Thông báo văn bản mới từ ngày 03-02-2020 đến ngày 10-02-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-02-2020 đến 10-02-2020


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (10/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 2. (06/02/2020) Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (05/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (05/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (05/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2020
 6. (05/02/2020) Thông báo 42/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/02/2020) Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (04/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái hàng năm
 10. (04/02/2020) Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (04/02/2020) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (03/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 2. (10/02/2020) Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic
 3. (08/02/2020) Công văn 566/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/02/2020) Công văn 418/BXD-QLN năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (07/02/2020) Quyết định 282/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (07/02/2020) Quyết định 80/QĐ-BCĐQG năm 2020 về thành lập các Tiểu ban chống dịch do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 7. (07/02/2020) Quyết định 81/QĐ-BCĐQG năm 2020 về Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 8. (07/02/2020) Decision No. 345/QD-BYT dated February 07, 2020 introducing self-quarantine guidelines for prevention and control of COVID-19 acute respiratory disease
 9. (07/02/2020) Decision No. 343/QD-BYT dated February 07, 2020 on promulgation of “Interim Guidelines for monitoring, prevention and control of COVID-19”
 10. (07/02/2020) Decision No. 344/QD-BYT dated February 07, 2020 guidance on quarantine at quarantine zones for prevention and control of novel Coronavirus pneumonia (Covid-19)
 11. (07/02/2020) Công văn 396/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/02/2020) Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (07/02/2020) Quyết định 344/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (07/02/2020) Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
 15. (07/02/2020) Quyết định 343/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (06/02/2020) Công văn 505/BYT-BH năm 2020 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra do Bộ Y tế ban hành
 17. (06/02/2020) Công văn 320/BHXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (06/02/2020) Công văn 495/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV do Bộ Y tế ban hành
 19. (06/02/2020) Công văn 519/BYT-KCB năm 2020 hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 20. (06/02/2020) Quyết định 322/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (06/02/2020) Công điện 161/CĐ-BYT năm 2020 về cách ly phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đối với trường hợp nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 22. (06/02/2020) Công văn 490/BYT-MT năm 2020 về khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 23. (06/02/2020) Thông báo 43/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (05/02/2020) Công văn 953/QLD-KD năm 2020 về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
 25. (05/02/2020) Kế hoạch 590/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 26. (05/02/2020) Official Dispatch No. 676/TCHQ-GSQL dated February 05, 2020 on COVID-19 prevention and control
 27. (05/02/2020) Công văn 167/TTg-NN năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (05/02/2020) Công văn 676/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai phòng chống dịch cúm Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (05/02/2020) Thông báo 41/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (05/02/2020) Công văn 939/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 31. (04/02/2020) Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 32. (04/02/2020) Công văn 108/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 33. (04/02/2020) Công văn 797/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch nCoV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 35. (03/02/2020) Công văn 380/TCT-TTHT năm 2020 thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (03/02/2020) Official Dispatch No. 164/TTg-KGVX dated February 03, 2020 on Intensification of prevention and fight against nCoV outbreak
 37. (03/02/2020) Công điện 122/CĐ-KTNN năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 38. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 39. (03/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 40. (03/02/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 41. (03/02/2020) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành
 42. (03/02/2020) Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 2. (10/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (10/02/2020) Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (07/02/2020) Kế hoạch 607/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (07/02/2020) Công văn 937/VPCP-KSTT năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/02/2020) Công văn 941/VPCP-QHĐP năm 2020 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 9. (07/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai do thành phố Hải Phòng ban hành
 10. (07/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (07/02/2020) Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (06/02/2020) Decision No. 203/QD-TTg dated February 06, 2020 establishment of national Steering Committee on implementation for Sustainable Development of Vietnam’s Marine Economy by 2030, with a vision to 2045
 13. (06/02/2020) Quyết định 333/QĐ-BTNMT về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (06/02/2020) Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (06/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 16. (06/02/2020) Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 17. (06/02/2020) Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (06/02/2020) Quyết định 207/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 19. (05/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 20. (05/02/2020) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 21. (05/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng
 22. (05/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 23. (05/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 24. (05/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1348/QĐ-UBND về đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình và bải bỏ Quyết định 900/2008/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình
 25. (05/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 26. (05/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 27. (04/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 28. (04/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 29. (04/02/2020) Quyết định 201/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 30. (04/02/2020) Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 31. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 32. (03/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 33. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 34. (03/02/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 35. (03/02/2020) Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 2. (10/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (08/02/2020) Công văn 566/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/02/2020) Công văn 396/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (06/02/2020) Công văn 385/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (05/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (04/02/2020) Thông báo 40/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/02/2020) Công văn 872/VPCP-CN về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/02/2020) Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/02/2020) Công văn 862/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/02/2020) Công văn 861/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/02/2020) Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 on amendments to some Articles of Decrees related to necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Industry and Trade
 7. (05/02/2020) Công văn 813/VPCP-CN năm 2020 về dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (05/02/2020) Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 9. (05/02/2020) Thông báo 42/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (04/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND
 11. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (03/02/2020) Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2020 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/02/2020) Công văn 872/VPCP-CN về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/02/2020) Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/02/2020) Công văn 839/VPCP-KSTT năm 2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/02/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (06/02/2020) Công văn 861/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/02/2020) Công văn 813/VPCP-CN năm 2020 về dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/02/2020) Quyết định 189/QĐ-TTg về bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (03/02/2020) Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 3. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 4. (10/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (07/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (07/02/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 7. (07/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (05/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 9. (05/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 10. (05/02/2020) Công văn 97/DP-DT năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành
 11. (05/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 12. (04/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/02/2020) Decision No. 203/QD-TTg dated February 06, 2020 establishment of national Steering Committee on implementation for Sustainable Development of Vietnam’s Marine Economy by 2030, with a vision to 2045
 2. (06/02/2020) Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (06/02/2020) Công văn 495/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV do Bộ Y tế ban hành
 4. (06/02/2020) Thông báo 44/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/02/2020) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường do tỉnh Ninh Bình ban hành
 7. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020
 8. (05/02/2020) Thông tư 21/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (05/02/2020) Thông tư 20/2019/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/02/2020) Công văn 872/VPCP-CN về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/02/2020) Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/02/2020) Công văn 862/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/02/2020) Công văn 861/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/02/2020) Công văn 813/VPCP-CN năm 2020 về dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/02/2020) Thông báo 42/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/02/2020) Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2020 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành
 10. (10/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (03/02/2020) Quyết định 34/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. (10/02/2020) Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (07/02/2020) Kế hoạch 607/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 4. (07/02/2020) Công văn 937/VPCP-KSTT năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/02/2020) Công văn 941/VPCP-QHĐP năm 2020 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/02/2020) Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/02/2020) Decision No. 203/QD-TTg dated February 06, 2020 establishment of national Steering Committee on implementation for Sustainable Development of Vietnam’s Marine Economy by 2030, with a vision to 2045
 8. (06/02/2020) Quyết định 333/QĐ-BTNMT về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 9. (06/02/2020) Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (06/02/2020) Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 11. (06/02/2020) Quyết định 201/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (06/02/2020) Quyết định 207/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (05/02/2020) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 14. (05/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 15. (05/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 16. (04/02/2020) Quyết định 201/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 17. (04/02/2020) Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (03/02/2020) Quyết định 64/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (05/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Định ban hành
 21. (05/02/2020) Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
 22. (03/02/2020) Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (10/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 2. (06/02/2020) Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (05/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổng kết thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (05/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2020
 5. (05/02/2020) Thông báo 42/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2020) Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (04/02/2020) Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (04/02/2020) Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (03/02/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (03/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (03/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (10/02/2020) Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic
 2. (08/02/2020) Công văn 566/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/02/2020) Công văn 418/BXD-QLN năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra tại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (07/02/2020) Quyết định 282/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (07/02/2020) Quyết định 80/QĐ-BCĐQG năm 2020 về thành lập các Tiểu ban chống dịch do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
 6. (07/02/2020) Quyết định 81/QĐ-BCĐQG năm 2020 về Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 7. (07/02/2020) Decision No. 345/QD-BYT dated February 07, 2020 introducing self-quarantine guidelines for prevention and control of COVID-19 acute respiratory disease
 8. (07/02/2020) Decision No. 343/QD-BYT dated February 07, 2020 on promulgation of “Interim Guidelines for monitoring, prevention and control of COVID-19”
 9. (07/02/2020) Decision No. 344/QD-BYT dated February 07, 2020 guidance on quarantine at quarantine zones for prevention and control of novel Coronavirus pneumonia (Covid-19)
 10. (07/02/2020) Công văn 396/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/02/2020) Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (07/02/2020) Quyết định 344/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (07/02/2020) Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành
 14. (07/02/2020) Quyết định 343/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (06/02/2020) Công văn 505/BYT-BH năm 2020 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra do Bộ Y tế ban hành
 16. (06/02/2020) Công văn 320/BHXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 17. (06/02/2020) Công văn 495/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV do Bộ Y tế ban hành
 18. (06/02/2020) Công văn 519/BYT-KCB năm 2020 hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV do Bộ Y tế ban hành
 19. (06/02/2020) Quyết định 322/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (06/02/2020) Công điện 161/CĐ-BYT năm 2020 về cách ly phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đối với trường hợp nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (06/02/2020) Công văn 490/BYT-MT năm 2020 về khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Bộ Y tế ban hành
 22. (06/02/2020) Thông báo 43/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (05/02/2020) Công văn 953/QLD-KD năm 2020 về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra do Cục Quản lý dược ban hành
 24. (05/02/2020) Kế hoạch 590/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 25. (05/02/2020) Official Dispatch No. 676/TCHQ-GSQL dated February 05, 2020 on COVID-19 prevention and control
 26. (05/02/2020) Công văn 167/TTg-NN năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (05/02/2020) Công văn 676/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai phòng chống dịch cúm Corona do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (05/02/2020) Thông báo 41/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (05/02/2020) Công văn 939/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 30. (04/02/2020) Công văn 358/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 31. (04/02/2020) Công văn 108/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 32. (04/02/2020) Công văn 797/VPCP-KGVX năm 2020 về bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch nCoV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (04/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
 34. (03/02/2020) Công văn 380/TCT-TTHT năm 2020 thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (03/02/2020) Official Dispatch No. 164/TTg-KGVX dated February 03, 2020 on Intensification of prevention and fight against nCoV outbreak
 36. (03/02/2020) Công điện 122/CĐ-KTNN năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 37. (03/02/2020) Công điện 396/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 38. (03/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 39. (03/02/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 40. (03/02/2020) Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) do Bộ Xây dựng ban hành
 41. (03/02/2020) Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/02/2020) Công văn 872/VPCP-CN về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/02/2020) Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/02/2020) Công văn 839/VPCP-KSTT năm 2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/02/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (06/02/2020) Công văn 861/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/02/2020) Công văn 813/VPCP-CN năm 2020 về dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/02/2020) Quyết định 189/QĐ-TTg về bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/02/2020) Công văn 724/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (03/02/2020) Thông báo 37/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Thể thao - Y tế
 2. Văn hóa - Xã hội
 3. Bộ máy hành chính
 4. Tài chính nhà nước
 5. Bất động sản