Thông báo văn bản mới từ ngày 18-01-2021 đến ngày 25-01-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 18-01-2021 đến 25-01-2021


Lĩnh vực Thương mại

 1. (25/01/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
 2. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (23/01/2021) Công văn 133/BKHCN-TĐC năm 2021 về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 90/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (22/01/2021) Công văn 90/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (21/01/2021) Công văn 529/VPCP-NN năm 2021 về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (20/01/2021) Quyết định 52/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 12. (19/01/2021) Quyết định 163/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 13. (19/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 14. (19/01/2021) Quyết định 63/QĐ-BXD năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (19/01/2021) Quyết định 371/QĐ-BYT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 16. (19/01/2021) Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (19/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 18. (19/01/2021) Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 19. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 20. (18/01/2021) Công văn 400/VPCP-NC năm 2021 về xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (18/01/2021) Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
 22. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (18/01/2021) Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389
 24. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/01/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
 2. (25/01/2021) Công văn 594/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 333/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 531/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin Thông tấn xã Việt Nam nêu về nghiên cứu, đánh giá tác động đến ngành tôm Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (22/01/2021) Công văn 330/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (22/01/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 9. (21/01/2021) Công văn 49/XNK-NS năm 2021 về Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 10. (21/01/2021) Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (21/01/2021) Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2021 về thể thức C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/01/2021) Công văn 234/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/01/2021) Công văn 235/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (18/01/2021) Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành
 2. (25/01/2021) Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/01/2021) Công văn 622/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 5. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
 6. (23/01/2021) Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/01/2021) Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/01/2021) Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (22/01/2021) Công văn 88/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (22/01/2021) Công văn 91/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về rà soát các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (22/01/2021) Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 13. (22/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
 14. (21/01/2021) Công văn 482/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 15. (21/01/2021) Công văn 506/VPCP-KGVX năm 2021 về Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (21/01/2021) Công văn 266/BVHTTDL-TV tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (20/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Ninh Bình ban hành
 18. (20/01/2021) Công văn 209/BGDĐT-VP về tổ chức Tết năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (19/01/2021) Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
 20. (19/01/2021) Thông báo 03/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/01/2021) Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
 2. (25/01/2021) Decree No. 05/2021/ND-CP dated January 25, 2021 on management and operation of airports and aerodromes
 3. (22/01/2021) Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (22/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 6. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (20/01/2021) Công văn 486/VPCP-CN năm 2021 về đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành Hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/01/2021) Công văn 487/VPCP-CN năm 2021 về Đề án chi tiết kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (19/01/2021) Công văn 433/VPCP-CN năm 2021 về tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/01/2021) Công văn 393/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về tái cơ cấu đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/01/2021) Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (25/01/2021) Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
 4. (25/01/2021) Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
 5. (25/01/2021) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (22/01/2021) Quyết định 77/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 8. (22/01/2021) Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 9. (22/01/2021) Công văn 92/UBDT-CSDT về kế hoạch thực hiện giám sát năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (22/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021
 11. (22/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 12. (22/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 13. (22/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 14. (22/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 15. (22/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
 16. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
 18. (21/01/2021) Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 19. (21/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
 20. (21/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 21. (21/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
 22. (21/01/2021) Quyết định 56/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
 23. (21/01/2021) Quyết định 28/QĐ-UBDT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục, pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 24. (21/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 25. (21/01/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 26. (20/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
 27. (20/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
 28. (20/01/2021) Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
 29. (20/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 30. (20/01/2021) Quyết định 60/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
 31. (20/01/2021) Hướng dẫn 169-HD/BTGTW năm 2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 32. (20/01/2021) Quyết định 51/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 33. (20/01/2021) Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 34. (20/01/2021) Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 35. (19/01/2021) Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG năm 2021 về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 36. (19/01/2021) Công văn 151/HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 do Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành
 37. (19/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 38. (19/01/2021) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 39. (19/01/2021) Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (19/01/2021) Thông tri 13/TT-MTTW-BTT năm 2021 về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 41. (19/01/2021) Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 42. (19/01/2021) Quyết định 70/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020
 43. (18/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 44. (18/01/2021) Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG năm 2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành
 45. (18/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 46. (18/01/2021) Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 47. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (22/01/2021) Official Dispatch No. 787/BTC-TCCB dated January 22, 2021 on organization of tax administration in Thu Duc City
 3. (22/01/2021) Thông báo 1202/TB-CTTPHCM năm 2021 về tổ chức hoạt động quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (22/01/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành
 7. (21/01/2021) Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 8. (21/01/2021) Official Dispatch No. 29/CP-KTTH dated January 21, 2021 on rectifying the Decree No. 125/2020/ND-CP
 9. (20/01/2021) Công văn 2546/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/01/2021) Công văn 2545/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài về nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (20/01/2021) Công văn 2549/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (20/01/2021) Công văn 2548/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (20/01/2021) Công văn 278/BTNMT-ĐCKS năm 2021 về cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. (19/01/2021) Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (19/01/2021) Công văn 182/TCT-KK năm 2021 về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (19/01/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 18. (18/01/2021) Công văn 333/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về thay đổi thông tin trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2021) Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/01/2021) Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 90/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (20/01/2021) Official Dispatch No. 324/BKHDT-PC dated January 20, 2021 on implementation of the Law on Investment
 8. (20/01/2021) Công văn 324/BKHĐT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (19/01/2021) Công văn 433/VPCP-CN năm 2021 về tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/01/2021) Quyết định 32/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
 2. (25/01/2021) Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
 5. (21/01/2021) Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (21/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
 7. (20/01/2021) Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ
 8. (20/01/2021) Công văn 638/BTC-KBNN năm 2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (25/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (22/01/2021) Quyết định 174/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 6. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 7. (21/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 8. (21/01/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 9. (21/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 10. (20/01/2021) Quyết định 65/QĐ-BXD năm 2021 về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (20/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
 12. (20/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 13. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (20/01/2021) Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 15. (19/01/2021) Quyết định 163/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (19/01/2021) Quyết định 63/QĐ-BXD năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (19/01/2021) Quyết định 371/QĐ-BYT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 18. (19/01/2021) Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (19/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 20. (19/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
 21. (19/01/2021) Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 22. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (22/01/2021) Quyết định 108/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 552/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin về mỏ sắt Suối Thâu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 566/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu thông tin báo nêu về tình trạng khan hiếm nước gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 483/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (21/01/2021) Công văn 510/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng Đề án tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/01/2021) Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 10. (21/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 về tuyền truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (21/01/2021) Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do Chính phủ ban hành
 12. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (20/01/2021) Công văn 278/BTNMT-ĐCKS năm 2021 về cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 14. (19/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021
 15. (19/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
 16. (18/01/2021) Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (18/01/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 tỉnh Vĩnh Long
 18. (18/01/2021) Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/01/2021) Công văn 580/VPCP-ĐMDN năm 2021 về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/01/2021) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
 4. (20/01/2021) Quyết định 52/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (19/01/2021) Quyết định 81/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (19/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 7. (19/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND về triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 8. (18/01/2021) Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (25/01/2021) Thông báo 24/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81)
 2. (22/01/2021) Quyết định 457/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 3. (21/01/2021) Công văn 482/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 4. (21/01/2021) Công văn 49/XNK-NS năm 2021 về Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 5. (21/01/2021) Công văn 493/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về Đề xuất cho bán bảo hiểm Covid-19 để chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/01/2021) Công văn 491/BYT-TT-KT về hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 7. (20/01/2021) Quyết định 403/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 8. (19/01/2021) Official Dispatch No. 425/CV-BCD dated January 19, 2021 on guidelines for handover and management after completion of centralized quarantine
 9. (19/01/2021) Công văn 418/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh do Bộ Y tế ban hành
 10. (19/01/2021) Công văn 425/CV-BCĐ năm 2021 về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 11. (18/01/2021) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)
 12. (18/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 13. (18/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang
 14. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (25/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 4. (21/01/2021) Công văn 511/VPCP-NN năm 2021 về tình hình cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (19/01/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (19/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. (18/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Lĩnh vực Thương mại

 1. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (23/01/2021) Công văn 133/BKHCN-TĐC năm 2021 về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 3. (22/01/2021) Công văn 90/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 90/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (21/01/2021) Công văn 529/VPCP-NN năm 2021 về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (20/01/2021) Quyết định 52/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 11. (19/01/2021) Quyết định 163/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (19/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 13. (19/01/2021) Quyết định 63/QĐ-BXD năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (19/01/2021) Quyết định 371/QĐ-BYT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 15. (19/01/2021) Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (19/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 17. (19/01/2021) Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (18/01/2021) Công văn 400/VPCP-NC năm 2021 về xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (18/01/2021) Quyết định 09/QĐ-BCĐ389 năm 2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
 20. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (18/01/2021) Quyết định 08/QĐ-BCĐ389 năm 2021 sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 264/QĐ-BCĐ389
 22. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 23. (22/01/2021) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 24. (22/01/2021) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (25/01/2021) Thông báo 24/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81)
 2. (22/01/2021) Quyết định 457/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
 3. (21/01/2021) Công văn 482/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 4. (21/01/2021) Công văn 49/XNK-NS năm 2021 về Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 5. (21/01/2021) Công văn 493/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về Đề xuất cho bán bảo hiểm Covid-19 để chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/01/2021) Công văn 491/BYT-TT-KT về hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 7. (20/01/2021) Quyết định 403/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 8. (19/01/2021) Official Dispatch No. 425/CV-BCD dated January 19, 2021 on guidelines for handover and management after completion of centralized quarantine
 9. (19/01/2021) Công văn 418/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh do Bộ Y tế ban hành
 10. (19/01/2021) Công văn 425/CV-BCĐ năm 2021 về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 11. (18/01/2021) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)
 12. (18/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 13. (18/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang
 14. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (22/01/2021) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 16. (22/01/2021) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 17. (20/01/2021) Thông tư 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 18. (20/01/2021) Circular 22/2020/TT-BYT dated 02/12/2020 on prescribing management of antiretroviral drugs subject to the national centralized procurement with funding derived from health insurance fund and copay support for HIV patients who have health insurance cards

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (22/01/2021) Official Dispatch No. 787/BTC-TCCB dated January 22, 2021 on organization of tax administration in Thu Duc City
 3. (22/01/2021) Thông báo 1202/TB-CTTPHCM năm 2021 về tổ chức hoạt động quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành
 6. (21/01/2021) Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 7. (21/01/2021) Official Dispatch No. 29/CP-KTTH dated January 21, 2021 on rectifying the Decree No. 125/2020/ND-CP
 8. (20/01/2021) Công văn 2546/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/01/2021) Công văn 2545/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài về nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/01/2021) Công văn 2549/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (20/01/2021) Công văn 2548/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (20/01/2021) Công văn 278/BTNMT-ĐCKS năm 2021 về cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 13. (19/01/2021) Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (19/01/2021) Công văn 182/TCT-KK năm 2021 về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (18/01/2021) Công văn 333/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về thay đổi thông tin trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (22/01/2021) Thông tư 106/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2021) Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/01/2021) Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 90/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (20/01/2021) Official Dispatch No. 324/BKHDT-PC dated January 20, 2021 on implementation of the Law on Investment
 8. (20/01/2021) Công văn 324/BKHĐT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (19/01/2021) Công văn 433/VPCP-CN năm 2021 về tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/01/2021) Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/01/2021) Quyết định 32/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
 2. (25/01/2021) Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
 5. (21/01/2021) Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (21/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
 7. (20/01/2021) Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ
 8. (20/01/2021) Công văn 638/BTC-KBNN năm 2021 về tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. (18/01/2021) Công văn 246/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/01/2021) Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. (22/01/2021) Quyết định 174/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (21/01/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 4. (20/01/2021) Quyết định 65/QĐ-BXD năm 2021 về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (20/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
 6. (20/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 7. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (20/01/2021) Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 9. (19/01/2021) Quyết định 163/QĐ-BCT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (19/01/2021) Quyết định 63/QĐ-BXD năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (19/01/2021) Quyết định 371/QĐ-BYT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 12. (19/01/2021) Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (19/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (19/01/2021) Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 15. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 16. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 17. (20/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021
 18. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 19. (20/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Bình Thuận ban hành
 20. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 21. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/01/2021) Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (25/01/2021) Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
 4. (25/01/2021) Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
 5. (25/01/2021) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (22/01/2021) Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (22/01/2021) Công văn 92/UBDT-CSDT về kế hoạch thực hiện giám sát năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (22/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021
 10. (22/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 11. (22/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
 12. (22/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 13. (22/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
 14. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
 16. (21/01/2021) Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 17. (21/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
 18. (21/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 19. (21/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
 20. (21/01/2021) Quyết định 56/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
 21. (21/01/2021) Quyết định 28/QĐ-UBDT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục, pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 22. (21/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 23. (21/01/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành
 24. (20/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
 25. (20/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
 26. (20/01/2021) Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
 27. (20/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
 28. (20/01/2021) Quyết định 60/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
 29. (20/01/2021) Hướng dẫn 169-HD/BTGTW năm 2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 30. (20/01/2021) Quyết định 51/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp ứng sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 31. (20/01/2021) Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 32. (20/01/2021) Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 33. (19/01/2021) Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG năm 2021 về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 34. (19/01/2021) Công văn 151/HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 do Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành
 35. (19/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 36. (19/01/2021) Quyết định 27/QĐ-UBDT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
 37. (19/01/2021) Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết công tác ngành Thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (19/01/2021) Thông tri 13/TT-MTTW-BTT năm 2021 về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 39. (19/01/2021) Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 40. (19/01/2021) Quyết định 70/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020
 41. (18/01/2021) Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG năm 2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành
 42. (18/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 43. (18/01/2021) Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 44. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
 45. (24/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 46. (20/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 47. (20/01/2021) Thông tư 6/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (22/01/2021) Quyết định 108/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 552/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin về mỏ sắt Suối Thâu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 566/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu thông tin báo nêu về tình trạng khan hiếm nước gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 483/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (21/01/2021) Công văn 510/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng Đề án tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (21/01/2021) Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 về tuyền truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (21/01/2021) Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW do Chính phủ ban hành
 11. (20/01/2021) Công văn 278/BTNMT-ĐCKS năm 2021 về cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 12. (19/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021
 13. (18/01/2021) Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (18/01/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 tỉnh Vĩnh Long
 15. (18/01/2021) Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
 17. (18/01/2021) Thông tư liên tịch 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/01/2021) Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2021) Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (22/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
 4. (20/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (20/01/2021) Công văn 486/VPCP-CN năm 2021 về đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành Hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/01/2021) Công văn 487/VPCP-CN năm 2021 về Đề án chi tiết kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (19/01/2021) Công văn 433/VPCP-CN năm 2021 về tình hình triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/01/2021) Công văn 393/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về tái cơ cấu đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (18/01/2021) Quyết định 152/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/01/2021) Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (25/01/2021) Công văn 622/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 4. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
 5. (23/01/2021) Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (22/01/2021) Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/01/2021) Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/01/2021) Công văn 88/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (22/01/2021) Công văn 91/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về rà soát các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (22/01/2021) Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
 12. (22/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
 13. (21/01/2021) Công văn 482/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
 14. (21/01/2021) Công văn 506/VPCP-KGVX năm 2021 về Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (21/01/2021) Công văn 266/BVHTTDL-TV tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (20/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Ninh Bình ban hành
 17. (20/01/2021) Công văn 209/BGDĐT-VP về tổ chức Tết năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (19/01/2021) Quyết định 202/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
 19. (19/01/2021) Thông báo 03/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (18/01/2021) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/01/2021) Công văn 594/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (22/01/2021) Công văn 333/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/01/2021) Công văn 531/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin Thông tấn xã Việt Nam nêu về nghiên cứu, đánh giá tác động đến ngành tôm Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/01/2021) Công văn 330/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/01/2021) Công văn 49/XNK-NS năm 2021 về Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
 8. (21/01/2021) Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/01/2021) Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2021 về thể thức C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/01/2021) Công văn 234/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (18/01/2021) Công văn 235/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (18/01/2021) Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/01/2021) Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 14. (18/01/2021) Circular No. 43/2020/TT-BCT dated December 04, 2020 on import of unmanufactured tobacco per 2021 tariff-rate quota

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (23/01/2021) Công văn 580/VPCP-ĐMDN năm 2021 về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (21/01/2021) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
 4. (20/01/2021) Quyết định 52/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (19/01/2021) Quyết định 81/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (19/01/2021) Quyết định 164/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 7. (19/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND về triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
 8. (18/01/2021) Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (18/01/2021) Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 năm 2020 sửa đổi Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kèm theo Quyết định 899/QĐ-BCĐ389
 2. (21/01/2021) Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 3. (22/01/2021) Thông tư 22/2014/TT-BYT về quy định soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (19/01/2021) Thông tư 12/2014/TT-BTP về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 5. (21/01/2021) Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành
 6. (21/01/2021) Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 7. (21/01/2021) Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành