Thông báo văn bản mới từ ngày 30-03-2020 đến ngày 06-04-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 30-03-2020 đến 06-04-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/04/2020) Công văn 1908/BYT-TB-CT năm 2020 về hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và thuốc phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 2. (06/04/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 3. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 4. (06/04/2020) Quyết định 1203/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (06/04/2020) Công điện 1898/CĐ-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 6. (06/04/2020) Công văn 1249/UBND-VX năm 2020 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 7. (06/04/2020) Công văn 2673/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2020) Công văn 1368/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (06/04/2020) Công văn 1946/SYT-NVY năm 2020 về hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (06/04/2020) Decision No. 1203/QD-BCD dated April 06, 2020 on promulgation of the scoring system for assessment if Covid-19 infection risk at enterprises in Ho Chi Minh City
 11. (05/04/2020) Công văn 140/UBATGTQG năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 12. (04/04/2020) Công văn 66/BCĐ-SYT năm 2020 về cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành
 13. (04/04/2020) Thông báo 143/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (03/04/2020) Decision No. 1551/QD-BYT dated April 03, 2020 on promulgation of "Interim Guidance for Covid-19 quarantine at health facilities"
 15. (03/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng do tỉnh Bình Dương ban hành
 16. (03/04/2020) Công điện 274/2020/TLSQ.NN về tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh ban hành
 17. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (03/04/2020) Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (03/04/2020) Quyết định 1158/QĐ-BCĐ năm 2020 về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 20. (03/04/2020) Công văn 1850/BYT-DP năm 2020 về thông báo ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (03/04/2020) Quyết định 1551/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 22. (03/04/2020) Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 23. (03/04/2020) Công văn 1221/BTP-PLHSHC năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX do Bộ Tư pháp ban hành
 24. (03/04/2020) Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 25. (03/04/2020) Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 26. (03/04/2020) Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ Y tế ban hành
 27. (03/04/2020) Công văn 3913/BTC-QLCS năm 2020 về xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19 do Bộ Tài chính ban hành
 28. (03/04/2020) Công văn 1074/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 29. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 30. (03/04/2020) Official Dispatch No. 2601/VPCP-KGVX dated April 03, 2020 on implementation of Directive No. 16/CT-TTg on COVID-19 prevention and control
 31. (03/04/2020) Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (02/04/2020) Công điện khẩn 04/CĐ-UBND năm 2020 về tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (02/04/2020) Công văn 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (02/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 36. (01/04/2020) Thông báo 184/TB-TCT năm 2020 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (01/04/2020) Công văn 3095/BGTVT-VT năm 2020 triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT và 2324/VPCP-QHQT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 38. (01/04/2020) Công văn 1072/BHXH-CSYT năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 39. (01/04/2020) Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 40. (01/04/2020) Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 41. (01/04/2020) Quyết định 824/QĐ-BTNMT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 42. (01/04/2020) Công văn 678/BHXH-QLT năm 2020 về cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 43. (01/04/2020) Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (01/04/2020) Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on Declaration of COVID-19 epidemic
 45. (01/04/2020) Công văn 1811/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 46. (01/04/2020) Công văn 1807/CV-BCĐ năm 2020 về thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2) do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 47. (01/04/2020) Công văn 3163/QLD-KD năm 2020 về sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 48. (01/04/2020) Công văn 1359/VKSTC-V8 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 49. (01/04/2020) Công văn 1852/SYT-NVY năm 2020 về triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (31/03/2020) Thông báo 313/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 27)
 51. (31/03/2020) Công văn 1777/BYT-TB-CT năm 2020 về cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 52. (31/03/2020) Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 53. (31/03/2020) Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 54. (31/03/2020) Công văn 1782/CĐ-BCĐ năm 2020 về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến bệnh viện Bạch Mai do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 55. (31/03/2020) Công văn 2481/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. (31/03/2020) Thông báo 5277/TB-SHTT năm 2020 áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn
 57. (31/03/2020) Official Dispatch No. 1204/UBND-TH dated March 31, 2020 on Implementation of the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg by People’s Committee of Ho Chi Minh City
 58. (31/03/2020) Directive No. 05/CT-UBND dated March 31, 2020 on implementation of urgent measures for prevention and control of COVID-19 by the People’s Committee of Hanoi
 59. (31/03/2020) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 60. (31/03/2020) Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020 on implementation of urgent measures for prevention and control of Covid-19
 61. (31/03/2020) Công văn 1962/SCT-QLTM năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 62. (31/03/2020) Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 63. (31/03/2020) Directive No. 02/CT-NHNN dated March 31, 2020 on urgent measures of banking industry for contribution to Covid-19 control effort and alleviation of difficulties caused by Covid-19
 64. (31/03/2020) Công văn 1090/BTTTT-CBC năm 2020 về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 65. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 66. (31/03/2020) Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. (31/03/2020) Công điện 03/CĐ-NHNN năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 68. (31/03/2020) Công văn 190/AIDS-ĐT năm 2020 về khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 69. (31/03/2020) Công văn 1770/BYT-KH-TC năm 2020 thực hiện Thông báo 122/TB-VPCP do Bộ Y tế ban hành
 70. (31/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 71. (31/03/2020) Công văn 1204/UBND-TH năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 72. (31/03/2020) Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 73. (31/03/2020) Công văn 1125/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 74. (31/03/2020) Công văn 724/TCGDNN-HSSV năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 75. (31/03/2020) Công văn 2133/TCHQ-XNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Thuế ban hành
 76. (30/03/2020) Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 77. (30/03/2020) Công văn 1738/CV-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 78. (30/03/2020) Công văn 1734/BYT-MT năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 79. (30/03/2020) Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 80. (30/03/2020) Công văn 1761/BYT-KCB năm 2020 về Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch do Bộ Y tế ban hành
 81. (30/03/2020) Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 82. (30/03/2020) Công văn 1878/TCĐBVN-VT năm 2020 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 83. (30/03/2020) Công văn 113/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 84. (30/03/2020) Quyết định 1465/QĐ-BYT năm 2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 85. (30/03/2020) Công văn 1292/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về cách ly phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 86. (30/03/2020) Công văn 1729/CV-BCĐQG năm 2020 về tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về bệnh viện Bạch Mai do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 87. (30/03/2020) Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 88. (30/03/2020) Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2020 về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/04/2020) Quyết định 762/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020
 2. (06/04/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 3. (06/04/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (06/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (06/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
 6. (06/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 7. (06/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 57/2007/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (04/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên
 9. (04/04/2020) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 10. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (03/04/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 12. (03/04/2020) Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (03/04/2020) Công văn 1145/BTTTT-CATTT năm 2020 hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (03/04/2020) Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (02/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
 16. (02/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 17. (02/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
 18. (02/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
 19. (02/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
 20. (01/04/2020) Công văn 8355-CV/BTGTW năm 2020 hướng dẫn nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 21. (01/04/2020) Quyết định 824/QĐ-BTNMT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 22. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 23. (01/04/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 24. (31/03/2020) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
 25. (31/03/2020) Quyết định 485/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 26. (31/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 27. (31/03/2020) Quyết định 814/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 28. (31/03/2020) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (31/03/2020) Quyết định 476/QĐ-BTTTT năm 2020 về đính chính Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 30. (30/03/2020) Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 31. (30/03/2020) Quyết định 1027/QĐ-BQP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
 32. (30/03/2020) Quyết định 232/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ
 33. (30/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 34. (30/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 35. (30/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Động viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 36. (30/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 37. (30/03/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 38. (30/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/04/2020) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 3. (05/04/2020) Công văn 140/UBATGTQG năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 4. (03/04/2020) Quyết định 542/QĐ-BGTVT công bố điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (03/04/2020) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/04/2020) Công văn 2592/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết các vướng mắc, khó khăn VEC đang gặp phải trong quá trình hoạt động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 3095/BGTVT-VT năm 2020 triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT và 2324/VPCP-QHQT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 2991/BGTVT-VT năm 2020 về dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (31/03/2020) Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (31/03/2020) Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (31/03/2020) Công văn 1921/TCĐBVN-VT năm 2020 đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 13. (31/03/2020) Công văn 1083/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (30/03/2020) Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 15. (30/03/2020) Công văn 1878/TCĐBVN-VT năm 2020 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/04/2020) Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/04/2020) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/04/2020) Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công
 4. (06/04/2020) Decree No. 40/2020/ND-CP dated April 6, 2020 providing details on the implementation of several Articles of the Law on Public Investment
 5. (03/04/2020) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 1393/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 1399/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 1352/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (30/03/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. (30/03/2020) Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
 12. (30/03/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 13. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/04/2020) Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/04/2020) Quyết định 750/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp
 3. (06/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030
 4. (06/04/2020) Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 5. (06/04/2020) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 6. (04/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên
 7. (01/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (31/03/2020) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 9. (31/03/2020) Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 10. (31/03/2020) Decision No. 12/2020/QD-TTg dated March 31, 2020 piloting payment of deposit by workers to be working in Korea under Korean Employment Permit System Programme
 11. (31/03/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 12. (31/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (31/03/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. (31/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 15. (31/03/2020) Circular No. 18/2020/TT-BTC dated March 31, 2020 on guidelines for the registration and use of accounts at the Vietnam State Treasury
 16. (30/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. (30/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 18. (30/03/2020) Quyết định 437/QĐ-TTg năm 2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (30/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-TTg về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (30/03/2020) Quyết định 445/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 21. (30/03/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 22. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/04/2020) Công văn 1175/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (06/04/2020) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. (06/04/2020) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. (03/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng do tỉnh Bình Dương ban hành
 5. (03/04/2020) Công văn 1074/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/04/2020) Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/04/2020) Quyết định 448/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (31/03/2020) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 11. (31/03/2020) Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 12. (31/03/2020) Công văn 1125/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (31/03/2020) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020-2021
 14. (30/03/2020) Decision No. 436/QD-TTg dated March 30, 2020 on introducing plan for implementation of higher education qualifications of the Vietnamese Qualifications Framework for the 2020 - 2025 period
 15. (30/03/2020) Quyết định 436/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (30/03/2020) Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/04/2020) Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (01/04/2020) Circular No. 20/2020/TT-BTC dated April 01, 2020 providing amendments to Circular No. 312/2016/TT-BTC prescribing financial regime for Deposit Insurance of Vietnam
 3. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (31/03/2020) Directive No. 02/CT-NHNN dated March 31, 2020 on urgent measures of banking industry for contribution to Covid-19 control effort and alleviation of difficulties caused by Covid-19
 5. (31/03/2020) Thông tư 03/2020/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 6. (31/03/2020) Circular No. 04/2020/TT-NHNN dated March 31, 2020 providing amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN promulgating schedule of payment service charges imposed by the State Bank of Vietnam
 7. (31/03/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 8. (31/03/2020) Công điện 03/CĐ-NHNN năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 1366/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (31/03/2020) Circular No. 18/2020/TT-BTC dated March 31, 2020 on guidelines for the registration and use of accounts at the Vietnam State Treasury
 11. (31/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. (30/03/2020) Circular No. 02/2020/TT-NHNN dated March 30, 2020 on guidelines for payment and money transfer related to transshipment of goods
 13. (30/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 687/BHXH-GĐ1 năm 2020 về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (01/04/2020) Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/04/2020) Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (01/04/2020) Công văn 1071/BHXH-BT năm 2020 về cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 1072/BHXH-CSYT năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 678/BHXH-QLT năm 2020 về cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (01/04/2020) Circular No. 20/2020/TT-BTC dated April 01, 2020 providing amendments to Circular No. 312/2016/TT-BTC prescribing financial regime for Deposit Insurance of Vietnam
 9. (30/03/2020) Công văn 1020/BHXH-TCKT năm 2020 về bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/04/2020) Công văn 2195/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý tiền nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (03/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng do tỉnh Bình Dương ban hành
 3. (03/04/2020) Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023
 4. (03/04/2020) Decree No. 39/2020/ND-CP dated April 03, 2020 promulgating Vietnam’s Special Preferential Import Tariff Schedule for implementation of the Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Republic of Cuba in the 2020 – 2023 period
 5. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 1393/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 1394/TCT-KK năm 2020 về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (01/04/2020) Công văn 1399/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (31/03/2020) Circular No. 04/2020/TT-NHNN dated March 31, 2020 providing amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN promulgating schedule of payment service charges imposed by the State Bank of Vietnam
 10. (31/03/2020) Công văn 3389/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (31/03/2020) Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (31/03/2020) Công văn 1352/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (31/03/2020) Công văn 1357/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (31/03/2020) Công văn 1382/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (31/03/2020) Công văn 1381/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (31/03/2020) Công văn 2106/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (31/03/2020) Công văn 2133/TCHQ-XNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (31/03/2020) Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 19. (30/03/2020) Công văn 15990/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (30/03/2020) Công văn 15991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (30/03/2020) Công văn 3705/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/04/2020) Decision No. 13/2020/QD-TTg dated April 6, 2020 on incentives for development of solar energy in Vietnam
 2. (06/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2030
 3. (06/04/2020) Công văn 2665/VPCP-NN năm 2020 về xử lý hành vi sản xuất, phát tán phim, đoạn phim săn bắt, giết thịt trái phép động vật hoang dã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/04/2020) Công văn 2568/VPCP-NN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 1696/BTNMT-TNN năm 2020 về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (31/03/2020) Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 1078/UBND-ĐT năm 2020 về điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý
 9. (30/03/2020) Công văn 1734/BYT-MT năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (03/04/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTTTT về Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (03/04/2020) Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/04/2020) Công văn 1145/BTTTT-CATTT năm 2020 hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (03/04/2020) Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/04/2020) Công văn 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (31/03/2020) Quyết định 485/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (31/03/2020) Quyết định 814/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 8. (31/03/2020) Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (31/03/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 10. (31/03/2020) Circular No. 03/2020/TT-BKHDT on procedures for inspecting use of state statistical figures and information
 11. (31/03/2020) Công văn 1090/BTTTT-CBC năm 2020 về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (31/03/2020) Công văn 1115/BTTTT-BC năm 2020 về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (31/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 14. (31/03/2020) Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (30/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/04/2020) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 2. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (03/04/2020) Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (03/04/2020) Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (03/04/2020) Decree No. 38/2020/ND-CP dated April 3, 2020 on elaborating to Law on Vietnamese Guest Workers
 7. (01/04/2020) Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (01/04/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 9. (31/03/2020) Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (31/03/2020) Decision No. 12/2020/QD-TTg dated March 31, 2020 piloting payment of deposit by workers to be working in Korea under Korean Employment Permit System Programme
 11. (31/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/03/2020) Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 13. (30/03/2020) Công văn 198/LĐLĐ năm 2020 về hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (06/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1100/1999/QĐ-UB và 47/2006/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 3. (03/04/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 4. (03/04/2020) Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (03/04/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
 6. (02/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 7. (01/04/2020) Công văn 396/UBDT-ĐPI năm 2020 về phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (31/03/2020) Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 9. (31/03/2020) Công văn 1962/SCT-QLTM năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (31/03/2020) Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2020) Thông báo 134/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về sơ kết thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/03/2020) Công văn 2462/VPCP-KGVX năm 2020 về phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (30/03/2020) Công văn 389/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (30/03/2020) Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/04/2020) Quyết định 1079/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ Công Thương ban hành
 2. (03/04/2020) Thông báo 140/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/03/2020) Công văn 2079/TCHQ-GSQL năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc thủ tục xuất khẩu khẩu trang do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (31/03/2020) Công văn 1366/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (31/03/2020) Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (31/03/2020) Công văn 2283/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 7. (31/03/2020) Công văn 2095/TCHQ-KĐHQ năm 2020 về hướng dẫn xác định và phân loại mặt hàng thép hình chữ H và thép hình chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 2106/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/03/2020) Công văn 2061/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (01/04/2020) Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (01/04/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 6. (01/04/2020) Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (30/03/2020) Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 8. (30/03/2020) Công văn 198/LĐLĐ năm 2020 về hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 10. (01/04/2020) Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
 11. (30/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (30/03/2020) Circular No. 02/2020/TT-BLDTBXH dated February 14, 2020 providing instructions for management of beneficiaries of social work services provided by social assistance establishments
 13. (01/04/2020) Thông tư 14/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (01/04/2020) Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (03/04/2020) Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 1145/BTTTT-CATTT năm 2020 hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (03/04/2020) Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/04/2020) Công văn 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (31/03/2020) Quyết định 485/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (31/03/2020) Quyết định 814/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (01/04/2020) Công văn 1147/LĐTBXH-VP năm 2020 về bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (31/03/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 9. (31/03/2020) Công văn 1090/BTTTT-CBC năm 2020 về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (31/03/2020) Công văn 1115/BTTTT-BC năm 2020 về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (30/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0
 12. (30/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
 13. (01/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 14. (01/04/2020) Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (01/04/2020) Circular No. 16/2019/TT-BTTTT dated December 5, 2019 lists of mandatory standards to be applied in digital signatures and digital signature authentication services in form of mobile PKI and remote signing
 16. (01/04/2020) Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (01/04/2020) Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2020 về giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (31/03/2020) Directive No. 02/CT-NHNN dated March 31, 2020 on urgent measures of banking industry for contribution to Covid-19 control effort and alleviation of difficulties caused by Covid-19
 3. (01/04/2020) Circular No. 04/2020/TT-NHNN dated March 31, 2020 providing amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN promulgating schedule of payment service charges imposed by the State Bank of Vietnam
 4. (31/03/2020) Công điện 03/CĐ-NHNN năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (31/03/2020) Công văn 1366/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (01/04/2020) Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 7. (01/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 8. (01/04/2020) Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (01/04/2020) Circular No. 28/2019/TT-NHNN dated December 25, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 19/2016/TT-NHNN on bank cards

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (31/03/2020) Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/03/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (30/03/2020) Công văn 15991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (01/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
 5. (01/04/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 6. (31/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (01/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh Hòa Bình
 9. (01/04/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 10. (01/04/2020) Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
 11. (01/04/2020) Decree No. 18/2020/ND-CP dated February 11, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on land surveying and mapping

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/04/2020) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 3. (05/04/2020) Công văn 140/UBATGTQG năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 4. (03/04/2020) Quyết định 542/QĐ-BGTVT công bố điều chỉnh Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (03/04/2020) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/04/2020) Công văn 2592/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết các vướng mắc, khó khăn VEC đang gặp phải trong quá trình hoạt động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 3095/BGTVT-VT năm 2020 triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT và 2324/VPCP-QHQT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 2991/BGTVT-VT năm 2020 về dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (31/03/2020) Công văn 3064/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (31/03/2020) Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (31/03/2020) Công văn 1921/TCĐBVN-VT năm 2020 đề nghị cho dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 13. (31/03/2020) Công văn 1083/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (30/03/2020) Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 15. (30/03/2020) Công văn 1878/TCĐBVN-VT năm 2020 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 16. (01/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 17. (01/04/2020) Quyết định 355/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 18. (01/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 19. (01/04/2020) Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020 on auto transport business and conditions for auto transport business
 20. (01/04/2020) Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 21. (31/03/2020) Thông tư 27/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 2018 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/04/2020) Quyết định 762/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020
 2. (06/04/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 3. (04/04/2020) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 4. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (03/04/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 6. (03/04/2020) Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/04/2020) Công văn 1145/BTTTT-CATTT năm 2020 hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (03/04/2020) Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2020) Công văn 8355-CV/BTGTW năm 2020 hướng dẫn nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 10. (01/04/2020) Quyết định 824/QĐ-BTNMT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 11. (01/04/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 12. (31/03/2020) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
 13. (31/03/2020) Quyết định 485/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (31/03/2020) Quyết định 814/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. (31/03/2020) Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (31/03/2020) Quyết định 476/QĐ-BTTTT năm 2020 về đính chính Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (30/03/2020) Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 18. (30/03/2020) Quyết định 1027/QĐ-BQP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
 19. (30/03/2020) Quyết định 232/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ
 20. (30/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị Động viên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 21. (30/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Dân quân tự vệ năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 22. (30/03/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 23. (30/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0
 24. (01/04/2020) Quyết định 432/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 25. (03/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 26. (06/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND
 27. (05/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 28. (01/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2588/2012/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 29. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
 30. (01/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
 31. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 32. (03/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 33. (01/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 34. (01/04/2020) Quyết định 355/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 35. (01/04/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước
 36. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
 37. (01/04/2020) Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 38. (06/04/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 39. (06/04/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof
 40. (31/03/2020) Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 41. (01/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 2. (03/04/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 3. (03/04/2020) Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (01/04/2020) Công văn 396/UBDT-ĐPI năm 2020 về phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (31/03/2020) Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (31/03/2020) Công văn 1962/SCT-QLTM năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (31/03/2020) Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/03/2020) Thông báo 134/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về sơ kết thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/03/2020) Công văn 2462/VPCP-KGVX năm 2020 về phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (30/03/2020) Công văn 389/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (30/03/2020) Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (01/04/2020) Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/04/2020) Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/04/2020) Quyết định 750/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp
 3. (06/04/2020) Chỉ thị 04/CT-CT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 4. (06/04/2020) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. (31/03/2020) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (31/03/2020) Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 7. (31/03/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (30/03/2020) Quyết định 437/QĐ-TTg năm 2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/03/2020) Quyết định 445/QĐ-BTTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (06/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (01/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. (01/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
 14. (30/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 15. (30/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020
 16. (30/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 17. (01/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 18. (01/04/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 19. (31/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 20. (01/04/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước
 21. (01/04/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh Hòa Bình
 22. (03/04/2020) Circular No. 09/2020/TT-BTC dated February 18, 2020 on price range for other irrigation products and services
 23. (01/04/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 24. (01/04/2020) Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/04/2020) Công văn 2195/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý tiền nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/04/2020) Công văn 1393/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (01/04/2020) Công văn 1394/TCT-KK năm 2020 về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (01/04/2020) Công văn 1399/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (01/04/2020) Circular No. 04/2020/TT-NHNN dated March 31, 2020 providing amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN promulgating schedule of payment service charges imposed by the State Bank of Vietnam
 7. (31/03/2020) Công văn 3389/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (03/04/2020) Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 1352/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (31/03/2020) Công văn 1357/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (31/03/2020) Công văn 1382/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (31/03/2020) Công văn 1381/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (31/03/2020) Công văn 2106/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (31/03/2020) Công văn 2133/TCHQ-XNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (01/04/2020) Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 16. (30/03/2020) Công văn 15990/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (30/03/2020) Công văn 15991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (30/03/2020) Công văn 3705/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 20. (06/04/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 21. (06/04/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/04/2020) Công văn 1908/BYT-TB-CT năm 2020 về hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và thuốc phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 2. (06/04/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 3. (06/04/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 4. (06/04/2020) Quyết định 1203/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (06/04/2020) Công điện 1898/CĐ-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 6. (06/04/2020) Công văn 1249/UBND-VX năm 2020 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 7. (06/04/2020) Công văn 2673/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/04/2020) Công văn 1368/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (06/04/2020) Công văn 1946/SYT-NVY năm 2020 về hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (06/04/2020) Decision No. 1203/QD-BCD dated April 06, 2020 on promulgation of the scoring system for assessment if Covid-19 infection risk at enterprises in Ho Chi Minh City
 11. (05/04/2020) Công văn 140/UBATGTQG năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 12. (04/04/2020) Công văn 66/BCĐ-SYT năm 2020 về cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành
 13. (04/04/2020) Thông báo 143/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (03/04/2020) Decision No. 1551/QD-BYT dated April 03, 2020 on promulgation of "Interim Guidance for Covid-19 quarantine at health facilities"
 15. (03/04/2020) Công điện 274/2020/TLSQ.NN về tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh ban hành
 16. (03/04/2020) Công văn 1278/SNV-CCHC năm 2020 hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (03/04/2020) Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (03/04/2020) Quyết định 1158/QĐ-BCĐ năm 2020 về tổ chức chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 19. (03/04/2020) Công văn 1850/BYT-DP năm 2020 về thông báo ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (03/04/2020) Quyết định 1551/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 21. (03/04/2020) Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 22. (03/04/2020) Công văn 1221/BTP-PLHSHC năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX do Bộ Tư pháp ban hành
 23. (03/04/2020) Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 24. (03/04/2020) Công văn 1358/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (03/04/2020) Công văn 3913/BTC-QLCS năm 2020 về xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19 do Bộ Tài chính ban hành
 26. (03/04/2020) Công văn 1074/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 27. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 28. (03/04/2020) Official Dispatch No. 2601/VPCP-KGVX dated April 03, 2020 on implementation of Directive No. 16/CT-TTg on COVID-19 prevention and control
 29. (03/04/2020) Công điện 02/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 30. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (02/04/2020) Công điện khẩn 04/CĐ-UBND năm 2020 về tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm vừa theo hình thức test nhanh vừa tiến hành kết hợp lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR tại trạm lấy mẫu di động tại các quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành
 32. (02/04/2020) Công văn 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (01/04/2020) Thông báo 184/TB-TCT năm 2020 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (01/04/2020) Công văn 3095/BGTVT-VT năm 2020 triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT và 2324/VPCP-QHQT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 35. (01/04/2020) Công văn 1072/BHXH-CSYT năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 36. (01/04/2020) Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 37. (01/04/2020) Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 38. (01/04/2020) Quyết định 824/QĐ-BTNMT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 39. (01/04/2020) Công văn 678/BHXH-QLT năm 2020 về cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (01/04/2020) Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (01/04/2020) Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on Declaration of COVID-19 epidemic
 42. (01/04/2020) Công văn 1811/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 43. (01/04/2020) Công văn 1807/CV-BCĐ năm 2020 về thực hiện xét nghiệm COVID-19 (nhắc lần 2) do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 44. (01/04/2020) Công văn 3163/QLD-KD năm 2020 về sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 45. (01/04/2020) Công văn 1359/VKSTC-V8 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 46. (01/04/2020) Công văn 1852/SYT-NVY năm 2020 về triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. (31/03/2020) Thông báo 313/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 27)
 48. (31/03/2020) Công văn 1777/BYT-TB-CT năm 2020 về cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 49. (31/03/2020) Công văn 3010/BGTVT-VT năm 2020 về hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. (31/03/2020) Công văn 1769/BYT-KH-TC năm 2020 về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 51. (31/03/2020) Công văn 1782/CĐ-BCĐ năm 2020 về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến bệnh viện Bạch Mai do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 52. (31/03/2020) Công văn 2481/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợt cao điểm dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. (31/03/2020) Thông báo 5277/TB-SHTT năm 2020 áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn
 54. (31/03/2020) Official Dispatch No. 1204/UBND-TH dated March 31, 2020 on Implementation of the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg by People’s Committee of Ho Chi Minh City
 55. (31/03/2020) Directive No. 05/CT-UBND dated March 31, 2020 on implementation of urgent measures for prevention and control of COVID-19 by the People’s Committee of Hanoi
 56. (31/03/2020) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. (31/03/2020) Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020 on implementation of urgent measures for prevention and control of Covid-19
 58. (31/03/2020) Công văn 1962/SCT-QLTM năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 59. (31/03/2020) Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 60. (31/03/2020) Directive No. 02/CT-NHNN dated March 31, 2020 on urgent measures of banking industry for contribution to Covid-19 control effort and alleviation of difficulties caused by Covid-19
 61. (31/03/2020) Công văn 1090/BTTTT-CBC năm 2020 về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 62. (31/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 63. (31/03/2020) Công văn 3065/BGTVT-VT năm 2020 về đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. (31/03/2020) Công điện 03/CĐ-NHNN năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 65. (31/03/2020) Công văn 190/AIDS-ĐT năm 2020 về khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 66. (31/03/2020) Công văn 1770/BYT-KH-TC năm 2020 thực hiện Thông báo 122/TB-VPCP do Bộ Y tế ban hành
 67. (31/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 68. (31/03/2020) Công văn 1204/UBND-TH năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. (31/03/2020) Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 70. (31/03/2020) Công văn 1125/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 71. (31/03/2020) Công văn 724/TCGDNN-HSSV năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 72. (31/03/2020) Công văn 2133/TCHQ-XNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng găng tay chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Thuế ban hành
 73. (30/03/2020) Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 74. (30/03/2020) Công văn 1738/CV-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 75. (30/03/2020) Công văn 1734/BYT-MT năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 76. (30/03/2020) Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 77. (30/03/2020) Công văn 1761/BYT-KCB năm 2020 về Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng, nguy kịch do Bộ Y tế ban hành
 78. (30/03/2020) Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 79. (30/03/2020) Công văn 1878/TCĐBVN-VT năm 2020 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 80. (30/03/2020) Công văn 113/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 81. (30/03/2020) Quyết định 1465/QĐ-BYT năm 2020 công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành
 82. (30/03/2020) Công văn 1292/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về cách ly phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 83. (30/03/2020) Công văn 1729/CV-BCĐQG năm 2020 về tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về bệnh viện Bạch Mai do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 84. (30/03/2020) Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 85. (30/03/2020) Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2020 về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 86. (06/04/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 87. (06/04/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/04/2020) Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/04/2020) Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/04/2020) Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công
 4. (06/04/2020) Decree No. 40/2020/ND-CP dated April 6, 2020 providing details on the implementation of several Articles of the Law on Public Investment
 5. (03/04/2020) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 1393/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (01/04/2020) Công văn 1399/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/03/2020) Công văn 1352/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Nhà máy Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (30/03/2020) Công văn 1337/TCT-KK năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (04/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/04/2020) Công văn 1175/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (06/04/2020) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. (06/04/2020) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. (03/04/2020) Công văn 1074/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (03/04/2020) Công văn 18838/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/04/2020) Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (01/04/2020) Quyết định 448/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (31/03/2020) Quyết định 900/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 10. (31/03/2020) Quyết định 903/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
 11. (31/03/2020) Công văn 1125/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (31/03/2020) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2020-2021
 13. (30/03/2020) Decision No. 436/QD-TTg dated March 30, 2020 on introducing plan for implementation of higher education qualifications of the Vietnamese Qualifications Framework for the 2020 - 2025 period
 14. (30/03/2020) Quyết định 436/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/03/2020) Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (01/04/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/04/2020) Công văn 2665/VPCP-NN năm 2020 về xử lý hành vi sản xuất, phát tán phim, đoạn phim săn bắt, giết thịt trái phép động vật hoang dã do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 2568/VPCP-NN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/04/2020) Công văn 1696/BTNMT-TNN năm 2020 về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (31/03/2020) Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/03/2020) Công văn 1078/UBND-ĐT năm 2020 về điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý
 6. (30/03/2020) Công văn 1734/BYT-MT năm 2020 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (06/04/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (04/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 9. (30/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định
 10. (01/04/2020) Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (03/04/2020) Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (03/04/2020) Công văn 687/BHXH-GĐ1 năm 2020 về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (01/04/2020) Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (01/04/2020) Công văn 1071/BHXH-BT năm 2020 về cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (01/04/2020) Công văn 1072/BHXH-CSYT năm 2020 về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (01/04/2020) Công văn 678/BHXH-QLT năm 2020 về cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (30/03/2020) Công văn 1020/BHXH-TCKT năm 2020 về bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/04/2020) Quyết định 1079/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ Công Thương ban hành
 2. (03/04/2020) Thông báo 140/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/03/2020) Công văn 2079/TCHQ-GSQL năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc thủ tục xuất khẩu khẩu trang do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (31/03/2020) Công văn 1366/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (31/03/2020) Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (31/03/2020) Công văn 2283/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
 7. (31/03/2020) Công văn 2095/TCHQ-KĐHQ năm 2020 về hướng dẫn xác định và phân loại mặt hàng thép hình chữ H và thép hình chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (31/03/2020) Công văn 2106/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/03/2020) Công văn 2061/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành