Thông báo văn bản mới từ ngày 27-01-2020 đến ngày 03-02-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 27-01-2020 đến 03-02-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/02/2020) Công văn 380/TCT-TTHT năm 2020 thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (03/02/2020) Official Dispatch No. 164/TTg-KGVX dated February 03, 2020 on Intensification of prevention and fight against nCoV outbreak
 3. (03/02/2020) Công điện 122/CĐ-KTNN năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 4. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (03/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (03/02/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (03/02/2020) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (03/02/2020) Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/02/2020) Chỉ thị 5/CT-BTTTT năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (02/02/2020) Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (02/02/2020) Công văn 403/BYT-TB-CT năm 2020 về danh sách Công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch 2019-nCoV do Bộ Y tế ban hành
 12. (02/02/2020) Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (02/02/2020) Công điện 156/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (02/02/2020) Công văn 291/GDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (02/02/2020) Công văn 318/SGDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/02/2020) Directive No. 5/CT-BTTTT dated February 2, 2020 on prevention and control of Covid-19
 17. (01/02/2020) Công văn 156/TCQLTT-CNV năm 2020 về triền khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 18. (01/02/2020) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2020 về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (01/02/2020) Thông báo 42/TB-TCT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Corona do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (01/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hòa Bình ban hành
 21. (01/02/2020) Công văn 725/BNN-CBTTNS năm 2020 về thực hiện giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 22. (01/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (01/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hưng Yên ban hành
 24. (01/02/2020) Công văn 393/BYT-KCB năm 2020 về gửi thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều trị người bệnh nghi nCoV do Bộ Y tế ban hành
 25. (01/02/2020) Công văn 398/BYT-KHTC năm 2020 về bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương do Bộ Y tế ban hành
 26. (01/02/2020) Công văn 401/BYT-DP năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 27. (01/02/2020) Công văn 104/KCB-NV năm 2020 về bảo đảm trang bị Trang thiết bị_Thuốc_Vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 28. (31/01/2020) Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (31/01/2020) Công văn 390/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
 30. (31/01/2020) Công điện 393/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 31. (31/01/2020) Công văn 862/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
 32. (31/01/2020) Công văn 72/DP-DT năm 2020 về tăng cường giám sát tại cửa khẩu và triển khai in, phát poster, tờ rơi, tờ khai y tế tại cửa khẩu do Cục Y tế dự phòng ban hành
 33. (31/01/2020) Decision No. 237/QD-BYT dated January 31, 2020 promulgation of the plan for Response to the Novel Coronavirus Pneumonia
 34. (31/01/2020) Công văn 587/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (31/01/2020) Công văn 387/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
 36. (31/01/2020) Official Dispatch No. 387/BYT-TB-CT dated January 31, 2020 on Assurance of medical supplies for nCoV fight
 37. (31/01/2020) Công văn 149/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch nCoV do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 38. (31/01/2020) Công văn 260/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. (31/01/2020) Công văn 391/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 40. (31/01/2020) Công văn 280/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 41. (31/01/2020) Công văn 267/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 42. (31/01/2020) Công văn 369/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 43. (31/01/2020) Công văn 686/VPCP-QHQT năm 2020 về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. (31/01/2020) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (31/01/2020) Quyết định 237/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 46. (31/01/2020) Công văn 380/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 47. (31/01/2020) Kế hoạch 51/KH-BGDĐT về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 48. (30/01/2020) Directive No. 199/CT-HQHCM dated January 30, 2020 intensification of the prevention and fight against the novel coronavirus pneumonia
 49. (30/01/2020) Chỉ thị 199/CT-HQHCM năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (30/01/2020) Quyết định 225/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 51. (30/01/2020) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. (30/01/2020) Công văn 372/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của Bộ Y tế ban hành
 53. (30/01/2020) Công văn 300/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 54. (29/01/2020) Công điện 389/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 55. (29/01/2020) Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 56. (29/01/2020) Quyết định 219/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 do Bộ Y tế ban hành
 57. (29/01/2020) Công văn 364/BYT-DP năm 2020 về hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch do Bộ Y tế ban hành
 58. (28/01/2020) Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
 59. (28/01/2020) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 60. (28/01/2020) Công văn 362/BYT-KCB năm 2020 về thực hiện Công điện 121/CĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
 61. (28/01/2020) Công văn 335/LĐTBXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (03/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (02/02/2020) Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (31/01/2020) Công điện 393/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (31/01/2020) Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 6. (31/01/2020) Công văn 391/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (30/01/2020) Thông báo 33/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/01/2020) Công điện 122a/CĐ-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 2. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 3. (03/02/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 4. (03/02/2020) Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (01/02/2020) Công văn 710/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (31/01/2020) Quyết định 61/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Thông tin do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (31/01/2020) Quyết định 272/QĐ-BNN-TT năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 8. (31/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (31/01/2020) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-BTNMT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
 11. (30/01/2020) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần
 12. (30/01/2020) Chỉ thị 88/CT-BQP năm 2020 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng
 13. (30/01/2020) Quyết định 172/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (30/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (30/01/2020) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/02/2020) Thông báo 35/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (01/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức thu và sử dụng nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 3. (01/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 4. (01/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 5. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 6. (28/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
 7. (01/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 8. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
 9. (27/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (01/02/2020) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/02/2020) Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/01/2020) Công văn 683/VPCP-CN năm 2020 về Đề án phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (31/01/2020) Công văn 691/VPCP-CN năm 2020 về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/02/2020) Thông tư 49/2019/TT-BGTVT hướng dẫn về quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/02/2020) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/02/2020) Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2020 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành
 3. (31/01/2020) Công văn 146/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/01/2020) Công văn 147/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/01/2020) Công văn 686/VPCP-QHQT năm 2020 về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 kèm theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND
 7. (03/02/2020) Quyết định 34/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/02/2020) Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/02/2020) Công văn 380/TCT-TTHT năm 2020 thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (03/02/2020) Official Dispatch No. 164/TTg-KGVX dated February 03, 2020 on Intensification of prevention and fight against nCoV outbreak
 3. (03/02/2020) Công điện 122/CĐ-KTNN năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 4. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (03/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (03/02/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (03/02/2020) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (03/02/2020) Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/02/2020) Chỉ thị 5/CT-BTTTT năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (02/02/2020) Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (02/02/2020) Công văn 403/BYT-TB-CT năm 2020 về danh sách Công ty sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch 2019-nCoV do Bộ Y tế ban hành
 12. (02/02/2020) Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (02/02/2020) Công điện 156/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (02/02/2020) Công văn 291/GDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (02/02/2020) Công văn 318/SGDĐT-VP năm 2020 về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 16. (02/02/2020) Directive No. 5/CT-BTTTT dated February 2, 2020 on prevention and control of Covid-19
 17. (01/02/2020) Công văn 156/TCQLTT-CNV năm 2020 về triền khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 18. (01/02/2020) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2020 về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (01/02/2020) Thông báo 42/TB-TCT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Corona do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (01/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hòa Bình ban hành
 21. (01/02/2020) Công văn 725/BNN-CBTTNS năm 2020 về thực hiện giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 22. (01/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (01/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Hưng Yên ban hành
 24. (01/02/2020) Công văn 393/BYT-KCB năm 2020 về gửi thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều trị người bệnh nghi nCoV do Bộ Y tế ban hành
 25. (01/02/2020) Công văn 398/BYT-KHTC năm 2020 về bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch nCoV tại địa phương do Bộ Y tế ban hành
 26. (01/02/2020) Công văn 401/BYT-DP năm 2020 về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 27. (01/02/2020) Công văn 104/KCB-NV năm 2020 về bảo đảm trang bị Trang thiết bị_Thuốc_Vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 28. (31/01/2020) Chỉ thị 06/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (31/01/2020) Công văn 390/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
 30. (31/01/2020) Công điện 393/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 31. (31/01/2020) Công văn 862/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
 32. (31/01/2020) Công văn 72/DP-DT năm 2020 về tăng cường giám sát tại cửa khẩu và triển khai in, phát poster, tờ rơi, tờ khai y tế tại cửa khẩu do Cục Y tế dự phòng ban hành
 33. (31/01/2020) Decision No. 237/QD-BYT dated January 31, 2020 promulgation of the plan for Response to the Novel Coronavirus Pneumonia
 34. (31/01/2020) Công văn 587/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (31/01/2020) Công văn 387/BYT-TB-CT năm 2020 về đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị y tế cho phòng, chống dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành
 36. (31/01/2020) Official Dispatch No. 387/BYT-TB-CT dated January 31, 2020 on Assurance of medical supplies for nCoV fight
 37. (31/01/2020) Công văn 149/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch nCoV do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 38. (31/01/2020) Công văn 260/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. (31/01/2020) Công văn 391/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 40. (31/01/2020) Công văn 280/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 41. (31/01/2020) Công văn 267/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 42. (31/01/2020) Công văn 369/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 43. (31/01/2020) Công văn 686/VPCP-QHQT năm 2020 về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. (31/01/2020) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (31/01/2020) Quyết định 237/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 46. (31/01/2020) Công văn 380/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 47. (31/01/2020) Kế hoạch 51/KH-BGDĐT về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 48. (30/01/2020) Directive No. 199/CT-HQHCM dated January 30, 2020 intensification of the prevention and fight against the novel coronavirus pneumonia
 49. (30/01/2020) Chỉ thị 199/CT-HQHCM năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 50. (30/01/2020) Quyết định 225/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 51. (30/01/2020) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. (30/01/2020) Công văn 372/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV của Bộ Y tế ban hành
 53. (30/01/2020) Công văn 300/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 54. (29/01/2020) Công điện 389/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 55. (29/01/2020) Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 56. (29/01/2020) Quyết định 219/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 do Bộ Y tế ban hành
 57. (29/01/2020) Công văn 364/BYT-DP năm 2020 về hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch do Bộ Y tế ban hành
 58. (28/01/2020) Chỉ thị 01/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
 59. (28/01/2020) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 60. (28/01/2020) Công văn 362/BYT-KCB năm 2020 về thực hiện Công điện 121/CĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
 61. (28/01/2020) Công văn 335/LĐTBXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 62. (28/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
 63. (01/02/2020) Circular No. 32/2019/TT-BYT dated December 16, 2019 amending Clause 4 Article 4 and Appendix No. 01-MP of Circular No. 06/2011/TT-BYT on cosmetic management
 64. (01/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 65. (01/02/2020) Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT về hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (03/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (02/02/2020) Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (31/01/2020) Công điện 393/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (31/01/2020) Công văn 391/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (30/01/2020) Thông báo 33/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/01/2020) Công điện 122a/CĐ-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/02/2020) Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (01/02/2020) Công văn 710/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/01/2020) Quyết định 61/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Thông tin do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (31/01/2020) Quyết định 272/QĐ-BNN-TT năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (31/01/2020) Quyết định 62/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (31/01/2020) Quyết định 172/QĐ-TTg năm 2020 thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/01/2020) Quyết định 246/QĐ-BTNMT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019
 8. (30/01/2020) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần
 9. (30/01/2020) Chỉ thị 88/CT-BQP năm 2020 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng
 10. (30/01/2020) Quyết định 172/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành
 11. (30/01/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 12. (30/01/2020) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019
 13. (01/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (31/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 15. (30/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (31/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (28/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 18. (01/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 19. (01/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 20. (01/02/2020) Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. (03/02/2020) Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài
 22. (01/02/2020) Thông tư 15/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (03/02/2020) Quyết định 13/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
 2. (31/01/2020) Công văn 146/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/01/2020) Công văn 147/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức thu và sử dụng nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 5. (01/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (01/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (27/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (30/01/2020) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (30/01/2020) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 3. (30/01/2020) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (30/01/2020) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau
 5. (30/01/2020) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 6. (01/02/2020) Quyết định 40/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 61/2014/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (01/02/2020) Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (28/01/2020) Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
 9. (30/01/2020) Quyết định 08/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND
 10. (01/02/2020) Thông tư 54/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (30/01/2020) Quyết định 30/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau