Thông báo văn bản mới từ ngày 19-10-2020 đến ngày 26-10-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 19-10-2020 đến 26-10-2020


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (26/10/2020) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 6897/TCHQ-TXNK năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (26/10/2020) Công văn 6904/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2020) Công văn 6827/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/10/2020) Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (22/10/2020) Công văn 12990/BTC-TCHQ năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
 8. (22/10/2020) Công văn 6829/TCHQ-GSQL năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 6774/TCHQ-TXNK năm 2020 về vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (21/10/2020) Công văn 6814/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/10/2020) Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (21/10/2020) Công văn 6777/TCHQ-GSQL năm 2020 về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (20/10/2020) Công văn 6769/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (20/10/2020) Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành
 15. (19/10/2020) Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 16. (19/10/2020) Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (19/10/2020) Decree No. 128/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on penalties for administrative customs offences
 18. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (19/10/2020) Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (19/10/2020) Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 2. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 6. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (26/10/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (26/10/2020) Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 9. (24/10/2020) Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (23/10/2020) Decision No. 339/QD-TCLN-VP dated October 23, 2020 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam CITES Management Authority affiliated to Vietnam Administration of Forestry
 11. (23/10/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (23/10/2020) Quyết định 9035/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)
 13. (23/10/2020) Quyết định 3259/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục quy định về liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
 14. (23/10/2020) Quyết định 1969/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 15. (23/10/2020) Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (22/10/2020) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 17. (22/10/2020) Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (22/10/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 19. (22/10/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
 20. (22/10/2020) Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 21. (22/10/2020) Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 22. (21/10/2020) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 23. (21/10/2020) Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
 24. (21/10/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 63/2019/QĐ-UBND
 25. (20/10/2020) Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (20/10/2020) Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; chuẩn hóa; bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
 27. (20/10/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 28. (20/10/2020) Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành
 29. (20/10/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An
 30. (19/10/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 31. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 32. (19/10/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
 33. (19/10/2020) Decree No. 124/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on guidelines for certain articles and implementation of the Law on Complaints
 34. (19/10/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
 35. (19/10/2020) Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
 36. (19/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 2. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 4. (26/10/2020) Công điện 1470/CĐ-TTg năm 2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (24/10/2020) Công văn 8877/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về nguy cơ mất thị trường gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/10/2020) Quyết định 1650/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/10/2020) Decision No. 339/QD-TCLN-VP dated October 23, 2020 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam CITES Management Authority affiliated to Vietnam Administration of Forestry
 9. (23/10/2020) Công văn 7751/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. (23/10/2020) Công văn 5768/BYT-KCB năm 2020 về triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ do Bộ Y tế ban hành
 11. (22/10/2020) Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
 12. (22/10/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 13. (21/10/2020) Thông báo 368/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (21/10/2020) Công văn 1411/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (20/10/2020) Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 16. (20/10/2020) Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (20/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 18. (20/10/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 19. (19/10/2020) Quyết định 2313/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (19/10/2020) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 22. (19/10/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/10/2020) Thông tư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/10/2020) Circular 86/2020/TT-BTC dated October 26, 2020 on elaborating to specific diet for highly acclaimed sport trainers and highly acclaimed athletes
 3. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (26/10/2020) Công điện 1690/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (bão MOLAVE) do Bộ Y tế ban hành
 7. (23/10/2020) Quyết định 4400/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ Y tế ban hành
 8. (23/10/2020) Thông báo 28/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 68)
 9. (22/10/2020) Chỉ thị 23/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân do Bộ Y tế ban hành
 10. (21/10/2020) Thông báo 367/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (21/10/2020) Công văn 10612/BGTVT-CYT năm 2020 về đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (21/10/2020) Official Dispatch No. 10612/BGTVT-CYT dated October 21, 2020 on encouraging and reminding of requirements for facemasks in airports, ports, coach stations, stations and public transportation to prevent COVID-19 epidemic
 13. (20/10/2020) Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành
 14. (20/10/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An
 15. (19/10/2020) Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 16. (19/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (19/10/2020) Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 18. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (19/10/2020) Decision No. 32/2020/QD-TTg dated October 19, 2020 on Amendments to Decision 15/2020/QD-TTG on implementation of remediating policies for people facing difficulties due to Covid-19 epidemic
 20. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
 2. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 2168/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (24/10/2020) Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (21/10/2020) Circular No. 09/2020/TT-NHNN dated October 21, 2020 on prescribing the security of information systems in banking operations
 6. (21/10/2020) Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (21/10/2020) Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 8. (21/10/2020) Công văn 3494/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (21/10/2020) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (21/10/2020) Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
 11. (20/10/2020) Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/10/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (23/10/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành
 4. (22/10/2020) Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
 5. (22/10/2020) Công văn 4382/BGDĐT-QLCL năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (22/10/2020) Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (21/10/2020) Công văn 3494/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (21/10/2020) Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (19/10/2020) Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT năm 2020 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (19/10/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (26/10/2020) Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 4553/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (26/10/2020) Công văn 4554/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (23/10/2020) Công văn 4518/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (22/10/2020) Công văn 12990/BTC-TCHQ năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
 8. (21/10/2020) Công văn 6774/TCHQ-TXNK năm 2020 về vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (21/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. (19/10/2020) Công văn 4408/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (19/10/2020) Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations
 12. (19/10/2020) Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 13. (19/10/2020) Công văn 91813/CT-TTHT năm 2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (19/10/2020) Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 15. (19/10/2020) Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on elaboration of the Law on Tax administration

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (23/10/2020) Quyết định 1638/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/10/2020) Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/10/2020) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 7. (22/10/2020) Nghị quyết 158/NQ-CP năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành
 8. (21/10/2020) Công văn 1445/TTg-CN năm 2020 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (19/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (23/10/2020) Quyết định 1638/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (23/10/2020) Quyết định 1678/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (22/10/2020) Nghị quyết 158/NQ-CP năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành
 8. (21/10/2020) Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 3889/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 10. (20/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 11. (20/10/2020) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (19/10/2020) Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2020) Quyết định 602/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
 15. (19/10/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành
 5. (23/10/2020) Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/10/2020) Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (21/10/2020) Công văn 8801/VPCP-NN năm 2020 về chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2020) Quyết định 4700/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Bước tiến” do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/10/2020) Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành
 10. (19/10/2020) Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (19/10/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (19/10/2020) Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT năm 2020 về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (24/10/2020) Công văn 8880/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (23/10/2020) Công văn 1467/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
 5. (23/10/2020) Quyết định 1969/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 6. (23/10/2020) Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (22/10/2020) Công văn 8831/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 1445/TTg-CN năm 2020 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2020) Công văn 8756/VPCP-V.I năm 2020 về tình trạng phương tiện giao thông dừng, đón trả khách không đúng quy định về an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (19/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/10/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (22/10/2020) Công văn 4382/BGDĐT-QLCL năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (22/10/2020) Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (21/10/2020) Công văn 3494/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (21/10/2020) Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (19/10/2020) Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT năm 2020 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (19/10/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
 9. (20/10/2020) Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/10/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/10/2020) Quyết định 2168/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ Tư pháp ban hành
 3. (24/10/2020) Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (21/10/2020) Công văn 3494/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (21/10/2020) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (21/10/2020) Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
 7. (20/10/2020) Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (26/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. (25/10/2020) Circular No. 24/2020/TT-BTTTT dated September 09, 2020 on the implementation and supervision of implementation and testing of investment projects for information technology application funded by state budget
 12. (25/10/2020) Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (25/10/2020) Circular No. 23/2020/TT-BTTTT dated September 9, 2020 on regulating particular contents of state-funded information technology service leases
 14. (25/10/2020) Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (26/10/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 16. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 2. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 4. (26/10/2020) Công điện 1470/CĐ-TTg năm 2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (24/10/2020) Công văn 8877/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về nguy cơ mất thị trường gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/10/2020) Quyết định 1650/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/10/2020) Decision No. 339/QD-TCLN-VP dated October 23, 2020 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam CITES Management Authority affiliated to Vietnam Administration of Forestry
 9. (23/10/2020) Công văn 7751/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. (23/10/2020) Công văn 5768/BYT-KCB năm 2020 về triển khai công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ do Bộ Y tế ban hành
 11. (22/10/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (21/10/2020) Thông báo 368/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (21/10/2020) Công văn 1411/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (20/10/2020) Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 15. (20/10/2020) Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (20/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 17. (20/10/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 18. (19/10/2020) Quyết định 2313/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (19/10/2020) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 21. (19/10/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 22. (26/10/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 23. (25/10/2020) Circular No. 10/2020/TT-BNNPTNT dated September 9 , 2020 on List of permissible and banned agrochemicals in Vietnam
 24. (25/10/2020) Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 25. (20/10/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 26. (25/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực Thương mại

 1. (24/10/2020) Công văn 8877/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về nguy cơ mất thị trường gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/10/2020) Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/10/2020) Công văn 8745/VPCP-V.I năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về hàng giả, hàng nhái do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/10/2020) Công văn 8750/VPCP-V.I năm 2020 về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (23/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành
 8. (26/10/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 9. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 2. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 6. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (26/10/2020) Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 8. (24/10/2020) Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (23/10/2020) Decision No. 339/QD-TCLN-VP dated October 23, 2020 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Vietnam CITES Management Authority affiliated to Vietnam Administration of Forestry
 10. (23/10/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (23/10/2020) Quyết định 9035/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)
 12. (23/10/2020) Quyết định 3259/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục quy định về liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
 13. (22/10/2020) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 14. (22/10/2020) Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (22/10/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
 16. (22/10/2020) Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 17. (22/10/2020) Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 18. (21/10/2020) Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 19. (21/10/2020) Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
 20. (20/10/2020) Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (20/10/2020) Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; chuẩn hóa; bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
 22. (20/10/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 23. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 24. (19/10/2020) Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
 25. (26/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 26. (25/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 27. (19/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
 28. (26/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 29. (20/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (26/10/2020) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 6897/TCHQ-TXNK năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (26/10/2020) Công văn 6904/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2020) Công văn 6827/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/10/2020) Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (22/10/2020) Công văn 12990/BTC-TCHQ năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
 8. (22/10/2020) Công văn 6829/TCHQ-GSQL năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 6774/TCHQ-TXNK năm 2020 về vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (21/10/2020) Công văn 6814/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (21/10/2020) Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (21/10/2020) Công văn 6777/TCHQ-GSQL năm 2020 về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (20/10/2020) Công văn 6769/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (20/10/2020) Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành
 15. (19/10/2020) Công văn 6751/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn thủ tục để phân tích phân loại lại mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (19/10/2020) Thông báo 6734/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (19/10/2020) Thông báo 6735/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/10/2020) Quyết định 1638/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (23/10/2020) Quyết định 1641/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2020) Quyết định 1903/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
 6. (22/10/2020) Nghị quyết 158/NQ-CP năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành
 7. (21/10/2020) Công văn 1445/TTg-CN năm 2020 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (23/10/2020) Quyết định 1638/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (23/10/2020) Quyết định 1678/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (22/10/2020) Nghị quyết 158/NQ-CP năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành
 8. (21/10/2020) Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 3889/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 10. (20/10/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 11. (20/10/2020) Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (19/10/2020) Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2020) Quyết định 602/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
 15. (23/10/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
 16. (22/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 17. (20/10/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (25/10/2020) Circular No. 23/2020/TT-BTTTT dated September 9, 2020 on regulating particular contents of state-funded information technology service leases
 19. (20/10/2020) Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (20/10/2020) Circular No. 19/2020/TT-BGTVT dated September 1, 2020 on price and price range of aviation services at airports and aerodromes of Vietnam from March 1, 2020 to September 30, 2020 inclusively

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (26/10/2020) Công điện 1690/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (bão MOLAVE) do Bộ Y tế ban hành
 5. (23/10/2020) Quyết định 4400/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ Y tế ban hành
 6. (23/10/2020) Thông báo 28/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 68)
 7. (22/10/2020) Chỉ thị 23/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân do Bộ Y tế ban hành
 8. (21/10/2020) Thông báo 367/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/10/2020) Công văn 10612/BGTVT-CYT năm 2020 về đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (21/10/2020) Official Dispatch No. 10612/BGTVT-CYT dated October 21, 2020 on encouraging and reminding of requirements for facemasks in airports, ports, coach stations, stations and public transportation to prevent COVID-19 epidemic
 11. (20/10/2020) Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành
 12. (19/10/2020) Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 13. (19/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2020) Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 15. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (19/10/2020) Decision No. 32/2020/QD-TTg dated October 19, 2020 on Amendments to Decision 15/2020/QD-TTG on implementation of remediating policies for people facing difficulties due to Covid-19 epidemic
 17. (19/10/2020) Quyết định 4350/QĐ-BYT về phân công nhiệm vụ hỗ trợ y tế trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng của mưa, lũ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
 18. (20/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (26/10/2020) Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành
 5. (23/10/2020) Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/10/2020) Công văn 1412/UBDT-TCCB về kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (21/10/2020) Công văn 8801/VPCP-NN năm 2020 về chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2020) Quyết định 4700/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Bước tiến” do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/10/2020) Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành
 10. (19/10/2020) Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (19/10/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (19/10/2020) Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT năm 2020 về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 13. (20/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (24/10/2020) Công văn 8880/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (23/10/2020) Công văn 1467/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2020) Công văn 8831/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/10/2020) Công văn 1445/TTg-CN năm 2020 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/10/2020) Công văn 8756/VPCP-V.I năm 2020 về tình trạng phương tiện giao thông dừng, đón trả khách không đúng quy định về an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (25/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 9. (25/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 10. (20/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND
 11. (20/10/2020) Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (20/10/2020) Circular No. 19/2020/TT-BGTVT dated September 1, 2020 on price and price range of aviation services at airports and aerodromes of Vietnam from March 1, 2020 to September 30, 2020 inclusively