Thông báo văn bản mới từ ngày 23-12-2019 đến ngày 30-12-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 23-12-2019 đến 30-12-2019


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/12/2019) Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (30/12/2019) Công văn 7627/BYT-BH năm 2019 về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 3. (30/12/2019) Quyết định 6085/QĐ-BYT năm 2019 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0
 4. (30/12/2019) Quyết định 6101/QĐ-BYT năm 2019 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore do Bộ Y tế ban hành
 5. (30/12/2019) Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (30/12/2019) Thông tư 35/2019/TT-BYT quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (26/12/2019) Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
 8. (26/12/2019) Quyết định 5975/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT
 9. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 10. (26/12/2019) Công văn 1513/KCB-NV năm 2019 về chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 11. (25/12/2019) Quyết định 3111/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt về danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng khác là thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
 12. (25/12/2019) Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2019 về Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (25/12/2019) Quyết định 1896/QĐ-TTg năm 2019 về Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (25/12/2019) Quyết định 294/QĐ-UBQG45 năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
 15. (24/12/2019) Công văn 4811/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 16. (24/12/2019) Công văn 21356/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 70) do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (24/12/2019) Công văn 21355/QLD-CL năm 2019 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 70) do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (23/12/2019) Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 19. (23/12/2019) Công văn 21316/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/12/2019) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 05 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 2. (30/12/2019) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 3. (30/12/2019) Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (30/12/2019) Hướng dẫn 39/HD-VKSTC năm 2019 về thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (30/12/2019) Thông tư 38/2019/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 6. (30/12/2019) Quyết định 3982/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 7. (30/12/2019) Kế hoạch 5224/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. (30/12/2019) Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 9. (27/12/2019) Quyết định 2658/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 10. (26/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
 11. (26/12/2019) Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
 12. (26/12/2019) Thông báo 442/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (26/12/2019) Quyết định 5975/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT
 14. (26/12/2019) Công văn 11796/VPCP-KSTT năm 2019 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (26/12/2019) Quyết định 1905/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (26/12/2019) Quyết định 4881/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2020
 17. (26/12/2019) Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (26/12/2019) Kế hoạch 10638/KH-UBND năm 2019 về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 19. (26/12/2019) Kế hoạch 10635/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 20. (26/12/2019) Quyết định 3912/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 21. (26/12/2019) Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 22. (25/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (25/12/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 24. (25/12/2019) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
 25. (25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng
 26. (25/12/2019) Thông tư 52/2019/TT-BGTVT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành
 27. (25/12/2019) Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 28. (23/12/2019) Quyết định 1096/QĐ-BNV năm 2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 29. (23/12/2019) Quyết định 7235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Thành phố Hà Nội
 30. (23/12/2019) Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải
 31. (23/12/2019) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc, cơ chế tài chính của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang
 32. (23/12/2019) Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 33. (23/12/2019) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 34. (23/12/2019) Quyết định 7216/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (30/12/2019) Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
 2. (27/12/2019) Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành
 3. (27/12/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/12/2019) Quyết định 79/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 5. (26/12/2019) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 1208/QĐ-UBND quy định về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý (lần 2)
 6. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 7. (26/12/2019) Circular No. 11/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing guidelines on determination of cost per shift of construction machinery and equipment
 8. (26/12/2019) Circular No. 13/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 prescribing management of construction costs of construction projects under National target programs on sustainable poverty reduction and development of new-style rural areas
 9. (26/12/2019) Circular No. 12/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 guiding development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices
 10. (26/12/2019) Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (26/12/2019) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 1170/QĐ-UBND và Quyết định sửa đổi Quyết định 1170/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 12. (26/12/2019) Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. (26/12/2019) Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (25/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 16. (24/12/2019) Thông tư 88/2019/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (30/12/2019) Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (30/12/2019) Circular No. 31/2019/TT-NHNN dated December 30, 2019 regulating chart of bookkeeping accounts for microfinance institutions
 3. (27/12/2019) Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (27/12/2019) Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (27/12/2019) Quyết định 2658/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 6. (27/12/2019) Circular No. 30/2019/TT-NHNN dated December 27, 2019 on reserve requirements to be satisfied by credit institutions and foreign bank branches
 7. (25/12/2019) Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (25/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 9. (25/12/2019) Circular No. 28/2019/TT-NHNN dated December 25, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 19/2016/TT-NHNN on bank cards
 10. (23/12/2019) Thông tư 26/2019/TT-NHNN sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 11. (23/12/2019) Circular No. 26/2019/TT-NHNN dated December 23, 2019 on amendments to some Articles of Regulation on issuance, use and management of bank identification numbers promulgated together with the Decision No. 38/2007/QD-NHNN

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (30/12/2019) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 2. (30/12/2019) Quyết định 6085/QĐ-BYT năm 2019 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0
 3. (30/12/2019) Quyết định 3951/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020
 4. (27/12/2019) Chỉ thị 67/CT-BTTTT năm 2019 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
 5. (26/12/2019) Công văn 11796/VPCP-KSTT năm 2019 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (26/12/2019) Quyết định 80/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (26/12/2019) Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/12/2019) Thông tư 51/2019/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/12/2019) Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 2. (30/12/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (27/12/2019) Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
 4. (26/12/2019) Circular No. 18/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 on providing instructions on conversion of construction investment capital
 5. (26/12/2019) Circular No. 11/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing guidelines on determination of cost per shift of construction machinery and equipment
 6. (26/12/2019) Circular No. 16/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing instructions on determination of project administrative and investment counseling costs
 7. (26/12/2019) Circular No. 13/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 prescribing management of construction costs of construction projects under National target programs on sustainable poverty reduction and development of new-style rural areas
 8. (26/12/2019) Circular No. 12/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 guiding development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices
 9. (26/12/2019) Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (26/12/2019) Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (26/12/2019) Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. (26/12/2019) Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. (25/12/2019) Quyết định 76/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019
 14. (25/12/2019) Quyết định 77/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019
 15. (25/12/2019) Quyết định 78/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019
 16. (25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng
 17. (24/12/2019) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/12/2019) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 2. (28/12/2019) Thông báo 447/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/12/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/12/2019) Thông tư 195/2019/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 5. (27/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (26/12/2019) Quyết định 79/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 7. (25/12/2019) Thông tư 22/2019/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (25/12/2019) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
 9. (25/12/2019) Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (25/12/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 12. (24/12/2019) Quyết định 3263/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (23/12/2019) Kế hoạch 2930/KH-UBND năm 2019 về truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 14. (23/12/2019) Quyết định 4800/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2030

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/12/2019) Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (27/12/2019) Thông tư 195/2019/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 3. (26/12/2019) Thông báo 445/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 5. (24/12/2019) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/12/2019) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 7. (23/12/2019) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (30/12/2019) Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi
 2. (30/12/2019) Decree No. 99/2019/ND-CP dated December 30, 2019 elaborating and providing guidelines for a number of Articles of the Law on amendments to the Law on Higher Education
 3. (30/12/2019) Thông tư 33/2019/TT-LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (26/12/2019) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 1208/QĐ-UBND quy định về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý (lần 2)
 5. (26/12/2019) Kế hoạch 10636/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (25/12/2019) Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT năm 2019 về tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (25/12/2019) Công văn 96149/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (24/12/2019) Công văn 5737/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (24/12/2019) Công văn 95930/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. (25/12/2019) Công văn 5485/TCT-KK năm 2019 về việc nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (25/12/2019) Công văn 96155/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí khen thưởng đại lý bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/12/2019) Công văn 96154/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/12/2019) Công văn 96153/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/12/2019) Công văn 96150/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/12/2019) Công văn 96149/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 9. (24/12/2019) Công văn 5467/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (24/12/2019) Công văn 95931/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (24/12/2019) Công văn 95920/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/12/2019) Công văn 95918/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế đối với cá nhân không cư trú thuộc đối tượng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (24/12/2019) Công văn 95930/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (24/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về giá thóc tẻ dùng để tính tiền thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (23/12/2019) Công văn 95770/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/12/2019) Công văn 95768/CT-TTHT năm 2019 về miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (23/12/2019) Công văn 95766/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (23/12/2019) Công văn 95765/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (23/12/2019) Công văn 95764/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (23/12/2019) Công văn 95763/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với chương trình quay số trúng thưởng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (23/12/2019) Công văn 95628/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (23/12/2019) Công văn 5443/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (23/12/2019) Công văn 95772/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (23/12/2019) Công văn 95771/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (23/12/2019) Công văn 7931/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (30/12/2019) Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (30/12/2019) Circular No. 31/2019/TT-NHNN dated December 30, 2019 regulating chart of bookkeeping accounts for microfinance institutions
 3. (26/12/2019) Circular No. 89/2019/TT-BTC dated December 26, 2019 providing accounting instructions for Vietnam Securities Depository
 4. (25/12/2019) Công văn 96154/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/12/2019) Công văn 96153/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/12/2019) Công văn 96150/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (24/12/2019) Công văn 95920/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/12/2019) Công văn 95770/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/12/2019) Công văn 95766/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/12/2019) Công văn 95764/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/12/2019) Công văn 95628/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/12/2019) Công văn 95771/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/12/2019) Công văn 7931/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7


Lĩnh vực Thương mại

 1. (25/12/2019) Công văn 96153/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/12/2019) Kế hoạch 839/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
 3. (28/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
 4. (30/12/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
 5. (26/12/2019) Quyết định 70/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 6. (23/12/2019) Nghị quyết 34/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 7. (25/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 8. (27/12/2019) Circular No. 22/2019/TT-BCT dated November 12, 2019 on suspension of merchanting trade and temporary import of plywood into Vietnam for re-export to the United States
 9. (27/12/2019) Circular No. 46/2019/TT-BGTVT on amendments to a number of Articles of Circular No. 25/2019/TT-BGTVT on technical safety and environmental safety inspection in automobile production and assembly
 10. (27/12/2019) Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/12/2019) Thông tư 22/2019/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (26/12/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 13. (26/12/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/12/2019) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 2. (28/12/2019) Thông báo 447/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/12/2019) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
 4. (25/12/2019) Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (25/12/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (24/12/2019) Quyết định 3263/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (23/12/2019) Kế hoạch 2930/KH-UBND năm 2019 về truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (23/12/2019) Quyết định 4800/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2030
 10. (30/12/2019) Quyết định 70/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (26/12/2019) Quyết định 70/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (23/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (30/12/2019) Quyết định 1932/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (23/12/2019) Công văn 95772/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 4. (29/12/2019) Quyết định 71/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (30/12/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
 6. (26/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (23/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (25/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/12/2019) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 05 bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 2. (30/12/2019) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 3. (30/12/2019) Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (30/12/2019) Hướng dẫn 39/HD-VKSTC năm 2019 về thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (30/12/2019) Quyết định 3982/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 6. (30/12/2019) Kế hoạch 5224/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (26/12/2019) Thông báo 442/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/12/2019) Quyết định 5975/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT
 9. (26/12/2019) Công văn 11796/VPCP-KSTT năm 2019 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/12/2019) Quyết định 1905/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội và quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (26/12/2019) Quyết định 4881/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Bình Định năm 2020
 12. (26/12/2019) Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (26/12/2019) Kế hoạch 10638/KH-UBND năm 2019 về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 14. (26/12/2019) Kế hoạch 10635/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020
 15. (26/12/2019) Quyết định 3912/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 16. (26/12/2019) Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 17. (25/12/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (25/12/2019) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
 19. (25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng
 20. (25/12/2019) Quyết định 3836/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 21. (23/12/2019) Quyết định 1096/QĐ-BNV năm 2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 22. (23/12/2019) Quyết định 7235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Thành phố Hà Nội
 23. (23/12/2019) Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải
 24. (23/12/2019) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc, cơ chế tài chính của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang
 25. (23/12/2019) Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 26. (23/12/2019) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 27. (23/12/2019) Quyết định 7216/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội
 28. (28/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
 29. (28/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đất đai tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 30. (28/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 31. (26/12/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 003/2009/QĐ-UBND
 32. (23/12/2019) Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 33. (25/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
 34. (25/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 35. (23/12/2019) Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
 36. (25/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2008/QĐ-UBND và 193/2008/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 37. (24/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 38. (23/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 39. (27/12/2019) Quyết định 2273/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 40. (25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
 41. (25/12/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/12/2019) Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành
 2. (26/12/2019) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 1208/QĐ-UBND quy định về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý (lần 2)
 3. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 4. (26/12/2019) Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (26/12/2019) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 1170/QĐ-UBND và Quyết định sửa đổi Quyết định 1170/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 6. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (29/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 8. (29/12/2019) Quyết định 71/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 9. (30/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 10. (30/12/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 11. (26/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 12. (23/12/2019) Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 13. (23/12/2019) Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND về sửa đổi kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (23/12/2019) Nghị quyết 49/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định
 15. (23/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 16. (23/12/2019) Nghị quyết 107/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 17. (23/12/2019) Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 18. (23/12/2019) Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho thực hiện công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (24/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 20. (23/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 21. (23/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 22. (25/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
 23. (30/12/2019) Thông tư 82/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2014/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. (29/12/2019) Nghị quyết 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 do Quốc hội ban hành
 25. (29/12/2019) Resolution No. 87/2019/QH14 dated November 14, 2019 allocation of central government budget in 2020
 26. (27/12/2019) Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
 27. (23/12/2019) Circular No. 18/2019/TT-BLDTBXH dated November 8, 2019 guidance on implementation of wages, salaries, coaching and competition grants; social insurance, unemployment insurance, occupational accident and disease insurance; sickness, pregnancy and occupational accident allowances, for coaches and athletes during the training and competition period
 28. (23/12/2019) Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/12/2019) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quyết định 1208/QĐ-UBND quy định về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý (lần 2)
 2. (26/12/2019) Kế hoạch 10636/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (25/12/2019) Quyết định 4927/QĐ-BGDĐT năm 2019 về tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (25/12/2019) Công văn 96149/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/12/2019) Công văn 5737/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (24/12/2019) Công văn 95930/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho thực hiện công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (28/12/2019) Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/12/2019) Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức phụ thu giá cước vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 2. (23/12/2019) Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải
 3. (26/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 4. (25/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 5. (23/12/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 6. (27/12/2019) Quyết định 2273/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 7. (27/12/2019) Circular No. 46/2019/TT-BGTVT on amendments to a number of Articles of Circular No. 25/2019/TT-BGTVT on technical safety and environmental safety inspection in automobile production and assembly
 8. (27/12/2019) Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/12/2019) Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 2. (30/12/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (25/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng
 4. (24/12/2019) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng
 5. (27/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND
 6. (23/12/2019) Nghị quyết 56/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019
 7. (23/12/2019) Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 57/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2019
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 58/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019
 10. (26/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. (23/12/2019) Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 12. (24/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/12/2019) Thông báo 445/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 3. (24/12/2019) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (23/12/2019) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 5. (23/12/2019) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 6. (27/12/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND
 7. (23/12/2019) Nghị quyết 34/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND về nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thuộc hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng đang nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. (26/12/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 11. (26/12/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/12/2019) Công văn 5485/TCT-KK năm 2019 về việc nộp lệ phí trước bạ đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (25/12/2019) Công văn 96155/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí khen thưởng đại lý bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/12/2019) Công văn 96154/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/12/2019) Công văn 96153/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/12/2019) Công văn 96150/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/12/2019) Công văn 96149/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/12/2019) Kế hoạch 10603/KH-UBND năm 2019 về công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 8. (24/12/2019) Công văn 5467/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (24/12/2019) Công văn 95931/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (24/12/2019) Công văn 95920/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (24/12/2019) Công văn 95918/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế đối với cá nhân không cư trú thuộc đối tượng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/12/2019) Công văn 95930/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/12/2019) Công văn 95770/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/12/2019) Công văn 95768/CT-TTHT năm 2019 về miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/12/2019) Công văn 95766/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/12/2019) Công văn 95765/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (23/12/2019) Công văn 95764/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (23/12/2019) Công văn 95763/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với chương trình quay số trúng thưởng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (23/12/2019) Công văn 95628/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (23/12/2019) Công văn 5443/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (23/12/2019) Công văn 95772/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (23/12/2019) Công văn 95771/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (23/12/2019) Công văn 7931/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
 24. (28/12/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 25. (26/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 26. (23/12/2019) Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 27. (23/12/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 28. (23/12/2019) Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
 29. (23/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục IV Phần A Danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/12/2019) Công văn 7627/BYT-BH năm 2019 về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 2. (30/12/2019) Quyết định 6085/QĐ-BYT năm 2019 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0
 3. (30/12/2019) Quyết định 6101/QĐ-BYT năm 2019 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore do Bộ Y tế ban hành
 4. (26/12/2019) Quyết định 5975/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT
 5. (26/12/2019) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2019 về một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
 6. (26/12/2019) Công văn 1513/KCB-NV năm 2019 về chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 7. (25/12/2019) Quyết định 3111/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt về danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng khác là thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
 8. (25/12/2019) Quyết định 1893/QĐ-TTg năm 2019 về Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (25/12/2019) Quyết định 1896/QĐ-TTg năm 2019 về Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (25/12/2019) Quyết định 294/QĐ-UBQG45 năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
 11. (24/12/2019) Công văn 4811/BHXH-CNTT năm 2019 về tạo lập giấy ra viện và giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (24/12/2019) Công văn 21356/QLD-CL năm 2019 về hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 70) do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (24/12/2019) Công văn 21355/QLD-CL năm 2019 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 70) do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (23/12/2019) Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 15. (23/12/2019) Công văn 21316/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. (28/12/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 17. (26/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 18. (23/12/2019) Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 19. (23/12/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 20. (23/12/2019) Circular No. 18/2019/TT-BLDTBXH dated November 8, 2019 guidance on implementation of wages, salaries, coaching and competition grants; social insurance, unemployment insurance, occupational accident and disease insurance; sickness, pregnancy and occupational accident allowances, for coaches and athletes during the training and competition period
 21. (23/12/2019) Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (30/12/2019) Công văn 7627/BYT-BH năm 2019 về ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 2. (27/12/2019) Công văn 1598/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế tại thôn, bản thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (25/12/2019) Công văn 4857/BHXH-BT năm 2019 về quản lý thu bảo hiểm y tế đối với người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (25/12/2019) Công văn 96155/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí khen thưởng đại lý bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/12/2019) Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 6. (23/12/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 7. (25/12/2019) Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (25/12/2019) Công văn 96154/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (25/12/2019) Công văn 96153/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (25/12/2019) Công văn 96150/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (24/12/2019) Công văn 95920/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/12/2019) Công văn 95770/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/12/2019) Công văn 95766/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (23/12/2019) Công văn 95764/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/12/2019) Công văn 95628/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/12/2019) Công văn 95771/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/12/2019) Công văn 7931/TCHQ-TXNK năm 2019 về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/12/2019) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 2. (25/12/2019) Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
 3. (28/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP do tỉnh Gia Lai ban hành
 4. (28/12/2019) Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đất đai tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (23/12/2019) Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (30/12/2019) Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hòa Bình
 7. (24/12/2019) Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014
 9. (23/12/2019) Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 10. (23/12/2019) Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
 11. (25/12/2019) Thông tư 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 12. (23/12/2019) Nghị quyết 48/2011/NQ-HĐND phê chuẩn thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 13. (23/12/2019) Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 14. (30/12/2019) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Định ban hành
 15. (25/12/2019) Quyết định 92/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 16. (25/12/2019) Quyết định 193/2008/QĐ-UBND quy định số đăng ký tàu cá do UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 17. (25/12/2019) Quyết định 18/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 18. (23/12/2019) Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 19. (23/12/2019) Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 20. (26/12/2019) Chỉ thị 17/2007/CT-UBND đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 21. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 22. (23/12/2019) Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (30/12/2019) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 2. (23/12/2019) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 3. (26/12/2019) Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 4. (28/12/2019) Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 5. (23/12/2019) Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 6. (23/12/2019) Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 7. (30/12/2019) Quyết định 34/2016/QĐ-UBND về Quy định chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016-2020)
 8. (25/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quy định mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Sơn La ban hành
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm (2016-2020) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. (26/12/2019) Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định chi tiết nội dung về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 11. (30/12/2019) Quyết định 22/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá tỉnh Đắk Lắk
 12. (30/12/2019) Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hòa Bình ban hành
 13. (30/12/2019) Quyết định 36/2014/QĐ-UBND Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành
 14. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội
 15. (23/12/2019) Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội
 16. (23/12/2019) Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 17. (25/12/2019) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 18. (23/12/2019) Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 19. (25/12/2019) Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 20. (25/12/2019) Quyết định 93/2009/QĐ-UBND về thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức,và những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 21. (23/12/2019) Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 22. (23/12/2019) Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 23. (23/12/2019) Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 24. (23/12/2019) Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 25. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 26. (23/12/2019) Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/12/2019) Quyết định 48/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội
 3. (26/12/2019) Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (23/12/2019) Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND bố trí vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội
 5. (25/12/2019) Quyết định 56/2013/QĐ-UBND Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (25/12/2019) Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (25/12/2019) Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (25/12/2019) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ mở rộng, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
 10. (25/12/2019) Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 11. (25/12/2019) Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (25/12/2019) Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 13. (25/12/2019) Quyết định 26/2010/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 153/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 14. (25/12/2019) Quyết định 123/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/12/2019) Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 16. (25/12/2019) Quyết định 80/2009/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (29/12/2019) Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (25/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quy định mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Sơn La ban hành
 3. (26/12/2019) Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định chi tiết nội dung về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 4. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội
 5. (25/12/2019) Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (25/12/2019) Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (25/12/2019) Quyết định 26/2010/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 153/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (25/12/2019) Quyết định 96/2007/QĐ-UBND về "Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/12/2019) Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (23/12/2019) Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 2. (26/12/2019) Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 3. (28/12/2019) Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 4. (23/12/2019) Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 5. (23/12/2019) Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 6. (25/12/2019) Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (26/12/2019) Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 2. (28/12/2019) Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 3. (23/12/2019) Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
 4. (23/12/2019) Nghị quyết 96/2017/NQ-HĐND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
 5. (25/12/2019) Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/12/2019) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2017 sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/12/2019) Quyết định 471/QĐ-TTg năm 2016 về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (29/12/2019) Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 4. (26/12/2019) Quyết định 75/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (23/12/2019) Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 6. (25/12/2019) Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (30/12/2019) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (25/12/2019) Quyết định 92/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý Hồ Tây do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (23/12/2019) Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (23/12/2019) Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (23/12/2019) Nghị quyết 50/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 4. (23/12/2019) Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí giữ xe trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 2 ban hành
 5. (23/12/2019) Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ 2 ban hành
 6. (23/12/2019) Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phí đấu giá trích để lại cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 7. (23/12/2019) Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 8. (23/12/2019) Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 14 ban hành
 9. (23/12/2019) Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND quy định thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (23/12/2019) Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND phê duyệt quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. (23/12/2019) Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 12. (23/12/2019) Nghị quyết 24/2008/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 11 ban hành
 13. (23/12/2019) Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về thu phí thẩm định và lệ phí cấp phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành