Thông báo văn bản mới từ ngày 08-03-2021 đến ngày 15-03-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 08-03-2021 đến 15-03-2021


Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
 5. (12/03/2021) Công văn 1348/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 6. (12/03/2021) Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
 8. (12/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 9. (12/03/2021) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại”
 10. (12/03/2021) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
 11. (12/03/2021) Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (12/03/2021) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 13. (11/03/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 14. (11/03/2021) Công văn 1563/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (11/03/2021) Công văn 1321/BCT-HC năm 2021 về tăng cường hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành
 16. (11/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021
 17. (10/03/2021) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (10/03/2021) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (10/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 20. (09/03/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 21. (09/03/2021) Decision No. 316/QD-TTg dated March 9, 2021 on approving pilot implementation of telecommunication accounts for payment of low value commodities and services
 22. (09/03/2021) Kế hoạch 269/KH-BYT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 23. (09/03/2021) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/03/2021) Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (11/03/2021) Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/03/2021) Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/03/2021) Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 7. (11/03/2021) Decree No. 18/2021/ND-CP dated March 11, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 134/2016/ND-CP elaborating the Law on Export and import duties
 8. (10/03/2021) Công văn 1113/TCHQ-CNTT năm 2021 về việc sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (10/03/2021) Công văn 1116/TCHQ-PC năm 2021 về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 2. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (12/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 4. (12/03/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (10/03/2021) Công văn 1113/TCHQ-CNTT năm 2021 về việc sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (10/03/2021) Công văn 7095/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/03/2021) Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (09/03/2021) Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021
 10. (09/03/2021) Decision No. 316/QD-TTg dated March 9, 2021 on approving pilot implementation of telecommunication accounts for payment of low value commodities and services
 11. (09/03/2021) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
 2. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 3. (15/03/2021) Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (15/03/2021) Công văn 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 6. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 7. (15/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/03/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 9. (15/03/2021) Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 10. (13/03/2021) Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 11. (13/03/2021) Công văn 143/TBNS-CTĐB năm 2021 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 12. (13/03/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 13. (12/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 14. (12/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
 15. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 16. (12/03/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 17. (12/03/2021) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 18. (12/03/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 19. (12/03/2021) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
 20. (11/03/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
 21. (11/03/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
 22. (11/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành
 23. (11/03/2021) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 24. (11/03/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 25. (10/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 26. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 27. (10/03/2021) Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021
 28. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 29. (10/03/2021) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 30. (10/03/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 31. (10/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 32. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 33. (10/03/2021) Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
 34. (09/03/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 35. (09/03/2021) Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
 36. (09/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội ban hành
 37. (09/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
 38. (09/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 39. (09/03/2021) Quyết định 345/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 40. (09/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
 41. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021
 42. (09/03/2021) Công văn 1477/VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. (09/03/2021) Công văn 671/UBND-NCPC năm 2021 về tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 44. (09/03/2021) Chỉ thị 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 45. (09/03/2021) Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 46. (09/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
 47. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 48. (08/03/2021) Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 49. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/03/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 3. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/03/2021) Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 6. (15/03/2021) Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (15/03/2021) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
 8. (12/03/2021) Quyết định 869/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (12/03/2021) Quyết định 867/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (12/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (12/03/2021) Quyết định 874/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 13. (12/03/2021) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"
 14. (11/03/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 15. (11/03/2021) Quyết định 365/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (11/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND truyền thông về tỉnh Cà Mau năm 2021
 17. (11/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
 18. (10/03/2021) Công văn 761/BVHTTDL-TV năm 2021 về khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 20. (10/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai
 21. (10/03/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 22. (09/03/2021) Quyết định 835/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 23. (09/03/2021) Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 24. (09/03/2021) Quyết định 821/QĐ-BVHTTDL năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (09/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
 26. (09/03/2021) Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 27. (09/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
 28. (08/03/2021) Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 29. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 30. (08/03/2021) Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 2. (12/03/2021) Công văn 713/SGDĐT-QLT năm 2021 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (12/03/2021) Circular No. 05/2021/TT-BGDDT dated March 12, 2021 on amending some Articles of Regulation on high school graduation exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT
 5. (11/03/2021) Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2021 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/03/2021) Công văn 1552/VPCP-KGVX năm 2021 về tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/03/2021) Công văn 955/BGDĐT-ĐANN năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (10/03/2021) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (08/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (12/03/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
 4. (12/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (12/03/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 6. (11/03/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
 7. (11/03/2021) Công văn 1545/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục triển khai giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 8. (11/03/2021) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
 9. (10/03/2021) Kế hoạch 271/KH-BYT truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 10. (10/03/2021) Công văn 1928/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (10/03/2021) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 12. (10/03/2021) Công văn 1929/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (10/03/2021) Công văn 561/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. (09/03/2021) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 97)
 15. (09/03/2021) Kế hoạch 269/KH-BYT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 16. (09/03/2021) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (09/03/2021) Quyết định 103/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (09/03/2021) Quyết định 101/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (09/03/2021) Quyết định 102/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (09/03/2021) Công văn 6747/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện đảm bảo quy định khi đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh
 21. (08/03/2021) Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 22. (08/03/2021) Công văn 1406/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 23. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 24. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/03/2021) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 5. (12/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
 6. (12/03/2021) Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/03/2021) Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/03/2021) Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí mua hồ sơ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/03/2021) Công văn 1563/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (11/03/2021) Công văn 296/TTg-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (10/03/2021) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (10/03/2021) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (10/03/2021) Công văn 274/TTg-CN năm 2021 chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (10/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 15. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (12/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 2. (12/03/2021) Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 4. (10/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 5. (09/03/2021) Công văn 1511/VPCP-V.I năm 2021 về khiếu nại, kiến nghị việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/03/2021) Công văn 625/BTP-HTQTCT năm 2021 về chứng thực giấy ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất do Bộ Tư pháp ban hành
 7. (09/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)
 8. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (08/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 2. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 3. (12/03/2021) Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/03/2021) Công văn 296/TTg-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 6. (10/03/2021) Công văn 274/TTg-CN năm 2021 chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 8. (10/03/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/03/2021) Công văn 1502/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 11. (09/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
 12. (08/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/03/2021) Công văn 7431/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 7432/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (12/03/2021) Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/03/2021) Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (12/03/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/03/2021) Công văn 7306/CT-TTHT năm 2021 về sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/03/2021) Công văn 7308/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/03/2021) Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí mua hồ sơ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (11/03/2021) Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Tài chính ban hành
 11. (11/03/2021) Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (11/03/2021) Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (11/03/2021) Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 14. (11/03/2021) Circular No. 18/2021/TT-BTC dated March 11, 2021 on rates of fees for assessment of applications for licenses to sell civilian cryptography products and services and certificates of conformity of civilian cryptography products to standards and regulations
 15. (11/03/2021) Decree No. 18/2021/ND-CP dated March 11, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 134/2016/ND-CP elaborating the Law on Export and import duties
 16. (10/03/2021) Công văn 7087/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (10/03/2021) Công văn 7088/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (10/03/2021) Công văn 7095/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (10/03/2021) Công văn 7090/CTHN-TTHT năm 2021 về khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (10/03/2021) Công văn 2413/BTC-TCT năm 2021 về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/03/2021) Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 3. (15/03/2021) Công văn 1182/BTNMT-TCMT về chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (13/03/2021) Công văn 309/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/03/2021) Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/03/2021) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 7. (12/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (12/03/2021) Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 08/2007/QĐ-TTg và 1766/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (11/03/2021) Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (11/03/2021) Decision No. 339/QD-TTg dated March 11, 2021 on approving the Strategy for Development of Vietnam’s Fisheries by 2030 with vision towards 2045
 11. (11/03/2021) Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 12. (10/03/2021) Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (10/03/2021) Quyết định 1028/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về Bộ tiêu chí thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. (10/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
 15. (10/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 16. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 17. (09/03/2021) Công văn 1488/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (08/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030
 19. (08/03/2021) Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 2. (12/03/2021) Quyết định 867/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (12/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
 4. (12/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 5. (12/03/2021) Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (12/03/2021) Công văn 2558/BTC-TCT năm 2021 xin ý kiến về dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 8. (11/03/2021) Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 9. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 10. (11/03/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 11. (10/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai
 12. (10/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (10/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 14. (10/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 15. (09/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)
 16. (09/03/2021) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (08/03/2021) Kế hoạch 753/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Thuận ban hành
 18. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 19. (08/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 20. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/03/2021) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/03/2021) Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 4. (12/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 5. (11/03/2021) Quyết định 234/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
 6. (11/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 7. (11/03/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ealy huyện Sông Hinh, tỉnh Phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
 8. (10/03/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (15/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 3. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 4. (12/03/2021) Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/03/2021) Công văn 296/TTg-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 7. (10/03/2021) Công văn 274/TTg-CN năm 2021 chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 9. (10/03/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (09/03/2021) Công văn 1502/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (15/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 12. (09/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
 13. (08/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 14. (12/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế
 15. (15/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 16. (15/03/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 17. (15/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (15/03/2021) Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 19. (15/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (10/03/2021) Decree No. 05/2021/ND-CP dated January 25, 2021 on management and operation of airports and aerodromes
 21. (10/03/2021) Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
 22. (15/03/2021) Thông tư 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT hướng dẫn Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (15/03/2021) Circular No. 41/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 13/2019/TT-BGTVT dated March 29, 2019 on elaboration of Vietnam’s aviation security program and aviation security quality control
 24. (15/03/2021) Circular No. 42/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Vietnam Aviation Regulations concerning aircraft and operation of aircraft

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (15/03/2021) Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 3. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (15/03/2021) Công văn 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 6. (15/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/03/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 8. (13/03/2021) Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 9. (13/03/2021) Công văn 143/TBNS-CTĐB năm 2021 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 10. (13/03/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 11. (12/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 12. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 13. (12/03/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 14. (12/03/2021) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 15. (12/03/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 16. (12/03/2021) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
 17. (11/03/2021) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
 18. (11/03/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
 19. (11/03/2021) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
 20. (11/03/2021) Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 21. (10/03/2021) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 22. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 23. (10/03/2021) Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021
 24. (15/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 25. (10/03/2021) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 26. (10/03/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 27. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 28. (09/03/2021) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (09/03/2021) Quyết định 28/QĐ-BCĐPTDS về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
 30. (09/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội ban hành
 31. (09/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
 32. (15/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 33. (09/03/2021) Quyết định 345/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 34. (09/03/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình
 35. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021
 36. (09/03/2021) Công văn 1477/VPCP-KGVX về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (09/03/2021) Công văn 671/UBND-NCPC năm 2021 về tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. (09/03/2021) Chỉ thị 01-CT/TW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 39. (09/03/2021) Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 40. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 41. (08/03/2021) Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 42. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 43. (15/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 44. (15/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 45. (15/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 46. (15/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 47. (15/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 48. (15/03/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 49. (15/03/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
 5. (12/03/2021) Công văn 1348/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 6. (12/03/2021) Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
 8. (12/03/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 9. (12/03/2021) Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại”
 10. (12/03/2021) Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
 11. (12/03/2021) Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (12/03/2021) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
 13. (11/03/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 14. (11/03/2021) Công văn 1563/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (11/03/2021) Công văn 1321/BCT-HC năm 2021 về tăng cường hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa do Bộ Công thương ban hành
 16. (11/03/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021
 17. (10/03/2021) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (10/03/2021) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (09/03/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 20. (09/03/2021) Decision No. 316/QD-TTg dated March 9, 2021 on approving pilot implementation of telecommunication accounts for payment of low value commodities and services
 21. (09/03/2021) Kế hoạch 269/KH-BYT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 22. (09/03/2021) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (15/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 24. (10/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 25. (11/03/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/03/2021) Quyết định 867/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (12/03/2021) Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 2558/BTC-TCT năm 2021 xin ý kiến về dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính ban hành
 4. (11/03/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 5. (09/03/2021) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (08/03/2021) Kế hoạch 753/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Thuận ban hành
 7. (15/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 8. (15/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 9. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 10. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 11. (15/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 12. (15/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (08/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 14. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang
 15. (09/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý
 16. (15/03/2021) Decision No. 04/2021/QD-TTg dated January 29, 2021 on adopting the Charter for organization and operation of the National Technology Innovation Foundation
 17. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/03/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 2. (12/03/2021) Công văn 713/SGDĐT-QLT năm 2021 về thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (11/03/2021) Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2021 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/03/2021) Công văn 1552/VPCP-KGVX năm 2021 về tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (11/03/2021) Công văn 955/BGDĐT-ĐANN năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (10/03/2021) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (08/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"
 9. (15/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 10. (10/03/2021) Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 11. (10/03/2021) Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/03/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/03/2021) Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (15/03/2021) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
 6. (12/03/2021) Quyết định 869/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (12/03/2021) Quyết định 867/QĐ-BVHTTDL năm 2021 xây dựng quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (12/03/2021) Quyết định 874/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (12/03/2021) Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 10. (12/03/2021) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"
 11. (11/03/2021) Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 12. (11/03/2021) Quyết định 365/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (11/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND truyền thông về tỉnh Cà Mau năm 2021
 14. (11/03/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
 15. (10/03/2021) Công văn 761/BVHTTDL-TV năm 2021 về khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (10/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 17. (10/03/2021) Quyết định 783/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 18. (09/03/2021) Quyết định 835/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (09/03/2021) Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 20. (09/03/2021) Quyết định 821/QĐ-BVHTTDL năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (09/03/2021) Quyết định 608/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Nam ban hành
 22. (09/03/2021) Quyết định 820/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 23. (08/03/2021) Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 24. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 25. (08/03/2021) Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành
 26. (15/03/2021) Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
 27. (10/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 7431/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/03/2021) Công văn 7088/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/03/2021) Công văn 6747/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện đảm bảo quy định khi đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh
 6. (15/03/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
 7. (12/03/2021) Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (10/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (10/03/2021) Thông tư 19/2020/TT-BLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/03/2021) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/03/2021) Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/03/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 4. (12/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 5. (11/03/2021) Quyết định 234/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021
 6. (11/03/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ealy huyện Sông Hinh, tỉnh Phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
 7. (10/03/2021) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/03/2021) Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (11/03/2021) Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/03/2021) Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (10/03/2021) Công văn 1113/TCHQ-CNTT năm 2021 về việc sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (10/03/2021) Công văn 1116/TCHQ-PC năm 2021 về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/03/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
 9. (08/03/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (12/03/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 3. (10/03/2021) Công văn 1113/TCHQ-CNTT năm 2021 về việc sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/03/2021) Công văn 7095/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/03/2021) Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (09/03/2021) Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL năm 2021 Hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (09/03/2021) Kế hoạch 37/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021
 8. (09/03/2021) Decision No. 316/QD-TTg dated March 9, 2021 on approving pilot implementation of telecommunication accounts for payment of low value commodities and services
 9. (09/03/2021) Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (12/03/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
 4. (12/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (12/03/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
 6. (11/03/2021) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
 7. (11/03/2021) Công văn 1545/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục triển khai giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 8. (11/03/2021) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
 9. (10/03/2021) Kế hoạch 271/KH-BYT truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 10. (10/03/2021) Công văn 1928/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (10/03/2021) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 12. (10/03/2021) Công văn 1929/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (10/03/2021) Công văn 561/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. (09/03/2021) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 97)
 15. (09/03/2021) Kế hoạch 269/KH-BYT về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 16. (09/03/2021) Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (09/03/2021) Quyết định 103/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (09/03/2021) Quyết định 101/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 07 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (09/03/2021) Quyết định 102/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 20. (09/03/2021) Công văn 6747/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 thực hiện đảm bảo quy định khi đề nghị hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh
 21. (08/03/2021) Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 22. (08/03/2021) Công văn 1406/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 23. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 24. (15/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/03/2021) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 5. (12/03/2021) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
 6. (12/03/2021) Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/03/2021) Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/03/2021) Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí mua hồ sơ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/03/2021) Công văn 1563/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (11/03/2021) Công văn 296/TTg-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (10/03/2021) Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (10/03/2021) Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (10/03/2021) Công văn 274/TTg-CN năm 2021 chủ trương xây dựng Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/03/2021) Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/03/2021) Công văn 1182/BTNMT-TCMT về chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (13/03/2021) Công văn 309/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/03/2021) Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/03/2021) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
 6. (12/03/2021) Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 08/2007/QĐ-TTg và 1766/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (11/03/2021) Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/03/2021) Decision No. 339/QD-TTg dated March 11, 2021 on approving the Strategy for Development of Vietnam’s Fisheries by 2030 with vision towards 2045
 9. (10/03/2021) Quyết định 417/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (10/03/2021) Quyết định 1028/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 về Bộ tiêu chí thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. (10/03/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021
 12. (10/03/2021) Kế hoạch 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 13. (10/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 14. (09/03/2021) Công văn 1488/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030
 16. (08/03/2021) Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 18. (12/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (12/03/2021) Công văn 7431/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (12/03/2021) Công văn 7432/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 bị mờ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (12/03/2021) Công văn 1162/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc phân loại hàng hóa “Thanh ray bằng nhôm hợp kim để làm khung nhôm của hệ thống điện mặt trời áp mái” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (12/03/2021) Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/03/2021) Công văn 7306/CT-TTHT năm 2021 về sử dụng chữ ký điện tử trên hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (11/03/2021) Công văn 7308/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/03/2021) Công văn 7307/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí mua hồ sơ dự thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/03/2021) Thông tư 18/2021/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Tài chính ban hành
 10. (11/03/2021) Công văn 1129/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Baytherm 11 CD009” do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (11/03/2021) Công văn 1142/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng dung dịch poly(isobutyl vinyl ether) trong dung môi hữu cơ dễ bay hơi do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (11/03/2021) Circular No. 18/2021/TT-BTC dated March 11, 2021 on rates of fees for assessment of applications for licenses to sell civilian cryptography products and services and certificates of conformity of civilian cryptography products to standards and regulations
 13. (10/03/2021) Công văn 7087/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (10/03/2021) Công văn 7088/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (10/03/2021) Công văn 7095/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (10/03/2021) Công văn 7090/CTHN-TTHT năm 2021 về khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (10/03/2021) Công văn 2413/BTC-TCT năm 2021 về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế do Bộ Tài chính ban hành
 18. (12/03/2021) Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (08/03/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành