Thông báo văn bản mới từ ngày 21-10-2019 đến ngày 28-10-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 21-10-2019 đến 28-10-2019


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/10/2019) Quyết định 2700/QĐ-UBND năm 2019 về hỗ trợ kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 2. (28/10/2019) Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (28/10/2019) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 4. (28/10/2019) Quyết định 2030/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2019) Công văn 2465/BHXH-GĐ2 năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (26/10/2019) Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
 8. (26/10/2019) Decree No. 79/2019/ND-CP dated October 26, 2019 on amendments to Article 16 of the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP regulating collection of land use fees
 9. (25/10/2019) Công văn 4206/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
 10. (25/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 11. (25/10/2019) Quyết định 3222/QĐ-BCT năm 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (24/10/2019) Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 13. (24/10/2019) Quyết định 3851/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành
 14. (24/10/2019) Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 15. (24/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 16. (24/10/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022
 17. (23/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND quy định về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 18. (23/10/2019) Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 19. (23/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lai Châu ban hành
 20. (22/10/2019) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
 21. (22/10/2019) Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (22/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 23. (21/10/2019) Công văn 1870/TTCP-C.IV về tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành
 24. (21/10/2019) Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 25. (21/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội
 26. (21/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 27. (21/10/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 28. (21/10/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. (21/10/2019) Quyết định 66/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 67/2018/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/10/2019) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 2. (28/10/2019) Quyết định 3112/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 3. (28/10/2019) Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
 4. (28/10/2019) Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 5. (28/10/2019) Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
 6. (28/10/2019) Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2019 về hê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 7. (28/10/2019) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
 8. (28/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
 9. (28/10/2019) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Nam Định ban hành
 10. (28/10/2019) Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 11. (28/10/2019) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 12. (28/10/2019) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 13. (28/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
 14. (28/10/2019) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
 15. (28/10/2019) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2019 về Mã định danh của cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 16. (28/10/2019) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 17. (28/10/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 18. (28/10/2019) Thông báo 1148/TB-BGDĐT năm 2019 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 19. (28/10/2019) Quyết định 2655/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019
 20. (28/10/2019) Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (28/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 24/2016/QĐ-UBND
 22. (28/10/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 23. (28/10/2019) Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 24. (28/10/2019) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
 25. (28/10/2019) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kèm theo Quyết định 2642/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 26. (28/10/2019) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi; thay thế; bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 27. (28/10/2019) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
 28. (28/10/2019) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 29. (28/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 30. (28/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
 31. (26/10/2019) Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021
 32. (26/10/2019) Quyết định 2635/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 33. (25/10/2019) Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
 34. (25/10/2019) Quyết định 2993/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 35. (25/10/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 36. (25/10/2019) Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 37. (25/10/2019) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 38. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 39. (25/10/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
 40. (25/10/2019) Công văn 4206/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
 41. (25/10/2019) Quyết định 3092/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 42. (25/10/2019) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 43. (25/10/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 44. (25/10/2019) Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 45. (25/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
 46. (25/10/2019) Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 47. (25/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 48. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 49. (25/10/2019) Công văn 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. (24/10/2019) Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa và Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 51. (24/10/2019) Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Yên Bái
 52. (24/10/2019) Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định 3009/QĐ-UBND về Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 53. (24/10/2019) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 54. (24/10/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021
 55. (24/10/2019) Quyết định 3851/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành
 56. (24/10/2019) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
 57. (24/10/2019) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 58. (24/10/2019) Quyết định 2410/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
 59. (24/10/2019) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tỉnh Yên Bái
 60. (24/10/2019) Quyết định 5014/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 90/2016/NĐ-CP)
 61. (24/10/2019) Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 về tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 62. (24/10/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 63. (24/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
 64. (24/10/2019) Quyết định 5905/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
 65. (24/10/2019) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 66. (24/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 67. (24/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều, khoản Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND
 68. (24/10/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
 69. (24/10/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 70. (24/10/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020, sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
 71. (24/10/2019) Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 72. (23/10/2019) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình ban hành
 73. (23/10/2019) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
 74. (23/10/2019) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 75. (23/10/2019) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 76. (23/10/2019) Quyết định 3077/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
 77. (23/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về Tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng thuộc Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; Trưởng, phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 78. (23/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
 79. (23/10/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 80. (23/10/2019) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
 81. (23/10/2019) Kế hoạch 3082/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kế hoạch 66-KH/TU thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Điện Biên ban hành
 82. (23/10/2019) Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 83. (23/10/2019) Quyết định 4592/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
 84. (23/10/2019) Quyết định 4593/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 85. (23/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 86. (23/10/2019) Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg (Chuyên đề giảng dạy) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 87. (23/10/2019) Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 88. (23/10/2019) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 89. (23/10/2019) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 90. (23/10/2019) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 91. (23/10/2019) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 92. (23/10/2019) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Hà Giang ban hành
 93. (23/10/2019) Kế hoạch 267/KH-UBND về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2019 và 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
 94. (23/10/2019) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 95. (22/10/2019) Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 96. (22/10/2019) Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 97. (22/10/2019) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 98. (22/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 99. (22/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 100. (22/10/2019) Kế hoạch 2767/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020
 101. (22/10/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 102. (22/10/2019) Dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
 103. (22/10/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2025”
 104. (22/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 105. (22/10/2019) Kế hoạch 3718/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019–2021” do tỉnh Hải Dương ban hành
 106. (22/10/2019) Công văn 5131/BNV-CQĐP năm 2019 về rà soát thống kê số lượng đơn vị hành chính và số lượng cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành
 107. (22/10/2019) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu
 108. (22/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND
 109. (22/10/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 110. (22/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 111. (22/10/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 112. (22/10/2019) Dự thảo Thông tư quy định phân loại khu vực thể chế Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 113. (21/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 114. (21/10/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 115. (21/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 116. (21/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 117. (21/10/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
 118. (21/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 119. (21/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên
 120. (21/10/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên
 121. (21/10/2019) Nghị quyết 793/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 122. (21/10/2019) Nghị quyết 794/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 123. (21/10/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 124. (21/10/2019) Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 125. (21/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
 126. (21/10/2019) Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 127. (21/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên
 128. (21/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 129. (21/10/2019) Quyết định 3161/QĐ-BCT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 130. (21/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hải Dương ban hành
 131. (21/10/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
 132. (21/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
 133. (21/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 134. (21/10/2019) Quyết định 766/QĐ-UBDT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
 135. (21/10/2019) Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 136. (21/10/2019) Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/10/2019) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 2. (28/10/2019) Quyết định 4078/QĐ-BNN-VPĐP năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (28/10/2019) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/10/2019) Công văn 1432/TTg-CN năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2019) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
 7. (28/10/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 8. (26/10/2019) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/10/2019) Quyết định 2993/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 10. (25/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 11. (25/10/2019) Quyết định 3222/QĐ-BCT năm 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (25/10/2019) Công văn 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (24/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 14. (24/10/2019) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (24/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (21/10/2019) Công văn 7881/BCT-TTTN năm 2019 về ổn định cân đối cung cầu, thị trường mặt hàng thịt lợn do Bộ Công thương ban hành
 17. (21/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định
 18. (21/10/2019) Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. (21/10/2019) Kế hoạch 2763/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 20. (21/10/2019) Decision No. 3162/QD-BCT dated October 21, 2019 results of expiry review regarding adoption of anti-dumping measures with respect to cold-rolled stainless steel originating from People’s Republic of China, Republic of Indonesia, Malaysia and Taiwan territory
 21. (21/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-BCT năm 2019 kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 22. (21/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/10/2019) Quyết định 3112/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 2. (28/10/2019) Quyết định 1571/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025
 3. (28/10/2019) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2019 về Mã định danh của cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (28/10/2019) Kế hoạch 3153/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020
 5. (28/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
 6. (25/10/2019) Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
 7. (25/10/2019) Quyết định 3871/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (25/10/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2021
 9. (25/10/2019) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025
 10. (25/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 11. (24/10/2019) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 12. (24/10/2019) Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 13. (23/10/2019) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình ban hành
 14. (23/10/2019) Kế hoạch 6903/KH-UBND năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 15. (22/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 16. (22/10/2019) Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2013/TT-BTTTT quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (22/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND
 18. (21/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên
 19. (21/10/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2020
 20. (21/10/2019) Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế
 21. (21/10/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (28/10/2019) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 2. (28/10/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 3. (28/10/2019) Quyết định 3138/QĐ-BKHCN năm 2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (25/10/2019) Quyết định 4495/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án Bảo tồn giống lợn Móng Cái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dưới dạng tinh dịch đông lạnh, phôi đông lạnh; tái tạo giống lợn Móng Cái bằng thụ tinh nhân tạo và cấy truyền phôi
 5. (25/10/2019) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2019 về ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a do Chính phủ ban hành
 6. (24/10/2019) Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô công suất giết mổ thuộc mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
 7. (21/10/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
 8. (21/10/2019) Thông tư 158/2019/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lưu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 9. (21/10/2019) Quyết định 3986/QĐ-BNN-KHCN năm 2019 về phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/10/2019) Quyết định 3477/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
 2. (28/10/2019) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 3. (28/10/2019) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi; thay thế; bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 4. (28/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 5. (25/10/2019) Kế hoạch 2377/KH-UBND năm 2019 về ứng phó tai nạn giao thông đường bộ - đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (25/10/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
 7. (25/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (24/10/2019) Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa và Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 9. (24/10/2019) Thông báo 376/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/10/2019) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 11. (24/10/2019) Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (23/10/2019) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành
 13. (23/10/2019) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 14. (21/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên
 15. (21/10/2019) Quyết định 3318/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
 16. (21/10/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/10/2019) Công văn 4356/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (28/10/2019) Công văn 4362/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (28/10/2019) Công văn 4377/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (28/10/2019) Công văn 4382/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 12362/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (25/10/2019) Decision No. 2064/QD-BTC dated October 25, 2019 on amendment to list of base registration fees for automobiles and motorcycles
 7. (25/10/2019) Công văn 4349/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (25/10/2019) Công văn 4350/TCT-KK năm 2019 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (25/10/2019) Quyết định 2905/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
 10. (25/10/2019) Công văn 6738/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (25/10/2019) Quyết định 2064/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (25/10/2019) Công văn 12221/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (24/10/2019) Decision No. 3198/QD-BCT dated October 24, 2019 imposition of anti-dumping duty on flat-rolled, painted products of alloy or non-alloy steel imported from the People's Republic of China and Republic of Korea
 14. (24/10/2019) Công văn 80506/CT-TTHT năm 2019 về hoá đơn đối với bán hàng đa cấp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/10/2019) Công văn 80504/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (24/10/2019) Quyết định 3198/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 17. (24/10/2019) Thông tư 74/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (24/10/2019) Công văn 80507/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (24/10/2019) Công văn 80503/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (24/10/2019) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (23/10/2019) Công văn 4300/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (23/10/2019) Công văn 4294/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (23/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 24. (23/10/2019) Công văn 80200/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi thù lao Hội đồng quản trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (23/10/2019) Công văn 80205/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (23/10/2019) Công văn 80204/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi Công ty ký hợp đồng với cá nhân tự tổ chức thi công do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (23/10/2019) Công văn 80202/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản từ thiện, nhân đạo do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (23/10/2019) Công văn 80201/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (23/10/2019) Công văn 80199/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (23/10/2019) Công văn 80198/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (23/10/2019) Công văn 80197/CT-TTHT năm 2019 về thanh toán khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (23/10/2019) Công văn 80196/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (23/10/2019) Công văn 80194/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (23/10/2019) Công văn 6672/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (22/10/2019) Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (22/10/2019) Công văn 79993/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (22/10/2019) Công văn 79995/CT-TTHT năm 2019 chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (22/10/2019) Công văn 79994/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (22/10/2019) Công văn 79762/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (21/10/2019) Công văn 12017/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 41. (21/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 42. (21/10/2019) Công văn 4245/TCT-DNNCN năm 2019 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành
 43. (21/10/2019) Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành
 44. (21/10/2019) Công văn 79507/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/10/2019) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bắc Ninh
 2. (28/10/2019) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 527/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 3. (28/10/2019) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
 4. (28/10/2019) Quyết định 1469/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (25/10/2019) Công văn 8032/BNN-TCTL năm 2019 về báo cáo định kỳ công tác nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (25/10/2019) Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp do Bộ trưởng Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (25/10/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (25/10/2019) Chỉ thị 8008/CT-BNN-TCTL năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. (25/10/2019) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2019 về phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 11. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (24/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
 14. (23/10/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 15. (23/10/2019) Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 16. (23/10/2019) Thông báo 374/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (22/10/2019) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 18. (22/10/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 19. (22/10/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 20. (22/10/2019) Công văn 9590/VPCP-NN năm 2019 báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (21/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên
 22. (21/10/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
 23. (21/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 24. (21/10/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 25. (21/10/2019) Kế hoạch 2763/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 26. (21/10/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đề điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển do tỉnh Thái Bình ban hành
 27. (21/10/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 28. (21/10/2019) Công văn 5405/BTNMT-ĐCKS năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 2. (28/10/2019) Công văn 9806/VPCP-NC năm 2019 về tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2019) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 5. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 6. (25/10/2019) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025
 7. (25/10/2019) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 8. (25/10/2019) Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 9. (25/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 10. (24/10/2019) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (23/10/2019) Kế hoạch 1745/KH-UBND năm 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 12. (23/10/2019) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn
 13. (23/10/2019) Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 14. (22/10/2019) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch 109/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
 15. (22/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 16. (22/10/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2025”
 17. (22/10/2019) Nghị quyết 795/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (22/10/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thí điểm Làng Văn hóa du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 19. (22/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 20. (21/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 21. (21/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 22. (21/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
 23. (21/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
 24. (21/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (28/10/2019) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Nam Định ban hành
 2. (28/10/2019) Kế hoạch 2462/KH-UBND năm 2019 về mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
 3. (28/10/2019) Công văn 4873/BGDĐT-QLCL năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (26/10/2019) Công văn 9747/VPCP-CN năm 2019 về rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (25/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 6. (24/10/2019) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, đào tạo do tỉnh Lào Cai ban hành
 7. (24/10/2019) Quyết định 3496/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai
 8. (24/10/2019) Kế hoạch 591/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 9. (23/10/2019) Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 10. (21/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 11. (21/10/2019) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (28/10/2019) Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
 2. (28/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 3. (25/10/2019) Thông báo 4544/TB-BLĐTBXH năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (25/10/2019) Công văn 4554/LĐTBXH-PC năm 2019 về ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (24/10/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 6. (23/10/2019) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 7. (23/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (23/10/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 9. (23/10/2019) Công văn 80201/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/10/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 11. (22/10/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 12. (21/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 13. (21/10/2019) Quyết định 2001/QĐ-BGTVT năm 2019 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/10/2019) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 2. (28/10/2019) Thông tư 28/2019/TT-BYT hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (28/10/2019) Công văn 2025/TY-TTr,PC năm 2019 về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu do Cục Thú y ban hành
 4. (28/10/2019) Công văn 2465/BHXH-GĐ2 năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (25/10/2019) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 6. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 7. (25/10/2019) Công văn 1200/KCB-QLCL&CĐT về thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 2018 và chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2019 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 8. (25/10/2019) Công văn 6295/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành
 9. (25/10/2019) Công văn 1199/KCB-QLCL&CĐT về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 10. (25/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 11. (25/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên thể thao thành tích cao do tỉnh Bến Tre quản lý
 12. (25/10/2019) Công văn 6317/BYT-BM-TE năm 2019 triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành
 13. (24/10/2019) Quyết định 5001/QĐ-BYT năm 2019 về mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần và mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (24/10/2019) Quyết định 5014/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 90/2016/NĐ-CP)
 15. (24/10/2019) Công văn 6269/BYT-BH năm 2019 về diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 16. (24/10/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 17. (23/10/2019) Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 18. (23/10/2019) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 19. (23/10/2019) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 20. (23/10/2019) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 21. (23/10/2019) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 22. (23/10/2019) Quyết định 650/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 102 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 23. (23/10/2019) Quyết định 653/QĐ-QLD về danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 24. (22/10/2019) Quyết định 4928/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh dịch kính võng mạc thường gặp" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (22/10/2019) Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 26. (21/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 27. (21/10/2019) Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
 28. (21/10/2019) Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (21/10/2019) Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 30. (21/10/2019) Công văn 18113/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/10/2019) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt "Phương án triển khai mô hình nuôi thử nghiệm hải sâm ghép với ốc hương thương phẩm trong ao năm 2020" do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 2. (28/10/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 3. (28/10/2019) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (28/10/2019) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/10/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 7. (25/10/2019) Quyết định 3092/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 8. (25/10/2019) Công văn 12873/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư nhiệm vụ quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 9. (24/10/2019) Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 10. (22/10/2019) Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 11. (22/10/2019) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
 12. (21/10/2019) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 2. (28/10/2019) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
 3. (28/10/2019) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (25/10/2019) Quyết định 1457/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: "Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (24/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 6. (21/10/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên
 7. (21/10/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 8. (21/10/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hải Dương ban hành
 9. (21/10/2019) Công văn 310/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (28/10/2019) Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/10/2019) Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
 3. (26/10/2019) Decree No. 79/2019/ND-CP dated October 26, 2019 on amendments to Article 16 of the Government’s Decree No. 45/2014/ND-CP regulating collection of land use fees
 4. (23/10/2019) Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
 5. (22/10/2019) Dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp
 6. (22/10/2019) Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do tỉnh Sơn La ban hành
 7. (21/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 8. (21/10/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (21/10/2019) Quyết định 66/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 67/2018/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/10/2019) Công văn 6762/TCHQ-GSQL năm 2019 về không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/10/2019) Công văn 2025/TY-TTr,PC năm 2019 về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu do Cục Thú y ban hành
 3. (25/10/2019) Công văn 6735/TCHQ-GSQL năm 2019 về đưa hàng hóa viện trợ về bảo quản tại kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/10/2019) Công văn 6738/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (25/10/2019) Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 6. (24/10/2019) Công văn 6693/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/10/2019) Decision No. 3198/QD-BCT dated October 24, 2019 imposition of anti-dumping duty on flat-rolled, painted products of alloy or non-alloy steel imported from the People's Republic of China and Republic of Korea
 8. (24/10/2019) Quyết định 3198/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 9. (24/10/2019) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/10/2019) Công văn 6652/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung thông tin sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (23/10/2019) Công văn 6672/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (23/10/2019) Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “Bộ vi xử lý thước lái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (23/10/2019) Công văn 6670/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS mặt hàng Lignocel do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (22/10/2019) Công văn 6634/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/10/2019) Decision No. 3162/QD-BCT dated October 21, 2019 results of expiry review regarding adoption of anti-dumping measures with respect to cold-rolled stainless steel originating from People’s Republic of China, Republic of Indonesia, Malaysia and Taiwan territory
 16. (21/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-BCT năm 2019 kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 17. (21/10/2019) Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 3149/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 2. (24/10/2019) Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 3. (24/10/2019) Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (24/10/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều, khoản Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND
 5. (23/10/2019) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 6. (23/10/2019) Công văn 80200/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi thù lao Hội đồng quản trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (23/10/2019) Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
 8. (22/10/2019) Quyết định 1610/QĐ-TLĐ năm 2019 quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 9. (22/10/2019) Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ năm 2019 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (22/10/2019) Công văn 6628/TCHQ-GSQL năm 2019 về cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/10/2019) Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/10/2019) Quyết định 2700/QĐ-UBND năm 2019 về hỗ trợ kinh phí chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 2. (28/10/2019) Nghị quyết 800/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (28/10/2019) Quyết định 3519/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 4. (28/10/2019) Quyết định 2030/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2019) Công văn 2465/BHXH-GĐ2 năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (25/10/2019) Công văn 4206/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
 8. (25/10/2019) Quyết định 3222/QĐ-BCT năm 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (24/10/2019) Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 10. (24/10/2019) Quyết định 3851/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành
 11. (24/10/2019) Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 12. (23/10/2019) Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 13. (22/10/2019) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
 14. (22/10/2019) Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 15. (21/10/2019) Công văn 1870/TTCP-C.IV về tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành
 16. (21/10/2019) Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 17. (28/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
 18. (27/10/2019) Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cụ thể tại Điều 4, 5, 6 của Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 19. (28/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 20. (27/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. (26/10/2019) Nghị quyết 195/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ và mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 22. (26/10/2019) Nghị quyết 193/2019/NQ-HĐND về chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 23. (25/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 24. (25/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 25. (28/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. (24/10/2019) Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 27. (28/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 28. (28/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 29. (21/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 30. (25/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 31. (21/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 32. (21/10/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 33. (21/10/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 34. (21/10/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
 35. (24/10/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/10/2019) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 2. (28/10/2019) Quyết định 3112/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 3. (28/10/2019) Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
 4. (28/10/2019) Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên
 5. (28/10/2019) Quyết định 3473/QĐ-UBND năm 2019 về hê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
 6. (28/10/2019) Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
 7. (28/10/2019) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Nam Định ban hành
 8. (28/10/2019) Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 9. (28/10/2019) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 10. (28/10/2019) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 11. (28/10/2019) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
 12. (28/10/2019) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2019 về Mã định danh của cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 13. (28/10/2019) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 14. (28/10/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 15. (28/10/2019) Thông báo 1148/TB-BGDĐT năm 2019 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 16. (28/10/2019) Quyết định 2655/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019
 17. (28/10/2019) Quyết định 3729/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (28/10/2019) Quyết định 1981/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 19. (28/10/2019) Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 20. (28/10/2019) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
 21. (28/10/2019) Quyết định 2637/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kèm theo Quyết định 2642/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 22. (28/10/2019) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi; thay thế; bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 23. (28/10/2019) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
 24. (28/10/2019) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 25. (26/10/2019) Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021
 26. (26/10/2019) Quyết định 2635/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 27. (25/10/2019) Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
 28. (25/10/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 29. (25/10/2019) Quyết định 4368/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 30. (25/10/2019) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 31. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 32. (25/10/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
 33. (25/10/2019) Công văn 4206/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
 34. (25/10/2019) Quyết định 3092/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 35. (25/10/2019) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 36. (25/10/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 37. (25/10/2019) Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 38. (25/10/2019) Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 39. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 40. (25/10/2019) Công văn 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (24/10/2019) Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Yên Bái
 42. (24/10/2019) Quyết định 2896/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định 3009/QĐ-UBND về Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 43. (24/10/2019) Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 44. (24/10/2019) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021
 45. (24/10/2019) Quyết định 3851/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành
 46. (24/10/2019) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”
 47. (24/10/2019) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 48. (24/10/2019) Quyết định 2410/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái
 49. (24/10/2019) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện tỉnh Yên Bái
 50. (24/10/2019) Quyết định 5014/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 90/2016/NĐ-CP)
 51. (24/10/2019) Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 về tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 52. (24/10/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 53. (24/10/2019) Quyết định 5905/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
 54. (24/10/2019) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 55. (24/10/2019) Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
 56. (24/10/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 57. (24/10/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020, sáp nhập xã Mỹ Phước vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
 58. (23/10/2019) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình ban hành
 59. (23/10/2019) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
 60. (23/10/2019) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 61. (23/10/2019) Quyết định 784/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 62. (23/10/2019) Quyết định 3077/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
 63. (23/10/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 64. (23/10/2019) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
 65. (23/10/2019) Kế hoạch 3082/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kế hoạch 66-KH/TU thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh Điện Biên ban hành
 66. (23/10/2019) Quyết định 4592/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh
 67. (23/10/2019) Quyết định 4593/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 68. (23/10/2019) Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg (Chuyên đề giảng dạy) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 69. (23/10/2019) Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 70. (23/10/2019) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 71. (23/10/2019) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 72. (23/10/2019) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 73. (23/10/2019) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 74. (23/10/2019) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Hà Giang ban hành
 75. (23/10/2019) Kế hoạch 267/KH-UBND về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2019 và 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
 76. (23/10/2019) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 77. (22/10/2019) Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 78. (22/10/2019) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 79. (22/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 80. (22/10/2019) Kế hoạch 2767/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020
 81. (22/10/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 82. (22/10/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2025”
 83. (22/10/2019) Kế hoạch 3718/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019–2021” do tỉnh Hải Dương ban hành
 84. (22/10/2019) Công văn 5131/BNV-CQĐP năm 2019 về rà soát thống kê số lượng đơn vị hành chính và số lượng cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành
 85. (22/10/2019) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu
 86. (22/10/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 87. (22/10/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 88. (21/10/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 89. (21/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 90. (21/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 91. (21/10/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
 92. (21/10/2019) Nghị quyết 793/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 93. (21/10/2019) Nghị quyết 794/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 94. (21/10/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 95. (21/10/2019) Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 96. (21/10/2019) Quyết định 3161/QĐ-BCT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 97. (21/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
 98. (21/10/2019) Quyết định 766/QĐ-UBDT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
 99. (21/10/2019) Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 100. (21/10/2019) Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải
 101. (26/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 102. (28/10/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 103. (27/10/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
 104. (26/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
 105. (27/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 106. (28/10/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 107. (25/10/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
 108. (25/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 109. (25/10/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 110. (24/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 111. (21/10/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh và 10 phường
 112. (21/10/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 113. (21/10/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 114. (21/10/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1288/2005/QĐ-UB về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 115. (28/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 116. (25/10/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 117. (28/10/2019) Thông tư 15/2019/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 118. (25/10/2019) Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 119. (24/10/2019) Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/10/2019) Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 2. (28/10/2019) Quyết định 4078/QĐ-BNN-VPĐP năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (28/10/2019) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/10/2019) Công văn 1432/TTg-CN năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2019) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
 7. (28/10/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 8. (26/10/2019) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/10/2019) Quyết định 3222/QĐ-BCT năm 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (25/10/2019) Công văn 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (24/10/2019) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (21/10/2019) Công văn 7881/BCT-TTTN năm 2019 về ổn định cân đối cung cầu, thị trường mặt hàng thịt lợn do Bộ Công thương ban hành
 13. (21/10/2019) Quyết định 3792/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (21/10/2019) Kế hoạch 2763/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 15. (26/10/2019) Decision No. 3162/QD-BCT dated October 21, 2019 results of expiry review regarding adoption of anti-dumping measures with respect to cold-rolled stainless steel originating from People’s Republic of China, Republic of Indonesia, Malaysia and Taiwan territory
 16. (26/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-BCT năm 2019 kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/10/2019) Quyết định 3112/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 2. (28/10/2019) Quyết định 1571/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025
 3. (28/10/2019) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2019 về Mã định danh của cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (28/10/2019) Kế hoạch 3153/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020
 5. (25/10/2019) Kế hoạch 1759/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
 6. (25/10/2019) Quyết định 3871/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (25/10/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2021
 8. (25/10/2019) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025
 9. (24/10/2019) Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 10. (24/10/2019) Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 11. (23/10/2019) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình ban hành
 12. (23/10/2019) Kế hoạch 6903/KH-UBND năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 13. (21/10/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2020
 14. (21/10/2019) Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế
 15. (28/10/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam
 16. (26/10/2019) Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 17. (26/10/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (28/10/2019) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 2. (28/10/2019) Quyết định 3138/QĐ-BKHCN năm 2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (25/10/2019) Quyết định 4495/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án Bảo tồn giống lợn Móng Cái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dưới dạng tinh dịch đông lạnh, phôi đông lạnh; tái tạo giống lợn Móng Cái bằng thụ tinh nhân tạo và cấy truyền phôi
 4. (25/10/2019) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2019 về ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a do Chính phủ ban hành
 5. (24/10/2019) Quyết định 4488/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô công suất giết mổ thuộc mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
 6. (21/10/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành
 7. (21/10/2019) Quyết định 3986/QĐ-BNN-KHCN năm 2019 về phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2020-2022 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (26/10/2019) Nghị quyết 191/2019/NQ-HĐND bãi bỏ nội dung quy định tại Điều 1, Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 và Điều 1, Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020
 9. (25/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 3795/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 2. (28/10/2019) Công văn 9806/VPCP-NC năm 2019 về tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2019) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 5. (25/10/2019) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2019 hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025
 6. (25/10/2019) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 7. (25/10/2019) Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa để thực hiện đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 8. (24/10/2019) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (23/10/2019) Kế hoạch 1745/KH-UBND năm 2019 vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 10. (23/10/2019) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn
 11. (22/10/2019) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch 109/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
 12. (22/10/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 13. (22/10/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2025”
 14. (22/10/2019) Nghị quyết 795/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 15. (22/10/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thí điểm Làng Văn hóa du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 16. (21/10/2019) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 17. (21/10/2019) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau
 18. (26/10/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
 19. (25/10/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 20. (24/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật do tỉnh Hòa Bình ban hành
 21. (25/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi và điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 22. (21/10/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
 23. (25/10/2019) Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (28/10/2019) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Nam Định ban hành
 2. (28/10/2019) Kế hoạch 2462/KH-UBND năm 2019 về mở lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
 3. (28/10/2019) Công văn 4873/BGDĐT-QLCL năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (26/10/2019) Công văn 9747/VPCP-CN năm 2019 về rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/10/2019) Kế hoạch 325/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, đào tạo do tỉnh Lào Cai ban hành
 6. (24/10/2019) Quyết định 3496/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai
 7. (24/10/2019) Kế hoạch 591/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 8. (21/10/2019) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/10/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (22/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND “Về kéo dài và điều chỉnh Quyết định 3427/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 11. (24/10/2019) Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/10/2019) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bắc Ninh
 2. (28/10/2019) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 527/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đấu giá, quản lý, cấp giấy phép khai thác các điểm bồi tụ cát, sỏi lòng sông và quản lý, cấp giấy phép khai thác đá chẻ, cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công đối với khu vực khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
 3. (28/10/2019) Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
 4. (28/10/2019) Quyết định 1469/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (25/10/2019) Công văn 8032/BNN-TCTL năm 2019 về báo cáo định kỳ công tác nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (25/10/2019) Chỉ thị 8008/CT-BNN-TCTL năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (25/10/2019) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2019 về phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (25/10/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (23/10/2019) Thông báo 374/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (22/10/2019) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 13. (22/10/2019) Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 14. (22/10/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về thực hiện biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 15. (22/10/2019) Công văn 9590/VPCP-NN năm 2019 báo cáo về dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (21/10/2019) Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
 17. (21/10/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 18. (21/10/2019) Kế hoạch 2763/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025
 19. (21/10/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đề điều và quản lý bãi sông, bãi triều ven biển do tỉnh Thái Bình ban hành
 20. (21/10/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 21. (21/10/2019) Công văn 5405/BTNMT-ĐCKS năm 2019 về phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 22. (26/10/2019) Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 23. (26/10/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 24. (26/10/2019) Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
 25. (21/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 26. (28/10/2019) Thông tư 15/2019/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (28/10/2019) Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
 2. (25/10/2019) Thông báo 4544/TB-BLĐTBXH năm 2019 về nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (25/10/2019) Công văn 4554/LĐTBXH-PC năm 2019 về ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (24/10/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 5. (23/10/2019) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
 6. (23/10/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 7. (23/10/2019) Công văn 80201/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (22/10/2019) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 9. (22/10/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
 10. (21/10/2019) Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 11. (21/10/2019) Quyết định 2001/QĐ-BGTVT năm 2019 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải
 12. (26/10/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô hạng B2 và C áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. (22/10/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND “Về kéo dài và điều chỉnh Quyết định 3427/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 14. (25/10/2019) Decision No. 27/2019/QD-TTg dated September 9, 2019 on credits for workers in poor district working abroad under contracts until 2020
 15. (25/10/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/10/2019) Công văn 4356/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (28/10/2019) Công văn 4362/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (28/10/2019) Công văn 4377/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (28/10/2019) Công văn 4382/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn và thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 12362/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (25/10/2019) Công văn 4349/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (25/10/2019) Công văn 4350/TCT-KK năm 2019 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (25/10/2019) Công văn 6738/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/10/2019) Công văn 12221/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (24/10/2019) Decision No. 3198/QD-BCT dated October 24, 2019 imposition of anti-dumping duty on flat-rolled, painted products of alloy or non-alloy steel imported from the People's Republic of China and Republic of Korea
 11. (24/10/2019) Công văn 80506/CT-TTHT năm 2019 về hoá đơn đối với bán hàng đa cấp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/10/2019) Công văn 80504/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với Chi nhánh cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (24/10/2019) Quyết định 3198/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 14. (24/10/2019) Công văn 80507/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/10/2019) Công văn 80503/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (24/10/2019) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (23/10/2019) Công văn 4300/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (23/10/2019) Công văn 4294/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế khi điều chỉnh giá dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (23/10/2019) Công văn 80200/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi thù lao Hội đồng quản trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (23/10/2019) Công văn 80205/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (23/10/2019) Công văn 80204/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi Công ty ký hợp đồng với cá nhân tự tổ chức thi công do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (23/10/2019) Công văn 80202/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản từ thiện, nhân đạo do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (23/10/2019) Công văn 80201/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (23/10/2019) Công văn 80199/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (23/10/2019) Công văn 80198/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (23/10/2019) Công văn 80197/CT-TTHT năm 2019 về thanh toán khi chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (23/10/2019) Công văn 80196/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (23/10/2019) Công văn 80194/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (23/10/2019) Công văn 6672/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (22/10/2019) Công văn 4268/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (22/10/2019) Công văn 79993/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (22/10/2019) Công văn 79995/CT-TTHT năm 2019 chính sách thuế về hóa đơn trong trường hợp góp vốn bằng tài sản khi chưa chuyển quyền sử dụng đất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (22/10/2019) Công văn 79994/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (22/10/2019) Công văn 79762/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (21/10/2019) Công văn 12017/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (21/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 37. (21/10/2019) Công văn 4245/TCT-DNNCN năm 2019 về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (21/10/2019) Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (21/10/2019) Công văn 79507/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (21/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/10/2019) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
 2. (28/10/2019) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi; thay thế; bị thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
 3. (25/10/2019) Kế hoạch 2377/KH-UBND năm 2019 về ứng phó tai nạn giao thông đường bộ - đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 4. (25/10/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
 5. (24/10/2019) Thông báo 376/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (24/10/2019) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
 7. (23/10/2019) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành
 8. (23/10/2019) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
 9. (28/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/10/2019) Quyết định 3400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
 2. (28/10/2019) Công văn 2025/TY-TTr,PC năm 2019 về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu do Cục Thú y ban hành
 3. (28/10/2019) Công văn 2465/BHXH-GĐ2 năm 2019 về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (25/10/2019) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 5. (25/10/2019) Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trên lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 6. (25/10/2019) Công văn 1200/KCB-QLCL&CĐT về thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 2018 và chuẩn bị công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2019 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 7. (25/10/2019) Công văn 6295/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành
 8. (25/10/2019) Công văn 1199/KCB-QLCL&CĐT về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 9. (25/10/2019) Công văn 6317/BYT-BM-TE năm 2019 triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành
 10. (24/10/2019) Quyết định 5001/QĐ-BYT năm 2019 về mẫu hồ sơ bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần và mẫu hồ sơ bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (24/10/2019) Quyết định 5014/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 90/2016/NĐ-CP)
 12. (24/10/2019) Công văn 6269/BYT-BH năm 2019 về diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 13. (23/10/2019) Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 14. (23/10/2019) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 775 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 15. (23/10/2019) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 47 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung lần 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 16. (23/10/2019) Quyết định 1016/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
 17. (23/10/2019) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 18. (23/10/2019) Quyết định 650/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 102 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 19. (23/10/2019) Quyết định 653/QĐ-QLD về danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 20. (22/10/2019) Quyết định 4928/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh dịch kính võng mạc thường gặp" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (21/10/2019) Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
 22. (21/10/2019) Quyết định 4905/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (21/10/2019) Quyết định 3319/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
 24. (21/10/2019) Công văn 18113/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 25. (26/10/2019) Nghị quyết 195/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ và mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 26. (24/10/2019) Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 118/2015/NQ-HĐND quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và nghệ thuật do tỉnh Hòa Bình ban hành
 27. (25/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/10/2019) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt "Phương án triển khai mô hình nuôi thử nghiệm hải sâm ghép với ốc hương thương phẩm trong ao năm 2020" do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 2. (28/10/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 3. (28/10/2019) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (28/10/2019) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/10/2019) Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/10/2019) Quyết định 3393/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
 7. (25/10/2019) Quyết định 3092/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 8. (25/10/2019) Công văn 12873/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư nhiệm vụ quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 9. (24/10/2019) Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 10. (22/10/2019) Quyết định 3352/QĐ-UBND năm 2019 quy định về hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 11. (22/10/2019) Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
 12. (26/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (28/10/2019) Công văn 9771/VPCP-NN năm 2019 về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/10/2019) Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
 3. (22/10/2019) Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do tỉnh Sơn La ban hành
 4. (21/10/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 5. (28/10/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 6. (26/10/2019) Nghị quyết 192/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
 7. (25/10/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (25/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (25/10/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 10. (28/10/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (28/10/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 12. (28/10/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
 13. (21/10/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
 14. (21/10/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (21/10/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 về lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 2. (28/10/2019) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố bổ sung; được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
 3. (28/10/2019) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan tại khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (25/10/2019) Quyết định 1457/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án: "Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/10/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về thực hiện giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón, luyện kim làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (21/10/2019) Công văn 310/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (24/10/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
 8. (21/10/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/10/2019) Công văn 6762/TCHQ-GSQL năm 2019 về không thể hiện tên nước nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/10/2019) Công văn 2025/TY-TTr,PC năm 2019 về kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu do Cục Thú y ban hành
 3. (25/10/2019) Công văn 6735/TCHQ-GSQL năm 2019 về đưa hàng hóa viện trợ về bảo quản tại kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/10/2019) Công văn 6738/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (25/10/2019) Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 6. (24/10/2019) Công văn 6693/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/10/2019) Decision No. 3198/QD-BCT dated October 24, 2019 imposition of anti-dumping duty on flat-rolled, painted products of alloy or non-alloy steel imported from the People's Republic of China and Republic of Korea
 8. (24/10/2019) Quyết định 3198/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 9. (24/10/2019) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan tại cửa hàng miễn thuế ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/10/2019) Công văn 6652/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung thông tin sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (23/10/2019) Công văn 6672/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (23/10/2019) Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “Bộ vi xử lý thước lái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (23/10/2019) Công văn 6670/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS mặt hàng Lignocel do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (22/10/2019) Công văn 6634/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (26/10/2019) Decision No. 3162/QD-BCT dated October 21, 2019 results of expiry review regarding adoption of anti-dumping measures with respect to cold-rolled stainless steel originating from People’s Republic of China, Republic of Indonesia, Malaysia and Taiwan territory
 16. (26/10/2019) Quyết định 3162/QĐ-BCT năm 2019 kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Đài Loan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 17. (21/10/2019) Công văn 4242/TCT-KK năm 2019 về khai thuế hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (21/10/2019) Circular No. 62/2019/TT-BTC dated September 05, 2019 amendments to Circular No. 38/2018/TT-BTC prescribing determination of origin of imports and exports
 19. (21/10/2019) Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (28/10/2019) Kế hoạch 3149/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 2. (24/10/2019) Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 3. (24/10/2019) Quyết định 3084/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (23/10/2019) Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 5. (23/10/2019) Công văn 80200/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi thù lao Hội đồng quản trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/10/2019) Công văn 12708/BTC-TCDN năm 2019 bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành
 7. (22/10/2019) Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ năm 2019 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 8. (22/10/2019) Công văn 6628/TCHQ-GSQL năm 2019 về cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (21/10/2019) Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/10/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
 2. (28/10/2019) Quyết định 1385/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Quyết định 78/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
 3. (23/10/2019) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
 4. (21/10/2019) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 5. (24/10/2019) Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
 6. (27/10/2019) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương Phú Yên kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND
 7. (25/10/2019) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (28/10/2019) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành do tỉnh Kon Tum ban hành
 9. (23/10/2019) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 10. (25/10/2019) Quyết định 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND
 11. (25/10/2019) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 12. (27/10/2019) Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 4 Phụ lục 02 kèm theo Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND về quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 13. (25/10/2019) Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi
 14. (27/10/2019) Quyết định 68/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên
 15. (25/10/2019) Quyết định 31/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi
 16. (28/10/2019) Quyết định 09/2016/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 17. (21/10/2019) Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 18. (21/10/2019) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
 19. (24/10/2019) Quyết định 7095/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
 20. (25/10/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
 21. (25/10/2019) Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
 22. (28/10/2019) Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam
 23. (26/10/2019) Quyết định 60/2013/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 24. (27/10/2019) Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 25. (26/10/2019) Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
 26. (28/10/2019) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 27. (25/10/2019) Quyết định 1538/QĐ-BHXH năm 2011 về quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 28. (24/10/2019) Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức do tỉnh Bến Tre ban hành
 29. (25/10/2019) Quyết định 16/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
 30. (26/10/2019) Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành
 31. (25/10/2019) Quyết định 56/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi
 32. (25/10/2019) Chỉ thị 24/2009/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành
 33. (21/10/2019) Quyết định 13/2009/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành
 34. (25/10/2019) Quyết định 39/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
 35. (25/10/2019) Quyết định 28/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
 36. (25/10/2019) Quyết định 29/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi
 37. (25/10/2019) Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi
 38. (25/10/2019) Quyết định 23/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi
 39. (25/10/2019) Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
 40. (25/10/2019) Quyết định 09/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi
 41. (21/10/2019) Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành
 42. (24/10/2019) Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 43. (28/10/2019) Quyết định 20/2007/QĐ-UBN ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (21/10/2019) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 2. (25/10/2019) Hướng dẫn 607/NHCS-TDNN năm 2016 về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành
 3. (25/10/2019) Hướng dẫn 313/NHCS-TDNN năm 2016 về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành
 4. (21/10/2019) Quyết định 1857/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam
 5. (24/10/2019) Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
 6. (26/10/2019) Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành
 7. (24/10/2019) Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN năm 2009 thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
 8. (25/10/2019) Decision No. 71/2009/QD-TTg of April 29, 2009, approving the project on supporting poor districts in promoting the sending of workers abroad for sustainable poverty reduction in the period of 2009-2020
 9. (25/10/2019) Quyết định 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (21/10/2019) Quyết định 13470/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Dạy nghề quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/10/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
 2. (28/10/2019) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (25/10/2019) Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định về xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (22/10/2019) Quyết định 4786/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam
 5. (21/10/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam
 6. (22/10/2019) Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam
 7. (27/10/2019) Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 8. (24/10/2019) Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND quy định chế độ tiếp khách trong nước; công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bến Tre ban hành
 9. (24/10/2019) Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức do tỉnh Bến Tre ban hành
 10. (21/10/2019) Quyết định 28/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/10/2019) Quyết định 50/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 47/2015/QĐ-UBND
 2. (28/10/2019) Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (26/10/2019) Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND
 4. (21/10/2019) Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam
 5. (26/10/2019) Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
 6. (25/10/2019) Decision No. 71/2009/QD-TTg of April 29, 2009, approving the project on supporting poor districts in promoting the sending of workers abroad for sustainable poverty reduction in the period of 2009-2020
 7. (25/10/2019) Quyết định 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (25/10/2019) Quyết định 09/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/10/2019) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi
 2. (21/10/2019) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2015 về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 3. (25/10/2019) Quyết định 452/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 4. (25/10/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
 5. (25/10/2019) Quyết định 51/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
 6. (26/10/2019) Quyết định 60/2013/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (25/10/2019) Quyết định 39/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
 8. (25/10/2019) Quyết định 28/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
 9. (25/10/2019) Quyết định 25/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi
 10. (25/10/2019) Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi