Thông báo văn bản mới từ ngày 11-11-2019 đến ngày 18-11-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 11-11-2019 đến 18-11-2019


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (18/11/2019) Công văn 1429/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (18/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 6. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 7. (18/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (18/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng kèm theo Quyết định 3015/2014/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
 10. (18/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 11. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025
 12. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 13. (18/11/2019) Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 14. (18/11/2019) Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, thẩm định do tỉnh Hải Dương ban hành
 15. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 16. (18/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 17. (18/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 18. (18/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 19. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 20. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 21. (16/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. (15/11/2019) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 23. (15/11/2019) Quyết định 3369/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (15/11/2019) Quyết định 3370/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (15/11/2019) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 26. (15/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 27. (15/11/2019) Quyết định 4809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 28. (15/11/2019) Quyết định 4796/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 29. (15/11/2019) Quyết định 4481/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 30. (15/11/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 34/2016/QĐ-UBND
 31. (15/11/2019) Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành
 32. (15/11/2019) Quyết định 3126/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
 33. (15/11/2019) Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định về tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 34. (14/11/2019) Quyết định 6606/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 35. (14/11/2019) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
 36. (14/11/2019) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 37. (14/11/2019) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 38. (14/11/2019) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
 39. (14/11/2019) Quyết định 3694/QĐ-UBND năm 2019 công bố Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
 40. (14/11/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 41. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 42. (14/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2005/QĐ-UBND, 01/2009/QĐ-UBND, Chỉ thị 08/2009/CT-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
 43. (14/11/2019) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 44. (14/11/2019) Nghị quyết 809/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 45. (14/11/2019) Decree No. 85/2019/ND-CP dated November 14, 2019 prescribing handling of administrative procedures via National Single Window and ASEAN Single Window and specialized inspection for exports and imports
 46. (14/11/2019) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
 47. (14/11/2019) Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 48. (14/11/2019) Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 49. (14/11/2019) Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 50. (14/11/2019) Quyết định 972/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 51. (13/11/2019) Kế hoạch 3006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do tỉnh Kon Tum ban hành
 52. (13/11/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 53. (13/11/2019) Quyết định 3100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 54. (13/11/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 55. (13/11/2019) Nghị quyết 99/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019
 56. (13/11/2019) Quyết định 561/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 57. (13/11/2019) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 58. (13/11/2019) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2019 về nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 59. (13/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 60. (13/11/2019) Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 61. (13/11/2019) Thông báo 394/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. (13/11/2019) Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 63. (13/11/2019) Công văn 10358/VPCP-TH năm 2019 về phân công chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. (13/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 65. (13/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 66. (13/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
 67. (12/11/2019) Quyết định 2931/QĐ-UBND năm 2019 ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 68. (12/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 69. (12/11/2019) Quyết định 3631/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 70. (12/11/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 71. (12/11/2019) Nghị quyết 89/2019/QH14 về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV
 72. (12/11/2019) Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định
 73. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 74. (12/11/2019) Hướng dẫn 35/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 75. (12/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 76. (12/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 77. (12/11/2019) Công văn 10335/VPCP-V.I năm 2019 về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 78. (12/11/2019) Quyết định 6547/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 79. (12/11/2019) Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh
 80. (11/11/2019) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 81. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 83. (11/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 84. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 85. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 86. (11/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 87. (11/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 88. (11/11/2019) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 89. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 90. (11/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực tư pháp
 91. (11/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 92. (11/11/2019) Quyết định 5166/QĐ-BQP năm 2019 về Danh mục mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong Bộ Quốc phòng
 93. (11/11/2019) Quyết định 4427/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 94. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 95. (11/11/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến do tỉnh Hòa Bình ban hành
 96. (11/11/2019) Quyết định 2850/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTP về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 97. (11/11/2019) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
 98. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 99. (11/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 100. (11/11/2019) Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/11/2019) Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 4. (18/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 5. (18/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 6. (18/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
 7. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 8. (17/11/2019) Thông tư 174/2019/TT-BQP hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 9. (15/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 10. (15/11/2019) Thông tư 82/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2014/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (15/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 12. (15/11/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 13. (14/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 14. (14/11/2019) Quyết định 2361/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (14/11/2019) Nghị quyết 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 do Quốc hội ban hành
 16. (14/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 17. (14/11/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ
 18. (14/11/2019) Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (14/11/2019) Resolution No. 87/2019/QH14 dated November 14, 2019 allocation of central government budget in 2020
 20. (14/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (13/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 22. (13/11/2019) Quyết định 768/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; phân bổ kinh phí, phê duyệt danh mục mua sắm tài sản năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 23. (13/11/2019) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 24. (13/11/2019) Công văn 8472/BKHĐT-TH năm 2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 25. (13/11/2019) Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 26. (12/11/2019) Công văn 10344/VPCP-KTTH năm 2019 về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (12/11/2019) Decree No. 83/2019/ND-CP dated November 12, 2019 on amendments and supplements to several Articles of the Government’s Decree No. 94/2014/ND-CP on establishment and management of natural disaster prevention and control funds
 28. (12/11/2019) Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Quốc hội ban hành
 29. (12/11/2019) Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 30. (11/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 31. (11/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 32. (11/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 4. (18/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 5. (18/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 6. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 7. (18/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định
 8. (18/11/2019) Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (16/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (15/11/2019) Công văn 6045/BTNMT-KHCN về triển khai nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (15/11/2019) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 12. (15/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. (15/11/2019) Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT về danh mục loài cây trồng chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. (14/11/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2213/2006/QĐ-UBND quy định về xử lý thực bì bằng phương pháp đốt do tỉnh Phú Thọ ban hành
 15. (14/11/2019) Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (13/11/2019) Quyết định 1612/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (13/11/2019) Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 về phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. (13/11/2019) Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 19. (13/11/2019) Quyết định 2916/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Tài nguyên nước, Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (13/11/2019) Quyết định 2915/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 21. (13/11/2019) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
 22. (13/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 23. (13/11/2019) Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 24. (13/11/2019) Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (13/11/2019) Quyết định 1606/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (13/11/2019) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 27. (12/11/2019) Decision No. 1459/QD-TCMT dated November 12, 2019 promulgating a guide to calculation and publishing of Vietnam Air Quality Index (VN_AQI)
 28. (12/11/2019) Quyết định 1459/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 29. (12/11/2019) Quyết định 1460/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 30. (12/11/2019) Kế hoạch 640/KH-UBND năm 2019 về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, mùa khô năm 2019-2020
 31. (12/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 32. (12/11/2019) Công văn 10335/VPCP-V.I năm 2019 về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 34. (11/11/2019) Kế hoạch 5244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (18/11/2019) Công văn 19500/QLD-CL năm 2019 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (18/11/2019) Công văn 2344/TCQLTT-THKHTC năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 3. (17/11/2019) Thông tư 174/2019/TT-BQP hướng dẫn về thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 4. (15/11/2019) Công văn 19432/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (15/11/2019) Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2019 về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (15/11/2019) Quyết định 4809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 7. (14/11/2019) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (14/11/2019) Công văn 6744/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con do Bộ Y tế ban hành
 9. (13/11/2019) Công văn 10382/VPCP-KGVX năm 2019 về thực hiện Kết luận phiên họp giải trình về chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (13/11/2019) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 11. (13/11/2019) Quyết định 1616/QĐ-TTg năm 2019 về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (13/11/2019) Công văn 2618/BHXH-QLT năm 2019 về cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (12/11/2019) Decision No. 5349/QD-BYT dated November 12, 2019 approving plan for deployment of electronic health records
 14. (12/11/2019) Công văn 19265/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (12/11/2019) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 16. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 17. (12/11/2019) Quyết định 1460/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 18. (12/11/2019) Quyết định 5349/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (11/11/2019) Kế hoạch 2995/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 20. (11/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 21. (11/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
 22. (11/11/2019) Công văn 19100/QLD-CL năm 2019 công bố đợt 29 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/11/2019) Circular No. 30/2019/TT-BCT dated November 18, 2019 on amendments and supplements to several Articles of Circular 25/2016/TT-BCT on electricity transmission system and Circular No. 39/2015/TT-BCT on electricity distribution system
 2. (18/11/2019) Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
 3. (18/11/2019) Kế hoạch 5330/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị
 4. (18/11/2019) Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 5. (18/11/2019) Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (15/11/2019) Circular No. 28/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 57/2018/TT-BCT elaborating a number of Articles of Decrees related to tobacco business
 7. (15/11/2019) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 8. (15/11/2019) Circular No. 27/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 regulating list of wastes subject to temporary suspension from temporary import, re-export or merchanting trade business
 9. (15/11/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 10. (15/11/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 11. (15/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 12. (15/11/2019) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020
 13. (15/11/2019) Thông tư 28/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT về hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (15/11/2019) Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
 15. (15/11/2019) Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (14/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 17. (14/11/2019) Thông tư 25/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 18. (14/11/2019) Decree No. 84/2019/ND-CP dated November 14, 2019 on fertilizer management
 19. (14/11/2019) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (14/11/2019) Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 21. (14/11/2019) Thông tư 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 22. (14/11/2019) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2019 về thí điểm thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành
 23. (14/11/2019) Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón
 24. (13/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 25. (13/11/2019) Quyết định 2402/QĐ-UBND về Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 26. (12/11/2019) Circular No. 22/2019/TT-BCT dated November 12, 2019 on suspension of merchanting trade and temporary import of plywood into Vietnam for re-export to the United States
 27. (12/11/2019) Circular No. 46/2019/TT-BGTVT on amendments to a number of Articles of Circular No. 25/2019/TT-BGTVT on technical safety and environmental safety inspection in automobile production and assembly
 28. (12/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 29. (12/11/2019) Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (12/11/2019) Thông tư 22/2019/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 31. (11/11/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 32. (11/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 33. (11/11/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 2. (18/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 3. (18/11/2019) Quyết định 3460/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (15/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (15/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. (15/11/2019) Công điện 1545/CĐ-TTg năm 2019 về sự cố tàu bay quốc tịch Việt Nam bị móp mũi che ra - đa và rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/11/2019) Nghị định 89/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
 8. (14/11/2019) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 9. (14/11/2019) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
 10. (13/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (13/11/2019) Công văn 10381/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (12/11/2019) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (12/11/2019) Circular No. 46/2019/TT-BGTVT on amendments to a number of Articles of Circular No. 25/2019/TT-BGTVT on technical safety and environmental safety inspection in automobile production and assembly
 14. (12/11/2019) Thông tư 46/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 16. (11/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BGTVT về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (18/11/2019) Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (15/11/2019) Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (15/11/2019) Quyết định 4036/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 219/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 35/QĐ-BCĐLSCPVN
 6. (15/11/2019) Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành
 7. (15/11/2019) Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/11/2019) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 9. (14/11/2019) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2020
 10. (14/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/11/2019) Quyết định 3100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 12. (13/11/2019) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 13. (13/11/2019) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 15. (12/11/2019) Kế hoạch 3312/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 168-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 16. (12/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 17. (11/11/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 18. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 19. (11/11/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành
 20. (11/11/2019) Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (11/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý khu du lịch kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (16/11/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (15/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 5. (15/11/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (14/11/2019) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
 7. (13/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 8. (13/11/2019) Quyết định 2908/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (12/11/2019) Công văn 4651/TCT-CS năm 2019 giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (12/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 6 của Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 11/2018/QĐ-UBND
 11. (12/11/2019) Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 2. (16/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về bổ sung dự án vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 3. (15/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (14/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 5. (14/11/2019) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
 6. (13/11/2019) Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (13/11/2019) Công văn 10381/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 9. (12/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (11/11/2019) Circular No. 08/2019/TT-BXD dated November 11, 2019 on quality supervision and control of constructions invested in form of public-private partnerships
 11. (11/11/2019) Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. (11/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (15/11/2019) Quyết định 3369/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 3370/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (15/11/2019) Circular No. 80/2019/TT-BTC dated November 15, 2019 on customs procedures, tax administration, fees and charges with respect to export and import goods according to Decree No. 14/2018/ND-CP on elaborating border trade activities
 5. (15/11/2019) Circular No. 27/2019/TT-BCT dated November 15, 2019 regulating list of wastes subject to temporary suspension from temporary import, re-export or merchanting trade business
 6. (15/11/2019) Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (15/11/2019) Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (15/11/2019) Thông tư 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (14/11/2019) Decree No. 85/2019/ND-CP dated November 14, 2019 prescribing handling of administrative procedures via National Single Window and ASEAN Single Window and specialized inspection for exports and imports
 10. (14/11/2019) Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 11. (13/11/2019) Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (12/11/2019) Decree No. 82/2019/ND-CP dated November 12, 2019 prescribing the import and breaking of used ships
 13. (12/11/2019) Circular No. 22/2019/TT-BCT dated November 12, 2019 on suspension of merchanting trade and temporary import of plywood into Vietnam for re-export to the United States
 14. (12/11/2019) Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
 15. (12/11/2019) Thông tư 22/2019/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (18/11/2019) Decision No. 2415/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and branches of foreign banks according to circular No. 07/2014/TT-NHNN
 2. (18/11/2019) Decision No. 2416/QD-NHNN dated November 18, 2019 maximum interest rates applicable to short-term lending in Vietnam Dong of credit institutions, branches of foreign banks to borrowers for financing of economic fields and sectors according to Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 3. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 4. (18/11/2019) Quyết định 2415/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (18/11/2019) Quyết định 2416/QĐ-NHNN năm 2019 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (15/11/2019) Thông tư 82/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2014/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (15/11/2019) Circular No. 22/2019/TT-NHNN dated November 15, 2019 on limits and prudential ratios of banks and foreign bank branches
 8. (15/11/2019) Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (14/11/2019) Decree No. 87/2019/ND-CP dated November 14, 2019 amending a number of Articles of the Government's Decree No. 116/2013/ND-CP detailing the implementation of a number of Articles of the Anti-Money Laundering Law
 10. (14/11/2019) Circular No. 20/2019/TT-NHNN dated November 14, 2019 amending a number of Articles of the Circular No. 35/2013/TT-NHNN guiding implementation of a number of regulations on anti-money laundering
 11. (14/11/2019) Decree No. 86/2019/ND-CP dated November 14, 2019 on prescribing legal capital of credit institutions and foreign bank branches
 12. (14/11/2019) Decree No. 88/2019/ND-CP dated November 14, 2019 providing for penalties for administrative violations in monetary and banking sector
 13. (14/11/2019) Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 14. (14/11/2019) Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 15. (14/11/2019) Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 16. (14/11/2019) Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
 17. (14/11/2019) Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 18. (12/11/2019) Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 19. (12/11/2019) Công văn 7097/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 2. (15/11/2019) Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (15/11/2019) Kế hoạch 385/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1362/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 4. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 5. (14/11/2019) Công văn 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (12/11/2019) Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/11/2019) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 2. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 3. (16/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (15/11/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 4481/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 6. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 7. (14/11/2019) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 8. (14/11/2019) Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (14/11/2019) Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (14/11/2019) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/11/2019) Công văn 8472/BKHĐT-TH năm 2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (12/11/2019) Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (12/11/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 14. (12/11/2019) Công văn 10344/VPCP-KTTH năm 2019 về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (12/11/2019) Quyết định 6547/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (11/11/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 17. (11/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 18. (11/11/2019) Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/11/2019) Circular No. 18/2019/TT-BNNPTNT dated November 15, 2019 prescribing update, use and management of the national crop production database and provision of information thereof
 2. (15/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 3. (15/11/2019) Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020
 4. (15/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; điều kiện về diện tích phòng máy và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (14/11/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ
 6. (14/11/2019) Quyết định 3407/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (13/11/2019) Quyết định 2915/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (13/11/2019) Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (13/11/2019) Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020
 10. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 12. (11/11/2019) Chỉ thị 52/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (18/11/2019) Công văn 8625/BNN-TY năm 2019 về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc
 4. (15/11/2019) Thông tư 12/2019/TT-BKHCN quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (15/11/2019) Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (12/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (12/11/2019) Thông tư 78/2019/TT-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (11/11/2019) Decree No. 81/2019/ND-CP on preventing and countering proliferation of weapons of mass destruction
 9. (11/11/2019) Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 10. (11/11/2019) Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/11/2019) Decree No. 90/2019/ND-CP dated November 15, 2019 on stipulating the region-based minimum wages applied to employees working under labour contracts
 2. (15/11/2019) Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 3. (13/11/2019) Quyết định 4462/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 4. (12/11/2019) Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (12/11/2019) Công văn 4641/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (12/11/2019) Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 7. (11/11/2019) Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (11/11/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND về thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động do tỉnh Nghệ An ban hành
 9. (11/11/2019) Công văn 1705/TLĐ năm 2019 về thực hiện Thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” dịp Tết Nguyên đán do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (11/11/2019) Công văn 4796/LĐTBXH-VP năm 2019 hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (18/11/2019) Kế hoạch 5332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị
 3. (14/11/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)
 4. (13/11/2019) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 5. (12/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (12/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Kyu Huyn Quân do Chủ tịch nước ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
 3. (18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 4. (18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành
 5. (18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Mai Diệu Linh do Chủ tịch nước ban hành
 6. (18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 7. (18/11/2019) Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
 8. (15/11/2019) Quyết định 4476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022
 9. (14/11/2019) Quyết định 1983/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
 10. (14/11/2019) Quyết định 1984/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Khánh Quyên do Chủ tịch nước ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (18/11/2019) Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (18/11/2019) Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (18/11/2019) Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (18/11/2019) Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (15/11/2019) Circular No. 80/2019/TT-BTC dated November 15, 2019 on customs procedures, tax administration, fees and charges with respect to export and import goods according to Decree No. 14/2018/ND-CP on elaborating border trade activities
 7. (15/11/2019) Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2014/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (15/11/2019) Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (14/11/2019) Công văn 86077/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/11/2019) Công văn 86230/CT-TTHT năm 2019 về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (14/11/2019) Công văn 86231/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (14/11/2019) Công văn 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (13/11/2019) Công văn 4670/TCT-KK năm 2019 về hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (12/11/2019) Công văn 4651/TCT-CS năm 2019 giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (12/11/2019) Công văn 4641/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (12/11/2019) Công văn 4644/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (12/11/2019) Công văn 4646/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (12/11/2019) Công văn 4657/TCT-CS năm 2019 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (12/11/2019) Công văn 4659/TCT-CS năm 2019 về xử lý hóa đơn trước khi thông báo phát hành do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (12/11/2019) Công văn 4660/TCT-DNNCN năm 2019 về hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (12/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 22. (12/11/2019) Công văn 7097/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (11/11/2019) Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (11/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (18/11/2019) Công văn 1429/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn và việc thực hiện chính sách đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 5. (18/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025
 6. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 7. (18/11/2019) Quyết định 4030/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 8. (18/11/2019) Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, thẩm định do tỉnh Hải Dương ban hành
 9. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 10. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 11. (18/11/2019) Quyết định 2412/QĐ-NHNN năm 2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước
 12. (15/11/2019) Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 13. (15/11/2019) Quyết định 3369/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (15/11/2019) Quyết định 3370/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (15/11/2019) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 16. (15/11/2019) Quyết định 4809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 17. (15/11/2019) Quyết định 4796/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 18. (15/11/2019) Quyết định 4481/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 19. (15/11/2019) Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành
 20. (15/11/2019) Quyết định 3126/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
 21. (14/11/2019) Quyết định 6606/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 22. (14/11/2019) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
 23. (14/11/2019) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 24. (14/11/2019) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 25. (14/11/2019) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
 26. (14/11/2019) Quyết định 3694/QĐ-UBND năm 2019 công bố Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
 27. (14/11/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 28. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 29. (14/11/2019) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 30. (14/11/2019) Nghị quyết 809/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 31. (14/11/2019) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
 32. (14/11/2019) Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 33. (14/11/2019) Quyết định 3853/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 34. (14/11/2019) Quyết định 972/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 35. (13/11/2019) Kế hoạch 3006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do tỉnh Kon Tum ban hành
 36. (13/11/2019) Quyết định 3100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 37. (13/11/2019) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 38. (13/11/2019) Nghị quyết 99/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019
 39. (13/11/2019) Quyết định 561/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 40. (13/11/2019) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 41. (13/11/2019) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2019 về nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 42. (13/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 43. (13/11/2019) Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2019 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (13/11/2019) Thông báo 394/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (13/11/2019) Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. (13/11/2019) Công văn 10358/VPCP-TH năm 2019 về phân công chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. (12/11/2019) Quyết định 2931/QĐ-UBND năm 2019 ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 48. (12/11/2019) Quyết định 3631/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 49. (12/11/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 50. (12/11/2019) Quyết định 4211/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định
 51. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 52. (12/11/2019) Hướng dẫn 35/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 53. (12/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 54. (12/11/2019) Công văn 10335/VPCP-V.I năm 2019 về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. (12/11/2019) Quyết định 6547/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 56. (12/11/2019) Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh
 57. (11/11/2019) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 58. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 60. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 61. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 62. (18/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 63. (11/11/2019) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 64. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 65. (11/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 66. (11/11/2019) Quyết định 5166/QĐ-BQP năm 2019 về Danh mục mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong Bộ Quốc phòng
 67. (11/11/2019) Quyết định 4427/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 68. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 69. (11/11/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến do tỉnh Hòa Bình ban hành
 70. (11/11/2019) Quyết định 2850/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTP về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 71. (11/11/2019) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
 72. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 73. (18/11/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 74. (15/11/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 75. (15/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 76. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 77. (18/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
 78. (16/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 79. (16/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND
 80. (16/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 81. (15/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
 82. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Trị ban hành
 83. (15/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 84. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
 85. (11/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 86. (15/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 87. (11/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 88. (11/11/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 89. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình
 90. (15/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Ninh
 91. (11/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
 92. (15/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý
 93. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh
 94. (15/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
 95. (11/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao
 96. (11/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 97. (18/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 98. (18/11/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 99. (15/11/2019) Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 100. (15/11/2019) Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/11/2019) Kế hoạch 1903/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020
 2. (14/11/2019) Quyết định 3407/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (13/11/2019) Quyết định 2915/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (13/11/2019) Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (13/11/2019) Kế hoạch 3334/KH-UBND năm 2019 về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020
 6. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 8. (11/11/2019) Chỉ thị 52/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (18/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (15/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
 11. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh
 12. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 13. (15/11/2019) Thông tư 17/2019/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/11/2019) Kế hoạch 5330/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị
 2. (15/11/2019) Quyết định 3501/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 3. (15/11/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 4. (15/11/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 3444/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 6. (15/11/2019) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020
 7. (14/11/2019) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/11/2019) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2019 về thí điểm thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành
 9. (13/11/2019) Quyết định 2402/QĐ-UBND về Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thị trường dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 10. (15/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 11. (15/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (14/11/2019) Circular No. 19/2019/TT/BCT dated September 30, 2019 prescribing special safeguard measures for implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
 13. (15/11/2019) Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (14/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (18/11/2019) Quyết định 981/QĐ-BXD về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng
 2. (14/11/2019) Quyết định 3856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
 3. (13/11/2019) Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (13/11/2019) Công văn 10381/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (17/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (15/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An
 7. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (13/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 9. (14/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (15/11/2019) Quyết định 70/2019/QĐ-UBND quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (15/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 4. (15/11/2019) Công văn 6045/BTNMT-KHCN về triển khai nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 6. (14/11/2019) Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (13/11/2019) Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 về phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (13/11/2019) Công văn 8502/BNN-TCTL năm 2019 xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời trong hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (13/11/2019) Quyết định 2916/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Tài nguyên nước, Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (13/11/2019) Quyết định 2915/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (13/11/2019) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
 12. (13/11/2019) Quyết định 2899/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (15/11/2019) Quyết định 1605/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (15/11/2019) Quyết định 1606/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (13/11/2019) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 16. (12/11/2019) Decision No. 1459/QD-TCMT dated November 12, 2019 promulgating a guide to calculation and publishing of Vietnam Air Quality Index (VN_AQI)
 17. (12/11/2019) Quyết định 1459/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 18. (12/11/2019) Quyết định 1460/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 19. (12/11/2019) Kế hoạch 640/KH-UBND năm 2019 về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, mùa khô năm 2019-2020
 20. (12/11/2019) Công văn 10335/VPCP-V.I năm 2019 về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 22. (11/11/2019) Kế hoạch 5244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 23. (18/11/2019) Quyết định 71/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 24. (16/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 25. (15/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 26. (15/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 209/2017/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên bãi triều, mặt nước biển trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 27. (15/11/2019) Thông tư 16/2019/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (18/11/2019) Công văn 19500/QLD-CL năm 2019 công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 5) do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (18/11/2019) Công văn 2344/TCQLTT-THKHTC năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 3. (15/11/2019) Công văn 19432/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 4. (15/11/2019) Kế hoạch 386/KH-UBND năm 2019 về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 5. (15/11/2019) Quyết định 4809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
 6. (14/11/2019) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 7. (14/11/2019) Công văn 6744/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con do Bộ Y tế ban hành
 8. (13/11/2019) Công văn 10382/VPCP-KGVX năm 2019 về thực hiện Kết luận phiên họp giải trình về chính sách, pháp luật về cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (13/11/2019) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 10. (13/11/2019) Quyết định 1616/QĐ-TTg năm 2019 về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/11/2019) Công văn 2618/BHXH-QLT năm 2019 về cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (12/11/2019) Decision No. 5349/QD-BYT dated November 12, 2019 approving plan for deployment of electronic health records
 13. (12/11/2019) Công văn 19265/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (12/11/2019) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 15. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 16. (12/11/2019) Quyết định 1460/QĐ-TCMT năm 2019 về hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 17. (12/11/2019) Quyết định 5349/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (11/11/2019) Kế hoạch 2995/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 19. (11/11/2019) Công văn 19100/QLD-CL năm 2019 công bố đợt 29 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (15/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 21. (15/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao do tỉnh Quảng Bình ban hành
 22. (15/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 4 các Quyết định về tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 23. (15/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 24. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình
 25. (12/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 26. (18/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/11/2019) Quyết định 4038/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 2. (18/11/2019) Quyết định 3460/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 3443/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (15/11/2019) Công điện 1545/CĐ-TTg năm 2019 về sự cố tàu bay quốc tịch Việt Nam bị móp mũi che ra - đa và rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác định đối với hàng không dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (14/11/2019) Quyết định 2754/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Yên Bái
 6. (14/11/2019) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
 7. (13/11/2019) Công văn 10381/VPCP-CN năm 2019 về dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2019) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (17/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 11. (14/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (11/11/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 13. (11/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/11/2019) Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (15/11/2019) Quyết định 4036/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 219/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 35/QĐ-BCĐLSCPVN
 4. (15/11/2019) Quyết định 218/QĐ-BCĐLSCPVN năm 2019 về sửa đổi Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam kèm theo Quyết định 55/QĐ-BCĐLSCPVN do Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015 ban hành
 5. (15/11/2019) Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (14/11/2019) Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 7. (14/11/2019) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2020
 8. (13/11/2019) Quyết định 3100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 9. (13/11/2019) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
 10. (13/11/2019) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (12/11/2019) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 12. (12/11/2019) Kế hoạch 3312/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 168-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 13. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 14. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Trị ban hành
 15. (15/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 16. (15/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 17. (15/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 18. (11/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 19. (12/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 20. (11/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 21. (15/11/2019) Circular No. 08/2019/TT-BVHTTDL dated September 03, 2019 on process of performing judicial expertise on cultural products
 22. (15/11/2019) Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL quy định về quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (16/11/2019) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (15/11/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (14/11/2019) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2019 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
 5. (13/11/2019) Quyết định 2908/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (12/11/2019) Công văn 4651/TCT-CS năm 2019 giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (12/11/2019) Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh
 8. (16/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 9. (15/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (18/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh Nam Định
 11. (14/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 12. (15/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
 13. (15/11/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang
 14. (15/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 15. (15/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất và bổ sung giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/11/2019) Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp
 2. (18/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 3. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 4. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 6. (14/11/2019) Quyết định 2361/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (14/11/2019) Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (13/11/2019) Quyết định 768/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; phân bổ kinh phí, phê duyệt danh mục mua sắm tài sản năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 9. (13/11/2019) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 10. (13/11/2019) Công văn 8472/BKHĐT-TH năm 2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (13/11/2019) Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 12. (12/11/2019) Công văn 10344/VPCP-KTTH năm 2019 về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/11/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
 14. (18/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (16/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 16. (15/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 17. (15/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao do tỉnh Quảng Bình ban hành
 18. (15/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 19. (15/11/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang
 20. (15/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 21. (15/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất và bổ sung giá đất tại Bảng phân loại đường và giá đất kèm theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)
 22. (11/11/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 23. (15/11/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2007/NQ.HĐND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An
 24. (15/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022
 25. (15/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lai Châu ban hành
 26. (11/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8, bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (18/11/2019) Quyết định 08/QĐ-HĐTV năm 2019 về lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 2. (15/11/2019) Kế hoạch 385/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1362/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 3. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 4. (14/11/2019) Công văn 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (12/11/2019) Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/11/2019) Quyết định 3438/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
 2. (18/11/2019) Quyết định 4499/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 3. (15/11/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 4. (15/11/2019) Quyết định 4481/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
 5. (14/11/2019) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 6. (14/11/2019) Quyết định 3720/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 7. (14/11/2019) Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/11/2019) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (13/11/2019) Công văn 8472/BKHĐT-TH năm 2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (12/11/2019) Công văn 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (12/11/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 12. (12/11/2019) Công văn 10344/VPCP-KTTH năm 2019 về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phương thức thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (12/11/2019) Quyết định 6547/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (11/11/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 16. (13/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 17. (15/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2895/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 18. (14/11/2019) Circular No. 19/2019/TT/BCT dated September 30, 2019 prescribing special safeguard measures for implementation of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
 19. (14/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/11/2019) Quyết định 4462/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 2. (12/11/2019) Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ về báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (12/11/2019) Công văn 4641/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (12/11/2019) Quyết định 1689/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 5. (11/11/2019) Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (11/11/2019) Công văn 1705/TLĐ năm 2019 về thực hiện Thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” dịp Tết Nguyên đán do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 7. (11/11/2019) Công văn 4796/LĐTBXH-VP năm 2019 hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (16/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 9. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 10. (15/11/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 50/2007/NQ.HĐND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/11/2019) Quyết định 4497/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1413/QĐ-CT quy định nội dung và mức chi kinh phí tổ chức kỳ thi, khen thưởng học sinh giỏi, cấp phát bằng tốt nghiệp do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (18/11/2019) Kế hoạch 5332/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị
 3. (14/11/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)
 4. (13/11/2019) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 5. (12/11/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 6. (15/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
 7. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (18/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kang Kyu Huyn Quân do Chủ tịch nước ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 2039/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
 3. (18/11/2019) Quyết định 2040/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
 4. (18/11/2019) Quyết định 2037/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Jan Hamza do Chủ tịch nước ban hành
 5. (18/11/2019) Quyết định 2038/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Mai Diệu Linh do Chủ tịch nước ban hành
 6. (18/11/2019) Quyết định 2041/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 41 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 7. (18/11/2019) Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
 8. (15/11/2019) Quyết định 4476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2022
 9. (14/11/2019) Quyết định 1983/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
 10. (14/11/2019) Quyết định 1984/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Khánh Quyên do Chủ tịch nước ban hành
 11. (18/11/2019) Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 12. (18/11/2019) Thông tư 41/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 13. (18/11/2019) Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (18/11/2019) Công văn 8625/BNN-TY năm 2019 về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (18/11/2019) Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc
 4. (11/11/2019) Decree No. 81/2019/ND-CP on preventing and countering proliferation of weapons of mass destruction
 5. (11/11/2019) Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
 6. (11/11/2019) Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
 7. (11/11/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 254/2016/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp do tỉnh Long An ban hành
 8. (11/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (18/11/2019) Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (18/11/2019) Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (18/11/2019) Công văn 4704/TCT-CS năm 2019 về xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (18/11/2019) Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (18/11/2019) Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (14/11/2019) Công văn 86077/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (14/11/2019) Công văn 86230/CT-TTHT năm 2019 về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/11/2019) Công văn 86231/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/11/2019) Công văn 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (13/11/2019) Công văn 4670/TCT-KK năm 2019 về hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (12/11/2019) Công văn 4651/TCT-CS năm 2019 giải quyết vướng mắc về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (12/11/2019) Công văn 4641/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (12/11/2019) Công văn 4644/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (12/11/2019) Công văn 4646/TCT-CS năm 2019 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (12/11/2019) Công văn 4657/TCT-CS năm 2019 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (12/11/2019) Công văn 4659/TCT-CS năm 2019 về xử lý hóa đơn trước khi thông báo phát hành do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (12/11/2019) Công văn 4660/TCT-DNNCN năm 2019 về hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (12/11/2019) Công văn 7097/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (11/11/2019) Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (11/11/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3, Mục IV Phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí được kèm theo Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Long An
 21. (15/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 22. (14/11/2019) Circular No. 68/2019/TT-BTC dated September 30, 2019 on guidance on implementation of some Article of the Government's Decree No. 119/2018/ND-CP on electronic invoices
 23. (14/11/2019) Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/11/2019) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Việc làm; Lao động, tiền lương bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
 2. (15/11/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chương III, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 3. (14/11/2019) Quyết định 3378/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 4. (12/11/2019) Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (14/11/2019) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 6. (15/11/2019) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về Quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
 7. (12/11/2019) Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 8. (14/11/2019) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 9. (15/11/2019) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 10. (14/11/2019) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 11. (15/11/2019) Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 12. (15/11/2019) Quyết định 209/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên bãi triều, mặt nước biển trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 13. (15/11/2019) Quyết định 06/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
 14. (16/11/2019) Chỉ thị 18/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (18/11/2019) Quyết định 73/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. (11/11/2019) Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 17. (15/11/2019) Thông tư 13/2014/TT-BCT về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. (15/11/2019) Quyết định 438/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 19. (16/11/2019) Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 20. (11/11/2019) Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 21. (11/11/2019) Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 22. (15/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2010 về công tác quản lý tàu cá có công suất dưới 30 sức ngựa do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 23. (11/11/2019) Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 24. (15/11/2019) Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ Nội vụ ban hành
 25. (11/11/2019) Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 26. (15/11/2019) Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 27. (15/11/2019) Quyết định 144/2008/QĐ-UBND về ban hành quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ
 28. (11/11/2019) Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường cát, sỏi trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng
 29. (15/11/2019) Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 30. (15/11/2019) Quyết định 07/2006/QĐ-BNV về Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành
 31. (15/11/2019) Quyết định 135/2005/QĐ-BNV về Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
 32. (15/11/2019) Quyết định 88/2004/QĐ-BNV Quy định chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ
 33. (15/11/2019) Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 34. (15/11/2019) Thông tư 89/2003/TT-BNV thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành
 35. (15/11/2019) Quyết định 04/2002/QĐ-BNV sửa đổi quy định về trang bị, quản lý và sử dụng máy điện thoại công vụ tại nhà riêng, máy điện thoại di động và máy nhắn tin công vụ đối với chức danh cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ kèm theo Quyết định 15/QĐ-TCCP do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (11/11/2019) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Việc làm; Lao động, tiền lương bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
 2. (12/11/2019) Quyết định 2106/QĐ-TLĐ năm 2017 về Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 3. (14/11/2019) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 4. (16/11/2019) Chỉ thị 18/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (11/11/2019) Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 6. (11/11/2019) Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 7. (15/11/2019) Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (15/11/2019) Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 9. (15/11/2019) Quyết định 07/2006/QĐ-BNV về Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (15/11/2019) Quyết định 135/2005/QĐ-BNV về Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
 11. (15/11/2019) Thông tư 89/2003/TT-BNV thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành
 12. (15/11/2019) Quyết định 04/2002/QĐ-BNV sửa đổi quy định về trang bị, quản lý và sử dụng máy điện thoại công vụ tại nhà riêng, máy điện thoại di động và máy nhắn tin công vụ đối với chức danh cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ kèm theo Quyết định 15/QĐ-TCCP do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/11/2019) Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND
 2. (14/11/2019) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 3. (15/11/2019) Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (18/11/2019) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2016-2020
 5. (16/11/2019) Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (11/11/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 7. (15/11/2019) Quyết định 438/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (15/11/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/11/2019) Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 10. (11/11/2019) Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 11. (15/11/2019) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành
 12. (12/11/2019) Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành
 13. (15/11/2019) Quyết định 30/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 14. (15/11/2019) Quyết định 07/2007/QĐ-BNV về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 15. (15/11/2019) Quyết định 22/2002/QĐ-BNV ban hành quy định nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/11/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (13/11/2019) Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (15/11/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (11/11/2019) Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND
 5. (11/11/2019) Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 6. (13/11/2019) Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 7. (11/11/2019) Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 8. (11/11/2019) Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/11/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (15/11/2019) Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Quy định về đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 3. (15/11/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (15/11/2019) Quyết định 13/2012/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị" kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 45/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 6. (15/11/2019) Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/11/2019) Quyết định 526/QĐ-BTC năm 2018 về mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Bộ Tài chính ban hành
 2. (14/11/2019) Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 3. (14/11/2019) Quyết định 2660/QĐ-BTC năm 2016 về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (14/11/2019) Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015 về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (14/11/2019) Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014, guiding the implementation of Decree No. 51/2010/ND-CP and Decree No. 04/2014/ND-CP on goods sale and service provision invoices
 6. (14/11/2019) Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (14/11/2019) Circular No. 32/2011/TT-BTC of March 14, 2011 guiding the creation, issuance and use of e-invoices for goods sale and service provision
 8. (14/11/2019) Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
 9. (14/11/2019) Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô do Bộ Tài chính ban hành
 10. (11/11/2019) Quyết định 1323/2010/QĐ-UBND quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/11/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chương III, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 2. (18/11/2019) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (18/11/2019) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND
 4. (18/11/2019) Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2016 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 5. (18/11/2019) Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 6. (15/11/2019) Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 7. (11/11/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (15/11/2019) Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao Quốc gia do tỉnh Quảng Bình ban hành
 9. (15/11/2019) Quyết định 438/2014/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. (11/11/2019) Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/11/2019) Quyết định 72/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (13/11/2019) Quyết định 2051/QĐ-BTNMT năm 2016 Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (15/11/2019) Quyết định 2482/QĐ-TTg năm 2015 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/11/2019) Quyết định 2125/QĐ-TTg năm 2015 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2019) Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 6. (12/11/2019) Quyết định 878/QĐ-TCMT năm 2011 về sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng không khí do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 7. (12/11/2019) Quyết định 879/QĐ-TCMT năm 2011 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
 8. (15/11/2019) Quyết định 103/2009/QĐ-UBND điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (11/11/2019) Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường cát, sỏi trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng