Thông báo văn bản mới từ ngày 28-12-2020 đến ngày 04-01-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 28-12-2020 đến 04-01-2021


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (04/01/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (31/12/2020) Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 3. (31/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on standards for processing and preparation of traditional drugs in traditional medicine establishments
 4. (31/12/2020) Circular No. 29/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on amendments to and abrogation of some legislative documents promulgated or jointly promulgated by the Minister of Health
 5. (31/12/2020) Chỉ thị 26/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 6. (31/12/2020) Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2020 về Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (31/12/2020) Công văn 7395/BYT-TB-CT năm 2020 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 8. (31/12/2020) Công văn 7375/BYT-TCDS năm 2020 về thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 9. (31/12/2020) Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về triển khai biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (31/12/2020) Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (31/12/2020) Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành
 12. (31/12/2020) Circular No. 33/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on list of medical devices subject to mandatory safety and technical inspection
 13. (31/12/2020) Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (31/12/2020) Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 15. (31/12/2020) Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (31/12/2020) Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
 17. (31/12/2020) Quyết định 5631/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” do Bộ Y tế ban hành
 18. (31/12/2020) Official Dispatch No. 7395/BYT-TB-CT dated December 31, 2020 on applications for medical device registration
 19. (31/12/2020) Công văn 8181/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (31/12/2020) Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 21. (31/12/2020) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc do Bộ Y tế ban hành
 22. (30/12/2020) Chỉ thị 9294/CT-BNN-QLCL năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 23. (30/12/2020) Quyết định 5480/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 24. (30/12/2020) Quyết định 5481/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (29/12/2020) Công văn 7312/BYT-BH năm 2020 về thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 26. (28/12/2020) Circular No. 24/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on medical certificate of cause of death, death certificate and mortality statistics in medical examination and treatment establishments
 27. (28/12/2020) Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 28. (28/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 29. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (28/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 31. (28/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 32. (28/12/2020) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 33. (28/12/2020) Công điện 2055/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 34. (28/12/2020) Công văn 7286/CV-BCĐ năm 2020 về điều tra đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 35. (28/12/2020) Circular No. 25/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on prescribing consideration and presentation of National hospital quality awards

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (04/01/2021) Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 2. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 3. (01/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 4. (31/12/2020) Quyết định 5423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (31/12/2020) Quyết định 2282/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Quyết định 2641/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021
 7. (31/12/2020) Quyết định 2647/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021
 8. (31/12/2020) Quyết định 1164/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 9. (31/12/2020) Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 10. (31/12/2020) Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (31/12/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (31/12/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 13. (31/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
 14. (31/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ
 15. (31/12/2020) Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
 16. (30/12/2020) Circular No. 173/2020/TT-BQP dated December 30, 2020 on elaborating certain Articles of the Government’s Decree No. 96/2020/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on national border management and protection
 17. (30/12/2020) Thông tư 172/2020/TT-BQP về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành
 18. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
 19. (30/12/2020) Thông tư 173/2020/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng ban hành
 20. (30/12/2020) Quyết định 560/QĐ-BCĐTKCLQG về Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) do Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành
 21. (30/12/2020) Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (30/12/2020) Quyết định 2379/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1355/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 23. (30/12/2020) Quyết định 1149/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 24. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 25. (30/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 26. (30/12/2020) Quyết định 834/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 27. (30/12/2020) Quyết định 837/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 28. (30/12/2020) Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 29. (29/12/2020) Circular No. 145/2020/TT-BCA dated December 29, 2020 on power, procedures, security measures to protect life, health, property, honor, and dignity of corruption and waste whistleblowers
 30. (29/12/2020) Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 31. (29/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
 32. (29/12/2020) Quyết định 2343/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 33. (29/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 34. (29/12/2020) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (29/12/2020) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (29/12/2020) Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 37. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 38. (28/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 39. (28/12/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 40. (28/12/2020) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones
 41. (28/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 42. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 43. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 44. (28/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 45. (28/12/2020) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 46. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 47. (28/12/2020) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 48. (28/12/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (31/12/2020) Circular No. 24/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2014/TT-NHNN dated November 26, 2014 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating money designing, printmaking and management of Vietnamese money printing and casting
 2. (31/12/2020) Circular No. 20/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 47/2014/TT-NHNN on defining technical requirements concerning security and confidentiality of equipment serving bank card payment
 3. (31/12/2020) Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (31/12/2020) Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (31/12/2020) Circular No. 22/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to the Circular No. 19/2016/TT-NHNN on bank card operations
 6. (31/12/2020) Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 7. (31/12/2020) Circular No. 21/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating management, operation and use of the National interbank electronic payment system
 8. (31/12/2020) Integrated document No. 50/VBHN-BTC dated December 31, 2020 Circular on providing guidelines for financial policies for credit institutions and foreign bank branches
 9. (31/12/2020) Thông tư 23/2020/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 10. (30/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 11. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. (30/12/2020) Circular No. 19/2020/TT-NHNN dated December 30, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule of fees for payment services made via the State Bank of Vietnam
 13. (30/12/2020) Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành
 14. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 15. (28/12/2020) Integrated document No. 15/VBHN-NHNN dated December 28, 2020 Circular guidelines for opening and maintenance of checking accounts at payment service providers

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (04/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 2. (04/01/2021) Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)
 3. (31/12/2020) Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành
 4. (31/12/2020) Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành
 5. (31/12/2020) Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành
 6. (31/12/2020) Circular No. 150/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on provision of fire prevention and fighting and rescue equipment to neighborhood watches, internal firefighting forces and specialized firefighting forces
 7. (31/12/2020) Circular No. 147/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on fire safety and rescue measures for karaoke and nightclub establishments
 8. (31/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/12/2020) Thông báo 2078/TB-VPB4 năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết dương lịch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 10. (31/12/2020) Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về triển khai biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (31/12/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (31/12/2020) Circular No. 149/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on providing guidelines for Law on Fire Prevention and Fighting, Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting and the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting
 13. (29/12/2020) Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (28/12/2020) Quyết định 4275/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (28/12/2020) Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (28/12/2020) Công văn 1850/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (28/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (31/12/2020) Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành
 2. (31/12/2020) Quyết định 2275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển gia (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2020) Thông tư 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT hướng dẫn Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (31/12/2020) Circular No. 41/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 13/2019/TT-BGTVT dated March 29, 2019 on elaboration of Vietnam’s aviation security program and aviation security quality control
 5. (31/12/2020) Thông tư 39/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (31/12/2020) Circular No. 42/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Vietnam Aviation Regulations concerning aircraft and operation of aircraft
 7. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2020) Circular No. 40/2020/TT-BGTVT dated December 30, 2020 on procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures
 9. (30/12/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
 10. (30/12/2020) Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 11. (29/12/2020) Công văn 10949/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (29/12/2020) Quyết định 5725/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (29/12/2020) Công văn 10947/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (29/12/2020) Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (29/12/2020) Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (29/12/2020) Công văn 10953/VPCP-CN năm 2020 về Hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (29/12/2020) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (29/12/2020) Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 20. (28/12/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (04/01/2021) Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (04/01/2021) Công văn 31/VPCP-NN năm 2021 về tính đúng giá trị của rừng trong đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020
 4. (31/12/2020) Quyết định 5423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (31/12/2020) Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Quyết định 2278/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/12/2020) Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/12/2020) Circular No. 19/2020/TT-BTNMT dated December 30, 2020 on list of dispersants permitted for use within Vietnamese waters and guidelines for using dispersants in response to oil spill incidents at sea
 11. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BTNMT về Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (30/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 13. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (30/12/2020) Công văn 10978/VPCP-NN năm 2020 về khẩn trương giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (30/12/2020) Quyết định 2258/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (30/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (29/12/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 19. (28/12/2020) Thông tư 110/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ Tài chính ban hành
 20. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 21. (28/12/2020) Decision No. 2233/QD-TTg dated December 28, 2020 on approving for the proposal to develop competitive energy market by 2030 with vision toward 2045
 22. (28/12/2020) Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 3. (04/01/2021) Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre
 5. (01/01/2021) Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2021 on main tasks and solutions for implementation of socio - economic development plan and state budget estimate of 2021
 6. (01/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
 7. (01/01/2021) Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Integrated document No. 54/VBHN-BTC dated December 31, 2020 on guiding implementation of Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013 of the Government on the business of prize-winning electronic games for foreigners
 9. (31/12/2020) Thông tư 53/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành
 10. (31/12/2020) Decision No. 2289/QD-TTg dated December 31, 2020 on adopting The National Strategy for Fourth Industrial Revolution by 2030
 11. (31/12/2020) Circular No. 57/2020/TT-BCT dated December 31, 2020 on methods of determining electricity generation prices and power purchase agreement value
 12. (31/12/2020) Nghị quyết 190/NQ-CP năm 2020 về áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
 13. (31/12/2020) Công văn 11010/VPCP-KSTT năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (31/12/2020) Công văn 1868/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (31/12/2020) Công văn 1869/TTg-CN năm 2020 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp số 05 và khu công nghiệp Thổ Hoàng vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (31/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 17. (31/12/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 18. (29/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi
 19. (29/12/2020) Circular No. 112/2020/TT-BTC dated December 29, 2020 on regulations on rates of certain charges and fees to assist and resolve difficulties for business and ensuring social security in response to Covid-19 pandemic
 20. (29/12/2020) Nghị quyết 188/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Chính phủ ban hành
 21. (29/12/2020) Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 22. (29/12/2020) Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (28/12/2020) Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (04/01/2021) Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2020) Official Dispatch No. 8909/BKHĐT-PC dated December 31, 2020 on implementation of the Law on Investment
 3. (31/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2020) Quyết định 2275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển gia (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (31/12/2020) Công văn 11052/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (30/12/2020) Circular No. 40/2020/TT-BGTVT dated December 30, 2020 on procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures
 10. (30/12/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
 11. (30/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (30/12/2020) Quyết định 2258/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (29/12/2020) Công văn 10947/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (29/12/2020) Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (28/12/2020) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (04/01/2021) Decree No. 01/2021/ND-CP dated January 04 2021 on enterprise registration
 2. (04/01/2021) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2020 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2019
 3. (04/01/2021) Công văn 18/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về kiểm tra cơ sở gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (04/01/2021) Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 5. (31/12/2020) Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (31/12/2020) Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (31/12/2020) Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on guidelines for implementation of some Articles on administration o public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP elaborating some Articles of the Law on Securities
 8. (31/12/2020) Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 9. (31/12/2020) Nghị quyết 194/NQ-CP năm 2020 thực hiện Nghị quyết về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 10. (31/12/2020) Công văn 11010/VPCP-KSTT năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (31/12/2020) Decree No. 159/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on management of titleholders, officeholders and representatives of state ownership interests in enterprises
 12. (29/12/2020) Quyết định 5742/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/12/2020) Circular No. 20/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 47/2014/TT-NHNN on defining technical requirements concerning security and confidentiality of equipment serving bank card payment
 2. (31/12/2020) Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (31/12/2020) Circular No. 21/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating management, operation and use of the National interbank electronic payment system
 4. (31/12/2020) Quyết định 2289/QĐ-TTg năm 2020 về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2020) Nghị quyết 193/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
 7. (31/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ
 8. (30/12/2020) Decision No. 38/2020/QD-TTg dated December 30, 2020 on approving the list of high technologies prioritized for development investment and the list of hi-tech products encouraged for development
 9. (30/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/12/2020) Công văn 5167/BTTTT-CATTT năm 2020 về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, Tết năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (29/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 12. (29/12/2020) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (28/12/2020) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 14. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (31/12/2020) Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 2. (31/12/2020) Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (31/12/2020) Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on guidelines for implementation of some Articles on administration o public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP elaborating some Articles of the Law on Securities
 4. (31/12/2020) Decree No. 153/2020/ND-CP dated December 31, 2020 on prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market
 5. (31/12/2020) Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 6. (31/12/2020) Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 7. (31/12/2020) Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
 8. (31/12/2020) Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
 9. (31/12/2020) Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 10. (31/12/2020) Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 11. (31/12/2020) Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on providing for trading of listed and registered shares, fund certificates, corporate bonds and secured warrants listed on securities trading systems

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 2. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 3. (01/01/2021) Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2021 on main tasks and solutions for implementation of socio - economic development plan and state budget estimate of 2021
 4. (01/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
 5. (01/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020
 6. (31/12/2020) Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (31/12/2020) Quyết định 2284/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Thông tư 39/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 10. (31/12/2020) Quyết định 2276/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/12/2020) Integrated document No. 51/VBHN-BTC dated December 31, 2020 Circular on providing guidance on financial policies for microfinance institutions
 12. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
 13. (31/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 14. (31/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 15. (31/12/2020) Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 do Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (31/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 17. (30/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 18. (30/12/2020) Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (30/12/2020) Quyết định 2254/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (30/12/2020) Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 21. (30/12/2020) Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành
 22. (29/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 23. (28/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/01/2021) Công văn 141/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (31/12/2020) Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 3. (31/12/2020) Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (31/12/2020) Công văn 8181/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (31/12/2020) Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (31/12/2020) Công văn 8210/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (31/12/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (29/12/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (29/12/2020) Circular No. 112/2020/TT-BTC dated December 29, 2020 on regulations on rates of certain charges and fees to assist and resolve difficulties for business and ensuring social security in response to Covid-19 pandemic
 10. (29/12/2020) Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (29/12/2020) Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 12. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 13. (28/12/2020) Công văn 110285/CTHN-TTHT năm 2020 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (28/12/2020) Công văn 110280/CTHN-TTHT năm 2020 về thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (28/12/2020) Công văn 110283/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng bán máy móc thiết bị kèm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (01/01/2021) Thông báo 1/TB-VPCP năm 2020 về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2020) Quyết định 2288/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (30/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (30/12/2020) Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 9. (30/12/2020) Decree No. 152/2020/ND-CP dated December 30, 2020 on foreign workers working in Vietnam and recruitment and management of Vietnamese workers working for foreign employers in Vietnam
 10. (29/12/2020) Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (31/12/2020) Quyết định 3871/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 2. (31/12/2020) Quyết định 3870/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (31/12/2020) Quyết định 5429/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 4. (30/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 5. (30/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (30/12/2020) Công văn 10979/VPCP-NN năm 2020 về liên quan đến vấn đề gạo của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/12/2020) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi
 8. (28/12/2020) Thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (28/12/2020) Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (04/01/2021) Công văn 141/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (31/12/2020) Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (31/12/2020) Công văn 8181/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (31/12/2020) Công văn 8213/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (31/12/2020) Công văn 8210/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất phục vụ dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (01/01/2021) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (01/01/2021) Circular No. 112/2020/TT-BTC dated December 29, 2020 on regulations on rates of certain charges and fees to assist and resolve difficulties for business and ensuring social security in response to Covid-19 pandemic
 8. (29/12/2020) Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/01/2021) Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/01/2021) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 11. (28/12/2020) Công văn 110285/CTHN-TTHT năm 2020 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (28/12/2020) Công văn 110280/CTHN-TTHT năm 2020 về thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (28/12/2020) Công văn 110283/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng bán máy móc thiết bị kèm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (01/01/2021) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (28/12/2020) Quyết định 3390/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 17. (01/01/2021) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14
 18. (01/01/2021) Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 19. (01/01/2021) Quyết định 82/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
 20. (01/01/2021) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 21. (01/01/2021) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 22. (01/01/2021) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 23. (01/01/2021) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 24. (01/01/2021) Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 25. (01/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 26. (01/01/2021) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
 27. (01/01/2021) Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành
 28. (01/01/2021) Circular No. 94/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on amendments to Circular No. 307/2016/TT-BTC on fees for right to provide paid television services and fee for issuance of certificate for provision of foreign television channels on paid television and collection, submission, management and use thereof
 29. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (04/01/2021) Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 2. (04/01/2021) Công văn 31/VPCP-NN năm 2021 về tính đúng giá trị của rừng trong đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020
 4. (31/12/2020) Quyết định 5423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (31/12/2020) Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Quyết định 2278/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/12/2020) Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 11. (30/12/2020) Công văn 10978/VPCP-NN năm 2020 về khẩn trương giải quyết những thách thức về khí hậu và môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/12/2020) Quyết định 2258/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 14. (01/01/2021) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 15. (28/12/2020) Decision No. 2233/QD-TTg dated December 28, 2020 on approving for the proposal to develop competitive energy market by 2030 with vision toward 2045
 16. (28/12/2020) Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (01/01/2021) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 18. (02/01/2021) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 19. (01/01/2021) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 20. (01/01/2021) Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 21. (01/01/2021) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14
 22. (01/01/2021) Quyết định 87/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 23. (01/01/2021) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 24. (01/01/2021) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 25. (01/01/2021) Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 26. (01/01/2021) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 27. (01/01/2021) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 28. (01/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 29. (01/01/2021) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
 30. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 31. (01/01/2021) Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
 32. (01/01/2021) Thông tư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. (01/01/2021) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/01/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 2. (01/01/2021) Quyết định 290/QĐ-BXD năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 3. (01/01/2021) Quyết định 315/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ- BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (01/01/2021) Quyết định 90/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (04/01/2021) Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 6. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (01/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 8. (31/12/2020) Quyết định 5423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 9. (31/12/2020) Quyết định 2282/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/12/2020) Quyết định 2641/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021
 11. (31/12/2020) Quyết định 2647/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021
 12. (31/12/2020) Quyết định 1164/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
 13. (01/01/2021) Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 14. (31/12/2020) Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (31/12/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. (31/12/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (30/12/2020) Quyết định 560/QĐ-BCĐTKCLQG về Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) do Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành
 18. (30/12/2020) Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (30/12/2020) Quyết định 2379/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1355/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (30/12/2020) Quyết định 1149/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 21. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 22. (01/01/2021) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 23. (30/12/2020) Quyết định 834/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 24. (30/12/2020) Quyết định 837/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 25. (30/12/2020) Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 26. (29/12/2020) Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 27. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang
 28. (29/12/2020) Quyết định 2343/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 29. (29/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 30. (29/12/2020) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (29/12/2020) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (29/12/2020) Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 34. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 35. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 36. (01/01/2021) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 37. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 38. (01/01/2021) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 39. (01/01/2021) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 40. (31/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 41. (30/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (28/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 43. (01/01/2021) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 44. (01/01/2021) Quyết định 80/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
 45. (28/12/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 05/2016/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
 46. (28/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 47. (28/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 48. (01/01/2021) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 49. (01/01/2021) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 50. (28/12/2020) Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 51. (01/01/2021) Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 52. (01/01/2021) Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành
 53. (01/01/2021) Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
 54. (01/01/2021) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong thi hành công vụ do tỉnh Bắc Giang ban hành
 55. (01/01/2021) Thông tư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thành viên tổ bay trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành
 56. (01/01/2021) Law No. 65/2020/QH14 dated June 19, 2020 on Organization of National Assembly
 57. (01/01/2021) Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành
 58. (01/01/2021) Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 59. (01/01/2021) Law No. 63/2020/QH14 dated June 18, 2020 Amendments to the Law on Promulgation of Legislative Documents
 60. (01/01/2021) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
 61. (01/01/2021) Luật Doanh nghiệp 2020
 62. (01/01/2021) Luật Đầu tư 2020
 63. (01/01/2021) Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
 64. (01/01/2021) Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 3. (04/01/2021) Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre
 5. (01/01/2021) Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2021 on main tasks and solutions for implementation of socio - economic development plan and state budget estimate of 2021
 6. (01/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
 7. (01/01/2021) Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Integrated document No. 54/VBHN-BTC dated December 31, 2020 on guiding implementation of Decree No. 86/2013/ND-CP dated July 29, 2013 of the Government on the business of prize-winning electronic games for foreigners
 9. (01/01/2021) Thông tư 53/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành
 10. (31/12/2020) Decision No. 2289/QD-TTg dated December 31, 2020 on adopting The National Strategy for Fourth Industrial Revolution by 2030
 11. (31/12/2020) Nghị quyết 190/NQ-CP năm 2020 về áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
 12. (31/12/2020) Công văn 11010/VPCP-KSTT năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (31/12/2020) Công văn 1868/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (31/12/2020) Công văn 1869/TTg-CN năm 2020 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp số 05 và khu công nghiệp Thổ Hoàng vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (01/01/2021) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. (01/01/2021) Circular No. 112/2020/TT-BTC dated December 29, 2020 on regulations on rates of certain charges and fees to assist and resolve difficulties for business and ensuring social security in response to Covid-19 pandemic
 17. (29/12/2020) Nghị quyết 188/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Chính phủ ban hành
 18. (01/01/2021) Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 19. (29/12/2020) Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (28/12/2020) Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (01/01/2021) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 22. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
 23. (01/01/2021) Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 24. (31/12/2020) Circular No. 28/2020/TT-BCT dated November 16, 2020 on guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters and Government’s Decree No. 66/2020/ND-CP on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP
 25. (01/01/2021) Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành
 26. (01/01/2021) Circular No. 05/2019/TT-BKHCN dated June 26 2019 providing details of Decree 43/2017/ND-CP on good labels

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (04/01/2021) Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2020) Official Dispatch No. 8909/BKHĐT-PC dated December 31, 2020 on implementation of the Law on Investment
 3. (31/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2020) Quyết định 2275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển gia (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Công văn 8909/BKHĐT-PC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (31/12/2020) Công văn 11052/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/01/2021) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (30/12/2020) Quyết định 2258/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (29/12/2020) Công văn 10947/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (29/12/2020) Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (01/01/2021) Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 13. (01/01/2021) Luật Đầu tư 2020

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/01/2021) Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính
 2. (01/01/2021) Resolution No. 01/NQ-CP dated January 01, 2021 on main tasks and solutions for implementation of socio - economic development plan and state budget estimate of 2021
 3. (01/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
 4. (01/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc trăng giai đoạn 2019-2020
 5. (31/12/2020) Quyết định 2284/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 7. (31/12/2020) Quyết định 2276/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/12/2020) Integrated document No. 51/VBHN-BTC dated December 31, 2020 Circular on providing guidance on financial policies for microfinance institutions
 9. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
 10. (01/01/2021) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 11. (01/01/2021) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (31/12/2020) Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 do Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (30/12/2020) Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (30/12/2020) Quyết định 2254/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (01/01/2021) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 16. (01/01/2021) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 17. (02/01/2021) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
 18. (31/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 19. (01/01/2021) Quyết định 88/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
 20. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
 21. (01/01/2021) Quyết định 79/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 22. (01/01/2021) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ
 23. (01/01/2021) Quyết định 81/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021
 24. (01/01/2021) Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 25. (01/01/2021) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 26. (01/01/2021) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 27. (01/01/2021) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 28. (01/01/2021) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 29. (01/01/2021) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 30. (01/01/2021) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 31. (01/01/2021) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 32. (01/01/2021) Nghị quyết 344/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 33. (01/01/2021) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 34. (01/01/2021) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
 35. (01/01/2021) Thông tư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Bộ Tài chính ban hành
 36. (28/12/2020) Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành
 37. (01/01/2021) Circular No. 17/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on maximum prices and costs contributing to prices of qualified whole blood units and blood products
 38. (01/01/2021) Thông tư 87/2020/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
 39. (01/01/2021) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 40. (01/01/2021) Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (04/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 2. (31/12/2020) Thông báo 2078/TB-VPB4 năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết dương lịch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 3. (31/12/2020) Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về triển khai biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (31/12/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Thanh niên do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (29/12/2020) Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/12/2020) Quyết định 4275/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (28/12/2020) Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/12/2020) Công văn 1850/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (01/01/2021) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (01/01/2021) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam
 11. (01/01/2021) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành
 12. (01/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 13. (01/01/2021) Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (01/01/2021) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 15. (01/01/2021) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (01/01/2021) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (01/01/2021) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
 18. (31/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (01/01/2021) Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (01/01/2021) Circular No. 26/2020/TT-BTTTT dated September 23, 2020 on application of standards and technology assisting persons with disabilities to access and use information and communications products and services
 21. (01/01/2021) Luật Thanh niên 2020
 22. (01/01/2021) Law No. 57/2020/QH14 dated June 16, 2020 Youth Law

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (31/12/2020) Chỉ thị 26/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 2. (31/12/2020) Công văn 7395/BYT-TB-CT năm 2020 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 3. (31/12/2020) Công văn 7375/BYT-TCDS năm 2020 về thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 4. (31/12/2020) Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về triển khai biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (31/12/2020) Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (31/12/2020) Quyết định 5631/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” do Bộ Y tế ban hành
 7. (31/12/2020) Official Dispatch No. 7395/BYT-TB-CT dated December 31, 2020 on applications for medical device registration
 8. (31/12/2020) Công văn 8181/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với kim tiêm dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (30/12/2020) Chỉ thị 9294/CT-BNN-QLCL năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. (30/12/2020) Quyết định 5480/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 11. (30/12/2020) Quyết định 5481/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (29/12/2020) Công văn 7312/BYT-BH năm 2020 về thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 13. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (28/12/2020) Công điện 2055/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 15. (28/12/2020) Công văn 7286/CV-BCĐ năm 2020 về điều tra đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 16. (01/01/2021) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 17. (28/12/2020) Quyết định 83/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020 được kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
 18. (01/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 19. (01/01/2021) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 20. (01/01/2021) Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
 21. (01/01/2021) Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 22. (01/01/2021) Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (01/01/2021) Circular No. 18/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on hospital nutrition
 24. (01/01/2021) Circular No. 17/2020/TT-BYT dated November 12, 2020 on maximum prices and costs contributing to prices of qualified whole blood units and blood products
 25. (01/01/2021) Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 26. (01/01/2021) Decree No. 131/2020/ND-CP dated November 02, 2020 on providing for clinical pharmacology organization and activities in healthcare establishments
 27. (01/01/2021) Thông tư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 28. (01/01/2021) Circular 86/2020/TT-BTC dated October 26, 2020 on elaborating to specific diet for highly acclaimed sport trainers and highly acclaimed athletes
 29. (01/01/2021) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (01/01/2021) Quyết định 290/QĐ-BXD năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 2. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2020) Thông báo 15556/TB-SXD-VLXD về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020 do Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (29/12/2020) Quyết định 5725/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (29/12/2020) Quyết định 2249/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/12/2020) Quyết định 2231/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (28/12/2020) Công văn 6242/BXD-KHCN năm 2020 về phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (02/01/2021) Quyết định 91/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 9. (01/01/2021) Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 10. (01/01/2021) Quyết định 87/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 11. (01/01/2021) Quyết định 84/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định năm 2020
 12. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 13. (01/01/2021) Quyết định 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (01/01/2021) Law No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020 on amendments to Construction Law
 15. (01/01/2021) Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/12/2020) Quyết định 2289/QĐ-TTg năm 2020 về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2020) Nghị quyết 193/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 3. (30/12/2020) Công văn 5167/BTTTT-CATTT năm 2020 về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, Tết năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (29/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 5. (29/12/2020) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/01/2021) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 7. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 8. (28/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (28/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (01/01/2021) Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
 11. (01/01/2021) Thông tư 37/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (01/01/2021) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 13. (01/01/2021) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 14. (01/01/2021) Circular No. 09/2020/TT-NHNN dated October 21, 2020 on prescribing the security of information systems in banking operations
 15. (01/01/2021) Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 16. (01/01/2021) Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (01/01/2021) Circular No. 26/2020/TT-BTTTT dated September 23, 2020 on application of standards and technology assisting persons with disabilities to access and use information and communications products and services

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (31/12/2020) Integrated document No. 50/VBHN-BTC dated December 31, 2020 Circular on providing guidelines for financial policies for credit institutions and foreign bank branches
 2. (01/01/2021) Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (01/01/2021) Circular No. 19/2020/TT-NHNN dated December 30, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule of fees for payment services made via the State Bank of Vietnam
 4. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (28/12/2020) Integrated document No. 15/VBHN-NHNN dated December 28, 2020 Circular guidelines for opening and maintenance of checking accounts at payment service providers
 6. (28/12/2020) Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 7. (01/01/2021) Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (28/12/2020) Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (01/01/2021) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 10. (01/01/2021) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 11. (01/01/2021) Circular No. 09/2020/TT-NHNN dated October 21, 2020 on prescribing the security of information systems in banking operations
 12. (01/01/2021) Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (01/01/2021) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (31/12/2020) Công văn 11012/VPCP-NN về báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm (2016-2020) thực hiện Đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/01/2021) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 4. (01/01/2021) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 5. (31/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (01/01/2021) Quyết định 88/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/01/2021) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 8. (01/01/2021) Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 9. (01/01/2021) Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 10. (01/01/2021) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 11. (01/01/2021) Quyết định 78/2020/QĐ-UBND về bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (31/12/2020) Quyết định 2275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển gia (BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
 3. (29/12/2020) Công văn 10949/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 liên quan dự án đường liên Tỉnh lộ 25B, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/12/2020) Quyết định 5725/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (29/12/2020) Công văn 10947/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (29/12/2020) Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/12/2020) Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/12/2020) Công văn 10953/VPCP-CN năm 2020 về Hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (29/12/2020) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (29/12/2020) Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 12. (02/01/2021) Quyết định 91/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 13. (01/01/2021) Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 14. (01/01/2021) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam
 15. (01/01/2021) Quyết định 84/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định năm 2020
 16. (01/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 17. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 18. (30/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 19. (28/12/2020) Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (01/01/2021) Circular No. 22/2020/TT-BGTVT dated September 28, 2020 on management of fuel use and CO2 emission of aircrafts in civil aviation operation
 21. (01/01/2021) Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (04/01/2021) Hướng dẫn 01/HD-VKSTC công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (01/01/2021) Thông báo 1/TB-VPCP năm 2020 về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2020) Quyết định 2288/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (29/12/2020) Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (02/01/2021) Quyết định 92/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/01/2021) Quyết định 80/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (01/01/2021) Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND về quy định về mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 9. (01/01/2021) Decree No. 135/2020/ND-CP dated November 18, 2020 on retirement age
 10. (01/01/2021) Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
 11. (28/12/2020) Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 12. (01/01/2021) Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (01/01/2021) Law No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019 Labor Code
 14. (01/01/2021) Bộ luật Lao động 2019

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (31/12/2020) Quyết định 3871/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 2. (31/12/2020) Quyết định 3870/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (31/12/2020) Quyết định 5429/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 4. (30/12/2020) Công văn 10979/VPCP-NN năm 2020 về liên quan đến vấn đề gạo của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/01/2021) Quyết định 86/2020/QĐ-UBND quy định về nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
 6. (01/01/2021) Quyết định 85/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/01/2021) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (01/01/2021) Thông tư 15/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (01/01/2021) Circular No. 15/2020/TT-BCT dated June 30, 2020 on National Technical Regulation on design requirements for petrol filling stations


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/01/2021) Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 2. (30/12/2020) Quyết định 76/2014/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 81/2010/QĐ-TTg về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/01/2021) Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020.
 4. (30/12/2020) Quyết định 81/2010/QĐ-TTg quy định việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/12/2020) Chỉ thị 18/2008/CT-TTg về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/12/2020) Chỉ thị 31/2007/CT-TTg về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/12/2020) Quyết định 10/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2020) Chỉ thị 24/2003/CT-TTg về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/12/2020) Quyết định 93/1999/QĐ-TTG về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có bão động lụt, bão do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/01/2021) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (01/01/2021) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (28/12/2020) Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (01/01/2021) Quyết định 1156/QĐ-BXD năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 5. (01/01/2021) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (01/01/2021) Quyết định 985/QĐ-UBND-HC năm 2013 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (30/12/2020) Quyết định 16/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 8. (30/12/2020) Chỉ thị 29/2007/CT-TTg về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/12/2020) Chỉ thị 05/2006/CT-TTg về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/01/2021) Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (01/01/2021) Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (01/01/2021) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (01/01/2021) Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (01/01/2021) Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hằng tháng, tiền ăn, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và các chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ tỉnh Gia Lai
 6. (30/12/2020) Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/12/2020) Quyết định 198/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2020) Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/01/2021) Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (01/01/2021) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (31/12/2020) Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/01/2021) Circular No. 28/2009/TT-BTTTT of September 14, 2009, providing for the application of standards and technologies to assist people with disabilities in accessing and using information and communication technologies
 5. (01/01/2021) Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (30/12/2020) Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/12/2020) Quyết định 198/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/01/2021) Luật Thanh niên 2005
 9. (30/12/2020) Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành