Thông báo văn bản mới từ ngày 17-08-2020 đến ngày 24-08-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 17-08-2020 đến 24-08-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/08/2020) Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay
 2. (24/08/2020) Công văn 3216/BGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hoạt động đầu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (24/08/2020) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 7. (21/08/2020) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 57)
 8. (20/08/2020) Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 9. (20/08/2020) Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 10. (20/08/2020) Công điện 1318/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành
 11. (20/08/2020) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 56)
 12. (20/08/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
 13. (19/08/2020) Official Dispatch No. 13796/QLD-GT dated August 19, 2020 on Declaration and re-declaration of drug prices
 14. (19/08/2020) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp 55)
 15. (19/08/2020) Công văn 2654/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 16. (19/08/2020) Công văn 6908/VPCP-KGVX về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (19/08/2020) Công văn 4420/BYT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 18. (18/08/2020) Công văn 4393/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 19. (18/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 20. (18/08/2020) Công văn 4731/SYT-NVY năm 2020 về triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (18/08/2020) Công văn 2488/UBND-KGVX năm 2020 triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Cần Thơ ban hành
 22. (18/08/2020) Công văn 5220/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
 23. (18/08/2020) Quyết định 3593/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu" do Bộ Y tế ban hành
 24. (17/08/2020) Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (17/08/2020) Công văn 850/TLĐ năm 2020 về vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 26. (17/08/2020) Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 54)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 3. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (21/08/2020) Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 6. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (19/08/2020) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (18/08/2020) Quyết định 1005/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/08/2020) Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (17/08/2020) Công văn 6824/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu việc sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (24/08/2020) Công văn 5608/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công lại trong khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 4. (21/08/2020) Official Dispatch No. 5575/TCHQ-GSQL dated August 21, 2020 on Proofs of origin under EVFTA
 5. (21/08/2020) Công văn 5583/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/08/2020) Công văn 5575/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/08/2020) Công văn 5596/TCHQ-TXNK năm 2020 về thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu trở lại nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 5538/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/08/2020) Công văn 5471/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/08/2020) Công văn 5482/TCHQ-TXNK năm 2020 về điều chỉnh mã số HS đối với mặt hàng Nguyên liệu thực phẩm - Bột đậu nành đã tách chất béo do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (17/08/2020) Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/08/2020) Công văn 7013/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về hiệu quả các dự án đầu tư cho chống ngập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 3. (20/08/2020) Công văn 77336/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (20/08/2020) Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/08/2020) Quyết định 1652/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (20/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 7. (19/08/2020) Quyết định 1274/QĐ-TTg về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/08/2020) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/08/2020) Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/08/2020) Quyết định 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (18/08/2020) Quyết định 1100/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (17/08/2020) Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/08/2020) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 3219/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 3. (24/08/2020) Chỉ thị 666/CT-BGDĐT năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (21/08/2020) Kế hoạch 4265/KH-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành
 6. (21/08/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 7. (21/08/2020) Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/08/2020) Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 4433/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường năng lực xét nghiệm Realtime RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 tại các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 12. (19/08/2020) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 13. (19/08/2020) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 14. (19/08/2020) Quyết định 3635/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (19/08/2020) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (19/08/2020) Công văn 2654/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 17. (19/08/2020) Công văn 2644/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (19/08/2020) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
 19. (18/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.
 20. (18/08/2020) Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Kiên Giang ban hành
 21. (18/08/2020) Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 22. (17/08/2020) Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 23. (17/08/2020) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 24. (17/08/2020) Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long
 25. (17/08/2020) Quyết định 2027/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 77564/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/08/2020) Công văn 77551/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift card do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/08/2020) Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/08/2020) Công văn 77557/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân theo hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (21/08/2020) Công văn 3454/TCT-QLN năm 2020 về trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 3457/TCT-KK năm 2020 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (21/08/2020) Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (21/08/2020) Quyết định 1238/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành
 11. (21/08/2020) Công văn 77547/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/08/2020) Công văn 77549/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/08/2020) Công văn 77550/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (21/08/2020) Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (21/08/2020) Công văn 77562/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (21/08/2020) Công văn 77569/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/08/2020) Công văn 77336/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (20/08/2020) Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (20/08/2020) Công văn 5538/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (20/08/2020) Công văn 77199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (20/08/2020) Công văn 77200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (20/08/2020) Công văn 77202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (20/08/2020) Công văn 77201/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (20/08/2020) Công văn 77204/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (20/08/2020) Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020 về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (20/08/2020) Công văn 77334/CT-TTHT năm 2020 về xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (20/08/2020) Công văn 77337/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (20/08/2020) Công văn 3438/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (20/08/2020) Công văn 3439/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (19/08/2020) Công văn 76729/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (19/08/2020) Công văn 76731/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (19/08/2020) Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (19/08/2020) Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (19/08/2020) Công văn 3421/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (18/08/2020) Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (18/08/2020) Công văn 3383/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (17/08/2020) Công văn 3363/TCT-DNNCN năm 2020 về biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (24/08/2020) Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 3. (24/08/2020) Quyết định 2650/QĐ-BQP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 4. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (24/08/2020) Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/08/2020) Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 7. (24/08/2020) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (22/08/2020) Công văn 7004/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) về khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (21/08/2020) Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (21/08/2020) Công văn 4049/UBND-NC năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/08/2020) Công văn 3266/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về thông báo thực hiện văn bản mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 14. (21/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 15. (21/08/2020) Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/08/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 17. (20/08/2020) Công văn 3996/UBND-KT năm 2020 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị 22/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/08/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 19. (20/08/2020) Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 20. (20/08/2020) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 21. (20/08/2020) Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (20/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 23. (20/08/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
 24. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. (20/08/2020) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 26. (20/08/2020) Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 27. (20/08/2020) Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 28. (20/08/2020) Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
 29. (19/08/2020) Quyết đinh 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 30. (19/08/2020) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (19/08/2020) Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận
 32. (19/08/2020) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 33. (19/08/2020) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 34. (19/08/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh
 35. (19/08/2020) Công văn 6919/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý kiến nghị liên quan tại Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (19/08/2020) Công văn 6894/VPCP-KGVX năm 2020 về chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (19/08/2020) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 38. (18/08/2020) Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 39. (18/08/2020) Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
 40. (18/08/2020) Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 41. (17/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 42. (17/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội
 43. (17/08/2020) Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
 44. (17/08/2020) Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 45. (17/08/2020) Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
 46. (17/08/2020) Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (21/08/2020) Official Dispatch No. 5575/TCHQ-GSQL dated August 21, 2020 on Proofs of origin under EVFTA
 2. (21/08/2020) Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 5575/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/08/2020) Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/08/2020) Công văn 77199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (20/08/2020) Công văn 77200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/08/2020) Công văn 77202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/08/2020) Công văn 77201/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 77204/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020 về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 77334/CT-TTHT năm 2020 về xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (20/08/2020) Công văn 77337/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (19/08/2020) Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 3. (21/08/2020) Decree No. 94/2020/ND-CP dated August 21, 2020 regulating the preferential mechanisms and policies for Vietnam National Innovation Center
 4. (21/08/2020) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (21/08/2020) Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
 6. (21/08/2020) Công văn 77562/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/08/2020) Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 8. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/08/2020) Thông báo 306/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/08/2020) Công văn 5473/TCHQ-TXNK năm 2020 về ân hạn thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (18/08/2020) Công văn 5469/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (24/08/2020) Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 3284/LĐTBXH-TE năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (21/08/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 6. (20/08/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 7. (20/08/2020) Công văn 3061/BVHTTDL-TV năm 2020 về hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (20/08/2020) Công văn 6947/VPCP-V.I năm 2020 Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về giải quyết liên quan đến thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 6950/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc không đảm bảo chất lượng công trình thủy lợi lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/08/2020) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 11. (18/08/2020) Decree No. 93/2020/ND-CP dated August 18, 2020 on detailing several Articles of the Law on Libraries
 12. (18/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.
 13. (18/08/2020) Công văn 6870/VPCP-NN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về giải quyết tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi và trung du do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (18/08/2020) Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện
 16. (17/08/2020) Công điện 5/CĐ-BTTTT năm 2020 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (24/08/2020) Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 7014/VPCP-NN năm 2020 dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (24/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 5. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (24/08/2020) Quyết định 1861/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực tại tỉnh Lào Cai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (21/08/2020) Decision No. 1855/QD-BTNMT dated August 21, 2020 on Plan for implementation of Decision No. 1746/QD-TTG on national action plan regarding management of ocean plastic waste until 2030
 8. (21/08/2020) Công văn 6992/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu xử lý Thư của Phó giáo sư. Thạc sĩ Đào Duy Quát liên quan đến Đề án Hệ thống thông tin tích hợp thu thập dữ liệu môi trường, cảnh báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thám không và giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/08/2020) Công văn 3454/TCT-QLN năm 2020 về trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (21/08/2020) Quyết định 1855/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (21/08/2020) Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (20/08/2020) Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/08/2020) Công điện 1318/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành
 14. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (17/08/2020) Công điện 5/CĐ-BTTTT năm 2020 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 2. (21/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 49/2017/QĐ-UBND
 3. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/08/2020) Thông báo 306/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/08/2020) Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 7. (20/08/2020) Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 8. (18/08/2020) Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (17/08/2020) Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/08/2020) Công văn 6992/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu xử lý Thư của Phó giáo sư. Thạc sĩ Đào Duy Quát liên quan đến Đề án Hệ thống thông tin tích hợp thu thập dữ liệu môi trường, cảnh báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thám không và giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 2659/BHXH-CNTT năm 2020 về thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (20/08/2020) Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (20/08/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (20/08/2020) Thông tư 19/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (20/08/2020) Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 9. (19/08/2020) Công văn 4420/BYT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 10. (18/08/2020) Công văn 2488/UBND-KGVX năm 2020 triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Cần Thơ ban hành
 11. (18/08/2020) Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (17/08/2020) Công văn 850/TLĐ năm 2020 về vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 2. (21/08/2020) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 4058/UBND-KHĐT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (19/08/2020) Công văn 6162/BCT-CN năm 2020 về triển khai Nghị quyết về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 5. (19/08/2020) Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/08/2020) Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 77564/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/08/2020) Công văn 77551/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift card do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/08/2020) Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/08/2020) Công văn 77557/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân theo hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (21/08/2020) Công văn 3454/TCT-QLN năm 2020 về trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 3457/TCT-KK năm 2020 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (21/08/2020) Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (21/08/2020) Công văn 77547/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/08/2020) Công văn 77549/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/08/2020) Công văn 77550/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/08/2020) Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (21/08/2020) Công văn 77562/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (21/08/2020) Công văn 77569/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (20/08/2020) Công văn 77336/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (20/08/2020) Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (20/08/2020) Công văn 5538/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (20/08/2020) Công văn 77199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/08/2020) Công văn 77200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (20/08/2020) Công văn 77202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (20/08/2020) Công văn 77201/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (20/08/2020) Công văn 77204/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (20/08/2020) Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020 về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (20/08/2020) Công văn 77334/CT-TTHT năm 2020 về xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (20/08/2020) Công văn 77337/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (20/08/2020) Công văn 3438/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (20/08/2020) Công văn 3439/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (19/08/2020) Công văn 76729/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (19/08/2020) Công văn 76731/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (19/08/2020) Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (19/08/2020) Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (19/08/2020) Công văn 3421/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (18/08/2020) Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (18/08/2020) Công văn 3383/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (17/08/2020) Công văn 3363/TCT-DNNCN năm 2020 về biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 39. (20/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 40. (23/08/2020) Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 41. (23/08/2020) Circular No. 65/2020/TT-BTC dated July 09, 2020 on amendments to the circular No. 302/2016/TT-BTC on guidelines for license tax
 42. (19/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 43. (19/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BTTTT dated July 3, 2020 on determining procedural compliance of software product manufacturing operations

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/08/2020) Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay
 2. (24/08/2020) Công văn 3216/BGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hoạt động đầu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (24/08/2020) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 7. (21/08/2020) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 57)
 8. (20/08/2020) Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 9. (20/08/2020) Công điện 1318/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành
 10. (20/08/2020) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 56)
 11. (20/08/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
 12. (19/08/2020) Official Dispatch No. 13796/QLD-GT dated August 19, 2020 on Declaration and re-declaration of drug prices
 13. (19/08/2020) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp 55)
 14. (19/08/2020) Công văn 2654/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 15. (19/08/2020) Công văn 6908/VPCP-KGVX về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (19/08/2020) Công văn 4420/BYT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (18/08/2020) Công văn 4393/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (18/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (18/08/2020) Công văn 4731/SYT-NVY năm 2020 về triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (18/08/2020) Công văn 2488/UBND-KGVX năm 2020 triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Cần Thơ ban hành
 21. (18/08/2020) Công văn 5220/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
 22. (18/08/2020) Quyết định 3593/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu" do Bộ Y tế ban hành
 23. (17/08/2020) Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (17/08/2020) Công văn 850/TLĐ năm 2020 về vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 25. (17/08/2020) Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 54)
 26. (24/08/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 27. (20/08/2020) Circular No. 11/2020/TT-BYT dated June 19, 2020 on promulgating list of prohibited and restricted active ingredients in insecticidal and microbicidal preparations for household and medical use
 28. (20/08/2020) Thông tư 11/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/08/2020) Công văn 6992/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu xử lý Thư của Phó giáo sư. Thạc sĩ Đào Duy Quát liên quan đến Đề án Hệ thống thông tin tích hợp thu thập dữ liệu môi trường, cảnh báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thám không và giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 2659/BHXH-CNTT năm 2020 về thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (20/08/2020) Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (19/08/2020) Công văn 4420/BYT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 7. (18/08/2020) Công văn 2488/UBND-KGVX năm 2020 triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Cần Thơ ban hành
 8. (18/08/2020) Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (17/08/2020) Công văn 850/TLĐ năm 2020 về vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. (19/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (19/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BTTTT dated July 3, 2020 on determining procedural compliance of software product manufacturing operations

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (24/08/2020) Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 3. (24/08/2020) Quyết định 2650/QĐ-BQP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 4. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (24/08/2020) Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (24/08/2020) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (22/08/2020) Công văn 7004/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) về khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (21/08/2020) Công văn 4049/UBND-NC năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/08/2020) Công văn 3266/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về thông báo thực hiện văn bản mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 12. (21/08/2020) Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (21/08/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 14. (20/08/2020) Công văn 3996/UBND-KT năm 2020 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp tại Chỉ thị 22/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (20/08/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 16. (20/08/2020) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 17. (20/08/2020) Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (20/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 19. (20/08/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
 20. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 21. (20/08/2020) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 22. (20/08/2020) Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 23. (20/08/2020) Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 24. (19/08/2020) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (19/08/2020) Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận
 26. (19/08/2020) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 27. (19/08/2020) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 28. (19/08/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh
 29. (19/08/2020) Công văn 6919/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý kiến nghị liên quan tại Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (19/08/2020) Công văn 6894/VPCP-KGVX năm 2020 về chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. (19/08/2020) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 32. (18/08/2020) Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 33. (18/08/2020) Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
 34. (18/08/2020) Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (17/08/2020) Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
 36. (17/08/2020) Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 37. (18/08/2020) Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
 38. (17/08/2020) Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
 39. (20/08/2020) Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 40. (22/08/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 41. (18/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 42. (21/08/2020) Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành
 43. (19/08/2020) Nghị định 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 2. (21/08/2020) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 4058/UBND-KHĐT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (19/08/2020) Công văn 6162/BCT-CN năm 2020 về triển khai Nghị quyết về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 5. (19/08/2020) Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (19/08/2020) Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 3. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (21/08/2020) Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 6. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (19/08/2020) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (18/08/2020) Quyết định 1005/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/08/2020) Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (17/08/2020) Công văn 6824/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu việc sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (20/08/2020) Circular No. 16/2020/TT-BCT dated July 7, 2020 on amendments to Circular No. 44/2015/TT-BCT on development of avoidable cost tariff and sample of electricity sale contract applicable to biomass power projects
 15. (20/08/2020) Thông tư 16/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (24/08/2020) Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 3284/LĐTBXH-TE năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (21/08/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 6. (20/08/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 7. (20/08/2020) Công văn 3061/BVHTTDL-TV năm 2020 về hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (20/08/2020) Công văn 6947/VPCP-V.I năm 2020 Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về giải quyết liên quan đến thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 6950/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc không đảm bảo chất lượng công trình thủy lợi lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/08/2020) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 11. (18/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.
 12. (18/08/2020) Công văn 6870/VPCP-NN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về giải quyết tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi và trung du do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (17/08/2020) Công điện 5/CĐ-BTTTT năm 2020 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (20/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (24/08/2020) Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 7014/VPCP-NN năm 2020 dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (24/08/2020) Quyết định 1861/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực tại tỉnh Lào Cai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (21/08/2020) Decision No. 1855/QD-BTNMT dated August 21, 2020 on Plan for implementation of Decision No. 1746/QD-TTG on national action plan regarding management of ocean plastic waste until 2030
 7. (21/08/2020) Công văn 6992/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu xử lý Thư của Phó giáo sư. Thạc sĩ Đào Duy Quát liên quan đến Đề án Hệ thống thông tin tích hợp thu thập dữ liệu môi trường, cảnh báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thám không và giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 3454/TCT-QLN năm 2020 về trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (21/08/2020) Quyết định 1855/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (21/08/2020) Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (20/08/2020) Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (20/08/2020) Công điện 1318/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó ảnh hưởng của cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành
 13. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (17/08/2020) Công điện 5/CĐ-BTTTT năm 2020 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (23/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 16. (20/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (24/08/2020) Công văn 5608/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công lại trong khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 4. (21/08/2020) Official Dispatch No. 5575/TCHQ-GSQL dated August 21, 2020 on Proofs of origin under EVFTA
 5. (21/08/2020) Công văn 5583/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/08/2020) Công văn 5575/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/08/2020) Công văn 5596/TCHQ-TXNK năm 2020 về thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu trở lại nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 5538/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/08/2020) Công văn 5471/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/08/2020) Công văn 5482/TCHQ-TXNK năm 2020 về điều chỉnh mã số HS đối với mặt hàng Nguyên liệu thực phẩm - Bột đậu nành đã tách chất béo do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (17/08/2020) Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/08/2020) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 2. (24/08/2020) Công văn 3219/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 3. (24/08/2020) Chỉ thị 666/CT-BGDĐT năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (21/08/2020) Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (21/08/2020) Kế hoạch 4265/KH-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành
 6. (21/08/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 7. (21/08/2020) Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
 8. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/08/2020) Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 3254/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 4433/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường năng lực xét nghiệm Realtime RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 tại các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 12. (19/08/2020) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 13. (19/08/2020) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 14. (19/08/2020) Quyết định 3635/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (19/08/2020) Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (19/08/2020) Công văn 2654/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 17. (19/08/2020) Công văn 2644/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (19/08/2020) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
 19. (18/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.
 20. (18/08/2020) Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Kiên Giang ban hành
 21. (18/08/2020) Quyết định 1872/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 22. (17/08/2020) Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 23. (17/08/2020) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 24. (17/08/2020) Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long
 25. (17/08/2020) Quyết định 2027/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
 26. (18/08/2020) Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (21/08/2020) Official Dispatch No. 5575/TCHQ-GSQL dated August 21, 2020 on Proofs of origin under EVFTA
 2. (21/08/2020) Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (21/08/2020) Công văn 5575/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/08/2020) Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/08/2020) Công văn 77199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (20/08/2020) Công văn 77200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (20/08/2020) Công văn 77202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/08/2020) Công văn 77201/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/08/2020) Công văn 77204/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/08/2020) Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020 về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (20/08/2020) Công văn 77334/CT-TTHT năm 2020 về xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (20/08/2020) Công văn 77337/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (19/08/2020) Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
 3. (21/08/2020) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/08/2020) Công văn 77562/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/08/2020) Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 6. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/08/2020) Thông báo 306/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/08/2020) Công văn 5473/TCHQ-TXNK năm 2020 về ân hạn thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (18/08/2020) Công văn 5469/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/08/2020) Thông báo 304/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (24/08/2020) Công văn 7013/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về hiệu quả các dự án đầu tư cho chống ngập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 3. (20/08/2020) Công văn 77336/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (20/08/2020) Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (20/08/2020) Quyết định 1652/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (20/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
 7. (19/08/2020) Quyết định 1274/QĐ-TTg về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/08/2020) Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/08/2020) Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/08/2020) Quyết định 1100/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (17/08/2020) Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 2. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (20/08/2020) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/08/2020) Thông báo 306/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/08/2020) Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 6. (20/08/2020) Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
 7. (18/08/2020) Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/08/2020) Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

6 Văn bản thuộc 4 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Bộ máy hành chính
 2. Giáo dục
 3. Thể thao - Y tế
 4. Tài nguyên - Môi trường