn 3863/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn về điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. (22/04/2020) Công văn 2599/SGTVT-QLVT năm 2020 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 51. (22/04/2020) Official Dispatch No. 2599/SGTVT-QLVT dated April 22, 2020 on Implementation of the PM’s directive at the Government meeting on Covid-19 prevention and control on April 22, 2020
 52. (21/04/2020) Công văn 2234/BYT-MT năm 2020 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế ban hành
 53. (21/04/2020) Quyết định 1807/QĐ-BYT năm 2020 Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành
 54. (21/04/2020) Công văn 3152/VPCP-KGVX năm 2020 về nhu cầu máy thở phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. (21/04/2020) Thông báo 252/TB-BGDĐT năm 2020 đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 56. (21/04/2020) Thông báo 357/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 37)
 57. (20/04/2020) Công văn 4565/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 58. (20/04/2020) Quyết định 1773/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng" do Bộ Y tế ban hành
 59. (20/04/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 4. (24/04/2020) Decision No. 15/2020/QD-TTg dated April 24, 2020 on implementation of policies on assistance for people affected by COVID-19 pandemic
 5. (24/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (23/04/2020) Công văn 26515/CT-TTHT năm 2020 về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (22/04/2020) Công văn 3198/VPCP-QHQT năm 2020 về giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/04/2020) Công văn 1456/UBND-KT năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (21/04/2020) Công văn 1457/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 10. (21/04/2020) Official Dispatch No. 1457/UBND-KT dated April 21, 2020 on adopting policy to support workers affected by Covid-19 pandemic in the city

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 3. (24/04/2020) Chương trình hành động 4102/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. (23/04/2020) Công văn 2388/SYT-QLDVYT năm 2020 về cho hoạt động lại đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (23/04/2020) Công văn 2598/TCHQ-GSQL năm 2020 tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/04/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (21/04/2020) Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/04/2020) Công văn 1625/CHK-VTHK năm 2020 về mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (25/04/2020) Công văn 3298/VPCP-CN năm 2020 về kiểm soát số lượng tàu bay của các hãng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/04/2020) Official Dispatch No. 1625/CHK-VTHK dated April 25, 2020 on sale and refund of flight tickets during the fight against COVID-19
 4. (24/04/2020) Quyết định 761/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (24/04/2020) Công văn 1533/UBND-ĐT năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/04/2020) Công văn 4796/SGTVT-VTĐB về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 7. (23/04/2020) Công điện 480/CĐ-TTg năm 2020 về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/04/2020) Thông báo 4825/TB-SGTVT về phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 4 năm 2020
 9. (23/04/2020) Quyết định 1368/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (23/04/2020) Công văn 1491/UBND-VX về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (23/04/2020) Official Dispatch No. 4796/SGTVT-VTDB dated April 23, 2020 on Safe transport in Ho Chi Minh City amid Covid-19 pandemic, applicable from April 23, 2020
 12. (23/04/2020) Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (22/04/2020) Thông báo 4774/TB-SGTVT năm 2020 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (22/04/2020) Công văn 3864/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (22/04/2020) Công văn 3837/BGTVT-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người lái xe taxi do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (22/04/2020) Công văn 3863/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn về điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (22/04/2020) Công văn 2599/SGTVT-QLVT năm 2020 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/04/2020 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 18. (22/04/2020) Official Dispatch No. 2599/SGTVT-QLVT dated April 22, 2020 on Implementation of the PM’s directive at the Government meeting on Covid-19 prevention and control on April 22, 2020
 19. (20/04/2020) Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (20/04/2020) Công văn 1402/UBND-ĐT về tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 3. (24/04/2020) Công văn 2650/TCHQ-GSQL về xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/04/2020) Kế hoạch 88/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội năm 2020
 5. (23/04/2020) Quyết định 1370/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (23/04/2020) Quyết định 1369/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (23/04/2020) Quyết định 1367/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (22/04/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (22/04/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020
 10. (21/04/2020) Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 11. (21/04/2020) Decree No. 51/2020/ND-CP dated April 21, 2020 amending Government's Decree No. 14/2014/ND-CP stipulating implementation of Electricity Law regarding electricity safety
 12. (20/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (27/04/2020) Công văn 27714/CT-TTHT năm 2020 về vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/04/2020) Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (24/04/2020) Công văn 454/KTNN-TH về không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 7. (23/04/2020) Công văn 26514/CT-TTHT năm 2020 về nộp thay lệ phí môn bài cho nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/04/2020) Công văn 26326/CT-TTHT năm 2020 về khai thuế đối với văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/04/2020) Công văn 26515/CT-TTHT năm 2020 về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/04/2020) Công văn 26128/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trong năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (22/04/2020) Official Dispatch No. 1606/TCT-DNL dated April 22, 2020 on VAT on LC services of credit institutions
 12. (21/04/2020) Công văn 25699/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (20/04/2020) Công văn 24999/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (20/04/2020) Công văn 25220/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (20/04/2020) Công văn 25221/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (20/04/2020) Công văn 25222/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (20/04/2020) Công văn 1403/UBND-KT năm 2020 về triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (25/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang