Thông báo văn bản mới từ ngày 12-10-2020 đến ngày 19-10-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 12-10-2020 đến 19-10-2020


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (19/10/2020) Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 2. (19/10/2020) Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (19/10/2020) Decree No. 128/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on penalties for administrative customs offences
 4. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/10/2020) Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/10/2020) Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/10/2020) Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/10/2020) Công văn 6689/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (16/10/2020) Công văn 6703/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/10/2020) Công văn 6702/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (16/10/2020) Công văn 6722/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (16/10/2020) Official Dispatch No. 6693/TCHQ-GSQL dated October 16, 2020 on Import of plant-based products
 15. (16/10/2020) Công văn 6712/TCHQ-GSQL năm 2020 về đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (16/10/2020) Công văn 6695/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (16/10/2020) Công văn 6693/TCHQ-GSQL năm 2020 về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (15/10/2020) Công văn 5028/BXD-VLXD năm 2020 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
 19. (15/10/2020) Công văn 6638/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (15/10/2020) Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (15/10/2020) Công văn 6676/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (15/10/2020) Công văn 6641/TCHQ-GSQL năm 2020 về chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (15/10/2020) Công văn 6650/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (15/10/2020) Công văn 6659/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Hỗn hợp chất tạo dung dịch khử khuẩn cleverin, gồm natri clorit, axit sunfuric, silica và nước chứa trong bình” do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (15/10/2020) Công văn 6640/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (15/10/2020) Công văn 6675/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (15/10/2020) Công văn 6654/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (14/10/2020) Thông báo 6629/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (14/10/2020) Công văn 6607/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (14/10/2020) Công văn 6609/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (14/10/2020) Công văn 6610/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (14/10/2020) Công văn 6611/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Ram máy tính” do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (14/10/2020) Công văn 6614/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (14/10/2020) Công văn 6615/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (14/10/2020) Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (14/10/2020) Công văn 6620/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. (14/10/2020) Công văn 6626/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng đất sét nặn do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (13/10/2020) Công văn 6595/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (13/10/2020) Công văn 6599/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. (13/10/2020) Công văn 6601/TCHQ-TXNK năm 2020 về khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. (13/10/2020) Công văn 6602/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 42. (13/10/2020) Công văn 90615/CT-TTHT năm 2020 về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (12/10/2020) Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (12/10/2020) Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 45. (12/10/2020) Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 46. (12/10/2020) Công văn 4945/BXD-KHCN năm 2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (19/10/2020) Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. (19/10/2020) Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT năm 2020 về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 4. (16/10/2020) Quyết định 4654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/10/2020) Circular No. 07/2020/TT-BVHTTDL dated October 15, 20 on content of safety skill training for operators of vehicles used for water recreation and content of safety skill instructions for participants of water recreation
 6. (15/10/2020) Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (15/10/2020) Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (13/10/2020) Circular No. 4/2020/TT-BNV dated October 13, 2020 on elaborating to Decree No. 93/2019/ND-CP on organization and operation of social funds and charitable funds
 9. (13/10/2020) Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (13/10/2020) Công văn 8600/VPCP-KGVX về tin kinh tế xã hội ngày 09/10/2020 về cam kết giảm bất bình đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (13/10/2020) Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (12/10/2020) Công văn 8537/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (19/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (17/10/2020) Công văn 8707/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/10/2020) Công văn 8709/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/10/2020) Kế hoạch 3806/KH-BVHTTDL năm 2020 về thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (16/10/2020) Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/10/2020) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2020 về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030
 8. (15/10/2020) Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 10. (15/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 11. (14/10/2020) Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (13/10/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (13/10/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 14. (12/10/2020) Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (19/10/2020) Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
 2. (19/10/2020) Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations
 3. (19/10/2020) Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on prescribing invoices and records
 4. (19/10/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 5. (19/10/2020) Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 6. (16/10/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
 7. (16/10/2020) Công văn 91496/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (16/10/2020) Decision No. 02/2020/QD-KTNN dated October 16, 2020 on Audit procedures of State Audit
 9. (15/10/2020) Công văn 91158/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/10/2020) Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (19/10/2020) Công văn 4408/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (19/10/2020) Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations
 3. (19/10/2020) Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 4. (19/10/2020) Công văn 91813/CT-TTHT năm 2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (19/10/2020) Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 6. (19/10/2020) Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on elaboration of the Law on Tax administration
 7. (16/10/2020) Công văn 6709/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 91495/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (16/10/2020) Công văn 91496/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (16/10/2020) Công văn 91492/CT-TTHT năm 2020 về hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/10/2020) Công văn 6676/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (15/10/2020) Công văn 6677/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (15/10/2020) Công văn 6651/TCHQ-TXNK năm 2020 về trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (15/10/2020) Công văn 6658/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (15/10/2020) Công văn 91158/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (15/10/2020) Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (15/10/2020) Công văn 91266/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (14/10/2020) Công văn 90968/CT-TTHT năm 2020 về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (13/10/2020) Công văn 6602/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (13/10/2020) Công văn 90615/CT-TTHT năm 2020 về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. (16/10/2020) Công văn 91495/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/10/2020) Decree No. 122/2020/ND-CP dated October 15, 2020 on single-window cooperation in processing applications for registration of enterprises, branches, representative offices; employee declaration; social insurance participant number; use of invoices by enterprises
 4. (15/10/2020) Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
 5. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (19/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
 2. (16/10/2020) Công văn 6712/TCHQ-GSQL năm 2020 về đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (16/10/2020) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (15/10/2020) Công văn 1402/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 7. (13/10/2020) Quyết định 1928/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (13/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (12/10/2020) Công văn 7651/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 10. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (19/10/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 2. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 3. (19/10/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
 4. (19/10/2020) Decree No. 124/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on guidelines for certain articles and implementation of the Law on Complaints
 5. (19/10/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
 6. (19/10/2020) Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
 7. (19/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành
 8. (17/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (16/10/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (16/10/2020) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
 11. (16/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
 12. (16/10/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 13. (16/10/2020) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại và lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
 14. (15/10/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 15. (15/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 16. (15/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 17. (14/10/2020) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
 18. (14/10/2020) Quyết định 8821/QĐ-BCĐ896 năm 2020 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành
 19. (14/10/2020) Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 20. (14/10/2020) Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. (14/10/2020) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 22. (13/10/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (13/10/2020) Công văn 3800/BTP-PLQT năm 2020 về cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 24. (13/10/2020) Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 25. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 26. (12/10/2020) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (19/10/2020) Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/10/2020) Decision No. 32/2020/QD-TTg dated October 19, 2020 on Amendments to Decision 15/2020/QD-TTG on implementation of remediating policies for people facing difficulties due to Covid-19 epidemic
 6. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 7. (18/10/2020) Công điện 1647/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 6709/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (15/10/2020) Công văn 6677/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (15/10/2020) Công văn 6658/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/10/2020) Công điện 1640/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 12. (15/10/2020) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2020 về triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, năm 2020-2021
 13. (15/10/2020) Công văn 4982/UBND-KT năm 2020 về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hà Giang
 15. (14/10/2020) Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 16. (14/10/2020) Quyết định 1587/QĐ-TTg năm 2020 về đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (14/10/2020) Công điện 1625/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7 do Bộ Y tế ban hành
 18. (14/10/2020) Công văn 8627/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (12/10/2020) Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (19/10/2020) Quyết định 2313/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (19/10/2020) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 4. (19/10/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (18/10/2020) Công điện 1411/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/10/2020) Công điện 258CĐ/BCSĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (16/10/2020) Công điện 1404/CĐ-TTg năm 2020 về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 4996/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 33/CT-TTg
 9. (16/10/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Ninh Bình
 10. (15/10/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 11. (14/10/2020) Thông báo 361/TB-VPCP năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về công tác tìm kiếm cứu nạn đối với các nạn nhân do sạt lở đất tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/10/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 13. (13/10/2020) Quyết định 4290/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 14. (13/10/2020) Công điện 1394/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (13/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông
 16. (12/10/2020) Công điện 1393/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (12/10/2020) Quyết định 1577/QĐ-TTg năm 2020 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành
 3. (17/10/2020) Công văn 8707/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/10/2020) Công văn 8709/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/10/2020) Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/10/2020) Công văn 91266/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (13/10/2020) Quyết định 1602/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (13/10/2020) Công văn 8576/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (13/10/2020) Công văn 5553/BYT-KH-TC năm 2020 về đính chính chỉ thị 22/CT-BYT về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
 11. (12/10/2020) Quyết định 1574/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (19/10/2020) Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Quyết định 602/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
 4. (19/10/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
 5. (16/10/2020) Quyết định 1937/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/10/2020) Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (13/10/2020) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2020 xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước do Chính phủ ban hành
 9. (13/10/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
 10. (13/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 11. (13/10/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 12. (13/10/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 13. (13/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (16/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
 3. (15/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 4. (14/10/2020) Quyết định 2800/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (12/10/2020) Decision No. 1726/QD-BTTTT dated October 12, 2020 on approving scheme for creation of digital transformation indexes applicable to ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, provinces and central-affiliated cities and national digital transformation index
 6. (12/10/2020) Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (12/10/2020) Quyết định 1726/QĐ-BTTTT năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành


Lĩnh vực Thương mại

 1. (16/10/2020) Công văn 6712/TCHQ-GSQL năm 2020 về đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (16/10/2020) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 3. (15/10/2020) Công văn 1402/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 5. (13/10/2020) Quyết định 1928/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (12/10/2020) Công văn 7651/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/10/2020) Decree No. 100/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on duty-free business
 9. (15/10/2020) Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 10. (15/10/2020) Decree No. 98/2020/ND-CP dated August 26, 2020 prescribing penalties for administrative violations against regulations on commerce, production and trade in counterfeit and prohibited goods, and protection of consumer rights

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (19/10/2020) Công văn 4408/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (19/10/2020) Công văn 91813/CT-TTHT năm 2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (16/10/2020) Công văn 6709/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (16/10/2020) Công văn 91495/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/10/2020) Công văn 91496/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với dịch vụ rà phá bom mìn vật nổ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (16/10/2020) Công văn 91492/CT-TTHT năm 2020 về hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/10/2020) Công văn 6676/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (15/10/2020) Công văn 6677/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (15/10/2020) Công văn 6651/TCHQ-TXNK năm 2020 về trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (15/10/2020) Công văn 6658/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/10/2020) Công văn 91158/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (15/10/2020) Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (15/10/2020) Công văn 91266/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/10/2020) Công văn 90968/CT-TTHT năm 2020 về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (13/10/2020) Công văn 6602/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (13/10/2020) Công văn 90615/CT-TTHT năm 2020 về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (15/10/2020) Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 21. (15/10/2020) Decree No. 100/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on duty-free business

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (19/10/2020) Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/10/2020) Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/10/2020) Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (16/10/2020) Công văn 6694/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến CFS để đóng ghép chung container do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (16/10/2020) Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 6689/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/10/2020) Công văn 6703/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/10/2020) Công văn 6702/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (16/10/2020) Công văn 6722/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/10/2020) Official Dispatch No. 6693/TCHQ-GSQL dated October 16, 2020 on Import of plant-based products
 13. (16/10/2020) Công văn 6712/TCHQ-GSQL năm 2020 về đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (16/10/2020) Công văn 6695/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (16/10/2020) Công văn 6693/TCHQ-GSQL năm 2020 về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (15/10/2020) Công văn 5028/BXD-VLXD năm 2020 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (15/10/2020) Công văn 6638/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (15/10/2020) Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (15/10/2020) Công văn 6676/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (15/10/2020) Công văn 6641/TCHQ-GSQL năm 2020 về chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (15/10/2020) Công văn 6650/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (15/10/2020) Công văn 6659/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Hỗn hợp chất tạo dung dịch khử khuẩn cleverin, gồm natri clorit, axit sunfuric, silica và nước chứa trong bình” do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (15/10/2020) Công văn 6640/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (15/10/2020) Công văn 6675/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (15/10/2020) Công văn 6654/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (14/10/2020) Thông báo 6629/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (14/10/2020) Công văn 6607/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (14/10/2020) Công văn 6609/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (14/10/2020) Công văn 6610/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (14/10/2020) Công văn 6611/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Ram máy tính” do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (14/10/2020) Công văn 6614/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (14/10/2020) Công văn 6615/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (14/10/2020) Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (14/10/2020) Công văn 6620/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (14/10/2020) Công văn 6626/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng đất sét nặn do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (13/10/2020) Công văn 6595/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. (13/10/2020) Công văn 6599/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (13/10/2020) Công văn 6601/TCHQ-TXNK năm 2020 về khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (13/10/2020) Công văn 6602/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. (13/10/2020) Công văn 90615/CT-TTHT năm 2020 về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (12/10/2020) Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 42. (12/10/2020) Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 43. (12/10/2020) Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (12/10/2020) Công văn 4945/BXD-KHCN năm 2020 về vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 45. (15/10/2020) Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. (19/10/2020) Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
 3. (17/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 4. (16/10/2020) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
 5. (16/10/2020) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại và lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
 6. (15/10/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 7. (14/10/2020) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
 8. (14/10/2020) Quyết định 8821/QĐ-BCĐ896 năm 2020 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành
 9. (14/10/2020) Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 10. (14/10/2020) Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. (14/10/2020) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (13/10/2020) Công văn 3800/BTP-PLQT năm 2020 về cập nhật thông tin về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 13. (13/10/2020) Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 14. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 15. (19/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
 16. (15/10/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 17. (12/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Trị ban hành
 18. (15/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh
 19. (15/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 20. (12/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
 21. (14/10/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 2. (16/10/2020) Công văn 91495/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng vào khu chế xuất và nội địa theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/10/2020) Decree No. 122/2020/ND-CP dated October 15, 2020 on single-window cooperation in processing applications for registration of enterprises, branches, representative offices; employee declaration; social insurance participant number; use of invoices by enterprises
 4. (15/10/2020) Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
 5. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (15/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (19/10/2020) Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/10/2020) Decision No. 32/2020/QD-TTg dated October 19, 2020 on Amendments to Decision 15/2020/QD-TTG on implementation of remediating policies for people facing difficulties due to Covid-19 epidemic
 6. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 7. (18/10/2020) Công điện 1647/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 6709/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (15/10/2020) Công văn 6677/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (15/10/2020) Công văn 6658/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/10/2020) Công điện 1640/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 12. (15/10/2020) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2020 về triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, năm 2020-2021
 13. (15/10/2020) Công văn 4982/UBND-KT năm 2020 về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/10/2020) Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 15. (14/10/2020) Quyết định 1587/QĐ-TTg năm 2020 về đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (14/10/2020) Công điện 1625/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7 do Bộ Y tế ban hành
 17. (14/10/2020) Công văn 8627/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (12/10/2020) Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 19. (12/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (19/10/2020) Quyết định 2313/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (19/10/2020) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 4. (19/10/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (18/10/2020) Công điện 1411/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/10/2020) Công điện 258CĐ/BCSĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (16/10/2020) Công điện 1404/CĐ-TTg năm 2020 về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/10/2020) Công văn 4996/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 33/CT-TTg
 9. (16/10/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) tỉnh Ninh Bình
 10. (15/10/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 11. (14/10/2020) Thông báo 361/TB-VPCP năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về công tác tìm kiếm cứu nạn đối với các nạn nhân do sạt lở đất tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (14/10/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
 13. (13/10/2020) Quyết định 4290/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 14. (13/10/2020) Công điện 1394/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (12/10/2020) Công điện 1393/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (12/10/2020) Quyết định 1577/QĐ-TTg năm 2020 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/10/2020) Công văn 8707/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (17/10/2020) Công văn 8709/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/10/2020) Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/10/2020) Công văn 91266/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (13/10/2020) Quyết định 1602/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (13/10/2020) Công văn 8576/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (13/10/2020) Công văn 5553/BYT-KH-TC năm 2020 về đính chính chỉ thị 22/CT-BYT về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
 10. (12/10/2020) Quyết định 1574/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (12/10/2020) Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (17/10/2020) Công văn 8707/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/10/2020) Công văn 8709/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (16/10/2020) Kế hoạch 3806/KH-BVHTTDL năm 2020 về thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/10/2020) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2020 về phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030
 6. (15/10/2020) Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/10/2020) Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (12/10/2020) Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (12/10/2020) Thông báo 360/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/10/2020) Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (19/10/2020) Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/10/2020) Quyết định 602/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
 4. (16/10/2020) Quyết định 1937/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/10/2020) Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (13/10/2020) Nghị quyết 151/NQ-CP năm 2020 xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước do Chính phủ ban hành
 8. (15/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 9. (15/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (12/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (14/10/2020) Quyết định 2800/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (12/10/2020) Decision No. 1726/QD-BTTTT dated October 12, 2020 on approving scheme for creation of digital transformation indexes applicable to ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies, provinces and central-affiliated cities and national digital transformation index
 4. (12/10/2020) Công văn 5699/BTNMT-VP năm 2020 về triển khai Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (12/10/2020) Quyết định 1726/QĐ-BTTTT năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (12/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (19/10/2020) Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/10/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. (19/10/2020) Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT năm 2020 về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 4. (16/10/2020) Quyết định 4654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/10/2020) Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/10/2020) Công văn 8600/VPCP-KGVX về tin kinh tế xã hội ngày 09/10/2020 về cam kết giảm bất bình đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (13/10/2020) Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (12/10/2020) Công văn 8537/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/10/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 165/2003/QĐ-UB quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (15/10/2020) Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành