Thông báo văn bản mới từ ngày 17-02-2020 đến ngày 24-02-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 17-02-2020 đến 24-02-2020


Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/02/2020) Quyết định 294/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
 3. (20/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2020
 4. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND
 5. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 6. (20/02/2020) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2020 công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (19/02/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
 8. (19/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 9. (18/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (17/02/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 11. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/02/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh An Giang ban hành
 2. (21/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 3. (20/02/2020) Quyết định 347/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
 4. (19/02/2020) Công văn 6275/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (19/02/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 8. (17/02/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/02/2020) Official Dispatch No. 868/BYT-DP dated February 24, 2020 on quarantine guidelines for persons returning from South Korea
 2. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 3. (24/02/2020) Công văn 868/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc do Bộ Y tế ban hành
 4. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 6. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 7. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic
 8. (23/02/2020) Công văn 839/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (21/02/2020) Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành
 10. (21/02/2020) Công văn 829/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 11. (21/02/2020) Công văn 548/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/02/2020) Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (20/02/2020) Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
 14. (20/02/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 15. (20/02/2020) Công văn 577/UBND-VX năm 2020 về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (20/02/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof
 17. (19/02/2020) Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (19/02/2020) Công văn 1710/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (19/02/2020) Công văn 1727/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (19/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 21. (19/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 22. (19/02/2020) Decision No. 468/QD-BYT dated February 19, 2020 on guidelines for infection prevention and control for COVID-19 acute respiratory disease in healthcare establishments
 23. (18/02/2020) Công văn 288/BHXH-QLT năm 2020 về đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (18/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
 25. (18/02/2020) Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành
 26. (18/02/2020) Công văn 1705/QLD-KD năm 2020 về giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 27. (17/02/2020) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (24/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/02/2020) Circular No. 04/2020/TT-BTTTT dated February 24, 2020 prescribing estimation and management of costs of information technology application projects
 5. (21/02/2020) Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (21/02/2020) Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (20/02/2020) Công văn 6667/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về góp vốn hợp tác đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/02/2020) Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (19/02/2020) Công văn 1221/VPCP-CN năm 2020 về dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/02/2020) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (19/02/2020) Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 12. (19/02/2020) Công văn 989/BKHĐT-QLQH năm 2020 về đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (19/02/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP triển khai Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (18/02/2020) Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (18/02/2020) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (18/02/2020) Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (18/02/2020) Công văn 939/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (17/02/2020) Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (21/02/2020) Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành
 5. (21/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
 7. (19/02/2020) Công văn 1221/VPCP-CN năm 2020 về dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (19/02/2020) Công văn 1250/VPCP-CN năm 2020 về kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/02/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 10. (18/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (24/02/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
 2. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 3. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 4. (24/02/2020) Kế hoạch 188/KH-UBDT về công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 5. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (24/02/2020) Quyết định 519/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
 7. (24/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 8. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 9. (21/02/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
 10. (21/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 quán triệt, triển khai Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (21/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 12. (21/02/2020) Quyết định 291/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (21/02/2020) Công văn 504/BHXH-VP năm 2020 về đính chính văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. (21/02/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội do tỉnh Gia Lai ban hành
 15. (20/02/2020) Quyết định 230/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
 16. (20/02/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 17. (20/02/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
 18. (20/02/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (20/02/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 20. (20/02/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof
 21. (19/02/2020) Công văn 1250/VPCP-CN năm 2020 về kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (19/02/2020) Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 23. (19/02/2020) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
 24. (19/02/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 25. (19/02/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 26. (19/02/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
 27. (19/02/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
 28. (19/02/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 16/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
 29. (19/02/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 30. (19/02/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 31. (19/02/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 32. (19/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 01/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hải Dương
 33. (19/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 34. (19/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 35. (19/02/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
 36. (19/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 37. (19/02/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 38. (19/02/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
 39. (19/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 40. (19/02/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 41. (19/02/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
 42. (19/02/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
 43. (18/02/2020) Kế hoạch 550/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
 44. (18/02/2020) Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 45. (18/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 65/2015/QĐ-UBND
 46. (18/02/2020) Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020
 47. (18/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
 48. (18/02/2020) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 49. (18/02/2020) Công văn 469/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 50. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 51. (17/02/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 52. (17/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 53. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 2. (24/02/2020) Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. (24/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 4. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 5. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 6. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 7. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 8. (21/02/2020) Quyết định 291/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/02/2020) Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/02/2020) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi do Chính phủ ban hành
 11. (20/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (19/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (19/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (18/02/2020) Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020
 15. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (17/02/2020) Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 2. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 3. (21/02/2020) Công văn 829/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/02/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND về bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
 5. (20/02/2020) Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/02/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
 7. (20/02/2020) Công văn 6662/CT-TTHT năm 2020 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (19/02/2020) Quyết định 283/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. (18/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 65/2015/QĐ-UBND
 11. (18/02/2020) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. (21/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
 4. (21/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/02/2020) Decision No. 06/2020/QD-TTg dated February 21, 2020 on organization and management of international conferences and seminars in Vietnam
 6. (21/02/2020) Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 8. (21/02/2020) Quyết định 222/QĐ-BGTVT công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
 10. (20/02/2020) Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 11. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
 12. (20/02/2020) Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (20/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (19/02/2020) Quyết định 208/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (19/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 16. (18/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
 17. (18/02/2020) Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (18/02/2020) Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Tài chính ban hành
 19. (18/02/2020) Circular No. 09/2020/TT-BTC dated February 18, 2020 on price range for other irrigation products and services
 20. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (24/02/2020) Công văn 7653/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (24/02/2020) Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/02/2020) Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 6. (24/02/2020) Công văn 1042/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/02/2020) Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (24/02/2020) Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (24/02/2020) Công văn 7635/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/02/2020) Decree No. 22/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on Amendments to Government’s Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016 on license fees
 13. (21/02/2020) Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (21/02/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
 15. (21/02/2020) Công văn 1007/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/02/2020) Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (20/02/2020) Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/02/2020) Công văn 6806/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (20/02/2020) Công văn 6686/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (20/02/2020) Công văn 6667/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về góp vốn hợp tác đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (20/02/2020) Công văn 6683/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn giá trị gia tăng khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/02/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 23. (20/02/2020) Công văn 6662/CT-TTHT năm 2020 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (20/02/2020) Công văn 6832/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (20/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 26. (20/02/2020) Công văn 995/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị định 07/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (20/02/2020) Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (20/02/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof
 29. (19/02/2020) Công văn 6276/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (19/02/2020) Công văn 6275/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (19/02/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 32. (18/02/2020) Công văn 6043/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (18/02/2020) Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2020 về phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (18/02/2020) Công văn 939/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (18/02/2020) Công văn 936/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (17/02/2020) Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (17/02/2020) Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành
 39. (17/02/2020) Công văn 5812/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 41. (17/02/2020) Công văn 617/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/02/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020
 2. (24/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (24/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (24/02/2020) Circular No. 04/2020/TT-BTTTT dated February 24, 2020 prescribing estimation and management of costs of information technology application projects
 5. (21/02/2020) Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (21/02/2020) Quyết định 237/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 2436/QĐ-BTTTT về danh mục mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
 7. (20/02/2020) Công văn 514/SGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2020
 9. (20/02/2020) Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 10. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (17/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (22/02/2020) Công văn 509/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (22/02/2020) Quyết định 514/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2017/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/02/2020) Official Dispatch No. 509/BGDDT-GDTrH dated February 22, 2020 on Adjustments to time frame of school year 2019 - 2020
 5. (21/02/2020) Công văn 548/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/02/2020) Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (21/02/2020) Quyết định 512/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (21/02/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
 9. (21/02/2020) Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/02/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 11. (20/02/2020) Công văn 514/SGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
 13. (20/02/2020) Công văn 577/UBND-VX năm 2020 về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (19/02/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
 15. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (24/02/2020) Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
 2. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 3. (24/02/2020) Decree No. 23/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on management of river bed sand and gravel and protection of river beds, banks and terraces
 4. (20/02/2020) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (20/02/2020) Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (19/02/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 7. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (18/02/2020) Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (18/02/2020) Công văn 1222/BNN-KHCN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/02/2020) Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 2. (21/02/2020) Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/02/2020) Quyết định 222/QĐ-BGTVT công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
 5. (20/02/2020) Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 6. (20/02/2020) Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (20/02/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (19/02/2020) Quyết định 208/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (18/02/2020) Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (18/02/2020) Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Tài chính ban hành
 11. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 12. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 13. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 14. (17/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 15. (24/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 16. (20/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (20/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (20/02/2020) Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 19. (20/02/2020) Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/02/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh An Giang ban hành
 2. (20/02/2020) Quyết định 347/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
 3. (19/02/2020) Công văn 6275/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 5. (17/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 7. (20/02/2020) Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic
 4. (19/02/2020) Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (19/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (20/02/2020) Thông tư 36/2019/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (19/02/2020) Circular No. 38/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 prescribing the provision of payment services without checking accounts by public postal service providers
 8. (20/02/2020) Circular No. 36/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 prescribing management and use of the Fund for implementation of national monetary policy
 9. (19/02/2020) Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. (19/02/2020) Circular No. 33/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 providing amendments to the Circular No. 34/2013/TT-NHNN on domestic issuance of promissory notes, treasury bills, deposit certificates and bonds by credit institutions and foreign bank branches

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 2. (20/02/2020) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (20/02/2020) Công văn 785/BTNMT-TNN năm 2020 về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (18/02/2020) Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/02/2020) Công văn 1222/BNN-KHCN năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (18/02/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (18/02/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (20/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT quy định về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (20/02/2020) Circular No. 29/2019/TT-BNNPTNT dated December 31, 2019 on handling of forest animals being exhibits; and forest animals voluntarily submitted to the State by organizations and individuals
 10. (18/02/2020) Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/02/2020) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
 2. (24/02/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 4. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 5. (24/02/2020) Kế hoạch 188/KH-UBDT về công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 6. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 7. (24/02/2020) Quyết định 519/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
 8. (24/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 9. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 10. (21/02/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
 11. (21/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2020 quán triệt, triển khai Chỉ thị 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
 12. (21/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (21/02/2020) Quyết định 291/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (21/02/2020) Công văn 504/BHXH-VP năm 2020 về đính chính văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 15. (20/02/2020) Quyết định 230/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
 16. (20/02/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 17. (20/02/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
 18. (20/02/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (19/02/2020) Công văn 1250/VPCP-CN năm 2020 về kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (19/02/2020) Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 21. (19/02/2020) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
 22. (19/02/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 23. (19/02/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
 24. (18/02/2020) Kế hoạch 550/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020
 25. (18/02/2020) Kế hoạch 558/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 26. (18/02/2020) Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020
 27. (18/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
 28. (18/02/2020) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 29. (18/02/2020) Công văn 469/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 30. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. (17/02/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 32. (24/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 33. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
 34. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 35. (20/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 36. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 37. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Sóc Trăng
 38. (17/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1348/QĐ-UBND về đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình và bải bỏ Quyết định 900/2008/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình
 39. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cai nghiện ma túy do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 40. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 41. (20/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 42. (19/02/2020) Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 43. (24/02/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
 44. (20/02/2020) Thông tư 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí, chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 45. (18/02/2020) Circular No. 185/2019/TT-BQP dated December 4, 2019 guidelines for provision, management and use of specialized certification services for governmental authorities
 46. (18/02/2020) Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/02/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2020
 2. (21/02/2020) Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (21/02/2020) Quyết định 237/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 2436/QĐ-BTTTT về danh mục mã định danh của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
 4. (20/02/2020) Công văn 514/SGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2020
 6. (20/02/2020) Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 7. (18/02/2020) Circular No. 185/2019/TT-BQP dated December 4, 2019 guidelines for provision, management and use of specialized certification services for governmental authorities
 8. (18/02/2020) Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/02/2020) Official Dispatch No. 868/BYT-DP dated February 24, 2020 on quarantine guidelines for persons returning from South Korea
 2. (24/02/2020) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 3. (24/02/2020) Công văn 868/BYT-DP năm 2020 hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc do Bộ Y tế ban hành
 4. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 6. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 7. (24/02/2020) Official Dispatch No. 1117/NHNN-TD dated February 24, 2020 on Implementation of solutions for assisting customers affected by Covid-19 Pandemic
 8. (23/02/2020) Công văn 839/BYT-DP năm 2020 về thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (21/02/2020) Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành
 10. (21/02/2020) Công văn 829/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 11. (21/02/2020) Công văn 548/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/02/2020) Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (20/02/2020) Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn do tỉnh Bình Dương ban hành
 14. (20/02/2020) Công văn 577/UBND-VX năm 2020 về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (19/02/2020) Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 16. (19/02/2020) Công văn 1710/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (19/02/2020) Công văn 1727/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (19/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 19. (19/02/2020) Decision No. 468/QD-BYT dated February 19, 2020 on guidelines for infection prevention and control for COVID-19 acute respiratory disease in healthcare establishments
 20. (18/02/2020) Công văn 288/BHXH-QLT năm 2020 về đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (18/02/2020) Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành
 22. (18/02/2020) Công văn 1705/QLD-KD năm 2020 về giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 23. (17/02/2020) Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2020-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 26. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 27. (20/02/2020) Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 2. (24/02/2020) Công văn 37/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 3. (24/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 4. (24/02/2020) Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 5. (24/02/2020) Công văn 593/UBND-TKBT năm 2020 về tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội và xử lý tình trạng đổ trộm rác thải
 6. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 7. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 8. (21/02/2020) Quyết định 291/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/02/2020) Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/02/2020) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi do Chính phủ ban hành
 11. (20/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (19/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (19/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (18/02/2020) Kế hoạch 159/KH-UBDT về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020
 15. (17/02/2020) Công văn 1179/VPCP-KGVX năm 2020 báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Chính phủ gửi Đoàn Giám sát Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (17/02/2020) Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. (24/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
 18. (17/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật 05 năm và Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái hàng năm
 19. (20/02/2020) Circular No. 15/2019/TT-BVHTTDL dated December 31, 2019 on elaborating to certain provisions regarding preservation, repair and restoration of relics

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/02/2020) Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (21/02/2020) Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (20/02/2020) Công văn 6667/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về góp vốn hợp tác đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (20/02/2020) Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (19/02/2020) Công văn 1221/VPCP-CN năm 2020 về dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (19/02/2020) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/02/2020) Quyết định 233/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 10. (19/02/2020) Công văn 989/BKHĐT-QLQH năm 2020 về đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (19/02/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP triển khai Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 12. (18/02/2020) Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (18/02/2020) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (18/02/2020) Quyết định 274/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (18/02/2020) Công văn 939/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (17/02/2020) Quyết định 266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (20/02/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/02/2020) Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành
 4. (19/02/2020) Công văn 1221/VPCP-CN năm 2020 về dừng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Vinpearl Air do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/02/2020) Công văn 1250/VPCP-CN năm 2020 về kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (17/02/2020) Công văn 1166/VPCP-CN năm 2020 về tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (17/02/2020) Công văn 1173/VPCP-CN năm 2020 về Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/02/2020) Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 10. (24/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (22/02/2020) Công văn 509/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (22/02/2020) Quyết định 514/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1; Điểm b Khoản 2 Điều 4 Quyết định 2017/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/02/2020) Official Dispatch No. 509/BGDDT-GDTrH dated February 22, 2020 on Adjustments to time frame of school year 2019 - 2020
 5. (21/02/2020) Công văn 548/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/02/2020) Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (21/02/2020) Quyết định 512/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (21/02/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
 9. (21/02/2020) Công văn 575/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/02/2020) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 11. (20/02/2020) Công văn 514/SGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn Sử, Địa, Giáo dục công dân, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh khối 8, 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
 13. (20/02/2020) Công văn 577/UBND-VX năm 2020 về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (17/02/2020) Công văn 445/BGDĐT-VP về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (20/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 16. (20/02/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/02/2020) Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 2. (24/02/2020) Decision No. 293/QD-TTg dated February 24, 2020 promulgation of the List of socio-economic indicators serving operation of the Government and The Prime Minister
 3. (21/02/2020) Công văn 829/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/02/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND về bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
 5. (20/02/2020) Thông báo 55/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/02/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
 7. (20/02/2020) Công văn 6662/CT-TTHT năm 2020 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (19/02/2020) Quyết định 283/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/02/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. (18/02/2020) Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (24/02/2020) Công văn 7653/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/02/2020) Công văn 7638/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (24/02/2020) Công văn 7634/CT-TTHT năm 2020 về chi phí bản quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (24/02/2020) Công văn 7639/CT-TTHT năm 2020 về biên bản thu hồi hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/02/2020) Công văn 1042/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/02/2020) Công văn 788/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (24/02/2020) Công văn 789/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (24/02/2020) Công văn 787/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (24/02/2020) Công văn 7635/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (24/02/2020) Công văn 7651/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/02/2020) Công văn 774/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (21/02/2020) Quyết định 35/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025
 13. (21/02/2020) Công văn 1007/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (21/02/2020) Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (20/02/2020) Công văn 6684/CT-TTHT năm 2020 về giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (20/02/2020) Công văn 6806/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (20/02/2020) Công văn 6686/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/02/2020) Công văn 6667/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về góp vốn hợp tác đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (20/02/2020) Công văn 6683/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn giá trị gia tăng khi viết tin bài tuyên truyền đăng báo do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (20/02/2020) Công văn 6662/CT-TTHT năm 2020 về ấn định giá bán xe ô tô do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (20/02/2020) Công văn 6832/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/02/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 23. (20/02/2020) Công văn 995/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện Nghị định 07/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (20/02/2020) Công văn 763/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (19/02/2020) Công văn 6276/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (19/02/2020) Công văn 6275/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (18/02/2020) Công văn 6043/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (18/02/2020) Công văn 938/TCHQ-TXNK năm 2020 về phí bản quyền và tiền thuê máy móc thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (18/02/2020) Công văn 939/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (18/02/2020) Công văn 936/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (17/02/2020) Công văn 5811/CT-TTHT năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh ô tô Thanh Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và dịch vụ Yến Nhi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (17/02/2020) Công văn 5770/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (17/02/2020) Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành
 34. (17/02/2020) Công văn 5812/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (17/02/2020) Công văn 613/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (17/02/2020) Công văn 617/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (24/02/2020) Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 38. (20/02/2020) Nghị định 07/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022
 39. (20/02/2020) Circular No. 01/2020/TT-BTC dated January 3, 2020 fees for management and supervision of insurance activities, collection, transfer and management thereof
 40. (20/02/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/02/2020) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 2. (24/02/2020) Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 7 Điều 1 của Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương
 3. (20/02/2020) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do Tỉnh Vĩnh Long ban hành
 4. (20/02/2020) Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (24/02/2020) Quyết định 62/2011/QĐ-UBND quy định hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thi đấu thể dục thể thao
 6. (24/02/2020) Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/02/2020) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giá đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND
 2. (20/02/2020) Quyết định 1196/QĐ-BTC năm 2017 Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 3. (20/02/2020) Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 4. (17/02/2020) Quyết định 62/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (20/02/2020) Quyết định 23/2015/QĐ-UBND quy định mức chi, mức đóng góp của người nghiện ma túy xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do Tỉnh Vĩnh Long ban hành
 6. (24/02/2020) Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày đối với vận động viên của tỉnh Bình Dương
 7. (24/02/2020) Quyết định 61/2012/QĐ-UBND về chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. (24/02/2020) Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương
 9. (20/02/2020) Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Bộ Tài chính ban hành
 10. (20/02/2020) Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ Tài chính ban hành