Thông báo văn bản mới từ ngày 11-01-2021 đến ngày 18-01-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 11-01-2021 đến 18-01-2021


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (15/01/2021) Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/01/2021) Chỉ thị 215/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (14/01/2021) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (14/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (14/01/2021) Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
 8. (13/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (13/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
 10. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (12/01/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk
 12. (12/01/2021) Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (12/01/2021) Kế hoạch 95/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (12/01/2021) Công văn 1451/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận khoản viện trợ phi chính phủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (12/01/2021) Quyết định 07/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 16. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 18. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 19. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (18/01/2021) Công văn 333/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về thay đổi thông tin trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (15/01/2021) Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 4. (15/01/2021) Công văn 1990/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/01/2021) Công văn 361/VPCP-CN năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/01/2021) Công văn 1983/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/01/2021) Công văn 1986/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/01/2021) Công văn 1982/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/01/2021) Công văn 1992/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 11. (12/01/2021) Công văn 1449/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/01/2021) Công văn 1451/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận khoản viện trợ phi chính phủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (12/01/2021) Công văn 1452/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử kèm theo hợp đồng bán máy móc thiết bị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (11/01/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 15. (11/01/2021) Công văn 1181/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (11/01/2021) Công văn 1179/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (11/01/2021) Công văn 1182/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/01/2021) Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 tỉnh Vĩnh Long
 3. (18/01/2021) Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (16/01/2021) Công văn 383/VPCP-NN năm 2021 dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2021) Công văn 354/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (14/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 8. (14/01/2021) Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
 9. (14/01/2021) Công văn 182/BTNMT-TCMT năm 2021 về đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (14/01/2021) Công điện 38/CĐ-BYT năm 2021 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế điện
 11. (14/01/2021) Quyết định 72/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
 12. (13/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
 13. (12/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Ninh Bình ban hành
 14. (12/01/2021) Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 2. (18/01/2021) Công văn 400/VPCP-NC năm 2021 về xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/01/2021) Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
 4. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (18/01/2021) Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389
 6. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (16/01/2021) Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (16/01/2021) Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/01/2021) Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
 10. (15/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (14/01/2021) Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (14/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BNN-PC năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 68/NQ-CP
 14. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 15. (12/01/2021) Thông báo 06/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (11/01/2021) Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 17. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (11/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 19. (11/01/2021) Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (18/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 2. (18/01/2021) Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG năm 2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành
 3. (18/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 4. (18/01/2021) Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 5. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
 6. (16/01/2021) Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (15/01/2021) Kế hoạch 118/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
 8. (15/01/2021) Quyết định 69/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/01/2021) Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 10. (15/01/2021) Quyết định 135/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2021
 11. (15/01/2021) Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 12. (14/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 13. (14/01/2021) Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 14. (14/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (14/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 16. (14/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 17. (14/01/2021) Quyết định 75/QĐ-BTNMT năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 18. (14/01/2021) Quyết định 174/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 19. (14/01/2021) Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 20. (14/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
 21. (14/01/2021) Công văn 329/VPCP-TTĐT năm 2021 về thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (14/01/2021) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (14/01/2021) Dự thảo Thông tư quy định về danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 24. (13/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 25. (13/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 26. (13/01/2021) Quyết định 98/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 27. (13/01/2021) Quyết định 42/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường do Bộ Tư pháp ban hành
 28. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (13/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
 30. (13/01/2021) Quyết định 49/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (13/01/2021) Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính
 32. (13/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 33. (12/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (12/01/2021) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 35. (12/01/2021) Quyết định 06/QĐ-HĐTV năm 2021 về thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
 36. (12/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 37. (12/01/2021) Thông báo 03/TB-HĐTD năm 2021 về thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) do Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 38. (12/01/2021) Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 sửa đổi khoản 8 Mục II Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP do Chính phủ ban hành
 39. (12/01/2021) Quyết định 39/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (12/01/2021) Công văn 10042-CV/BTGTW năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 41. (12/01/2021) Quyết định 204/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2021
 42. (11/01/2021) Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 43. (11/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
 44. (11/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 45. (11/01/2021) Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 46. (11/01/2021) Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 47. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 48. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 49. (11/01/2021) Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 50. (11/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 51. (11/01/2021) Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/01/2021) Công văn 393/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về tái cơ cấu đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 149/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (15/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 6. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (15/01/2021) Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 8. (15/01/2021) Decree No. 03/2021/ND-CP dated January 15, 2021 on compulsory civil liability insurance of motor vehicle users
 9. (15/01/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành
 10. (15/01/2021) Công văn 360/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về việc thu hồi xe cũ nát hay kiểm tra khí thải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (15/01/2021) Công văn 361/VPCP-CN năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (13/01/2021) Công văn 303/VPCP-CN năm 2021 về tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (18/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 2. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. (14/01/2021) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 5. (13/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (13/01/2021) Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
 7. (11/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 8. (11/01/2021) Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 9. (11/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 10. (11/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
 11. (11/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 12. (11/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 13. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (11/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 15. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (18/01/2021) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)
 2. (18/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 3. (18/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang
 4. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2021) Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 6. (15/01/2021) Công văn 162/QLD-MP năm 2021 về cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (15/01/2021) Quyết định 10/QĐ-KCB năm 2021 về hướng dẫn triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên” do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 8. (14/01/2021) Công văn 308/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 9. (13/01/2021) Công văn 138/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (13/01/2021) Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (13/01/2021) Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành
 13. (13/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
 14. (13/01/2021) Công văn 59/ATTP-NĐTT về tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 15. (13/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (12/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 17. (12/01/2021) Quyết định 142/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (12/01/2021) Quyết định 141/QĐ-BYT năm 2021 về "Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh Lao, giai đoạn 2021-2025" do Bộ Y tế ban hành
 19. (12/01/2021) Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 20. (11/01/2021) Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (11/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế
 22. (11/01/2021) Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành
 23. (11/01/2021) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (15/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 2. (13/01/2021) Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (12/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 4. (12/01/2021) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (12/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 6. (11/01/2021) Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (18/01/2021) Công văn 234/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (18/01/2021) Công văn 235/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (18/01/2021) Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (16/01/2021) Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/01/2021) Công văn 128/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (12/01/2021) Công văn 122/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (12/01/2021) Quyết định 38/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/01/2021) Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (11/01/2021) Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (15/01/2021) Integrated document No. 05/VBHN-NHNN dated January 15, 2021 Circular on management, operation and use of National interbank electronic payment system
 3. (15/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (14/01/2021) Quyết định 38/QĐ-BTTTT năm 2021 về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đối IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (14/01/2021) Quyết định 75/QĐ-BTNMT năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 6. (13/01/2021) Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành
 7. (13/01/2021) Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính
 8. (13/01/2021) Quyết định 29/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông
 9. (11/01/2021) Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (18/01/2021) Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/01/2021) Công văn 1986/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/01/2021) Công văn 1982/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BNN-PC năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 68/NQ-CP
 5. (13/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới” do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (11/01/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 7. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (14/01/2021) Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (13/01/2021) Công văn 302/VPCP-CN năm 2021 về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (13/01/2021) Công văn 303/VPCP-CN năm 2021 về tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (12/01/2021) Thông báo 06/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (12/01/2021) Công văn 27/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
 2. (16/01/2021) Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/01/2021) Công văn 368/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Công văn 165/BVHTTDL-TCDL về đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (15/01/2021) Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
 6. (14/01/2021) Thông báo 9/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/01/2021) Công văn 346/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý vi phạm các điểm kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/01/2021) Công văn 49/UBDT-CSDT năm 2021 về cung cấp thông tin đánh giá về các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (14/01/2021) Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 10. (13/01/2021) Công văn 98/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (12/01/2021) Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 13. (11/01/2021) Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (15/01/2021) Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/01/2021) Chỉ thị 215/CT-TCHQ về thực hiện đồng bộ, quyết liệt giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (14/01/2021) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (14/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (14/01/2021) Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
 8. (13/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 9. (13/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
 10. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (12/01/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk
 12. (12/01/2021) Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (12/01/2021) Kế hoạch 95/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (12/01/2021) Công văn 1451/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận khoản viện trợ phi chính phủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (12/01/2021) Quyết định 07/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 16. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 18. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 19. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 21. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 22. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 23. (16/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 24. (15/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 25. (11/01/2021) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 26. (15/01/2021) Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (18/01/2021) Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG năm 2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 3. (18/01/2021) Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
 5. (16/01/2021) Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/01/2021) Kế hoạch 118/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
 7. (15/01/2021) Quyết định 69/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/01/2021) Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 9. (15/01/2021) Quyết định 135/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2021
 10. (15/01/2021) Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 11. (14/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (14/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
 13. (14/01/2021) Quyết định 75/QĐ-BTNMT năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (14/01/2021) Quyết định 174/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Thanh Hóa năm 2021
 15. (14/01/2021) Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 16. (14/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
 17. (14/01/2021) Công văn 329/VPCP-TTĐT năm 2021 về thực hiện quy định về Công báo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (14/01/2021) Chỉ thị 02/CT-TTg năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (13/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 20. (13/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. (13/01/2021) Quyết định 98/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 22. (13/01/2021) Quyết định 42/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường do Bộ Tư pháp ban hành
 23. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (13/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
 25. (13/01/2021) Quyết định 49/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (13/01/2021) Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính
 27. (13/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 28. (12/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 29. (12/01/2021) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 30. (12/01/2021) Quyết định 06/QĐ-HĐTV năm 2021 về thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
 31. (12/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 32. (12/01/2021) Thông báo 03/TB-HĐTD năm 2021 về thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 (vòng 2) do Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 33. (12/01/2021) Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 sửa đổi khoản 8 Mục II Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP do Chính phủ ban hành
 34. (12/01/2021) Quyết định 39/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (12/01/2021) Công văn 10042-CV/BTGTW năm 2021 về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 36. (12/01/2021) Quyết định 204/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2021
 37. (11/01/2021) Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 38. (11/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 39. (11/01/2021) Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 40. (11/01/2021) Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 41. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
 42. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
 43. (11/01/2021) Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 44. (11/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 45. (11/01/2021) Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
 46. (15/01/2021) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 47. (11/01/2021) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 48. (11/01/2021) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 49. (15/01/2021) Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
 2. (16/01/2021) Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/01/2021) Công văn 368/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Công văn 165/BVHTTDL-TCDL về đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (15/01/2021) Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
 6. (14/01/2021) Thông báo 9/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/01/2021) Công văn 346/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý vi phạm các điểm kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/01/2021) Công văn 49/UBDT-CSDT năm 2021 về cung cấp thông tin đánh giá về các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (14/01/2021) Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
 10. (13/01/2021) Công văn 98/LĐTBXH-NCC về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (12/01/2021) Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (11/01/2021) Quyết định 07/QĐ-CTN về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành
 13. (11/01/2021) Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. (11/01/2021) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 15. (11/01/2021) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (18/01/2021) Công văn 333/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về thay đổi thông tin trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (15/01/2021) Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 4. (15/01/2021) Công văn 1990/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (15/01/2021) Công văn 361/VPCP-CN năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/01/2021) Công văn 1983/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/01/2021) Công văn 1986/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/01/2021) Công văn 1982/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/01/2021) Công văn 1992/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (12/01/2021) Công văn 1449/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (12/01/2021) Công văn 1451/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế khi nhận khoản viện trợ phi chính phủ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/01/2021) Công văn 1452/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử kèm theo hợp đồng bán máy móc thiết bị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (11/01/2021) Công văn 1181/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (11/01/2021) Công văn 1179/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức kê khai và lập bảng phân bổ số thuế phải nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (11/01/2021) Công văn 1182/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (11/01/2021) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (17/01/2021) Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/01/2021) Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 tỉnh Vĩnh Long
 3. (18/01/2021) Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (16/01/2021) Công văn 383/VPCP-NN năm 2021 dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2021) Công văn 354/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/01/2021) Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang
 7. (14/01/2021) Công văn 182/BTNMT-TCMT năm 2021 về đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (14/01/2021) Công điện 38/CĐ-BYT năm 2021 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế điện
 9. (14/01/2021) Quyết định 72/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020
 10. (12/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (12/01/2021) Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (11/01/2021) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (11/01/2021) Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (18/01/2021) Thông tư liên tịch 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/01/2021) Công văn 400/VPCP-NC năm 2021 về xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
 3. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (18/01/2021) Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389
 5. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (16/01/2021) Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/01/2021) Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/01/2021) Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
 9. (15/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 11. (14/01/2021) Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (14/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BNN-PC năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 68/NQ-CP
 13. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (12/01/2021) Thông báo 06/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (11/01/2021) Công văn 150/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 16. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (11/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 18. (11/01/2021) Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (11/01/2021) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 20. (15/01/2021) Circular No. 06/2020/TT-BKHCN dated December 10, 2020 on elaborating to Decree No. 132/2008/ND-CP, Decree No. 74/2018/ND-CP, Decree No. 154/2018/ND-CP and Decree No. 119/2017/ND-CP
 21. (15/01/2021) Circular No. 31/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on amending a number of Articles of Circular No. 13/2018/TT-BCT on management and use of industrial explosives and precursors used in explosives manufacturing
 22. (11/01/2021) Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 23. (11/01/2021) Circular No. 30/2020/TT-BCT dated November 26, 2020 on providing guidelines for implementation of the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the European Union regarding trade remedies

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (15/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 2. (13/01/2021) Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (12/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 4. (12/01/2021) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (12/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 6. (11/01/2021) Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (11/01/2021) Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/01/2021) Công văn 393/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về tái cơ cấu đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 149/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (15/01/2021) Công văn 360/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về việc thu hồi xe cũ nát hay kiểm tra khí thải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/01/2021) Công văn 361/VPCP-CN năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (13/01/2021) Công văn 303/VPCP-CN năm 2021 về tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (11/01/2021) Thông báo 5/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 10. (15/01/2021) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 11. (14/01/2021) Circular No. 37/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on prescribing List of dangerous goods requiring packaging during transport and transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
 12. (14/01/2021) Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Công thương ban hành
 13. (15/01/2021) Circular No. 30/2020/TT-BGTVT dated November 18, 2020 on amendments to Circular No. 17/2016/TT-BGTVT on management and operation of airports and aerodromes
 14. (15/01/2021) Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (18/01/2021) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)
 2. (18/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 3. (18/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang
 4. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/01/2021) Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 6. (15/01/2021) Công văn 162/QLD-MP năm 2021 về cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 7. (15/01/2021) Quyết định 10/QĐ-KCB năm 2021 về hướng dẫn triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên” do Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 8. (14/01/2021) Công văn 308/CV-BCĐ năm 2021 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 9. (13/01/2021) Công văn 138/QLD-MP năm 2021 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (13/01/2021) Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (13/01/2021) Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành
 13. (13/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
 14. (13/01/2021) Công văn 59/ATTP-NĐTT về tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 15. (13/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (12/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 17. (12/01/2021) Quyết định 142/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (12/01/2021) Quyết định 141/QĐ-BYT năm 2021 về "Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh Lao, giai đoạn 2021-2025" do Bộ Y tế ban hành
 19. (12/01/2021) Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 20. (11/01/2021) Công văn 207/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (11/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế tổ chức các cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Y tế
 22. (11/01/2021) Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành
 23. (11/01/2021) Thông báo 01/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 79)
 24. (15/01/2021) Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa do Bộ Y tế ban hành
 25. (15/01/2021) Circular No. 21/2020/TT-BYT dated November 30, 2020 on providing practice guidelines for issuance of general medical practice license for medical doctors
 26. (15/01/2021) Circular No. 20/2020/TT-BYT dated November 26, 2020 on amending and supplementing certain Articles of the Circular No. 30/2018/TT-BYT adopting the schedule, payment rates, conditions of modern drugs, biologicals, radiopharmaceuticals and tracers under health insurance policyholders’ received coverage
 27. (15/01/2021) Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (14/01/2021) Quyết định 217/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (13/01/2021) Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 3. (12/01/2021) Decision No. 1921/QD-TLD dated January 12, 2021 on payment of the financial support package to unionists and employees stricken by the Covid-19 epidemic and natural disasters in 2020 on 2021 Vietnamese Tet holidays
 4. (12/01/2021) Quyết định 1921/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 5. (15/01/2021) Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa do Bộ Y tế ban hành
 6. (15/01/2021) Circular No. 21/2020/TT-BYT dated November 30, 2020 on providing practice guidelines for issuance of general medical practice license for medical doctors
 7. (15/01/2021) Circular No. 13/2020/TT-BLDTBXH dated November 27, 2020 on guiding collection, storage, consolidation, provision, publicizing and assessment of occupational accidents and technical difficulties causing serious loss of occupational safety and hygiene
 8. (15/01/2021) Decision No. 34/2020/QD-TTg dated November 26, 2020 introducing Classification List of Occupations of Vietnam
 9. (15/01/2021) Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (18/01/2021) Công văn 234/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (18/01/2021) Công văn 235/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (18/01/2021) Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (16/01/2021) Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/01/2021) Công văn 128/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (12/01/2021) Công văn 122/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (12/01/2021) Quyết định 38/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/01/2021) Công văn 120/TCHQ-GSQL năm 2021 về sửa thông tin phương tiện nhập khẩu sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (11/01/2021) Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/01/2021) Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 11. (18/01/2021) Circular No. 43/2020/TT-BCT dated December 04, 2020 on import of unmanufactured tobacco per 2021 tariff-rate quota

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (15/01/2021) Integrated document No. 05/VBHN-NHNN dated January 15, 2021 Circular on management, operation and use of National interbank electronic payment system
 3. (15/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (14/01/2021) Quyết định 38/QĐ-BTTTT năm 2021 về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đối IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (14/01/2021) Quyết định 75/QĐ-BTNMT năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 6. (13/01/2021) Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành
 7. (13/01/2021) Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính
 8. (13/01/2021) Quyết định 29/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông
 9. (11/01/2021) Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (18/01/2021) Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/01/2021) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 3. (13/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (11/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 5. (11/01/2021) Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 6. (11/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 7. (11/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
 8. (11/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 9. (11/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 10. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 12. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 13. (16/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
 14. (13/01/2021) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định cách xác định vị trí và giá đất đối với trường hợp khi áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (18/01/2021) Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/01/2021) Công văn 1986/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/01/2021) Công văn 1982/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (14/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BNN-PC năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 68/NQ-CP
 5. (13/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới” do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (15/01/2021) Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 5. (14/01/2021) Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (13/01/2021) Công văn 302/VPCP-CN năm 2021 về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (13/01/2021) Công văn 303/VPCP-CN năm 2021 về tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 9. (12/01/2021) Thông báo 06/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (12/01/2021) Công văn 27/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/01/2021) Thông báo 4/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (15/01/2021) Circular No. 09/2020/TT-BKHDT dated November 27, 2020 on guidelines for preparation of bidding documents for procurement of goods under Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
 13. (15/01/2021) Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành