Thông báo văn bản mới từ ngày 05-10-2020 đến ngày 12-10-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 05-10-2020 đến 12-10-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 2. (12/10/2020) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 3. (10/10/2020) Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
 5. (09/10/2020) Công văn 8496/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/10/2020) Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (09/10/2020) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (09/10/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí và khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 9. (08/10/2020) Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
 10. (08/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
 11. (08/10/2020) Quyết định 2765/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 12. (07/10/2020) Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 13. (07/10/2020) Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (07/10/2020) Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (06/10/2020) Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 16. (06/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 17. (06/10/2020) Quyết định 2080/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 18. (06/10/2020) Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 19. (05/10/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 21. (05/10/2020) Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 22. (05/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 23. (05/10/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/10/2020) Công văn 8537/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 4. (07/10/2020) Decree No. 119/2020/ND-CP dated October 7, 2020 on penalties for administrative violations in journalistic and publishing activities
 5. (07/10/2020) Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
 6. (06/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (06/10/2020) Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (05/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 9. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (05/10/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/10/2020) Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/10/2020) Decree No. 121/2020/ND-CP dated October 9, 2020 on amendment to Clause 2 Article 12 of Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises and management, use of capital and property in enterprises with amendments thereto under Clause 5 Article 1 of Decree No. 32/2018/ND-CP on amendments to Decree No. 91/2015/ND-CP
 3. (09/10/2020) Nghị quyết 146/NQ-CP về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 5. (09/10/2020) Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (09/10/2020) Công văn 12502/BTC-ĐT năm 2020 về báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/06/2020 do Bộ Tài chính ban hành
 7. (08/10/2020) Quyết định 1575/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (07/10/2020) Công văn 5609/KBNN-KSC năm 2020 về lưu ý trong kiểm soát chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
 9. (07/10/2020) Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020
 10. (07/10/2020) Công văn 4223/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (07/10/2020) Công văn 12290/BTC-QLCS năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 12. (06/10/2020) Integrated document No. 14/VBHN-BXD dated October 6, 2020 Circular on instructions about determination and management of construction investment costs
 13. (06/10/2020) Quyết định 1893/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 15. (06/10/2020) Công văn 89050/CT-QLĐ năm 2020 về tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (12/10/2020) Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (12/10/2020) Công văn 4945/BXD-KHCN năm 2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (09/10/2020) Công văn 6562/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/10/2020) Công văn 6524/TCHQ-GSQL năm 2020 về tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/10/2020) Công văn 6523/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (08/10/2020) Công văn 6529/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (07/10/2020) Công văn 10897/TXNK-CST năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 10. (07/10/2020) Công văn 6498/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (07/10/2020) Công văn 6506/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (06/10/2020) Công văn 6494/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (06/10/2020) Công văn 6495/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng gioăng cao su dùng sản xuất bơm tiêm một lần do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (06/10/2020) Công văn 741/YDCT-QLD năm 2020 về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ban hành
 15. (06/10/2020) Công văn 6470/TCHQ-HTQT năm 2020 về nhập khẩu xe ô tô của Đại sứ quán Vương quốc Cam pu chia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (06/10/2020) Công văn 6491/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm tra khai báo mã số hàng hóa và trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (05/10/2020) Công văn 10732/TXNK-PL năm 2020 về mã số HS và thuế giá trị gia tăng mặt hàng Hồng sâm nguyên củ sấy khô do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 18. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/10/2020) Dự thảo Thông tư về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 3355/GDĐT-KHTC năm 2020 về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (10/10/2020) Thông báo 359/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Circular No. 39/2020/TT-BGDDT dated September 10, 2020 on criteria for assessing quality of distance education program for higher education level
 5. (09/10/2020) Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (08/10/2020) Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH về rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (07/10/2020) Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (06/10/2020) Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (06/10/2020) Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP năm 2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 10. (06/10/2020) Quyết định 1893/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (06/10/2020) Quyết định 1521/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (06/10/2020) Circular No. 38/2020/TT-BGDDT dated October 06, 2020 on providing for joint training programs for bachelor’s, master’s and doctorate degrees delivered by online and blended learning methods
 13. (05/10/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 14. (05/10/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (05/10/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (05/10/2020) Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (05/10/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (12/10/2020) Decision No. 1726/QD-BTTTT dated October 12, 2020 on approving scheme for creation of digital transformation indexes applicable to ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, provinces and central-affiliated cities and national digital transformation index
 2. (12/10/2020) Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (12/10/2020) Quyết định 1726/QĐ-BTTTT năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (09/10/2020) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
 5. (08/10/2020) Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2020) Decree No. 119/2020/ND-CP dated October 7, 2020 on penalties for administrative violations in journalistic and publishing activities
 7. (07/10/2020) Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (07/10/2020) Chỉ thị 39/CT-TTG năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (05/10/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 11. (05/10/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (05/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 13. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/10/2020) Công điện 1393/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Quyết định 1577/QĐ-TTg năm 2020 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/10/2020) Công văn 1047/BĐKH-GNPT năm 2020 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT do Cục Biến đổi khí hậu ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
 5. (09/10/2020) Công văn 4890/UBND-KT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/10/2020) Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (08/10/2020) Công điện 1372/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2020) Công văn 8399/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Đầu tư phản ánh ý kiến chuyên gia về mục tiêu Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/10/2020) Quyết định 574/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (06/10/2020) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (06/10/2020) Công văn 4835/UBND-NC năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/10/2020) Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 2. (08/10/2020) Công văn 3856/UBND-VX năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (08/10/2020) Công văn 1794/MT-LĐ năm 2020 về công bố cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 4. (07/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 5. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành
 6. (06/10/2020) Công văn 88989/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 89923/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu, thưởng doanh số cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/10/2020) Công văn 89925/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/10/2020) Công văn 89926/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/10/2020) Công văn 89927/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phát sinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/10/2020) Công văn 89928/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/10/2020) Công văn 89931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/10/2020) Công văn 89932/CT-TTHT năm 2020 về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 11. (09/10/2020) Công văn 4873/UBND-KT về triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí cuối năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (09/10/2020) Công văn 12452/BTC-TCT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 13. (09/10/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí và khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 14. (08/10/2020) Công văn 89567/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (08/10/2020) Công văn 89700/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (08/10/2020) Công văn 6529/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (08/10/2020) Công văn 89564/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (08/10/2020) Công văn 89565/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (07/10/2020) Công văn 4223/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (07/10/2020) Công văn 10897/TXNK-CST năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 21. (07/10/2020) Chỉ thị 39/CT-TTG năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (06/10/2020) Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (06/10/2020) Công văn 4218/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (06/10/2020) Công văn 88989/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (06/10/2020) Công văn 88990/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 27. (05/10/2020) Công văn 4182/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (05/10/2020) Công văn 88556/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (12/10/2020) Quyết định 1574/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 6. (11/10/2020) Công văn 8523/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/10/2020) Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/10/2020) Công văn 89925/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/10/2020) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/10/2020) Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/10/2020) Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 12. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (05/10/2020) Công văn 8317/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 89932/CT-TTHT năm 2020 về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 5. (08/10/2020) Công văn 89567/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/10/2020) Công văn 89565/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành
 8. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (06/10/2020) Công văn 88990/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (06/10/2020) Dự thảo Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (12/10/2020) Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (11/10/2020) Công văn 8523/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/10/2020) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2020) Quyết định 1900/QĐ-BGTVT năm 2020 về chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (07/10/2020) Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2020) Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành
 9. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/10/2020) Công văn 7651/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/10/2020) Thông báo 357/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2020 về báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 do Chính phủ ban hành
 5. (09/10/2020) Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 năm 2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 6. (08/10/2020) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021
 7. (07/10/2020) Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử do Chính phủ ban hành
 8. (06/10/2020) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (06/10/2020) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 10. (05/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 11. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/10/2020) Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (12/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND
 4. (09/10/2020) Công văn 89924/CT-TTHT năm 2020 về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 6. (08/10/2020) Công văn 3194/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (06/10/2020) Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (06/10/2020) Công văn 4218/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/10/2020) Công văn 3355/GDĐT-KHTC năm 2020 về triển khai mô hình quản lý “Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt” tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (10/10/2020) Thông báo 359/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/10/2020) Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH về rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (07/10/2020) Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (06/10/2020) Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP năm 2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 6. (06/10/2020) Quyết định 1893/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (06/10/2020) Quyết định 1521/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/10/2020) Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (11/10/2020) Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (11/10/2020) Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (10/10/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (10/10/2020) Circular No. 24/2020/TT-BGDDT dated August 25, 2020 on employment of unqualified teachers and educational administrators in preschools, primary schools, and lower secondary schools

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (12/10/2020) Quyết định 1574/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 6. (11/10/2020) Công văn 8523/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/10/2020) Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/10/2020) Công văn 89925/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/10/2020) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/10/2020) Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/10/2020) Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 12. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (05/10/2020) Công văn 8317/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (05/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
 16. (06/10/2020) Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 17. (06/10/2020) Circular No. 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020 on promulgating List of drugs procured through bidding, List of drugs procured through centralized bidding, and List of drugs procured through price negotiation

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/10/2020) Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 2. (08/10/2020) Công văn 3856/UBND-VX năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (08/10/2020) Công văn 1794/MT-LĐ năm 2020 về công bố cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 4. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành
 5. (06/10/2020) Công văn 88989/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 8. (12/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 9. (10/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. (06/10/2020) Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 11. (06/10/2020) Circular No. 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020 on promulgating List of drugs procured through bidding, List of drugs procured through centralized bidding, and List of drugs procured through price negotiation

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/10/2020) Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/10/2020) Decree No. 121/2020/ND-CP dated October 9, 2020 on amendment to Clause 2 Article 12 of Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises and management, use of capital and property in enterprises with amendments thereto under Clause 5 Article 1 of Decree No. 32/2018/ND-CP on amendments to Decree No. 91/2015/ND-CP
 3. (09/10/2020) Nghị quyết 146/NQ-CP về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 5. (09/10/2020) Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (09/10/2020) Công văn 12502/BTC-ĐT năm 2020 về báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/06/2020 do Bộ Tài chính ban hành
 7. (08/10/2020) Quyết định 1575/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (07/10/2020) Công văn 5609/KBNN-KSC năm 2020 về lưu ý trong kiểm soát chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
 9. (07/10/2020) Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020
 10. (07/10/2020) Công văn 4223/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (07/10/2020) Công văn 12290/BTC-QLCS năm 2020 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 12. (06/10/2020) Integrated document No. 14/VBHN-BXD dated October 6, 2020 Circular on instructions about determination and management of construction investment costs
 13. (06/10/2020) Quyết định 1893/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 15. (06/10/2020) Công văn 89050/CT-QLĐ năm 2020 về tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (10/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang
 18. (12/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 19. (07/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 20. (10/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/10/2020) Công văn 7651/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/10/2020) Thông báo 357/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/10/2020) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2020 về báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 do Chính phủ ban hành
 5. (09/10/2020) Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 năm 2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
 6. (08/10/2020) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021
 7. (07/10/2020) Nghị quyết 144/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử do Chính phủ ban hành
 8. (06/10/2020) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (06/10/2020) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 10. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
 12. (11/10/2020) Decree No. 99/2020/ND-CP dated August 26, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on petroleum, and petrol, oil and gas trading

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 2. (10/10/2020) Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 3. (09/10/2020) Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
 4. (09/10/2020) Công văn 8496/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/10/2020) Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (09/10/2020) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (09/10/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí và khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 8. (08/10/2020) Quyết định 2765/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 9. (07/10/2020) Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (07/10/2020) Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (05/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (06/10/2020) Quyết định 2080/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 13. (06/10/2020) Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 14. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 15. (05/10/2020) Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 16. (12/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 17. (12/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
 18. (05/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. (10/10/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (10/10/2020) Circular No. 24/2020/TT-BGDDT dated August 25, 2020 on employment of unqualified teachers and educational administrators in preschools, primary schools, and lower secondary schools
 21. (10/10/2020) Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/10/2020) Công văn 8537/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (06/10/2020) Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/10/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND sửa đổi nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Hải Dương
 8. (05/10/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
 9. (05/10/2020) Decree No. 93/2020/ND-CP dated August 18, 2020 on detailing several Articles of the Law on Libraries
 10. (05/10/2020) Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (12/10/2020) Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (12/10/2020) Công văn 4945/BXD-KHCN năm 2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (09/10/2020) Công văn 6562/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/10/2020) Công văn 6524/TCHQ-GSQL năm 2020 về tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/10/2020) Công văn 6523/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (08/10/2020) Công văn 6529/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (07/10/2020) Công văn 10897/TXNK-CST năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 10. (07/10/2020) Công văn 6498/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (07/10/2020) Công văn 6506/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (06/10/2020) Công văn 6494/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (06/10/2020) Công văn 6495/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng gioăng cao su dùng sản xuất bơm tiêm một lần do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (06/10/2020) Công văn 741/YDCT-QLD năm 2020 về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Cục Quản lý Y, dược cổ truyền ban hành
 15. (06/10/2020) Công văn 6470/TCHQ-HTQT năm 2020 về nhập khẩu xe ô tô của Đại sứ quán Vương quốc Cam pu chia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (06/10/2020) Công văn 6491/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm tra khai báo mã số hàng hóa và trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (05/10/2020) Công văn 10732/TXNK-PL năm 2020 về mã số HS và thuế giá trị gia tăng mặt hàng Hồng sâm nguyên củ sấy khô do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 18. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/10/2020) Công điện 1393/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/10/2020) Quyết định 1577/QĐ-TTg năm 2020 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/10/2020) Công văn 1047/BĐKH-GNPT năm 2020 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT do Cục Biến đổi khí hậu ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
 5. (09/10/2020) Công văn 4890/UBND-KT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/10/2020) Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (08/10/2020) Công điện 1372/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2020) Công văn 8399/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Đầu tư phản ánh ý kiến chuyên gia về mục tiêu Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/10/2020) Quyết định 574/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (06/10/2020) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (06/10/2020) Công văn 4835/UBND-NC năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (10/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang
 13. (10/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 89923/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu, thưởng doanh số cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/10/2020) Công văn 89925/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/10/2020) Công văn 89926/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/10/2020) Công văn 89927/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phát sinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/10/2020) Công văn 89928/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/10/2020) Công văn 89931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/10/2020) Công văn 89932/CT-TTHT năm 2020 về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 11. (09/10/2020) Công văn 4873/UBND-KT về triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí cuối năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (09/10/2020) Công văn 12452/BTC-TCT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 13. (09/10/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí và khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 14. (08/10/2020) Công văn 89567/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (08/10/2020) Công văn 89700/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (08/10/2020) Công văn 6529/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (08/10/2020) Công văn 89564/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (08/10/2020) Công văn 89565/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (07/10/2020) Công văn 4223/TCT-DNNCN năm 2020 về việc xác định ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước để hoàn thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn 10 năm do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (07/10/2020) Công văn 10897/TXNK-CST năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 21. (07/10/2020) Chỉ thị 39/CT-TTG năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (06/10/2020) Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (06/10/2020) Công văn 4218/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (06/10/2020) Công văn 88989/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (06/10/2020) Công văn 88990/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 27. (05/10/2020) Công văn 4182/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (05/10/2020) Công văn 88556/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (05/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 30. (10/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (09/10/2020) Công văn 89932/CT-TTHT năm 2020 về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 5. (08/10/2020) Công văn 89567/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/10/2020) Công văn 89565/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành
 8. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (06/10/2020) Công văn 88990/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với phiếu mua hàng và chiết khấu thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (12/10/2020) Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (11/10/2020) Công văn 8523/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/10/2020) Thông báo 356/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra tình hình triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2020) Quyết định 1900/QĐ-BGTVT năm 2020 về chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (07/10/2020) Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2020) Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành
 9. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (12/10/2020) Decision No. 1726/QD-BTTTT dated October 12, 2020 on approving scheme for creation of digital transformation indexes applicable to ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, provinces and central-affiliated cities and national digital transformation index
 2. (12/10/2020) Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (12/10/2020) Quyết định 1726/QĐ-BTTTT năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (09/10/2020) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
 5. (08/10/2020) Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/10/2020) Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (07/10/2020) Chỉ thị 39/CT-TTG năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (05/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 11. (12/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (06/10/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (06/10/2020) Thông tư 19/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/10/2020) Công văn 89924/CT-TTHT năm 2020 về chi phí tiền lương và chi phí khác do ảnh hưởng bởi dịch Covid do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (08/10/2020) Công văn 3194/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (06/10/2020) Công văn 4217/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (06/10/2020) Công văn 4218/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (05/10/2020) Circular No. 06/2020/TT-BLDTBXH dated August 20, 2020 on promulgation of list of occupations bound by strict requirements for occupational safety and health
 7. (05/10/2020) Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành