Thông báo văn bản mới từ ngày 20-07-2020 đến ngày 27-07-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 20-07-2020 đến 27-07-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/07/2020) Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (27/07/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Tuyên Quang
 3. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 4. (27/07/2020) Quyết định 1448/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 5. (27/07/2020) Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 6. (27/07/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (27/07/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (27/07/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 9. (27/07/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020
 10. (27/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 11. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 12. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 13. (27/07/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang
 14. (25/07/2020) Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (24/07/2020) Quyết định 1109/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (24/07/2020) Quyết định 1254/QĐ-BTTTT năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 17. (24/07/2020) Quyết định 1646/QĐ-BTP năm 2020 về tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển” do Bộ Tư pháp ban hành
 18. (24/07/2020) Quyết định 1246/QĐ-BTTTT năm 2020 Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. (23/07/2020) Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (22/07/2020) Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. (22/07/2020) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 22. (22/07/2020) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 23. (22/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 24. (22/07/2020) Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 25. (22/07/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 26. (22/07/2020) Quyết định 1610/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 27. (22/07/2020) Quyết định 3248/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 28. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 29. (22/07/2020) Công văn 4849/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (21/07/2020) Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 31. (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 32. (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 33. (21/07/2020) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 34. (21/07/2020) Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
 35. (21/07/2020) Công văn 2636/BTP-CNTT năm 2020 về hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Tư pháp ban hành
 36. (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 37. (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
 38. (20/07/2020) Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 39. (20/07/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (27/07/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule
 4. (24/07/2020) Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (24/07/2020) Quyết định 967/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020-2030 do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (24/07/2020) Công điện 02/CĐ-BTTTT năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (24/07/2020) Circular No. 09/2020/TT-BNNPTNT dated July 24, 2020 on providing guidelines for confirming natural disasters and diseases in implementation of agricultural insurance policies
 8. (23/07/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (23/07/2020) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (22/07/2020) Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021
 11. (22/07/2020) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 12. (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (22/07/2020) Quyết định 1610/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (21/07/2020) Công văn 5893/VPCP-NC năm 2020 về xử lý nguy cơ cháy, nổ các kho, nhà máy hóa chất trong thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (21/07/2020) Công điện 955/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (21/07/2020) Công văn 3276/UBND-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (20/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 21. (20/07/2020) Decision No. 1055/QD-TTg dated July 20, 2020 on promulgating National climate change adaptation plan for 2021 - 2030 period with a vision by 2050

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/07/2020) Thông báo 252/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
 6. (24/07/2020) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2020 về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (24/07/2020) Công điện 02/CĐ-BTTTT năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (23/07/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND về tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/07/2020) Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (21/07/2020) Công văn 5910/VPCP-KGVX năm 2020 về khung pháp lý quản lý Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (21/07/2020) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020
 14. (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (20/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/07/2020) Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/07/2020) Thông báo 251/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01 tháng 07 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/07/2020) Quyết định 1108/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (24/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
 5. (23/07/2020) Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (23/07/2020) Công văn 2750/LĐTBXH-KHTC về xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (21/07/2020) Quyết định 2060/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/07/2020) Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 13. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/07/2020) Công điện 1158/CĐ-BCĐQG năm 2020 về khẩn trương đẩy mạnh biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 69210/CT-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/07/2020) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/07/2020) Công văn 3982/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 do Bộ Y tế ban hành
 5. (27/07/2020) Công văn 3981/BYT-DP năm 2020 về giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (27/07/2020) Công văn 289/TANDTC-VP năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
 8. (27/07/2020) Công văn 4930/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 9. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 10. (27/07/2020) Công văn 7286/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 13. (27/07/2020) Công văn 3576/BXD-VP năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (26/07/2020) Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 16. (26/07/2020) Công văn 6082/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (26/07/2020) Công văn 2333/TTKSBT-BTN năm 2020 về tăng cường giám sát COVID-19 tại cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (26/07/2020) Công văn 1906/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành
 19. (26/07/2020) Công văn 2820/UBND-VX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 20. (26/07/2020) Công văn 7234/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (26/07/2020) Công điện 1151/CV-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 22. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (26/07/2020) Offical Dispatch No. 7234/BGTVT-CYT dated July 26, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 24. (25/07/2020) Công văn 4869/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 25. (25/07/2020) Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (25/07/2020) Công văn 1437/CV-BCĐ năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang ban hành
 27. (25/07/2020) Thông báo 253/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (25/07/2020) Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng
 29. (25/07/2020) Công văn 3961/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 30. (25/07/2020) Công văn 3966/BYT-VPB1 năm 2020 về tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 31. (25/07/2020) Công văn 3969/CV-BCĐ năm 2020 về xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 32. (24/07/2020) Công văn 3952/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 33. (24/07/2020) Công văn 3951/CV-BCĐ năm 2020 về áp dụng biện pháp cách ly đối với tổ bay do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 34. (24/07/2020) Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
 35. (24/07/2020) Công văn 3949/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 36. (24/07/2020) Offical Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention for experts entering Vietnam for work
 37. (24/07/2020) Công văn 11506/QLD-KD năm 2020 về bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Cục Quản lý dược ban hành
 38. (23/07/2020) Công văn 3918/BYT-DP năm 2020 về tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân do Bộ Y tế ban hành
 39. (22/07/2020) Công văn 3289/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bạch hầu do thành phố Hà Nội ban hành
 40. (22/07/2020) Công văn 3284/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 41. (22/07/2020) Quyết định 3248/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 42. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (21/07/2020) Quyết định 2060/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 44. (20/07/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Thương mại

 1. (27/07/2020) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 6113/VPCP-QHQT năm 2020 về tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 4. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/07/2020) Quyết định 1949/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 6. (24/07/2020) Quyết định 1254/QĐ-BTTTT năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 7. (23/07/2020) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) do Chính phủ ban hành
 8. (23/07/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 9. (23/07/2020) Công văn 4894/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/07/2020) Decree No. 86/2020/ND-CP dated July 23, 2020 on amendments to Government’s Decree No. 171/2016/ND-CP on registration, deregistration, sale and purchase, and building of ships
 11. (23/07/2020) Công văn 4885/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Ascorbyl Glucoside do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (22/07/2020) Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (22/07/2020) Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (20/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (27/07/2020) Quyết định 1448/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 3. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 4. (26/07/2020) Công văn 7234/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (26/07/2020) Offical Dispatch No. 7234/BGTVT-CYT dated July 26, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 6. (24/07/2020) Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (23/07/2020) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt "Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ" do Chính phủ ban hành
 8. (23/07/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 9. (23/07/2020) Decree No. 86/2020/ND-CP dated July 23, 2020 on amendments to Government’s Decree No. 171/2016/ND-CP on registration, deregistration, sale and purchase, and building of ships
 10. (22/07/2020) Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (22/07/2020) Công văn 290/LS-BHCD năm 2020 đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 27/7 đến 02/8/2020 do Cục Lãnh sự ban hành
 12. (22/07/2020) Circular No. 15/2020/TT-BGTVT dated July 22, 2020 on operation of toll plazas
 13. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/07/2020) Công điện 949/CĐ-TTg năm 2020 về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (27/07/2020) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 3. (27/07/2020) Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/07/2020) Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/07/2020) Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (22/07/2020) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (22/07/2020) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/07/2020) Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 9. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (27/07/2020) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (27/07/2020) Resolution No. 979/2020/UBTVQH14 dated July 27, 2020 on Amendments to Subsection 2 Section I Environmental protection tariff schedule specified under Clause 1 Article 1 Resolution No. 579/2018/UBTVQH14 on environmental protection tariff schedule
 4. (24/07/2020) Công văn 4923/TCHQ-TXNK năm 2020 về lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/07/2020) Công văn 2963/TCT-KK năm 2020 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (24/07/2020) Công văn 4914/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc về hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/07/2020) Công văn 4903/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (23/07/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (23/07/2020) Công văn 2952/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (23/07/2020) Công văn 68693/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/07/2020) Công văn 68696/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/07/2020) Công văn 68697/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/07/2020) Công văn 68698/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/07/2020) Công văn 2951/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (22/07/2020) Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (22/07/2020) Circular No. 15/2020/TT-BGTVT dated July 22, 2020 on operation of toll plazas
 17. (20/07/2020) Công văn 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (20/07/2020) Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (20/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 20. (20/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 21. (20/07/2020) Integrated document No. 32/VBHN-BTC dated July 20, 2020 Decree on schedules of export tariff and preferential import tariff, list of commodities and their flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/07/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (27/07/2020) Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 4. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 5. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (24/07/2020) Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
 7. (24/07/2020) Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (23/07/2020) Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/07/2020) Quyết định 967/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020-2030 do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (24/07/2020) Công điện 02/CĐ-BTTTT năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (23/07/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (23/07/2020) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (22/07/2020) Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021
 7. (22/07/2020) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 8. (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (22/07/2020) Quyết định 1610/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (21/07/2020) Công văn 5893/VPCP-NC năm 2020 về xử lý nguy cơ cháy, nổ các kho, nhà máy hóa chất trong thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (21/07/2020) Công điện 955/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (21/07/2020) Công văn 3276/UBND-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (20/07/2020) Decision No. 1055/QD-TTg dated July 20, 2020 on promulgating National climate change adaptation plan for 2021 - 2030 period with a vision by 2050
 17. (27/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 18. (25/07/2020) Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 19. (23/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 20. (20/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
 21. (20/07/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/07/2020) Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 3. (27/07/2020) Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 4. (27/07/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 5. (27/07/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/07/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 7. (27/07/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020
 8. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 9. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 10. (25/07/2020) Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (24/07/2020) Quyết định 1109/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/07/2020) Quyết định 1254/QĐ-BTTTT năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 13. (24/07/2020) Quyết định 1646/QĐ-BTP năm 2020 về tổ chức Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển” do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (24/07/2020) Quyết định 1246/QĐ-BTTTT năm 2020 Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (23/07/2020) Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (22/07/2020) Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 17. (22/07/2020) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (22/07/2020) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (22/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 20. (22/07/2020) Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 21. (22/07/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 22. (22/07/2020) Quyết định 1610/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 23. (22/07/2020) Quyết định 3248/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 24. (22/07/2020) Công văn 4849/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 26. (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 27. (21/07/2020) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 28. (21/07/2020) Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
 29. (21/07/2020) Công văn 2636/BTP-CNTT năm 2020 về hướng dẫn triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bộ Tư pháp ban hành
 30. (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
 32. (20/07/2020) Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 33. (26/07/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 34. (27/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 35. (27/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 36. (23/07/2020) Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 37. (24/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 38. (25/07/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
 39. (25/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 40. (20/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng viên chức do tỉnh Cao Bằng ban hành
 41. (20/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 42. (20/07/2020) Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/07/2020) Thông báo 252/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/07/2020) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2020 về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (24/07/2020) Công điện 02/CĐ-BTTTT năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (23/07/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND về tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/07/2020) Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (21/07/2020) Công văn 5910/VPCP-KGVX năm 2020 về khung pháp lý quản lý Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (21/07/2020) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020
 13. (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (20/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành
 15. (27/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (27/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 17. (27/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 18. (23/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 19. (23/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/07/2020) Quyết định 1246/QĐ-BTTTT năm 2020 Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (22/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 4. (20/07/2020) Công văn 4816/TCHQ-TXNK năm 2020 về phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (24/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
 7. (25/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/07/2020) Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/07/2020) Thông báo 251/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01 tháng 07 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/07/2020) Quyết định 1108/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (23/07/2020) Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (23/07/2020) Công văn 2750/LĐTBXH-KHTC về xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 7. (21/07/2020) Quyết định 2060/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/07/2020) Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (27/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 12. (27/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 13. (27/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 14. (27/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 15. (27/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (25/07/2020) Nghị quyết 186/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 17. (25/07/2020) Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 18. (27/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (23/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 20. (23/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 21. (23/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 22. (24/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 23. (25/07/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 24. (20/07/2020) Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 25. (20/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)
 26. (20/07/2020) Nghị quyết 268/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 27. (25/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 28. (20/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (20/07/2020) Circular No. 51/2020/TT-BTC dated June 2, 2020 on regulating processes for removal, dispensing, delivery, distribution and use of national reserve goods used for aid, support and relief purposes, and management of funding for removal and delivery of aid, support and relief goods

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (27/07/2020) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 3. (27/07/2020) Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/07/2020) Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/07/2020) Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 9. (20/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (24/07/2020) Công văn 4923/TCHQ-TXNK năm 2020 về lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (24/07/2020) Công văn 2963/TCT-KK năm 2020 về khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (24/07/2020) Công văn 4914/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc về hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/07/2020) Công văn 4903/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (23/07/2020) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (23/07/2020) Công văn 2952/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (23/07/2020) Công văn 68693/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/07/2020) Công văn 68696/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/07/2020) Công văn 68697/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/07/2020) Công văn 68698/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/07/2020) Công văn 2951/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (23/07/2020) Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (20/07/2020) Công văn 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (23/07/2020) Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (23/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 17. (20/07/2020) Integrated document No. 32/VBHN-BTC dated July 20, 2020 Decree on schedules of export tariff and preferential import tariff, list of commodities and their flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff
 18. (27/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
 19. (25/07/2020) Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 20. (23/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
 21. (23/07/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 22. (27/07/2020) Circular No. 58/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on stipulating fees for handling of competition cases, collection, transfer, management and use thereof
 23. (27/07/2020) Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (22/07/2020) Quyết định 2067/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (22/07/2020) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/07/2020) Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 8. (23/07/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
 9. (23/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 10. (20/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/07/2020) Công điện 1158/CĐ-BCĐQG năm 2020 về khẩn trương đẩy mạnh biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 69210/CT-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (27/07/2020) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/07/2020) Công văn 3982/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 do Bộ Y tế ban hành
 5. (27/07/2020) Công văn 3981/BYT-DP năm 2020 về giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 6. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (27/07/2020) Công văn 289/TANDTC-VP năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
 8. (27/07/2020) Công văn 4930/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành
 9. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 10. (27/07/2020) Công văn 7286/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 13. (27/07/2020) Công văn 3576/BXD-VP năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (27/07/2020) Công văn 4956/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (26/07/2020) Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 16. (26/07/2020) Công văn 6082/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (26/07/2020) Công văn 2333/TTKSBT-BTN năm 2020 về tăng cường giám sát COVID-19 tại cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (26/07/2020) Công văn 1906/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về khẩn trương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành
 19. (26/07/2020) Công văn 2820/UBND-VX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 20. (26/07/2020) Công văn 7234/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (26/07/2020) Công điện 1151/CV-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 22. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (26/07/2020) Offical Dispatch No. 7234/BGTVT-CYT dated July 26, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 24. (25/07/2020) Công văn 4869/UBND-SYT năm 2020 về khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 25. (25/07/2020) Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (25/07/2020) Công văn 1437/CV-BCĐ năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bắc Giang ban hành
 27. (25/07/2020) Thông báo 253/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (25/07/2020) Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng
 29. (25/07/2020) Công văn 3961/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 30. (25/07/2020) Công văn 3966/BYT-VPB1 năm 2020 về tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 31. (25/07/2020) Công văn 3969/CV-BCĐ năm 2020 về xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 32. (24/07/2020) Công văn 3952/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 33. (24/07/2020) Công văn 3951/CV-BCĐ năm 2020 về áp dụng biện pháp cách ly đối với tổ bay do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 34. (24/07/2020) Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
 35. (24/07/2020) Công văn 3949/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 36. (24/07/2020) Offical Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention for experts entering Vietnam for work
 37. (24/07/2020) Công văn 11506/QLD-KD năm 2020 về bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Cục Quản lý dược ban hành
 38. (23/07/2020) Công văn 3918/BYT-DP năm 2020 về tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân do Bộ Y tế ban hành
 39. (22/07/2020) Công văn 3289/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bạch hầu do thành phố Hà Nội ban hành
 40. (22/07/2020) Công văn 3284/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 41. (22/07/2020) Quyết định 3248/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 42. (21/07/2020) Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (21/07/2020) Quyết định 2060/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (27/07/2020) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 6113/VPCP-QHQT năm 2020 về tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/07/2020) Quyết định 1949/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 5. (24/07/2020) Quyết định 1254/QĐ-BTTTT năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 6. (23/07/2020) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) do Chính phủ ban hành
 7. (23/07/2020) Công văn 4894/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan đối với xe ô tô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (23/07/2020) Công văn 4885/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Ascorbyl Glucoside do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (22/07/2020) Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (23/07/2020) Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (23/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 2. (27/07/2020) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
 3. (26/07/2020) Công văn 7234/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (26/07/2020) Offical Dispatch No. 7234/BGTVT-CYT dated July 26, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention measures on passenger transport vehicles
 5. (24/07/2020) Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (23/07/2020) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt "Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ" do Chính phủ ban hành
 7. (22/07/2020) Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (22/07/2020) Công văn 290/LS-BHCD năm 2020 đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 27/7 đến 02/8/2020 do Cục Lãnh sự ban hành
 9. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (21/07/2020) Công điện 949/CĐ-TTg năm 2020 về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/07/2020) Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng
 3. (27/07/2020) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
 4. (27/07/2020) Công văn 2405/SGDĐT-CTTT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (24/07/2020) Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
 6. (24/07/2020) Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (23/07/2020) Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (25/07/2020) Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (23/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

9 Văn bản thuộc 6 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Thương mại
 2. Thuế - Phí - Lệ Phí
 3. Xuất nhập khẩu
 4. Bộ máy hành chính
 5. Giáo dục
 6. Lao động - Tiền lương