Thông báo văn bản mới từ ngày 16-11-2020 đến ngày 23-11-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 16-11-2020 đến 23-11-2020


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (23/11/2020) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2020 về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (23/11/2020) Công văn 7413/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (20/11/2020) Công văn 7390/TCHQ-GSQL năm 2020 về nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/11/2020) Công văn 7391/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng sử dụng hoàn toàn bằng tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/11/2020) Circular No. 100/2020/TT-BTC dated November 19, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in sectors: customs, import and export tax; fees and charges, and guidance on financial regime and customs procedures applicable to economic zones, commercial and industrial parks within border gate economic zones
 8. (19/11/2020) Công văn 7380/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (19/11/2020) Công văn 7374/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (19/11/2020) Công văn 7376/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiêu hủy hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (19/11/2020) Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
 12. (18/11/2020) Công văn 7347/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về cảnh báo rủi ro đối với mặt hàng sắt, thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/11/2020) Công văn 7339/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (18/11/2020) Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 15. (18/11/2020) Công văn 7346/TCHQ-PC năm 2020 về vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (17/11/2020) Công văn 7308/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (17/11/2020) Công văn 7311/TCHQ-GSQL năm 2020 xử lý vướng mắc về công tác quản lý, giám sát tại Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 19. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (16/11/2020) Công văn 7283/TCHQ-GSQL năm 2020 về thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (23/11/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 2. (23/11/2020) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (23/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. (23/11/2020) Quyết định 989/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ
 6. (20/11/2020) Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (20/11/2020) Thông báo 396-TB/BDVTW năm 2020 về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển do Ban Dân vận Trung ương ban hành
 8. (20/11/2020) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 9. (20/11/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 10. (20/11/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 11. (20/11/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (20/11/2020) Công văn 9740/VPCP-V.I năm 2020 về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phòng ban hành
 13. (19/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 14. (19/11/2020) Thông báo 298/TB-TCTHADS tiếp nhận công chức về công tác tại cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
 15. (18/11/2020) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm, tổ chức cán bộ, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
 16. (17/11/2020) Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
 17. (17/11/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 18. (17/11/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang
 19. (16/11/2020) Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
 20. (16/11/2020) Nghị quyết 1064/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 21. (16/11/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 22. (16/11/2020) Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 23. (16/11/2020) Công văn 4257/BTP-TCCB năm 2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành
 24. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (23/11/2020) Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (20/11/2020) Circular No. 15/2020/TT-NHNN dated November 20, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule for payment services made via State Bank of Vietnam
 3. (20/11/2020) Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (19/11/2020) Công văn 14162/BTC-QLN năm 2020 về góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ của Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/11/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (19/11/2020) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (18/11/2020) Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (16/11/2020) Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (23/11/2020) Công văn 101318/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 101322/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (23/11/2020) Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/11/2020) Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/11/2020) Circular No. 15/2020/TT-NHNN dated November 20, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule for payment services made via State Bank of Vietnam
 7. (20/11/2020) Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 8. (20/11/2020) Công văn 7405/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (19/11/2020) Official Dispatch No. 7373/TCHQ-TXNK dated November 19, 2020 on deploying System for exempting, reducing, returning, waiving and processing extra tax payments electronically
 10. (19/11/2020) Circular No. 100/2020/TT-BTC dated November 19, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in sectors: customs, import and export tax; fees and charges, and guidance on financial regime and customs procedures applicable to economic zones, commercial and industrial parks within border gate economic zones
 11. (19/11/2020) Công văn 7373/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (19/11/2020) Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 13. (19/11/2020) Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu
 14. (18/11/2020) Công văn 4923/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn vướng mắc về thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (16/11/2020) Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành
 16. (16/11/2020) Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on amendments to Circular No. 307/2016/TT-BTC on fees for right to provide paid television services and fee for issuance of certificate for provision of foreign television channels on paid television and collection, submission, management and use thereof

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (23/11/2020) Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 6451/BYT-QT năm 2020 về biến thể mới của chủng SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 3. (23/11/2020) Quyết định 4838/QĐ-BYT năm 2020 về Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/11/2020) Quyết định 4815/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” do Bộ Y tế ban hành
 5. (20/11/2020) Quyết định 561/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 06 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (19/11/2020) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (19/11/2020) Công văn 1010/DP-DT năm 2020 về thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế tại nơi nhập cảnh phòng chống COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 8. (18/11/2020) Decision No. 4782/QD-BYT dated November 18, 2020 on promulgating criteria framework for epidemic risk assessment
 9. (18/11/2020) Quyết định 556/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (18/11/2020) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm, tổ chức cán bộ, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
 11. (18/11/2020) Quyết định 4782/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành
 12. (17/11/2020) Công văn 6314/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 13. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 14. (16/11/2020) Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (16/11/2020) Công văn 6301/BYT-KCB năm 2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 16. (16/11/2020) Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (23/11/2020) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (20/11/2020) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (20/11/2020) Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP năm 2020 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành
 4. (19/11/2020) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (18/11/2020) Quyết định 1808/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 6. (18/11/2020) Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 8. (16/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 9777/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/11/2020) Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (20/11/2020) Công văn 7405/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/11/2020) Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 6. (17/11/2020) Luật Bảo vệ môi trường 2020
 7. (17/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 8. (17/11/2020) Công văn 9603/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/11/2020) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (17/11/2020) Thông báo 378/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/11/2020) Quyết định 1881/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/11/2020) Công văn 9670/VPCP-NN năm 2020 về thúc đẩy phát triển thị trường cacbon do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/11/2020) Công văn 7345/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/11/2020) Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2020 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (17/11/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/11/2020) Circular No. 28/2020/TT-BCT dated November 16, 2020 on guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters and Government’s Decree No. 66/2020/ND-CP on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP
 9. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/11/2020) Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/11/2020) Công văn 1631/TTg-CN năm 2020 về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ đường trục Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đến thành phố Vĩnh Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/11/2020) Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/11/2020) Công văn 1610/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/11/2020) Công văn 9644/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/11/2020) Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/11/2020) Quyết định 2149/QĐ-BGTVT năm 2020 về thông báo các văn bản hết hiệu lực liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2020 tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/11/2020) Quyết định 1848/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (19/11/2020) Quyết định 1812/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/11/2020) Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (19/11/2020) Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (17/11/2020) Công văn 9611/VPCP-V.I năm 2020 về văn bản yêu cầu tháo dỡ các công trình du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường ở thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/11/2020) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/11/2020) Công văn 9759/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu, đánh giá về tình trạng giao thông ùn tắc tại một số đô thị lớn của cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/11/2020) Công văn 1631/TTg-CN năm 2020 về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ đường trục Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đến thành phố Vĩnh Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (18/11/2020) Quyết định 2166/QĐ-BGTVT năm 2020 về thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (18/11/2020) Công văn 9644/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/11/2020) Circular No. 30/2020/TT-BGTVT dated November 18, 2020 on amendments to Circular No. 17/2016/TT-BGTVT on management and operation of airports and aerodromes
 6. (18/11/2020) Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (16/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (23/11/2020) Công văn 5033/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định 41/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 5029/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/11/2020) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 4. (19/11/2020) Công văn 4957/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (18/11/2020) Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (18/11/2020) Quyết định 1841/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/11/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 8. (16/11/2020) Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (23/11/2020) Công văn 5625/BXD-KHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (20/11/2020) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (20/11/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 4. (20/11/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 5. (20/11/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (20/11/2020) Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (19/11/2020) Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 8. (18/11/2020) Công văn 5553/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (18/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (18/11/2020) Công văn 1610/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (16/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (23/11/2020) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2020 về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (23/11/2020) Công văn 7413/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (20/11/2020) Công văn 7390/TCHQ-GSQL năm 2020 về nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/11/2020) Công văn 7391/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng sử dụng hoàn toàn bằng tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/11/2020) Công văn 7380/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (19/11/2020) Công văn 7374/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế hàng hóa tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (19/11/2020) Công văn 7376/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiêu hủy hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/11/2020) Công văn 7347/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về cảnh báo rủi ro đối với mặt hàng sắt, thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (18/11/2020) Công văn 7339/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/11/2020) Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 13. (18/11/2020) Công văn 7346/TCHQ-PC năm 2020 về vướng mắc trong tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (17/11/2020) Công văn 7308/TCHQ-GSQL năm 2020 về triển khai thủ tục hải quan cho chuyến bay quốc tế không thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (17/11/2020) Công văn 7311/TCHQ-GSQL năm 2020 xử lý vướng mắc về công tác quản lý, giám sát tại Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 17. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (16/11/2020) Công văn 7283/TCHQ-GSQL năm 2020 về thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (23/11/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 2. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (23/11/2020) Quyết định 989/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ
 4. (20/11/2020) Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (20/11/2020) Thông báo 396-TB/BDVTW năm 2020 về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển do Ban Dân vận Trung ương ban hành
 6. (20/11/2020) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 7. (20/11/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 8. (20/11/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 9. (20/11/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (20/11/2020) Công văn 9740/VPCP-V.I năm 2020 về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Văn phòng Chính phòng ban hành
 11. (19/11/2020) Thông báo 298/TB-TCTHADS tiếp nhận công chức về công tác tại cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
 12. (18/11/2020) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm, tổ chức cán bộ, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
 13. (17/11/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (16/11/2020) Nghị quyết 1064/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 15. (16/11/2020) Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 16. (16/11/2020) Công văn 4257/BTP-TCCB năm 2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành
 17. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (21/11/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn với các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 19. (21/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
 20. (20/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 21. (16/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 22. (22/11/2020) Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
 23. (20/11/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (20/11/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges
 25. (20/11/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (23/11/2020) Công văn 101318/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 101322/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (23/11/2020) Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/11/2020) Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/11/2020) Công văn 7405/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/11/2020) Official Dispatch No. 7373/TCHQ-TXNK dated November 19, 2020 on deploying System for exempting, reducing, returning, waiving and processing extra tax payments electronically
 8. (19/11/2020) Công văn 7373/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (18/11/2020) Công văn 4923/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn vướng mắc về thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (23/11/2020) Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 6451/BYT-QT năm 2020 về biến thể mới của chủng SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 3. (23/11/2020) Quyết định 4838/QĐ-BYT năm 2020 về Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành
 4. (20/11/2020) Quyết định 4815/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn” do Bộ Y tế ban hành
 5. (20/11/2020) Quyết định 561/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 06 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 do Cục Quản lý Dược ban hành
 6. (19/11/2020) Thông báo 379/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (19/11/2020) Công văn 1010/DP-DT năm 2020 về thực hiện nghiêm việc khử trùng tàu bay chở khách quốc tế tại nơi nhập cảnh phòng chống COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 8. (18/11/2020) Decision No. 4782/QD-BYT dated November 18, 2020 on promulgating criteria framework for epidemic risk assessment
 9. (18/11/2020) Quyết định 556/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (18/11/2020) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm, tổ chức cán bộ, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
 11. (18/11/2020) Quyết định 4782/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành
 12. (17/11/2020) Công văn 6314/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 13. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 14. (16/11/2020) Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (16/11/2020) Công văn 6301/BYT-KCB năm 2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 16. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 9777/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/11/2020) Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (20/11/2020) Công văn 7405/TCHQ-TXNK năm 2020 về thời điểm kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (19/11/2020) Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 6. (17/11/2020) Công văn 9603/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/11/2020) Thông báo 378/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (20/11/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (16/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-BTNMT dated September 29, 2020 on report on accessing genetic resources and sharing benefits of using genetic resources
 12. (16/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/11/2020) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
 2. (20/11/2020) Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP năm 2020 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành
 3. (19/11/2020) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (18/11/2020) Quyết định 1808/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 5. (18/11/2020) Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (23/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
 7. (21/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cao Bằng
 8. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/11/2020) Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/11/2020) Công văn 1631/TTg-CN năm 2020 về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ đường trục Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đến thành phố Vĩnh Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/11/2020) Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/11/2020) Công văn 1610/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/11/2020) Công văn 9644/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/11/2020) Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (17/11/2020) Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/11/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 9. (21/11/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/11/2020) Công văn 9759/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu, đánh giá về tình trạng giao thông ùn tắc tại một số đô thị lớn của cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/11/2020) Công văn 1631/TTg-CN năm 2020 về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ đường trục Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đến thành phố Vĩnh Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (18/11/2020) Quyết định 2166/QĐ-BGTVT năm 2020 về thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (18/11/2020) Công văn 9644/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/11/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 7. (20/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ, quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
 8. (20/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2020 tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/11/2020) Quyết định 1848/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (19/11/2020) Quyết định 1812/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/11/2020) Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (19/11/2020) Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 7. (17/11/2020) Công văn 9611/VPCP-V.I năm 2020 về văn bản yêu cầu tháo dỡ các công trình du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường ở thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (17/11/2020) Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (23/11/2020) Công văn 5033/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định 41/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (23/11/2020) Công văn 5029/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (20/11/2020) Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
 4. (19/11/2020) Công văn 4957/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (18/11/2020) Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (18/11/2020) Quyết định 1841/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/11/2020) Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (20/11/2020) Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (20/11/2020) Circular No. 38/2020/TT-BGDDT dated October 06, 2020 on providing for joint training programs for bachelor’s, master’s and doctorate degrees delivered by online and blended learning methods
 10. (20/11/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 11. (20/11/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (20/11/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (20/11/2020) Circular No. 36/2020/TT-BGDDT dated October 05, 2020 on working regulations for lecturers of pedagogical colleges
 14. (20/11/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (23/11/2020) Công văn 5625/BXD-KHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (20/11/2020) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
 3. (20/11/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 4. (20/11/2020) Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 5. (20/11/2020) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (20/11/2020) Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/11/2020) Công văn 5553/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (18/11/2020) Công văn 1610/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (21/11/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (23/11/2020) Quyết định 1907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 3. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
 5. (21/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu
 6. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 7. (18/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (20/11/2020) Circular No. 37/2020/TT-BGDDT dated October 5, 2020 on operation and use of e-mail and website in education and training departments, education and training agencies, preschool education facilities, formal education facilities and continuous education facilities
 9. (20/11/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/11/2020) Quyết định 1881/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (19/11/2020) Công văn 9670/VPCP-NN năm 2020 về thúc đẩy phát triển thị trường cacbon do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/11/2020) Công văn 7345/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (18/11/2020) Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2020 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/11/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (17/11/2020) Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (21/11/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn với các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 10. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/11/2020) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 2. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành
 3. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNNPTNT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (22/11/2020) Thông tư 96/2010/TT-BQP quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 6. (22/11/2020) Thông tư 72/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 7. (22/11/2020) Thông tư 21/2010/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 8. (22/11/2020) Thông tư 10/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 9. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH hướng dẫn Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT-BQP-BNV hướng dẫn Nghị định 119/2004/NĐ-CP về kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội biệt phái làm công tác quốc phòng tại các Bộ, ngành và địa phương do Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ ban hành
 11. (22/11/2020) Quyết định 12/2005/QĐ-BQP về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 12. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ban hành
 13. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 170/2002/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị do Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính ban hành
 14. (22/11/2020) Thông tư 1036/2000/TT-QP hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 15. (22/11/2020) Thông tư liên tịch 1232/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng -Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính ban hành