Thông báo văn bản mới từ ngày 15-02-2021 đến ngày 22-02-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 15-02-2021 đến 22-02-2021


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/02/2021) Công văn 1074/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 2. (22/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (22/02/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 4. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (22/02/2021)
 7. (21/02/2021) Thông báo 519/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 8. (20/02/2021) Thông báo 11/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92)
 9. (20/02/2021) Công văn 556/BCĐ năm 2021 hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
 10. (19/02/2021) Công văn 435/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
 11. (18/02/2021) Thông báo 10/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 91)
 12. (18/02/2021) Công văn 606/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (18/02/2021) Công văn 1345/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 26/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (18/02/2021) Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (18/02/2021) Công văn 565/TTKSBT-KHNV năm 2021 hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho người được cách ly tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (18/02/2021) Công văn 234/SGTVT-ATGT năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh ban hành
 17. (17/02/2021) Thông báo 28/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (17/02/2021) Công văn 1215/QLD-KD năm 2021 về nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (17/02/2021) Công văn 99/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 20. (17/02/2021) Công văn 488/BCĐ-PCD năm 2021 hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong doanh nghiệp và xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 21. (16/02/2021) Kế hoạch 528/KH-TTKSBT giám sát người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
 22. (16/02/2021) Công văn 58/VP-HC-QT năm 2021 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 23. (16/02/2021) Công văn 896/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố Hồ Chí Minh
 24. (15/02/2021) Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chữ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 25. (15/02/2021) Công văn 460/UBND-KGVX năm 2021 về học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 26. (15/02/2021) Công văn 910/UBND-DL1 năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 27. (15/02/2021) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 28. (15/02/2021) Thông báo 61/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc làm việc với địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hải Phòng ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (22/02/2021) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/02/2021) Công văn 1129/VPCP-CN năm 2021 về bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Bắc Kạn vào Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/02/2021) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
 5. (18/02/2021) Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (17/02/2021) Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/02/2021) Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2021 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 1155/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (19/02/2021) Chỉ thị 06/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (19/02/2021) Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
 6. (19/02/2021) Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/02/2021) Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (17/02/2021) Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (16/02/2021)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/02/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 2. (22/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh
 3. (22/02/2021) Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (21/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
 5. (20/02/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 6. (19/02/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
 7. (19/02/2021) Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (19/02/2021) Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (19/02/2021) Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
 10. (18/02/2021) Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP
 11. (18/02/2021) Quyết định 233/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 12. (18/02/2021) Công văn 412/BTP-TCCB năm 2021 về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tư pháp ban hành
 13. (18/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
 14. (17/02/2021) Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (17/02/2021) Kế hoạch 364/KH-UBND về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 16. (17/02/2021) Nghị quyết 557/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất)
 17. (17/02/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 18. (15/02/2021) Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2021 triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/02/2021) Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 3. (21/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
 4. (19/02/2021) Kế hoạch 607/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 5. (19/02/2021) Công văn 1108/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (19/02/2021) Công văn 252/TTCP-C.IV năm 2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành
 7. (19/02/2021) Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 8. (19/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (19/02/2021) Công văn 359/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (18/02/2021) Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP
 11. (18/02/2021) Kế hoạch 590/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
 12. (18/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An
 13. (17/02/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 14. (17/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/02/2021) Công văn 843/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004.20.71 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (18/02/2021) Công văn 1523/BTC-TCHQ năm 2021 về ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 6. (18/02/2021) Công văn 739/BTNMT-TCMT năm 2021 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (18/02/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 8. (18/02/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
 9. (18/02/2021) Công văn 814/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông báo kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (18/02/2021) Official Dispatch No. 1523/BTC-TCHQ dated February 18, 2021 on stating origin on declaration of exported goods
 11. (17/02/2021) Công văn 1215/QLD-KD năm 2021 về nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh do Cục Quản lý Dược ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 3. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (21/02/2021) Thông báo 519/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 5. (19/02/2021) Quyết định 276/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (19/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
 7. (19/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
 8. (18/02/2021) Công văn 1345/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 26/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (18/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 10. (18/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 11. (18/02/2021) Công văn 195/TTg-CN năm 2021 về điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (18/02/2021) Công văn 234/SGTVT-ATGT năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh ban hành
 13. (17/02/2021) Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (15/02/2021) Công điện 45/CĐ-UBATGTQG về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (17/02/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. (17/02/2021) Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 1, Quyết định 13/2015/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/02/2021) Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (22/02/2021) Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/02/2021) Công văn 5336/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (19/02/2021) Công văn 5335/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu dịch vụ giao nhận, kho vận do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (19/02/2021) Công văn 5314/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (19/02/2021) Công văn 5316/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (19/02/2021) Công văn 5334/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (18/02/2021) Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (18/02/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 14. (18/02/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/02/2021) Công văn 1074/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 2. (22/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (22/02/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 4. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (21/02/2021) Thông báo 519/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 7. (20/02/2021) Thông báo 11/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92)
 8. (20/02/2021) Công văn 556/BCĐ năm 2021 hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
 9. (19/02/2021) Công văn 435/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (18/02/2021) Thông báo 10/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 91)
 11. (18/02/2021) Công văn 606/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (18/02/2021) Công văn 1345/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 26/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (18/02/2021) Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (18/02/2021) Công văn 565/TTKSBT-KHNV năm 2021 hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho người được cách ly tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (18/02/2021) Công văn 234/SGTVT-ATGT năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh ban hành
 16. (17/02/2021) Thông báo 28/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (17/02/2021) Công văn 1215/QLD-KD năm 2021 về nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (17/02/2021) Công văn 99/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 19. (17/02/2021) Công văn 488/BCĐ-PCD năm 2021 hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong doanh nghiệp và xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 20. (16/02/2021) Kế hoạch 528/KH-TTKSBT giám sát người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
 21. (16/02/2021) Công văn 58/VP-HC-QT năm 2021 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 22. (16/02/2021) Công văn 896/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố Hồ Chí Minh
 23. (15/02/2021) Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chữ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 24. (15/02/2021) Công văn 460/UBND-KGVX năm 2021 về học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 25. (15/02/2021) Công văn 910/UBND-DL1 năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 26. (16/02/2021) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 27. (15/02/2021) Thông báo 61/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc làm việc với địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
 28. (17/02/2021) Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
 29. (17/02/2021) Circular No. 32/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on standards for processing and preparation of traditional drugs in traditional medicine establishments
 30. (15/02/2021) Circular No. 29/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on amendments to and abrogation of some legislative documents promulgated or jointly promulgated by the Minister of Health
 31. (15/02/2021)
 32. (15/02/2021) Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 33. (15/02/2021) Circular No. 25/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on prescribing consideration and presentation of National hospital quality awards

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh
 2. (22/02/2021) Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 3. (21/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
 4. (20/02/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 5. (19/02/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
 6. (19/02/2021) Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (19/02/2021) Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (18/02/2021) Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP
 9. (18/02/2021) Quyết định 233/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 10. (18/02/2021) Công văn 412/BTP-TCCB năm 2021 về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tư pháp ban hành
 11. (17/02/2021) Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (17/02/2021) Kế hoạch 364/KH-UBND về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
 13. (17/02/2021) Nghị quyết 557/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất)
 14. (17/02/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 15. (15/02/2021) Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2021 triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (20/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 17. (15/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 18. (18/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 19. (18/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 20. (18/02/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 21. (15/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 22. (18/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 23. (17/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
 24. (15/02/2021) Quyết định 77/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 25. (15/02/2021) Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
 26. (16/02/2021) Circular No. 173/2020/TT-BQP dated December 30, 2020 on elaborating certain Articles of the Government’s Decree No. 96/2020/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on national border management and protection
 27. (16/02/2021) Thông tư 172/2020/TT-BQP về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành
 28. (16/02/2021) Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
 29. (16/02/2021) Thông tư 173/2020/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng ban hành
 30. (15/02/2021) Circular No. 145/2020/TT-BCA dated December 29, 2020 on power, procedures, security measures to protect life, health, property, honor, and dignity of corruption and waste whistleblowers
 31. (15/02/2021) Thông tư 09/2020/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 32. (16/02/2021) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/02/2021) Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (22/02/2021) Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/02/2021) Công văn 5336/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (19/02/2021) Công văn 5335/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu dịch vụ giao nhận, kho vận do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (19/02/2021) Công văn 5314/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (19/02/2021) Công văn 5316/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (19/02/2021) Công văn 5334/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (18/02/2021) Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (16/02/2021) Quyết định 477/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 14. (18/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 15. (18/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
 16. (22/02/2021) Circular No. 02/2021/TT-BTC dated January 8, 2021 on fee for inspection of fire safety and firefighting equipment and submission, collection, management and use thereof

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (17/02/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 4. (17/02/2021) Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 6. (15/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (15/02/2021) Thông tư 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (15/02/2021) Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 9. (15/02/2021) Decree No. 152/2020/ND-CP dated December 30, 2020 on foreign workers working in Vietnam and recruitment and management of Vietnamese workers working for foreign employers in Vietnam

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/02/2021) Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. (21/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
 3. (19/02/2021) Kế hoạch 607/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 4. (19/02/2021) Công văn 1108/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/02/2021) Công văn 252/TTCP-C.IV năm 2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành
 6. (19/02/2021) Công văn 359/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (18/02/2021) Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP
 8. (18/02/2021) Kế hoạch 590/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
 9. (17/02/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 10. (17/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 11. (15/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 12. (15/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 13. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (15/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. (15/02/2021) Thông tư 39/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (15/02/2021) Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 17. (15/02/2021) Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (22/02/2021) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (20/02/2021) Công văn 1129/VPCP-CN năm 2021 về bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Bắc Kạn vào Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/02/2021) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
 5. (18/02/2021) Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (17/02/2021) Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/02/2021) Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2021 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 9. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (15/02/2021) Circular No. 40/2020/TT-BGTVT dated December 30, 2020 on procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures
 11. (15/02/2021) Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
 12. (16/02/2021) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones
 13. (15/02/2021) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (15/02/2021) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 1155/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (19/02/2021) Chỉ thị 06/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (19/02/2021) Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
 6. (19/02/2021) Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/02/2021) Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (17/02/2021) Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (18/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 11. (15/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 12. (22/02/2021) Circular No. 57/2020/TT-BCT dated December 31, 2020 on methods of determining electricity generation prices and power purchase agreement value

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (22/02/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng không khí tỉnh Hà Giang
 2. (20/02/2021) Công văn 1135/VPCP-NN năm 2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/02/2021) Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (19/02/2021) Công văn 1108/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/02/2021) Công văn 202/TTg-CN năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (19/02/2021) Công văn 200/TTg-CN năm 2021 bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/02/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
 8. (18/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
 9. (15/02/2021) Thông tư 19/2020/TT-BTNMT về Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (15/02/2021) Circular No. 19/2020/TT-BTNMT dated December 30, 2020 on list of dispersants permitted for use within Vietnamese waters and guidelines for using dispersants in response to oil spill incidents at sea
 11. (15/02/2021) Thông tư 110/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (15/02/2021) Circular No. 24/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2014/TT-NHNN dated November 26, 2014 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating money designing, printmaking and management of Vietnamese money printing and casting
 2. (15/02/2021) Circular No. 20/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 47/2014/TT-NHNN on defining technical requirements concerning security and confidentiality of equipment serving bank card payment
 3. (15/02/2021) Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 4. (16/02/2021) Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (16/02/2021) Circular No. 22/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to the Circular No. 19/2016/TT-NHNN on bank card operations
 6. (15/02/2021) Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư 114/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (19/02/2021) Công văn 843/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004.20.71 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (18/02/2021) Công văn 1523/BTC-TCHQ năm 2021 về ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 6. (18/02/2021) Công văn 739/BTNMT-TCMT năm 2021 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (18/02/2021) Công văn 814/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông báo kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (18/02/2021) Official Dispatch No. 1523/BTC-TCHQ dated February 18, 2021 on stating origin on declaration of exported goods
 9. (17/02/2021) Công văn 1215/QLD-KD năm 2021 về nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (16/02/2021) Quyết định 477/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (15/02/2021) Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 2. (15/02/2021) Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (15/02/2021) Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on guidelines for implementation of some Articles on administration o public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP elaborating some Articles of the Law on Securities
 4. (15/02/2021) Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 5. (15/02/2021) Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 6. (15/02/2021) Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 on providing for trading of listed and registered shares, fund certificates, corporate bonds and secured warrants listed on securities trading systems
 7. (20/02/2021) Quyết định 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/02/2021) Decision No. 37/2020/QD-TTg dated December 23, 2020 on establishment, organization and operation of Vietnam Exchange

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 2. (19/02/2021) Chỉ thị 06/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (19/02/2021) Công văn 356/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (18/02/2021) Quyết định 98/QĐ-UBDT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (17/02/2021) Kế hoạch 581/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 6. (22/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2003/QĐ-UB về Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
 7. (20/02/2021) Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành
 8. (20/02/2021) Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành
 9. (20/02/2021) Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành
 10. (20/02/2021) Circular No. 150/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on provision of fire prevention and fighting and rescue equipment to neighborhood watches, internal firefighting forces and specialized firefighting forces
 11. (20/02/2021) Circular No. 147/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on fire safety and rescue measures for karaoke and nightclub establishments
 12. (15/02/2021) Quyết định 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (20/02/2021) Circular No. 149/2020/TT-BCA dated December 31, 2020 on providing guidelines for Law on Fire Prevention and Fighting, Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting and the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (21/02/2021) Thông báo 519/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 4. (19/02/2021) Quyết định 276/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (18/02/2021) Công văn 1345/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 26/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (18/02/2021) Công văn 195/TTg-CN năm 2021 về điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/02/2021) Công văn 234/SGTVT-ATGT năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh ban hành
 8. (17/02/2021) Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (15/02/2021) Công điện 45/CĐ-UBATGTQG về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện
 10. (20/02/2021) Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành
 11. (15/02/2021) Thông tư 39/2020/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương khi thực hiện phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (15/02/2021) Circular No. 40/2020/TT-BGTVT dated December 30, 2020 on procurement and order of public services to operate road ferries under management of ministry of transport funded by the central budget set aside for current expenditures
 13. (15/02/2021) Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
 14. (15/02/2021) Thông tư 113/2020/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành
 15. (15/02/2021) Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (15/02/2021) Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (15/02/2021) Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (15/02/2021) Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (18/02/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 về cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2022
 2. (15/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND
 3. (15/02/2021) Circular No. 20/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 47/2014/TT-NHNN on defining technical requirements concerning security and confidentiality of equipment serving bank card payment
 4. (15/02/2021) Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (15/02/2021) Decision No. 38/2020/QD-TTg dated December 30, 2020 on approving the list of high technologies prioritized for development investment and the list of hi-tech products encouraged for development
 6. (15/02/2021) Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
 8. (15/02/2021) Circular No. 41/2020/TT-BTTTT dated December 24, 2020 on guidelines for issuance of licenses for operating print newspaper, print magazine, electronic newspaper or electronic magazine, publishing additional publication, operating two types of news media, opening special page for electronic newspaper or electronic magazine, publishing supplement, publishing paper newsletter and publishing special issue
 9. (15/02/2021) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (15/02/2021) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/02/2021) Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 2. (15/02/2021) Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (20/02/2021) Thông tư 47/2015/TT-BCA Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 4. (16/02/2021) Thông tư 38/2014/TT-BQP về Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 5. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành
 6. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (15/02/2021) Quyết định 26/2007/QĐ-BYT bãi bỏ Quyết định 1635/2004/QĐ-BYT về Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (15/02/2021) Thông tư 02/2003/TT-BYT hướng dẫn Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (16/02/2021) Thông tư 47/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (16/02/2021) Thông tư 38/2014/TT-BQP về Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 3. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành
 4. (20/02/2021) Quyết định 01/2009/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành
 6. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành
 7. (20/02/2021) Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/02/2021) Quyết định 06/2006/QĐ-BTP ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 9. (15/02/2021) Quyết định 12/2006/QĐ-BYT Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (15/02/2021) Thông tư 36/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (15/02/2021) Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (15/02/2021) Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/02/2021) Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/02/2021) Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 6. (15/02/2021) Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (20/02/2021) Quyết định 01/2009/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/02/2021) Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (16/02/2021) Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (16/02/2021) Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT quy định nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 3. (20/02/2021) Thông tư 47/2015/TT-BCA Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 4. (16/02/2021) Thông tư 55/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn triển khai hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (20/02/2021) Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành
 6. (20/02/2021)
 7. (15/02/2021) Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (16/02/2021) Quyết định 35/2008/QĐ-BNN Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (16/02/2021) Thông tư 03/2006/TT-BTS hướng dẫn quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ thuỷ sản ban hành
 10. (16/02/2021) Quyết định 79/2005/QĐ-BNN về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 11. (16/02/2021) Quyết định 69/2004/QĐ-BNN ban hành Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. (16/02/2021) Thông tư 61/2000/TT/BNN-KH hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/02/2021) Thông tư 38/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (15/02/2021) Thông tư 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (16/02/2021) Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 5. (15/02/2021) Thông tư 18/2014/TT-BTP hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 6. (15/02/2021) Thông tư 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/02/2021) Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục 01-MP Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (15/02/2021) Thông tư 13/2015/TT-BYT sửa đổi Khoản 2 điều 21 Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (15/02/2021) Thông tư 11/2014/TT-BYT quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (15/02/2021) Thông tư 11/2013/TT-BYT hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an ban hành
 6. (15/02/2021) Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT về mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành
 8. (16/02/2021) Quyết định 53/2008/QĐ-BNN về nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành
 10. (15/02/2021) Quyết định 47/2007/QĐ-BYT triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc", "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc", "Thực hành tốt bảo quản thuốc" và "Thực hành tốt phân phối thuốc" đối với các cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc xin và sinh phẩm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (15/02/2021) Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành
 12. (15/02/2021) Quyết định 26/2007/QĐ-BYT bãi bỏ Quyết định 1635/2004/QĐ-BYT về Quy chế chứng nhận danh hiệu Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (15/02/2021) Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành
 14. (15/02/2021) Quyết định 12/2006/QĐ-BYT Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (15/02/2021) Quyết định 01/2006/QĐ-BYT Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (15/02/2021) Quyết định 4380/2003/QĐ-BYT ban hành 08 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (15/02/2021) Thông tư 02/2003/TT-BYT hướng dẫn Chương trình phối hợp hoạt động để đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Bộ Y tế ban hành
 18. (15/02/2021) Thông tư 07/2002/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
 19. (15/02/2021) Quyết định 1629/2001/QĐ-BYT ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (15/02/2021) Thông tư 05/1999/TT-BYT về việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành