Thông báo văn bản mới từ ngày 27-04-2020 đến ngày 04-05-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 27-04-2020 đến 04-05-2020


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (01/05/2020) Công văn 3457/VPCP-NN năm 2020 về xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bến xe khách Đông Anh, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/04/2020) Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
 5. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
 7. (27/04/2020) Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 8. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 9. (27/04/2020) Decree No. 52/2020/ND-CP dated April 27, 2020 on golf course investment and business

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/05/2020) Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành
 2. (30/04/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 3. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/04/2020) Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 7. (27/04/2020) Dự thảo Luật dân số

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (04/05/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/04/2020) Quyết định 1304/QĐ-TCHQ năm 2020 về phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/04/2020) Công văn 3006/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (04/05/2020) Công văn 2378/BTNMT-TNN năm 2020 thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 4. (29/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (29/04/2020) Công văn 3420/VPCP-NC năm 2020 về ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/04/2020) Quyết định 1744/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (27/04/2020) Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (27/04/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (01/05/2020) Công văn 3458/VPCP-ĐMDN năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (29/04/2020) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 4. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 5. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (04/05/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 2. (04/05/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof
 3. (30/04/2020) Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (29/04/2020) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 6. (29/04/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (29/04/2020) Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (28/04/2020) Công văn 28298/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (28/04/2020) Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 10. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 3. (29/04/2020) Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. (29/04/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
 5. (29/04/2020) Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính
 6. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (28/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 8. (28/04/2020) Công văn 2733/TCHQ-TXNK năm 2020 về phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan
 9. (28/04/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 10. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (27/04/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
 12. (27/04/2020) Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 13. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 14. (27/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
 15. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (04/05/2020) Công văn 5556/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 3484/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất của ông Bùi Văn Cứ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/05/2020) Công văn 5555/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 5. (01/05/2020) Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành
 6. (30/04/2020) Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 7. (30/04/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (30/04/2020) Công văn 3438/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/04/2020) Thông báo 392/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 41)
 10. (29/04/2020) Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (29/04/2020) Quyết định 473/QĐ-TCDL năm 2020 hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
 12. (29/04/2020) Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 13. (29/04/2020) Resolution No. 60/NQ-CP dated April 29, 2020 on export of medical mask amid effort to control and prevent Covid-19 infection
 14. (29/04/2020) Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (29/04/2020) Official Dispatch No. 2848/TCHQ-GSQL dated April 29, 2020 on Procedures for export of medical masks
 16. (29/04/2020) Công văn 2848/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (29/04/2020) Công văn 1326/BHXH-PC năm 2020 tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (29/04/2020) Công văn 5403/QLD-KD năm 2020 về cung ứng thuốc Protamine do Cục Quản lý dược ban hành
 20. (29/04/2020) Thông báo 388/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 40)
 21. (29/04/2020) Công văn 536/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
 22. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (29/04/2020) Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (29/04/2020) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 25. (29/04/2020) Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (29/04/2020) Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (28/04/2020) Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. (28/04/2020) Công văn 1553/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (28/04/2020) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (28/04/2020) Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (28/04/2020) Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (28/04/2020) Notice No. 170/TB-VPCP dated April 28, 2020 conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after the Government meeting on Covid-19 control measures
 33. (28/04/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 34. (28/04/2020) Công văn 2352/BYT-QLD năm 2020 về hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 35. (28/04/2020) Công văn 1473/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo gia hạn việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các loại cửa khẩu trên toàn quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 36. (28/04/2020) Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 37. (28/04/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 38. (28/04/2020) Official Dispatch No. 1467/BGDDT-GDTC dated April 28, 2020 on Criteria for assessment of Covid-19 preparedness of schools
 39. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 41. (27/04/2020) Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (29/04/2020) Công văn 1602/UBND-KGVX năm 2020 về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 1341/SGDĐT-VP năm 2020 về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/04/2020) Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (29/04/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
 5. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 7. (29/04/2020) Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (29/04/2020) Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/04/2020) Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/04/2020) Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (28/04/2020) Công văn 1556/UBND-VX năm 2020 về đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (28/04/2020) Công văn 2757/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc xin tiếp nhận quà tặng máy lọc nước cho cơ sở giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (28/04/2020) Công văn 1468/BGDĐT-GDTX năm 2020 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (28/04/2020) Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (28/04/2020) Official Dispatch No. 1467/BGDDT-GDTC dated April 28, 2020 on Criteria for assessment of Covid-19 preparedness of schools
 16. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 17. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (27/04/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/05/2020) Công văn 3457/VPCP-NN năm 2020 về xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (29/04/2020) Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/04/2020) Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (28/04/2020) Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (28/04/2020) Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (28/04/2020) Công văn 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (29/04/2020) Resolution No. 60/NQ-CP dated April 29, 2020 on export of medical mask amid effort to control and prevent Covid-19 infection
 5. (29/04/2020) Công văn 2780/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (29/04/2020) Công văn 2781/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (29/04/2020) Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/04/2020) Công văn 2811/TCHQ-CNTT về thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (29/04/2020) Official Dispatch No. 2848/TCHQ-GSQL dated April 29, 2020 on Procedures for export of medical masks
 10. (29/04/2020) Công văn 2848/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (29/04/2020) Công văn 2849/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/04/2020) Công văn 2787/TCHQ-TXNK năm 2020 sử dụng kết quả phân tích, giám định do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (29/04/2020) Công văn 2809/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa nhập khẩu khai báo là Bo mạch điều khiển tín hiệu giúp xe nâng di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (29/04/2020) Công văn 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (29/04/2020) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 16. (29/04/2020) Thông báo 172/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (28/04/2020) Công văn 2757/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc xin tiếp nhận quà tặng máy lọc nước cho cơ sở giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (28/04/2020) Công văn 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (28/04/2020) Công văn 2755/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm xuất tái nhập hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (28/04/2020) Công văn 2756/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu nông sản làm thực phẩm qua các cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (28/04/2020) Công văn 2743/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (27/04/2020) Công văn 2721/TCHQ-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (27/04/2020) Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (27/04/2020) Công văn 2720/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (27/04/2020) Công văn 2712/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (27/04/2020) Công văn 2716/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nhân điều còn vỏ lụa hoặc đã bóc vỏ lụa do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/05/2020) Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (04/05/2020) Công văn 29720/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/05/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 6. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (04/05/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof
 8. (04/05/2020) Circular No. 31/2020/TT-BTC dated May 04, 2020b providing amendments to Circular No. 263/2016/TT-BTC on fees and charges related to industrial property rights, collection, management and use thereof
 9. (29/04/2020) Công văn 28547/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao, nhận ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (29/04/2020) Công văn 28549/CT-TTHT năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (29/04/2020) Công văn 2786/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/04/2020) Công văn 2785/TCHQ-TXNK năm 2020 về lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (29/04/2020) Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (28/04/2020) Công văn 28297/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (28/04/2020) Công văn 28298/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (27/04/2020) Công văn 27714/CT-TTHT năm 2020 về vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (27/04/2020) Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (04/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 3. (29/04/2020) Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/04/2020) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 5. (29/04/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (29/04/2020) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (29/04/2020) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (29/04/2020) Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính
 9. (29/04/2020) Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 10. (29/04/2020) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 11. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 12. (29/04/2020) Hướng dẫn 19/HD-VKSTC năm 2020 về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 13. (29/04/2020) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 14. (28/04/2020) Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (28/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
 16. (28/04/2020) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 17. (28/04/2020) Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 18. (28/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 19. (28/04/2020) Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành
 20. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 21. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 22. (27/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 23. (27/04/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (04/05/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 2. (29/04/2020) Quyết định 1499/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 3. (28/04/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 4. (28/04/2020) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 5. (27/04/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 6. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 8. (27/04/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 9. (27/04/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (04/05/2020) Official Dispatch No. 1511/LDTBXH-BHXH dated May 04, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund
 3. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 4. (28/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 5. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 6. (28/04/2020) Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 8. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (04/05/2020) Official Dispatch No. 1511/LDTBXH-BHXH dated May 04, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund
 3. (29/04/2020) Công văn 1326/BHXH-PC năm 2020 tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 6. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (27/04/2020) Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 29720/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (29/04/2020) Công văn 28547/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao, nhận ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (29/04/2020) Công văn 28549/CT-TTHT năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/04/2020) Công văn 2786/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/04/2020) Công văn 2785/TCHQ-TXNK năm 2020 về lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (29/04/2020) Công văn 2815/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (28/04/2020) Công văn 28297/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (28/04/2020) Công văn 28298/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (27/04/2020) Công văn 27714/CT-TTHT năm 2020 về vướng mắc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (27/04/2020) Công văn 27684/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hóa đơn bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (01/05/2020) Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (29/04/2020) Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/04/2020) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 4. (29/04/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (29/04/2020) Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (29/04/2020) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục mã số các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (29/04/2020) Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính
 8. (29/04/2020) Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 9. (29/04/2020) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 10. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 11. (29/04/2020) Hướng dẫn 19/HD-VKSTC năm 2020 về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 12. (29/04/2020) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 13. (28/04/2020) Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (28/04/2020) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 15. (28/04/2020) Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 16. (28/04/2020) Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 18. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 19. (27/04/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 công bố 42 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 20. (01/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
 21. (01/05/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 19 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 40/2015/QĐ-UBND
 22. (01/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức vụ, chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 23. (27/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND
 24. (01/05/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng
 25. (01/05/2020) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 3. (29/04/2020) Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. (29/04/2020) Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính
 5. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (28/04/2020) Công văn 2733/TCHQ-TXNK năm 2020 về phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan
 7. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/04/2020) Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 9. (27/04/2020) Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 214/QĐ-UBND
 10. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (02/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 12. (01/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 13. (01/05/2020) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 14. (01/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTTTT quy định về giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (01/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-BTTTT dated March 5, 2020 on charges for connecting calls between two national terrestrial fixed telecommunication networks and between local terrestrial fixed telecommunication networks with national terrestrial mobile telecommunication networks

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (30/04/2020) Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/04/2020) Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 4. (29/04/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (29/04/2020) Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (28/04/2020) Công văn 28298/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/04/2020) Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 8. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND
 10. (01/05/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng
 11. (01/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTTTT quy định về giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (01/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-BTTTT dated March 5, 2020 on charges for connecting calls between two national terrestrial fixed telecommunication networks and between local terrestrial fixed telecommunication networks with national terrestrial mobile telecommunication networks

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/05/2020) Công văn 3457/VPCP-NN năm 2020 về xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (29/04/2020) Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (28/04/2020) Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (28/04/2020) Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (28/04/2020) Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (28/04/2020) Công văn 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 10. (01/05/2020) Thông tư 06/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (04/05/2020) Công văn 2378/BTNMT-TNN năm 2020 thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 4. (29/04/2020) Công văn 3420/VPCP-NC năm 2020 về ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (28/04/2020) Quyết định 1744/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (27/04/2020) Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (27/04/2020) Quyết định 128/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 8. (01/05/2020) Decision No. 09/2020/QD-TTg dated March 18, 2020 promulgation of regulation on waste-related emergency response
 9. (01/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-TTg về Quy chế ứng phó sự cố chất thải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (29/04/2020) Công văn 1602/UBND-KGVX năm 2020 về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 1341/SGDĐT-VP năm 2020 về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/04/2020) Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 6. (29/04/2020) Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (29/04/2020) Công văn 1488/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (28/04/2020) Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/04/2020) Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/04/2020) Công văn 1556/UBND-VX năm 2020 về đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (28/04/2020) Công văn 2757/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc xin tiếp nhận quà tặng máy lọc nước cho cơ sở giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (28/04/2020) Công văn 1468/BGDĐT-GDTX năm 2020 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (28/04/2020) Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (28/04/2020) Official Dispatch No. 1467/BGDDT-GDTC dated April 28, 2020 on Criteria for assessment of Covid-19 preparedness of schools
 15. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 16. (27/04/2020) Công văn 1446/BGDĐT-KHTC năm 2020 về báo cáo chi phí đào tạo theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/04/2020) Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (27/04/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Mục 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, Khoản 2 Điều 1 tại Quyết định 2788/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
 19. (27/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/05/2020) Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành
 2. (30/04/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 3. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/04/2020) Quyết định 588/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 7. (30/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 8. (27/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (01/05/2020) Công văn 3457/VPCP-NN năm 2020 về xin chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ba Đăng, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bến xe khách Đông Anh, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (27/04/2020) Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 170/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 7. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (04/05/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/04/2020) Công văn 3006/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. (28/04/2020) Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (27/04/2020) Thông báo 166/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 169/NQ-HĐND thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 7. (28/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (01/05/2020) Công văn 3458/VPCP-ĐMDN năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/04/2020) Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (29/04/2020) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 4. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 5. (27/04/2020) Công văn 3324/VPCP-ĐMDN về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 2. (04/05/2020) Công văn 5556/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 3484/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất của ông Bùi Văn Cứ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/05/2020) Công văn 5555/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 5. (01/05/2020) Quyết định 474/QĐ-TCDL năm 2020 sửa đổi "Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch" do Tổng cục Du lịch ban hành
 6. (30/04/2020) Công văn 2416/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 7. (30/04/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (30/04/2020) Công văn 3438/VPCP-KGVX năm 2020 về kiến nghị của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/04/2020) Thông báo 392/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 41)
 10. (29/04/2020) Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (29/04/2020) Quyết định 473/QĐ-TCDL năm 2020 hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
 12. (29/04/2020) Công văn 5310/BTC-TCT năm 2020 về tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 13. (29/04/2020) Resolution No. 60/NQ-CP dated April 29, 2020 on export of medical mask amid effort to control and prevent Covid-19 infection
 14. (29/04/2020) Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (29/04/2020) Official Dispatch No. 2848/TCHQ-GSQL dated April 29, 2020 on Procedures for export of medical masks
 16. (29/04/2020) Công văn 2848/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (29/04/2020) Công văn 1326/BHXH-PC năm 2020 tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (29/04/2020) Công văn 1487/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (29/04/2020) Công văn 5403/QLD-KD năm 2020 về cung ứng thuốc Protamine do Cục Quản lý dược ban hành
 20. (29/04/2020) Thông báo 388/TB-BCĐ năm 2020 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 40)
 21. (29/04/2020) Công văn 536/QLD-KD năm 2020 về công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
 22. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (29/04/2020) Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP năm 2020 về tổ chức cho học sinh đi học trở lại do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (29/04/2020) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 25. (29/04/2020) Công văn 4145/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (29/04/2020) Công văn 4157/BGTVT-CYT năm 2020 hướng dẫn bổ sung việc giãn cách đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (28/04/2020) Công văn 1467/BGDĐT-GDTC năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. (28/04/2020) Công văn 1553/UBND-VX năm 2020 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (28/04/2020) Thông báo 170/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (28/04/2020) Công văn 4101/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (28/04/2020) Công văn 4103/BGTVT-VT về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (28/04/2020) Notice No. 170/TB-VPCP dated April 28, 2020 conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc after the Government meeting on Covid-19 control measures
 33. (28/04/2020) Công văn 2352/BYT-QLD năm 2020 về hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 34. (28/04/2020) Công văn 1473/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo gia hạn việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại các loại cửa khẩu trên toàn quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
 35. (28/04/2020) Công văn 1604/BVHTTDL-TV năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 36. (28/04/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 37. (28/04/2020) Official Dispatch No. 1467/BGDDT-GDTC dated April 28, 2020 on Criteria for assessment of Covid-19 preparedness of schools
 38. (27/04/2020) Công văn 3339/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 40. (27/04/2020) Quyết định 1886/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (04/05/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 2. (29/04/2020) Quyết định 1499/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 3. (28/04/2020) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
 4. (27/04/2020) Quyết định 1726/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 5. (27/04/2020) Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/04/2020) Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
 7. (27/04/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 8. (27/04/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 9. (01/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (29/04/2020) Resolution No. 60/NQ-CP dated April 29, 2020 on export of medical mask amid effort to control and prevent Covid-19 infection
 5. (29/04/2020) Công văn 2780/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (29/04/2020) Công văn 2781/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (29/04/2020) Công văn 2801/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/04/2020) Công văn 2811/TCHQ-CNTT về thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020 do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (29/04/2020) Official Dispatch No. 2848/TCHQ-GSQL dated April 29, 2020 on Procedures for export of medical masks
 10. (29/04/2020) Công văn 2848/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (29/04/2020) Công văn 2849/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/04/2020) Công văn 2787/TCHQ-TXNK năm 2020 sử dụng kết quả phân tích, giám định do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (29/04/2020) Công văn 2809/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa nhập khẩu khai báo là Bo mạch điều khiển tín hiệu giúp xe nâng di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (29/04/2020) Công văn 2818/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (29/04/2020) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2020 về xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 16. (29/04/2020) Thông báo 172/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (28/04/2020) Công văn 2757/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc xin tiếp nhận quà tặng máy lọc nước cho cơ sở giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (28/04/2020) Công văn 2759/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (28/04/2020) Công văn 2755/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm xuất tái nhập hàng hóa của doanh nghiệp FDI do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (28/04/2020) Công văn 2756/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu nông sản làm thực phẩm qua các cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (28/04/2020) Công văn 2743/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (27/04/2020) Công văn 2721/TCHQ-GSQL năm 2020 về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (27/04/2020) Công văn 2722/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (27/04/2020) Công văn 2720/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (27/04/2020) Công văn 2712/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (27/04/2020) Công văn 2716/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nhân điều còn vỏ lụa hoặc đã bóc vỏ lụa do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (04/05/2020) Official Dispatch No. 1511/LDTBXH-BHXH dated May 04, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund
 3. (29/04/2020) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội
 4. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 5. (28/04/2020) Quyết định 297/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (27/04/2020) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành
 7. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/04/2020) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (04/05/2020) Official Dispatch No. 1511/LDTBXH-BHXH dated May 04, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund
 3. (29/04/2020) Công văn 1326/BHXH-PC năm 2020 tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (29/04/2020) Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (28/04/2020) Công văn 906/BHXH-QLT năm 2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 6. (27/04/2020) Công văn 27683/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (27/04/2020) Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (27/04/2020) Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

7 Văn bản thuộc 6 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Tài chính nhà nước
 2. Công nghệ thông tin
 3. Thể thao - Y tế
 4. Xuất nhập khẩu
 5. Bộ máy hành chính
 6. Bảo hiểm