Thông báo văn bản mới từ ngày 28-09-2020 đến ngày 05-10-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 28-09-2020 đến 05-10-2020


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 3. (02/10/2020) Quyết định 2775/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (02/10/2020) Thông báo 26/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 66)
 5. (01/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 6. (01/10/2020) Chỉ thị 22/CT-BYT năm 2020 về chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
 7. (01/10/2020) Chỉ thị 21/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 8. (01/10/2020) Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 9. (01/10/2020) Công văn 6408/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/09/2020) Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 11. (29/09/2020) Quyết định 1216/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (28/09/2020) Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 13. (28/09/2020) Decree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 on prescribing penalties for administrative violations in medical sector

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 4182/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 88556/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 5. (02/10/2020) Công văn 88157/CT-KK&KTT năm 2020 trả lời Công văn 435/VKHGDVN về chuyển đổi phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/10/2020) Công văn 10671/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 7. (02/10/2020) Công văn 10730/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 8. (02/10/2020) Công văn 88089/CT-TTHT năm 2020 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/10/2020) Công văn 88090/CT-TTHT năm 2020 về trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/10/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 11. (01/10/2020) Công văn 87759/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/10/2020) Công văn 87758/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (01/10/2020) Công văn 87757/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/10/2020) Công văn 87760/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (30/09/2020) Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (30/09/2020) Công văn 6403/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (29/09/2020) Công văn 6385/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (29/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 19. (29/09/2020) Công văn 4076/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (29/09/2020) Công văn 87003/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 22. (28/09/2020) Công văn 86540/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (28/09/2020) Công văn 86541/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (28/09/2020) Công văn 6334/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (28/09/2020) Công văn 86535/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (28/09/2020) Công văn 86536/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (28/09/2020) Công văn 86538/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 32. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (05/10/2020) Công văn 10732/TXNK-PL năm 2020 về mã số HS và thuế giá trị gia tăng mặt hàng Hồng sâm nguyên củ sấy khô do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/10/2020) Công văn 1102/XNK-TMQT năm 2020 hướng dẫn về thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 4. (02/10/2020) Công văn 1104/XNK-XXHH năm 2020 về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 5. (02/10/2020) Công văn 10730/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. (01/10/2020) Công văn 6410/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (30/09/2020) Công văn 6389/TCHQ-GSQL năm 2020 về ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/09/2020) Công văn 6385/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (29/09/2020) Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (29/09/2020) Công văn 6359/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (29/09/2020) Công văn 6377/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 138/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/09/2020) Công văn 6358/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (29/09/2020) Circular No. 26/2020/TT-BCT dated September 29, 2020 on guidelines for pilot auction of tariff-rate quota for sugar in 2020
 14. (29/09/2020) Công văn 10527/TXNK-PL năm 2020 về mã HS mặt hàng gỗ thanh làm hàng rào do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 15. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 16. (28/09/2020) Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành
 17. (28/09/2020) Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/10/2020) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 2. (02/10/2020) Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
 3. (02/10/2020) Decree No. 118/2020/ND-CP dated October 2, 2020 on amendments to Decree No. 69/2010/ND-CP on biosafety for genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified organisms
 4. (01/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang
 5. (01/10/2020) Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (29/09/2020) Circular No. 10/2020/TT-BTNMT dated September 29, 2020 on report on accessing genetic resources and sharing benefits of using genetic resources
 7. (29/09/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (29/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 9. (29/09/2020) Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (29/09/2020) Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (29/09/2020) Circular No. 25/2020/TT-BCT dated September 29, 2020 on preparing plans for economical and efficient use of energy and reports on implementation thereof; implementation of energy accounting
 12. (28/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (28/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (05/10/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 2. (05/10/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (05/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/10/2020) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 7. (02/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (01/10/2020) Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (30/09/2020) Thông tư 27/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (30/09/2020) Chỉ thị 66/CT-BTTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (30/09/2020) Công văn 6403/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/09/2020) Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 86783/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm tại Thông tư 13/2020/TT- BTTTT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/10/2020) Công văn 8297/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (02/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND
 5. (01/10/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/10/2020) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế (QL1) giai đoạn 2020 - 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 7. (01/10/2020) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 8. (01/10/2020) Circular No. 23/2020/TT-BGTVT dated October 1, 2020 on amendments to Circular No. 89/2015/TT-BGTVT on technical safety quality and environmental protection inspection of transport construction machinery and Circular No. 42/2018/TT-BGTVT on amendments to Circulars in registration
 9. (29/09/2020) Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (28/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation
 11. (28/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on amendments to Circular No. 81/2014/TT-BGTVT on airway transportation and general aviation operation, Circular No. 14/2015/TT-BGTVT on compensation for non-refunded advance in airway passenger transportation and Circular No. 33/2016/TT-BGTVT on operational and statistical report in Vietnam civil aviation
 12. (28/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (05/10/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 2. (05/10/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (05/10/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (05/10/2020) Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (05/10/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges
 6. (02/10/2020) Công văn 3937/BGDĐT-TTr năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (01/10/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (28/09/2020) Công văn 3828/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (05/10/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (05/10/2020) Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 5. (05/10/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges
 6. (03/10/2020) Nghị quyết 141/NQ-CP năm 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành
 7. (03/10/2020) Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/10/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. (02/10/2020) Quyết định 4451/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (02/10/2020) Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 11. (02/10/2020) Quyết định 1362/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 12. (02/10/2020) Quyết định 1363/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành
 13. (02/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 14. (02/10/2020) Quyết định 3641/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 15. (02/10/2020) Quyết định 1355/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI
 16. (02/10/2020) Quyết định 1356/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII
 17. (02/10/2020) Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
 18. (02/10/2020) Quyết định 1358/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX
 19. (02/10/2020) Quyết định 1359/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X
 20. (02/10/2020) Quyết định 1360/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI
 21. (02/10/2020) Quyết định 1349/QĐ-KTNN năm 2020 về phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương do Kiểm toán nhà nước ban hành
 22. (02/10/2020) Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực I
 23. (02/10/2020) Quyết định 1351/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II
 24. (02/10/2020) Quyết định 1352/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực III
 25. (02/10/2020) Quyết định 1353/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV
 26. (02/10/2020) Quyết định 1354/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực V
 27. (02/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh
 28. (02/10/2020) Quyết định 2055/QĐ-BTP năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và Quyết định 1175/QĐ-TTg về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Bộ Tư pháp ban hành
 29. (01/10/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 30. (01/10/2020) Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 31. (01/10/2020) Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 32. (01/10/2020) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 33. (01/10/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 34. (01/10/2020) Quyết định 1500/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính
 35. (01/10/2020) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
 36. (01/10/2020) Công văn 8206/VPCP-V.I năm 2020 về Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (01/10/2020) Công văn 6408/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (30/09/2020) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
 39. (30/09/2020) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
 40. (30/09/2020) Quyết định 2029/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 41. (29/09/2020) Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 42. (29/09/2020) Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (29/09/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 44. (29/09/2020) Quyết định 1218/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 45. (29/09/2020) Quyết định 1219/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 46. (29/09/2020) Quyết định 1220/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 47. (29/09/2020) Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 48. (29/09/2020) Quyết định 1222/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 49. (29/09/2020) Quyết định 1215/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 50. (29/09/2020) Quyết định 1226/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 51. (28/09/2020) Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 52. (28/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. (28/09/2020) Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 54. (28/09/2020) Công văn 8125/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. (28/09/2020) Công văn 8128/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (05/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (05/10/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 5. (02/10/2020) Quyết định 2774/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (02/10/2020) Quyết định 2775/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (02/10/2020) Công văn 8254/VPCP-QHĐP về tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/10/2020) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/09/2020) Công văn 3615/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ban hành
 10. (29/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 5 Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/09/2020) Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (28/09/2020) Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (28/09/2020) Công văn 1258/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (28/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/10/2020) Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 2. (30/09/2020) Decision No. 1729/QD-NHNN dated September 30, 2020 on Maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and branches of foreign banks according to circular No. 07/2014/TT-NHNN
 3. (30/09/2020) Decree No. 1730/QD-NHNN dated September 30, 2020 on maximum interest rates for short-term lending in Vietnam Dong of credit institutions, branches of foreign banks applicable to borrowers for financing of economic fields and sectors as specified in Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 4. (30/09/2020) Quyết định 1730/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (30/09/2020) Quyết định 1729/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (02/10/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 3. (02/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 4. (02/10/2020) Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 6. (01/10/2020) Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 7. (01/10/2020) Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành
 8. (01/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Giang
 9. (01/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
 10. (01/10/2020) Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (30/09/2020) Quyết định 4132/QĐ-BYT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ
 12. (28/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (02/10/2020) Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 2. (02/10/2020) Quyết định 1362/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 3. (02/10/2020) Quyết định 1363/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành
 4. (02/10/2020) Quyết định 1355/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI
 5. (02/10/2020) Quyết định 1356/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII
 6. (02/10/2020) Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
 7. (02/10/2020) Quyết định 1358/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX
 8. (02/10/2020) Quyết định 1359/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X
 9. (02/10/2020) Quyết định 1360/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI
 10. (02/10/2020) Quyết định 1349/QĐ-KTNN năm 2020 về phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương do Kiểm toán nhà nước ban hành
 11. (02/10/2020) Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực I
 12. (02/10/2020) Quyết định 1351/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II
 13. (02/10/2020) Quyết định 1352/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực III
 14. (02/10/2020) Quyết định 1353/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV
 15. (02/10/2020) Quyết định 1354/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực V
 16. (02/10/2020) Công văn 88089/CT-TTHT năm 2020 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (01/10/2020) Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH năm 2020 về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 18. (01/10/2020) Công văn 87759/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (01/10/2020) Công văn 87758/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (29/09/2020) Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 21. (29/09/2020) Circular No. 25/2020/TT-BCT dated September 29, 2020 on preparing plans for economical and efficient use of energy and reports on implementation thereof; implementation of energy accounting
 22. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 8317/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/10/2020) Công văn 8297/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/10/2020) Quyết định 3641/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 6. (01/10/2020) Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (01/10/2020) Công văn 1326/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (29/09/2020) Quyết định 563/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) của Ủy ban Dân tộc
 9. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (01/10/2020) Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH năm 2020 về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 2. (29/09/2020) Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (29/09/2020) Quyết định 1211/QĐ-BHXH năm 2020 về chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (29/09/2020) Quyết định 1218/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (29/09/2020) Quyết định 1219/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (29/09/2020) Quyết định 1220/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (29/09/2020) Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (29/09/2020) Quyết định 1216/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/10/2020) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 2. (02/10/2020) Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
 3. (02/10/2020) Decree No. 118/2020/ND-CP dated October 2, 2020 on amendments to Decree No. 69/2010/ND-CP on biosafety for genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified organisms
 4. (29/09/2020) Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (30/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
 7. (28/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 8. (28/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 9. (01/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương
 10. (01/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 11. (28/09/2020) Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. (28/09/2020) Circular No. 09/2020/TT-BNNPTNT dated July 24, 2020 on providing guidelines for confirming natural disasters and diseases in implementation of agricultural insurance policies

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (01/10/2020) Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH năm 2020 về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 2. (01/10/2020) Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/10/2020) Quyết định 1211/QĐ-BHXH năm 2020 về chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (01/10/2020) Quyết định 1218/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (01/10/2020) Quyết định 1219/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (01/10/2020) Quyết định 1220/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (01/10/2020) Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (01/10/2020) Quyết định 1216/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (01/10/2020) Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (28/09/2020) Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. (28/09/2020) Circular No. 09/2020/TT-BNNPTNT dated July 24, 2020 on providing guidelines for confirming natural disasters and diseases in implementation of agricultural insurance policies

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (05/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (05/10/2020) Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/10/2020) Nghị quyết 141/NQ-CP năm 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành
 5. (03/10/2020) Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/10/2020) Quyết định 4451/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (02/10/2020) Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 8. (02/10/2020) Quyết định 1362/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 9. (02/10/2020) Quyết định 1363/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành
 10. (02/10/2020) Quyết định 3641/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 11. (02/10/2020) Quyết định 1355/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI
 12. (02/10/2020) Quyết định 1356/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII
 13. (02/10/2020) Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
 14. (02/10/2020) Quyết định 1358/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX
 15. (02/10/2020) Quyết định 1359/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X
 16. (02/10/2020) Quyết định 1360/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI
 17. (02/10/2020) Quyết định 1349/QĐ-KTNN năm 2020 về phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương do Kiểm toán nhà nước ban hành
 18. (02/10/2020) Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực I
 19. (02/10/2020) Quyết định 1351/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II
 20. (02/10/2020) Quyết định 1352/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực III
 21. (02/10/2020) Quyết định 1353/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV
 22. (02/10/2020) Quyết định 1354/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực V
 23. (02/10/2020) Quyết định 2055/QĐ-BTP năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu và Quyết định 1175/QĐ-TTg về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Bộ Tư pháp ban hành
 24. (01/10/2020) Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (01/10/2020) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 26. (01/10/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 27. (01/10/2020) Quyết định 1500/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính
 28. (01/10/2020) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
 29. (01/10/2020) Công văn 8206/VPCP-V.I năm 2020 về Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (01/10/2020) Công văn 6408/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (30/09/2020) Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
 32. (30/09/2020) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
 33. (30/09/2020) Quyết định 2029/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 34. (01/10/2020) Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 35. (29/09/2020) Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (01/10/2020) Quyết định 1218/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 37. (01/10/2020) Quyết định 1219/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 38. (01/10/2020) Quyết định 1220/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 39. (01/10/2020) Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Quản lý đầu tư quỹ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 40. (01/10/2020) Quyết định 1222/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 41. (01/10/2020) Quyết định 1215/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 42. (01/10/2020) Quyết định 1226/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 43. (28/09/2020) Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
 44. (01/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (28/09/2020) Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. (28/09/2020) Công văn 8125/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. (28/09/2020) Công văn 8128/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. (29/09/2020) Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 49. (04/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 50. (05/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 51. (28/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 52. (01/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
 53. (01/10/2020) Quyết định 1545/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 54. (04/10/2020) Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 55. (01/10/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (01/10/2020) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 57. (01/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/10/2020) Công văn 8297/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/10/2020) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế (QL1) giai đoạn 2020 - 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 5. (01/10/2020) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 6. (29/09/2020) Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (28/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 8. (01/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (01/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (30/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 11. (01/10/2020) Thông tư 18/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (01/10/2020) Thông tư 17/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (01/10/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/10/2020) Công văn 88157/CT-KK&KTT năm 2020 trả lời Công văn 435/VKHGDVN về chuyển đổi phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/10/2020) Công văn 88090/CT-TTHT năm 2020 về trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/10/2020) Công văn 87757/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 7. (05/10/2020) Decree No. 94/2020/ND-CP dated August 21, 2020 regulating the preferential mechanisms and policies for Vietnam National Innovation Center
 8. (05/10/2020) Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
 9. (28/09/2020) Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (28/09/2020) Circular No. 77/2020/TT-BTC dated August 14, 2020 on providing guidance on the Government's Decree No. 81/2020/ND-CP on amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP on issuance of corporate bonds
 11. (01/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (05/10/2020) Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 8317/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, loại Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/10/2020) Công văn 8297/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/10/2020) Quyết định 3641/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 6. (01/10/2020) Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (01/10/2020) Công văn 1326/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (29/09/2020) Quyết định 563/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) của Ủy ban Dân tộc
 9. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (05/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
 12. (01/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (05/10/2020) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (02/10/2020) Quyết định 2774/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (02/10/2020) Quyết định 2775/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (02/10/2020) Công văn 8254/VPCP-QHĐP về tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/10/2020) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/09/2020) Công văn 3615/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ban hành
 9. (29/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 5 Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (29/09/2020) Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (28/09/2020) Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (28/09/2020) Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 1258/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (01/10/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 15. (05/10/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND sửa đổi nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Hải Dương
 16. (05/10/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang
 17. (01/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
 18. (30/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 19. (05/10/2020) Decree No. 93/2020/ND-CP dated August 18, 2020 on detailing several Articles of the Law on Libraries
 20. (05/10/2020) Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện
 21. (01/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-TTg quy định về việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (01/10/2020) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/10/2020) Quyết định 2803/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (02/10/2020) Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành
 3. (01/10/2020) Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (30/09/2020) Quyết định 4132/QĐ-BYT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ
 5. (30/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (01/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
 7. (30/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
 8. (28/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 9. (01/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương
 10. (01/10/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 11. (01/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 12. (30/09/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành
 13. (01/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-TTg quy định về việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (05/10/2020) Công văn 8305/VPCP-NC năm 2020 về xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/10/2020) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 4. (30/09/2020) Chỉ thị 66/CT-BTTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (30/09/2020) Công văn 6403/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (29/09/2020) Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành
 7. (28/09/2020) Công văn 86783/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm tại Thông tư 13/2020/TT- BTTTT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/10/2020) Quyết định 1166/QĐ-BHXH năm 2020 về ban hành Quy chế Cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (01/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
 10. (28/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 11. (01/10/2020) Quyết định 1545/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 12. (01/10/2020) Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 13. (01/10/2020) Decree No. 91/2020/ND-CP dated August 14, 2020 on fighting spam messages, spam emails and spam calls
 14. (01/10/2020) Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 15. (01/10/2020) Circular No. 73/2020/TT-BTC dated August 07, 2020 providing amendments to Circular No. 134/2017/TT-BTC providing guidelines for e-transactions on securities market

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 4182/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (05/10/2020) Công văn 88556/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 5. (02/10/2020) Công văn 88157/CT-KK&KTT năm 2020 trả lời Công văn 435/VKHGDVN về chuyển đổi phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/10/2020) Công văn 10671/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc trừ cỏ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 7. (02/10/2020) Công văn 10730/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 8. (02/10/2020) Công văn 88089/CT-TTHT năm 2020 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/10/2020) Công văn 88090/CT-TTHT năm 2020 về trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/10/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 11. (01/10/2020) Công văn 87759/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/10/2020) Công văn 87758/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (01/10/2020) Công văn 87757/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/10/2020) Công văn 87760/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (30/09/2020) Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (30/09/2020) Công văn 6403/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (29/09/2020) Công văn 6385/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (29/09/2020) Công văn 4076/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (29/09/2020) Công văn 87003/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 21. (28/09/2020) Công văn 86540/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (28/09/2020) Công văn 86541/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (28/09/2020) Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (28/09/2020) Công văn 6334/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (28/09/2020) Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (28/09/2020) Công văn 86535/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (28/09/2020) Công văn 86536/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (28/09/2020) Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (28/09/2020) Công văn 86538/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (28/09/2020) Official Dispatch No. 86537/CT-TTHT dated September 28, 2020 on preferential corporate income tax for new investment projects in Industrial parks
 31. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (05/10/2020) Công văn 10732/TXNK-PL năm 2020 về mã số HS và thuế giá trị gia tăng mặt hàng Hồng sâm nguyên củ sấy khô do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
 2. (05/10/2020) Công văn 6464/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/10/2020) Công văn 1102/XNK-TMQT năm 2020 hướng dẫn về thủ tục tạm nhập, tái xuất mặt hàng thuốc lá điếu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 4. (02/10/2020) Công văn 1104/XNK-XXHH năm 2020 về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 5. (02/10/2020) Công văn 10730/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. (01/10/2020) Công văn 6410/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (30/09/2020) Công văn 6389/TCHQ-GSQL năm 2020 về ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (29/09/2020) Công văn 6385/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trừ lùi Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (29/09/2020) Công văn 6359/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (29/09/2020) Công văn 6377/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 138/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (29/09/2020) Công văn 6358/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (29/09/2020) Công văn 10527/TXNK-PL năm 2020 về mã HS mặt hàng gỗ thanh làm hàng rào do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 13. (28/09/2020) Công văn 10455/TXNK-CST năm 2020 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 14. (28/09/2020) Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành
 15. (28/09/2020) Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (28/09/2020) Công văn 10403/TXNK-CST năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (05/10/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực Dân số, Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng, Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
 3. (02/10/2020) Quyết định 2775/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (02/10/2020) Thông báo 26/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 66)
 5. (01/10/2020) Chỉ thị 22/CT-BYT năm 2020 về chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
 6. (01/10/2020) Chỉ thị 21/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (01/10/2020) Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
 8. (01/10/2020) Công văn 6408/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/09/2020) Quyết định 4128/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời bổ sung danh mục kỹ thuật áp dụng trong hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành
 10. (01/10/2020) Quyết định 1216/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (04/10/2020) Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (01/10/2020) Decision No. 1729/QD-NHNN dated September 30, 2020 on Maximum interest rates of deposits in Vietnam Dong of organizations and individuals at credit institutions and branches of foreign banks according to circular No. 07/2014/TT-NHNN
 2. (01/10/2020) Decree No. 1730/QD-NHNN dated September 30, 2020 on maximum interest rates for short-term lending in Vietnam Dong of credit institutions, branches of foreign banks applicable to borrowers for financing of economic fields and sectors as specified in Circular No. 39/2016/TT-NHNN
 3. (01/10/2020) Quyết định 1730/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (01/10/2020) Quyết định 1729/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (01/10/2020) Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (02/10/2020) Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 2. (02/10/2020) Quyết định 1362/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII do Kiểm toán nhà nước ban hành
 3. (02/10/2020) Quyết định 1363/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành
 4. (02/10/2020) Quyết định 1355/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI
 5. (02/10/2020) Quyết định 1356/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII
 6. (02/10/2020) Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
 7. (02/10/2020) Quyết định 1358/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IX
 8. (02/10/2020) Quyết định 1359/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực X
 9. (02/10/2020) Quyết định 1360/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực XI
 10. (02/10/2020) Quyết định 1349/QĐ-KTNN năm 2020 về phân công kiểm toán đối với các bộ, ngành, cơ quan trung ương do Kiểm toán nhà nước ban hành
 11. (02/10/2020) Quyết định 1350/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực I
 12. (02/10/2020) Quyết định 1351/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực II
 13. (02/10/2020) Quyết định 1352/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực III
 14. (02/10/2020) Quyết định 1353/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV
 15. (02/10/2020) Quyết định 1354/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực V
 16. (02/10/2020) Công văn 88089/CT-TTHT năm 2020 về nội dung trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (01/10/2020) Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH năm 2020 về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 18. (01/10/2020) Công văn 87759/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (01/10/2020) Công văn 87758/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (28/09/2020) Công văn 6339/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý vướng mắc về nộp bổ sung C/O và điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (28/09/2020) Công văn 86782/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/10/2020) Quyết định 1361/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"
 2. (01/10/2020) Quyết định 416/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/10/2020) Quyết định 1027/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (01/10/2020) Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 5. (01/10/2020) Quyết định 762/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (04/10/2020) Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 7. (01/10/2020) Thông tư 07/2014/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (01/10/2020) Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang
 9. (05/10/2020) Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. (29/09/2020) Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 11. (04/10/2020) Thông tư 64/2009/TT-BCA quy định thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành