Thông báo văn bản mới từ ngày 04-01-2021 đến ngày 11-01-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 04-01-2021 đến 11-01-2021


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/01/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 2. (11/01/2021) Công văn 1181/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (11/01/2021) Công văn 1179/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (11/01/2021) Công văn 1182/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/01/2021) Circular No. 02/2021/TT-BTC dated January 8, 2021 on fee for inspection of fire safety and firefighting equipment and submission, collection, management and use thereof
 6. (08/01/2021) Công văn 1071/CTHN-TTHT năm 2021 về ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/01/2021) Công văn 1070/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (08/01/2021) Công văn 991/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (08/01/2021) Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (07/01/2021) Công văn 51/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (05/01/2021) Công văn 275/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (05/01/2021) Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 13. (05/01/2021) Công văn 280/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn đối với khoản tiền thanh toán cho người lao động làm việc tại chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/01/2021) Công văn 282/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (05/01/2021) Công văn 278/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng với dịch vụ quản lý và gửi tin nhắn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (05/01/2021) Công văn 279/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do nộp nhầm Chi cục Hải quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (04/01/2021) Công văn 141/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/01/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 2. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
 4. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 5. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-BKHĐT năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 6. (05/01/2021) Công văn 60/VPCP-KTTH năm 2021 về triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/01/2021) Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/01/2021) Decree No. 01/2021/ND-CP dated January 04 2021 on enterprise registration
 9. (04/01/2021) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019
 10. (04/01/2021) Công văn 18/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (04/01/2021) Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 2. (11/01/2021) Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (08/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (07/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành
 5. (07/01/2021) Circular No. 01/2021/TT-BTC dated January 7, 2021 on fees for licensing karaoke and nightclub services and submission, collection, management and use thereof
 6. (07/01/2021) Quyết định 23/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 94/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về thể thao và du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 96/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 99/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/01/2021) Công văn 104/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quốc phòng, an ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (04/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 12. (04/01/2021) Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/01/2021) Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 4. (11/01/2021) Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (08/01/2021) Công văn 49/QLD-ĐK năm 2021 về thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (07/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành
 7. (07/01/2021) Circular No. 01/2021/TT-BTC dated January 7, 2021 on fees for licensing karaoke and nightclub services and submission, collection, management and use thereof
 8. (07/01/2021) Quyết định 07/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 9. (07/01/2021) Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (06/01/2021) Công văn 93/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/01/2021) Kế hoạch 11/KH-BYT năm 2021 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành
 12. (05/01/2021) Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (05/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 14. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 15. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 16. (04/01/2021) Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (04/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/01/2021) Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (11/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 4. (11/01/2021) Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (11/01/2021) Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 6. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 7. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 8. (11/01/2021) Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 9. (11/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 10. (11/01/2021) Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
 11. (08/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Nông
 12. (08/01/2021) Công văn 66/TCT-KTNB năm 2021 về trả lời kiến nghị về thái độ và việc không tuân thủ giờ giấc làm việc của cán bộ công chức do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 14. (08/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
 15. (08/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
 16. (08/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 17. (08/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 18. (08/01/2021) Quyết định 17/QĐ-TCGDNN về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
 19. (08/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
 20. (07/01/2021) Quyết định 17/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 21. (07/01/2021) Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (07/01/2021) Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
 23. (07/01/2021) Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
 24. (07/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 25. (07/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021
 26. (06/01/2021) Quyết định 88/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 27. (06/01/2021) Quyết định 14/QĐ-BNV năm 2021 về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 28. (06/01/2021) Công văn 108/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về nông nghiệp và nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (06/01/2021) Công văn 110/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (06/01/2021) Công văn 107/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. (06/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 32. (06/01/2021) Công văn 26/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về trả lời kiến nghị của công dân về hiệu lực của Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC do Bộ Tư pháp ban hành
 33. (05/01/2021) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 34. (04/01/2021) Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 35. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 208/VPCP-QHQT về thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/01/2021) Official Dispatch No. 208/VPCP-QHQT dated January 9, 2021 on repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021
 4. (08/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 5. (07/01/2021) Quyết định 07/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 6. (07/01/2021) Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 98/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 114/VPCP-CN năm 2021 về Phương án đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/01/2021) Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế
 3. (11/01/2021) Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành
 4. (11/01/2021) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79)
 5. (08/01/2021) Công văn 49/QLD-ĐK năm 2021 về thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (08/01/2021) Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (08/01/2021) Công văn 47/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (07/01/2021) Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (07/01/2021) Công văn 43/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (07/01/2021) Công văn 124/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (06/01/2021) Công điện 01/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội điện
 12. (06/01/2021) Thông báo 25/TB-BHXH năm 2021 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (06/01/2021) Kế hoạch 11/KH-BYT năm 2021 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành
 14. (06/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (06/01/2021) Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/01/2021) Công văn 35/QLD-CL năm 2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (05/01/2021) Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chấp hành Trung ương điện
 18. (05/01/2021) Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (05/01/2021) Quyết định 28/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (05/01/2021) Directive No. 01/CT-TTg dated January 5, 2021 on reinforcement of Covid-19 prevention and control
 21. (05/01/2021) Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành
 22. (04/01/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 3. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 4. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 6. (08/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 7. (08/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021
 8. (08/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
 9. (07/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (07/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Bình Thuận ban hành
 11. (07/01/2021) Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (07/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (06/01/2021) Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (06/01/2021) Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 17. (06/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
 18. (05/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 19. (05/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 20. (04/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 21. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 2. (11/01/2021) Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 3. (11/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 4. (11/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
 5. (11/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 6. (11/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 7. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 9. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 10. (09/01/2021) Công văn 219/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021
 12. (08/01/2021) Công văn 198/VPCP-NN năm 2021 về xử lý vướng mắc việc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (07/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (07/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Bình Thuận ban hành
 15. (06/01/2021) Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 17. (05/01/2021) Công văn 41/VPCP-V.I năm 2021 về đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/01/2021) Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/01/2021) Quyết định 88/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2021) Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/01/2021) Công văn 58/BTNMT-TCMT năm 2021 về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (06/01/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về Ứng phó thảm họa cháy rừng tỉnh Bến Tre
 8. (06/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 53/UBND-ĐT năm 2021 về triển khai biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (05/01/2021) Official Dispatch No. 09/TCLN-KL dated January 5, 2021 on guidance on Decree No. 102/2020/ND-CP
 11. (05/01/2021) Công văn 41/VPCP-V.I năm 2021 về đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 13. (05/01/2021) Công văn 09/TCLN-KL năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 14. (04/01/2021) Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (04/01/2021) Công văn 31/VPCP-NN năm 2021 về tính đúng giá trị của rừng trong đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/01/2021) Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (08/01/2021) Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/01/2021) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông
 5. (08/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 6. (08/01/2021) Công văn 47/TCGDNN-NG năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 91/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (05/01/2021) Công văn 47/SGDĐT-VP về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (05/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 219/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 4. (08/01/2021) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 6. (06/01/2021) Công văn 93/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 11. (06/01/2021) Công văn 114/VPCP-CN năm 2021 về Phương án đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 13. (04/01/2021) Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (08/01/2021) Công văn 47/TCGDNN-NG năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 2. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 102/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (07/01/2021) Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/01/2021) Công văn 51/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (06/01/2021) Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/01/2021) Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-BKHĐT năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (07/01/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 4. (06/01/2021) Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2021) Công văn 109/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về thông tin và truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (05/01/2021) Quyết định 28/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (11/01/2021) Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/01/2021) Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/01/2021) Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/01/2021) Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (07/01/2021) Công văn 54/TCHQ-GSQL năm 2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (07/01/2021) Official Dispatch No. 54/TCHQ-GSQL dated January 7, 2021 on declaration of units
 7. (06/01/2021) Công văn 41/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 47/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (05/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (05/01/2021) Decision No. 01/2021/QD-TTg dated January 5, 2021 on list of import and export services of Vietnam
 12. (05/01/2021) Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 13. (04/01/2021) Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
 3. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 4. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-BKHĐT năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (05/01/2021) Công văn 60/VPCP-KTTH năm 2021 về triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/01/2021) Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/01/2021) Decree No. 01/2021/ND-CP dated January 04 2021 on enterprise registration
 8. (04/01/2021) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019
 9. (04/01/2021) Công văn 18/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (04/01/2021) Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 208/VPCP-QHQT về thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/01/2021) Official Dispatch No. 208/VPCP-QHQT dated January 9, 2021 on repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021
 4. (07/01/2021) Quyết định 07/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 5. (07/01/2021) Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (06/01/2021) Công văn 98/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 114/VPCP-CN năm 2021 về Phương án đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (05/01/2021) Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/01/2021) Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 3. (11/01/2021) Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 4. (11/01/2021) Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 6. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 7. (11/01/2021) Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 8. (11/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 9. (11/01/2021) Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (08/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Nông
 11. (08/01/2021) Công văn 66/TCT-KTNB năm 2021 về trả lời kiến nghị về thái độ và việc không tuân thủ giờ giấc làm việc của cán bộ công chức do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 13. (08/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
 14. (08/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông
 15. (08/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành
 16. (08/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 17. (08/01/2021) Quyết định 17/QĐ-TCGDNN về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
 18. (08/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
 19. (07/01/2021) Quyết định 17/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 20. (07/01/2021) Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (07/01/2021) Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
 22. (07/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 23. (07/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021
 24. (06/01/2021) Quyết định 88/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 25. (06/01/2021) Quyết định 14/QĐ-BNV năm 2021 về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 26. (06/01/2021) Công văn 108/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về nông nghiệp và nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (06/01/2021) Công văn 110/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (06/01/2021) Công văn 107/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (06/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 30. (06/01/2021) Công văn 26/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về trả lời kiến nghị của công dân về hiệu lực của Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC do Bộ Tư pháp ban hành
 31. (05/01/2021) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 32. (04/01/2021) Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 33. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 34. (10/01/2021) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
 35. (10/01/2021) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ
 36. (05/01/2021) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 37. (11/01/2021) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 38. (11/01/2021) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 39. (08/01/2021) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 219/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu thầu, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
 4. (08/01/2021) Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 6. (06/01/2021) Công văn 93/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/01/2021) Công văn 114/VPCP-CN năm 2021 về Phương án đầu tư Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (05/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 12. (04/01/2021) Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/01/2021) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. (05/01/2021) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 3. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 4. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 6. (08/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
 7. (07/01/2021) Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/01/2021) Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội
 12. (05/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 13. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 14. (11/01/2021) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 15. (10/01/2021) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 16. (10/01/2021) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 17. (10/01/2021) Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
 18. (10/01/2021) Circular No. 103/2020/TT-BTC dated December 26, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in tax, public asset management and public debt management sectors
 19. (08/01/2021) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 2. (11/01/2021) Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 3. (11/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 4. (11/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
 5. (11/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 6. (11/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 7. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 9. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 10. (09/01/2021) Công văn 219/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/01/2021) Công văn 198/VPCP-NN năm 2021 về xử lý vướng mắc việc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/01/2021) Công văn 106/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (05/01/2021) Công văn 41/VPCP-V.I năm 2021 về đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/01/2021) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 2. (11/01/2021) Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (08/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (07/01/2021) Quyết định 23/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2021) Công văn 94/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về thể thao và du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/01/2021) Công văn 96/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/01/2021) Công văn 99/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 104/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quốc phòng, an ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (04/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 10. (11/01/2021) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 11. (11/01/2021) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/01/2021) Công văn 1181/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (11/01/2021) Công văn 1179/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (11/01/2021) Công văn 1182/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (08/01/2021) Công văn 1071/CTHN-TTHT năm 2021 về ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/01/2021) Công văn 1070/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty mẹ ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/01/2021) Công văn 991/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn cho chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/01/2021) Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (07/01/2021) Công văn 51/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (05/01/2021) Công văn 275/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (05/01/2021) Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 11. (05/01/2021) Công văn 280/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn đối với khoản tiền thanh toán cho người lao động làm việc tại chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (05/01/2021) Công văn 282/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/01/2021) Công văn 278/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng với dịch vụ quản lý và gửi tin nhắn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/01/2021) Công văn 279/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do nộp nhầm Chi cục Hải quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (04/01/2021) Công văn 141/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (11/01/2021) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (10/01/2021) Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
 18. (10/01/2021) Circular No. 103/2020/TT-BTC dated December 26, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in tax, public asset management and public debt management sectors

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/01/2021) Công văn 194/VPCP-QHQT năm 2021 về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/01/2021) Quyết định 88/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. (06/01/2021) Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2021) Công văn 102/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/01/2021) Công văn 58/BTNMT-TCMT năm 2021 về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (06/01/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2021 về Ứng phó thảm họa cháy rừng tỉnh Bến Tre
 8. (06/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 53/UBND-ĐT năm 2021 về triển khai biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (05/01/2021) Official Dispatch No. 09/TCLN-KL dated January 5, 2021 on guidance on Decree No. 102/2020/ND-CP
 11. (05/01/2021) Công văn 41/VPCP-V.I năm 2021 về đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (05/01/2021) Quyết định 02/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 13. (05/01/2021) Công văn 09/TCLN-KL năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 14. (04/01/2021) Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 15. (04/01/2021) Công văn 31/VPCP-NN năm 2021 về tính đúng giá trị của rừng trong đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (10/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 17. (11/01/2021) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (11/01/2021) Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (10/01/2021) Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 20. (10/01/2021) Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020 on providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/01/2021) Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 4. (11/01/2021) Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (08/01/2021) Công văn 49/QLD-ĐK năm 2021 về thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (07/01/2021) Quyết định 07/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 7. (07/01/2021) Chỉ thị 01/CT-BKHĐT năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 93/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/01/2021) Kế hoạch 11/KH-BYT năm 2021 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành
 10. (05/01/2021) Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (05/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 12. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 13. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 14. (04/01/2021) Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (04/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre
 16. (11/01/2021) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 17. (10/01/2021) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi
 18. (11/01/2021) Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (11/01/2021) Circular No. 30/2020/TT-BCT dated November 26, 2020 on providing guidelines for implementation of the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the European Union regarding trade remedies

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/01/2021) Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (09/01/2021) Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (08/01/2021) Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/01/2021) Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông
 5. (08/01/2021) Công văn 47/TCGDNN-NG năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 6. (06/01/2021) Công văn 91/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/01/2021) Công văn 47/SGDĐT-VP về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 9. (11/01/2021) Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/01/2021) Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế
 3. (11/01/2021) Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành
 4. (11/01/2021) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79)
 5. (08/01/2021) Công văn 49/QLD-ĐK năm 2021 về thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (08/01/2021) Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (08/01/2021) Công văn 47/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (07/01/2021) Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (07/01/2021) Công văn 43/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (07/01/2021) Công văn 124/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám theo Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (06/01/2021) Công điện 01/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội điện
 12. (06/01/2021) Thông báo 25/TB-BHXH năm 2021 về điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (06/01/2021) Kế hoạch 11/KH-BYT năm 2021 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành
 14. (06/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (06/01/2021) Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/01/2021) Công văn 35/QLD-CL năm 2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (05/01/2021) Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chấp hành Trung ương điện
 18. (05/01/2021) Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (05/01/2021) Quyết định 28/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (05/01/2021) Directive No. 01/CT-TTg dated January 5, 2021 on reinforcement of Covid-19 prevention and control
 21. (05/01/2021) Công văn 40/BYT-BMTE năm 2021 về tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (08/01/2021) Công văn 47/TCGDNN-NG năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 2. (08/01/2021) Quyết định 23/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 102/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (07/01/2021) Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/01/2021) Công văn 51/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (06/01/2021) Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (10/01/2021) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/01/2021) Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-BKHĐT năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (07/01/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 4. (06/01/2021) Quyết định 21/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (06/01/2021) Công văn 109/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý kiến nghị của các địa phương về thông tin và truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 7. (05/01/2021) Quyết định 28/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (10/01/2021) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
 9. (10/01/2021) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (11/01/2021) Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/01/2021) Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/01/2021) Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 12/2018/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/01/2021) Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (07/01/2021) Công văn 54/TCHQ-GSQL năm 2021 về việc vướng mắc khai báo số lượng trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (07/01/2021) Official Dispatch No. 54/TCHQ-GSQL dated January 7, 2021 on declaration of units
 7. (06/01/2021) Công văn 41/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng hạt tía tô rang chưa tẩm ướp và hạt tía tô rang tách vỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (06/01/2021) Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (06/01/2021) Công văn 47/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (05/01/2021) Công văn 61/BTC-CST năm 2021 về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 11. (04/01/2021) Công văn 16/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân tích phân loại hàng hóa của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/01/2021) Thông tư 192/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
 2. (10/01/2021) Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (10/01/2021) Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/01/2021) Thông tư 41/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Điều 5 Quyết định 132/2002/QĐ-TTg về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành
 5. (10/01/2021) Thông tư 35/2001/TT-BTC về việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, các nhân trong nước do Bộ Tài Chính ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (10/01/2021) Thông tư 77/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành biện pháp xử lý nợ đọng thuế do Bộ Tài chính ban hành
 2. (10/01/2021) Quyết định 44/2007/QĐ-BTC về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 3. (10/01/2021) Thông tư 82/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/01/2021) Thông tư 72/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 5. (10/01/2021) Thông tư 41/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 161/2005/QĐ-TTg về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài do Bộ Tài chính ban hành
 6. (10/01/2021) Thông tư 82/2005/TT-BTC hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Quyết định 161/2005/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 7. (10/01/2021) Thông tư 100/2004/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 8. (10/01/2021) Quyết định 187/2003/QĐ-BTC ban hành Biên lai thuế môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (10/01/2021) Thông tư 53/2003/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh do Bộ Tài chính ban hành
 10. (10/01/2021) Thông tư 69/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hành
 11. (10/01/2021) Thông tư 03/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý thu thuế đối với các cơ sở hoạt động khai thác thuỷ sản do Bộ Tài chính ban hành
 12. (10/01/2021) Thông tư 86/2001/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 13. (10/01/2021) Thông tư 100/1999/TT-BTC về việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý sổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành
 14. (10/01/2021) Thông tư 191/1998/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành