Thông báo văn bản mới từ ngày 09-11-2020 đến ngày 16-11-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 09-11-2020 đến 16-11-2020


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/11/2020) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
 2. (13/11/2020) Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (13/11/2020) Law No. 69/2020/QH14 dated November 13, 2020 on Vietnamese guest workers
 4. (13/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 5. (12/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (10/11/2020) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 7. (09/11/2020) Quyết định 4117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (16/11/2020) Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành
 2. (16/11/2020) Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on amendments to Circular No. 307/2016/TT-BTC on fees for right to provide paid television services and fee for issuance of certificate for provision of foreign television channels on paid television and collection, submission, management and use thereof
 3. (13/11/2020) Decision No. 3153/QD-TCHQ dated November 13, 2020 on issuance of data format of exchange between General Department of Customs and enterprises selling goods eligible for VAT refund in VAT refund system for foreigners and overseas Vietnamese who purchase goods in Vietnam and carry on upon migration
 4. (13/11/2020) Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (13/11/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2020-2021
 6. (12/11/2020) Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 7. (12/11/2020) Công văn 4818/TCT-PC năm 2020 về điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (11/11/2020) Official Dispatch No. 7203/TCHQ-TXNK dated November 11, 2020 on Data review
 9. (11/11/2020) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2020 về rà soát dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (10/11/2020) Quyết định 2880/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (10/11/2020) Công văn 97740/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (10/11/2020) Công văn 97749/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (10/11/2020) Công văn 97742/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng phi mậu dịch do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (10/11/2020) Công văn 97746/CT-TTHT năm 2020 về xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (10/11/2020) Công văn 97747/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (10/11/2020) Công văn 97748/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 2. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (16/11/2020) Công văn 7283/TCHQ-GSQL năm 2020 về thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/11/2020) Công văn 7236/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc đối với Thông báo 5371, 5372/TB-TCHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/11/2020) Official Dispatch No. 7203/TCHQ-TXNK dated November 11, 2020 on Data review
 7. (11/11/2020) Công văn 7216/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/11/2020) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2020 về rà soát dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (09/11/2020) Công văn 9378/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thúc đẩy xuất khẩu gạo vào EU tận dụng lợi thế, ưu đãi của EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/11/2020) Công văn 9390/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu về tỷ lệ linh kiện nhập khẩu trong ô tô sản xuất, lắp ráp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/11/2020) Công văn 9556/VPCP-NN năm 2020 về hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (11/11/2020) Hướng dẫn 159-HD/BTGTW năm 2020 về triển khai Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Ban Tuyên giáo trung ương ban hành
 4. (10/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (10/11/2020) Quyết định 3366/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 6. (10/11/2020) Quyết định 3408/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 7. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (16/11/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (16/11/2020) Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 3. (13/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
 4. (13/11/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng đông tỉnh Quảng Nam
 5. (12/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 6. (12/11/2020) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030
 7. (10/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (10/11/2020) Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 9. (10/11/2020) Công văn 5314/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản 8336/VPCP-NC trong quản lý nhà nước ngành xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/11/2020) Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (15/11/2020) Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (14/11/2020) Công điện 1601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (14/11/2020) Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện
 5. (14/11/2020) Công văn 9556/VPCP-NN năm 2020 về hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/11/2020) Công văn 6438/BTNMT-TNN năm 2020 về đôn đốc thực hiện Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (12/11/2020) Công điện 1597/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 9. (10/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 10. (10/11/2020) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (09/11/2020) Circular No. 13/2020/TT-BNNPTNT dated November 9, 2020 on amendments to Circular No. 21/2018/TT-BNNPTNT on record and submission of reports and diaries on fishery activities; announcement of appointed ports for verifying origin of extracted fisheries; list of fishing boats conducting illegal fishery activities; verification of extracted fisheries
 12. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (09/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (16/11/2020) Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on providing guidelines on disclosure of information on securities market
 2. (11/11/2020) Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (11/11/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (16/11/2020) Công văn 6291/BYT-BH năm 2020 về lời Đơn phản ánh của ông Nguyễn Vĩnh Phúc về người có công với cách mạng nhưng không được ưu tiên khi khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 2. (12/11/2020) Công văn 563/BHXH-GĐ2 năm 2020 về thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (11/11/2020) Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (11/11/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development
 5. (10/11/2020) Công văn 3537/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (12/11/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 2. (11/11/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development
 3. (11/11/2020) Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/11/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 5. (10/11/2020) Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
 6. (10/11/2020) Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 7. (10/11/2020) Công văn 9415/VPCP-CN năm 2020 xử lý kiến nghị về dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 2. (16/11/2020) Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (16/11/2020) Công văn 6301/BYT-KCB năm 2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 4. (16/11/2020) Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
 5. (14/11/2020) Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện
 6. (13/11/2020) Công văn 16843/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (12/11/2020) Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 8. (12/11/2020) Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (12/11/2020) Circular No. 18/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on hospital nutrition
 10. (12/11/2020) Circular No. 17/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on maximum prices and costs contributing to prices of qualified whole blood units and blood products
 11. (12/11/2020) Quyết định 4710/QĐ-BYT về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (12/11/2020) Công văn 563/BHXH-GĐ2 năm 2020 về thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (12/11/2020) Công văn 6213/BYT-DP năm 2020 về phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế ban hành
 14. (12/11/2020) Công văn 16809/QLD-CL năm 2020 về sản xuất dung dịch thuốc khí dung do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (12/11/2020) Thông báo 30/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 71)
 16. (11/11/2020) Công văn 98284/CTHN-KK năm 2020 về chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (11/11/2020) Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 18. (11/11/2020) Quyết định 3322/QĐ-BTC2021 năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
 19. (10/11/2020) Quyết định 4862/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (10/11/2020) Công văn 3537/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 21. (10/11/2020) Công văn 97748/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (10/11/2020) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ theo Thông tư 06/2019/TT-BYT do tỉnh Gia Lai ban hành
 23. (09/11/2020) Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/11/2020) Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
 2. (16/11/2020) Nghị quyết 1064/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (16/11/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 4. (16/11/2020) Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (16/11/2020) Công văn 4257/BTP-TCCB năm 2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành
 6. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (13/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 8. (13/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND
 9. (13/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 10. (13/11/2020) Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
 11. (12/11/2020) Nghị quyết 127/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội ban hành
 12. (12/11/2020) Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 13. (12/11/2020) Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
 14. (12/11/2020) Công văn 4210/BTP-BTTP năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
 15. (11/11/2020) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 16. (11/11/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang
 17. (11/11/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn với các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 18. (11/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
 19. (11/11/2020) Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 20. (11/11/2020) Nghị quyết 1060/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 21. (11/11/2020) Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (11/11/2020) Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
 23. (11/11/2020) Nghị quyết 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020
 24. (11/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 25. (10/11/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành
 26. (10/11/2020) Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT về thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 do Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 27. (10/11/2020) Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành
 28. (10/11/2020) Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
 29. (10/11/2020) Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 30. (10/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 31. (10/11/2020) Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 32. (10/11/2020) Quyết định 3366/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 33. (10/11/2020) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ theo Thông tư 06/2019/TT-BYT do tỉnh Gia Lai ban hành
 34. (10/11/2020) Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 35. (10/11/2020) Quyết định 3408/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 36. (10/11/2020) Quyết định 3364/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực: Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 37. (10/11/2020) Quyết định 5039/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 38. (10/11/2020) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 39. (10/11/2020) Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 40. (10/11/2020) Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 41. (10/11/2020) Quyết định 3361/QĐ-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 42. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 43. (10/11/2020) Quyết định 3363/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 44. (10/11/2020) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 45. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 46. (09/11/2020) Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 47. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 49. (09/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 50. (09/11/2020) Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 51. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 52. (09/11/2020) Công văn 9408/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 54. (09/11/2020) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (16/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (15/11/2020) Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (14/11/2020) Quyết định 1814/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (13/11/2020) Thông tư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Bộ Tài chính ban hành
 5. (13/11/2020) Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành
 6. (13/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
 7. (13/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (12/11/2020) Circular No. 17/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on maximum prices and costs contributing to prices of qualified whole blood units and blood products
 9. (12/11/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre
 10. (12/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 11. (11/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý tỉnh Cao Bằng
 12. (09/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 13. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 14. (09/11/2020) Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 15. (09/11/2020) Công văn 9375/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về xử lý tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (16/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 2. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/11/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (13/11/2020) Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (12/11/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND hủy bỏ nội dung liên quan đến dự án Quy hoạch Cầu, Đường Vành đai 2 tại Nghị quyết 83/2016/NQ-HĐND và 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
 6. (12/11/2020) Quyết định 2128/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hỗi xuân Tân Sửu năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (11/11/2020) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (11/11/2020) Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (11/11/2020) Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (16/11/2020) Circular No. 28/2020/TT-BCT dated November 16, 2020 on guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters and Government’s Decree No. 66/2020/ND-CP on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP
 2. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (13/11/2020) Quyết định 3115/QĐ-BKHCN năm 2020 sửa đổi Quyết định 3810/QĐ-BKHCN công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 5. (13/11/2020) Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/11/2020) Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 7. (11/11/2020) Công văn 8625/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 8. (11/11/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn với các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
 9. (11/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 10. (11/11/2020) Thông báo 377/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/11/2020) Quyết định 2880/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (16/11/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 2. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (11/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP và Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (10/11/2020) Công văn 97749/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/11/2020) Công văn 97746/CT-TTHT năm 2020 về xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (09/11/2020) Công văn 9399/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành chế biến thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (16/11/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 2. (16/11/2020) Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (13/11/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2020-2021
 4. (12/11/2020) Công văn 4844/BGDĐT-GDDT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (11/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (11/11/2020) Công văn 9448/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý kiến nghị thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/11/2020) Quyết định 5039/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 8. (10/11/2020) Quyết định 3363/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/11/2020) Nghị quyết 1064/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (16/11/2020) Nghị quyết 1063/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 3. (16/11/2020) Công văn 4257/BTP-TCCB năm 2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (13/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 6. (12/11/2020) Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 7. (12/11/2020) Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
 8. (12/11/2020) Công văn 4210/BTP-BTTP năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
 9. (11/11/2020) Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
 10. (11/11/2020) Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 11. (11/11/2020) Nghị quyết 1060/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 12. (11/11/2020) Nghị quyết 1061/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 13. (11/11/2020) Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
 14. (11/11/2020) Nghị quyết 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020
 15. (11/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 16. (10/11/2020) Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT về thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 do Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 17. (10/11/2020) Công văn 4197/BQP-PC năm 2020 về đính chính Thông tư 121/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành
 18. (10/11/2020) Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
 19. (10/11/2020) Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 20. (10/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 21. (10/11/2020) Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 22. (10/11/2020) Quyết định 3366/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 23. (10/11/2020) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ theo Thông tư 06/2019/TT-BYT do tỉnh Gia Lai ban hành
 24. (10/11/2020) Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 25. (10/11/2020) Quyết định 3408/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 26. (10/11/2020) Quyết định 3364/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực: Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 27. (10/11/2020) Quyết định 5039/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 28. (10/11/2020) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 29. (10/11/2020) Quyết định 2803/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 30. (10/11/2020) Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
 31. (10/11/2020) Quyết định 3361/QĐ-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 32. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 33. (10/11/2020) Quyết định 3363/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 34. (10/11/2020) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 35. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 36. (09/11/2020) Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 37. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 39. (09/11/2020) Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
 40. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 41. (09/11/2020) Công văn 9408/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 43. (09/11/2020) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
 44. (16/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 45. (09/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
 46. (09/11/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 47. (15/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 48. (15/11/2020) Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (15/11/2020) Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 50. (15/11/2020) Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 51. (15/11/2020) Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/11/2020) Quyết định 2138/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 3. (16/11/2020) Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (16/11/2020) Công văn 6301/BYT-KCB năm 2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 5. (14/11/2020) Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện
 6. (13/11/2020) Công văn 16843/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (12/11/2020) Quyết định 4710/QĐ-BYT về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (12/11/2020) Công văn 563/BHXH-GĐ2 năm 2020 về thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (12/11/2020) Công văn 6213/BYT-DP năm 2020 về phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế ban hành
 10. (12/11/2020) Công văn 16809/QLD-CL năm 2020 về sản xuất dung dịch thuốc khí dung do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (12/11/2020) Thông báo 30/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 71)
 12. (11/11/2020) Công văn 98284/CTHN-KK năm 2020 về chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (11/11/2020) Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 14. (11/11/2020) Quyết định 3322/QĐ-BTC2021 năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
 15. (10/11/2020) Quyết định 4862/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (10/11/2020) Công văn 3537/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 17. (10/11/2020) Công văn 97748/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (10/11/2020) Quyết định 1054/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ theo Thông tư 06/2019/TT-BYT do tỉnh Gia Lai ban hành
 19. (09/11/2020) Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)
 20. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 21. (15/11/2020) Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 22. (15/11/2020) Decree No. 117/2020/ND-CP dated September 28, 2020 on prescribing penalties for administrative violations in medical sector

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/11/2020) Quyết định 2138/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (13/11/2020) Decision No. 3153/QD-TCHQ dated November 13, 2020 on issuance of data format of exchange between General Department of Customs and enterprises selling goods eligible for VAT refund in VAT refund system for foreigners and overseas Vietnamese who purchase goods in Vietnam and carry on upon migration
 3. (13/11/2020) Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (12/11/2020) Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 5. (12/11/2020) Công văn 4818/TCT-PC năm 2020 về điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/11/2020) Official Dispatch No. 7203/TCHQ-TXNK dated November 11, 2020 on Data review
 7. (11/11/2020) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2020 về rà soát dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (10/11/2020) Quyết định 2880/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (10/11/2020) Công văn 97740/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (10/11/2020) Công văn 97749/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (10/11/2020) Công văn 97742/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng phi mậu dịch do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (10/11/2020) Công văn 97746/CT-TTHT năm 2020 về xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (10/11/2020) Công văn 97747/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (10/11/2020) Công văn 97748/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho cán bộ nhân viên trong đợt dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 16. (15/11/2020) Decree No. 116/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students
 17. (15/11/2020) Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (16/11/2020) Công văn 2364/BVTV-ATTPMT năm 2020 về kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
 2. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (16/11/2020) Công văn 7283/TCHQ-GSQL năm 2020 về thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang - Bình Mãng do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/11/2020) Công văn 7236/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc đối với Thông báo 5371, 5372/TB-TCHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/11/2020) Official Dispatch No. 7203/TCHQ-TXNK dated November 11, 2020 on Data review
 7. (11/11/2020) Công văn 7216/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/11/2020) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2020 về rà soát dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (09/11/2020) Công văn 9378/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thúc đẩy xuất khẩu gạo vào EU tận dụng lợi thế, ưu đãi của EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/11/2020) Công văn 9390/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu về tỷ lệ linh kiện nhập khẩu trong ô tô sản xuất, lắp ráp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (13/11/2020) Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (13/11/2020) Circular No. 26/2020/TT-BCT dated September 29, 2020 on guidelines for pilot auction of tariff-rate quota for sugar in 2020
 13. (15/11/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 14. (15/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/11/2020) Decision No. 27/2020/QD-TTg dated September 21, 2020 on List of imports banned from storage in bonded warehouses
 16. (15/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (16/11/2020) Công văn 7291/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (13/11/2020) Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (12/11/2020) Quyết định 2128/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hỗi xuân Tân Sửu năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (11/11/2020) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 358/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (11/11/2020) Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/11/2020) Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành
 7. (15/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 8. (15/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 9. (15/11/2020) Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/11/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (15/11/2020) Circular No. 23/2020/TT-BGTVT dated October 1, 2020 on amendments to Circular No. 89/2015/TT-BGTVT on technical safety quality and environmental protection inspection of transport construction machinery and Circular No. 42/2018/TT-BGTVT on amendments to Circulars in registration
 12. (15/11/2020) Circular No. 21/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on amendments to Circular No. 81/2014/TT-BGTVT on airway transportation and general aviation operation, Circular No. 14/2015/TT-BGTVT on compensation for non-refunded advance in airway passenger transportation and Circular No. 33/2016/TT-BGTVT on operational and statistical report in Vietnam civil aviation
 13. (15/11/2020) Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (15/11/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (15/11/2020) Circular No. 20/2020/TT-BGTVT dated September 17, 2020 amending some Articles of Circular No. 63/2013/TT-BGTVT providing guidelines for a number of Articles of the Memorandum of Understanding between and among the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic and the Socialist Republic of Vietnam on road transport

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/11/2020) Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (14/11/2020) Quyết định 1814/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 4. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 5. (09/11/2020) Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
 6. (09/11/2020) Công văn 9375/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về xử lý tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (14/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
 9. (15/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (10/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 11. (12/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 12. (15/11/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
 13. (15/11/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 14. (10/11/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 15. (10/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (10/11/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (15/11/2020) Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (15/11/2020) Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (14/11/2020) Công điện 1601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (14/11/2020) Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện
 5. (14/11/2020) Công văn 9556/VPCP-NN năm 2020 về hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (13/11/2020) Công văn 6438/BTNMT-TNN năm 2020 về đôn đốc thực hiện Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (12/11/2020) Công điện 1597/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (10/11/2020) Quyết định 3369/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 9. (10/11/2020) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (09/11/2020) Quyết định 2523/QĐ-BTNMT năm 2020 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (09/11/2020) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 13. (15/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện la Pa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 14. (12/11/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang
 15. (16/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-BTNMT dated September 29, 2020 on report on accessing genetic resources and sharing benefits of using genetic resources
 16. (16/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTNMT quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (13/11/2020) Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. (13/11/2020) Circular No. 25/2020/TT-BCT dated September 29, 2020 on preparing plans for economical and efficient use of energy and reports on implementation thereof; implementation of energy accounting
 19. (15/11/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 20. (15/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/11/2020) Công văn 9556/VPCP-NN năm 2020 về hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/11/2020) Hướng dẫn 159-HD/BTGTW năm 2020 về triển khai Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Ban Tuyên giáo trung ương ban hành
 3. (10/11/2020) Quyết định 3366/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
 4. (10/11/2020) Quyết định 3408/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (15/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 7. (10/11/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ quảng cáo, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in do tỉnh Tiền Giang ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (16/11/2020) Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (13/11/2020) Quyết định 3115/QĐ-BKHCN năm 2020 sửa đổi Quyết định 3810/QĐ-BKHCN công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 4. (13/11/2020) Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/11/2020) Công văn 12420/TXNK-PL năm 2020 về thời gian áp dụng Hiệp định EVFTA do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 6. (11/11/2020) Công văn 8625/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (11/11/2020) Thông báo 377/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/11/2020) Quyết định 2880/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (16/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 10. (15/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 11. (10/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 12. (15/11/2020) Decision No. 28/2020/QD-TTg dated September 24, 2020 on promulgation of the list of waste permitted for import as production materials
 13. (15/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (15/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP và Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (10/11/2020) Công văn 97749/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/11/2020) Công văn 97746/CT-TTHT năm 2020 về xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/11/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (09/11/2020) Công văn 9399/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành chế biến thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/11/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND về Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 8. (09/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 9. (15/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (16/11/2020) Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (12/11/2020) Công văn 4844/BGDĐT-GDDT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (11/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 4. (11/11/2020) Công văn 9448/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý kiến nghị thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/11/2020) Quyết định 5039/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 6. (10/11/2020) Quyết định 3363/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 7. (15/11/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (15/11/2020) Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (15/11/2020) Decree No. 116/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students
 10. (15/11/2020) Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm