Thông báo văn bản mới từ ngày 04-05-2020 đến ngày 11-05-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 04-05-2020 đến 11-05-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/05/2020) Công văn 5966/QLD-PCTTr năm 2020 về kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 1297/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (11/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND
 4. (09/05/2020) Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (09/05/2020) Công văn 1717/UBND-VX năm 2020 về điều chỉnh nội dung tại Công văn 1710/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (09/05/2020) Công văn 1724/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/05/2020) Công văn 1595/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 8. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 9. (08/05/2020) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2020 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 10. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/05/2020) Công văn 1296/GDĐT-VP năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 1710/UBND-VX do Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (08/05/2020) Công văn 1710/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 13. (08/05/2020) Công văn 304/TGCP-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành
 14. (07/05/2020) Công văn 3602/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (07/05/2020) Công văn 2973/TCHQ-GSQL năm 2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (07/05/2020) Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 18. (07/05/2020) Thông tư 6/2020/TT-BYT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (07/05/2020) Thông báo 176/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (07/05/2020) Công văn 2507/BYT-TB-CT năm 2020 về triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 21. (07/05/2020) Công văn 1378/SGDĐT-CTTT năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 22. (07/05/2020) Official Dispatch No. 1583/BGDDT-GDTC dated May 07, 2020 on Implementation of measures for prevention and control of Covid-19 at school
 23. (07/05/2020) Công văn 2968/TCHQ-GSQL năm 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (06/05/2020) Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 25. (06/05/2020) Công văn 4306/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (06/05/2020) Official Dispatch No. 4306/BGTVT-CYT dated May 06, 2020 on Covid-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 27. (06/05/2020) Công văn 2473/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID 19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 28. (06/05/2020) Công văn 2472/BYT-DP năm 2020 về triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế ban hành
 29. (05/05/2020) Kế hoạch 4235/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 30. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 31. (05/05/2020) Công văn 1536/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
 32. (05/05/2020) Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành
 33. (05/05/2020) Công văn 1569/BGDĐT-QLCL về không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 34. (05/05/2020) Thông báo 174/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức, nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS CoV2) gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 36. (04/05/2020) Công văn 5556/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 37. (04/05/2020) Công văn 3484/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất của ông Bùi Văn Cứ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (04/05/2020) Công văn 5555/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/05/2020) Công văn 3043/TCHQ-GSQL năm 2020 về phương tiện vận tải gắn thêm bình phụ chứa xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (11/05/2020) Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (11/05/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources
 5. (09/05/2020) Công văn 3661/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/05/2020) Công văn 1595/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 7. (08/05/2020) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2020 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 8. (08/05/2020) Công văn 3624/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động
 10. (07/05/2020) Official Dispatch No. 4393/BGTVT-VT dated May 07, 2020 on Resumption of domestic operation of passenger vehicles
 11. (07/05/2020) Công văn 4393/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của phương tiện vận tải hành khách ở trong nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (06/05/2020) Công văn 4306/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (06/05/2020) Official Dispatch No. 4306/BGTVT-CYT dated May 06, 2020 on Covid-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 15. (06/05/2020) Công văn 1362/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/05/2020) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 17. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/05/2020) Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội
 3. (11/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 4. (11/05/2020) Công văn 3692/VPCP-V.I năm 2020 về về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống người thi hành công vụ tại tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/05/2020) Công văn 2991/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 7. (08/05/2020) Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL năm 2020 về phát động Chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/05/2020) Kế hoạch 115/KH-UBND về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 10. (07/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. (07/05/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND về thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020
 12. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 13. (06/05/2020) Công văn 2942/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (06/05/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (05/05/2020) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020”
 16. (05/05/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (05/05/2020) Công văn 915/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 18. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 19. (04/05/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/05/2020) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
 2. (11/05/2020) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (11/05/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội
 4. (11/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
 5. (11/05/2020) Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/05/2020) Quyết định 709/QĐ-HĐTĐ năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 7. (11/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND
 8. (09/05/2020) Công văn 1717/UBND-VX năm 2020 về điều chỉnh nội dung tại Công văn 1710/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (08/05/2020) Công văn 3657/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất để tăng lực hút đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 11. (08/05/2020) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (08/05/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 13. (08/05/2020) Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 14. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (08/05/2020) Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (08/05/2020) Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (07/05/2020) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2020 công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 18. (07/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
 19. (07/05/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 20. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 21. (07/05/2020) Công văn 2968/TCHQ-GSQL năm 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (06/05/2020) Công văn 2940/TCHQ-TCCB năm 2020 hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (06/05/2020) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021
 24. (06/05/2020) Quyết định 702/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam" do Bộ Tài chính ban hành
 25. (06/05/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 26. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (06/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 28. (06/05/2020) Quyết định 855/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. (05/05/2020) Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 30. (05/05/2020) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 31. (05/05/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 32. (05/05/2020) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 33. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
 34. (05/05/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp
 35. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 36. (04/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (11/05/2020) Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 3041/TCHQ-GSQL năm 2020 về công tác quản lý giám sát tại địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (08/05/2020) Công văn 2992/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/05/2020) Công văn 2973/TCHQ-GSQL năm 2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/05/2020) Công văn 2943/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng là bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (05/05/2020) Công văn 2903/TCHQ-GSQL năm 2020 về cập nhật tiêu chí “Mã Doanh nghiệp” trên Hệ thống tự động (V5) đối với trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (05/05/2020) Công văn 2904/TCHQ-GSQL năm 2020 về kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/05/2020) Công văn 2909/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng "Xe nâng người" do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/05/2020) Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành
 10. (05/05/2020) Công văn 915/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 11. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/05/2020) Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (11/05/2020) Official Dispatch No. 1620/BGDDT-KHTC dated May 11, 2020 on Collection of fees in education and training field for school year 2019-2020; 2020-2021 and price administration in 2020
 3. (11/05/2020) Quyết định 635/QĐ-TCT năm 2020 về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (11/05/2020) Công văn 33312/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (11/05/2020) Công văn 33313/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/05/2020) Decision No. 635/QD-TCT dated May 11, 2020 on adopting regulations on components containing electronic invoice data and approaches to data transmission and reception by tax authorities
 7. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Mục V Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 8. (08/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động
 9. (07/05/2020) Công văn 31441/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/05/2020) Công văn 31444/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/05/2020) Circular No. 37/2020/TT-BTC May 07, 2020 prescribing fees and charges payable in securities sector
 12. (07/05/2020) Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (05/05/2020) Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 14. (05/05/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (05/05/2020) Công văn 30305/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/05/2020) Công văn 30300/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (05/05/2020) Circular No. 35/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on fees for issuance of international travel business licenses, domestic travel business licenses and tour guide cards
 18. (05/05/2020) Công văn 2916/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (05/05/2020) Công văn 2917/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (05/05/2020) Circular No. 34/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees and charges in construction and collection, submission thereof
 21. (05/05/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on prescribing fees for processing of applications for license for establishment and operation of banks and non-bank credit institutions
 22. (05/05/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành
 23. (05/05/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
 24. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 25. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 26. (05/05/2020) Công văn 30303/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (04/05/2020) Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 28. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (04/05/2020) Công văn 29720/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (04/05/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 32. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (04/05/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof
 34. (04/05/2020) Circular No. 31/2020/TT-BTC dated May 04, 2020b providing amendments to Circular No. 263/2016/TT-BTC on fees and charges related to industrial property rights, collection, management and use thereof

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/05/2020) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị Quyết 55-NQ/TW do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 2. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Mục V Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 3. (07/05/2020) Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (07/05/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 5. (07/05/2020) Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (05/05/2020) Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 7. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 8. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 9. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 10. (04/05/2020) Công văn 2378/BTNMT-TNN năm 2020 thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (11/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND
 2. (08/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (06/05/2020) Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (05/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 42/2015/QĐ-UBND
 5. (04/05/2020) Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (04/05/2020) Official Dispatch No. 1511/LDTBXH-BHXH dated May 04, 2020 on Suspension of contribution to the pension fund and death benefit fund

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (11/05/2020) Công văn 33313/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/05/2020) Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (08/05/2020) Official Dispatch No. 3339/NHNN-TTGSNH dated May 08, 2020 on guidelines for implementation of Circular No. 01/2020/TT-NHNN
 4. (07/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (07/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (07/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-NHNN dated May 07, 2020 refinancing loans granted to Vietnam Bank for Social Policies under the Prime Minister’s Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of polices on assistance for people affected by Covid-19 Pandemic
 7. (05/05/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (05/05/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on prescribing fees for processing of applications for license for establishment and operation of banks and non-bank credit institutions

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/05/2020) Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/05/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 3. (11/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 5. (08/05/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (08/05/2020) Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL năm 2020 về phát động Chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (08/05/2020) Công văn 1712/UBND-TKBT năm 2020 về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/05/2020) Công văn 3617/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/05/2020) Công văn 3602/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/05/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 13. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 14. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 15. (06/05/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 16. (06/05/2020) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 17. (05/05/2020) Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 18. (05/05/2020) Circular No. 35/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on fees for issuance of international travel business licenses, domestic travel business licenses and tour guide cards
 19. (05/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
 20. (05/05/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/05/2020) Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (11/05/2020) Official Dispatch No. 1620/BGDDT-KHTC dated May 11, 2020 on Collection of fees in education and training field for school year 2019-2020; 2020-2021 and price administration in 2020
 4. (11/05/2020) Công văn 1297/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (08/05/2020) Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (08/05/2020) Thông báo 691/TB-QLCL năm 2020 về Danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 7. (07/05/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 8. (07/05/2020) Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (07/05/2020) Công văn 1378/SGDĐT-CTTT năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/05/2020) Official Dispatch No. 1583/BGDDT-GDTC dated May 07, 2020 on Implementation of measures for prevention and control of Covid-19 at school
 11. (07/05/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (06/05/2020) Công văn 1363/SGDĐT-QLT năm 2020 về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 13. (06/05/2020) Công văn 1362/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 14. (06/05/2020) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 15. (05/05/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND và 14/2015/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. (05/05/2020) Công văn 1569/BGDĐT-QLCL về không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (05/05/2020) Quyết định 1000/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
 18. (05/05/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/05/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 2. (07/05/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTTTT năm 2020 sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (07/05/2020) Công văn 31444/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/05/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
 5. (07/05/2020) Circular No. 10/2020/TT-BTTTT dated on May 07, 2020 amendments to Circular No. 30/2011/TT-BTTTT on certification and submission of declarations of conformity of information technology and communications commodities
 6. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 7. (06/05/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 8. (06/05/2020) Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 10. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 11. (05/05/2020) Công văn 30303/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
 13. (05/05/2020) Quyết định 1000/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (04/05/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 15. (04/05/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/05/2020) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân loại (Đợt 1 và Đợt 2)
 2. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 3. (08/05/2020) Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (08/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 5. (07/05/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2020 về Đơn giá đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 6. (07/05/2020) Quyết định 616/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (05/05/2020) Công văn 30300/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/05/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (11/05/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/05/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources
 3. (09/05/2020) Công văn 3661/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/05/2020) Công văn 3665/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/05/2020) Công văn 3657/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất để tăng lực hút đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/05/2020) Công văn 3624/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/05/2020) Công văn 31441/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/05/2020) Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/05/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
 3. (11/05/2020) Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (11/05/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources
 5. (11/05/2020) Công văn 3678/VPCP-ĐMDN năm 2020 về việc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả theo hình thức đấu giá công khai nguyên lô kèm nợ vay cổ đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/05/2020) Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (09/05/2020) Công văn 3665/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 9. (08/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 10. (07/05/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2020 về Đơn giá đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 11. (07/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 12. (07/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-NHNN dated May 07, 2020 refinancing loans granted to Vietnam Bank for Social Policies under the Prime Minister’s Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of polices on assistance for people affected by Covid-19 Pandemic
 13. (06/05/2020) Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 15. (05/05/2020) Quyết định 202/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 16. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/05/2020) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (11/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 3. (11/05/2020) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân loại (Đợt 1 và Đợt 2)
 4. (08/05/2020) Quyết định 624/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (08/05/2020) Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
 7. (06/05/2020) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
 10. (05/05/2020) Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 11. (05/05/2020) Circular No. 34/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees and charges in construction and collection, submission thereof
 12. (05/05/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (11/05/2020) Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 3041/TCHQ-GSQL năm 2020 về công tác quản lý giám sát tại địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (08/05/2020) Công văn 2992/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/05/2020) Công văn 2973/TCHQ-GSQL năm 2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/05/2020) Công văn 2943/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng là bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (05/05/2020) Công văn 2903/TCHQ-GSQL năm 2020 về cập nhật tiêu chí “Mã Doanh nghiệp” trên Hệ thống tự động (V5) đối với trường hợp doanh nghiệp ủy thác được cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu ủy thác cho doanh nghiệp khác thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (05/05/2020) Công văn 2904/TCHQ-GSQL năm 2020 về kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/05/2020) Công văn 2909/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng "Xe nâng người" do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/05/2020) Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành
 10. (05/05/2020) Công văn 915/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 11. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (08/05/2020) Circular No. 06/2020/TT-BCT dated March 24, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 03/2019/TT-BCT on rules of origin in Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
 15. (08/05/2020) Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/05/2020) Công văn 3018/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội
 3. (11/05/2020) Công văn 3692/VPCP-V.I năm 2020 về về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống người thi hành công vụ tại tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/05/2020) Công văn 2991/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 6. (08/05/2020) Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL năm 2020 về phát động Chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/05/2020) Kế hoạch 115/KH-UBND về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 9. (07/05/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND về thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020
 10. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 11. (06/05/2020) Công văn 2942/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (06/05/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (05/05/2020) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020”
 14. (05/05/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 15. (05/05/2020) Công văn 915/TCQLTT-CNV năm 2020 về tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 16. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 17. (04/05/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (10/05/2020) Quyết định 1304/QĐ-TCHQ năm 2020 về phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (05/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 20. (07/05/2020) Circular No. 15/2020/TT-BTC dated March 23, 2020 providing guidelines for Decree No. 105/2017/ND-CP on printing, issuance, management and use of stamps for alcohol produced for domestic sale and imported alcohol
 21. (07/05/2020) Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/05/2020) Công văn 5966/QLD-PCTTr năm 2020 về kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu do Cục Quản lý Dược ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 1297/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (09/05/2020) Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (09/05/2020) Công văn 1717/UBND-VX năm 2020 về điều chỉnh nội dung tại Công văn 1710/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (09/05/2020) Công văn 1724/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/05/2020) Công văn 1595/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 7. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 8. (08/05/2020) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2020 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 9. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/05/2020) Công văn 1296/GDĐT-VP năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 1710/UBND-VX do Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (08/05/2020) Công văn 1710/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (08/05/2020) Công văn 304/TGCP-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành
 13. (07/05/2020) Công văn 3602/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (07/05/2020) Công văn 2973/TCHQ-GSQL năm 2020 về giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (07/05/2020) Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 17. (07/05/2020) Thông báo 176/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (07/05/2020) Công văn 2507/BYT-TB-CT năm 2020 về triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
 19. (07/05/2020) Công văn 1378/SGDĐT-CTTT năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 20. (07/05/2020) Official Dispatch No. 1583/BGDDT-GDTC dated May 07, 2020 on Implementation of measures for prevention and control of Covid-19 at school
 21. (07/05/2020) Công văn 2968/TCHQ-GSQL năm 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (06/05/2020) Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 23. (06/05/2020) Công văn 4306/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (06/05/2020) Official Dispatch No. 4306/BGTVT-CYT dated May 06, 2020 on Covid-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 25. (06/05/2020) Công văn 2473/CV-BCĐ năm 2020 về xét nghiệm COVID 19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 26. (06/05/2020) Công văn 2472/BYT-DP năm 2020 về triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế ban hành
 27. (05/05/2020) Kế hoạch 4235/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 28. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 29. (05/05/2020) Công văn 1536/BNG-UBBG năm 2020 về phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào do Bộ Ngoại giao ban hành
 30. (05/05/2020) Công văn 5595/QLD-KD năm 2020 về xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19 do Cục Quản lý dược ban hành
 31. (05/05/2020) Công văn 1569/BGDĐT-QLCL về không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 32. (05/05/2020) Thông báo 174/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tổ chức, nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS CoV2) gây ra do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 34. (04/05/2020) Công văn 5556/QLD-MP năm 2020 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành
 35. (04/05/2020) Công văn 3484/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất của ông Bùi Văn Cứ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (04/05/2020) Công văn 5555/QLD-CL năm 2020 về đình chỉ lưu hành thuốc Dekasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/05/2020) Công văn 3043/TCHQ-GSQL năm 2020 về phương tiện vận tải gắn thêm bình phụ chứa xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/05/2020) Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (09/05/2020) Công văn 3661/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/05/2020) Công văn 1595/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
 5. (08/05/2020) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2020 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 6. (08/05/2020) Công văn 3624/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/05/2020) Official Dispatch No. 4393/BGTVT-VT dated May 07, 2020 on Resumption of domestic operation of passenger vehicles
 8. (07/05/2020) Công văn 4393/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của phương tiện vận tải hành khách ở trong nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (06/05/2020) Công văn 4306/BGTVT-CYT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/05/2020) Official Dispatch No. 4306/BGTVT-CYT dated May 06, 2020 on Covid-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 12. (06/05/2020) Công văn 1362/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/05/2020) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 14. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
 15. (10/05/2020) Thông tư 45/2019/TT-BGTVT về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/05/2020) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
 2. (11/05/2020) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (11/05/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh phố Hà Nội
 4. (11/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
 5. (11/05/2020) Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/05/2020) Quyết định 709/QĐ-HĐTĐ năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 7. (09/05/2020) Công văn 1717/UBND-VX năm 2020 về điều chỉnh nội dung tại Công văn 1710/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (08/05/2020) Công văn 3657/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất để tăng lực hút đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/05/2020) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (08/05/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (08/05/2020) Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
 12. (08/05/2020) Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (08/05/2020) Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (07/05/2020) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2020 công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 15. (07/05/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 16. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 17. (07/05/2020) Công văn 2968/TCHQ-GSQL năm 2020 về đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (06/05/2020) Công văn 2940/TCHQ-TCCB năm 2020 hướng dẫn về đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (06/05/2020) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021
 20. (06/05/2020) Quyết định 702/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam" do Bộ Tài chính ban hành
 21. (06/05/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 22. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (06/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 24. (06/05/2020) Quyết định 855/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (05/05/2020) Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 26. (05/05/2020) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 27. (05/05/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 28. (05/05/2020) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 29. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
 30. (05/05/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp
 31. (04/05/2020) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
 32. (08/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 33. (06/05/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 34. (06/05/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
 35. (06/05/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
 36. (05/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 37. (10/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 38. (10/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 39. (05/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
 40. (08/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
 41. (05/05/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 42. (10/05/2020) Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/05/2020) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị Quyết 55-NQ/TW do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 2. (07/05/2020) Quyết định 1238/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (07/05/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 4. (07/05/2020) Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 6. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 7. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 8. (04/05/2020) Công văn 2378/BTNMT-TNN năm 2020 thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 11. (05/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (10/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tràm Chim do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 13. (10/05/2020) Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 14. (10/05/2020) Decree No. 36/2020/ND-CP dated March 24, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on water resources and minerals

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (09/05/2020) Công văn 3661/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/05/2020) Công văn 3665/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/05/2020) Công văn 3657/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Cải cách pháp lý mạnh mẽ, thực chất để tăng lực hút đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/05/2020) Công văn 3624/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/05/2020) Công văn 31441/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/05/2020) Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 7. (10/05/2020) Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (10/05/2020) Circular No. 02/2020/TT-BKHDT dated March 23, 2020 on classification of institutional sectors in Vietnam’s statistics

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/05/2020) Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/05/2020) Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (11/05/2020) Official Dispatch No. 1620/BGDDT-KHTC dated May 11, 2020 on Collection of fees in education and training field for school year 2019-2020; 2020-2021 and price administration in 2020
 4. (11/05/2020) Công văn 1297/GDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (08/05/2020) Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (08/05/2020) Thông báo 691/TB-QLCL năm 2020 về Danh sách đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 7. (07/05/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 8. (07/05/2020) Công văn 1583/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (07/05/2020) Công văn 1378/SGDĐT-CTTT năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/05/2020) Official Dispatch No. 1583/BGDDT-GDTC dated May 07, 2020 on Implementation of measures for prevention and control of Covid-19 at school
 11. (06/05/2020) Công văn 1363/SGDĐT-QLT năm 2020 về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (06/05/2020) Công văn 1362/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 13. (06/05/2020) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 14. (05/05/2020) Công văn 1569/BGDĐT-QLCL về không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (05/05/2020) Quyết định 1000/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
 16. (05/05/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp
 17. (09/05/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
 18. (05/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2957/QĐ-UBND
 19. (08/05/2020) Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (05/05/2020) Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (05/05/2020) Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND
 2. (11/05/2020) Quyết định 895/QĐ-BGTVT về công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (11/05/2020) Công văn 3678/VPCP-ĐMDN năm 2020 về việc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả theo hình thức đấu giá công khai nguyên lô kèm nợ vay cổ đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/05/2020) Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2020 thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (09/05/2020) Công văn 3665/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/05/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2020 về Đơn giá đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (07/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (07/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-NHNN dated May 07, 2020 refinancing loans granted to Vietnam Bank for Social Policies under the Prime Minister’s Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of polices on assistance for people affected by Covid-19 Pandemic
 9. (06/05/2020) Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (05/05/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 11. (05/05/2020) Quyết định 202/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
 12. (04/05/2020) Công văn 2361/BTNMT-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (04/05/2020) Quyết định 1031/QĐ-BTNMT năm 2020 về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
 14. (09/05/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một phần Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
 15. (08/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 16. (10/05/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
 17. (07/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh
 18. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
 19. (05/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 20. (05/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 21. (10/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Hưng Yên ban hành
 22. (08/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (11/05/2020) Công văn 33313/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/05/2020) Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (08/05/2020) Official Dispatch No. 3339/NHNN-TTGSNH dated May 08, 2020 on guidelines for implementation of Circular No. 01/2020/TT-NHNN
 4. (07/05/2020) Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (07/05/2020) Circular No. 05/2020/TT-NHNN dated May 07, 2020 refinancing loans granted to Vietnam Bank for Social Policies under the Prime Minister’s Decision No. 15/2020/QD-TTG on implementation of polices on assistance for people affected by Covid-19 Pandemic
 6. (05/05/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (05/05/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on prescribing fees for processing of applications for license for establishment and operation of banks and non-bank credit institutions

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/05/2020) Công văn 1620/BGDĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (11/05/2020) Official Dispatch No. 1620/BGDDT-KHTC dated May 11, 2020 on Collection of fees in education and training field for school year 2019-2020; 2020-2021 and price administration in 2020
 3. (11/05/2020) Quyết định 635/QĐ-TCT năm 2020 về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (11/05/2020) Công văn 33312/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (11/05/2020) Công văn 33313/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/05/2020) Decision No. 635/QD-TCT dated May 11, 2020 on adopting regulations on components containing electronic invoice data and approaches to data transmission and reception by tax authorities
 7. (07/05/2020) Công văn 31441/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/05/2020) Công văn 31444/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/05/2020) Circular No. 37/2020/TT-BTC May 07, 2020 prescribing fees and charges payable in securities sector
 10. (07/05/2020) Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (05/05/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (05/05/2020) Công văn 30305/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/05/2020) Công văn 30300/CT-TTHT năm 2020 về xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/05/2020) Circular No. 35/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on fees for issuance of international travel business licenses, domestic travel business licenses and tour guide cards
 15. (05/05/2020) Công văn 2916/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (05/05/2020) Công văn 2917/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (05/05/2020) Circular No. 34/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees and charges in construction and collection, submission thereof
 18. (05/05/2020) Circular No. 33/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on prescribing fees for processing of applications for license for establishment and operation of banks and non-bank credit institutions
 19. (05/05/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành
 20. (05/05/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành
 21. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 22. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 23. (05/05/2020) Công văn 30303/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (04/05/2020) Công văn 2859/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (04/05/2020) Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (04/05/2020) Công văn 29720/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (04/05/2020) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/05/2020) Quyết định 628/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/05/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 3. (08/05/2020) Notification No. 177/TB-VPCP dated May 08, 2020 on Prime Minister's conclusion in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control
 4. (08/05/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (08/05/2020) Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL năm 2020 về phát động Chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (08/05/2020) Công văn 1712/UBND-TKBT năm 2020 về tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/05/2020) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/05/2020) Công văn 3617/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/05/2020) Công văn 3602/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, kiểm soát khí N2O do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/05/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 11. (07/05/2020) Thông báo 175/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội
 12. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 13. (06/05/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 14. (06/05/2020) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 15. (05/05/2020) Quyết định 10/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 16. (05/05/2020) Circular No. 35/2020/TT-BTC dated May 05, 2020 on fees for issuance of international travel business licenses, domestic travel business licenses and tour guide cards
 17. (05/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
 18. (05/05/2020) Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/05/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
 2. (07/05/2020) Công văn 31444/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/05/2020) Quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành
 4. (06/05/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 5. (06/05/2020) Quyết định 1227/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (05/05/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính ban hành
 7. (05/05/2020) Circular No. 36/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees for appraising and licensing survey, extraction and use of water resources; release of wastewater into water sources and practice of groundwater drilling by central government authorities and fees for extraction and use of meteorology and hydrology information and data and collection, submission thereof
 8. (05/05/2020) Công văn 30303/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (05/05/2020) Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
 10. (05/05/2020) Quyết định 1000/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt chủ trương tổ chức thí điểm đào tạo, bồi dưỡng tập trung kết hợp với từ xa theo phương thức trực tuyến tại Học viện Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/05/2020) Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (11/05/2020) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục biệt thự cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phân loại (Đợt 1 và Đợt 2)
 3. (08/05/2020) Quyết định 624/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (08/05/2020) Quyết định 620/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/05/2020) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/05/2020) Quyết định 606/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (05/05/2020) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Tiêu chí số 9 về Thu nhập; Tiêu chí số 10 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020
 8. (05/05/2020) Quyết định 141/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
 9. (05/05/2020) Circular No. 34/2020/TT-BTC dated May 5, 2020 on fees and charges in construction and collection, submission thereof
 10. (05/05/2020) Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành