Thông báo văn bản mới từ ngày 06-01-2020 đến ngày 13-01-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 06-01-2020 đến 13-01-2020


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 2. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 4. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (10/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (09/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (08/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 2 quy định kèm theo Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (08/01/2020) Công văn 175/VPCP-NN năm 2020 về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chình
 12. (06/01/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 13. (06/01/2020) Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (06/01/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (06/01/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/01/2020) Quyết định 36/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 3. (10/01/2020) Công văn 268/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/01/2020) Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/01/2020) Công văn 181/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/01/2020) Công văn 180/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/01/2020) Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 10. (06/01/2020) Thông báo 4/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/01/2020) Decision No. 03/2020/QD-TTg dated January 13, 2020 natural disaster forecast, warning and transmission
 2. (13/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (08/01/2020) Công văn 112/BTNMT-TNN về vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (07/01/2020) Quyết định 28/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/01/2020) Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (07/01/2020) Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh hiện do công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 2. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (10/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 4. (09/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (09/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (09/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (08/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2 Điều 2 quy định kèm theo Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8. (08/01/2020) Công văn 175/VPCP-NN năm 2020 về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/01/2020) Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh hiện do công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 2. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 3. (13/01/2020) Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (13/01/2020) Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
 5. (10/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 6. (10/01/2020) Quyết định 36/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 7. (10/01/2020) Quyết định 14/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (09/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 9. (09/01/2020) Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 10. (09/01/2020) Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (09/01/2020) Quyết định 41/QĐ-BTTTT về phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
 12. (09/01/2020) Chỉ thị 01/2020/CT-CA về triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 13. (09/01/2020) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT
 14. (09/01/2020) Quyết định 40/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (09/01/2020) Công văn 234/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/01/2020) Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (08/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 18. (08/01/2020) Quyết định 78/QĐ-BTNMT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 19. (08/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
 20. (08/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 21. (08/01/2020) Thông báo 6/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (08/01/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
 23. (07/01/2020) Quyết định 31/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (07/01/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 25. (07/01/2020) Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 26. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chình
 27. (06/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 28. (06/01/2020) Quyết định 24/QĐ-BTP năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019
 29. (06/01/2020) Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/01/2020) Công văn 1236/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (10/01/2020) Công văn 1254/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/01/2020) Công văn 1237/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/01/2020) Công văn 1238/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/01/2020) Công văn 1239/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (10/01/2020) Công văn 1305/CT-TTHT năm 2020 về chính sách hoàn thuế và khấu trừ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (09/01/2020) Công văn 949/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (09/01/2020) Công văn 950/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (09/01/2020) Công văn 951/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (09/01/2020) Công văn 1000/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (09/01/2020) Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (09/01/2020) Công văn 952/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/01/2020) Công văn 986/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/01/2020) Công văn 991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 20. (09/01/2020) Công văn 997/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (09/01/2020) Công văn 999/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (09/01/2020) Công văn 948/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (09/01/2020) Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (07/01/2020) Công văn 574/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (07/01/2020) Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (06/01/2020) Công văn 327/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (06/01/2020) Công văn 421/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (06/01/2020) Công văn 331/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 29. (06/01/2020) Công văn 332/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (06/01/2020) Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (06/01/2020) Công văn 330/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (06/01/2020) Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (06/01/2020) Công văn 406/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (06/01/2020) Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (06/01/2020) Công văn 329/CT-TTHT năm 2020 về thực hiện chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (06/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 37. (06/01/2020) Công văn 412/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (10/01/2020) Công văn 1236/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/01/2020) Công văn 1237/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/01/2020) Công văn 1238/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/01/2020) Công văn 1239/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/01/2020) Công văn 949/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/01/2020) Công văn 950/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/01/2020) Công văn 951/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/01/2020) Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/01/2020) Công văn 952/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (09/01/2020) Công văn 948/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (06/01/2020) Công văn 327/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (06/01/2020) Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (06/01/2020) Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (06/01/2020) Công văn 412/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (10/01/2020) Dự thảo Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
 2. (09/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 3. (09/01/2020) Quyết định 84/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (09/01/2020) Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/01/2020) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT
 6. (06/01/2020) Công văn 32/BGDĐT-TĐKT năm 2020 hướng dẫn về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (06/01/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 2. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (13/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội
 5. (10/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
 6. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 7. (09/01/2020) Quyết định 84/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 10. (07/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 2. (10/01/2020) Quyết định 44/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/01/2020) Công văn 991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2020) Công văn 421/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/01/2020) Công văn 268/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 109/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (09/01/2020) Công văn 986/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/01/2020) Công văn 181/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/01/2020) Công văn 182/VPCP-CN năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/01/2020) Hướng dẫn 12/HD-VKSTC về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (10/01/2020) Quyết định 14/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (09/01/2020) Quyết định 43/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/01/2020) Quyết định 41/QĐ-BTTTT về phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
 5. (09/01/2020) Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT
 6. (09/01/2020) Quyết định 40/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (09/01/2020) Công văn 234/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/01/2020) Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (08/01/2020) Quyết định 78/QĐ-BTNMT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (08/01/2020) Thông báo 6/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/01/2020) Quyết định 31/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (07/01/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 13. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chình
 14. (06/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 15. (06/01/2020) Quyết định 24/QĐ-BTP năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019
 16. (06/01/2020) Quyết định 24/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (10/01/2020) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
 18. (11/01/2020) Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do Quốc hội ban hành
 19. (11/01/2020) Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 20. (10/01/2020) Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (08/01/2020) Công văn 175/VPCP-NN năm 2020 về sự cần thiết ban hành Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chình
 6. (06/01/2020) Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/01/2020) Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/QĐ-UBND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. (10/01/2020) Quyết định 79/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/01/2020) Công văn 268/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/01/2020) Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/01/2020) Công văn 181/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/01/2020) Công văn 180/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/01/2020) Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2020) Thông báo 4/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/01/2020) Quyết định 80/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (13/01/2020) Công văn 1524/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/01/2020) Công văn 1236/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/01/2020) Công văn 1254/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/01/2020) Công văn 1237/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/01/2020) Công văn 1238/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/01/2020) Công văn 1239/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/01/2020) Công văn 1305/CT-TTHT năm 2020 về chính sách hoàn thuế và khấu trừ thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/01/2020) Công văn 949/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/01/2020) Công văn 950/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (09/01/2020) Công văn 951/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (09/01/2020) Công văn 1000/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (09/01/2020) Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (09/01/2020) Công văn 952/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (09/01/2020) Công văn 986/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (09/01/2020) Công văn 991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/01/2020) Công văn 997/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/01/2020) Công văn 999/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (09/01/2020) Công văn 948/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (09/01/2020) Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (07/01/2020) Công văn 574/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (07/01/2020) Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (06/01/2020) Công văn 327/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (06/01/2020) Công văn 421/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (06/01/2020) Công văn 331/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 27. (06/01/2020) Công văn 332/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (06/01/2020) Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (06/01/2020) Công văn 330/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (06/01/2020) Công văn 422/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (06/01/2020) Công văn 406/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (06/01/2020) Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (06/01/2020) Công văn 329/CT-TTHT năm 2020 về thực hiện chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (06/01/2020) Công văn 412/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (13/01/2020) Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 36. (06/01/2020) Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020
 37. (06/01/2020) Decree No. 92/2019/ND-CP dated November 20, 2019 promulgating Special Preferential Import Tariff Schedule for implementation of the Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2019 – 2020 period

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (13/01/2020) Công văn 1397/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/01/2020) Công văn 1396/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (10/01/2020) Công văn 1236/CT-TTHT năm 2020 về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/01/2020) Công văn 1237/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/01/2020) Công văn 1238/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/01/2020) Công văn 1239/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/01/2020) Công văn 949/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/01/2020) Công văn 950/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/01/2020) Công văn 951/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/01/2020) Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (09/01/2020) Công văn 952/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (09/01/2020) Công văn 948/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (06/01/2020) Công văn 327/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (06/01/2020) Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (06/01/2020) Công văn 419/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với các khoản tiền điện nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (06/01/2020) Công văn 412/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử và miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử, miễn chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận khi phát hiện sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/01/2020) Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (09/01/2020) Quyết định 84/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/01/2020) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

Lĩnh vực Thương mại

 1. (13/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (10/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 109/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2020) Công văn 131/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/01/2020) Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định về Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 7. (08/01/2020) Circular No. 33/2019/TT-BCT dated November 22, 2019 prescribing the criteria of the Vietnamese National Brand Program

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/01/2020) Quyết định 44/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/01/2020) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/01/2020) Công văn 991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với liên danh thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/01/2020) Công văn 233/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình, thuộc tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2020) Công văn 421/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công công trình tại Lào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/01/2020) Quyết định 77/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/01/2020) Công văn 268/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/01/2020) Quyết định 109/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (09/01/2020) Công văn 986/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/01/2020) Công văn 179/VPCP-CN năm 2020 về tổ chức lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/01/2020) Công văn 181/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/01/2020) Công văn 182/VPCP-CN năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/01/2020) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành