Thông báo văn bản mới từ ngày 24-02-2020 đến ngày 02-03-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 24-02-2020 đến 02-03-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/03/2020) Công văn 1974/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 71) do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1979/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 1240/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (01/03/2020) Thông báo 202/TB-UBND năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
 5. (01/03/2020) Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 6. (29/02/2020) Công văn 709/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (29/02/2020) Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (28/02/2020) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 9. (28/02/2020) Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/02/2020) Công văn 987/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (28/02/2020) Thông báo 66/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (28/02/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 13. (28/02/2020) Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020 on licensing export of medical facemasks amid effort to prevent and control Covid-19 infection
 14. (28/02/2020) Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (27/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. (27/02/2020) Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/02/2020) Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (27/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 19. (26/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (26/02/2020) Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành
 21. (26/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 22. (26/02/2020) Công văn 615/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật do thành phố Hà Nội ban hành
 23. (25/02/2020) Directive No. 10/CT-TTg dated February 25, 2020 on enhancement of Covid-19 prevention and control
 24. (25/02/2020) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (25/02/2020) Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (25/02/2020) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (24/02/2020) Official Dispatch No. 868/BYT-DP dated February 24, 2020 on quarantine guidelines for persons returning from South Korea
 28. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 29. (24/02/2020) Công văn 868/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc do Bộ Y tế ban hành
 30. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 31. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 32. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 33. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/03/2020) Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 2. (29/02/2020) Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (28/02/2020) Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/02/2020) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 5. (28/02/2020) Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/02/2020) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (27/02/2020) Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (27/02/2020) Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (27/02/2020) Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (27/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 12. (26/02/2020) Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành
 13. (25/02/2020) Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (25/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 15. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/02/2020) Quyết định 345/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2020
 2. (28/02/2020) Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 3. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/02/2020) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2020) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 7. (24/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/02/2020) Circular No. 04/2020/TT-BTTTT dated February 24, 2020 prescribing estimation and management of costs of information technology application projects

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/03/2020) Công văn 1572/VPCP-QHĐP năm 2020 về xin lùi thời gian trình dự án luật tại phiên họp thứ 43 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1573/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/03/2020) Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 1558/BNN-PC 2020 hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (02/03/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (02/03/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (28/02/2020) Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 8. (28/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 9. (28/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 10. (28/02/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
 11. (28/02/2020) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 12. (28/02/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
 13. (28/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 14. (27/02/2020) Quyết định 379/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 15. (27/02/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang
 16. (27/02/2020) Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 18. (26/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (26/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. (26/02/2020) Quyết định 255/QĐ-BTTTT năm 2020 về chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 21. (26/02/2020) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An
 22. (26/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 23. (26/02/2020) Công văn 1471/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (26/02/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
 25. (25/02/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 26. (25/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 27. (24/02/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
 28. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 29. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 30. (24/02/2020) Kế hoạch 188/KH-UBDT về công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 31. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 32. (24/02/2020) Quyết định 519/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
 33. (24/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 34. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/03/2020) Kế hoạch 605/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
 2. (02/03/2020) Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 3. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ kinh phí khi được công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội
 4. (02/03/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
 5. (01/03/2020) Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Chính phủ ban hành
 6. (28/02/2020) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang
 8. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (27/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 10. (27/02/2020) Công văn 666/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (27/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 12. (26/02/2020) Công văn 615/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (26/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 14. (25/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (25/02/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do tỉnh Hà Giang ban hành
 16. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 17. (24/02/2020) Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 18. (24/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 19. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 20. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 21. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 22. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/03/2020) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (28/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về phân cấp việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 3. (28/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BNNPTNT dated February 28, 2020 on criteria for farm economy
 4. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (27/02/2020) Kế hoạch 538/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 6. (26/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 7. (25/02/2020) Thông báo 58/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 9. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (02/03/2020) Công văn 1252/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1253/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa là que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 1254/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 1240/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/02/2020) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 6. (28/02/2020) Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020 on licensing export of medical facemasks amid effort to prevent and control Covid-19 infection
 7. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 1149/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/02/2020) Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 10. (26/02/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (26/02/2020) Circular No. 05/2020/TT-BGTVT on amendments to some Articles of the Circular No. 03/2018/TT-BGTVT on technical and environmental safety inspection of imported motor vehicles regulated by Decree No. 116/2017/ND-CP
 12. (25/02/2020) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc đối với mặt hàng Rong biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/03/2020) Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (02/03/2020) Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 8990/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về xử phạt hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 871/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng biếu tặng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (02/03/2020) Công văn 872/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với quà tặng do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (02/03/2020) Công văn 868/TCT-CS năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (02/03/2020) Công văn 866/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 8309/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (27/02/2020) Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (27/02/2020) Công văn 8196/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (27/02/2020) Công văn 8208/CT-TTHT năm 2020 về chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (27/02/2020) Công văn 8315/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (27/02/2020) Công văn 835/TCT-HTQT năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (27/02/2020) Công văn 8304/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (25/02/2020) Công văn 606/UBND-KT năm 2020 về tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 17. (24/02/2020) Công văn 7653/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (24/02/2020) Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (24/02/2020) Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 22. (24/02/2020) Công văn 1042/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (24/02/2020) Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (24/02/2020) Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (24/02/2020) Công văn 7635/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (24/02/2020) Decree No. 22/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on Amendments to Government’s Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016 on license fees

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/03/2020) Kế hoạch 602/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
 2. (02/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý tài nguyên nước kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 3. (02/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (02/03/2020) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)
 5. (27/02/2020) Chỉ thị 272/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 6. (26/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (26/02/2020) Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (26/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Cà Mau ban hành
 9. (26/02/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
 10. (26/02/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật vào bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (26/02/2020) Circular No. 05/2020/TT-BGTVT on amendments to some Articles of the Circular No. 03/2018/TT-BGTVT on technical and environmental safety inspection of imported motor vehicles regulated by Decree No. 116/2017/ND-CP
 12. (25/02/2020) Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (24/02/2020) Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
 14. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 15. (24/02/2020) Decree No. 23/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on management of river bed sand and gravel and protection of river beds, banks and terraces

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
 2. (02/03/2020) Quyết định 392/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 3. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ kinh phí khi được công nhận danh hiệu “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội
 4. (28/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
 5. (28/02/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 6. (28/02/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
 7. (27/02/2020) Hướng dẫn 17/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viển kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 829/TCT-CS năm 2020 về hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (27/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 10. (25/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (25/02/2020) Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao
 12. (24/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (24/02/2020) Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (02/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phân công và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND
 2. (02/03/2020) Quyết định 323/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/03/2020) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/02/2020) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 5. (28/02/2020) Quyết định 289/QĐ-BGTVT năm 2020 về Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng có sử dụng phụ gia CeraChip trộn trực tiếp với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (24/02/2020) Quyết định 294/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/03/2020) Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic
 5. (01/03/2020) Quyết định 2/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/03/2020) Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (02/03/2020) Circular No. 37/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 on insurance agents in credit institutions and foreign bank branches
 8. (01/03/2020) Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (01/03/2020) Circular No. 31/2019/TT-NHNN dated December 30, 2019 regulating chart of bookkeeping accounts for microfinance institutions
 10. (01/03/2020) Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 11. (01/03/2020) Circular No. 30/2019/TT-NHNN dated December 27, 2019 on reserve requirements to be satisfied by credit institutions and foreign bank branches
 12. (01/03/2020) Thông tư 26/2019/TT-NHNN sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 13. (01/03/2020) Circular No. 26/2019/TT-NHNN dated December 23, 2019 on amendments to some Articles of Regulation on issuance, use and management of bank identification numbers promulgated together with the Decision No. 38/2007/QD-NHNN

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/03/2020) Công văn 1974/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 71) do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1979/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 1240/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (01/03/2020) Thông báo 202/TB-UBND năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
 5. (01/03/2020) Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 6. (29/02/2020) Công văn 709/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (29/02/2020) Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (28/02/2020) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 9. (28/02/2020) Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/02/2020) Công văn 987/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (28/02/2020) Thông báo 66/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (28/02/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 13. (28/02/2020) Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020 on licensing export of medical facemasks amid effort to prevent and control Covid-19 infection
 14. (28/02/2020) Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (27/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 16. (27/02/2020) Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/02/2020) Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (27/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 19. (26/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (26/02/2020) Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành
 21. (26/02/2020) Công văn 615/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật do thành phố Hà Nội ban hành
 22. (25/02/2020) Directive No. 10/CT-TTg dated February 25, 2020 on enhancement of Covid-19 prevention and control
 23. (25/02/2020) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (25/02/2020) Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (25/02/2020) Thông báo 59/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (24/02/2020) Official Dispatch No. 868/BYT-DP dated February 24, 2020 on quarantine guidelines for persons returning from South Korea
 27. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 28. (24/02/2020) Công văn 868/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc do Bộ Y tế ban hành
 29. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 30. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 31. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 32. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic
 33. (01/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 34. (27/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
 35. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 36. (01/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 37. (01/03/2020) Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (01/03/2020) Thông tư 35/2019/TT-BYT quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 39. (01/03/2020) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (02/03/2020) Công văn 8990/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về xử phạt hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 868/TCT-CS năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (27/02/2020) Công văn 8196/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (27/02/2020) Công văn 8315/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/02/2020) Công văn 8304/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/03/2020) Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 11. (01/03/2020) Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 12. (01/03/2020) Circular No. 31/2019/TT-NHNN dated December 30, 2019 regulating chart of bookkeeping accounts for microfinance institutions

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 2. (02/03/2020) Quyết định 392/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 3. (28/02/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 4. (27/02/2020) Hướng dẫn 17/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viển kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (27/02/2020) Công văn 829/TCT-CS năm 2020 về hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (25/02/2020) Quyết định 48/QĐ-TANDTC về công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2018 của Tòa án nhân dân tối cao
 7. (24/02/2020) Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (02/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
 9. (02/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 10. (01/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
 11. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 12. (27/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
 13. (27/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 14. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (01/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 16. (25/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 17. (25/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 18. (24/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 19. (01/03/2020) Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 20. (01/03/2020) Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/03/2020) Quyết định 45/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 2. (28/02/2020) Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (27/02/2020) Công văn 8208/CT-TTHT năm 2020 về chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/02/2020) Công văn 829/TCT-CS năm 2020 về hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (25/02/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ do tỉnh Đắk Nông ban hành
 6. (02/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 7. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 8. (01/03/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. (27/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 10. (25/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 11. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (01/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 13. (01/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 35/2017/QĐ-UBND
 14. (25/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 15. (25/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/03/2020) Công văn 1572/VPCP-QHĐP năm 2020 về xin lùi thời gian trình dự án luật tại phiên họp thứ 43 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1573/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/03/2020) Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 1558/BNN-PC 2020 hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (02/03/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (02/03/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 về thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (28/02/2020) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 8. (27/02/2020) Quyết định 379/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 9. (27/02/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang
 10. (27/02/2020) Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (27/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 12. (26/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (26/02/2020) Quyết định 255/QĐ-BTTTT năm 2020 về chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (26/02/2020) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An
 15. (26/02/2020) Công văn 1471/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (26/02/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
 17. (25/02/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 18. (24/02/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
 19. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 20. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 21. (24/02/2020) Kế hoạch 188/KH-UBDT về công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 22. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 23. (24/02/2020) Quyết định 519/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
 24. (24/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 25. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 26. (02/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành
 27. (01/03/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
 28. (01/03/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
 29. (01/03/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 30. (01/03/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 31. (01/03/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 32. (01/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hải Dương
 33. (01/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 34. (01/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 35. (01/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
 36. (01/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 37. (01/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 38. (01/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 39. (01/03/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 40. (01/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 41. (01/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
 42. (01/03/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 43. (28/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 65/2015/QĐ-UBND
 44. (24/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 45. (01/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến lĩnh vực công thương
 46. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 47. (01/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3868/2010/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 48. (01/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 49. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 50. (01/03/2020) Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
 51. (24/02/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/02/2020) Quyết định 255/QĐ-BTTTT năm 2020 về chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (26/02/2020) Công văn 1471/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/02/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020
 4. (02/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (28/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 33/2015/QĐ-UBND
 6. (01/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (01/03/2020) Decision No. 03/2020/QD-TTg dated January 13, 2020 natural disaster forecast, warning and transmission
 8. (01/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/03/2020) Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (01/03/2020) Thông tư 09/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (01/03/2020) Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (27/02/2020) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (02/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
 5. (01/03/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 6. (24/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 7. (24/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 8. (25/02/2020) Circular No. 56/2019/TT-BGTVT dated December 31, 2019 criteria for supervision and inspection of results of performance-based aviation infrastructure asset maintenance, policies and procedures for aviation infrastructure asset maintenance
 9. (01/03/2020) Circular No. 55/2019/TT-BGTVT dated December 31, 2019 on the list of certificates and documents of Vietnam’s ships, public service ships, submarines, submersibles, floating docks, floating storage units and mobile offshore drilling units
 10. (01/03/2020) Thông tư 55/2019/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/03/2020) Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 2. (29/02/2020) Công văn 708/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (28/02/2020) Công văn 660/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/02/2020) Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 5. (28/02/2020) Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/02/2020) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (27/02/2020) Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 586/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (27/02/2020) Công văn 630/GDĐT-VP năm 2020 về tạm ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (27/02/2020) Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (27/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 12. (26/02/2020) Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành
 13. (25/02/2020) Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 15. (01/03/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 2. (28/02/2020) Quyết định 345/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2020
 3. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/02/2020) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2020) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 35/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (02/03/2020) Quyết định 323/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (01/03/2020) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 714/QĐ-TTg về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/02/2020) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 4. (28/02/2020) Quyết định 289/QĐ-BGTVT năm 2020 về Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng có sử dụng phụ gia CeraChip trộn trực tiếp với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (24/02/2020) Quyết định 294/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. (01/03/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
 8. (02/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 9. (01/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (01/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/03/2020) Kế hoạch 605/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
 2. (02/03/2020) Kế hoạch 586/KH-UBND triển khai Kế hoạch 209-KH/TU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 3. (02/03/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
 4. (01/03/2020) Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Chính phủ ban hành
 5. (28/02/2020) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch "Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (27/02/2020) Công văn 666/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (26/02/2020) Công văn 615/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (25/02/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do tỉnh Hà Giang ban hành
 10. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 11. (24/02/2020) Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. (24/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 13. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 14. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 15. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 16. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 17. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 18. (25/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 19. (01/03/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/03/2020) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/02/2020) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (27/02/2020) Kế hoạch 538/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 4. (26/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 5. (25/02/2020) Thông báo 58/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 7. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 8. (28/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 65/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (02/03/2020) Công văn 1252/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại Thiết bị ngăn ngừa viêm da ATOPSHIELD FORTE do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 1253/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa là que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 1254/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 1240/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/02/2020) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2020 về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 6. (28/02/2020) Resolution No. 20/NQ-CP dated February 28, 2020 on licensing export of medical facemasks amid effort to prevent and control Covid-19 infection
 7. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 1149/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/02/2020) Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
 10. (25/02/2020) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc đối với mặt hàng Rong biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (29/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (29/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 13. (29/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (01/03/2020) Circular No. 90/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 providing amendments to Circular 261/2016/TT-BTC on maritime fees and charges, and schedule of maritime fees and charges, and Circular 17/2017/TT-BTC on collection, transfer, management and use of maritime fees and charges
 15. (01/03/2020) Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/03/2020) Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 2. (02/03/2020) Công văn 8990/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về xử phạt hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/03/2020) Công văn 871/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng biếu tặng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (02/03/2020) Công văn 872/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với quà tặng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (02/03/2020) Công văn 868/TCT-CS năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (02/03/2020) Công văn 866/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (27/02/2020) Công văn 8309/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/02/2020) Công văn 642/GDĐT-KHTC năm 2020 về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (27/02/2020) Công văn 8196/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (27/02/2020) Công văn 8208/CT-TTHT năm 2020 về chi phí quản lý căn hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (27/02/2020) Công văn 8314/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (27/02/2020) Công văn 8315/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (27/02/2020) Công văn 835/TCT-HTQT năm 2020 về thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (27/02/2020) Công văn 8304/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (25/02/2020) Công văn 606/UBND-KT năm 2020 về tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 16. (24/02/2020) Công văn 7653/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (24/02/2020) Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (25/02/2020) Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 21. (24/02/2020) Công văn 1042/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (24/02/2020) Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (24/02/2020) Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (24/02/2020) Công văn 7635/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (25/02/2020) Decree No. 22/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on Amendments to Government’s Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016 on license fees
 28. (01/03/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 29. (29/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 30. (24/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 31. (01/03/2020) Circular No. 90/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 providing amendments to Circular 261/2016/TT-BTC on maritime fees and charges, and schedule of maritime fees and charges, and Circular 17/2017/TT-BTC on collection, transfer, management and use of maritime fees and charges
 32. (01/03/2020) Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/03/2020) Kế hoạch 602/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020
 2. (27/02/2020) Chỉ thị 272/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (26/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (26/02/2020) Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (26/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Cà Mau ban hành
 6. (26/02/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
 7. (25/02/2020) Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 9. (01/03/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 10. (02/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (01/03/2020) Decision No. 03/2020/QD-TTg dated January 13, 2020 natural disaster forecast, warning and transmission
 12. (28/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/03/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/03/2020) Thông tư 23/2015/TT-NHNN sửa đổi Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 2. (01/03/2020) Circular No. 23/2015/TT-NHNN dated December 4, 2015, on amendments to the regulation on reserve requirement for credit institutions issued together with Decision No. 581/2003/QD-NHNN
 3. (01/03/2020) Circular No. 27/2011/TT-NHNN of August 31, 2011, on the amendment, supplement several articles of the regulation on required reserve applicable to credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 581/2003/QD-NHNN dated 09 June 2003 of the Governor of the State Bank
 4. (01/03/2020) Thông tư 27/2011/TT-NHNN sửa đổi Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (01/03/2020) Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN về Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (01/03/2020) Decision No. 581/2003/QD-NHNN of June 09, 2003, on the issuance of the regulation on reserve requirement of credit institutions
 7. (01/03/2020) Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành