Thông báo văn bản mới từ ngày 10-02-2020 đến ngày 17-02-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 10-02-2020 đến 17-02-2020


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (17/02/2020) Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
 2. (14/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (14/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BLDTBXH dated February 14, 2020 providing instructions for management of beneficiaries of social work services provided by social assistance establishments
 4. (13/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC
 5. (13/02/2020) Công văn 422/BHXH-CSXH năm 2020 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (13/02/2020) Official Dispatch No. 422/BHXH-CSXH dated February 13, 2020 on social insurance benefits for workers under compulsory medical quarantine for prevention of COVID-19 acute respiratory disease
 7. (11/02/2020) Công văn 447/LĐTBXH-VP năm 2020 về thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (10/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2012/QĐ-UBND Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận
 9. (10/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (14/02/2020) Công văn 432/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (14/02/2020) Công văn 465/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/02/2020) Công văn 431/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (14/02/2020) Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
 6. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (14/02/2020) Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (13/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC
 9. (13/02/2020) Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (13/02/2020) Quyết định 411/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (13/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (12/02/2020) Công văn 180/MT-VP năm 2020 về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 13. (12/02/2020) Công văn 1044/VPCP-KGVX về tổng kết việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 15. (10/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (14/02/2020) Công văn 76/CN-TĂCN năm 2020 quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành
 3. (12/02/2020) Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/02/2020) Quyết định 184/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (11/02/2020) Công văn 763/TCHQ-PC năm 2020 về hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/02/2020) Công văn 755/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp và thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/02/2020) Công văn 754/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/02/2020) Official Dispatch No. 755/TCHQ-GSQL dated February 11, 2020 inspection and identification of origin, prevention of fraud and counterfeit origin, labeling, illegal transshipment and certain contents relating to customs procedures
 9. (11/02/2020) Official Dispatch No. 763/TCHQ-PC dated February 11, 2020 on Guiding disposal of import goods committing labelling violations

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (17/02/2020) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (15/02/2020) Công văn 159/KCB-NV năm 2020 về chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm CoViD-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 4. (14/02/2020) Công văn 1145/VPCP-KGVX năm 2020 thực hiện việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (14/02/2020) Công văn 158/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 7. (14/02/2020) Công văn 432/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (14/02/2020) Công văn 465/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/02/2020) Công văn 676/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (14/02/2020) Công văn 431/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (14/02/2020) Công văn 1126/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác thông tin phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (14/02/2020) Công văn 1494/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (14/02/2020) Công văn 1488/QLD-KD năm 2020 về chấp hành quy định đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng chống dịch Covid19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (14/02/2020) Công văn 463/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. (14/02/2020) Công văn 1512/QLD-GT năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (14/02/2020) Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành
 18. (14/02/2020) Công văn 679/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (14/02/2020) Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
 20. (14/02/2020) Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 21. (14/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 22. (13/02/2020) Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (13/02/2020) Công văn 422/BHXH-CSXH năm 2020 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 24. (13/02/2020) Công văn 643/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 25. (13/02/2020) Official Dispatch No. 422/BHXH-CSXH dated February 13, 2020 on social insurance benefits for workers under compulsory medical quarantine for prevention of COVID-19 acute respiratory disease
 26. (12/02/2020) Công văn 180/MT-VP năm 2020 về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 27. (12/02/2020) Công văn 138/DP-DT năm 2020 về báo cáo các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú do Cục Y tế dự phòng ban hành
 28. (12/02/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 29. (12/02/2020) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2020 về triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 30. (12/02/2020) Công văn 1377/QLD-CL năm 2020 về sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 31. (11/02/2020) Công văn 1472/A08-P1 năm 2020 về từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch do virus Corona nCov do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành
 32. (11/02/2020) Công văn 447/LĐTBXH-VP năm 2020 về thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 33. (11/02/2020) Quyết định 435/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
 34. (11/02/2020) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
 35. (11/02/2020) Công văn 239/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 37. (10/02/2020) Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/02/2020) Công văn 1128/VPCP-CN năm 2020 về điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/02/2020) Quyết định 317/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (14/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (14/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 5. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (13/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (13/02/2020) Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (13/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (13/02/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 10. (13/02/2020) Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (13/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 12. (13/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 13. (12/02/2020) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 14. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 15. (12/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
 16. (12/02/2020) Kế hoạch 695/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (10/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 18. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 19. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 20. (10/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/02/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 2. (14/02/2020) Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (14/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 4. (14/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 5. (14/02/2020) Official Dispatch No. 703/BTNMT-TCQLDD dated February 14, 2020 on Guiding land use policies and ownership certification of non-residential constructions
 6. (13/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (13/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (13/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 35/2017/QĐ-UBND
 9. (13/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 10. (12/02/2020) Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
 11. (12/02/2020) Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 12. (12/02/2020) Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 13. (12/02/2020) Quyết định 18/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 14. (12/02/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 15. (12/02/2020) Quyết định 21/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 16. (12/02/2020) Quyết định 17/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
 17. (12/02/2020) Quyết định 19/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 18. (11/02/2020) Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
 19. (11/02/2020) Decree No. 18/2020/ND-CP dated February 11, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on land surveying and mapping
 20. (10/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (17/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 4. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
 5. (15/02/2020) Dự thảo Thông tư quy định về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 6. (15/02/2020) Hướng dẫn 10-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 7. (14/02/2020) Thông báo 51/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị
 9. (14/02/2020) Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 10. (14/02/2020) Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 11. (14/02/2020) Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW năm 2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 12. (14/02/2020) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 13. (14/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
 14. (14/02/2020) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
 15. (14/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến lĩnh vực công thương
 16. (14/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 17. (13/02/2020) Kế hoạch 482/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 18. (13/02/2020) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 19. (13/02/2020) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
 20. (13/02/2020) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (13/02/2020) Công văn 228/TTg-PL năm 2020 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (13/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3868/2010/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 23. (13/02/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 24. (13/02/2020) Quyết định 263/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Bộ Tư pháp năm 2020
 25. (12/02/2020) Thông báo 46/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (12/02/2020) Quyết định 241/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 27. (12/02/2020) Quyết định 236/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
 28. (12/02/2020) Kế hoạch 696/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 29. (12/02/2020) Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 30. (11/02/2020) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 31. (11/02/2020) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (11/02/2020) Quyết định 287/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 33. (11/02/2020) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
 34. (11/02/2020) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1527/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 36. (10/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 37. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 38. (10/02/2020) Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (15/02/2020) Công văn 1148/VPCP-QHQT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/02/2020) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 5. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 6. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 8. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 9. (12/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 10. (12/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 11. (12/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 12. (12/02/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 13. (12/02/2020) Kế hoạch 24/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 14. (11/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 15. (10/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/02/2020) Công văn 1148/VPCP-QHQT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/02/2020) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 3. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 4. (14/02/2020) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh sách cơ sở sản xuất công nghiệp; cơ sở nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi; cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (14/02/2020) Công văn 944/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 6. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
 8. (12/02/2020) Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 10. (12/02/2020) Công văn 1049/VPCP-CN năm 2020 về tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (17/02/2020) Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành
 4. (17/02/2020) Công văn 5812/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (17/02/2020) Công văn 617/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (14/02/2020) Công văn 5771/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/02/2020) Công văn 5636/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/02/2020) Công văn 5644/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/02/2020) Công văn 5645/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (14/02/2020) Công văn 5639/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (14/02/2020) Công văn 5572/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/02/2020) Công văn 5524/CT-TTHT năm 2020 triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (13/02/2020) Công văn 5456/CT-TTHT năm 2020 chính sách thuế áp dụng với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (13/02/2020) Công văn 569/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (13/02/2020) Công văn 571/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (13/02/2020) Công văn 564/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (10/02/2020) Công văn 4843/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. (15/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 3. (12/02/2020) Quyết định 119/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (14/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (14/02/2020) Thông tư 34/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vĩ mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (14/02/2020) Circular No. 32/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 on amendments to some Articles of Circular No. 19/2013/TT-NHNN on purchase, sale, and settlement of bad debts of Vietnam Asset Management Company
 7. (14/02/2020) Circular No. 34/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 guidance on foreign exchange management regarding foreign currency funding of microfinance programs and projects of political organizations, socio-political organizations and non-governmental organizations
 8. (12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (14/02/2020) Công văn 1128/VPCP-CN năm 2020 về điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (14/02/2020) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 5. (13/02/2020) Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (15/02/2020) Quyết định 36/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 8. (15/02/2020) Thông tư 50/2019/TT-BGTVT quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/02/2020) Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/02/2020) Circular No. 48/2019/TT-BGTVT dated December 17, 2019 on criteria for supervision and commissioning of quality-based road infrastructure asset maintenance and application of methods for road infrastructure asset maintenance

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
 4. (15/02/2020) Hướng dẫn 10-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 5. (14/02/2020) Thông báo 51/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị
 7. (14/02/2020) Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 8. (14/02/2020) Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2020 về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 9. (14/02/2020) Hướng dẫn 08-HD/UBKTTW năm 2020 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 10. (14/02/2020) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 11. (14/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII
 12. (14/02/2020) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
 13. (13/02/2020) Kế hoạch 482/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 14. (13/02/2020) Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 15. (13/02/2020) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. (13/02/2020) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 17. (13/02/2020) Công văn 228/TTg-PL năm 2020 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (13/02/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 19. (13/02/2020) Quyết định 263/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Bộ Tư pháp năm 2020
 20. (12/02/2020) Thông báo 46/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (12/02/2020) Quyết định 241/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 22. (12/02/2020) Quyết định 236/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
 23. (12/02/2020) Kế hoạch 696/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 24. (11/02/2020) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 25. (11/02/2020) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (11/02/2020) Quyết định 287/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 27. (11/02/2020) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
 28. (11/02/2020) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1527/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 30. (10/02/2020) Quyết định 26/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 31. (17/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1348/QĐ-UBND về đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình và bải bỏ Quyết định 900/2008/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình
 32. (15/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 33. (15/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 34. (14/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 35. (15/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 91/1999/QĐ-UB về Điều lệ Khu công nghiệp Sa Đéc do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 36. (12/02/2020) Quyết định 119/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 37. (15/02/2020) Quyết định 36/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 38. (15/02/2020) Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 39. (15/02/2020) Thông tư 12/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 40. (14/02/2020) Thông tư 38/2019/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 41. (12/02/2020) Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 42. (15/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
 43. (15/02/2020) Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (15/02/2020) Thông tư 52/2019/TT-BGTVT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/02/2020) Công văn 1128/VPCP-CN năm 2020 về điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/02/2020) Quyết định 317/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (13/02/2020) Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (13/02/2020) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (13/02/2020) Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (13/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 8. (12/02/2020) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 10. (12/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
 11. (12/02/2020) Kế hoạch 695/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (17/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 13. (15/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 14. (15/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND
 15. (15/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 16. (15/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 17. (15/02/2020) Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (15/02/2020) Circular No. 11/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing guidelines on determination of cost per shift of construction machinery and equipment
 19. (15/02/2020) Circular No. 13/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 prescribing management of construction costs of construction projects under National target programs on sustainable poverty reduction and development of new-style rural areas
 20. (15/02/2020) Circular No. 12/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 guiding development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices
 21. (15/02/2020) Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 22. (15/02/2020) Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 23. (15/02/2020) Quyết định 36/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
 2. (14/02/2020) Công văn 1133/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (14/02/2020) Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (14/02/2020) Official Dispatch No. 703/BTNMT-TCQLDD dated February 14, 2020 on Guiding land use policies and ownership certification of non-residential constructions
 5. (15/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND
 6. (15/02/2020) Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
 7. (15/02/2020) Circular No. 18/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 on providing instructions on conversion of construction investment capital
 8. (15/02/2020) Circular No. 11/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing guidelines on determination of cost per shift of construction machinery and equipment
 9. (15/02/2020) Circular No. 16/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing instructions on determination of project administrative and investment counseling costs
 10. (15/02/2020) Circular No. 13/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 prescribing management of construction costs of construction projects under National target programs on sustainable poverty reduction and development of new-style rural areas
 11. (15/02/2020) Circular No. 12/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 guiding development and administration of database systems for construction input norms, costs and output price indices
 12. (15/02/2020) Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. (15/02/2020) Thông tư 14/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (15/02/2020) Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 15. (15/02/2020) Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 16. (15/02/2020) Thông tư 48/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (15/02/2020) Circular No. 48/2019/TT-BGTVT dated December 17, 2019 on criteria for supervision and commissioning of quality-based road infrastructure asset maintenance and application of methods for road infrastructure asset maintenance
 18. (10/02/2020) Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (17/02/2020) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (15/02/2020) Công văn 159/KCB-NV năm 2020 về chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm CoViD-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 4. (14/02/2020) Công văn 1145/VPCP-KGVX năm 2020 thực hiện việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (14/02/2020) Công văn 158/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 7. (14/02/2020) Công văn 432/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (14/02/2020) Công văn 465/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/02/2020) Công văn 676/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (14/02/2020) Công văn 431/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (14/02/2020) Công văn 1126/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác thông tin phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (14/02/2020) Công văn 1494/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (14/02/2020) Công văn 1488/QLD-KD năm 2020 về chấp hành quy định đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phòng chống dịch Covid19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (14/02/2020) Công văn 463/BTTTT-TTCS năm 2020 về tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. (14/02/2020) Công văn 1512/QLD-GT năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (14/02/2020) Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành
 18. (14/02/2020) Công văn 679/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (14/02/2020) Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
 20. (14/02/2020) Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 21. (13/02/2020) Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (13/02/2020) Công văn 422/BHXH-CSXH năm 2020 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 23. (13/02/2020) Công văn 643/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 24. (13/02/2020) Official Dispatch No. 422/BHXH-CSXH dated February 13, 2020 on social insurance benefits for workers under compulsory medical quarantine for prevention of COVID-19 acute respiratory disease
 25. (12/02/2020) Công văn 180/MT-VP năm 2020 về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 26. (12/02/2020) Công văn 138/DP-DT năm 2020 về báo cáo các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú do Cục Y tế dự phòng ban hành
 27. (12/02/2020) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 28. (12/02/2020) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2020 về triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 29. (12/02/2020) Công văn 1377/QLD-CL năm 2020 về sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 30. (11/02/2020) Công văn 1472/A08-P1 năm 2020 về từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch do virus Corona nCov do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành
 31. (11/02/2020) Công văn 447/LĐTBXH-VP năm 2020 về thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. (11/02/2020) Quyết định 435/QĐ-BCT năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
 33. (11/02/2020) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
 34. (11/02/2020) Công văn 239/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (10/02/2020) Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic
 36. (13/02/2020) Circular No. 28/2019/TT-BNNPTNT dated December 31, 2019 providing technical requirements for testing for chemicals and antibiotics banned from being used in fishery foods
 37. (13/02/2020) Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 38. (15/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/02/2020) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (14/02/2020) Công văn 679/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (13/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 4. (10/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (15/02/2020) Circular No. 25/2019/TT-BTNMT dated December 31, 2019 elaborating some Articles of the Government’s Decree 40/2019/ND-CP on amendments to Decrees on guidelines for the Law on Environmental Protection and provide for management of environmental monitoring services
 7. (15/02/2020) Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/02/2020) Thông tư 195/2019/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 9. (15/02/2020) Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (14/02/2020) Công văn 432/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (14/02/2020) Công văn 465/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/02/2020) Công văn 431/BGDĐT-GDTC năm 2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (14/02/2020) Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
 6. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (14/02/2020) Công văn 494/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (13/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC
 9. (13/02/2020) Công văn 406/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (13/02/2020) Quyết định 411/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (13/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (12/02/2020) Công văn 180/MT-VP năm 2020 về góp ý nội dung phòng chống dịch nCoV trong trường học do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 13. (12/02/2020) Công văn 1044/VPCP-KGVX về tổng kết việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (15/02/2020) Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi
 15. (15/02/2020) Decree No. 99/2019/ND-CP dated December 30, 2019 elaborating and providing guidelines for a number of Articles of the Law on amendments to the Law on Higher Education
 16. (12/02/2020) Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/02/2020) Công văn 1148/VPCP-QHQT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/02/2020) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 3. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 4. (14/02/2020) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh sách cơ sở sản xuất công nghiệp; cơ sở nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi; cơ sở kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (14/02/2020) Công văn 944/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 6. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 về tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
 8. (12/02/2020) Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 10. (12/02/2020) Công văn 1049/VPCP-CN năm 2020 về tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 12. (12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (14/02/2020) Công văn 76/CN-TĂCN năm 2020 quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành
 3. (12/02/2020) Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/02/2020) Quyết định 184/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (11/02/2020) Công văn 763/TCHQ-PC năm 2020 về hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/02/2020) Công văn 755/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp và thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/02/2020) Công văn 754/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/02/2020) Official Dispatch No. 755/TCHQ-GSQL dated February 11, 2020 inspection and identification of origin, prevention of fraud and counterfeit origin, labeling, illegal transshipment and certain contents relating to customs procedures
 9. (11/02/2020) Official Dispatch No. 763/TCHQ-PC dated February 11, 2020 on Guiding disposal of import goods committing labelling violations
 10. (15/02/2020) Quyết định 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Văn bản 5378/BNV-CCVC
 2. (13/02/2020) Công văn 422/BHXH-CSXH năm 2020 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (13/02/2020) Official Dispatch No. 422/BHXH-CSXH dated February 13, 2020 on social insurance benefits for workers under compulsory medical quarantine for prevention of COVID-19 acute respiratory disease
 4. (11/02/2020) Công văn 447/LĐTBXH-VP năm 2020 về thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (15/02/2020) Circular No. 15/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing instruction on calculation of unit labor costs in the building and construction sector
 6. (15/02/2020) Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (15/02/2020) Công văn 1148/VPCP-QHQT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/02/2020) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 5. (14/02/2020) Nghị quyết 11/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020
 6. (14/02/2020) Thông báo 52/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (12/02/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 8. (12/02/2020) Kế hoạch 28/KH-UBND về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 9. (12/02/2020) Kế hoạch 27/KH-UBND về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 10. (12/02/2020) Kế hoạch 25/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 11. (12/02/2020) Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 12. (12/02/2020) Kế hoạch 24/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 13. (10/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 14. (14/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (17/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái hàng năm
 16. (11/02/2020) Thông tư 195/2019/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/02/2020) Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/02/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025
 5. (10/02/2020) Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 15/2016/QĐ-UBND
 7. (10/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (15/02/2020) Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (15/02/2020) Circular No. 18/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 on providing instructions on conversion of construction investment capital
 10. (15/02/2020) Circular No. 16/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 providing instructions on determination of project administrative and investment counseling costs
 11. (15/02/2020) Circular No. 13/2019/TT-BXD dated December 26, 2019 prescribing management of construction costs of construction projects under National target programs on sustainable poverty reduction and development of new-style rural areas
 12. (15/02/2020) Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (14/02/2020) Kế hoạch 33/KH-UBND về hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”
 3. (14/02/2020) Quyết định 317/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 4. (12/02/2020) Công văn 1050/VPCP-CN năm 2020 về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/02/2020) Công văn 1049/VPCP-CN năm 2020 về tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/02/2020) Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic
 7. (10/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (17/02/2020) Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (17/02/2020) Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành
 4. (17/02/2020) Công văn 5812/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (17/02/2020) Công văn 617/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (14/02/2020) Công văn 5771/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/02/2020) Công văn 5636/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/02/2020) Công văn 5644/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/02/2020) Công văn 5645/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (14/02/2020) Công văn 5639/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (14/02/2020) Công văn 5572/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/02/2020) Công văn 5524/CT-TTHT năm 2020 triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/02/2020) Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (13/02/2020) Công văn 5456/CT-TTHT năm 2020 chính sách thuế áp dụng với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (13/02/2020) Công văn 569/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (13/02/2020) Công văn 571/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (13/02/2020) Công văn 564/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (10/02/2020) Công văn 4843/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/02/2020) Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (14/02/2020) Official Dispatch No. 703/BTNMT-TCQLDD dated February 14, 2020 on Guiding land use policies and ownership certification of non-residential constructions
 3. (12/02/2020) Quyết định 22/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
 4. (12/02/2020) Quyết định 23/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 5. (12/02/2020) Quyết định 16/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 6. (12/02/2020) Quyết định 18/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
 7. (12/02/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 8. (12/02/2020) Quyết định 21/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 9. (12/02/2020) Quyết định 17/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
 10. (12/02/2020) Quyết định 19/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 11. (17/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (15/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/02/2020) Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (15/02/2020) Circular No. 30/2016/TT-BTNMT dated October 12, 2016 on management, improvement and remediation of residue-contaminated sites
 3. (15/02/2020) Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (15/02/2020) Circular No. 41/2015/TT-BTNMT dated 09 September 2015, on environmental protection in import of scrap for use as raw production materials
 5. (15/02/2020) Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (15/02/2020) Circular No. 27/2015/TT-BTNMT dated May 29, 2015, on strategic environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans
 7. (15/02/2020) Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (15/02/2020) Circular No. 26/2015/TT-BTNMT dated May 28, 2015, regulating detailed environmental protection project, simple environmental protection project
 9. (15/02/2020) Nghị định 59/2007/NĐ-CP về việc quản lý chất thải rắn

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/02/2020) Thông tư 08/2016/TT-BGTVT bổ sung Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành, khai thác Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) vào Thông tư 28/2013/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
 2. (15/02/2020) Thông tư 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (15/02/2020) Thông tư 77/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (15/02/2020) Thông tư 68/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải kèm theo Nghị định 109/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (15/02/2020) Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (15/02/2020) Thông tư 07/2015/TT-BGTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (14/02/2020) Thông tư 28/2013/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (15/02/2020) Thông tư 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (15/02/2020) Thông tư 40/2011/TT-BGTVT về quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/02/2020) Thông tư 28/2011/TT-BGTVT sửa đổi “quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT “điều lệ đường ngang” kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT “quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” kèm theo Quyết định 53/2007/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hanh
 11. (15/02/2020) Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT về việc công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (15/02/2020) Quyết định 53/2007/QĐ-BGTVT Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành